לונ    {ח} תני  ר'     שמע'  בן יוחי  מה  נגדין הן יש'   שהן יודעין

וטי    {ח} תאני ר'     שמעון בן יוחיי מה  נגדין הן יש'   שהן יודעין

מינ    {ח} תני  ר'     שמעו' בן יוחיי מה  נגרין הן ישר'  שהן יודעי'

פריז   {ח} תני  ר'     שמעון בן יוחאי מה  נגדין הן ישראל שהן יודעין

דפוס   {ח} תני  ר'     שמעון          מה  נגרין הם ישראל שהם יודעין

ירו1   {ח} תני  רשב"י                 מה  עזין  הם ישראל     שיודעין

או3    {ח} תני  רשב"י                 כמה עזין  הן ישראל     שיודעין

או51   {ח} תאני רשב"י                 מה  עזין  הן ישראל     שיודעין

ששון   {ח}      ארשב"י                מה  נגרין הם יש'       שיודעין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לרצות את בוראן אמ"ר    יודן כאילין כותאי אילין כותאי חכמ'

וטי    לרצות את בוראן א"ר     יודן כאילין כותאי אילין       חכמין

מינ    לרצות את בוראו א"ר     יודן באילין כותאי             חכמי'

פריז   לרצות את בוראן א"ר     יודן כאילין כותאי אלין        חכמין

דפוס   לרצות את בוראם אמר  ר' יודן כאילין כותאי אילין כותאי חכימין

ירו1   לרצות את בוראם א"ר     יצחק כאלין  כותאי             חכמים

או3    לרצות את בוראן א"ר     יודן כאילין כותיא             דחכימין

או51   לרצות את בוראם א"ר     יודן כאילין כותאי             חכימין

ששון   לרצות את בוראם א"ר     יודן כאלין  כותאי אילין כותאי חכימין

--------------------------------------------------------------------

לונ       למסחרא  חד   מנהון      אזל   לגבי איתתא  אמ' לך

וטי       למחסד   אחד  מינהון           לגב  איתתא  אמ' לה

מינ       למסחרא  חד   מנהון      אזל   לגבי איתתא  אמ' לך

פריז      למיחבר  חד   מנהון            לגב  איתתא  א'  לה

דפוס      למיחסדה חד   מנהון  הוי איזיל לגבי אתתא   אמר לה

ירו1   כד מחסר    חד   מינהון     אזל   לגבי אתתא   אמ' לה

או3    כד מחסר    חד   מנהון      אזל   לגבי איתתא  אמ' לה

או51   כד מחסר    [חד] מנהון      [אזל  לגבי איתתא] אמ' לה

ששון      כדמחסר  חד   מנהון      אזל   גבי  איתתא  אמ' לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אית לך  חד  בצל  תיתנין  לי מן דיהבא  ליה אמ' ליה אית

וטי    אית לך  חד  בצל  תיתנין  לי מן דיהבא  ליה א'  לה  אית

מינ    אית לך  חדא בצל  תיתנין  לי מן דיהבא  ליה אמ' ליה אית

פריז   אית לך      בצל  תיתנין  לי מן דיהבא  ליה א'  לה  אית

דפוס   אית ליך חד  בצל  תינתנין לי מן דיהבא  ליה אמר לה  אית

ירו1   אית לך  חד  בצל  תתנין   לי כד יהבא   ליה אמ' לה  אית לך

או3    אית לך  חד  בציל תתנין   לי    כדיהבא ליה אמ' לה  אית לך

או51   אית לך  חד  בצל  תתנין   לי כד יהבא   ליה אמ' לה  אית לך

ששון   אית לך  חד  בצל  תתנון   לי כד יהבא   ליה אמ' לה

--------------------------------------------------------------------

לונ         בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמ' לה  אית

וטי         בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמ' לה  אית

מינ         בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמ' ליה אית

פריז        בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמ' לה  אית

דפוס        בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמר לה  אית

ירו1        בצל בלא פיתא             מן דיהבא   ליה אמ' לה  אית

או3         בצל בלא פיתא             מן דיהבה   ליה אמ' לה  אית

או51   פיתא בצל בלא פיתא נסיב לבא?י? מן דיהבא   ליה אמ' לה

ששון        בצל בלא פיתא נסיב ליכא      מדיהביה ליה אמ' לה

--------------------------------------------------------------------

לונ       מאכיל       דלא משקה מתוך [כן] אכיל ושתי אמ"ר

וטי       מאכיל       דלא משקה מתוך כן   אכיל ושתי א"ר

מינ       מאכיל       דלא משקה מתוך כן   אכיל ושתי א"ר

פריז      מאכיל       דלא משקה מתוך כן   אכיל ושתי א"ר

דפוס      מיכל        בלא משתי מתוך כך   אכיל ושתי אמ'  ר'

ירו1      בצל   ופת   בלא משקה מתוך כך   אכיל ושתי א"ר

או3    לך בצל   ופיתא בלא משקה מתוך כך   אכיל ושתי א"ר

או51      בצל   ופת   בלא משקה מתוך כך   אכל  ושתי א"ר

ששון      בצל   ופת   בלא משקה מתוך כך   אכיל ושתי א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחא אית איתתא דידעא  למשאל  ואית איתתא דלא ידעה  למישאל

וטי    אחא אית איתתא דידעא  למישאל ואית איתתא דלא ידעא  למישאל

מינ    אחא אית איתתא דידעא  למישאל ואית איתתא דלא ידעא  למישאל

פריז   אחא אית איתתא דידעא  דמשאל  ואית איתתא דלא ידעא  למשאל

דפוס   אחא אית איתתא דחכימא למשאל  ואית אתתא  דלא חכימא למשאל

ירו1   אחא אית איתתא דידעא  למשאל  ואית איתתא דלא ידעה  למשאל

או3    אחא אית איתתא דידעא  למשאל  ואית איתתא דלא ידעא  למשאל

או51   אחא אית איתתא דידעא  למשאל  ואית איתתא דלא ידעא  למשאל

ששון   אחא אית אתתא  דידעא  למשאל  ואית איתתא דלא ידעא  למשאל

--------------------------------------------------------------------

לונ              דידעא  למישאל אזלא לגבי מגירתא תרעא פתיח   מדקפא

וטי              דידעא  למישאל אזלא לגבי מגורתא תרעה פתיח   מדקפה

מינ              דידעא  למישאל אזלא לגבי מגירתא תרעא פתיח   מדקפא

פריז                           אזל  לגבי מגורתא תרעא פתיח   מדקפח

דפוס   אית איתתא דחכימא למשאל  אתיא לגבי מגירתא תרעא פתיחא  מדפקא

ירו1   אית אתתא  דידעא  למשאל  אזל  לגבי מגורתא תרע  פתיח   מתקפא

או3              דידעא  למשאל  אזלא לגבי מגורתא תרעא פת[י]ח מתפקא

או51             דידעא  למשאל  אזלא גבי  מגורתא תרע  פתיחי  מתקפא

ששון             דידעא  למשאל  אזלא לגבי מגורתא תרעא פתיחי  מתקפא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה         אמרה ליה שלמא עלך  מגירתי מה את עבדא  מה

וטי    ליה         אמרה ליה שלמא עלך  מגורתי מה את עבידה

מינ    ליה         אמרה ליה שלמא עלך  מגירתי מה את עבדא

פריז   ליה         אמרה ליה שלמא עלך  מגורתי מה את עבידא

דפוס   ליה         אמר  לה  שלמא עלך  מגירתי מה את עבידא

ירו1   ליה         אמרה לה  שלמא עליך מגורתי מה את עבדא

או3    לה  (פיתחא) אמרה לה  שלמא עלך  מגורתי מה את עבדא

או51   ליה         אמרה לה  שלמא עלך  מגורתי מה את עבא

ששון   ליה         אמרה     שלמא עלך  מגורתי מה את עבדת

--------------------------------------------------------------------

לונ    את עבדה מה בעליך

וטי            מה בעליך

מינ            מה בעליך

פריז           מה בעליך דידע למשאל ואית עריס דלא ידע למשאל דידע

דפוס           מה בעליך

ירו1           מה בעליך

או3            מה בעליך

או51           מה בעליך

ששון           מה בעליך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 מה בניך   עבדין

וטי                           עביד  מה בניך   עבידין

מינ                                 מה בניך   עבדין

פריז   למשאל סליק שעריה מחוור עביד  מה בניך   עבידין

דפוס                          עביד  מה בנייכי עבידין אמרה לה טב

ירו1                          עביד  מה בניך   עבדין

או3                           עבד   מה בניך   עבידין

או51                          ע<..> מה בניך   עבידין

ששון                          עבד   מה בניך   עבדין

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ניעול לא ניעול                   אית ליך

וטי                  ניעול לא ניעול                   אית ליך

מינ                  ניעול לא ניעול                   אית לך

פריז                 ניעול לא ניעול

דפוס   תעול מתיבא לה נעול           מה את בעיא אמר לה אית ליך

ירו1                 ניעול לא ניעול                   אית לך

או3                  ניעול לא ניעול                   אית לך

או51                 ניעול לא ניעול                   אית לך

ששון                 ניעול לא ניעול                   אית לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    נקימה פלני   תיתנין לי אמרה לה      אין

וטי    נקימה פלני   תיתנין לי אמרה ל?(י)?ה אין

מינ    נקימה פלני   תיתנין לי אמרה לה      אין

פריז

דפוס   נקימה פלוני' תתנין  לי אמר  לה      אין

ירו1   נקימה פלנית  תתנין

או3    נקימא פלוני' תיתנין לי

או51   נקומא פלנית  תתנין  לי אמרה לה      אין

ששון   נקימא פלוני            אמ'  לה      אין תשאילי חד עגיל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   דלא

וטי                                                   דלא

מינ                                                   דלא

פריז

דפוס                                                  דלא

ירו1        אמ'  לה אין בעית תרין טבלין     עבידי ליך דלא

או3         אמרה לה אין בעית תרין טב    ליך עבידי ליך דלא

או51                                                  דלא

ששון   והיא אמרה לה אין בעית תרין טב    ליך עבידי ליך דלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ידעה  למישאל אזלה לגבי מגירתא תרעה מתקף     פתחה ליה אמרה

וטי    ידעא  למישאל אזלא לגבי מגורתא תרעה מתקף     פתחא ליה אמרה

מינ    ידעה  למשאל  אזלה לגבי מגירתא תרעה מתקף     פתחה ליה אמרה

פריז

דפוס   חכימה למשאל  אזלא לגבי מגירתא תרעא משקיף    פתחה ליה אמר'

ירו1   ידעא  למשאל  אזלא לבי  מגורתא תרעא מתקף     פתחא ליה אמרה

או3    ידעא  למשאל  אזלא לגבי מגורתא תרעא מתקף  לה פתחא     אמרה

או51   ידעא  למשאל  אזלה לגבי מגורתא תרעא מתקפא לה פתחא לה  אמרה

ששון   ידעא  למישאל אזלא לגבי מגורתא      מתקף  לה פתחה לה  אמרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לה  אית ליך נקימה פלני   תיתנין לי אמרה לה לאו

וטי    ליה אית ליך נקימה פלני   תיתנין    אמרה לה לאו

מינ    לה  אית ליה נקמה  פלני   תיתנין לי אמרה    לאו

פריז       אית לך  נקימה פלני   תתנין     אמרה לה לאו

דפוס   לה  אית לך  נקימה פלני'            אמרה לה לאו

ירו1   ליה אית לך  נקימה פלנית  תתנין     אמרה    לאו והיא מני

או3    אית     לך  נקימא פלוני' תתנין  לי אמרה לה לאו והא  מגיבא

או51   לה  אית לך  נקומה פלונית תתנין  לי אמרה לה לאו

ששון   אית     לך  נקימא פלו'   תתנין  לי אמרה    לאו והיא מני

--------------------------------------------------------------------

לונ                         אמ"ר    הוניא אית עריס     דידיע

וטי                         אמ'     חוניא אית [?ח?ריס] דידע

מינ                         אמ'  רב הונא  אית עדים     דידוע

פריז                        אמ'     חוניא אית אריס     דידע

דפוס                        אמר  ר' חנינא אית אריס     דחכים

ירו1   בה על אפה      ואזלא א"ר     חנינא אית עריס     דידע

או3       על אפ(כ)[ה] ואזלא א"ר     חוניא אית עריס     דידע

או51                        א"ר     חונא  אית עריס     דידע

ששון   בה על אפה      ואזלה א"ר     חוניא אית עריס     דידע

--------------------------------------------------------------------

לונ    למישאל ואית עריס דלא ידיע למישאל דידע  למישאל

וטי    למישאל ואית עריס דלא ידע  למישאל דידע  למישאל

מינ    למישאל

פריז   למשאל  ואית עריס דלא ידע  למשאל  דידע  למשאל

דפוס   למשאל  ואית אריס דלא חכים למשאל  דחכים למשאל  חמי בגרמיה

ירו1   למשאל  ואית עריס דלא ידע  למשאל  דידע  למשאל

או3    למישאל ואית עריס דלא ידע  למישאל דידע  למישאל

או51   למשאל  ואית עריס דלא ידע  למשאל  [דידע למשאל]

ששון   למשאל  ואית      דלא ידע  למשאל  דידע  למשאל

--------------------------------------------------------------------

לונ                              סריקא שעריה מחוור מאניה אפיה

וטי                              סאריק שעריה מחוור מאניה אפיה

מינ                              סריק  שערי' מחוור מאניה אפיה

פריז                             סליק  שעריה מחוור מאני  אפיה

דפוס   דשקע באריסותיה עביד לב טב סריק  שעריה מחוור מניה  אפיה

ירו1                             סריק  שעריה מחויר מאניה אפי

או3                              סריק  שעריה מחוור מאניה אפין

או51                             סריק  שעריה מחוור מאני  אפין

ששון                             סריק  שעריה מחויר מאניה אפיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    טבין                                  אזל   לגביה מרי

וטי    טבין                                  אזל   לגבי  מרי

מינ    טבין                                  אזל   לגבי  מריה

פריז   טבין                                  אזל   לגבי  מרי

דפוס   טבין יהיב חוטרא בידיה ועזקתא באצבעי'  ואזיל לגבי  מרי

ירו1   טבין                                  אזל   גבי   מארי

או3    טבין                                  אזיל  לגביה מרי

או51   טבין                                  אזל   לגבי  מרי

ששון   טבין יהיב חוטרא בידיה ועזקא  באצבעתיה אזל   גבי   מריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עיבידתיה

וטי    עיבידתיה

מינ    עבידתיה

פריז   עבידתיה

דפוס   עבידתיה    והוא אמר ליה אתי בשלם אריסי טב מה את עביד

ירו1   עבידתיה

או3    [עבידתיה]

או51   [עיבידתיה]

ששון   עבידתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                    משאיל ליה ואמ' מה  ארעא עבדא  אמ' ליה תזכה

וטי                    משאיל ליה ואמר מה  ארעא עבידא א'  ליה תיזכי

מינ                    משאיל ליה ואמ' מה  ארעא עבדא  אמ' ליה תזכה

פריז                   משאיל ליה ואמר מה  ארעא עבידא א'  ליה תזכו

דפוס   והוא אמ' ליה טב                ומה ארעא עבידא         תזכי

ירו1                   משאיל ליה ואמ' מה  ארעא עבידא א"ל     תזכי

או3                    שאיל  ליה וא"ל מה  ארעא עבדא  א"ל     תזכי

או51                   משאיל ליה וא"ל מה  ארעא עבדא  א"ל     תזכי

ששון                   משאיל ליה ואמ' מה  ארעא עבידא א"ל     תזכי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותשבע     מפיריה  מה תוריא  עבדן  אמ' ליה תזכה  ו()[ת]שבע

וטי    ותישבע מן פריה    מה תורייא עבדין         תיזכי ותשבע

מינ    ותשבע     מפריה   מה תוריא  עבדן  אמ' ליה תזכה  ותשבע

פריז   ותשבע  מן פרייה   מה תוריא  עבדין         תזכי  ותשבע

דפוס   ותשבע  מן פרהא    מה תורי'  עבדין         תזכי  ותשבע

ירו1   ותשבע     מפריה   מה תוריא  עבדין         תזכי  ותשבע

או3    ותשבע     מפריה   מה תוריא  עבדין         תזכי  ותשבע

או51   ותשבע     מפריה   מה תורין  עבדין         תזכי  ותשבע

ששון   ותשבע     מפירייה מה תוריא  עבדין         תזכי  ותשבע

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן שמניהון    מה עיזיא עבדין  אמ' ליה תזכה  ותשבע מן גדייהון

וטי    מן שמניהון    מה עיזיא עבידין א'  ליה תיזכי ותשבע מן גדייהון

מינ    מן שמניהון    מה עיזיא עבדין  אמ' ליה תזכה  ותשבע מן גדייהון

פריז   מן שמניהון    מה עזיא  עבדין  אמ' ליה תזכי  ותשבע מן גדייהון

דפוס   מן שימניהון   מה עזיא  עבדי           תזכי  ותשבע מן גדייהון

ירו1      משמנהון    מה עזיא  עבדין          תזכי  ותשבע    מגדייהון

או3       משמניהון   מה עיזיא עבדין          תזכי  ותשבע מן גדייהון

או51   מן שמניהון    מה עזייא עבדין          תזכי  ותשבע מן גדי?י?הון

ששון      משמניניהון מה עזייא עבדין          תזכי  ותשבע מן גדייאון

--------------------------------------------------------------------

לונ                              מה את בעי אמ' ליה אית לך

וטי                              מה את בעי א'  ליה אית

מינ                              מה את בעי אמ' ליה אית לך

פריז                             מה את בעי     ליה אית

דפוס                     אמ' לי' מה את בעי אמ' ליה אית לך

ירו1                             מה את בעי א"ל     לית לך

או3                              מה את בעי א"ל     אית לך

או51                             מה את בעי א"ל     אית לך

ששון   מה את עביד א"ל טב         מה את בעי א"ל     אית לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשרה דינרין תתן   לי אמ' לה                את בעי עשרין

וטי    עשרה דינרין תתן   לי אמ' ליה               את בעי עשרין

מינ    עשרה דינרין תתן   לי אמ' ליה         עשרים את בעי עשרים

פריז   עשרה דינרין תתן   לי א'  ליה               את בעי עשרין

דפוס   עשרה דנרין  תתנין לי אמר ליה     אם        את בעי עשרים

ירו1   עשרה דינרין תתנין לי א"ל         אי        את בעי עשרין

או3    י'   דינרין תתן   לי א"ל         אי        את בעי שלשים

או51   י'   דינרי' תתן   לי א"ל         אי        את בעי (עשרין)

ששון   עשרה דינרין תתן   לי א"ל     אין ואי       את בעי עשרין

--------------------------------------------------------------------

לונ            סב לך ודלא ידע  למשאל          סעריה

וטי            סב לך דלא  ידע  למשאל          סעריה

מינ            סב לך ודלא ידע  למשאל          סעריה

פריז           סב לך דלא  ידע  למשאל          סעריה

דפוס           סב לך דלא  חכים למשאל          שעריה

ירו1           סב לך דלא  ידע  למשאל  כד  חמי גרמיה משקע באריסותיה

או3            סב לך דלא  ידע  למישאל כדי חמי גרמיה משקע באריסותיה

או51   [שלשים] סב לך דלא  ידע  למשאל          שעריה

ששון           סב לך דלא  ידע  למשאל  כד  חמי גרמיה דשקע באריסותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       מקצץ  מאניה  צאין               אפיה

וטי                       מקצץ  מאניה  צאין               אפיה

מינ                       מקצין מאניה  צאין               אפיה

פריז                      מקצץ  מאניה  צאין               אפיה

דפוס                      מקצץ  מנייהו צאין               אפיה

ירו1   ועביד לב ביש שעריה מקצץ  מאניה  סאין               אפיה

או3    ועביד לב ביש שעריה מקצץ  מאניה  צאין               אפיה

או51                      מקצץ  מאניה  (כ)צאין            אפיה

ששון   ועביד לב ביש שעריה מקצץ  מאניה  צאין    רישיה מעפר אפיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בישין            אזל לגבי מרי  עיבידתה  משאיל ליה ואמ'

וטי    בישין            אזל לגבי מרי  עיבידתיה משאיל ליה ואמר

מינ    בישין            אזל לגבי מרי  עבידתא   משאיל ליה ואמ'

פריז   בישין            אזל לגבי מרי  עבידתא   משאיל ליה ואמר

דפוס   בישי'            אזל לגבי מרי  עבידתא   משאיל ליה אמר

ירו1   בישין            אזל גבי  מרי  עבידתיה            א"ל

או3    בישין רישיה מעפר אזל לגבי מרי  עיבידתיה           א"ל

או51   בישין            אזל גבי  מריה עיבידתיה           א"ל

ששון   בישין            אזל לגבי מארי עיבידתיה           א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ        מה ארעא עבדא  אמ' ליה הלווי מעלה מה  דאפקינן

וטי        מה ארעא עבידא א'  ליה הלואי מעלה מה  דאפיקנן

מינ        מה ארעא עבדא  אמ' ליה הלואי מעלה מה  דאפקינן

פריז       מה ארעא עבידא אמ' ליה הלואי מעלה מה  דאפיקנן

דפוס   ליה מה ארעא עבידא אמר ליה הלואי מעלה מה  דאפקינן

ירו1       מה ארעא עבדא  א"ל     הלואי מעלה     דאפיקנא

או3        מה ארעא עבדא  א"ל     הלואי מעלה מאי דאפיקנא

או51       מה ארעא עבדא  א"ל     הלואי          דאפקנא

ששון       מה ארעא עבדא  א"ל     הלואי          דאפיקנא מה דעאילנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגוה      מה תוריא  עבדין  אמ' ליה תשישין מה עיזיא  עבדין

וטי    בגוה      מה תורייא עבידין אמ' ליה תשישין מה עיזייא עבידין

מינ    בגוה      מה תוריא  עבדין  אמ' ליה תשישין מה עיזיא  עבדין

פריז   בגוה      מה תוריא  עבידין אמ' ליה תשישין מה עיזיא  עבדין

דפוס   בגוה      מה תוריא  עבדין  אמר ליה תשישין

ירו1   לגוה      מה תוריא  עבדין  א"ל     תשישין מה עיזיא  עבדין

או3    לגווה א"ל מה תוריא  עבדין  א"ל     תשישן  מה עיזיא  עבדין

או51   לגוה      מה תוריא  עבדין  א"ל     תשישין מה עיזיא  עבדין

ששון   לגוה      מה תורייא עבדין  א"ל     תשישין מה עזייא  עבדין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ליה תשישן  אמ' ליה מה  את בעי  אמ' ליה אית לי עשרה

וטי    אמ' ליה תשישין אמ' ליה מה  את באעי אמ' ליה אית לך עשרה

מינ    אמ' ליה תשישן  אמ' ליה מה  את בעי  אמ' ליה אית לך עשרה

פריז   אמ' ליה תשישין א'  למה מה  את בעי  אמ' ליה אית לך עשרה

דפוס                  אמר ליה מה  את בעי          אית לך עשרה

ירו1   א"ל     תשישין א"ל     ומה את בעי  א"ל     אית    עשרה

או3    א"ל     תשישן  א"ל     ומה את בעי  א"ל     אית לך עשרה

או51   א"ל     תשישין א"ל     ומה את בעי  א"ל     אית לך עשרה

ששון   א"ל     תשישין         מה  את בעי  א"ל     אית לך עשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דינרין תתן   לי אמ' ליה איזיל וקום לי  מה  דאית לי גבך

וטי    דינרין תיתין לי אמ' ליה איזיל וקום לי  במא דאית    גבך

מינ    דינרין תתן   לי אמ' ליה איזיל וקום ליה מה  דאית לי גבך

פריז   דינרין תתן   לי אמ' ליה איזיל וקום לי  כמה דאית    גבך

דפוס   דנרין  תתנין לי אמר ליה זיל   קום      מה  דאית לי גבך

ירו1   דינרין תתנין לי א"ל     זיל   וקום לי  במה דאית לי גבך

או3    דינרין תתן   לי א"ל     זיל   וקום לי  במה דאית לי גבך

או51   דינרין תתן   לי א"ל     זיל   וקום לי  במה דאית לי גבך

ששון   דינרין תתן   לי א"ל     זיל   וקום     במה דאית לי גבך

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    הוניא () דוד  מן עריסיא  טביא  הוה כתחילה הוה

וטי    א"ר     הוניא    דויד מן עריסייא טבייא הוה כתחילה

מינ    אמ'  רב הונא     דוד  בן עריסיא  טביא  הוה בתחילה הוה

פריז   א"ר     חוניא    דוד  מן עריסיא  טביא  הוה בתחלה

דפוס   אמר  ר' חוני     דוד     מעריסא  טבא   הוה בתחילה

ירו1   א"ר     הונא     דוד  מן עריסייא טבייא הוה כתחלה

או3    א"ר     הונא     דוד  מן עריסיא  טביא  הוה בתחלה

או51   א"ר     הונא     דוד  מן עריסין  טביא  הנה בתחלה

ששון   א"ר     הונא     דוד  מן אריסייא טביא  הוה בתחלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    משרי  ליה בקילוס  אמ'   השמים       מספרים כבוד א' ומעשה

וטי    משרי      בקילוס  אמ'   השמים       מספרים כבוד אל ומעשה

מינ    משרי  לי  בקילוס  אמ'   השמים       מספרי' כבוד אל ומעשה

פריז   משרי      בקילוס  אמ'   השמים       מספרים כבוד אל ומעשה

דפוס   משורר     בקילוס  ואומר השמים       מספרים כבוד אל

ירו1   משרי      בקלוס         השמים       מספרים כבוד אל וגו'

או3    משרה      בקילוס        השמים       מספרים כבוד אל ומעשה

או51   משרי      בקילוסי       השמים השמים מספרים כבוד אל

ששון   משרי      בקילוס        השמים       מספרים כבוד אל

--------------------------------------------------------------------

לונ    יד'  מגיד הרקיע        לו  השמים שמא שמה אתה

וטי    ידיו מגיד הרגיע   א'   לו  השמים שמא שמה את

מינ    ידיו מגיד הרקיע        לו  השמים שמא שמה אתה

פריז   ידיו מגיד הרק[י]ע אמ'  לו        שמא שמה את

דפוס                     אמר  ליה השמים שמא     את

ירו1                     אמ'  לו  השמים     מה  את  בעי

או3    ידיו מגיד הרקיע   אמרו לו  השמים     מה  את  בעי ומעשה

או51                     אמרו לו  השמים     מה  את  בעי

ששון                     אמרו לו  השמים שמא     את

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            ומעשה יד'

וטי                                            ומעשה ידיו

מינ                                            ומעשה ידיו

פריז                                           ומעשה ידיו

דפוס                                           מעשה  ידיו

ירו1                                           ומעשה ידיו

או3    ידיו מגיד הרקיע אמרו לו השמים מה את בעי ומעשה ידיו

או51                                           ומעשה ידיו

ששון                                           ומעשי ידיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מג'  הרקיע אמ' לו  הרקיע שמא שמה אתה     היה מזמיר והולך

וטי    מגיד הרקיע א'  לו            שמה את      היה מזמור ו?ה?ולך

מינ    מגיד הרקיע אמ' לו  הרקיע שמא שמה אתה         מזכיר והולך

פריז   מגיד הרקיע אמ' לו            שמה את      היה מזמר  והולך

דפוס   מגיד הרקיע אמר ליה       שמא     את          מזכיר והולך

ירו1   מגיד הרקיע אמ' לו            מה  את  בעי היה מזמר  והולך

או3    מגיד הרקיע אמ' לו            ומה את  בעי הוה מזמר  והולך

או51   מגיד הרקיע אמ' לו            מה  את  בעי הוה מזמר  והולך

ששון   מגיד הרקיע אמ' לו        שמא     את      היה מזמר  והולך

--------------------------------------------------------------------

לונ    יום ליום יביע א'   ולילה ללילה יחוה דעת אמ' לו הקב"ה

וטי    יום ליום      אמ'  ולילה ללילה יחוה דעת א'  לו הקב"ה

מינ    יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יחוה דעת אמ' לו הקב"ה

פריז   יום ליום      א'   לילה  ללילה יחוה דעת אמ' לו הקב"ה

דפוס   יום יום  יביע אומר וגו'                 אמר לו הקב"ה

ירו1   יום ליום יביע אומר וגו'                 אמ' לו הקב"ה

או3    יום ליום יביע אומ' וגו'                 א"ל    הקב"ה

או51   יום ליום יביע אומר וגו'                 אמ'    הב"ה

ששון   יום ליום יביע אומר ולילה וגו'           א"ל    הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה את בעי אמ' לפניו שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

וטי    מה את בעי א'  לו    שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

מינ    מה את בעי אמ' לפניו שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדי(ן)[ת]

פריז   מה את בעי אמ' לו    שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

דפוס   מה את בעי אמר לו    שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

ירו1   מה את בעי אמ' לו    שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

או3    מה את בעי אמ' לפניו שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

או51   מה את בעי אמ' לפניו שגיאות מי יבין מן שגגתא  דעבדית

ששון   מה את בעי א"ל       שגיאות מי יבין    משגנתא דעבדיא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קמך אמ' ליה הא שרי      והא שביק  לך         ומנסתרות נקיני

וטי    קמך א'  ליה הא שרי      והא שביק  לך         ומ<..    ...>

מינ    קמך אמ' ליה הא שרי      והא שביק  לך         ומנסתרות נקני

פריז   קמך אמ' ליה הא שרי      והא שביק  לך

דפוס   קמך אמר לי  הא שרי   לך והא שביק  לך אמר ליה מנסתרות  נקני

ירו1   קמך א"ל        שרי          ושביק לך         מנסתרות  נקני

או3    קמך אמר ליה    שרי          ושבוק לך         מנסתרות  נקני

או51   קמך א"ל     הא ש<..>        ושבוק לך         מנסתרות  נקני

ששון   קמך א"ל        שרי          ושביק לך         מנסתרות  נקני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומה טמירתא  דעבדית קמך אמ' ליה הא שרי    והא שביק  לך

וטי                               ליה הא שרי    והא שביק  לך

מינ    ומה טמירתא  דעבדית קמך אמ' ליה הא שרי    והא שביק  לך

פריז

דפוס   מן  טמירתא  דעבדית קמך אמר ליה הא שרי לך והא שביק  לך אמר

ירו1       מטמירתא דעבדית קמך א"ל        שרי        ושביק לך

או3    מן  טמירתא  דעבדית קמך א"ל        שרי        ושבוק לך

או51   מן  טמירתא  דעבדית קמך א"ל        שרי        ושבוק לך

ששון   מן  טמירתא  דעבדית קמך א"ל        שרי        ושביק לך

--------------------------------------------------------------------

לונ        גם מזדים  חש'  עבדך אילו הזדונות אל  ימשלו בי אז

וטי        גם מזידים חשוך עבדך אלו  הזדונות אל  ימשלו בי אז

מינ        גם מזדים  חשוך עבדך אילו הזדונות אל  ימשלו בי אז

פריז       גם מזדים  חשוך עבדך אילו הזדונות אל  ימשלו בי אז

דפוס   ליה אם מזדים  חשוך עבדך אלו  הזדונות ואל ימשלו בי אז

ירו1       גם מזדים  חשוך עבדך אלו  הזדונות אל  ימשלו בי אז

או3        גם מזדים  חשוך עבדך אלו  הזדונות אל  ימשלו בי אז

או51       גם מזדים  חשוך עבדך אלו  הזדונות אל  ימשלו בי אז

ששון       גם מזדים  חשוך עבדך אלו  הזדונות אל  ימשלו בי אז

--------------------------------------------------------------------

לונ    איתם אילו תקפו  (עי) עבירות עלי ונקיני מפשע רב אמ"ר

וטי    איתם איל  תקפו       עבירות     ונקני  מפשע רב א"ר

מינ    איתם אילו תקפו       עבירות עלי וניק'  מפשע רב א"ר

פריז   איתם אלו  תקפי       עבירות     ונקתי  מפשע רב א'

דפוס   איתם אלו  תוקפי      עבירות     ונקיתי מפשע רב אמר

ירו1   איתם אל   יתקפו לי   עבירות     ונקתי  מפשע רב אר"ל

או3    איתם אל   יתקפו לי   עבירות     ונקתי  מפשע רב א"ר

או51   איתם אל   יתקפו לי   עבירות     ונקתי  מפשע רב אר"ל

ששון   איתם אל   יתקפו לי   עבירות     ונקתי  מפשע רב א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    לוי אמ'     דוד  לפני הקב"ה     רבו'      שלעו'  את אלה

וטי    לוי א'      דויד לפני הקב"ה     רבו'      שלעולם את אילה

מינ    לוי אמ'     דוד  לפני הקב"ה     רבו'  של  עולם   את אה

פריז   ר'  לוי אמ' דוד  לפני הקב"ה     רבונו של  עולם   את אילה

דפוס               דוד  לפני הקב"ה     רבונו של  עולם   את אלוה

ירו1       אמ'     דע"ה לפני הקב"ה     רשב"ע            את אלהא

או3    לוי אמ'     דוד  לפני המקום ב"ה רבש"ע            את אלהא

או51       אמ'     דוד  לפני הב"ה      רבש"ע            את אלהא

ששון   לוי אמ'     דוד  לפני הב"ה      רבו'  ש"ע        את אלהא

--------------------------------------------------------------------

לונ    רב  ואנא      חוביי רברבין יאי לאלה  רב  דשרי ושביק לחובין

וטי    רב  ואנא      חוביי רברבין יאי לאילה רב  דשרי ושביק לחובין

מינ    רב  ואנא      חוברי רברבין יאי לאה   רב  דשרי ושביק לחובין

פריז   רב  ואנא      חוביי רברבין יאי לאלה  רב  דשרי ושביק לחובין

דפוס   רב  ואנא      חוביי רברבין יאי לאלה  רב       דשביק לחובין

ירו1   רבא ואנא      חובי  רברבין יאי לאלהא רבא      למשבק לחובין

או3    רבא ואנא      חובי  רברבן  יאי לאלהא רבא      דשביק לחובין

או51   רבא ואנא עביד חובין רברבין נאה לאלוה רבא      דשביק לחובין

ששון   רבא ואנא      חוביי רברבין יאי לאלהא רבא      דשביק לחובין

--------------------------------------------------------------------

לונ    רברבין       למען שמך יי וסלחת לעו'   כי רב הוא סליק פרשתא

וטי    רברבין       למען שמך יי וסלחת לעווני כי רב הוא סליק פרשתא

מינ    רברבין       למען שמך    וסלחת לעוני  כי רב הוא סליק פרשתא

פריז   רברבין       למען שמך יי וסלחת לעוני  כי רב הוא

דפוס   רברבין הדהד' למען שמך יי וסלחת לעוני  כי רב הוא

ירו1   רברבין       למען שמך יי וסלחת לעוני  כי רב הוא

או3    רברבן        למען שמך    וסלחת לעוני  כי רב הוא

או51   כברבין       למען שמך יי וסלחת לעוני  כי רב הוא

ששון   רברבין                   וסלחת לעוני  כי רב הוא