אוניברסיטת בר - אילן
המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
הפקולטה למדעי היהדות

         ברוכים הבאים למדור לתולדות הרפואה
ולחקר התרבות החומרית והראליה בארץ ישראל הקדומה

Home Page
in English


תולדות הרפואה של העולם הקדום הפך בשנים האחרונות לאחד מהתחומים החשובים במחקר ההיסטורי והקשור באופן ישיר לחקר אורחות החיים של תושבי הארץ בעת העתיקה. במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, שבאוניברסיטת בר אילן עוסקים כיום חוקרים אחדים במחקר והוראה של תולדות הרפואה, התרבות החומרית והראליה בארץ ישראל בתקופות הקדומות; למן תקופת המקרא, המשנה והתלמוד, ימי הביניים ועד לעת החדשה. במסגרת זו הוקם בה "המדור לתולדות הרפואה, התרבות החומרית וראליה בארץ ישראל", ממוקדי המחקר האקדמיים החשובים ביותר בארץ, הפועלים בתחום זה. בראש המדור עומד ד"ר זהר עמר. חוקרים נוספים הקשורים עם המדור הם: ד"ר אפרים לב, ד"ר יעל בוכמן ומר ירון סרי.

למדור פעילות ענפה הכוללת בין היתר מתן קורסים וסמינריונים אקדמיים מגוונים המועברים כל שנה, כנסים מדעיים, השתלמויות מורים ומדריכים, הנחיות תלמידי מחקר ופרסום ספרים ומאמרים.


מומלץ לצפות באתר ברזולוציה 1024*768