לונ    {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חייא   ואפילו הן

וטי    {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תאני ר' חייא   ואפילו

פירק   {ו} <...>

מינ    {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חייא   ואפי'  הן

פריז   {ו} והביאה אל בני אהרן        תני  ר' חייא   ואפלו  הן

דפוס   {ו} והביאה אל בני אהרן        תני  ר' חייא   ואפי'

ג31    {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חיי<.. ...>

ירו1   {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חייא   ואפי'  הם

או3    {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תאני ר' חייא   ואפי'  הם

או51   {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חייא   ואפי'  הן

ששון   {ו} והביאה אל בני אהרן הכהנים תני  ר' חייא   ואפי'  הם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ריבואות      אמ' ר' יוחנן ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם [מלא]

וטי    הזרים        א'  ר' יוחנן ברוב עם הדרת מלך וקמץ משם מלוא

פירק

מינ    ריבואות      א"ר    יוחנן ברוב עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

פריז   רבות         א"ר    יוחנן ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

דפוס   רבות         א"ר    יוחנן ברוב עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

ג31                              ברוב עם הדרת מלך וקמץ משם מלוא

ירו1   רבואות       א"ר    יוחנן ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

או3    רבואות       א"ר    יוחנן ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

או51   רבות    רבות א"ר    יוחנן ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

ששון   רבואות       א"ר    יוח'  ברב  עם הדרת מלך וקמץ משם מלא

-------------------------------------------------------------------

לונ    קמצו  מסל'   ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמ'

וטי    קומצו מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  מש<..> ולא כל שמנה

פירק

מינ    קומצו מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

פריז   קומצו מסלתה                ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

דפוס   קומצו מסולתה ומשמנה מסולתה ולא כל סולתה משמנה  ולא כל שמנה

ג31    קמצו  מסלתה                ולא כל <...>

ירו1   קמצו  מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

או3    קומצו מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

או51   קומצו מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

ששון   קומצו מסלתה  ומשמנה מסלתה  ולא כל סלתה  משמנה  ולא כל שמנה

-------------------------------------------------------------------

לונ    הרי שהביא מנחתו מגליא ומאספמיא  ומחברותיה וראה את הכהן

וטי    הרי שהביא מנחתו מגולא ומאספמיא  ומחברתיה  וראה את הכהן

פירק

מינ    הרי שהביא מנחתו מגליא וטאספמיא  ומחברותיה וראה את הכהן

פריז   הרי שהביא מנחתו מגליא ומאספמיא  ומחברותיה וראה את הכהן

דפוס   הרי שהביא מנחתו מגולה מאספמיא             וראה את הכהן

ג31    הרי שהביא מנחתו מגליא ומאיספמיא ומחברותיה וראה    הכהן

ירו1   הרי שהביא מנחתו מגולה ומאספמיא  ומאברותיה וראה את הכהן

או3    הרי שהביא מנחתו מגולה ומאספמיא  ומחברותיה וראה את הכהן

או51   הרי שהביא מנחתו מגליא מאספמיא   ומחברותיה וראה את הכהן

ששון   הרי שהביא מנחתו מגליא ומאספמיא  ומחברותיה וראה את הכהן

-------------------------------------------------------------------

לונ    שהקמיץ ואכל את    השאר אמ'  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

וטי    שהקמיץ ואכל א<..> השאר אמר  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

פירק                                                  שנצטערתי

מינ    שהקמיץ ואכל את    השאר ואמ' אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

פריז   שקמץ   ואכל את    השאר ואמ' אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

דפוס   שהקמיץ ואכל את    שאר  אמר  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

ג31    <...>       <..>ת השאר אמר  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

ירו1   שקמץ   ואכל את    השאר אמ'  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

או3    שקמץ   ואכל            אמ'  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

או51   שקמץ   ואכל            ואמ' אוי לי על הצער הזה שנצטערתי

ששון   שקמץ   ואכל את    השאר אמ'  אוי לי כל הצער הזה שנצטערתי

-------------------------------------------------------------------

לונ    בשביל זה   שהכל        מסיסין                  אתי ואמ'

וטי    בשביל זה   שהבל  שהיו  מסיסין             אותו     ואומרין

פירק   בשביל זה   שהכל        מסי()[א]ין         אתו      ואומ'

מינ    בשביל זה   שהכל        מסיסין                  אתי ואמ'

פריז   בשביל זה   שיאכל <...>                    אותו     ואו'

דפוס   בשביל זה   והכל                   מפייסין אותו     ואומרים

ג31    בשביל ז?ה? <...>

ירו1   בשביל זה   שיאכל היו              מפייסין אותו     ואומרי'

או3    בשביל זה   שיאכל היו              מפייסין אותו     ואומרין

או51   בשביל זה   שיאכל והן              מפייסין אותו     [ואומרין

ששון   בשביל זה   שיאכל היו              מפייסין אותו     ואומרין

-------------------------------------------------------------------

לונ        לי מה    אם זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

וטי    לו     מה       זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

פירק   לו     ומה   אם זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

מינ        לי מה    אם    שלא שצער  אלא  שתי פסיעות בין  האולם

פריז   לו     ומה   אם זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

דפוס   לו     ומה   אם זה שלא נצטער אלא  שני פסיעו' בין  האולם

ג31           ?ו?מה אם זה שלא נצטער אילא שתי פסיעות מבין האול?ם?

ירו1   לו     מה    אם זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

או3    לו     מה       זה שלא נצטער אלא  שתי פסיעות בין  האולם

או51   לו]    ומה   אם זה שלא נצטער שלא             בין  האולם

ששון   לו     מה    אם זה שלא נצטער אלא  ב'  פסיעות בין  האולם

-------------------------------------------------------------------

לונ    ולמזבח זכה לאכול אתה שנצטערתה כל הצער הזה על    אחת כמ'

וטי    למזבח  זכה לאכול אתה שנצטערתה כל הצער הזה על    אחת כמה

פירק   ולמזבח זכה לאכל  אתה שנצטערת  כל הצער הזה על    אחת כמה

מינ    ולמזבח זכה לאכול אתה שנצטערת  כל הצער הזה על    אחת כמה

פריז   ולמזבח זכה לאכול אתה שנצטערת  כל הצער הזה על    אחת כמה

דפוס   למזבח  זכה לאכול אתה שנצטערת  כל הצער הזה על    אחת כמה

ג31    <...>                                 הזה על    אחת כמה

ירו1   והמזבח זכה לאכל  אתה שנצטערת  כל הצער הזה עאכ"ו

או3    למזבח  זכה לאכל  אתה שנצטערתה כל הצער הזה עאכ"ו

או51   ולמזבח זכה לאכל  אתה שנצטערת  כל הצער הזה עאכ"ו

ששון   ולמזבח זכה לאכול אתה שנצטערת  כל הצער הזה עאכ"ו

-------------------------------------------------------------------

לונ    וכמה ולא   עוד      והנותרת מן  המנחה לאהרן ולבניו

וטי    וכמה ולא   עוד  אלא הנותרת  מן  המנחה לאהרן ולבניו

פירק   וכמה ולא   עוד  אלא והנותרת [מן המנחה לאהרן ולבניו

מינ    וכמה ולא   עוד      והנותרת מן  המנחה לאהרן ולבניו

פריז   וכמה ולא   עוד  אלא והנותר' מן  המנחה לאהרן ולבניו

דפוס   וכמה ולא   עוד  אלא והנותרת מן  המנחה לאהרן ולבני

ג31    וכמה ?ולא? <...

ירו1        ולא   עוד  אלא הנותרת  מן  המנחה לאהרן ולבניו

או3         ולא   עוד  אלא הנותרת  מן  המנחה לאהרן ולבניו

או51        ולא   עוד  אלא הנותרת  מן  המנחה לאהרן ולבניו

ששון                       והנותרת מן  המנחה לאהרן ולבניו

-------------------------------------------------------------------

לונ    ר' חנניה   בר  ר' אחא אזל  לחד אתר   אשכחן הדין  פיסוקא

וטי    ר' חנניה   בר  ר' אחא אזל  לחד א<..> אשכח  הדין  פיסוקא

פירק   ר' חנינ?א? בר     אחא אזל  לחד אתר   אשכח  הדין  פסוקא

מינ    ר' חנניא   בר'    אחא אזל  לחד אתר   אשכחן הדין  פיסוקא

פריז   ר' חנינא   בר     אחא אזל  לחד אתר   אשכח  הדין  פסוקא

דפוס   ר' חנינה   בר     אבא אזל  לחד אתר   אשכח  הדין  פסוק

ג31

ירו1   ר' חיננא   בר     פפא אזל  לחד אתר   אשכח  הדין  פסוקא

או3    ר' חיננא   בר     פפא אזל  לחד אתר   אשכח  להדין פסוקא

או51   ר' הונא    בר     אבא [אזל לחד אתר]  אשכח  להדין פסוקא

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    ראש סדר הנותרת  מן המנחה        לאהרן ולבניו מה פתח

וטי    ראש סדר הנותרת  מן המנחה        לאהרן ולבניו מה פתח

פירק   ריש סדר והנותרת מן המנחה] (אלא) לאהרן ולבניו מה פתח

מינ    ראש סדר הנותרת  מן המנח'        לאהרן ולבניו מה פתח

פריז   ראש סדר והנותרת מן המנחה        לאהרן ולבניו מה פתח

דפוס   ראש סדר והנותר' מן המנחה        לאהרן ולבניו מה פתח

ג31

ירו1   ראש סדר והנותרת מן המנחה        לאהרן ולבניו    פתח

או3    ראש סדר והנותרת מן המנחה        לאהרן ולבניו    פתח

או51   ראש סדר והנותרת מן המנחה        לאהרן ולבניו מה פתח

ששון                                                מה פתח

-------------------------------------------------------------------

לונ    עליה ממתים ידך יי  ממתים  מחלד וגו'       ממתים ידך  יי

וטי    עליה ממתים ידך יי  ממ<..> מחלד חלקם בח'   ממתים ירך  יי

פירק   עליה ממתים ידך ייי ממת'   מח'             ממתים ידך  ייי

מינ    עליה ממתים ידך יי  ממתים  מחלד וגו'       ממתים ידך  יי

פריז   ליה  ממתים ידך יי  ממתים  מחלד            ממתים ידך  יי

דפוס   עלה  ממתים ידך יי

ג31

ירו1   עלה  ממתים ידך יי  ממתים  מחלד וגו'       ממתים ידך  יי

או3    עלה  ממתים ידך יי  ממתים  מחלד            ממתים ידך

או51   ליה  ממתים ידך יי  ממתים  מחלד            ממתים [ידך יי]

ששון   ליה  ממתים ידך יי  ממתים       חלקם בחיים

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה גיבורים הן   אילו שנטלו חלקם מתחת ידך יי  ואי   זה זה

וטי    מה גיבורים הן   אילו שנטלו חלקם מתחת ידך יי  אי    זה זה

פירק   מה גיבורים הם   אילו שנטלו חלקן מתחת ידך ייי ואיזה זה

מינ    מה גבורים  הן   אילו שנטלו חלקם מתחת ידך יי  ואיזה זה

פריז   מה         הם   אילו שנטלו חלקם מתחת ידך יי  ואי   זה זה

דפוס   מה גבורים  הם   אלו  שנטלו חלקן מתחת ידך יי  ואי   זה זה

ג31

ירו1   מה גבורים       אלו  שנטלו חלקם מתחת ידך יי  ואיזה זה

או3    מה גבורים  [הם] אלו  שנטלו חלקם מתחת ידך יי  ואי   זה זה

או51   מה גבורים  [הם] אלו  שנטלו חלקם תחת  ידך יי  ואי   זה זה

ששון   מה גבורים  הם   אלו  שנטלו

-------------------------------------------------------------------

לונ    זה שבטו  של    לוי    ממתים מחלד אילו שלא נטלו   חלק  בארץ

וטי    זה שבטו  ש<..>        ממתים מחלד אילו שלא נטלו   חלק  בארץ

פירק      שבטו  של    לוי    ממתים מחלד אילו שלא נטלו   חלק  בארץ

מינ       שבטו  של        זה ממתים מחלד אילו שלא נטלו   חלק  בארץ

פריז      שנטלו              ממתים מחלד אילו שלא נטלו   חלקם בארץ

דפוס      שבטו  של    לוי    ממתים מחלד אלו  שלא נטלו   חלק  בארץ

ג31

ירו1      שבט         לוי    ממתים מחלד אלו  שלא נטלו   חלקם בארץ

או3       שבט         לוי    ממתים מחלד אלו  שלא [נטלו] חלקם בארץ

או51   זה שבט         לוי    ממתים מחלד אלו      שנטלו  חלקם בארץ

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    חלקם בחיים אילו קודשי מקדש

וטי    חלקם בחיים אלו  קודשי מקדש

פירק   חלקם בחיים אילו קודשי מקדש

מינ    חלקם בחיים אילו קדשי  מקדש

פריז   חלקם בחיים אילו קדשי  מקדש כמה   דתימר כי שם צוה יי את

דפוס   חלקם בחיים אלו  קדשי  מקדש

ג31

ירו1   חלקם בחיים אלו  קדשי  מקדש

או3    חלקם בחיים אלו  קדשי  מקדש

או51   חלקם בחיים אלו  קדשי  מקדש כמה   דתימ' כי שם צוה יי את

ששון        בחיים אלו  קדשי  מקדש כמד"א       כי שם צוה יי את

-------------------------------------------------------------------

לונ                        וצפונך תמלא בטנם אילו קודשי  הגבול

וטי                        וצפונך תמ'  בט'  אלו  קו<..> הגבול

פירק                       וצפונך תמלא בטנם אילו קודשי  הגבול

מינ                        וצפונך תמלא בטנם אילו קדשי   הגבול

פריז   הברכה חיים עד העולם וצפונך תמלא בטנם אילו קדשי   הגבול

דפוס                       וצפונך תמלא בטנם אלו  קדשי   הגבול

ג31

ירו1                       וצפונך תמלא בטנם אלו  קדשי   הגבול

או3                        וצפונך תמלא בטנם אלו  קדשי   הגבול

או51   הברכה חיים עד העולם וצפונך תמלא בטנם אלו  קדשי   הגבול

ששון   הברכה חיים עד העולם וצפונך תמלא בטנם אלו  קדשי   גדול

-------------------------------------------------------------------

לונ    ישבענו        פנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

וטי    ישבעו         בנ'  כל זכר בבני אהרן יאכל'  והניחו יתרם

פירק   ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

מינ    ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

פריז   ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

דפוס   ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

ג31

ירו1   ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

או3    ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

או51   ישבעו         בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

ששון   (ישבעו) ישבעו בנים כל זכר בבני אהרן יאכלנה והניחו יתרם

-------------------------------------------------------------------

לונ    לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן ולבנ'

וטי    לעולליהם הנותרת  מן המנחה לאהרן ולבניו

פירק   לעוללי'  והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו ר' חנניה בר

מינ    לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו

פריז   לעולם    והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו ר' חנינא בר

דפוס   לעולליהם והנותר  מן המנחה לאהרן ולבניו

ג31

ירו1   לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו

או3    לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו

או51   לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן        ר' חנניה בר

ששון   לעולליהם והנותרת מן המנחה לאהרן ולבניו ר' חנניא בר

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   אחא     אזל לחד אתר  אשכח  הדין  פסוקא ראש סדר וכול'

מינ

פריז   אחא     אזל לחד אתר  ואשכח הדין  פסוקא ראש סדר והנותרת

דפוס

ג31

ירו1

או3

או51   אבי[נ]א אזל לחד אתר  ואשכח להדין פסוקא ראש סדר והנותרת

ששון   אחא     אזל לחד אתרי אשכח  הדין  פסוקא ראש סדר והנותרת

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק   ()[כ]דכת' לעיל

מינ

פריז   מן        המנחה              ופתח בה  ממתים ידך יי ודרשיה

דפוס

ג31

ירו1

או3

או51   מן        המנחה לאהרן ולבניו ופתח ביה ממתים ידך יי

ששון   מן        המנחה לאהרן ולבניו ופתח ביה ממתים ידך יי ודרשהו

-------------------------------------------------------------------

לונ                       אהרן זכה לבנים  בין כשרין  ובין

וטי                       אהרן זכה לבנים  בין כשירין ובין

פירק                      אהרן זכה לבנים  בין כשירים ובין

מינ                       אהרן זכה לבנים  בין כשרים  ובין

פריז   בכל מה דכתיב לעיל  אהרן זכה לבנים  בין כשרים  בין

דפוס                      אהרן זכה לבנים  בין כשרים  בין

ג31

ירו1                      אהרן זכה לבנים  בין כשרים  בין

או3                       אהרן זכה לבנים  בין כשרים  בין

או51   ככל    דכתי' לעילא אהרן זכה לבנים  בין כשרים  בין

ששון   בכל    דכתי' לעיל  אהרן זכה לכהנים בין כשרים  בין

-------------------------------------------------------------------

לונ    פסולין וכן   הוא א'  בריתי היתה (ו)אתו החיים והשלום ואתנם

וטי    פסולין וכן   הוא או' בריתי היתה איתו   החיים והשלום

פירק   פסולים שנ'           בריתי היתה אתו    החיים והשלום

מינ    פסולים וכן   הוא או' בריתי היתה אתו    החיים והשלום ואתנם

פריז   פסולים שנ'           בריתי היתה אתו    החיים והשלום

דפוס   פסולים שנא'          בריתי היתה אתו    החיים והשלום

ג31

ירו1   פסולים וכה"א         בריתי היתה אתו    החיים והשלום

או3    פסולין וכה"א         בריתי היתה אתו    החיים והשלום

או51   פסולים שנ'           בריתי היתה אתו    החיים והשלום

ששון   פסולים שנ'           בריתי היתה אתו    החיי' והשלום

-------------------------------------------------------------------

לונ    וגו' אמרו כשם שיצק משה שמן המשחה על ראש אהרן בריתי היתה

וטי    וגו'                                         ברי'  היתה

פירק   וג'                                          בריתי היתה

מינ    וגו'                                         בריתי היתה

פריז                                                בריתי היתה

דפוס

ג31

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    אתו  החי'  והש'   שהיה רודף [שלום] ביש'   ואתנם [לו] מורא

וטי    אותו החיים והשלום שהיה רודף        ביש'   ואתנם לו   מורא

פירק   אתו  החיים והשלום שהיה רודף שלום   ביש'   ואתנם לו   מורא

מינ    אתו  החיים והשלום שהיה רודף        בישראל ואתנם לי   מורא

פריז   אתו  החיים והשלום שהיה רודף שלום   בישר'  ואתנם לו   מורא

דפוס                     שהיה רודף שלום   בישראל ואתנם לו   מורא

ג31

ירו1                     שהיה רודף שלום   ישראל  ואתנם לו   מורא

או3                      שהיה רודף שלום   בישר'  ואתנם לו   מורא

או51                     שהיה רודף שלום   בישראל ויתנו לו   מורא

ששון                     שהיה רודף שלום          ואתנם לו   מורא

-------------------------------------------------------------------

לונ    ויראני  שקיבל עליו דברי תורה באימה ביראה  ברתת  ובזיע

וטי    וייראני שקיבל עליו דברי תורה באימה ובירא' ברתת  ובזיע

פירק   ויראני  שקיבל עליו דברי תורה באימה וביראה וברתת ובזיע

מינ    ויראיני שקיבל עליו דברי תורה באימה ביראה  ברתת  בזיע

פריז   וייראני שקבל  עליו דברי תורה באימה              ובזיע

דפוס   ויראני  שקיבל עליו דברי תורה באימה וביראה וברתת ובזיע

ג31

ירו1   ויראני  שקבל  עליו ד"ת       באימה ביראה  ברתת  ובזיע

או3    ויראני  שקיבל עליו ד"ת       באימה וביראה וברתת ובזיע

או51   ויראני  שקבל  עליו ד"ת       באימה ביראה  ברתת  ובזיע

ששון   ויראני  שקיבל עליו דברי תורה באימה ביראה  ברתת  ובזיע

-------------------------------------------------------------------

לונ    מה   ת"ל        מפני  שמי ניחת הוא אמרו      כשם שיצק מש?ה/ח?

וטי    מה   תל'   לו'  מפני  שמי נחת  הוא אמרו בשעה     שיצק משה

פירק   מה   תלמ'  לומר מפני  שמי נחת  הוא אמרו בשעה     שיצק משה

מינ    מה   תלמו' לומ' מפני  שמי ניחת הוא אמרו      כשם שיצק משה

פריז   מה   ת"ל        מפני  שמי נחת  הוא אמרו בשעה     שיצק משה

דפוס   מת   תלמוד לומר מפני  שמי ניחת הוא אמרו בשעה     שינק משה

ג31

ירו1   מת"ל            מפני  שמי נחת  הוא אמרו בשעה     שיצק משה

או3    מת"ל            ומפני שמי ניחת הוא אמרו בשעה     שיצק משה

או51   מת"ל            ומפני שמי נחת  הוא אמרו בשעה     שיצק משה

ששון   מת"ל            מפני  שמי ניחת הוא אמרו בשעה     שיצק משה

-------------------------------------------------------------------

לונ    שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחריו  ואמ' ארי

וטי    שמן המשחה על ראש א<..> נירתע ונפל לאחוריו ואמר אוי

פירק   שן  המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו וא'  א?(ו)?וי

מינ    שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחריו  אמ'  אוי

פריז   שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו ואמ' אוי

דפוס   שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו ואמר אוילי

ג31

ירו1   שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו ואמ' אוי

או3    שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו ואמ' אוי

או51   שמן המשחה על ראש אהרן  נרתע  ונפל לאחוריו ואמ' אוי

ששון   שמן המנחה על ראש אהרן  נרתח  ונפל לאחריו  ואמ' אוי

-------------------------------------------------------------------

לונ    לי שמא מעלתי בשמן המשחה         הושיבה אתו  רוח הקדש

וטי    לי שמא מעלתי בשמן המשחה השיבה          אותו רוח הקודש

פירק   לי שמא מעלתי בשמן המשחה השיבה               רוח הקודש ואמרה

מינ    לי שמא מעלתי בשמן המנחה         הושיבה אתו  רוח הקדש

פריז   לי שמא מעלתי בשמן המשחה השיבה               רוח הקדש  ואמרה

דפוס      שמא מעלתי בשמן המשחה השיבה               רוח הקדש  ואמר

ג31

ירו1   לי שמא מעלתי בשמן המשחה השיבתהו             רוח הקדש

או3    לי שמח מעלתי בשמן המשחה השיבתהו             רוח הקדש

או51   לא שמא מעלתי בשמן המשחה השיבה               רוח הקדש  ואמרה

ששון   לי שמא מעלתי בשמן המשחה השיבתהו             רוח הקדש

-------------------------------------------------------------------

לונ       הנה  מה    טוב ומה נעים שבת  וגו'

וטי       הנה  מ<..> טוב ומה נעים וגו'

פירק   לו הנה  מה    טוב ומה נעים וג'  ?[]?        כשמן הטוב על

מינ       הנה  מה    טוב ומה נעים שבת  וגו'

פריז   לו הנה  מה    טוב ומה נעים וג'              כשמן הטוב על

דפוס   לו הנהה מה    טוב ומה נעים שבת  אחים גם יחד כשמן הטוב על

ג31

ירו1      הנה  מה    טוב ומה נעים שבת  אחים גם יחד

או3       הנה  מה    טוב ומה נעים שבת  אחים גם יחד

או51   לו הנה  מה    טוב ומה נעים                  כשמן הטוב על

ששון      הנה  מה    טוב ומה נעים שבת  אחים    יחד

-------------------------------------------------------------------

לונ                                    כטל חרמון שיורד על

וטי                                    כטל חרמון שיורד על

פירק   הרא' וג'                        כטל חרמון שיורד על

מינ                                    כטל חרמון שיורד על

פריז   הראש וג'                        כטל חרמון שיורד וג'

דפוס   הראש וגו'                       כטל חרמון שיורד וגו'

ג31

ירו1                                   כטל חרמון וגו'

או3         וגו'

או51   הראש יורד על הזקן זקן אהרן וגו' כטל חרמון שיורד

ששון                                   כטל חרמון וגו'

-------------------------------------------------------------------

לונ    הררי  ציון וגו'                                      מה

וטי    <...> ציון                                           מה

פירק                   זקן אהרן היה שמח כולו [יורד] על זקנו מה

מינ    הררי  ציון וגו'                                      מה

פריז                                                        מה

דפוס                                                        מה

ג31

ירו1                                                        מה

או3                                                         מה

או51                                                        מה

ששון                                                        מה

-------------------------------------------------------------------

לונ    הטל     אין בו מעילה אף שמן  המשחה   אין   בו מעילה כשמן

וטי    הטל     אין בו מעילה אף שמן  המשחה   א<..> בו מעילה בשמן

פירק   הטל הזה אין בו מעילה אף השמן         אין   בו מעילה כשמן

מינ    הטל     אין בו מעילה אף שמן  המשחה   אין   בו מעילה כשמן

פריז   טל      אין בו מעילת אף השמן         אין   בו מעילה כשמן

דפוס   הטל     אין בו מעילה אף השמן         אין   בו מעילה כשמן

ג31

ירו1   הטל     אין בו מעילה אף שמן  המשחה   אין   בו מעילה כשמן

או3    הטל     אין בו מעילה אף שמן  המשחה   אין   בו מעילה כשמן

או51   טל      אין בו מעילה אף שמן  [המשחה] אין   בו מעילה כשמן

ששון   טל      אין בו מעילה אף שמן  המשחה   אין   בו מעילה כשמן

-------------------------------------------------------------------

לונ    הטוב         שיורד על הזקן זקן

וטי    הטוב על הראש שיורד על הזקן זקן אהרן

פירק   הטוב על הרא' יורד  על הזקן זקן אהרן היה שמח כולו על זקנו

מינ    הטוב         שיורד על הזקן זקן

פריז   הטוב על הראש יורד  על הזקן זקן

דפוס   הטוב על הראש יורד  על הזקן זקן אהרן

ג31

ירו1   הטוב על הראש

או3    הטוב על הראש וגו'

או51   הטוב על הראש יורד  על הזקן זקן אהרן

ששון   הטוב על הראש שיורד על הזקן זקן אהרן

-------------------------------------------------------------------

לונ    וכי        שני  זקנים היו    לאהרן ואת    אמ'    זקן

וטי    וכי        שני  זקנים היו לו לאהרן דאת<.. ...

פירק   וכי        שני  זקנים היו לו לאהרן דאת    אמר    הזקן

מינ    וכי        שני  זקנים היו    לאהרן ואת    אמ'    זקן

פריז

דפוס   וכי        שני  זקנים היו    לאהרן זאת    אמ'    הזקן

ג31

ירו1   ובין       שני  זקנים היו לו       דאת    אמ' על הזקן

או3    וכי        שני  זקנים היו לו לאהרן דאמרת      על הזקן

או51   וכי        שני  זקנים היה לו לאהרן שהכתוב אמ' על הזקן

ששון   וכי  זקנים שנים       היו    לאהרן

-------------------------------------------------------------------

לונ    זקן אהרן אלא כיון שראה  משה    שמן  המשחה שירד

וטי                      ..>אה משה    שמן  המשחה שירד

פירק   זקן אהרן אלא      שראה  משה    שמן  המש'  שיורד

מינ    זקן אהרן אלא כיון שראה  משה    שמן  המשחה שירד

פריז

דפוס   זקן      אלא כיון שראה  משה את השמן       יורד

ג31

ירו1   זקן אהרן אלא כיון שראה  משה               שירד  שמן המשחה

או3    זקן אהרן אלא כיון שראה  משה    שמן  המשחה שירד

או51   זקן אהרן אלא כיון שראה  משה    שמן  המשחה יורד

ששון            אלא כיון שראה  משה    שמן  המשחה יורד

-------------------------------------------------------------------

לונ    על זקנו    שלאהרן היה שמח  כאילו                 עלזקינו

וטי    על זקנו    שלאהרן היה שמיח כילו               על זקנו

פירק   על זקן     אהרן   היה שמח  כ(ו)[א]לו          על זקנו

מינ    על זקנו של אהרן   היה שמח  כאילו              על זקנו

פריז              אהרן   היה שמח  כאילו              על זקנו

דפוס   על זקן     אהרן   היה שמח  כאילו              על זקנו

ג31

ירו1   על זקן     אהרן   היה שמח  כאלו          ירד  על זקנו

או3    על זקן     אהרן       שמח  כאילו         ירד  על זקנו

או51   על זקן     אהרן   היה שמח  כאלו               על זקנו

ששון   על זקן     אהרן   היה שמח  כאילו     היה יורד על זקנו

-------------------------------------------------------------------

לונ    הוא ירד  דכ'

וטי    הוא <...

פירק   היה יורד

מינ    הוא ירד

פריז   היה יורד

דפוס       יורד

ג31                 ..>?א? שנ?א?<.. ... ..>?רד? לכן נא<..

ירו1

או3

או51       ירד

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ         תורת אמת הי'   בפיהו ועולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמיש'

וטי                  ..>תה בפיהו ועולה לא נמצא בשפ'

פירק        תורת אמת היתה  בפיהו

מינ         תורת אמת היתה  בפיהו ועולה לא נמצא בשפת'  בשלום ובמישור

פריז        תורת אמת היתה  בפיהו

דפוס        תורת אמת היתה  בפיהו

ג31    ...>

ירו1        תורת אמת היתה  בפיהו

או3         תורת אמת היתה  בפיהו

או51        תורת אמת היתה  בפיהו

ששון        תורת אמת היתה  בפיהו

-------------------------------------------------------------------

לונ    וגו' תורת אמת היתה בפיהו שלא אמ' על   טמא   טהור

וטי    וגו' תורת אמת היתה בפי'

פירק

מינ    וגו' תורת אמת היתה בפיהו שלא     על   טמא   טהור

פריז

דפוס

ג31                             שלא אמר ?על? ט?מא? טה?ור?

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ    ועל טהור   טמא ועולה    לא נמצא בשפת'  שלא   אסר    את

וטי

פירק                                          שלא   אסר    את

מינ    ועל טהור   טמא ועולה    לא נמצא בשפתיו שלא   אסר    את

פריז                                          לא    שאסר   את

דפוס                                          שלא   אסר    את

ג31    ועל ?ט?הור טמא ו?ע?<..>    נמצא

ירו1

או3

או51                                          [ש]לא (ש)אסר את

ששון                                          לא    שאסר   את

-------------------------------------------------------------------

לונ    המותר ולא  התר    את        האסור   בשלום ובמישור הלך

וטי

פירק   המותר ולא  התיר   את        האסור   בשלום ובמישור הלך

מינ    המותר ולא  התיר   את (הטמא) האסור   בשלום ובמישור הלך

פריז   המותר      והתיר  את        האסור   בשל'  ובמ'    הל'

דפוס   המותר ולא  התיר   את        האסור   בשלום ובמישור הלך

ג31          <... ..>תיר את        האסו?ר? בשלום ובמישור הלך

ירו1                                       בשלום ובמישור הלך

או3

או51   המותר      והתיר  את        האסור   בשלום ובמישור הלך

ששון   המותר      והתיר  את        האסור   בשלום ובמישור הלך

-------------------------------------------------------------------

לונ    איתו שלא הירהר אחר  דרכי המקום כדרך שלא הירהר

וטי                                        שלא הירהר אחר דרכי

פירק        שלא הירהר אחר  דרכי המקום כדרך שלא הירהר

מינ    את   שלא הירהר אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

פריז   אתי  שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הירהר

דפוס   אתי  שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

ג31    אתי  שלא הירהר <...

ירו1   אתי  שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

או3         שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

או51   אתי  שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

ששון   אתי  שלא הרהר  אחר  דרכי המקום כדרך שלא הרהר

-------------------------------------------------------------------

לונ                אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

וטי    <...>       אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שחשת  פושעים

פירק               אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

מינ                אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

פריז               אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

דפוס         אבינו אברהם       ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

ג31                ..>ם        ורבים ה?שי?ב מעון שהשיב פושעים

ירו1               אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

או3                אברהם אבינו ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

או51               אברהם       ורבים השיב   מעון שהשיב <...>

ששון               אברהם       ורבים השיב   מעון שהשיב פושעים

-------------------------------------------------------------------

לונ    לתלמוד תורה ואמ'           מישרים אהבוך מה כתוב בו

וטי    לתלמוד      ואמ'           מישרים <..>ת         בו

פירק   לתלמוד תורה ואמ'           מישרים אהבוך מה כת'  בו

מינ    לתלמוד תורה ואמ'           משרים  אהבוך מה כתו' בו

פריז   לתלמוד תורה וכן   הוא או'  מישרים אהבוך מה כת'  בו

דפוס   לתלמוד תורה וכן   הוא אומ' משרים  אהבוך מה כתיב בו

ג31    לתלמוד תורה <...

ירו1   לתלמוד תורה וכה"א          מישרים אהבוך מה כתי' בו

או3    לת"ת        ואמ'           מישרים אהבוך מה כתי' בו

או51   לתלמוד תורה וכה"א          מישרים אהבוך מה כתיב (בו)

ששון   לתלמוד תורה וכה"א          מישרים אהבוך מה כתי'

-------------------------------------------------------------------

לונ    בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו כי   מל'

וטי    בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו וגו'

פירק   בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו וג'

מינ    בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו כי   מלאך

פריז   בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו

דפוס   בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו וגו'

ג31                     ..>ו  דעת   <...  ..>בקשו מפיו  כי   מלאך

ירו1   בסוף כי שפתי כהן ישמרו דעת                       וגו'

או3         כי שפתי כהן ישמרו דעת                       וגו'

או51   בסוף כי שפתי כהן ישמרו [דעת] ותורה יבקשו   מפיהו

ששון        כי שפתי כהן ישמרו דעת   ותורה יבקשו   מפיהו

-------------------------------------------------------------------

לונ    יי צ'    ה'

וטי                 ד'  א' תורת אמת היתה       <..>א אמר על

פירק

מינ    יי צבאות הוא

פריז

דפוס

ג31    יי צ<..> הוא

ירו1                ד"א    תורת יי  היתה בפיהו שלא   אמר על

או3                 ד"א    תורת אמת היתה בפיהו שלא   אמ' על

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הטמא טהור ועל הטהור טמא ועולה לא נמצ' בשפתיו שלא אסר את

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג31

ירו1   הטמא טהור ועל הטהור טמא ועולה לא נמצא בשפתיו שלא אסר את

או3    טמא  טהור ועל טהור  טמא ועולה לא נמצא בשפתיו שלא אסר את

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                   סליק פירקא

וטי    המותר     <..>תיר   את האסור בשלום ובמישור יה' סליק פירקא

פירק

מינ                                                   סליק פרש'

פריז

דפוס

ג31

ירו1   המותר ולא (א)[ה]תיר את האסור

או3    המותר ולא התיר      את האסור

או51

ששון