לונ    {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת שבטים

וטי    {ג} ד"א     הוא  ישקיט ומי ירשיע כשנתן שליוה לעשרת שבטים

מינ    {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת שבטים

פריז   {ג} ד"א     והוא ישקיט           שנתן  שלוה  לעשרת השבטים

דפוס   {ג} דבר אחר והוא ישקיט           נתן   שלוה  לעשרה שבטים

ירו1   {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת השבטי'

או3    {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת השבטים

או51   {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת השבטים

ששון   {ג} ד"א     והוא ישקיט ומי ירשיע כשנתן שלוה  לעשרת שבטי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבוטח

וטי    מי בא וחייבן ומה שליוה נתן להם הוי השאננים בציון הבוטחים

מינ    מי בא וחייבו ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבוט'

פריז   מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים וג'

דפוס   מי בא וחייבן מה  שלווה נתן להם הוי השאננים בציון

ירו1   מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבטחים

או3    מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבוטחים

או51   מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבוטחים

ששון   מי בא וחייבן ומה שלוה  נתן להם הוי השאננים בציון והבוטחי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהר  שמר'   נקו'  ראש'  הגו'  וב' לה' בית יש'   הוי השאננים

וטי    וגו'                                            הוי השאננים

מינ    בהר  שמר'   נקובי ראשית הגוים וב' לה' בית ישראל הוי השאננים

פריז                                                   הוי השאננים

דפוס

ירו1   בהר  שומרון וגו'                                הוי השאננים

או3    בהר  שומרון וגו'                                הוי השאננים

או51   בהר  שומרון                                         השאננים

ששון   בהר  שומרון                                         השאננים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בציון זה שבט יהו'  ובנימן  הבוט'    בהר שמרון  אילו

וטי    בציון זה שבט יהודה ובנימין הבוט'    בה' שמ'    אילו

מינ    בציון זה שבט יהודה ובנימן  הבוטחים  בהר שומרון אילו

פריז         זה שבט יהודה         והבטחי'  בהר שמרון  אילו

דפוס         זה שבט יהודה ובנימן  והבוטחי' בהר שומרון אלו

ירו1   בציון זה     יהודה ובנימין והובטחי' בהר שומרון אלו

או3          זה שבט יהודה ובנימן  והבוטחים בהר שומרון אלו

או51         זה שבט יהודה ובנימין והבוטחים בהר שומרון אלו

ששון   בציון זה שבט יהודה         והבוטחי' בהר שומרון אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשרת השבט'  נקובי  ראשית הגוים  וב'  הבאים משני שמות

וטי    עשרת השבטים נקו?'? ראש'  הגו'        הבאים משני שמות

מינ    עשרת שבטים  נקובי  ראשית הגוים  זה   הבאים משני שמות

פריז   עשרת השבטים נקוט   ראשית הגוים       הבאים משני שמות

דפוס   עשרה השבטים נקובי  ראשית הגויים שהם  באים  משני ראשי הגוים

ירו1   י'   השבטים נקובי  ראשית הגוים       הבאים מב'  שמות

או3    עשרת השבטים נקובי  ראשית הגוים  וגו' הבאים משני שמות

או51   עשרת השבטים נקובי  ראשית הגוים  וגו' הבאים משני שמות

ששון   עשרת שבטי'  נקובי  ראשית הגוים       הבאים משני שמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    משם מעבר  אומ'  העו'  בשעה שהן              אוכלין

וטי    משם ומעבר אומות העולם בשעה שהן              אוכלין

מינ    משם מעבר  אומות העולם בשעה שהן              אוכלין

פריז   משם ועבר  אומות העולם בשעה שהם              אוכלים

דפוס   משם ומעבר אומות העולם בשעה שהן יושבי' בשלוה אוכלין

ירו1   משם ועבר  אומות העולם בשעה                  שאוכלין

או3    משם ועבר  א"ה         בשעה                  שאוכלין

או51   שם  ועבר  אומו' העולם בשעה                  שאוכלין

ששון   משם ומעבר אומות העו'  בשעה                  שאוכלין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושותין          הן מתעסקין  בדבר  תפלות

וטי    ושותין          הן מתעסקין  בדבר  תפלות        ואומ'

מינ    ושותין          הן מתעסקין  בדבר  תפילות

פריז   ושותים             מתעסקין  בדברי תפילות

דפוס   ושותין ומשתכרין    ומתעסקין בדברי תפלות  מה הן אומ'

ירו1   ושותין             ומתעסקין בדברי תפלות        ואומרי'

או3    ושותין             ומתעסקין בדברי תפלות        ואומרי'

או51   ושותין             ומתעסקין בדברי תפלות        ואומרים

ששון   ושותין             ומתעסקין בדברי תפלות        ואומרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי חכם כבלעם               ומי גיבור כגלית   ומי עשיר כהמן

וטי    מי חכם כבלעם               מי  גיבור כגוליית מי  עשיר כהמן

מינ    מי חכם כבלעם               ומי גבור  כגלית   ומי עשיר כהמן

פריז   מי חכם כבלעם               מי  גבור  כגלית   מי  עשיר כהמן

דפוס   מי חכם כבלעם ומי עשיר כהמן מי  גבור  כגולית

ירו1   מי חכם כבלעם               מי  גבור  כגולית  מי  עשיר כהמן

או3    מי חכם כבלעם               מי  גבור  כגלית   מי  עשיר כהמן

או51   מי חכם כבלעם               מי  גבור  כגלית   מי  עשיר כהמן

ששון   מי חכם כבלעם               מי  גבור  כגולית  מי  עשיר כהמן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואחר  כך באין          יש'   ואמ'    להם אחיתפל  לא היה

וטי    ואחר  כך באין          יש'   ואומרין להן אחיתפל  לא היה

מינ    ואח"כ    באין          ישר'  ואמ'    להן אחיתופל לא היה

פריז   אחר   כך באין          ישראל ואומ'   להם אחיתופל לא היה

דפוס   ואח'  כך יבואו להם בית ישראל ואומ'   להם אחיתופל לא היה

ירו1   ואחר  כך באין          ישראל ואומרי' להם אחיתופל לא היה

או3    ואח"כ    באים          ישראל ואומרי'     אחיתופל לא היה

או51   ואח"כ    באי'          ישראל ואומרי' להם אחיתופל לא היה

ששון   ואח"כ    באין          יש'   ואומ'   להם אחיתופל לא היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

וטי    חכם שמשון לא היה גיבור קרח לא היה עשיר

מינ    חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

פריז   חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

דפוס   חכם                    קרח לא היה עשיר  שמשון לא היה גבור

ירו1   חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

או3    חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

או51   חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא היה עשיר

ששון   חכם שמשון לא היה גבור  קרח לא הי  העשיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    עברו כלנה  וראו זו קטיספון ולכו שם  חמ' רבה זו חמת

וטי    עברו כלנה  וראו זה קטיספו  ולכו משם חמת רבה זו חמת

מינ    עברו כולנה ור'  זו קטיספון ולכו שם  חמת רבה זו חמת

פריז   עברו כלנה  וראו זה קטיספון ולכו משם חמת רבה זו חמת

דפוס   עברו כלנה  וראו זו קטיספון ולכו משם חמת רבה זו חמת

ירו1   עברו כלנה  וראו זה קטיספו  ולכו משם חמת רבה זו

או3    עברו כלנה  וראו זה קטיספו  ולכו משם חמת רבה זה

או51   עברו כלנה  וראו זו קטיספו  ולכו משם חמת רבה זו

ששון   עברו כלנה  וראו            ולכו משם חמת רבה

--------------------------------------------------------------------

לונ       אנטוכיא ורדו  גת פלשתים  אילין תלוליא  דפלשתאי

וטי       אנטוכיא ורד() גת פלשתים  אילין תלוליא  דפלסטיני

מינ       אנטוניא ורדו  גת פלישתים אילין תלוליא  דפלישתאי

פריז      אנטוכיא ורדו  גת פלשתים  אילו  תלוליא  דפלסטיני

דפוס   של אנטוכיה ורדו  גת פלשתים  אלין  תלוליא  דפלסטיני

ירו1      אנטופא  ורדו  גת פלשתים  אלין  הלוליא  דפלסטינו

או3       אנטוכיא ורדו  גת פלישתים אילין הלוליא  דפלסטינן

או51      אנטוכיא ורדו  גת פלשתים  אילין הילוליא דפלסטינו

ששון              ורדו  גת פלישתים אלין  הילוליא דפלסטינן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבולם     מגבולכם המנדים

וטי    הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבולם     מגבולכם המנדים

מינ    הטובים מן הממלכות האלה אמ' רב  גבולם     מגבול   המנדים

פריז   הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבור      מגבור

דפוס   הטובים מן הממלכות האלה אם  רבה גבולם     מגבולכם המנדדים

ירו1   הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבול()[ם] מגבולכם המנדים

או3    הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבולם     מגבולכם המנדים

או51   הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבולם     מגבולכם המנדים

ששון   הטובים מן הממלכות האלה אם  רב  גבולם     מגבולכם המנדים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליום רע ליומא    שלגלות ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמכם

וטי    ליום רע ליומא    שלגלות ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמכם

מינ    ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמכם

פריז   ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמיכם

דפוס   ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמס        הגשתם עצמכם

ירו1   ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמת זו עשו הגשתם עצמיכם

או3    ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמיכם

או51   ליום רע ליומא של גלות   ותגישון שבת חמס זה עשו הגשתם עצמיכם

ששון   ליום רע                                        הגשתם עצמיכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לישב  בעל החמס זה עשו       כמ'  דא'  אמ' מחמס אחיך [יש']

וטי    ליושב אצל החמס זה עשו היך   מה   דאת  אמר מחמס אחיך יעקב

מינ    לישב  בעל החמס זה עשו       כמה  דאמ' אמ' מחמ' אחיך יעקב

פריז   ליושב אצל החמס זה עשו כד"א                מחמס אחיך יעקב

דפוס   ליושב אצל החמס זה עשו       כמה  דאת  אמר מחמס אחיך יעקב

ירו1   ליושב אחר החמס זה עשו היך   מה   דאת  אמר מחמס אחיך יעקב

או3    ליושב אצל החמס זה עשו היך   כד"א          מחמס אחיך יעקב

או51   לישב  אצל החמס זה עשו היך   כד"א          מחמס אחיך יעקב

ששון   לישב  אצל החמס זה עשו כמד"א               מחמס אחיך יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ    תכסך      השוכבים על מטות  שן  על ערסין דשן דפיל וסרוחים

וטי    וגו'      השכבים  על מטות  שן  על ערסין דשן דפיל וסרוחים

מינ    תכסך      השוכבים על מיטות שן  על ערסין דשן דפיל וסרוחים

פריז             השוכבים על מטות  שן  על ערסין     דפיל וסרוחים

דפוס             השוכבים על מטות  שן  על ערסין     דפיל וסרוחין

ירו1   וגו'      השוכבים על מטות  שן                    וסרוחים

או3    וגו'      השוכבים על מטות  שן                    וסרוחים

או51   תכסך בושה השוכבים על מטות  ושן                   וסרוחים

ששון             השוכבים על מטות  שן                    וסרוחים

--------------------------------------------------------------------

לונ    על ערסותם שהיו מסריחין         בעבירות על מיטותיהן

וטי    על ערסותם שהיו מסריחין         בעבירות על מיטותיהן

מינ    על ערסותם שהיו מסריחים         בעבירות על מיטותיהן

פריז   על ערסותם שהיו סרוחין          בעבירות על מיטותיהן

דפוס   על ערסותם שהן  מסריחין מטותיהם בעבירות             ד"א

ירו1   על ערסותם שהיו מסריחי'         בעבירות על מטותיהן

או3    על ערסותם      מסריחין         בעבירות על מטותיהן

או51   על מטותם       מסריחין         בעבירות על מטותיהן

ששון   על ערסותם      מסריחין         בעבירות על מטותיהן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   וסרוחי' על ערסותם אלו קטיות משופעות שהיה לכל א' וא' כד"א

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ               אוכלים  כרים מצ'  אמרו כשהיה אחד מהן מבקש

וטי               אוכלין  כרים מצאן אמרו כשהיה         מבקש

מינ               אוכלים  כרים מצאן אמרו כשהיה אחד מהם מבקש

פריז              האוכלים כרים מצא' אמרו כשהיה אחד מהם מבקש

דפוס   וסרח העודף אוכלים  כרים מצאן      כשהיה אחד מהן מבקש

ירו1              אוכלים  כרים מצאן אמרו כשהיה         מבקש

או3               ואוכלים כרים מצאן אמרו כשהיה אחד מהם מבקש

או51              ואוכלים כרים מצאן אמרו כשהיה א'  מהם מבקש

ששון              אוכלים  כרים מצאן אמרו כשהיה א'  מהם מבקש

--------------------------------------------------------------------

לונ            לאכל  גדי מן הצאן היה מעביר על כל הצאן  לפניו ושמר

וטי    אחד מהם לאכל  גדי מן הצאן היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

מינ            לאכול גדי מן הצאן היה מעביר על כל הצאן  לפניו ועומד

פריז           לאכול גדי מן הצאן היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

דפוס           לאכל  גדי         היה מושך     כל העדר  לפניו ועומד

ירו1   אחד מהם לאכל  גדי מן הצאן היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

או3            לאכול גדי מן הצאן היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

או51           לאכול גדי מן הצאן היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

ששון           לאכול גדי א'      היה מעביר    כל המרעה לפניו ועומד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו ושוחטו                                 מבקש

וטי    עליו ושוחטו                                 מבקש

מינ    עליו ושוחטו                                 מבקש

פריז   עליו ושוחטו

דפוס   עליו ושוחטו                   וכשהיה        מבקש

ירו1   עליו לשוחטו ועגלים מתוך מרבק                מבקש   אחד

או3    עליו לשוחטו ועגלים מתוך מרבק                כשמבקש אחד

או51   עליו לשחטו  ועגלים מתוך מרביק               כשמבקש א'

ששון   עליו לשוחטו ועגלים מתוך מרבק  כשהיה  א' מהם מבקש

--------------------------------------------------------------------

לונ        לאכל  עגל     היה מעביר       כל הבקרים לפניו ועומד

וטי        לאכל  עגל     היה מעביר       כל הבקרים לפניו ועומד

מינ        לאכול עגל     היה מעביר       כל הבקרים לפניו ועומד

פריז

דפוס       לאכול עגל     היה מושך        כל הבקר   לפניו ועומד

ירו1   מהם לאכול עגל אחד היה מעביר       כל הבקר   לפניו ועומד

או3    מהם לאכול עגל אחד היה מעביר לפניו כל הבקר         ועומד

או51   מהם לאכול עגל אחד היה מעביר עליו  כל הבקר         ועומד

ששון       לאכול עגל א'  היה מעביר לפניו כל הבקר         ועומד

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליו ושוחטו

וטי    עליו ושוחטו

מינ    עליו ושוחטו

פריז

דפוס   עליו ושוחטו הה"ד אוכלי' כרים מצאן ועגלים מתוך מדבק

ירו1   עליו ושוחטו

או3    עליו לשוחטו

או51   עליו לשוחטו

ששון   עליו לשוחטו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הפורטים על פי הנבל

וטי    הפורטים על פי הנבל

מינ    הפורטים על פי הנבל

פריז   הפורטים על פי הנבל

דפוס   הפורטי' על פי הנבל שהיו פורטים פיהם בדברי נבלות מה היו

ירו1   הפורטים על פי הנבל

או3    הפורטים על פי הנבל

או51   הפורטים על פי הנבל

ששון   הפורטים על פי הנבל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          דוד    השיח  להן

וטי                                          דויד   הישיח להם

מינ                                          [כ]דוד חשבו  להן

פריז                                         כדוד

דפוס   אומ' כלום אומ' דוד שירה אלא בנבל הה"ד כדוד   חשבו  להם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כלי שיר השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנן    רב אמ'

וטי    כלי שיר השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנן    רב

מינ    כלי שיר השותין במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנן    רב אמ'

פריז           השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנין   רב א'

דפוס           השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנן    רב אמר

ירו1           השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנן    רב אמ'

או3            השותים במזרקי   יין רב ור' יוחנן ורבנ[י]ן רב אמ'

או51           השותים במזרק[י] יין רב ור' יוחנן ורבנ'    רב אמ'

ששון           השותים במזרקי   יין רב ור' יוח'  ורבנן    רב אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקרא   קלוריא  ר'  יוחנן     בכוסות קטנים רבנן  אמ'   בכוסות

וטי    נקרא   קלוריא  ר'  יוחנן אמ' בכוסות קטנים רבנן  אמרין בכוסות

מינ    מקרא   קלוריא  ר'  יוחנן אמ' בכוסות קטנים רבנן  אמ'   בכוסות

פריז          קולריא  ר'  יוחנן א'  בכוסות קטנים רבנין אמרי' בכוסות

דפוס          קלוריא  ר'  יוחנן אמ' בכוסות קטנים ורבנן אמ'   כוסות

ירו1   נקרא   קלוריא  ור' יוחנן אמ' בכוסות קטנים רבנין אמרין

או3    נקרא   קלוריאה ור' יוחנן אמ' בכוסות קטנים רבנין אמרי

או51   [נקרא] קלוריאה ור' יוחנ' אמ' בכוסות קטנים רבנין אמרי

ששון   נקרא   קלוריא  ור' יוח'  אמ' בכוסות קטנים ורבנן אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיש להן זרבוביות מהיכן  הן  שותין    יין  ר' אייבו

וטי    שיש להן ירבוביות מהיכן  הן  שותין    יין  ר' אייבו

מינ    שיש להן זרבוביות מהיכן  היו שותין    יין  ר' אייבו

פריז           זרבנכיות מהיכן      שותין    יין  ר' אבהו

דפוס   שיש להן זרבוביות ומהיכן היו שותין את היין ר' אבהו

ירו1   שיש להם צוביביות מהיכן  הם  שותים    יין  ר' איבו

או3    שיש להם צבוביות  מהיכן  הם  שותין    יין  ר' איבו

או51   שיש להם צבוביות  מהיכאן הם  שותים    יין  ר' איבו

ששון   שיש להם ציבוביות מהיכן  הם  שותין    יין  ר' איבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר    חנינא אמ' מפת     גותא שהיה יונה   מפתח את הגוף

וטי    בשם  ר' חנינא א'  מפתגותא      שהיה יונה   מפתח את הגוף

מינ    בשם  ר' חנינא אמ' מפת     גיתא שהיה יונה   מפתח את הגוף

פריז   בשם  ר' חנינה א'  ממתניתא      שהיה יינו   מפתה את הגוף

דפוס   בשם  ר' חנינא אמ' מפתוגתא      שהיה יינם   מפתה את הגוף

ירו1   בש"ר    חנינה     מפתגיתה      שהיה יינה   מפתה את הגוף

או3    בש"ר    חנינא אמ' מפתגיתה      שהיה יינה   מפתה את הגוף

או51   בש"ר    חנינא אמ' מפתגיתא      שהיה [יינה] מפתה את הגוף

ששון   בש"ר    חנינ' אמ' מפת     גיתא שהיה יינה   מפתה את הגוף

--------------------------------------------------------------------

לונ          ורבנן       בש"ר     חנינה אמרי  בפלגותא      שעל

וטי          ורבנן       בשום רבי חנינא אמרין מפלגותא      שעל

מינ          רבנן        בש'  ר'  חנינא אמ'   בפלוגתא      שעל

פריז         רבנין       בשם  ר'  חנינה אמרין מפלוגתא      על

דפוס   לזנות ורבנן       בשם  ר'  חנינ' אמ'   מפלוגתא      שעל

ירו1         ורבנין      בש"ר     חנינא אמרין מפלוגתא      שע"י

או3          ורבנין אמרי בשם  רב  חנינא       מפלגותא      שע"י

או51         ורבנין אמרי בש"ר     חנינא       מפלוגתא      שע"י

ששון         ורבנין      בש"ר     חנינ' אמרי  מפת     גולא שע"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידי יונה נתפתו   וגלו  עשרת שבטים  וראשית שמנים ימשחו

וטי    ידי יונה נתפתו   וגלו  עשרת שבטים  וראשית שמנים ימשחו

מינ    ידי יונה נתפתו   וגלו  עשרת השבטים וראשית שמנים ימשחו

פריז   ידי יין  נתפתו   וגלו  עשרת השבטים ראשית  שמנים ימשחו

דפוס       יינה נתפתו   וגלו  עשרת השבטים וראשית שמנים ימשחו

ירו1       יינה נתפתתו  וגלו  עשרת השבטים וראשית שמנים ימשחו

או3        יינה נ[ת]פתו וגלו  עשרת השבטים וראשית שמנים ימשחו

או51       יינה נתפתו   וגלו  עשרת השבטים וראשית שמנים ימשחו

ששון       יינה נתפתו   וגולו עשרת השבטי' וראש   שמנים ימשחו

--------------------------------------------------------------------

לונ    רב יהודה בר        יחזקאל אמ' זה שמן אונפקינון שמשיר את

וטי    רב יהודה בר        יחזקאל אמ' זה שמן אנפוקנין  שמשיר את

מינ    רב יהודה ב"ר       יחזקאל אמ' זה שמן אונפקינון שמסיר את

פריז   רב יהודה בר        יחזקאל אמ' זה שמן אנפיקנין  שמשיר את

דפוס   ר' יהודה בר        יחזקאל אמ' זה שמן אסטקטון

ירו1   רב יהודה בר     רב יחזקאל אמ' זה שמן אנפוקינון שמשיר את

או3    רב יהודה בר        יחזקאל אמ' זה שמן אנבוקינון שמשיר את

או51   רב יהודה בר'       יחזקאל אמ' זה שמן אנבוקינון שמשיר את

ששון   רב יהודה ב()[ר]    יחזקאל אמ' זה שמן אנפוקינון שמשיר את

--------------------------------------------------------------------

לונ    השיער ומחליק את הגוף               ר'  חנינה אמ' זה שמן

וטי    השער  ומחליק את הגוף               ר'  יניי  אמ' זה שמן

מינ    השיער ומחליק את הגוף               ר'  חנינא אמ' זה שמן

פריז   השער  ומחליק את               הבשר ר'  ינאי  א'     שמן

דפוס                                      ר'  ינאי  אמ  זה שמן

ירו1   השער  ומחליק את הגוף               ר'  ינאי  אמר זה שמן

או3    השער  ומחליק את הגוף ומעדן את הבשר ר'  ינאי  אמר זה שמן

או51   השער  ומחליק את הגוף               א"ר ינאי      זה שמן

ששון   השער  ומחליק את הגוף               ר'  ינאי  אמ' זה שמן

--------------------------------------------------------------------

לונ         אנטכטן                                           כל

וטי         אנט?ב/כ?טן                                       כל

מינ         אנטביון                                          כל

פריז        אנטבטן                                           כל

דפוס        אנפיקינון  שהוא משיר את השער ומצהיר את הגוף ואחר כל

ירו1        אנטבטן                                      אחר  כל

או3    (אב) אנבורטינון                                  אחר  כל

או51        אנבוטינון                                   אחר  כל

ששון        אנבטנון                                     אחר  כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    השבח הזה ולא נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

וטי    השבח הזה לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

מינ    השבח הזה ולא נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

פריז   השבח הזה לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

דפוס   השבח הזה לא  ניחלו על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

ירו1   השבח     לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

או3    השבח הזה לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

או51   השבח הזה לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

ששון   השבח הזה לא  נחלו  על שבר יוסף לכן עתה יגלו בראש גולים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'             מהו  מרזח סרוחים אמ"ר    אייבו שלש

וטי                     מהוא מרזח סרוחים אמ'  ר' איבו  שלש

מינ    וגו'             מהו  מרזח סרוחים א"ר     אייבו שלש

פריז   וגו'             מהו  מרזח סרוחים א"ר     איבו  שלש

דפוס   וסר  מרזח סרוחי' מהו  מרזח סרוחי' אמר  ר' אייבו שלש

ירו1                                     א"ר     איבו  י"ג

או3    וגו'                              אמ'  ר' איבו  י"ג

או51                                     א"ר     איבו  י"ג

ששון   וגו'                              א"ר     איבו  י"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשרה מיומסאות היו להן אחת לכל שבט ושבט ואחת         לכולן

וטי    עשרה מיומ     היו להן אחת לכל שבט ושבט ואחת         לכולן

מינ    עשרה מיומסאות היו     אחת לכל שבט ושבט ואחת         לכולן

פריז   עשרה שנה      היו להן אחת לכל שבט ושבט ואחת         לכולם

דפוס   עשרה דימסיות  היה         לכל שבט ושבט ואחת         לכלם

ירו1        מיומטיות היה להם     לכל שבט ושבט ואחת דימוסיא לכלם

או3         מיומטיות היה להם     לכל שבט ושבט ואחד דימוסיא לכולם

או51        מיומסיות היה להם     לכל שבט ושבט וא'  דימוסיא לכלם

ששון        מיומטיות היה להם     לכל שבט ושבט ואחת דימוסיא לכולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכולן חרבו

וטי    וכולן חרבו

מינ    וכולן חרבו

פריז         חרבו

דפוס              וכיון שגרמו העונות ובאו לידי עבירות ומעשים רעים

ירו1

או3

או51

ששון   וכולם חרבו

--------------------------------------------------------------------

לונ             ולא נשתייר מהן אלא זו בלבד לידע   כמה תיעוב נעשה

וטי             ולא נשתייר להם אלא זו בלבד לידע   כמה תיעוב נעשה

מינ             ולא נשתייר מהן אלא זו בלבד לידע   כמה תיעוב נעשה

פריז            ולא נשתייר להם אלא זה בלבד לידע   כמה תיעוב נעשה

דפוס   נטלו כלן לא  נשתייר להן אלא זו בלבד להודיע כמה

ירו1            ולא נשתייר להם אלא זה בלבד לידע   כמה תיעוד נעשה

או3             ולא נשתייר מהם אלא זה בלבד לידע   כמה תיעוב עושה

או51            ולא נשתייר מהם אלא זה בלבד לידע   כמה תיעוב עושה

ששון            ולא נשתייר מהם אלא זה בלבד לידע   כמה תיעוב עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן

וטי    להם

מינ    מהן (אלא זו בלבד)

פריז   להם

דפוס                     חטא גורם לקיים מה שנ' עונותיכם הטו אלה

ירו1   להם

או3    להם

או51   להם

ששון   להם

--------------------------------------------------------------------

לונ         ויסתיר מהן פנים ומי ישורנו כשהסתיר  פנים מהם

וטי         יסתיר      פנים ומי ישורנו כשהסתיר  פנים מהם

מינ         ויסתיר     פנים ומי ישורנו כשהסתיר  פנים מהם

פריז        ויסתר      פנים ומי ישורנו כשהסתיר  פניו מהם

דפוס   וגו' יסתיר      פנים ומי ישורנו וכשהסתיר פניו מהם

ירו1        ויסתר      פניו ומי ישורנו כשהסתיר  פניו מהם

או3         ויסתיר     פניו ומי ישורנו כשהסתיר  פניו מהם שהעלה

או51        ויסתיר     פניו ומי ישורנו כשהסתיר  פניו מהם (שהעלה

ששון        ויסתר      פניו ומי ישורנו כשהסתיר  פניו מהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                      מי בא ואמ' לו לא עשיתה כשורה ובמה

וטי                      מי בא ואמ' לו לא עשיתה כשורה ובמה

מינ                      מי בא ואמ' לו לא עשיתה כשורה וכמה

פריז                     מי בא ואמ'    לא עשית  כשורה וכמה

דפוס                     מי    אמ'  לו לא עשית  כשורה מה

ירו1                     מי בא ואמ' לו לא עשית  כשורה ובמה

או3    עליהם מלך סנחריב  מי בא ואמ' לו לא עשית  כשורה ובמה

או51   עליהם מלך סנחריב) מי בא וא"ל    לא עשיתה כשורה ובמה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הסתיר פנים מהן שהעלה עליהן     סנחריב   מלך אשור הה"ד ויהי

וטי    הסתיר פנים מהם שהעלה עליהן     סנח[ר]יב מלך אשור הה"ד ויהי

מינ    הסתיר פנים מהן שהעלה עליהן     סנחריב   מלך אשור הה"ד ויהי

פריז   הסתיר פניו מהם שהעלה עליהם     סנחריב   מלך אשור הה"ד ויהי

דפוס   הסתיר פניו מהן העלה  עליהן את  סנחריב            שנ'  ויהי

ירו1   הסתיר פניו מהם שהעלה עליהם מלך סנחריב            הה"ד ויהי

או3    הסתיר פניו מהם שהעלה עליהם מלך סנחריב            הה"ד ויהי

או51   הסתיר פניו מהם שהעלה עליהם     סנחריב            הה"ד ויהי

ששון                  שהעלה עליהם     סנחריב            הה"ד ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בארבע עשרה שנה למלך חזקי'  עלה  סנחריב מלך  אשור

וטי    בארבע עשרה שנה למלך חזקיה  עלה  סנחריב וגו'

מינ    בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב מלך  אשור

פריז   בארבע עשרה שנה למלך חזקיה  וגו'

דפוס   בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו וגו'

ירו1   בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב מלך  אשור וגו'

או3    בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב מלך  אשור על   כל

או51   בי"ד       שנה למלך חזקיהו עלה  סנחריב מלך  אשור על   כל

ששון   בארבע עשרה שנה למלך חזקיה  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             מהו  ויתפשם אמ"ר    אבא בר

וטי                             מהוא ויתפשם אמ'  ר' אבא בר

מינ                             מהו  ויתפשם א"ר     אבא בר

פריז                            מהו  ויתפשם א"ר     אבא בר

דפוס                            מהו  ויתפשם      ר' אבא בר

ירו1                     ויתפשם             א"ר     אבא בר

או3    ערי יהודה הבצורות ויתפשם מהו         א"ר     אבא בר

או51   ערי יהודה הבצורות ויתפשם מהו  ויתפשם א"ר     אבא בר

ששון                     ויתפשם מהו  ויתפשם אמ'  ר' אבא בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנא                          שלשה גזרי דינין נתחתמו באותו

וטי    כהנא                          שלשה גזרי דינין נתחתמו באותו

מינ    כהנא                          שלשה גזרי דינין נתחתמו באותו

פריז   כהנא                          שלשה גזרי דין   נתחתמו באותו

דפוס   כהנא בשם ר' שמואל בר נחמן אמ' שלשה גזרי דינין נחתמו  באותו

ירו1   כהנא                          תלתא גזרי דינין נתחתמו באותו

או3    כהנא                          תלתא גזרי דינין נחתמו  באותו

או51   כהנא                          ג'   גזרי דינין נתחתמו באותו

ששון   כהנא                          תלתא גזרי דיני  נחתמו  באותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    היום נתחתם גזר דין    שלעשרת השבטים        ליפול ביד

וטי    היום נתחתם גזר דין    שלעשרת שבטים         ליפול ביד

מינ    היום נתחתם גזר דין של עשרת   השבטים        ליפול ביד

פריז   יום  חותם          של        שבטים    עשרה ליפול ביד סנחריב

דפוס   היום נתחתם גזר דין של י'     שבטי'         ליפול ביד סנחריב

ירו1   היום נתחתם גזר דין של עשרת   [ה]שבטים      ליפול ביד סנחריב

או3    היום נחתם  גזר דין של עשרת   השבטים        ליפול ביד סנחריב

או51   היום נחתם  גזר דין של עשרת   השבטים        ליפול ביד סנחריב

ששון   יום  נחתם  גזר     של עשרת   שבטי'         ליפול ביד סנחריב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        חזקיה  נתחתם  גזר

וטי                                        חזקיה  נתחתם  גזר

מינ                                        חזקיה  נתחתם  גזר

פריז   נחתם  גזר  דינו של סנחריב ליפול ביד חזקיה  נחתם   גזר

דפוס   ונחתם גזר  דינו של סנחריב ליפול ביד חזקיה  ונחתם  גזר

ירו1         וגזר דינו של סנחריב ליפול ביד חזקיה  ונתחתם גזר

או3          וגזר דינו של סנחריב שיפול ביד חזקיהו        וגזר

או51         וגזר דינו של סנחריב ליפול ביד חזקיהו        וגזר

ששון         וגזר דינו של סנחריב שיפול ביד חזקיהו ונתחתם גזר

--------------------------------------------------------------------

לונ    דין  של שבנא       ללקות בצרעת  על גוי

וטי    דינו    שלשבנא     ללקות בצרעת  על גוי

מינ    דין  של שבנא       ללקות בצרעת  על גוי

פריז   דינו של שבנא       ללקות בצרעת  על גוי

דפוס   דינו של שבנא       שילקה בצרעת  על גוי ועל אדם יחד

ירו1   דינו של שבנא       ללקות בצרעת  על גוי

או3    דינו של שבנא       ללקות בצרעת  על גוי

או51   דינו של שבנא       ללקות בצרעתו על גוי

ששון   דינו של שבנא   (ש) ללקות בצרעת  על גוי

--------------------------------------------------------------------

לונ        זה סנחריב שנ'       כי גוי עלה      על ארצי  על

וטי        זה סנחריב           כי גוי עלה      על ארצי  על

מינ        זה סנחריב שנ'       כי גוי עלה      על ארצי  על

פריז       זה סנחריב שנ'       כי גוי עלה         בארצו על

דפוס   גוי זה סנחריב דכתיב ביה כי גוי עלה      על ארצי

ירו1       זה סנחריב           כי גוי עלה      על ארצי  על  (אל)

או3        זה סנחריב שנא'      כי גוי עלה      על ארצי  על

או51       זה סנחריב שנ'       כי גוי ע(ר)[ל]ה    בארצי ועל

ששון       זה סנחריב           כי גוי עלה      על ארצו  על

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם     אילו יש'              ואתם  צאני צאן מרעיתי אדם

וטי    אדם     אילו יש'              ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

מינ    אדם     אילו ישר'             ואתם  צאני צאן מרעיתי אדם

פריז   אדם     אילו ישר'  שנ'        ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

דפוס   אדם     אלו  ישראל דכתיב בהון ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

ירו1   אדם     אלו  ישראל שנאמ'      ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

או3    אדם     אלו  ישראל שנא'       ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

או51   אדם (ז) אלו  ישראל שנ'        ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

ששון   אדם     אלו  ישר'  שנ'        ואתנה צאני צאן מרעיתי אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתם יחד זה עזיה   המלך שלקה בצרעת             הה"ד ויהי

וטי    אתם יחד זה עוזיה  המלך שלקה בצרעת             הה"ד ויהי

מינ    אתם יחד זה עוזיה  המלך שלקה בצרעת             הה"ד ויהי

פריז   אתם יחד זה עוזיה       שלקה בצרעת                  ויהי

דפוס   אתם יחד זה עוזיהו המלך שלקה בצרעת                  ויהי

ירו1   אתם יחד זה עוזיה  המלך שלקה בצרעת             הה"ד ויהי

או3    אתם יחד זה עוזיהו המלך שלקה בצרעת             הה"ד ויהי

או51   אתם יחד זה עוזיהו      שלקה בצרעת             הה"ד ויהיה

ששון   אתם יחד זה עוזיהו המלך שלקה בצרעת עד יום מותו הה"ד ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ         עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו שלא כדינו    שלבשר

וטי         עזיהו  המלך מצורע עד יום מותו שלא כדינו    שלבשר

מינ         עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו שלא בדיני של בשר

פריז        עוזיה  המלך מצורע עד יום מותו שלא כדיני    בשר

דפוס        עוזיהו המלך מצורע             ולא כדיני    בשר

ירו1        עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו שלא כדיני    בש"ו

או3         עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו שלא כמדת     בשר

או51   המלך עוזיהו      מצורע עד יום מותו שלא כמדת     בש"ו

ששון   המלך עוזיהו      מצורע עד יום מותו שלא כדיני    ב"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ודם דינו     שלהקב"ה          בשר  ודם ליחיד  אינו נושא

וטי    ודם דינו  של הקב"ה            בשר  ודם לציבור      נושאפנים

מינ    ודם דינו  של הקב"ה            בשר  ודם ליחיד  אינו נושא

פריז   ודם דינו  של מקום             בשר  ודם לציבור      נושא

דפוס   ודם דינין של הקב"ה        מלך בשר  ודם לציבור      נושא

ירו1       דיני     הקב"ה   דיני     בש"ו     לצבור       נושא

או3    ודם מדת      הקב"ה   מדת      ב"ו      לצבור       נושא

או51       מדת      הב"ה    מדת      בש"ו     לציבור      נושא

ששון       דיני     הב"ה    דיני     ב"ו      לצבור       נושא

--------------------------------------------------------------------

לונ    פנים לציבור אינו נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

וטי         ליחיד  אין  נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

מינ    פנים לציבור      נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

פריז   פנים ליחיד  אינו נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

דפוס   פנים וליחיד אינו נושא פנים ברם הכא אמ' הקב"ה         אם

ירו1   פנים ליחיד  אין  נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

או3    פנים ליחיד  אינו נושא פנים אבל         הקב"ה אינו כן אם

או51   פנים ליחיד  אינו נושא פנים אבל         הב"ה  אינו כן אם

ששון   פנים ליחיד  אינו נושא פנים אבל         הב"ה  אינו כן אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הכהן המשיח   יחט' לאש'  והביא     פר  א'  בן בקר אם  כל

וטי    הכהן         יחטא       והביא  את הפר            אם  כל

מינ    הכהן המשיח   יחטא לאשמה והביא     פר  אחד בן בקר אם  כל

פריז   הכהן המשיח   יחטא       והביא  את הפר            אם  כל

דפוס   הכהן המשיח              והקריב    פר             אם  כל

ירו1   הכהן         יחטא       והביא  את הפר            ואם כל

או3    הכהן         יחטא       והביא  את הפר            ואם כל

או51   הכהן [המשיח] יחטא       והביא  את הפר            ואם כל

ששון   הכהן המשיח   יחטא       והביא  את הפר            אם  כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    עדת       ישגו והקריבו הקהל פר       בן בקר לחטאת

וטי    עדת יש'        והקריבו הקהל פר       בן בקר לחטאת

מינ    עדת ישר'  ישגו והקריבו הקהל פר       בן בקר לחטאת

פריז   עדת ישראל ישגו והקריבו הקהל פר

דפוס   עדת ישראל ישגו והקריבו      פר       בן בקר

ירו1   עדת ישראל      והקריבו הקבל וגו'

או3    עדת ישראל ישגו והקריבו הקהל פר       בן בקר לחטאת

או51   עדת ישראל ישגו והקריבו הקהל פר   אחד בן בקר

ששון   עדת ישראל ישגו והקריבו הקהל פר       בן בקר לחטאת