דפוס        אדם   כי יקרי' מכם      למה לא נאמ'     איש כמ'  ש'

ירו1    {ט} אדם   כי יקריב מכם וגו' למה לא נאמר כאן     כמו  שנא'

או3     {ט} אדם   כי יקריב מכם      למה לא נאמ' כאן     כמו  שנאמר

או51    {ט} <...>

ששון    {ט} אדם   כי יקריב מכם וגו' למה לא נאמ' כאן     כמ"ש

--------------------------------------------------------------------

דפוס    להלן דבר  אל כל עדת בני ישראל      איש  כי יקרי' אף כאן

ירו1    להלן דברו אל כל עדת בני ישראל לאמר               אף כאן

או3     להלן דברו אל כל עדת בני ישראל וגו'               אף כאן

או51    להלן דברו אל כל עדת בני ישראל לאמר וגו'          אף כאן

ששון    להלן דברו אל כל עדת     יש'   לאמר וגו'          אף כאן

--------------------------------------------------------------------

דפוס           יאמ' הכתוב ויקחו להם איש בקר או צ?א?ן למה      נאמ'

ירו1           אמ'  הכתו' ויקחו לכם איש בקר או צאן   למה      נאמר

או3         לא אמר  הכתו' ויקחו לכם איש בקר או צאן   למה      נאמר

או51        לא אמ'  הכתוב ויקחו לכם איש בקר או צאן   [למה] לא נאמר

ששון    למה לא אמ'  הכתו' ויקחו לכם איש בקר או צאן   למה      נאמ'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    אדם להביא את הגר מכם פרט לגוי שהוא מביא עולה  אמ'    רשב"ג

ירו1    אדם להביא את הגר מכם פרט לגוי שהוא מביא עולות אר"ש   בן

או3     אדם להביא את הגר מכם פרט לגוי שהוא מביא עולות ארשב"ג

או51    אדם להביא את הגר מכם פרט לגוי שהוא מביא עולות אר"ש   בן

ששון    אדם להביא את הגר מכם פרט לגוי שהוא מביא עולות ארשב"ג

--------------------------------------------------------------------

דפוס           ז'   דברים התקינו בית  דין הגדול וזה אחד מהם גוי

ירו1    גמליאל שבעה דברים התקינו בב"ד           וזה א'  מהם גוי

או3            ז'   דברים התקינו בב"ד           וזה א'  מהם גוי

או51    גמליאל ז'   דברים התקינו בב"ד           וזה א'  מהן גוי

ששון           ז'   דברי' התקינו בב"ד           וזה א'  מהם גוי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שהביא עולתו ממדינת הים אם הביא נסכים עמה       קריבין נסכים

ירו1    ששלח  עולתו ממדינת הים אם שלח        עמה נסכים קריבין

או3     ששלח  עולתו ממדינת הים אם שלח        עמה נסכים קרבים

או51    ששלח  עולתו ממדינת הים אם שלח        עמו נסכים קרבים

ששון    ששלח  עולתו ממדינת הים אם שלח        עמו נסכים קרבים

--------------------------------------------------------------------

דפוס    משלו ואם לאו קריבין משל צבור  תנאי בית דין הוא כהן גדול

ירו1    משלו ואם לאו קריבין משל צבור  תנאי ב"ד     הוא כהן

או3     משלו ואם לאו קרבים  משל ציבור תנאי ב"ד     הוא כהן גדול

או51    משלו ואם לאו קרבים  משל ציבור תנאי ב"ד     הוא כ"ג

ששון    משלו ואם לאו קרבים  משל צבור  תנאי ב"ד     הוא כ"ג

--------------------------------------------------------------------

דפוס    שמת מנחתו קריבה משל צבור  ר' יהודה אומ' משל יורשים ושלימה

ירו1    שמת מנחתו קרבה  משל צבור  ר' יהודה אומ' משל יורשי' ושלימה

או3     שמת מנחתו קרבה  משל צבור  ר' יהודה אומר משל יורשין ושלימה

או51    שמת מנחתו קריבה משל ציבור ר' יהודה אומ' משל יורשים ושלימה

ששון    שמת מנחתו קרבה  משל צבור  ר' יהו'  או'  משל יורשיו ושלמה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    היתה קרי?כ?ה על  המלח ועל העצים

ירו1    היתה קרבה    ועל המלח ועל העצים שהיו הכהנים נאותין  מהם

או3     היתה קרבה    ועל המלח ועל העצים שהיו הכהנים ניאותין מהם

או51    היתה קריבה   ועל המלח ועל העצים היו  הכהנים ניאותין מהם

ששון    היתה קרבה    ועל המלח ועל העצים שהיו הכהנים נהנין   מהם

--------------------------------------------------------------------

דפוס                                             אמר רשב"ג

ירו1    והמספק את הקינים     הוא מספק את הפסולות     ארשב"ג

או3     והמספק את הקנים      הוא מספק את הפסולת      ארשב"ג

או51    והמספק את הזקנים     הוא מספק את הפסולת      ארשב"ג

ששון    והמספק את (ק)[ה]קנים הוא מספק את הפסולת      ארשב"ג

--------------------------------------------------------------------

דפוס    פעם אחת היתי  מהלך בדרך מ?צ?אני אדם אחד והיה בא  אלי  כבא

ירו1    פעם א'  הייתי מהלך בדרך ומצאתי  אדם א'       ובא אצלי כבא

או3     פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי  אדם אחד והיה בא  אצלי כבא

או51    פים אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי  אדם אחד והיה בא  אצלי כבוא

ששון    פ"א     הייתי מהלך בדרך ומצאתי  אדם א'  והיה בא  אלי  כבא

--------------------------------------------------------------------

דפוס    על חבירו בזרוע אמר לי אתם אומ'   ז'   נביאים עמדו לאומות

ירו1    על חבירו בזרוע אמ' לי אתם אומרי' שבעה נביאי' עמדו לא"ה

או3     על חבירו בזרוע אמ' לי אתם אומרי' ז'   נביאים עמדו לא"ה

או51    על חבירו בזרוע אמ' לי אתם אומרי' ז'   נביאי' עמדו לא"ה

ששון    על חבירו בזרוע אמ' לי אתם אומ'   ז'   נביאי' עמדו לאומות

--------------------------------------------------------------------

דפוס    העולם והן מעידין    בהן ויורדין לגהינם  אמרתי לו בני כך

ירו1          והם מעידי'    בהם ויורדי' לגהינם

או3           והן מעידין    בהן ויורדין לגהינם

או51          והם מע(מ)ידים בהן ויורדין לגיהינם

ששון    העו'  והם מעידין    בהם ויורדין לגיהנם

--------------------------------------------------------------------

דפוס    מז' דורות ואילך יכולין אומות העולם לומר      לא נתנה  לנו

ירו1    מז' דורות ואיך  יכולין א"ה         לומ' תורה לא נתנו  לנו

או3     מז' דורות ואילך יכולין א"ה         לומ' תורה לא ניתנה לנו

או51    מז' דורות ואילך יכולין אומות העולם לומ' תורה לא ניתנה לנו

ששון    מז' דורות ואילך יכולין אומות העו'  לומ' תורה לא נתנה

--------------------------------------------------------------------

דפוס    תורה ועדיין לא העידו בנו מפני מה אנו   יורדין לגהינם  אמרתי

ירו1         ועדין  לא העידו בנו מפני מה אנו   יורדין לגהינם  אמרתי

או3          ועדין  לא העידו בנו מפני מה אנו   יורדין לגהינם  אמרתי

או51         <...>  לא העידו בנו מפני מה א[ח]ת יורדין לגיהינם אמרתי

ששון         ועדיין לא העידו בנו מפני מה אנו   יורדין לגיהנם  אמרתי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    לו בני כך שנו חכמי' במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו

ירו1    לו בני כך שנו חכמי' במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו

או3     לו בני כך שנו חכמי' במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו

או51    לו בני כך שנו חכמים <...>

ששון    לו בני כך שנו חכמי' במשנה גר שבא להתגייר פושטין לו יד להכניסו

--------------------------------------------------------------------

דפוס    תחת כנפי השכינה מיכאן וא<..>לך         גירי  הדור מעידין

ירו1    תחת כנפי השכינה מכאן  ואילך            גירי  הדור מעידין

או3     תחת כנפי השכינה מכאן  ואילך            גירי  הדור מעידין

או51                    מכאן  ואילך    (גדולי) [גרי] הדור מעידין

ששון    תחת כנפי השכינה מכאן  ואילך            גרי   הדור מעידין

--------------------------------------------------------------------

דפוס    בדור מן הבהמה מן הבקר וגו'              אם נאמר מן הבהמה

ירו1         מן הבהמה מן הבקר ומן   הצאן        אם נאמ' מן הבהמה

או3          מן הבהמה מן הבקר ומן   הצאן תקריבו אם נאמ' מן הבהמה

או51         מן הבהמה מן הבקר [ו]מן הצאן        אם נאמ' מן <...>

ששון         מן הבהמה מן הבקר ומן   הצאן        אם נאמ' מן הבהמ'

--------------------------------------------------------------------

דפוס    למה נאמ' מן הבקר ומן הצאן

ירו1

או3

או51

ששון    למה נאמ' מן הבקר ומן הצאן ואם נאמ' מן הבקר ומן הצאן למה

--------------------------------------------------------------------

דפוס                  מיכאן אמרו       מקבלי' מיני זבחים מרשעי

ירו1                  מכאן  אמרו חכמי' מקבלין      זבחים מרשיעי

או3                   מכאן  אמרו       מקבלין      זבחים מרשעי

או51                                   מקבלין      זבחים מרשעי

ששון    נאמר מן הבהמה מכאן  אמרו חכמים מקבלין      זבחים מרשעי

--------------------------------------------------------------------

דפוס    ישראל כדי   להכניסן תחת כנפי השכינה חוץ   מן המשומד  והמנ?ס?ך

ירו1    ישראל בשביל להכניסן תחת כנפי השכינה חוץ      מהמשומד והמנסך

או3     ישראל בשביל להכניסן תחת כנפי השכינה חוץ   מן המשומד  והמנסך

או51    ישראל בשביל להכניסן תחת כנפי השכינה <...>

ששון    יש'         להכניסן תחת כנפי השכינה חוץ   מן המשומד  והמנסך

--------------------------------------------------------------------

דפוס    את היין      ומחלל  שבתות בפרהסיא

ירו1       יי   לע"ז והמחלל שבתות בפרהסיא

או3        יין       והמחלל שבתות בפרהסיא

או51

ששון       היין      והמחלל שבתות בפרהסיא