לונ             {א}

וטי             {א}

מינ             {א}

פריז   פרשה  ה  {א} אם  הכהן המשי'

דפוס   פרשה  ה  {א} ואם הכהן המשיח יחטא  לאשמת העם והקריב על חטאתו

ירו1   פרשת' ה' {א}

או3    פרשת' ה' {א}

או51   פרשתא ה' {א} [אם הכהן המשיח יחטא]

ששון   פרשת' ה' {א} אם  הכהן המשיח יחטא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     והוא

וטי                                                     והוא

מינ                                                     והוא

פריז                                    הה"ד            והוא

דפוס   אשר חטא פר בן בקר תמים ליי לחטאת זהו  שאמ' הכתוב והוא

ירו1                                                    והוא

או3                                                     והוא

או51                                                    והוא

ששון                                    הה"ד            ()[ו]הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישקיט ומי ירשיע ויסת'  פנים ומי ישורנו וגו'

וטי    ישקיט ומי ירשיע ויסתיר פנים ומי ישורנו ועל  גוי ועל אדם

מינ    ישקיט ומי ירשיע ויסתר  פנים ומי ישורנו וגו'

פריז   ישקיט ומי ירשיע

דפוס   ישקיט ומי ירשיע וגו'

ירו1   ישקיט ומי ירשיע

או3    ישקיט ומי ירשיע

או51   ישקיט ומי ירשיע

ששון   ישקיט ומי ירשיע

--------------------------------------------------------------------

לונ        דרש ר'  מאיר והוא ישקיט              בעולמו

וטי    יחד דרש ר'  מאיר הוא  ישקיט              בעולמו

מינ        דרש ר'  מאיר והוא ישקיט              בעולמו

פריז       דרש ר'  מאיר הוא  ישקיט              בעולמו והוא

דפוס       דרש ר'  מאיר והוא ישקיט              בעולמו

ירו1       דרש ר"מ      הוא  ישקיט את           עולמו

או3        דרש ר"מ      והוא ישקיט [ויסתר פניו] בעולמו

או51       דרש ר"מ      והוא ישקיט              בעולמו

ששון       דרש ר"מ      הוא  ישקיט              בעולמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויסתיר  פנים בעולמו  כדיין הזה        שמותיח  את

וטי    ויסתיר  פנים בעולמו  כדיאן הז?ה?      ?ש?מותח את (הלוי)

מינ    ויסתיר  פנים בעולמו  כדיין הזה        שמותח   את

פריז   יסתיר   פנים בעולם         הזה   שהוא מותח    את

דפוס   יסתיר   פנים מעולמו  כדיין הזה   שהוא מותח    את

ירו1   ויסתר   פניו בעולמו  כדיין            שמותיח  את

או3                         כדין             שמותח   את

או51   [ויסתיר פניו בעולמו] כדין             שמותח   את

ששון   ויסתיר  פניו בעולמו  כדיין            שמותח   את

--------------------------------------------------------------------

לונ    הולון  מבפנים ואינו רואה   מה נעשה    מבחוץ כך אמרו

וטי    הוילון מבפנים ואינו רואה   מה נעשה בו מבחוץ כך אמרו

מינ    תולין  מבפנים ואינו רוא'   מה נעשה    מבחוץ כך אמרו

פריז   הוילון מבפנים ואינו רואה   מה שנעש בו מבחוץ כך אמרו

דפוס   הוילון מבפנים ואינו רואה   מה נעשה    מבחוץ כך אמרו

ירו1   הוילון מבפנים ואינו רואה   מה נעשה    בחוץ  כך אמרו

או3    הוילון מבפנים ואינו נר<..> מה נעשה    בחוץ  כך אמרו

או51   הוילון מבפני' ואינו רואה   מה נעשה    מבחוץ כך אמרו

ששון   הוילון מבפנים ואינו רואה   מה נעשה    בחוץ  כך אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בני דור המבול עבים סתר לו לא   יראה אמרו לנ[ו] היאך מאיר

וטי    בני דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך מאיר

מינ    בני דור המבול עבים סתר לו לא   יראה אמרו לו    היאך מאיר

פריז   בני דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך מאיר

דפוס       דור המבול עבים סתר לו וגו'      אמרו לו    דייך מאיר

ירו1   בני דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך מאיר

או3        דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך [מאיר]

או51   בני דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך מאיר

ששון       דור המבול עבים סתר לו ולא  יראה אמרו לו    דייך מאיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א     הוא  ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לדור המבול

וטי    דבר אחר הוא  ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלווה לדור המבול

מינ    ד"א     הוא  ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  בדור המבול

פריז   ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לדור המבול

דפוס   אלא     והוא ישקיט ומי ירשיע נתן   שלוה  לדור המבול

ירו1   ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לדור המבול

או3    ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלווה לדור המבול

או51   ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לדור המבול

ששון   ד"א     והוא ישקיט ומי וגו'  כשנתן שלוה  לדור המבול

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי  בא וח[י]יבן מה  שלוה   נתן להם    זרעם נכון לפניהם

וטי    מי  בא וחיבן    מה  שליוה  נתן להם    זרעם נכון לפניהם

מינ    מי  בא וחייבו   ומה שלוה   נתן להם    זרעם נכון לפניהן

פריז   מי  בא וחייבן   מה  שלוח   נתן להם    זרעם נכון לפניהם

דפוס   ומי בא וחייבן   ומה שלוה   נתן להם    זרעם נכון לפניהם

ירו1   מי  בא וחייבן   מה  שלוה   נתן לפניהם זרעם נכון לפניהם

או3    מי  בא וחייבן   מה  שלוה   נתן להם    זרעם נכון לפניהם

או51   מי  בא וחייבן   מה  של[ו]ה נתן להם    זרעם נכון לפניהם

ששון   מי  בא וחייבן   מה  שלוה   נתן להם    זרעם נכון לפניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמם  ו(ת)]צ]אצאיהם לעיניהם ר'  לוי ורבנן  ר'  לוי אמ'

וטי    וגו'                       ר'  לוי ורבנן  ר'  לוי אמ'

מינ    עמם  וצאצאיהן      לעיניהן ר'  לוי ורבנן  ר'  לוי אמ'

פריז                              ר'  לוי ורבנין ר'  לוי א'

דפוס        וצאצאיהם              ר'  לוי ורבני' ר'  לוי אמר

ירו1   עמם                        ר"ל     ורבנין ר"ל     אמר

או3    וגו'                       ר'  לוי ורבנן  ר'  לוי אמ'

או51   עמם                        [ר' לוי ורבנין ר'  לוי אמ'

ששון   יומם                       ר'  לוי ורבנין ר"ל     אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשלשה ימים היתה אשה        מתעברת ויולדת נאמ'  כאן נכון

וטי    שלשה            אשה        מתעברת ויולדת נאמר  כן  נכון

מינ    לשלשה ימים היתה אשה        מתעברת ויולדת נאמר  כאן נכון

פריז   שלשה  ימים      אשה        מתעברת ויולדת נא'   כאן נכון

דפוס   לשלשה ימים היתה אשה    מהן מעוברת ויולדת נאמר  כאן נכון

ירו1   לג'   ימים      אשה        מתעברת ויולדת נאמר  כאן נכון

או3    לשלשה ימים      אשה        מתעברת ויולדת נאמר  כאן נכון

או51   ל<..> ימים      אש<..>     מתעברת ויולדת ונאמ' כאן נכ<..>

ששון   לג'   ימים      אשה        מתעברת ויולדת נאמ'  כאן נכון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונאמ' להלן           היו  נכונים לשלשת ימ'   מה נכון האמ'

וטי    ונאמר להלן           היו  נכונים לשלשת ימים  מה נכון האמור

מינ    ונאמ' להלן           והיו נכונים לשלשת ימים  מה נכון האמור

פריז   ונא'  להלן           והיו נכונים לשלשת ימים  מה נכון האמור

דפוס   ונאמר להלן           היו  נכונים לשלשת ימים  מה נכון האמור

ירו1   ונאמ' להלן נכון שנא' והיו נכוני' לשלשת ימים  מה נכון האמור

או3    ונאמר להלן           [היו נכונים לג'   ימי'  מה נכון האמור

או51   ונא'  להלן נכון שנא'      נכונים לשלשת י<..> מה נכון האמור

ששון   ונאמ' להלן           והיו נכונים לשלשת ימים  מה נכון האמור

--------------------------------------------------------------------

לונ    להלן       ימים אף נכון האמור כאן לשלשת ימים רבנין

וטי    להלן לשלשת ימים אף נכון האמור כן  לשלשת ימים רבנן

מינ    להלן       ימים אף נכון האמור כאן       ימים רבנין

פריז   להלן לשלשה ימים אף נכון האמור כאן לשלשה ימים רבנין

דפוס   להלן שלשת  ימים אף נכון האמור כאן לשלש' ימים ורבנין

ירו1        לשלשת ימים אף נכון האמור כאן לשלשת ימים ורבנין

או3    להלן לג'   ימים אף נכון האמור כאן לג'   ימי' ורבנין

או51   להלן בג'   ימים אף נכון האמור כאן לג'   ימים ורבנין

ששון   להלן לג'   ימים אף נכון האמור כאן לג'   ימים ורבנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   [ליום אחד                           נאמ' כאן נכון]

וטי    אמרין יום   אחד היתה אשה מתעברת יולדת     נאמר כן  נכון

מינ    אמ'

פריז   אמרין יום   אחד היתה אשה מעוברת ויולדת    נאמ' כאן נכון

דפוס   אמ'   ליום  אחד היתה אשה מעוברת ויולדת    נאמ' כאן נכון

ירו1   אמ'   ליום  א'           מתעברת ויולדת    נאמ' כאן נכון

או3    אמרי  ליום  א'       אשה מתעברת ויולדת    נאמ' כאן נכון

או51   <...> ליום  א'       אשה מתעברת ויולד<..> נא'  כאן נכון]

ששון   אמרי  ליום  א'           מתעברת ויולדת    נאמ' כאן נכון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    מה נכון האמ'  להלן יום

וטי    ונא'  להלן       והיה נכון לבקר מה נכון האמור      ליום

מינ                                    מה נכון האמו' להלן יום

פריז   ונאמ' להלן       והיה נכון לבקר מה נכון האמור להלן יום

דפוס   ונאמ' להלן  נכון והיה נכון לבקר מה נכון האמור להלן יום

ירו1   ונאמ' להלן       והיה נכון לבקר מה נכון האמור להלן יום

או3    ונא'  להלן]      והיה נכון לבקר מה            להלן יום

או51   ונא'  להלן       והיה נכון לבקר מה            להלן יום

ששון   ונאמר להלן       והיה נכון לבקר מה נכון האמו' להלן ליום

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחד אף    נכון האמור כאן  ליום אחד וצאציהם   לעיניהם שהיו

וטי    אחד אף    נכון האמור כאן  ליום אחד וצאצאיהם  לעיניהם שהיו

מינ    אחד אף    נכון האמור כאן  ליום אחד וצאצאיהם  לעיניהם שהיו

פריז   אחד אף    נכון האמור כאן  יום  אחד וצאצאיה'  לעיניהם שהיו

דפוס   אחד אף    נכון האמור כאן  יום  אחד וצאצאיהם  לעיניהם שהיו

ירו1       א' אף נכון האמור כאן  יום  א'  וצאיצאיהם לעיניהם שהיו

או3    אחד אף    נכון האמור כאן  יום  אחד וצאצאיהם  לעיניהם שהיו

או51       א' אף נכון האמור כאן  ליום א'  ו<..>הם   לעיניהם שהיו

ששון       א' אף נכון האמו' לכאן ליום א'  וצאצאיהם  לעיניהם שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    רואים ובני                בניהם ישלחו כצאן עויליהם

וטי    רואין בניהן          ובני בניהן ישלחו כצאן עוילהם

מינ    רואים ובני           '    בניהם ישלחו כצאן עויליהם

פריז   רואים בניהם ובנותיהם ובני בניהם ישלחו כצאן עויליהם

דפוס   רואים בניהם          ובני בניהם ישלחו כצאן ע         יליהם

ירו1   רואין בניהם          ובני בניהם ישלחו כצאן עויליהם

או3    רואים בניהם          ובני בניהם ישלחו כצאן עויליהם

או51   רואין בניהם          ובני בניהם ישלחו כצאן ע[ו]יליהם

ששון   רואין בניהם          ובני בניהם ישלחו כצאן עויליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מ(ות)[ינ]וקיהון אמ"ר    לוי     בערביה  צווחין למ(ו)[י]ונוקא

וטי    מיינוקיהם       אמ'  ר' לוי     בערבייא צווחין למיינוקא

מינ    מותוקיהון       א"ר     לוי     בערביא  צווחין למוניקא

פריז                   א"ר     לוי     בערבייא צווחין למניקא

דפוס   מיניקיהון       אמ'  ר' לוי     בערבייא קורין  לינוקא

ירו1   מייניקיהון      א"ר     לוי     בערביא  צווחין למניקיא

או3    מיניקיהון       א"ר     לוי שכן בערביא  קורין  למיניקיא

או51   מניקיה(ם)[ון]   אר"ל        שכן בערביא  קורין  למניקיא

ששון   מיניקיהון       אר"ל            בערביא  צווחין למיינוקיא

--------------------------------------------------------------------

לונ    עוילא   וילדיהן ירקדון כאילין שידיא   היך         דא' אמ'

וטי    עוילא   ילדיהן  ירקדון כאילין שודייא  היך   מה    דאת אמר

מינ    שילא    וילדיהן ירקדון כאילין שידיא   היך         דאת אמר

פריז   עוילא   וילדיהן ירקדון כאילין שידיא   הכד"א

דפוס   עוילא   ילדיהן  ירקדון כאילין שדיא          כמה       דתימר

ירו1   עוילייא וילדיהן ירקדון כאלין  ש[י]ריא היך   כמא   דאת אמר

או3    עויליא  וילדיהן ירקדון כאילין שידיא   היאך  כמד"א

או51   ע[ו]ילא וילדיהן ירקדון כאילין שידיא   היך   כד"א

ששון   עוילייא וילדיהן ירקדון כאלין  שדייא   היך   מד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושעירים ירקדון שם  אמרו           כשהיתה     אחת

וטי    ושעירים ירקדו  שם  אמרו           כשהיתה     אחת מהן

מינ    ושעירים ירקדו  שם  אמרו           כשהיתה     אחת

פריז   ושעירים ירקדו  שם  אמרו           כשהיתה אשה אחת מהם

דפוס   ושעירים ירקדון שם  הא   כיצד כיון שהיתה      אחת מהן

ירו1   ושעירים ירקדון שם  אמרו           כשהיתה     אחת מהם

או3    ושעירי' ירקדו  שם  אמ'            כשהיתה     אחת מהן

או51   ושעירים ירקדו  שמה אמרו           כשהיתה     אחת מהם

ששון   ושעירים ירקדו  שם  אמ'            כשהיתה     א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יולדת ביום      אומרת לבנה צא והביא לי צור      לחתוך

וטי    יולדת ביום      אומרת לבנה צא

מינ    יולדת ביום      אומרת לבנה צא והביא לי צור      לחתוך

פריז   יולדת ביום      אומרת לבנה צא והבא     צור      לחתוך

דפוס   יולדת ביום היתה אומרת לבנה לך והבא  לי צור ואני חותכת את

ירו1   יולדת ביום      אומרת לבנה צא והביא    צור      לחתוך את

או3    יולדת ביום היתה אומרת לבנה צא והבא  לי צור      לחתוך

או51   יולדת ביום היתה אומרת לבנה צא והבא  לי צור      לחתוך את

ששון   יולדת ביום      אומרת לבנה צא והבא  לי צור      לחתוך את

--------------------------------------------------------------------

לונ    שורך                  בלילה       אומרת לבנה צא והדליק

וטי                                                    והדליק

מינ    שורך                  בלילה       אומרת לבנה צא והדליק

פריז   שרך     כשהיתה  יולדת בלילה  היתה אומרת לבנה צא והדלק

דפוס   שורך    וכשהיתה יולדת הלילה  היתה אומרת לבנה לך והדלק

ירו1   שררך                  ובלילה      אומרת לו   צא והדליק

או3    טיבוריך               ובלילה      אומרת לו   צא והדליק

או51   טיבורך                ובלילה      אומרת      צא והדליק

ששון   טיבורך                ובלילה      אומרת      צא והדלק

--------------------------------------------------------------------

לונ    לי את הנר      לחתוך  את שורך    מעשה  באשה אחת  שילדה

וטי    לי    הנר      לחתוך  את שרך     מעשה  באשה אחת  שילדה

מינ    לי את הנר      לחתוך  את שורך    מעשה  באשה אחת  שילדה

פריז   לי את הנר      לחתוך     שרך     מעשה  באשה אחת  שילדה

דפוס   לי את הנר ואני חותכת  את שורך    עובדה הוה  בחדא איתתא

ירו1   לי את הנר      לחתוך  את שררך    מעשה  באשה אחת  שילדה

או3       את הנר      לחתוך     טיבורך  מעשה  באשה אחת  שילדה

או51   לי את הנר      [לחתוך את טיבורך] מעשה  באשה אחת  שילדה

ששון   לי את הנר                        מעשה  באשה א'   שילדה

--------------------------------------------------------------------

לונ           בלילה ואומרת לבנה צא   והדליק לי את הנר

וטי           בלילה ואמרה  לבנה צא   והדליק לי את הנר

מינ           בלילה ואומרת לבנה צא   והדליק לי את הנר

פריז          בלילה ואמרה  לבנה צא   והדלק  לי את הנר

דפוס   דיליתד בליל' ואמרה  לברה אזיל ואדליק לי    בוצינא ואנא

ירו1          בלילה ואמרה  לבנה צא   והדליק    את הנר

או3           בלילה אמ'    לבנה צא   והדליק לי את הנר

או51          בלילה ואמרה  לבנה צא   והדליק לי את הנר

ששון          בלילה אמרה   לבנה צא   והבא   לי    צור

--------------------------------------------------------------------

לונ    לחתוך את שורך   מן   דנפק                  פגע  ביה שידה

וטי    לחתוך את שרך    כיון ד[י]נפק               פגע  ביה שידה

מינ    לחתוך את שורך   מאן  דנפק                  פגע  ביה שידא

פריז   לחתוך    שרך    כיון דנפק                  פגע  ביה

דפוס   קטע'     שורך        אזל     למדלקא בוצינא ופגע ליה שידא

ירו1   לחתוך את שררך        נפק                   פגע  ביה שידא

או3    לחתוך את טיבורך      נפק                   פגע      שידא

או51   לחתוך את טיבורך      נפק                   פגע  ביה שידא

ששון   לחתוך את טיבורך      נפק                   פגע  ביה דיצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמ?ד/ר?ו(ם)[ן] רבהון              דרוחתא   מן  דמיתכ(נ)[ת]שין

וטי    שמרין                             ?דר?וחתא מן  דמיתכנשין

מינ    שמרים          דיבהון             דרותחא   מאן דמתכנשין

פריז   שמרון          שידא   שרהון דרוחא דרוחתא   מן  דמתכתשין

דפוס   שריהון                            דרוחתא   עם  דמתעסקי'

ירו1   שמ?ד/ר?ין                         דרוחתא   עם  דמתכנשין

או3    שמרין                             דרוחאתא  עד  דמתכנשין

או51   שמדין                             דרוחאתא  עד  דמתכנשין

ששון   מרין                              דרוחתא   עד  דמתכנשין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דין עם דין  קרא תרנגלא  אמ' ליה זיל  גליג        לאומך

וטי    דין עם דין  קרא תרנגלתא אמ' ליה זיל  גליג        לאמך

מינ    דין עם דין  קרא תרנגולא אמ' לי' זיל  גליג        לאומן

פריז   דין    לדין קרא תרנוגלא א'  ליה זיל        ואמור לאימיך

דפוס   דין עם דן   קרא תרנגולא אמר ליה אזיל גליג        לאמך

ירו1   דין עם דין  קרא תרנגולא א"ל     זיל  גליג        לאמך

או3    דין עם דין  קרא תרנגולא א"ל     זיל  גליג        לאמך

או51   דין עם דין  קרא תרנגולא א"ל     זיל  גליג        לאמך

ששון   דין עם דין  קרא תרנגול  א"ל     זיל  <..>ג       לאמך

--------------------------------------------------------------------

לונ             דעברת (א)[ע]נתי דאילו   לא   עברת אנתי    הוינא

וטי             דעברת אנתי      ואילו   לא   עברת אנתי    הוינא

מינ             דעבדת אנתי      דאילו   לא   עבדת אנתי    הוינא

פריז            עברה  עונתי     דאילו   לא   עברא         הוינא

דפוס   ואמור לה                 אי      לולי דקרא תרנגולא הוינא

ירו1            דעברת אנתי      ד?י?אלו לא   עברת אנתו    הוינא

או3             דעבדת אנת       דאילו   לא   עבדת א[י]נתו הוינא

או51            דעבדת אנתי      דאי     לא   עבדת אנתי    הוינא

ששון            דעבדת אנתי      דאי     לא   עבדת אנתי    הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קטיל   לך אמ' ליה זיל  את    וגליג  לאומ(א)[ך] (דאימך)

וטי    קטיל   לך אמ' ליה זיל  את    וגליג  לאומא      דאימיך

מינ    קטיל   לך אמ' ליה זיל        אתגליג לאומא      דאומך

פריז   קטילנא לך א'  ליה      את    גלוג   לאימא      דאימיך

דפוס   קטל    בך אמ' ליה אזיל       גלוג   לאמא       דאמך

ירו1   קטולנא לך א"ל     זיל  את    גליג   לאמא       דאמיך

או3    קטלנא  לך א"ל     זיל  א(י)ת גליג   לאמה       דאמך

או51   קטילנא לך א"ל     זיל  את    גליג   לאמך

ששון   קטילנא לך א"ל     זיל        גליג   לאמך

--------------------------------------------------------------------

לונ    דלא קטעת אימא שורי דאילו (א) קטעת  אימא שורי הוינא מודע

וטי    דלא קטעת אימא שורי דאילו     קטעת  אימא שורי הוינא מור

מינ    דלא קטעת אימא שורי דאילו     קטעת  אימא שורי הוינא מודע

פריז   דלא קטעת אימי שרי  אילו      קטעת  אימי שרי  הוינא קטילנא

דפוס   דלא קטעת אמי  שורי דאי       קטעת  אמי  שורי הוינא קטל

ירו1   דלא קטעת אמי  שררי דאלו      קטעית      שררי הוינא קטילנא

או3    דלא קטעת אמי  שורי דאילו     קטעת  אמי  שורי הוינא מודע

או51   דלא קטעת אמי  שורי דאלו      קטעת  אמי  שורי הוינא מודע

ששון   דלא קטעת אמי  שורי דאילו     קטעת  אמי  שורי הוינא מורע

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך  לקיים    שנ'   בתיה

וטי    עלך לקיים מה שנ'   בתיהם שלום מפחד

מינ    לך  לקיים    שנ'   בתיהם שלום מפחד

פריז   לך  לקיים מה שנ'   בתיהם שלום מפחד בתיהם שלום מפחד

דפוס   לך  לקיים מה שנאמ' בתיהם שלום מפחד

ירו1   לך  לקיים מה שנאמ' בתיהם שלום מפחד

או3    לך  לקיים מה שנא'  בתיהם שלום מפחד

או51   לך  לקיים מה שנ'   בתיהם שלום מפחד

ששון   לך  לקיים מה שנ'   בתיהם שלום מפחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן האיסורין לקיים מה

וטי    מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורין לקיים מה

מינ    מן המזיקין ולא שבט א'   עליהן מן האיסורי' לקיים ביה

פריז   מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורין לקיים מה

דפוס   מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן היסורי'

ירו1   מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורין לקיים מה

או3    מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורין לקיים מה

או51   מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורים לקיים

ששון   מן המזיקין ולא שבט אלוה עליהם מן הייסורין לקיים מ"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'                       יסתיר  פנים ומי ישורנו

וטי    שנ'                       ויסתיר פנים ומי ישורנו

מינ    שנ'                       יסתיר  פנים ומי ישורני

פריז   שנ'                       ויסתר  פנים ומי ישורנו

דפוס

ירו1   שנא' והוא ישקיט ומי ירשיע ויסתר  פניו ומי ישורנו

או3    שנא' והוא ישקיט ומי ירשיע ויסתר  פנים ומי ישורנו

או51   מש"נ והוא ישקיט ומי ירשיע ויסתר  פנים ומי ישורנו

ששון        והוא ישקיט ומי יושיע ויסתר  פניו ומי ישורנו ועל גוי

--------------------------------------------------------------------

לונ                כשהסתיר  פנים מהם  מי בא ואמ' לו לא עשית כשורה

וטי                כהסתיר   פנים מהם  מי בא ואמ' לו לא עשית כשורה

מינ                כשהסתיר  פנים מהן  מי בא ואמ' לו לא עשית כשורה

פריז               כשהסתיר  פנים מהם        וא'  לו לא עשית כשורה

דפוס               וכשהסתיר פניו      מי    אמר  לו לא עשית כשורה

ירו1               כשהסתיר  פניו מהם  מי בא ואמ' לו לא עשית כשורה

או3                כשהסתיר  פניו מהם  מי בא וא"ל    לא עשית כשורה

או51               כשהסתיר  פניו מהם  מי בא וא"ל    לא עשית כשורה

ששון   ועל אדם יחד               [מהם מי בא ...             כשורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובמה הסתיר פניו מהם            שהביא עליהם את מי המבול

וטי    ובמה הסתיר פניו                שהביא עליכם את מי המבול

מינ    וכמה הסתיר פניו מהם            שהביא עליהם את מי המבול

פריז   ובמה הסתיר פניו מהם בדור המבול שהביא עליהם את    המבול

דפוס   ובמה הסתי' פניו מהם            הביא  עליהם את    המבול

ירו1   ובמה הסתיר פניו                שהביא עליהם       המבול

או3    ובמה הסתיר פניו                שהביא עליהם    מי המבול

או51   ובמה הסתיר פניו                שהביא עליהם    מי המבול

ששון   ובמה ...                       הביא  עליהם    מי ...

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד          וימח את כל היקום

וטי    הדא  היא דכת' וימח את כל היקום

מינ    הה"ד          וימח את כל היקום

פריז   הה"ד          וימח את כל היקום

דפוס                 וימח את כל היקום  וגו' על גוי ועל אדם

ירו1   הה"ד          וימח את כל היקום

או3    הה"ד          וימח את כל היקום  וגו'

או51   הה"ד          וימח את כל היקום

ששון                 ..ח  את כל היקום]

--------------------------------------------------------------------

לונ        על  גוי   זה דור המבול על  אדם       זה נח       יחד

וטי        על  [גוי] זה דור המבול על  אדם       זה נח יחד   יחד

מינ        על  גוי   זה דור המבול על  אדם       זה נח       יחד

פריז       על  גוי   זה דור המבול ועל אדם       זה נח       יחד

דפוס   יחד     גוי   זה דור המבול     אדם       זה נח

ירו1       על  גוי   זה דור המבול על  אדם       זה נח

או3        על  גוי   זה דור המבול ועל אדם       זה נח

או51       על  גוי   זה דור המבול ועל אדם       זה נח       [יחד]

ששון       ועל גוי   זה דור המבול ועל אדם (יחד) זה נח (היה) יחד

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד (ה) יחד היה לו להעמיד

וטי    היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד     יחד     לו להעמיד

מינ    היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד     יחד היה לו להעמיד

פריז   היה     לו להעמיד   את עולמו מאדם אחד     יחד היה לו להעמיד

דפוס   יחד הוא לו להעמ   ד את עולמו מאדם אחד     יחד הוא

ירו1   היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד

או3    היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד

או51   היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד

ששון   היה     לו להעמיד      עולמו מאדם אחד         היה לו להעמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ       עולמו מאומה אחת

וטי             מאומה אחת

מינ             מאומה אחת

פריז   את עולמו מאומה אחת

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון            מאום  אחד