"מי אני? שיר ישראלי"  

 
 

כנס  מס'  7

 
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע

 
 

הזמנה - צד ב'

הזמנה - צד א'

 
 

 7.06.2010 - בשעה 9.00

 
 

 
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע - 7.06.2010 - בשעה 9.00

 
 

 
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע - 7.06.2010 - בשעה 9.00

 
 

 
   
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע - 7.06.2010 - בשעה 12.30

 
 

 
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע - 7.06.2010 - בשעה 20.00

 
 

 
 

 יום ב', כ"ה בסיון, תש"ע - 7.06.2010

 
     

חזרה