לונ    {ד}      עשרה דברים משמשין את הנפש ואילו הן וושט  למזון

וטי    {ד}      עשרה דברים משמשין את הנפש ואלו  הן וושט  למזון

מינ    {ד}      עשרה דברים משמשי' את הנפש ואילו הן וושט  למזון

פריז   {ד}      עשרה דברים משמשין את הנפש ואילו הן וושט  לשון

דפוס   {ד} גופא עשרה דברים משמשין את הנפש          הושט  למזון

ירו1   {ד}      י'   דברים משמשין את הנפש          הושט  למזון

או3    {ד}      עשרה דברים משמשין את הנפש ואלו  הן הוושט למזון

או51   {ד}      עשרה דברים משמשין את הנפש ואלו  הן ושט   למזון

ששון   {ד}      עשרה דברי' משמשין את הנפש ואלו  הן וושט  לשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    קנה

וטי    קנה

מינ    קנה

פריז   קנה   כבד מרה ריאה           המסס

דפוס   והקנה

ירו1   קנה

או3    קנה

או51   קנה

ששון   קנה   כבד מרה ריאה טחול קיבה המסס כליות ולב וושט למזון

--------------------------------------------------------------------

לונ        קול       כבד   חמה

וטי        לקול      כבד   לחימה

מינ        קול       כבד   חמה

פריז                             הטחול       קיבה כליות לב וושט

דפוס       לקול      והכבד לחימה

ירו1       לקול      כבד   לחמה

או3        ל(כ)[קו]ל כבד   לחמה

או51       לקול      כבד   לחמה

ששון   קנה לקול      כבד   לחמה  טחול  לשחוק

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ומרה לקנאה  והריאה מתשתן המסס

וטי                             ומרה לקינאה והריאה מתשתן המקום

מינ                             ומרה לקנאה  והריאה מתשתן המסס

פריז   למזון קנה לקול כבד לחימה מרה  לקנאה  והריאה מתשתן המסס

דפוס                                        והריאה לשתיה המסס

ירו1                            מרה  לקנאה  הריאה  מתשתן המסס

או3                             מרה  לקנאה  הריאה  לשתן  המסס

או51                            מרה  לקנאה  ריאה   לשתן  המסס

ששון                            מרה  לקנאה  ריאה   לשתן  המסס

--------------------------------------------------------------------

לונ    לטחון הטחול  לצחק  קיבה   לישינה             כליות   יועצות

וטי    לטחח  הטחול  לצחק  קיבה   לישינה             כליות   יועצות

מינ    לטחון הטחול  לצחק  קיבה   לישינה             כליות   יועצות

פריז   לטחון הטחול  לצחוק קיבה   ישינה              כליות   יועצות

דפוס   לטחון והטחול לשחוק והקיבה לשינה  והמרה לקנא' והכליות מחשבות

ירו1   לטחון הטחול  לשחוק הקיבה  לשינה              כליות   יועצות

או3    לטחון הטחול  לשחוק הקיבה  לשינה              כליות   יועצות

או51   לטחון הטחול  לשחוק הקיבה  לשינה              כליות   ועיצות

ששון   לטחון              קיבה   לשינה              כליות   יועצות

--------------------------------------------------------------------

לונ    לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולם אמ'  לה הקב"ה

וטי    לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולם א'   לה הקב"ה

מינ    לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולם אמ'  לה הקב"ה

פריז   לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולם אמ'  לה הקב"ה

דפוס   והלב           גומר      והנפש למעלה מכלם  אמר     הב"ה

ירו1   לב   מבין לשון      מחתך והנפש למעלה מכולן אמ'  לה הקב"ה

או3    לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולן אמ'  לה הקב"ה

או51   לב   מבין לשון גומר      והנפש למעלה מכולן [אמ' לה הב"ה

ששון   לב   מבין לשון      מחתך והנפש למעלה מכולן         אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ         אני עשיתיך  למעלה         ואת  יוצא  וחוטאה

וטי    לנפש אני עשיתיך  למעלה מכולם   ואת  יוצא  וחוטא

מינ         אני עשיתיך  למעלה         ואת  יוצאה חוטאה

פריז   לנפש אני עשיתיך  למעלה מכולם   ואת  יוצאה וחוטאה

דפוס        אני עשיתיך  למעלה מכלן    ואת  יוצאה

ירו1        אני עשיתיך  למעלה מכלם    ואת  יוצאה וחוטאה

או3         אני עשיתיך  למעלה מכולן   ואתה יוצאה וחוטאת

או51        אני ?עשיתיך למעלה מכולן?] ואת  יוצאת וחוטאת וחומסת

ששון        אני עשיתיך  למעלה מכולם   ואת  יוצא' וחוטאת וחומסת

--------------------------------------------------------------------

לונ    גוזלת  וחומסת        נפש כי תחטא בשגגה

וטי    וגוזלת וחומסת        נפש כי תחטא בשגגה

מינ    וגוזלת וחומסת        נפש כי תחטא בשגגה

פריז                        נפש כי תחטא

דפוס   וגוזלת וחומס' וחוטאת

ירו1   וגוזלת וחומסת        נפש כי תחטא בשגגה

או3    וגוזלת וחומסת        נפש כי תחטא בשגגה

או51   וגוזלת               נפש כי תחטא בשגגה

ששון   וגוזלת               נפש כי תחטא בשגגה