לונ     {ד}      דבר אל   בני יש'   ר' יודן  בש'  ר' ישמע'  בר

וטי     {ד}      דבר אל   בני יש'   ר' יודן  בשם  ר' ישמעאל בר

מינ     {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בש'  ר' ישמע'  בר

פריז    {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בשם  ר' שמו'   בר

דפוס    {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בשם  ר' ישמעאל בר

קק      {ד} גופה דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בשם  ר' שמואל  ב<..>

ג9      {ד} גופה דבר <...              ..>דן בש'  ר' שמואל  בר

ירו1    {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בש"ר    ישמעאל ב"ר

או3     {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בש"ר    ישמעאל בן

או51    {ד}      דבר אל   בני ישראל ר' יודן  בש"ר    ישמעאל בר

ששון    {ד}                         ר' יודן  בש"ר    ישמעאל בר

--------------------------------------------------------------------

לונ     נחמ'      משל  למלך  שהיה לו [א]פרקסים היה  מצוה את עבדו

וטי     נחמן      מ<.. ...>  שהיה לו פרקסיס    היה  מצוה את עבדו

מינ     נחמני     משל  למלך  שהיה לו פרקסיס    היה  מצוה את עבדו

פריז    נחמן           למלך  שהיו לו פרקסים    והיה מצוה את עבדו

דפוס    נחמן      משל  למלך  שהיו לו פרקסים    והיה מצוה את עבדו

קק      <...           ..>לך שהיה לו אפיקריסין והיה מצוה את עבדו

ג9      נחמן           למלך  שהיה לו אפיקרסין  והיה מצוה את עבדו

ירו1    נחמן           למלך  שהיה לו פרקמיס    והיה מצוה    לעבדו

או3     נחמן  אמ'      למלך  שהיה לו פרקמוס    והיה מצוה    לעבדו

או51    נחמן  אמ'      למלך  שהיה לו פרקמוס    והיה מצוה    לעבדו

ששון    נחמן  אמ'      למלך  שהיה לו אפרקמוס   והיה מצוה    לעבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואמ'  לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו אמ' לו

וטי     ואמ'  לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו א'  לו

מינ     ואמ'  לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו אמ' לו

פריז             נערו וקפלו            תן    דעתך עליו

דפוס    ואמ'  לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו אמר לו

קק      ואו'  לו נערה <...             ..>תן דעתך עליה א'  לו

ג9      ואו'  לו נערה קפלה             תן    דעתך עליה א'  לו

ירו1    ואומ' לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו אמ' ליה

או3     ואמ'  לו      קפלו  ונערו      ותן   דעתך עליו א"ל

או51                  וקפלו ו[נ]ע(ו)רו ותן   דעתך עליו א"ל

ששון                  קפלו  נערו       ותן   דעתך עליו א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ          אדני  המלך מכל  אפקרסים  שיש לך    אי  אתה מצוה

וטי          אדני  המלך מ<.. ...>     שיש לך    אי  אתה מצוה

מינ          אדני  המלך מכל  אפרסקים  שיש לך    אי  אתה מצוה

פריז

דפוס    עבדו אדוני המלך מכל  פרקסים   שיש לך    אי  אתה מצוה

קק      עבדו אדני  המלך מכל  פיקריסין שיש <...> אין אתה מצווני

ג9      עבדו אדני  המלך מכל  פיק'     שיש לך    אין את  מצויני

ירו1         אדוני המלך מכל  פרקמיס   שיש לך    אי  אתה מצוה

או3          אדוני המלך מכל  פרקמיס   שיש לך    אי  אתה מצווני

או51         אדוני המלך מכל  פרקמיס   שיש לך    אי  אתה מצוה

ששון         אדוני המלך מכל  פרקמוס   שיש לך    אי  אתה מצוה

--------------------------------------------------------------------

לונ     אתי  אלא על זה אמ'         ש[א]ני מדביקו לגופו כך אמ'

וטי     אותי אלא על זה אמ'         שני    מדביקו לגופו כך אמ'

מינ     אתי  אלא על זה אמ'         שני    מדביקו לגופו כך אמ'

פריז    אותו אלא על זה א'  לו      שאני   מדביקו לגופי כך אמ'

דפוס    אותי אלא על זה א"ל         שאני   מדביקו לגופי כך אמר

קק           אלא על זו א'  לו מפני שהיא   דבקה   לבשרי כך <...>

ג9           אלא על זו א'  לו מפני שהיא   דבקה   לבשרי כך א'

ירו1    לי   אלא על זה אמ' לו מפני שאני   מדביקו לגופי כך אמ'

או3          אלא על זה א"ל    מפני שאני   מדביקו לגופי כך אמ'

או51    לי   שלא על זה א"ל    מפני שאני   מדביקו לגופי כך אמ'

ששון    לי   אלא על זה א"ל    מפני שאני   מדביקו לגופי כך אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ     משה לפני הקב"ה רבון      העולם   ?מ?שבעים אומות אנטאות

וטי     משה לפני הקב"ה <...>     העולמים משבעים   אומות אותנטאות

מינ     משה לפני הקב"ה רבון      העולם   משבעים   אומות אנטאות

פריז    משה לפני הקב"ה רבונו של  עולם    משבעים   אומות אוותנטיאות

דפוס    משה לפני הקב"ה רבונו של  עולם    משבעים   אומות אוותי

קק      משה לפני הקב"ה רבונו של  עולם    משבעים   אומות אוותניות

ג9      משה לפני הק'   רבונו של  עולם    משבעים   אומות אוותנטיות

ירו1    משה לפני הקב"ה רשב"ע             מכל            אפתוטאות

או3     משה לפני הקב"ה רבש"ע             מכל            אפתטאות

או51    משה לפני הב"ה  רבש"ע             מכל            אפתנטאות

ששון    משה לפני הב"ה  רבו'  ש"ע         מכל            אפתנטאות

--------------------------------------------------------------------

לונ                     שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוה   אותי אלא

וטי                     שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוה   אותי אלא

מינ                     שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוה   אתי  אלא

פריז                    שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוה   אותי אלא

דפוס    נטיאות          שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוה   אותי אלא

קק      אב     אותנטיות שבראת     בעולמך אין אתה מצוינו      אלא

ג9                      שבראתה    בעולמך אין את  מצויני      אלא

ירו1                    שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוני       אלא

או3                     שיש    לך בעולמך אין אתה מצווני      אלא

או51                    שיש    לך בעולמך אין אתה מצוה   לי   אלא

ששון                    שיש    לך בעולמך אי  אתה מצוני       אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ     על יש'

וטי        יש'

מינ     על ישראל

פריז

דפוס

קק      על ישראל <..>אל בני ישרא' תאמ' ואל בני ישרא' תדב' לאמר

ג9      על ישראל ואל    בני ישראל תאמר

ירו1    על ישראל

או3     על ישראל

או51    על ישראל

ששון    על יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                       צו   את   בני יש'

וטי                       צ<.. ...>     יש'

מינ                       צו   את   בני ישר'

פריז                      צו   את   בני ישראל

דפוס                      צו   את   בני ישראל

קק      אמור אל בני ישראל צו   את   בני ישר'

ג9                        צו   את   בני יש'   תדבר מצוה צו את בני

ירו1                      צו   את   בני ישראל

או3                       צו   את   בני ישראל

או51                      צו   את   בני ישראל

ששון                      צו   את   בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               אמר  אל בני

וטי                                               אמור אל בני

מינ                                               אמר  אל בני

פריז                             דבר אל בני ישראל אמר  אל בני

דפוס                             דבר אל בני ישראל אמור אל בני

קק          ואתה תצוה            דבר אל בני ישרא'

ג9      יש' ואתה תצוה את בני יש' דבר אל בני יש'

ירו1                             דבר אל בני ישראל אמור    לבני

או3                              דבר אל בני ישראל אמור    לבני

או51                             דבר אל בני ישראל אמור    לבני

ששון                             דבר אל בני יש'   אמור    לבני

--------------------------------------------------------------------

לונ     יש'   דבר אל בני יש'  אמ' לו  שהן דבוקין לי הה"ד

וטי     יש'   דבר אל בני יש'  אמ' לו  שהן דבוקין לי הה"ד

מינ     ישר'  דבר אל בני ישר' אמ' לו  שהן דבוקין לי הה"ד

פריז                          א'  לו  שהם דבקים  לי הה"ד

דפוס    ישראל                 אמר לו  שהן דבוקין לי הדא  הוא דכתיב

קק 

ג9 

ירו1    ישראל                 א"ל     שהן דבוקין לי הה"ד

או3     ישראל                 אמ' ליה שהם דבוקין לי הה"ד

או51    ישראל                 א"ל     שהן דבקין  לי הה"ד

ששון    יש'                   א"ל     שהם דבוקים בי הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ     כי [כאשר] ידבק האז'  אל מתני   איש כן הדבק'  וגו'

וטי     כי כאשר   ידבק האזור אל <...>  איש כן הדבקתי אלי  את כל

מינ        כאשר   ידבק האזור אל מותניו איש כן הדביק' וגו'

פריז    כי כאשר   ידבק האזור אל מתני

דפוס    כי כאשר   ידבק האזור אל מתני   איש

קק 

ג9 

ירו1    כי כאשר   ידבק האזור אל מתני   איש כן הדבקתי לי   את כל

או3     כי כאשר   ידבק האזור אל מתני   איש כן הדבקתי לי   את כל

או51    כי כאשר   ידבק האזור אל מתני   איש כן הדבקתי לי   את כל

ששון    כי כאשר   ידבק האזור אל מתני   איש כן הדבקתי לי

--------------------------------------------------------------------

לונ                               אמ' ר'  אבין     למלך

וטי     בית יש'   ובית יהודה וגו' א'  ר'  אבון     למלך

מינ                               א"ר     אבין     למלך

פריז                              א"ר     אבין משל למלך

דפוס                              אמ' ר'  אבין משל למלך

קק                                אמ' רב' אבין     למלך

ג9                                א'  ר'  אבון     למלך

ירו1    בית ישראל                 אמ' ר'  אבין     למלך

או3     בית ישראל                 א"ר     אבין     למלך

או51    בית ישראל                 א"ר     אבין     למלך

ששון    בני יש'                   א"ר     אבין     למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ     שהיה לו פ?י/ו?רפירון היה  מצוה      את עבדו

וטי     שהיה לו פורפירון     והיה מ<.. ...> את עבדו

מינ     שהיה לו פורפירון     היה  מצוה      את עבדו

פריז    שהיה לו פורפירון     והיה מצוה      את עבדו

דפוס    שהיה לו פורפירון     והיה מצוה      את עבדו

קק      שהיה לו פרפירין      והיה מצוה      את עבדו

ג9      שהיה לו פורפירון     והיה מצוה      את עבדו  נערו וג'

ירו1    שהיה לו פורפירן      והיה מצוה         לעבדו

או3     שהיה לו פורפירן      והיה מצוה         לעבדו

או51    שהיה לו פורפרן       והיה מצוה         לעבדו

ששון    שהיה לו פורפירא      והיה מצוה      את עבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ     ואמ'  לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             אמ' לו

וטי     ואו'  לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             א'  לו

מינ     ואמ'  לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             אמ' לו

פריז    וא'   לו            תן  דעתך עליו ונערו וקפלו א'  לו

דפוס    ואומר לו            תן  דעתך עליו וקפלו ונערו אמר לו

קק      ואמ'  לו נערו וקפלו ותן דעתך עליו             אמ' לו

ג9                                                    א'  לו

ירו1    ואומ' לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             אמ' לו

או3     ואומר לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             א"ל

או51             קפלו ונערו ותן דעתך עליו             א"ל

ששון    ואו'  לו קפלו ונערו ותן דעתך עליו             א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ          אדני  המלך מכל פרפרין       לך  אי   אתה מצוה   אותי

וטי          אדני  המלך מכל פורפירון שיש לך  אי   אתה מצוה   אותי

מינ          אדוני המלך מכל פורפירן      לך  אי   אתה מצוה   אתי

פריז         אדני  המלך מכל פורפירון שיש לך  אי   אתה מצוה   אותי

דפוס         אדוני המלך מכל פורפירין שיש לך  אי   אתה מצויני

קק      עבדו אדוני המלך מכל פרפירין      שלך אין  את  מצויני

ג9 

ירו1         אדוני המלך על  פורפירן      שלך איני     מצוני

או3          אדוני המלך מכל פירפירן      שלך אינך     מצווה

או51         אדוני המלך מכל פורפרין      שלך אי   אתה מצווני

ששון         אדוני המלך מכל פורפורין שיש לך  אינך     מצוני

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא על   זה אמ' לו       שאותו לבשתי ביום מלכותי

וטי     אלא על   זה אמ' לו       שאותו לבשתי ביום מלכותי

מינ     אלא על   זה אמ' לו       שאותו לבשתי ביום מלכותי

פריז    אלא עליו    א'  לו       שאותו לבשתי ביום מלכותי

דפוס    אלא על   זה אמ' לו       שאותו לבשתי ביום מלכותי

קק      אלא על   זה א'  לו  מפני שאתו  לבשתי ביום שמלכתי

ג9                          מפני שאתו  לבשתי ביום שמלכתי

ירו1    אלא על   זה אמ' לו       אותו  לבשתי ביום מלכי

או3     אלא על   זה אמ' ליה      אותו  לבשתי ביום מלכי

או51    אלא על   זה א"ל          אותו  לבשתי ביום מלכי

ששון    אלא על   זה א"ל          זה    לבשתי ביום מלכי

--------------------------------------------------------------------

לונ     כך אמ' [משה  לפני]   הקב"ה רבון      העולמ'  משבעים אומות

וטי     כך אמ'       לפני    הקב"ה רבון      העולמים משבעים אומות

מינ     כך אמ' משה   לפני    הקב"ה רבון      העולמים משבעי' אומות

פריז    כך א'  משה   לפני    הקב"ה רבונו של  עולם    משבעים אומות

דפוס    כך אמר משה   לפני    הקב"ה רבונו של  עולם    משבעים אומות

קק      כך אמא משה   <..>פני הקב"ה רבון      העו'    משבעים וג'

ג9      כך א'  משה   לפני    הק'   וג'

ירו1    כך אמ' משה   לפני    הקב"ה רבון      העולמים מע'    אומות

או3     כך אמ' משה   לפני    הקב"ה רבש"ע             מע'    אומות

או51    כך אמ' [משה] לפני    הב"ה  רבש"ע             מע'    אומות

ששון    כך אמ' משה   לפני    הב"ה  רבו'  ש"ע         מע'    אומות

--------------------------------------------------------------------

לונ     ()[אבת]נטאות        שיש לך בעולמך אי   אתה מצוה   אותי

וטי     אנתטאות             שיש לך בעולמך אי   אתה מצוה   אותי

מינ     אנטאות              שיש לך בעולמך אי   אתה מצוה   אותי

פריז    אוותנטיאות          שיש לך בעולמך אין  אתה מצוה   אותי

דפוס    אוותי        נטיאות שיש לך בעולמך אי   אתה מצוה   אותי

קק      כקדמייה      עד

ג9 

ירו1    אפתנטאות            שיש    בעולמך אינך     מצווני

או3     אפתנטאות            שיש לך בעולמך אינך     מצווני

או51    אפתנטאות            שיש לך בעולמך אינך     מצווני

ששון    אפתנטאות            שיש לך בעולמך אינך     מצוני

--------------------------------------------------------------------

לונ     אלא על יש'   אמר אל בני יש'   צו  את בני יש'

וטי     אלא על יש'                    צו  את בני יש'   אמור

מינ     אלא על ישראל אמר אל בני ישראל צו  את בני ישר'

פריז    אלא על ישראל                  צו  את בני ישראל

דפוס    אלא על ישראל                  צו  את בני ישראל אמור

קק 

ג9 

ירו1    אלא על ישראל                  צו  את בני ישראל

או3     אלא על ישראל                  צו  את בני ישראל

או51    אלא על ישראל                  [צו את בני ישראל

ששון    אלא    יש'                    צו  את בני יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  דבר   אל בני יש'    אמ'

וטי     אל בני יש'   דבר   אל בני יש'    אמ' לו

מינ                  דבר   אל בני ישר'   אמ'

פריז                 <..>ר אל בני ישראל  אמ' לו

דפוס    אל בני ישראל                     אמ' לו

קק                   דבר   אל בני ישראל  א'  לו הקב"ה מפני

ג9                                       א'  לו הק'   מפני

ירו1                 דבר   אל בני ישראל  אמ' לו

או3                  דבר   אל בני ישראל  א"ל

או51                 דבר   אל בני ישראל] א"ל

ששון                 דבר   אל בני יש'    א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ     הן שהמליכו   אותי              על    הים  ואמרו    יי

וטי     הן שהמליכו   אותי              על    הים  ואמרו    יי

מינ     הן שהמליכו   אותי              על    הים  ואמ'     יי

פריז    הם שהמליכוני                   על    הים  ואמרו לי יי

דפוס    הן שהמליכוני      תחלה         על    הים  ואמרו לי יי'

קק         שהמליכוני                         בים  ואמ'     יי

ג9         שהמליכוני                         בים  ואמרו    י"י

ירו1       שהמליכום                    עליהם      ואמרו    יי

או3        שהמליכוני                   עליהם      ואמרו    יי

או51       שהמליכוני           (עליהם) [על   הים] ואמרו    יי

ששון       שהמליכוני                   על    הים  ואמרו    יי

--------------------------------------------------------------------

לונ     ימלוך וגו'      אמ' ר' ברכיה     לזקן שהיתה לו

וטי     ימלוך לעו'      א'  ר' ברכיה     לזקן שהיתה לו

מינ     ימלוך וגו'      א"ר    ברכיה     לזקן שהיתה לו

פריז    ימלוך לעולם ועד א"ר    ברכיה     לזקן שהיה  לו

דפוס    ימלוך לעולם ועד אמ' ר' ברכיה משל לזקן שהיתה לו

קק      ימלך  לעו'  ועד א'  ר' ברכיה     לזקן שהיתה לו

ג9      ימלך  לע'   ועד א'  ר' ברכיה     לזקן שהיתה לו

ירו1    ימלוך לעולם ועד א"ר    ברכיה     לזקן שהיתה לו

או3     ימלוך לעולם ועד א"ר    ברכיה     לזקן שהיתה לו

או51    ימלוך לעולם ועד א"ר    ברכיה     לזקן שהיתה לו

ששון    ימלוך לעולם ועד א"ר    ברכיה     לזקן שהיתה לו

--------------------------------------------------------------------

לונ     מעפורת  היה  מצוה את תלמידו  ואמ'  לו      קפלה ונערה ותן

וטי     מעפורת  והיה מצוה את תלמידיו ואמ'  לו      קפלה ונערה ותן

מינ     מעפורת  היה  מצוה את תלמידו  ואמ'  לו      קפלה ונערה ותן

פריז    מעפראות והיה מצוה את תלמידו  א'    לו      קפלה ונערה

דפוס    מעפורת  והיה מצוה את תלמידו  ואומר לו      קפלה ונערה

קק      מעפורת  והיה מצוה את משרתו   וא'   לו נערה קפלה <...>

ג9      מעפורת  והיה מצוה את <...>

ירו1    מעפורת  והיה מצוה    לתלמידו ואמ'  לו      קפלה ותורה ותן

או3     מעפורת  והיה מצוה לו לתלמידו וא"ל          קפלה ונערה ותן

או51    מעפורת  והיה מצוה לו לתלמידו וא"ל          קפלה ונערה ותן

ששון    מעפורת  והיה מצוה    לעבדו                 קפלה ונערה ותן

--------------------------------------------------------------------

לונ     דעתך על[י]ה אמ' לו      אדני       זקן  מכל מעפורת  שיש

וטי     דעתך עליה   אמ' לו      אדני       זקן  מכל מעפראות שיש

מינ     דעתך עלה    אמ' לו      אדוני      זקן  מכל מעפורת  שיש

פריז                א'  לו            המלך      מכל מעפראות שיש

דפוס                אמר לו      אדוני המלך      מכל מעפראות שיש

קק 

ג9 

ירו1    דעתך עליה   א"ל         אדוני      הזקן מכל מעפראות

או3     דעתך עליה   א"ל         אדוני      הזקן מכל מעפראות שיש

או51    דעתך עליה   א"ל         אדוני      הזקן מכל מעפראות שיש

ששון    דעתך עליה   א"ל    העבד אדוני      הזקן מכל מעפראות שיש

--------------------------------------------------------------------

לונ     לך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על   זו אמ' לו מפני שאותה

וטי     לך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על   זה אמ'    מפני שאותה

מינ     לך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על   זו אמ' לו מפני שאותה

פריז    לך  אי   אתה מצוה   אותי אלא עליו    אמ' לו מפני שאותה

דפוס    לך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על   זו אמר לו מפני שאותה

קק 

ג9 

ירו1    שלך אי   אתה מצווני      אלא על   זה אמ' לו מפני שאותה

או3     לך  אי   אתה מצוני       אלא על   זה א"ל    מפני שאותה

או51    לך  אי   אתה מצווני      אלא על   זה א"ל         אותה

ששון    לך  אינך     מצוני       אלא על   זו א"ל    מפני שאותה

--------------------------------------------------------------------

לונ     לבשתי     ביום שנימניתי  זקן כך אמ' משה לפני הק'

וטי     לבשתי     ביום שנמניתי   זקן כך אמ' משה לפני הקב"ה

מינ     לבשתי (מ) ביום שנמניתי   זקן    אמ' משה לפני הקב"ה

פריז    לבשתי     ביום שנתמניתי  זקן כך א'  משה לפני הקב"ה

דפוס    לבשתי          כשנתמניתי זקן כך אמ' משה לפי  הקב"ה

קק 

ג9 

ירו1    לבשתי     ביום שנתמניתי  זקן כך אמ' משה לפני הקב"ה

או3     לבשתי     ביום שנתמניתי  זקן כך אמ' משה לפני הקב"ה

או51    לבשתי     ביום שנתמניתי  זקן כך אמ' משה לפני הקב"ה

ששון    לבשתי     ביום שנתמניתי  זקן כך אמ' משה לפני הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ     רבו'  של  עולם        משבעים אומ'  אנטאות            שיש

וטי     רבון      העולמים     משביעם אומות אנתטא'            שיש

מינ     רבונו של  עולם        משבעי' אומות אנטאות            שיש

פריז    רבונו של  עולם        משבעים אומות אוותנטיאות        שיש

דפוס    רבונו של  עולם        משבעי' אומו' אוותי      נטיאות שבראת

קק 

ג9 

ירו1    רבש"ע             מכל שבעי'  אומות אפתנטאות

או3     רבש"ע             מכל ע'     אומות אפנטאות           שיש

או51    רבש"ע             מכל ע'     אומות אפנטאות

ששון    רבו'  ש"ע         מכל ע'     אומות אפתנטאות          שיש

--------------------------------------------------------------------

לונ     לך בעולמך  אי   אתה מצ'    אותי אלא על יש'

וטי     לך בעולמך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על יש'

מינ     לך בעולמך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על ישראל

פריז    לך בעולמך  אין  אתה מצוה   אותי אלא על ישר'

דפוס       בעולמך  אי   אתה מצוה   אותי אלא על ישראל

קק 

ג9 

ירו1       שבעולמך אינך     מצוני       אלא על ישראל צו   את בני

או3     לך         אינך     מצוני       אלא על ישראל וכו'

או51       שבעולמך אינך     מצויני      אלא על ישראל צו   את בני

ששון    לך בעולמך  אינך     מצוני       אלא על יש'   צו   את בני

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         אמ' לו שקבלו  עליהם

וטי                                         א'  לו שקבלו  עליהם

מינ                                         אמ' לו שקבלו  עליהם

פריז                                        א'  לו שקבלו

דפוס                                        אמר לו שקבלו  עליהם

קק 

ג9 

ירו1    ישראל וכו'                          אמ' לו שקבלו

או3                                         א"ל    שקיבלו

או51    ישראל דבר אל בני ישראל              א"ל    שקיבלו

ששון    יש'   דבר אל בני יש'   אמר לבני יש' א"ל    שקבלו

--------------------------------------------------------------------

לונ     מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונש'  אמ' ר'

וטי     מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א'  ר'

מינ     מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

פריז    מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

דפוס    מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמ' אמ' ר'

קק 

ג9 

ירו1    מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

או3     מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

או51    מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

ששון    מלכותי בסיני ואמרו כל אשר דבר יי נעשה ונשמע א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ     יודן בוא וראה כמה חביב הקב"ה את יש'    שמזכירין חמשה פעמים

וטי     יודן בוא וראה כמה חיבב הקב"ה את יש'    שמזכירין חמשה פעמים

מינ     יודן בוא וראה כמה חביב הקב"ה את ישר'   שמזכירין חמשה פעמים

פריז    יודן בא  וראה כמה חיבב הקב"ה את ישר'   שזוכרן   חמשה פעמים

דפוס    יודן בוא וראה כמה חיבב הקב"ה את ישראל  שמזכירן  חמשה פעמים

קק 

ג9 

ירו1    יודן בוא וראה כמה חיבב הקב"ה את ישראל  שהזכירם  ה'   פעמי'

או3     יודן בא  וראה כמה חיבב הקב"ה    לישראל שהזכירם  ה'   פעמי'

או51    יודן בוא וראה כמה חיבב הב"ה     לישראל שהזכירן  ה'   פעמים

ששון    יודן בא  וראה כמה חיבב הב"ה     ליש'   שהזכירן  ה"פ

--------------------------------------------------------------------

לונ     בפסוק אחד הה"ד  ואתנה את הלוים  נתונים לאהרן ול'

וטי     בפסוק אחד הה"ד  ואתנה את הלוים  נתונים לאהרן ולבניו וגו'

מינ     בפסוק אחד הה"ד  ואתנה את הלוים  נתונין לאהרן ולבניו

פריז    בפסוק אחד שנ'   ואתנה את הלוים  נתונים לאהרן וגו'

דפוס    בפסוק א'  שנ'   ואתנה את הלוים  נתונים וגו'

קק 

ג9 

ירו1    בפסוק אחד הה"ד  ואתנה את הלויים נתונים וגו'

או3     בפסוק אחד הה"ד  ואתנה את הלויים נתונים וגו'

או51    בפסוק א'  הה"ד  ואתנה את הלוים  וגו'

ששון    בפסו' א'  דכתי' ואתנה את הלויים וגו'