לונ     {יב} אמ' ר' יצחק עד שלא הוקם אהל   מועד היתה נבואה  מוציא

וטי     {יב} אמ' ר' יצחק עד שלא הוקם אהל   מועד היתה נבואה  מצויה

מינ     {יב} א"ר    יצחק עד שלא הוקם אהל   מועד היתה נבואה  מוציא

פריז    {יב} א"ר    יצחק עד שלא הוקם אהל   מועד היתה נבואה  מצויה

דפוס    {יב} אמר ר' יצחק עד שלא הוקם המשכן      היתה נבואה  מצויה

ג1      {יב} אמ' ר' יצחק עד שלא עמד  אהל   מועד היתה נבואה  מצויה

ירו1    {יב} א"ר    יצחק עד שלא הוקם המשכן      היתה נבואה  מצויה

או3     {יב} א"ר    יצחק עד שלא הוקם המשכן      היתה נבואה  מצויה

או51    {יב} א"ר    יצחק עד שלא הוקם המשכן      היתה נבואה  מצויה

ששון    {יב} א"ר    יצח' עד שלא הוקם המשכן      היתה הנבוא' מצויה

--------------------------------------------------------------------

לונ     מאומ'  העו'  משהוקם  אהל   מועד נסתלקה מביניהם       הה"ד

וטי     באומות העולם משהוקם  אהל   מועד נסתלקה מביניהם       הה"ד

מינ     מאומות העולם משהוקם  אהל   מועד נסתלקה מביניהם       הה"ד

פריז    באומות העולם משהוקם  אהל   מועד נפסקה  ביניהם        שנ'

דפוס    באומות העולם משהוקם  המשכן      נסתלקה מביניהם       שנאמר

ג1      באו'   העו'  משעמד   אהל   מו'  פסקה   מהם     נבואה על

ירו1    באומות העולם משהוקם  המשכן      נסתלקה מביניהם       הה"ד

או3     בא"ה         ומשהוקם            נסתלקה מביניהן       הה"ד

או51    בא"ה         משהוקם  המשכן      נסתלקה מביניהן       הה"ד

ששון    באומו' העו'  משהוקם  המשכן      נסתלקה מביניהם       הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ        אחזתיו ולא ארפאנו   אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

וטי        אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

מינ        אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

פריז       אחזתיו ולא ארפאנו   אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

דפוס       אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         מתנבא

ג1      שם אחזתיו ולא ארפנו    אם   תאמר והלא בלעם בן בעור ניתנבא

ירו1       אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

או3        אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

או51       אחזתיו ולא ארפ(א)נו אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

ששון       אחזתיו ולא ארפנו    אמרו לו   הרי  בלעם         נתנבא

--------------------------------------------------------------------

לונ     אמ' להם לטובתו      שליש' נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

וטי     אמ' להן לטובתן      שליש' נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

מינ     אמ' להן לטובתו של   ישר'  נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

פריז    אמ' להם לטובתן של   ישראל נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

דפוס    אמ' להם לטובתן של   ישראל נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

ג1      אמ' לו  לטובתן      שליש' ניתנבא

ירו1    אמ' להם לטובת       ישראל נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

או3     אמ' להם לטובת       ישראל נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

או51    אמ' להם לטובתן [של] ישראל נתנבא    מי מנה עפר יעקב לא הביט

ששון    אמ' להם לטובת       יש'   נתנב<..> מי מנה עפר יעקב לא הביט

--------------------------------------------------------------------

לונ     און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אוהליך יעקב

וטי     און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אהליך  יעקב

מינ     אין ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אהלך   יעקב

פריז    און ביעקב וירד מיעקב כי לא נחש ביעקב

דפוס    און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אהליך  יעקב

ג1                                           מה טובו   אהליך  יע'

ירו1    און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה ט[ו]בו אהליך  יעקב

או3     און                  כי לא נחש ביעקב מה טובו   אוהליך יעקב

או51    און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אהליך  יעקב

ששון    און ביעקב            כי לא נחש ביעקב מה טובו   אהליך  יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ               דרך כוכב מיעקב וירד מיעקב

וטי               דרך כוכב מיעקב וירד מיעקב

מינ               דרך כוכב מיעקב וירד מיעקב

פריז

דפוס              דרך ככב  מיעקב וירד מיעקב

ג1      וירד מיע' דרך כוכב מיע'                            ולא

ירו1              דרך כוכב מיעקב וידר מיעקב

או3               דרך ככב  מיעקב וירד מיעקב

או51              דרך כוכב מיעקב וירד מיעקב וקם שבט מישראל

ששון              דרך ככב  מיעקב וירד מיעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג1      הביט און מיע' מי מנה עפר יעק'

ירו1

או3

או51

ששון