לונ     {ו}              ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

מינ     {ו}              ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

פריז    {ו} ויקרא אל משה ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

דפוס    {ו}              ר' תנחו'  פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

ג1      {ו}              ר' תנחומה <...>

ירו1    {ו}              ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

או3     {ו}              ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

או51    {ו}              ר' תנחומא פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

ששון    {ו}              ר' תנחו'  פתח   יש זהב ורב פנינים וכלי

--------------------------------------------------------------------

לונ     יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם

מינ     יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם

פריז    יקר שפרעת            בנוהג שבעולם אדם

דפוס    יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם

ג1                    תנחומה בנוהג שבעולם אדם

ירו1    יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם

או3     יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם

או51    יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעולם אדם בנוהג שבעולם אדם

ששון    יקר שפתי  דעת        בנוהג שבעו'  אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש  לו זהב וכסף      אבנים  טוב'  ומרגליות וכל חמדה טובה

מינ     יש  לו זהב וכסף      אבנים  טובות ומרגליות וכל חמדה טובה

פריז    יש     זהב וכסף      אבנים  טובות ומרגליות וכל חמדה טובה

דפוס    יש  לו זהב וכסף      אבנים  טובות ומרגליות וכל חמדה

ג1      יש  לו     כסף  וזהב ואב<.. ...>

ירו1    שיש לו זהב וכסף      אבנים  טובות ומרגליות וכל חמדה טובה

או3     שיש לו זהב וכסף      ואבנים טובות ומרגליות וכל חמדה טובה

או51    שיש לו     כסף  וזהב ואבנים טובות ומרגליות כל  חמדה טובה

ששון    שיש לו זהב וכסף      אבני'  טובות ומרגליות וכל חמדה טובה

--------------------------------------------------------------------

לונ     שבעולם       ודעת אין בו מה הנייה    לו במ(לת)[תל]א אמ'

מינ     שבעולם       ודעת אין בו מה הנאה     לו במילת'      אמ'

פריז    שבעולם       ודעת אין בו מה הנייה יש לו במתלא       אמרה

דפוס    שבעולם וטובה ודעת אין בו מה קנייה יש לו מתלא

ג1                   ודעה אין    מה הנאה     לו מתלא        אמ'

ירו1                 ודעת אין בו מה הנייה יש לו במתלא       אמ'

או3                  ודעת אין לו מה הנייה יש לו במתלא       אמרי

או51                 ודעת אין לו מה הנאה  יש לו במשלא       מרי

ששון                 ודעת אין בו מה הנייה יש בו במתלא       אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ     דיעה קמת  מה חסרת  רעה  חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

מינ     דיעה קנית מה חסרת  דיעה חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

פריז    דיעה קנית מה חסרת  דיעה חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

דפוס    דיעה קנית מה חסרת  דעה  חסרת מאי קנית     יש זהב     הכל

ג1      דיעה קנית מה חס<.. ...>      מה  קנית ד"א יש זהב וג' הכל

ירו1    דעת  קנית מה חסרת  דעת  חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

או3     דעת  קנית מה חסרת  דעת  חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

או51    דעת  קנית מה חסרת  דעת  חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

ששון    דעת  קנית מה חסרת  דעת  חסרת מה  קנית     יש זהב     הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ         הביאו נדבתו    שלמשכן       זהב   הה"ד וזאת התרומה

מינ     (ק) הביאו נדבתו של משכן         זהב   דכת' וזאת התרומה

פריז        הביאו נדבתן    במשכן        זהב   הה"ד וזאת התרומה

דפוס        הביאו נדבתן    למשכן        זהב   הה"ד וזאת התרומה

ג1          הביאו נדבתן    לבית   המקדש <...>           התר'

ירו1        הביאו נדבת     המשכן        זהב   הה"ד וזאת התרומה

או3         הביאו נדבת     המשכן        זהב   שנא' זאת  התרומה

או51        הביאו נדבת     המשכן        [זהב] שנ'  וזאת התרומה

ששון        הביאו נדבת     המשכן        זהב   שנ'  וזאת התרומה

--------------------------------------------------------------------

לונ     וגו'                           ורב פנינים זה נדבתם

מינ     וגו'                           ורב פנינים זה נדבתם

פריז    וגו'                           ורב פנינים זו נדבתן

דפוס    וגו'                           ורב פנינים זו נדבתן

ג1      אשר  תק'  מא'  זהב             ורב פנינים זו נדבתן

ירו1    וכו'                           ורב פנינים זו נדבת

או3     אשר  תקחו מאתם זהב וכסף ונחושת ורב פנינים זו נדבת

או51    אשר  תקחו מאתם זהב וכסף ונחשת  ורב פנינים זו נדבת

ששון    אשר  תקחו מאתם זהב וגו'        ורב פנינים זו נדבת

--------------------------------------------------------------------

לונ     של נשיאים   הה"ד והנשיאם  הביאו וגו'

מינ     של נשיאים   הה"ד והנשיאם  הביאו וגו'

פריז    של נשיאים   שנא' והנשיאים הביאו את    אבני השהם  וגו'

דפוס    של נשיאים   דכת' והנשיאים הביאו וגו'

ג1         שלנשיאים               הבאו  <...>      השוהם ואת  אבני

ירו1       הנשיאים  הה"ד והנשיאים הביאו וגו'

או3        הנשיאים  שנא' והנשיאים הביאו את    אבני השוהם ואת  אבני

או51       הנשיאים  שנא' והנשיאים הביאו את    אבני השהם  וגו'

ששון       הנשיאי'  הה"ד והנשיאים הביאו את    אבני השוהם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ              וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שנפשו של משה

מינ              וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שנפשו של משה

פריז             וכלי יקר שפ(ר)[תד]עת     לפר  שהיתה נפשו  של משה

דפוס             וכלי יקר שפתי        דעת לפי  שהיתה נפשו  של משה

ג1               וכלי יקר שפתי        דעת לפני שהיתה נפשו     שלמשה

ירו1             וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שדעת     משה

או3     המילואים וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שדעת     משה

או51             וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שד<..    ..>שה

ששון             וכלי יקר שפתי        דעת לפי        שדעת     משה

--------------------------------------------------------------------

לונ     היתה  עגומה עליו אמ'             הכל הביאו נדבת(ם)[ו]

מינ     היית' עגומ' עליו אמ'             הכל הביאו נדבתו      של

פריז          עגומה עליו א'              הכל הביאו נדבתן

דפוס          עגומה עליו אמר             הכל הביאו נדבתן

ג1            עגומה עליו אמ'             הכל הביאו נדבתן

ירו1    היתה  עגומה עליו אמ' לפני הקב"ה  הכל הביאו נדבתו      של

או3     היתה  עגומה עליו אמ'      להקב"ה הכל הביאו נדבת

או51    היתה  עגומה עליו אמ'      להב"ה  הכל הבאו  נדבת

ששון    היתה  עגומה עליו אמ'             הכל הביאו נדבתו      של

--------------------------------------------------------------------

לונ     שלמשכן ואני לא הבאתי אמ' לו הקב"ה חייך              שדיבורך

מינ     משכן   ואני לא הבאתי אמ' לו הקב"ה חייך              שדבורך

פריז           ואני לא הבאתי אמ' לו הקב"ה חייך              שדיבורך

דפוס    למשכן  ואני לא הבאתי א"ל    הקב"ה חייך              שדבורך

ג1      למקדש  ואני לא הבאתי אמ' לו הק'   חייך              שדיבורך

ירו1    משכן   ואני לא הבאתי א"ל    הקב"ה חייך              דיבורך

או3     המשכן  ואני לא הבאתי א"ל    הקב"ה חייך   כבודך [נ"א דיבורך]

או51    המשכן  ואני לא הבאתי א"ל    הב"ה  [חייך] כבודך

ששון    משכן   ואני לא הבאתי א"ל    הב"ה                    דיבורך

--------------------------------------------------------------------

לונ     חביב עלי         מכל   אילו  תדע לך שהוא כן  שמכולם לא

מינ     חביב עלי         מכל   אלו   תדע לך שהוא כן  שמכולם לא

פריז    חביב עלי         מכל   אילו                  שמכולם לא

דפוס    חביב עלי יותר מן הכל                         שמכלם  לא

ג1      חביב עלי יותר    מכולן       תדע לך שהוא כן  שמכלן  לא

ירו1    חביב עלי         מכל   אלה   תדע לך שהוא כן  שמכלם  לא

או3     חביב עלי         מכל   אלה   תדע לך שכן  הוא שמכולם לא

או51    חביב עלי         מכל   <..>ה תדע לך שכן  הוא שמכולם לא

ששון    חביב עלי         מכל   אלה   תדע לך שהוא כן  שמכולם לא

--------------------------------------------------------------------

לונ     קרא הדיבור   אלא למשה דכ'  ויקרא אל משה

מינ     קרא הדיבור   אלא למשה דכת' ויקרא אל משה

פריז    קרא הדיבור   אלא למשה      ויקרא אל משה

דפוס    קרא הדבור    אלא למשה      ויקר' אל משה

ג1      היה קורא     אלא למשה      ויקרא אל משה

ירו1    קרא          אלא למשה שנא' ויקרא אל משה

או3     קרא          אלא למשה הה"ד ויקרא אל משה

או51    קרא [הדיבור] אלא למשה הה"ד ויקרא אל משה

ששון    קרא הדיבר    אלא למשה שנ'  ויקרא אל משה