לונ     {ב}              ר' אבהו      פתח יש[ו]בו יושבי בצילו יח'

מינ     {ב}              ר' אביהו (א) פתח ישבו    יושבי בצלו  יחיו

פריז    {ב} ויקרא אל משה ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו  וגו'

דפוס    {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

ירו1    {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

או3     {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

או51    {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

ששון    {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

קפ      {ב}              ר' אבהו      פתח ישובו   יושבי בצלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     דגן ויפר'    מגפן זכרו כיין לבנון ישבו  יושבי בצלו אילו

מינ     דגן ויפרח[ו] כגפן זכרו כיין לבנון ישבו  יושבי בצלו אלו

פריז                                      ישובו ישבי  בצלו אילו

דפוס                                                       אלו

ירו1                                                       אלו

או3                                                        אלו

או51                                                       אלו

ששון                                                       אלו

קפ                                                         אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     הגרים שהן באין  וחוסין בצילו של הקב"ה יחיו דגן נעשו עיקר

מינ     הגרים שהן באים  וחוסים בצלו  של הקב"ה יחיו דגן נעשו עיקר

פריז    הגוים     שבאים וחוסים בצלו  של מקום  יחיו דגן נעשו עיקר

דפוס    הגרים     שבאין וחסין  בצלו  של הקב"ה יחיו דגן נעשו עיקר

ירו1    הגרים     שבאים וחסים  בצלו  של הקב"ה יחיו דגן יעשו עיקר

או3     הגרים     שבאים וחסים  בצלו  של הקב"ה יחיו דגן יעשו עיקר

או51    הגרים     שבאים וחסים  בצלו  של הב"ה  יחיו דגן יעשו עיקר

ששון    הגרים     שבאי' וחסים  בצלו  של הב"ה  יחיו דגן יעשו עיקר

קפ      הגרים     <...>                 הקב"ה יחיו דגן יעשו ע[י]קר

--------------------------------------------------------------------

לונ     כיש'   היך   דא'  אמ' דגן בחורים ותירוש              ויפרחו

מינ     בישראל היך   דאת  אמ' דגן בחורים ותירוש              ויפרחו

פריז    בישר'  הכ"מ  ד"ת      דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות ויפרחו

דפוס    כישראל הכמ'  דתמר     דגן בחורים ותירוש ינוב' בתול'  יפרחו

ירו1    בישר'  כד"א           דגן בחורי' ותירוש ינובב בתולות יפרחו

או3     בישראל כד"א           דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות יפרחו

או51    בישראל [כד"א          דגן בחורים ותירוש ינובב בתולות יפרחו

ששון    בישראל כמד"א          דגן בחורים        ינובב        יפרחו

קפ      בישראל כד"א           דגן בחורי'        ינובב <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ     כגפן           כיש'   היך     דא'  אמ' גפן ממצ'   תסיע

מינ     כגפן           בישראל היך     דאת  אמ' גפן ממצרים תסיע

פריז    כגפן                  הכ"מ    ד"ת      גפן ממצרים תסיע

דפוס    כגפן                  כמה     דתמר     גפן ממצרים תסיע

ירו1    כגפן יעשו עיקר בישראל כד"א             גפן ממצרים תסיע

או3     כגפן יעשו עיקר בישראל כד"א             גפן ממצרים תסיע

או51    כגפן יעשו עיקר בישראל (כד"א)] כד"א     גפן ממצרים תסיע

ששון    כגפן יעשו עיקר ביש'   כמד"א            גפן ממצרים תסיע

קפ                            כד"א             גפן ממצרים תסיע

--------------------------------------------------------------------

לונ     תג' גו' ותט' ד'  א' יחיו דגן בתלמוד      ויפרחו כגפן

מינ     תג' גו' ותט' ד"א    יחיו דגן בתלמוד      ויפרחו כגפן

פריז                 ד"א    יחיו דגן בתלמוד      ויפרחו כגפן

דפוס                 ד"א    יחיו דגן בתלמוד      ויפרחו כגפן

ירו1                 ד"א    יחיו דגן בתלמוד      ויפרחו כגפן

או3                  ד"א    יחיו דגן בתלמוד תורה יפרחו  כגפן

או51                 ד"א    יחיו דגן בתלמוד תורה יפרחו  כגפן

ששון                 ד"א    יחיו דגן בתלמוד      יפרחו  כגפן

קפ                   ד"א    יחיו דגן בתלמוד תורה יפרחו  <...>

--------------------------------------------------------------------

לונ     בהגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הק'   חביב עלי שמותן של

מינ     בהגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הקב"ה חביב עלי שמותן של

פריז    באגדה       זכרו כיין לבנון א'  הקב"ה חביב עלי שמותן של

דפוס    באגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הקב"ה חביב עלי שמותם של

ירו1    באגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הקב"ה חביב עלי שמם   של

או3     באגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הקב"ה חביב עלי שמם   של

או51    באגדה       זכרו כיין לבנון אמ' הב"ה  חביב עלי שמם   של

ששון    בתורה בהגדה זכרו כיין לבנון     אהב"ה חביב עלי שמם   של

קפ                            לבנון אמ' הקב"ה חביב עלי שמם   של

--------------------------------------------------------------------

לונ     גרים כיין נסך שקרב         על   גבי המזבח

מינ     גרים כיין נסך שקרב         על   גבי המזבח

פריז    גוים מן   נסך שקרב    לפני על   גבי המזבח ולמ' נקרא שמו

דפוס    גרים כיין נסך שקרב    לפני על   גבי המזבח ולמה נקרא שמו

ירו1    גרים כיין     שמתנסק       ע"ג      המזבח ולמה נקרא שמו

או3     גרים כיין     שמתנסך       ע"ג      המזבח ולמה [נק' שמ'

או51    גרים כיין     שמתנסך       [על] גבי המזבח ולמה נקרא שמו

ששון    גרים כיין נסך שמנסכין לפני ע"ג      המזבח ולמה נקרא שמו

קפ      גרים כיין     שמ<..   ...>

--------------------------------------------------------------------

לונ

מינ

פריז    לבנון על  שם ההר הטוב הזה         והלבנון תני ר' שמע'

דפוס    לבנון על  שם ההר הטוב הזה         והלבנון תני ר' שמעון

ירו1    לבנון                                         ר' טביומי

או3     לבנון על  שם ההר הטוב בתו' דברים] לבנון       ר' טביומי

או51    לבנון                                         ר' טביומי

ששון    לבנון ע"ש    ההר הטוב הזה         והלבנון     ר' טביומי

קפ      לבנון                                         ר' טביומי

--------------------------------------------------------------------

לונ        לפניי     ולמה נקרא שמו         לבנון      שמלבין עוונותיהם

מינ        לפני      ולמה נקרא שמו (לפניי) לבנון      שמלכין עונותיהן

פריז    בן יוחי      למה  נקרא שמו         לבנון      שמלבן  עונותיה

דפוס    בן יוחאי     למה  נקרא שמו         לבנון      שמלבין עונותיהם

ירו1             אמ'                             שהוא מלבן   עונותיהם

או3              אמ'                                  שמלבן  עונותיהם

או51             אמ'                             שהוא מלבן   עונותיהם

ששון             אמ'                             שהוא מלבין  עונותיהם

קפ               אמ'                                  שמלבין עונותיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ        שליש' משלג הה"ד אם יהיו חטאיכם משנים כשלג ילבי'

מינ     של ישראל כשלג הה"ד אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

פריז    של ישראל כשלג הה"ד אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

דפוס    של ישראל כשלג הה"ד אם יהיו חטאיכם כשני' כשלג ילבינו וגו'

ירו1    של ישראל      שנא' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

או3     של ישראל כשלג שנא' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

או51    של ישראל כשלג שנא' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו

ששון    של יש'   כשלג שנ'  אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו וגו'

קפ      של ישראל כשלג שנ'  אם יהיו <...>        כשלג ילבינו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ר' טביומי          אמ'  על שום שכל לבבות   שמחין בו

מינ     ר' טביומי          אמ'  על שום שכל לבבות   שמחין בו

פריז    ר' טביומי          א'   על שם  שכל לבבות   שמחים בו

דפוס    ר' טביומי          אמ'  על שם  שכל לבבות   שמחים בו

ירו1       רשב"י           אומ'            שהלבבות שמחי' בו

או3        רשב"י           אמ'             שהלבבות שמחים בו

או51       רשב"י           אומ'            שהלבבות שמחים בו

ששון       רשב"י           או'         שכל הלבבות  שמחין בו

קפ      ר' שמעון  בן יוחאי אומ'        שכל הלבבות  שמחים בו

--------------------------------------------------------------------

לונ     הה"ד           יפה נוף משוש כל האר' הר   ציון ירכתי צפון

מינ     הה"ד           יפה נוף משוש כל הארץ הר   ציון ירכ'  צפון

פריז    הה"ד           יפה נוף משוש כל הארץ

דפוס    הה"ד           יפה נוף משוש כל הארץ וגו'

ירו1    וכה"א          יפה נוף משוש כל הארץ

או3     וכה"א          יפה נוף משוש כל הארץ וגו'

או51    וכה"א          יפה נוף משוש כל הארץ

ששון    וכה"א          יפה נוף משוש כל הארץ

קפ      וכן   הוא אומ' יפה נוף משוש כל הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ     ורבנן  אמ'   על  שום והיו עיני ולבי שם כל הימ'

מינ     ורבנן  אמ'   על  שום והיו עיני ולבי שם כל הימים

פריז    רבנין  אמרין על  שום והיו עיני ולבי שם כל הימים

דפוס    ורבנן  אמרי  על  שם  והיו עיני ולבי שם כל הימים

ירו1    רבנין        על  שם  והיה עיני ולבי שם כל הימים

או3     ורבנין אמרי' ע"ש     והיו עיני ולבי שם כל הימים

או51    רבנין  אמרי  על  שם  והיו עיני ולבי שם כל הימים

ששון    רבנין  אמרי  ע"ש     והיו עיני ולבי שם כל הימים

קפ      רבנין  אמרי  על  שם  והיו עיני ולבי שם כל הימים