לונ    {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע      כשנתן  שלוה     לסדומיים

וטי    {ב} דבר אחר הוא  ישקיט ומי ירשיע      כשנתן  שליוה    לסדומיים

מינ    {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע      כשנותן שלוה     לסדום

פריז   {ב} ד"א     והוא ישקיט                כשנתן  שלוה     לסדומיים

דפוס   {ב} דבר אחר והוא ישקיט ומי ירשיע      נתן    שלווה    לסדומיין

ירו1   {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע וגו' כשנתן  שלוה     לסדומיים

או3    {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע      כשנתן  שלוה     לסדומיים

או51   {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע      כשנתן  שלוה  על הסדומיים

ששון   {ב} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע      כשנתן  שלוה     לסדומיי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי בא וח[י]יבן מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם ות'

וטי    מי בא וחייבין  מה  שליוה נתן להם ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה

מינ    מי בא וחייבו   ומה שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם ות'

פריז   מי בא וחייבן   מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם

דפוס   מי בא וחייבן   ומה שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם

ירו1   מי בא וחייבן   מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם ותחתיה

או3    מי בא וחייבן   מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם וגו'

או51   מי בא וחייבן   מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם

ששון   מי בא וחייבן   מה  שלוה  נתן להם ארץ ממנה יצא לחם וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נה'   כמו אש מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו נתיב לא ידעו

וטי    נהפך  כמו אש מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו נתיב לא ידעו

מינ    נה'   כמו אש מקום ספיר אבניה ועפרות זהב לו נתיב לא ידעו

פריז                מקום ספיר אבניה               נתיב לא ידעו

דפוס                מקום ספיר                     נתיב לא ידעו

ירו1   נהפכה כמו אש מקום ספיר אבניה

או3                 מקום ספיר אבניה וגו'

או51                מקום ספיר אבניה

ששון                מקום ספיר אבניה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיט ולא  שזפתו עין איה ר'  לוי בש"ר    יוחנן בר  שהינא

וטי    עיט וגו'               ר'  לוי בשם  ר' יוחנן בר  שהונה

מינ    עיט ולא  שזפתו עין איה ר'  לוי בשם  ר' יוחנן בר  שהינא

פריז   עיט                                              כרשיגא

דפוס   עיט                    ר'  לוי בשם  ר' יוחנן בר  שאונה

ירו1                          ר"ל     בש"ר    יוחנן בר  שהינא

או3                           ר'  לוי בש"ר    יוחנן בר  שהינא

או51                          ר'  לוי בש"ר    יוחנן בר' שהינא

ששון                          ר'  לוי בש"ר    יוח'  בר  שהינא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדין                בר  הודיא        צופה מאכלו    בשמנה

וטי    הדין                בר  הידייה       צופה מאכלו    בשמנה

מינ    והדין               בר  הידיא        צופה מאכלו    בשמונה

פריז   חדא                     הויא         צופה מאכלה    בשמונה

דפוס   כהדין                   הדיה    שהוא צופה מאכלו    משמונה

ירו1   הדין                בר  הדיא         צופה ומאכילה  בשמנה

או3    (הדין) [אדין]       בר  ה[ו]דיא      צופה          בי"ח

או51   הדין   (ברא   דריא) [בר הדיה]        צופה (ו)מאכלו בי"ח

ששון                           הדיא         צופה מאכלו    בי"ח

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר'   מאיר אמ'  שני

וטי    עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר'   מאיר אמ'  שני

מינ    עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר'   מאיר      שני  (פתחים)

פריז   עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר'        אומ' שני

דפוס   עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר'   מאיר אומר שנים

ירו1   עשר מיל   וכמה היא פרוסה ר"מ       אומ' ב'

או3        מיל   וכמה היא פרוסה ר"מ       אומ' ב'

או51       מיל() וכמה היא פרוסה רמ"א           שני

ששון       מיל   וכמה היא פרוסה ר"מ       או'  ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ    טפחים   ר' יהו'  אמ'  טפח ר' יוסי אמ'  כשתים ושלש  אצבעות

וטי    טפחים   ר' יהודה או'  טפח ר' יוסי או'  בשתים ושלוש אצבעות

מינ    [טפחים] ר' יהודה אומ' טפח ר' יוסי או'  כשתים ושלש  אצבעות

פריז   טפחים   ר' יהודה או'  טפח ר' יוסי או'  כשתים ושלש  אצבעות

דפוס   טפחים   ר' יהודה אומ' טפח ר' יוסי אומ' שתים  ושלש  אצבעו'

ירו1   טפחי'   ר' יהוד' אומ' טפח ר' יוסי אומ' בשתים ושלש  אצבעות

או3    טפחים   ר' יהודה אומ' טפח ר' יוסי אומר שתים  וג'   אצבעות

או51   טפחים   ר' יהודה אומ' טפח ר' יוסי אומ' בשתים וג'   אצבעות

ששון   טפחים   ר' יהו'  או'  טפח ר' יוסי או'  כשתים וג'   אצבעות

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכך  הוה  קיים ליה על אמי בינינה     דסדום ולא הוה יכיל

וטי    וכד  הוה  קאים ליה על     אמיבנייניה דסדום לא  הוה יכיל

מינ    וכך  הוה  קיים ליה על אמי בינינה           ולא הוה יכול

פריז   וכד  הוא  קאים     על     אמבואה     דסדום לא  הוה יכיל

דפוס   כיון דהוה קאי      על     אילנייא    דסדום לא  הוה יכיל

ירו1   וכד  הוא  קאים     על     בניינה     דסדום לא  הוה יכיל

או3    וכד  הוה  קאים     על     בניניה     דסדום לא  הוה יכיל

או51   וכד  הוה  קאים     על     בניניה     דסדום לא  הוה יכיל

ששון   וכד  הוה  קאים     על     בניניה     דסדום לא  הוה יכיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    למחמי     ארעא מן חיליהון     דאילנייא

וטי    למיחמא על ארעא מן חיליהון     דאילנייא

מינ    למיחמי    ארעא מן חיליהון  די אלניא

פריז   למיחמי על ארעא מן חיליהון

דפוס   למחמי  על ארעא מן חיליהון     דאילנייא מקום ספיר כשהיה

ירו1   למחמי  על ארעא    מחיליהון    דאילניא

או3    למחמי  על ארעא    מחיליהון    דאילניא

או51   למחמי  על ארעא    מחיליהון    דאילניא

ששון   למחמי  על ארעא    מחיליהון    דאילנייא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אחד מהם הולך אצל הגנן ונותן לו ירק באיסר היה מוצא בעפרו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   זהב כדכתי' ועפרות זהב לו וכיון שאמרו מה שדי כי נעבדנו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויסתיר פנים ומי ישורנו כשהסתיר פנים מהם מי   בא ואמ' לו

וטי    יסתיר  פנים ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם מי   בא ואמ' לו

מינ    ויסתיר פנים ומי ישורנו כשהסתיר פנים מהם מינה    ואמ' לו

פריז   ויסתר  פנים ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם      בא ואמ'

דפוס   ויסתיר פנים ומי ישורנו שהסתיר  פניו מהם מי      אמר  לו

ירו1   ויסתר  פניו ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם מי   בא ואמ' לו

או3    ויסתיר פניו ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם מי   בא וא"ל

או51   ויסתיר פניו ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם מי   בא ואמ' לו

ששון   ויסתר  פניו ומי ישורנו כשהסתיר פניו מהם מי   בא וא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא עשיתה כשורה וכמה     הסתיר פניו מהן שהמטיר עליהן גפרית

וטי    לא עשיתה כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם שהמטיר עליהם גפרית

מינ    לא עשית  כשורה וכמה     הסתיר פניו מהם שהמטיר עליהם גפרית

פריז   לא עשית  כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם שהמטיר עליהם אש

דפוס   לא עשית  כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם המטיר  עליהם גפרית

ירו1   לא עשית  כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם שהמטיר עליהם אש

או3    לא עשית  כשורה ו()[ב]מה הסתיר פניו מהם              באש

או51   לא עשית  כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם              באש

ששון   לא עשית  כשורה ובמה     הסתיר פניו מהם              באש

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואש    הה"ד ויי המטיר על   סדם

וטי    ואש    הה"ד ויי המטיר וגו'

מינ    ואש    הה"ד ויי המטיר על   סדום

פריז   וגפרית הה"ד ויי המטיר על   סדום

דפוס   ואש         ויי המטיר על   סדום וגו'

ירו1   וגפרית הה"ד ויי המטיר על   סדום ועל  עמורה גפרית וגו'

או3    וגפרית שנא' ויי המטיר על   סדום ועל  עמורה גפרית ואש

או51   וגפרית שנ'  ויי המטיר על   סדום ועל  עמורה גפרית ואש

ששון   וגפרית הה"ד ויי המטיר על   סדום ועל  עמורה גפרית ואש