לונ    {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב אץ   ברגלים חוטא אמ' רב

וטי    {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב יאץ  ברגלים חוטא א'  רב

פירק   {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב                  אמ' ר'

מינ    {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב אין  ברגלים חוטא אמ' רב

פריז   {ג} הה"ד גם בלא דעת נפש לא טוב                  א"ר

דפוס   {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב                  אמר

ירו1   {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב                  א"ר

או3    {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב ואץ  ברגלים חוטא אמ' רב

או51   {ג} הה"ד גם בלא דעת נפש לא טוב                  א"ר

ששון   {ג}      גם בלא דעת נפש לא טוב וגו'             אמ' רב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביבא  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבוא עם הנץ החמה

וטי    ביבא  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבוא עם הנץ החמה

פירק   בובא  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבוא עם הנץ החמה

מינ    ביבא  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבא     הנץ החמה

פריז   ביבא  בר אבינא     לאורח שהוא      רגיל לבוא עם הנץ החמה

דפוס   רבינא בר אבינא משל לאורח      שהיה רגיל לבא  עם הנץ החמה

ירו1   ביבי  בר רבינא     לאורח      שהיה רגיל לבא  עם הנץ החמה

או3    ביבי  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבא  עם הנץ החמה

או51   ביבא  בר אבינא     לאורח שהוא      רגיל לבוא עם הנץ החמה

ששון   ביבי  בר אבינא     לאורח      שהיה רגיל לבא  עם הנץ החמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושכח ושימש מטתו  קודם   הנץ החמה בלא ידע

וטי    ושכח ושימש מיטתו קודם   הנץ החמה בלא ידע    בלא טוב

פירק   ושכח ושימש מיטתו קודם   הנץ החמה בלא יד?ע?  בלא טוב

מינ    ושכח ושימש מטתו  [קודם] הנץ החמה בלא ידע

פריז   ושכח ושימש מטתו  קודם   הנץ החמה בלא ידע    בלא טוב

דפוס   ושכח ושמש  מטתו  קודם   הנץ החמה בלא ידע    בלא טוב

ירו1   ושכח ושמש  מטתו  קודם   הנץ החמה בלא דעת    לא  טוב

או3    ושכח ושמש  מטתו  קודם   הנץ החמא בלא ידע    לא  טוב

או51   ושכח ושמש  מטתו  קודם   הנץ      בלא ידע[ת] לא  טוב

ששון   ושכח ושימש מיטתו קודם   הנץ החמה בלא ידע    לא  טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואילו ידע ושימש      על    אחת כמ' וכמ' ולא    עוד אלא

וטי    ואילו ידע ושימש      על    אחת כמה וכמה <..>לא עוד אלא

פירק   ואילו ידע ושימש      על    אחת כמה וכמה ולא    עוד אלא

מינ    ואילו ידע ושימש      על    אחת כמה וכמה ולא    עוד אלא

פריז   ואילו ידע ושימש מטתו על    אחת כמה וכמה ולא    עוד אלא

דפוס   ואילו ידע ושימש      על    אחת כמה וכמה ולא    עוד אלא

ירו1   ואלו  ידע ושמש       עאכ"ו              ולא    עוד אלא

או3    ואילו ידע ושימש      עאכ"ו              ולא    עוד אלא

או51   ואלו  ידע ושמש       עאכ"ו              ולא    עוד אלא

ששון   ואילו ידע ושמש       עאכ"ו              ולא    עוד אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף  ברגלים חוטא    יצחק בר  שמואל בר        מרתה משום

וטי    אץ  ברגלים חוטא    יצחק בר  שמואל בר        מרתה בשם

פירק   ואץ ברגלים חוטא    יצחק בר  שמואל בר (נחמן) מרתא בשם

מינ    אץ  ברגלים חוטא    יצחק ב"ר שמואל בר        מרת' משום

פריז   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר  שמו'  בר        מרתא בשם

דפוס   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר  שמואל בר        מרתא בשם

ירו1   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר                  מרתא אמ'

או3    ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר  שמואל בר        מרתא בשם

או51   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר  שמואל בר        מרתא בשם

ששון   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק בר  שמו'  בר        מרתא בשם

--------------------------------------------------------------------

לונ    רב              היו  לפניו שני חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

וטי    רב              היו  לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

פירק   רב              היו  לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

מינ    רב              היו  לפניו שני חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

פריז   רב אמ'          היו  לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

דפוס   רב     משל לאחד שהיו לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

ירו1   רב              היו  לפניו שש  חנויות אחד מוכרת בשר שחוטה

או3    רב              היו  לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

או51   רב              היו  לפניו שתי חנויות אחת מוכרת בשר שחוטה

ששון   רב              היו  לפניו ב'  חנויות א'  מוכרת בשר שחוטה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואחת מוכרת בשר נבילה ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

וטי    ואחת מוכרת בשר נבלה  ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

פירק   ואחת מוכרת בשר נבילה ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבילה בלא

מינ    ואחת מוכרת בשר נבילה ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבילה בלא

פריז   ואחת מוכרת בשר נבילה ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

דפוס   ואחת מוכרת בשר נבילה ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

ירו1   ואחת מוכרת בשר נבלה  ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  ולא

או3    ואחת מוכרת בשר נבלה  ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

או51   ואחת מוכרת בשר נבלה       ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

ששון   וא'  מוכרת בשר נבלה  ושכח ולקח מזו שמוכרת בשר נבלה  בלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידע בלא טוב אילו  ידע ולקח על    אחת כמ' וכמ' ולא עוד אלא

וטי    ידע בלא טוב <...>     ולקח על    אחת כמה וכמה ולא עוד אלא

פירק   ידע בלא טוב אילו  ידע ולקח על    אחת כמה וכמה ולא עוד אלא

מינ    ידע בלא טוב אילו  ידע ולקח על    אחת כמה וכמה ולא עוד אלא

פריז   ידע לא  טוב אילו  ידע ולקח על    אחת כמה וכמה ולא עוד אלא

דפוס   ידע בלא טוב אלו   ידע ולקח על    אחת כמה וכמה ולא עוד אלא

ירו1   ידע לא  טוב ואלו  ידע ולקח עאכ"ו              ולא עוד אלא

או3    ידע לא  טוב ואילו ידע      עאכ"ו              ולא עוד אלא

או51   ידע לא  טוב אלו   ידע      עאכ"ו              ולא עוד אלא

ששון   ידע לא  טוב אילו  ידע ולקח עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אץ  ברגלים חוטא ר' יוחנן        פתח קרייה לעיניין שבת

וטי    אץ  ברגלים חוטא ר' יוחנן    פתר     קרייה לעיניין שבת

פירק   ואץ ברגלים חוטא ר' יוחנן א' פתר     קריא  לעיניין שבת

מינ    אץ  ברגלים חוטא ר' יוחנן        פתח קרייה לעניין  שבת

פריז   ואץ ברגלים חוטא

דפוס   ואץ ברגלים חוטא ר' יוחנן    פתר     קריא  לענין   שבת

ירו1   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק     פתר     קרייה לענין   שבת

או3    ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק     פתר     קריה  לענין   שבת

או51   ואץ ברגלים חוטא ר' יצחק     פתר     קרא   לענין   שבת

ששון                   ר' יוח'     פתר     קרייה לענין   שבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    היו לפניו  שני שבילין אחד שפוי   ואחד מלא קוצין וצרורות

וטי    היו לפ<..> שני שבילין אחד שפוי   ואחד מלא קוצין וצררות

פירק   היו לפניו  שני שבילין אחד שפוי   ואחד מלא קוצים וצרורות

מינ    היו לפניו  שני שבילין אחד שפוי   ואחד מלא קוצין וצרורות

פריז

דפוס   היו לפניו  שני שבילין אחת שפוי   ואחד מלא קוצין וצרורות

ירו1   היו לפניו  שתי שבילין אחד שפוי   ואחד מלא קוצים וצרורות

או3    היו לפניו  שתי שבילין אחת שפ[ו]י ואחת מלא קוצים וצרורות

או51   היו לפניו  שני שבילין א'  שפוי   וא'  מלא קוצים וצרורות

ששון   היו לפניו  ב'  שבילין א   שפוי   וא'  מלא קוצים וצרורות

--------------------------------------------------------------------

לונ    שכח  והלך  בזו      שמלא  קוצין וצרורות בלא ידע בלא

וטי    שכח  והלך  בזו      שמלא  קוצץ  וצררות  בלא ידע בלא

פירק   שכח  והילך בזו      שמלא  קוצין וצרורות בלא ידע בלא

מינ    שכח  והלך  בזו      שמלא  קוצין וצרורות בלא ידע בלא

פריז

דפוס   ושכח והלך  בזה שהיה מלא   קוצים וצרורות בלא ידע בלא

ירו1   ושכח והלך  בזו      שמלאה קוצים וצרורות ולא ידע לא

או3    ושכח והלך  בזו      שמלא  קוצים וצרורות בלא ידע לא

או51   ושכח והלך  בזו      שמלאה קוצים וצרורות בלא ידע לא

ששון   שכח  והלך  בזו      שמלא  קוצים וצרורות בלא ידע (ב)ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    טוב אילו  ידע והלך   על     אחת כמ' וכמ'             ולא

וטי    טוב אילו  ידע והלך   על     אחת כמה וכמה             ולא

פירק   טוב אילו  ידע וה'    <...>

מינ    טוב אילו  ידע והלך   על     אחת כמה וכמה             ולא

פריז

דפוס   טוב                  על     אחת כמה וכמה אם ידע והלך

ירו1   טוב ואלו  ידע והלך   עאכ"ו                           ולא

או3    טוב ואילו ידע        עאכ"ו                           ולא

או51   טוב ואלו  ידע [[הלך] עאכ"ו]                          ולא

ששון   טוב אילו  ידע והלך   עאכ"ו                           ולא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עוד אלא אץ  ברגלים חוטא                          ר'

וטי    עוד אלא אץ  ברג'   חוטא                          ר'

פירק

מינ    עוד     אץ  ברגלים חוטא                          ר'

פריז                                                    ר'

דפוס           ואץ ברגלים חוטא   דבר אחר גם בלא דעת נפש ר'

ירו1   עוד אלא ואץ ברגלים חוטא                          ר'

או3    עוד אלא ואץ ברגלים [חוטא]                        ר'

או51   עוד אלא ואץ ברגלים חוטא                          ר'

ששון   עוד אלא ואץ ברגלים חוטא                          ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ר' יוחנן אמ' בנדרים ובנדבות

וטי    יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ר' יוחנן א'  בנדרים ובנדבות

פירק

מינ    יוחנן וריש            לקיש ר' יוחנן אמ' בנדרים ונדבות

פריז   יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ר' יוחנן אמ' בנדרים ונדבות

דפוס   יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ר' יוחנן אמר

ירו1   יוחנן ורש"בל               ר' יוחנן אמ' בנדרים ובנדבות

או3    יוחנן ורשב"ל               ר' יוחנן אמ' בנדרים ונדבות

או51   יוחנן ורשב"ל               ר' יוחנן אמר בנדרים ונדבות

ששון   יוח'  ורשב"ל               ר' יוח'  אמ' בנדרים ונדבות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסור          בחטאות ואשמות  מותר

וטי    אסור          בחטאות ואשמות  מותר

פירק

מינ    אסור          בחטאות ואשמות  מותר

פריז   מותר

דפוס                 בחטאות ובאשמות אסור           ובנדרים ונדבות

ירו1   אסור          בחטאות ואשמות  מותר

או3    אסור          בחטאות ואשמות  מותר

או51   (אסור) [מותר] באשמות וחטאות  (אסור) [מותר]

ששון   אסור          בחטאות ואשמות  מותר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז        הה"ד גם בלא דעת נפש לא טוב אסור בחטאות ואשמות מותר

דפוס   מותר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ור'    שמעון בן לקיש א'  אף בנדרים  ונדבות

פירק

מינ

פריז   ור'    שמע'  בן לקיש א'     בנדרים  ונדבות

דפוס   ר'     שמעון בן לקיש אמר אף בנדרים  ונדבות

ירו1   רש"בל                אמ' אף בנדרים  ובנדבות

או3    רשב"ל                אמ' אף בנדרים  ונדבות

או51   ורשב"ל               אמ' אף (בנדרים ובנדבות) [באשמות

ששון   רשב"ל                אמ' אף בנדרי'  ונדבות

--------------------------------------------------------------------

לונ                 הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

וטי            מותר הדא  היא גם בלא דעת נפש                 לא

פירק

מינ                 הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

פריז           מותר הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

דפוס           אסור דבר  אחר גם בלא דעת

ירו1           מותר הה"ד     גם בלא דעת וגו' גם בלא דעת נפש לא

או3            מותר הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

או51   וחטאות] מותר הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

ששון           מותר הה"ד     גם בלא דעת נפש                 לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

וטי    טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

פירק

מינ    טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  (מזה)   [מזיד] תדע לך

פריז   טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

דפוס       אלו שגגות ואץ ברגלים חוטא אלו הזדונות        תדע לך

ירו1   טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

או3    טוב זה  שוגג  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

או51   טוב זה  שגגה  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

ששון   טוב זה  שגנה  ואץ ברגלים חוטא זה  מזיד           תדע לך

--------------------------------------------------------------------

לונ            שהוא כן   שהיא      שגגה ואת עושה אותה חטאת

וטי            שהוא כן   שהיא      שגגה ואת עושה אותה חטאת

פירק

מינ            שהוא כך   שהיא      שגגה ואת עושה אותה חטאת

פריז   שכן הוא שהוא שגגה                ואת עושה אותה חטאת

דפוס           שהיא שגגה והוא עושה                    חטאת חטאת

ירו1           שהוא כן   שהוא עושה שגגה ואת עושה      חטאת

או3    שכן הוא שהוא           עושה שגגה ואת עושה      חטאת

או51   שכן הוא שהוא           עושה שגגה ואת עושה      חטאת

ששון                     היא       שגגה ואת עושה אותה חטאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפש כי תחטא בשגגה

וטי    נפש כי תחטא בשגגה

פירק

מינ    נפש    תחטא בשגגה

פריז   נפש כי תחטא       נפש כי תחטא

דפוס   נפש כי תחטא בשגגה

ירו1   נפש כי תחטא

או3    נפש כי תחטא

או51   נפש כי תחטא

ששון   נפש כי תחטא