לונ    {ג}      לא תהא           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

וטי    {ג}      לא תהא           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

מינ    {ג}      לא תהא           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

פריז   {ג}      לא תהא           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

דפוס   {ג} גופא אל תהי שבועת שוא קלה בעיניך           שהרי זכריה

ירו1   {ג}      לא תהא           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

או3    {ג}                       קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

או51   {ג}      אל תהי           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

ששון   {ג}      אל תהי           קלה בעיניך שבועת שוא      זכריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חמי   לה  ואשוב ואשא   עיני וארא  והנה מגילה עפה  מהו

וטי    חמי   לה  ואשוב ואשא   עיני ואראה והנה מגילה עפה  מהו

מינ    חמילה     ואשוב [ו]אשא עיני וארא  והנה מגילה עיפה מהו

פריז   המילה     ואשוב ואשא   עיני ואראה והנה מגלה  עפה  מהו

דפוס   חמי   ליה       ואשא   עיני וארא  והנה מגלה  עפה  מהו

ירו1   חמי   לה        ואשא   עיני ואראה והנה מגלה  עפה  מהו

או3    חמי   לה        ואשא   עיני ואראה והנה מגלה  עפה  מהו

או51   חמי   לה        ואשא   עיני ואראה והנה מגלה  עפה  מהו

ששון   חמי   לה        ואשא   עיני וארא  והנה מגלה  עפה  מהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עפה  טייסא היך      דאת אמ'   ויעף אלי אחד מן השרפין

וטי    עפה  טייסא היך   מה דאת אמר   ויעף אלי אחד מן השרפים וגו'

מינ    עיפה טייסא הה"ד               ויעף אלי אחד מן השרפים

פריז   עפה  טייסא היך   מה דאת אמר   ויעף אלי אחד מן השרפים וגו'

דפוס   עפה  שייטה כמה          דתימר ויעף אלי אחד מן השרפים

ירו1   עפה  טייסא הה"ד               ייעף אלי א'  מן השרפים וגו'

או3    עפה  טייסה כד"א               ויעף אלי אחד מן השרפים

או51   עפה  טייסא כד"א               ויעף אלי א'  מן השרפים

ששון   עפה  טייסה כמד"א              ויעף אלי אחד מן השרפים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאמר אלי מה אתה רואה      ואומ' אני רואה מגילה עפה

וטי    ויאמר אלי מה אתה ראה       ואומר אני רואה מגילה עפה  וגו'

מינ    ויאמר אלי מה אתה רואה      ואמ'  אני רואה מגילה עיפה

פריז   ויאמר אלי מה אתה רואה      ואומר אני רואה מגלה  עפה  וגו'

דפוס   ויאמר אלי מה אתה רואה      ואמר  אני רואה מגלה  עפה

ירו1   ויאמר אלי מה אתה רואה וגו'

או3    ויאמר אלי מה אתה רואה וגו'

או51   ויאמר לי  מה אתה רואה וגו'

ששון   ויאמר אלי מה אתה רואה וגו' ויאמר          מגלה  עפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    אייבו   אפילו עור     שלפיל ועורו    שלגמל

וטי    א"ר     אי[י]בו אפילו עורו    שלפיד ועורו    שלגמל

מינ    א"ר     אייבו   אפי'  עור  של פיל   ועורו של גמל

פריז   א"ר     איבו    אפלו  עורו של פיל   ועורו של גמל

דפוס   אמ'  ר' אבהו    אפי'  עורו של פיל   ועורו של גמל

ירו1   א"ר     איבו    אפי'  עור     פיל   ועור     גמל

או3    א"ר     איבו    אפי'  עור     פיל   ועור     גמל

או51   א"ר     איבו    אפי'  עור     פיל   ועור     גמל

ששון   א"ר     איבו    אפי'  עור     פיל   ועור     גמל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינה במידה הזאת ואת  אמ'   הכין אלא  זאת האלה היוצאת על

וטי    אינה כמידה הזאת ואת  אמר   הכין אילא זאת האלה היוצאת על

מינ    אינה במידה הזאת ואת  אומרת הכי  אלא  זאת האלה היוצאת על

פריז   אינה כמדה  הזאת ואת  אמר   הכין אילה זאת האלה היוצאת על

דפוס   אינן במדה  הזו  ואת  אמר   כאן       זאת האלה היוצאת על

ירו1   אינו במדה  הזאת ואת  אמרת  הכין אלא  זאת האלה היוציא על

או3    אינו כמדה  הזאת ואת  אמרת  הכין אלא  זאת האלה היוצאת על

או51   אינו במדה  הזאת ואת  אמרת  הכין אלא  זאת האלה היוצאת על

ששון   אינו במדה  הזו  ואתה אמרת  הכין אלא  זאת האלה היוצאת על

--------------------------------------------------------------------

לונ    [פני כל] הארץ    מהיכן  יצאת  מפיתחו    שלהיכל דתנן

וטי    פני  כל  הארץ מי היכן   יצאת  מפתחו     שלהיכל דתנן פתחו

מינ    פני  כל  הארץ    מהיכן  יצאת  מפתחו  של היכל   דתנ'

פריז   פני  כל  הארץ    מהיכן  יצאת  מפתחו  של היכל

דפוס   פני  כל  הארץ    מהיכן  יצתה  מפתחו  של אולם   דתנן פתחו

ירו1   פני  כל  הארץ    מהיכן  יצאת  מפתח      ההיכל  דתנן פתח

או3    פני  כל  הארץ    מהיכן  יצאה  מפתח      ההיכל  דתנן פתח

או51   פני  כל  הארץ    מהיכאן יוצאת מפתח      ההיכל  דתנן פתח

ששון   פני  כל  הארץ    מהיכן  יצאת  מפתח      ההיכל  דתנן פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ               גובהו    שלהיכל עשרים  אמות ורחבו עשר   אמות

וטי       שלהיכל  גובהו           עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

מינ               גובהו של היכל   עשרים  אמות ורחבו עשר   אמות

פריז              גבהו            עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

דפוס   של אולם    גובהו           ארבעים אמה  ורחבו עשרי' אמה

ירו1      [ה]היכל גבהו            עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

או3       ההיכל   גבהו            עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

או51      ההיכל   גובהו           עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

ששון      ההיכל   גבהו            עשרים  אמה  ורחבו עשר   אמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר    סימון מפני מה משביעין         בספר תורה ומביאין

וטי    א"ר     סימון מפני מה משביעין את האדם בספר תורה ומביאין

מינ    א"ר     סימון מפני מה משביעין         בספר תורה ומביאין

פריז   א"ר     איבו  מפני מה משביעין את האדם בספר תורה ומביאין

דפוס   אמ'  ר' אייבו מפני מה משביעין    האדם בספר תור' ומביאי'

ירו1   אמ'  ר' סימון מפני מה משביעין את האדם בספר תורה ומביאים

או3    א"ר     סימון מפני מה משביעין את האדם בספר תורה ומביאין

או51   א"ר     סימון מפני מה משביעין את האדם בספר תורה ומביאים

ששון   א"ר     סימון מפני מה משביעין את האדם בס"ת      ומביאין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו נודות נפוחין לומר היית אתמול      הנד  הזה  מלא

וטי    לפניו נודות נפוחין לומר      אתמול היתה הנד  הזאת מלאה

מינ    לפניו נודות נפוחין לומר היתה אתמול      הנד  הזה  מלא

פריז   לפניו נודות נפוחין לומר      אתמל  היתה הנר  הזאת מלאה

דפוס   לפניו נודו' נפוחי' לומ'      אתמול היה  הנוד הזה  מלא

ירו1   לפניו נאדות נפוחים לומ'      אתמול היה  העור הזה  מלא

או3    לפניו נאדות נפוחים לומר      אתמול היה  הנאד הזה  מלא

או51   לפניו נודות נפוחים לומ'      אתמול היה  הנוד הזה  מלא

ששון   לפניו נאדות נפוחי' לומ'      אתמול היה  הנאד הזה  מלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    גידים ועצמות ועכשיו     ריקן מכולן כך המשביע    לחבירו

וטי    גידים ועצמות ועכשיו     ריקן מכולם כך המשביע את חבירו

מינ    גידים ועצמות ועכשיו     ריקם מכולן כך המשביע    לחבירו

פריז   גידים ועצמות ועכשיו     ריקן מכלם  כך המשביע את חבירו

דפוס   גידי' ועצמות ועכשיו הוא ריק  מכולן כך המשביע את חבירו

ירו1   גידים ועצמות ועכשיו     ריקן מכלם  כך המשביע את חבירו

או3    גידין ועצמות ועכשיו     ריקן מכולן כך המשביע את חבירו

או51   גידים ועצמות ועכשו  הוא ריקן מכלם  כך המשביע את חברו

ששון   גידין ועצמות ועכשיו     ריקן מכולן כך המשביע את חבירו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ל()[ש]קר סוף שיצא  ריקן     [מ]ממונו ר' אסי  אמ'  על שקר

וטי    לשקר     סוף שיצא  ריקן     מממונו   ר' אסי  אמ'  על שקר

מינ    לשקר     סוף שיצא  ריקן     מממונו   ר' אסי  אמ'  על שקר

פריז   לשקר     סוף שיצא  ריקן     מממונו   ר' אסי  אמ'  על שקר

דפוס   לשקר     סוף שיצא  ריקם מכל ממונו    ר' אסי  אמר  על שקר

ירו1   לשקר     סוף שיצא  ריקן     מממונו   ר' אסי  אמ'  על שקר

או3    לשקר     סוף שיוצא ריקן     מממונו   ר' איסי אומ' על שקר

או51   בשקר     סוף שיצא  ריקן     מממונו   ר' אסי  אומ' על שקר

ששון   לשקר     סוף שיוצא ריקן     מממונו   ר' יוסי או'  על שקר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יונה אמ'  אפילו על אמת ר' ייני  הוה יתיב ודריש על

וטי    ר' יונה אמ'  אפילו על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודרש  על

מינ    ר' יונה אמ'  אפי'  על אמת ר' ינאיי הוה יתיב ודריש על

פריז   ר' יונה א'   אפלו  על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודריש על

דפוס   ר' יונה אמר  אפי'  על אמת ר' ינאיי הוה יתיב ודריש על

ירו1   ר' יונה אומ' אפי'  על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודריש על

או3    ר' יונה אומ' אפי'  על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודריש על

או51   ר' יונה אומ' אפי'  על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודרש  על

ששון   ר' יונה או'        על אמת ר' ינאי  הוה יתיב ודריש על

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדא דר' יונה

וטי    הדא דר' יונה

מינ    הדא דר' יונה

פריז   הדא דר' יונה

דפוס   הדא דר' יונה   אמר ר' סימון אין מוסרין את השבועה למי

ירו1   הדא דר' ינאי

או3    הדא דר' יונה   א"ר    סימון אין מוסרין את השבועה למי

או51   הדה דר' יונה

ששון   הדא דר' י[ו]נה א"ר    סימון אין מוסרין את השבועה למי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שהוא חשוד        על   השבועה ואין נותנין את השבועה למי

ירו1

או3    שהוא חשוד (ואין) על   השבועה ואין נותנין את השבועה למי

או51

ששון   שהוא חשוד        עליה        ואין נותנין    השבועה למי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שהוא רץ אחר   השבועה הוה עובדא בבר  תלמיון וסייעא לר'

ירו1

או3    שהוא רץ אחריה        הוה עובדא בבית תמליון וסיעה  לרבנן

או51

ששון   שהוא רץ אחריה        הוה עובדא בבי  תלמיון וסילעה לרבנן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אסי     עובדא הוה דאפקיד חד  גברא        גבי בר תלמיון

ירו1

או3        הוה עובדא            בחד גברא דאפקיד     בר תמליון

או51

ששון       הוה עובדא            בחד גברא דאפקיד     בר תלמיון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   מאה דינרין אזל בעא להון מיניה אמר ליה מה  דאפקדת בידי מסרי

ירו1

או3    מאה דינרין אזל בעא להון מיניה א"ל     מאי דאפקדת בידי מס<..>

או51

ששון   ק'  דינרין אזל בעא להון מיניה א"ל     מה  דאפקדת בידי מסרית

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   בידך אמ' ליה אשתבע  לי מה עבד     בר טלמיון נטל חד קנה

ירו1

או3    בידך         אשתבע  לי מה עבד איש בר תמליון נטל חד קנה

או51

ששון   בידך         אישתבע לי מה עבד איש בר תלמיון נטל    קנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   וחקקי' ויהב  ביה הלן  דינריא ושרי מיסמך עליה א"ל צור הדין

ירו1

או3           ויהיב ביה הלין דינרין ושרי למסמך עלה  א"ל צור הדין

או51

ששון   וחקקיה ויהב  ביה אלין דינרין אשרי מסמך  עלה  א"ל טול הדא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   קניא בידך ואנא משתבע  לך אמר מריה  דהדין ביתה טבא    מה

ירו1

או3    קניה בידך      ואשתבע לך אמ' מאריה דהאי  ביה  כנשתא  מאי

או51

ששון   קניא בידך      ואשתבע לך אמ' מרי   דהאי  בי   כנישת' מאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   דמסרתה בידי מסרית בידך  ההוא מן דבידיה טפתיה ואקשיה לארעא

ירו1

או3    דיהבת  לי   מסרית בידך  ההוא מן קפדיה        נחתיה  לארעא

או51

ששון   דמסרת  בידי מסרית בידיך ההוא מן כבדיה        נחתיא  לארעא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שריין הלין  דינרי' מתבדרין ושרי ההוא מלקט א"ל לקט  לקט

ירו1

או3    שרין  הלין  דינרין מתבדרין ושרי הוא  מלקט אמ' לקוט לקוט

או51

ששון   שריין אילין דינרין מתבדרין ושרי הוא  מלקט א"ל לקט  לקט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   דמן דידך אנת מלקט שבועת יי  תהיה בין שניהן שאינה זזה מבין

ירו1

או3    מן  דידך את  מלקט שבועת ייי תהיה בין שניהם

או51

ששון   מן  דידך הוא מלקט שבועת יי  תהיה בין שניהם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   שניהם אם המשביע משביע על שקר        סופה לצאת עליו ואם

ירו1

או3          אם המשביע משביע על השקר       סופה לצאת עליו ואם

או51

ששון         אם המשביע       על שקר  משביע סופה לצאת      אם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      עובדא הוה בחדא

וטי                                      עובדא הוה בחדא

מינ                                      עובדא הוה בחדא

פריז                                     עובדא הוה בחדא

דפוס   הנשבע נשבע על שקר  סופה לצאת עליו עובדא הוה בחדא איתתא

ירו1                                     עובדא הוה בחדא

או3    הנשבע נשבע    לשקר סופה לצאת עליו עובדא הוה בחדא

או51                                     עובדא הוה בחדא

ששון   הנשבע נשבע    לשקר סופא לצאת עליו עובדא הוה בחדא אתתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    דעלת  למילש גבי  מגירתא והוו מציירין בשושיפא תלתא דינ'

וטי    רעלת  למילש גבי  מגירתא והוה צירין   בשושיפה תלתה דינרין

מינ    דעלת  למילת גבי  מגירתא והוו מציירין בשושיפא תלתא [דינרין]

פריז   דעלת  למילש גבי  מגורתא והוה צירין   בשושיפה תלתא דינרין

דפוס   דעלת  למילש גבי  מגירתא והוו ציירין  בשושיפה תלתא דינרי

ירו1   דעאלת למילש גבי  מגורתא והוו ציירין  בשושיפא תלתא דינרין

או3    דעלת  למילש גבי  מגורתא והוו ציירין  בשושיפא תלתא דינרין

או51   דעלת  למילש לגבי מגירתא והוו <..>רין <..>פא  תלתא דינרין

ששון   דעאלת למילש לגבי מגורתא והוו ציידין  בשושיפא תלת' דינרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    סבתינון ויהבתינון קמה   ומן דית[י]בא וערכה איתערבון

וטי    סבתנון  ויהבתנון  קמה   מן  דית[י]בה ערבא  איתערבון

מינ    סבתינון ויהבתינון קמה   ומן דיתבה    וערבה איתערבין

פריז   סבתנון  ויהבתנון  קמה   מן  דיתיב    ערבא  איתערבין

דפוס   נסבתון  ויהבת     יתהון

ירו1   סבתנון  ויהבתנון  קמה   מאן דיתבה    ערבא  איתערבון

או3    סבתנון  ויהבתנון  קמה   מן  דיתבא    ערבה  איתערבון

או51   סבתנון  ויהבתנון  קמה   מן  דיתבא    ערבה  איתערבון

ששון   סבתינון ויהבתינון קמה   מן  דיתבא    ערכא  איתערבון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעיגלא  בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרת למגירתא אשכחת

וטי    בעיגלא  בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרת למגורתא אשכחת

מינ    בעיגלא  בעיתנון דלא אשכחתנון  אמרת למגירתא אשכחת

פריז   בעיגלא  בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרת למגירתא אשכחת

דפוס                                                    על גבי

ירו1   בעיגולא בעיתנון ולא אשכחתינון אמרת למגורתא אשכחת

או3    בעיגולא בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרה למגורתא אשכחת

או51   בעיגולא בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרה למגורתא אשכחת

ששון   בעיגולא בעיתנון ולא אשכחתנון  אמרת למגורתא אשכחת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   סודרא איגבלון בלישא אפה פיתא ואזלה לה אמר לה בעלה הב לי

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלתא דינרין

וטי    תלתא דינריא

מינ    תלת' דינרין

פריז   תלתא דינריא

דפוס   תלתא דינרים אזלת בעיא להון גבי מגירתא אמ' לה דילמא חמית

ירו1   תלתא דינריא

או3    תלתא דינרין

או51   תלתא דינרין

ששון   תלת' דינרין

--------------------------------------------------------------------

לונ                           הוה   לההיא מגירתא   תלתא בני

וטי                           הוה   לההוא מגורתא   תלתא בנין

מינ                           הוה   לההיא מגירתא   תלתא בני

פריז                          הוה   לההיא מגורתא   תלתא בנין

דפוס   לי הלין לי תלתא דינרין הויין לההיא מגירתא   תלתא בנין

ירו1                          הוו   לההיא מגורתא   תלתא בנין

או3                           הוו   לההיא מגורתא   תלתא בנין

או51                          הוו   לההוא [מ]גורתא תלתא בנין

ששון                          הוו   לההיא מגורתא   תלת  בנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרת לה  קברת  ברה דין אם אשכחתנון   וקברתיה

וטי    אמרת לה  קברת  ברא דא     דאשכחתינון וקברתיה

מינ    אמרת ליה קברת  ברה דין אם אשכחתנון   וקברתיה

פריז   אמרה לה  קברת  ברא דא     דאשכחתנון  וקברתיה

דפוס   א'   ל'                                             תקברו

ירו1   אמרת לה  קברת  ברי     אי אשכחתינון  וקברתיניה אמרה

או3    אמרה לה  קברת  בר      אי אשכחתנון   וקברתיה   אמרה

או51   אמרת לה  קברת  ברא     אי אשכחתנון   וקברתיה

ששון   אמרה ליה קברית ברי     או אשכחתינון  וקברתיה   אמרה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   מהיא איתתא ברה אי היא ידעה בהון גרמון חובין וקברתי' אמרה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אילולי דההוא איתתא חשידה  בהון       לא הוה קברה ליה אזלא

ירו1   לולי               דחסידא הך   איתתא לא הות קברת ליה

או3    לולי               דחשידא הך   איתתא לא הות קברה ליה

או51

ששון   לולי               דחשידא הך   איתתו לא הות קברה ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   ואמרה ליה דלמא חמיית לי להלין דינריא אמר' ההוא איתתא תקבור

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   בנה אחרינא אי היא ידעה בהון גרמון חוביא ומית ברא אחרינא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זמן     אוחרן אמרת לה        אשכחת תלתא      דינריא  אמרת

וטי    ?ו/ז?מן אוחרן אמרת לה        אשכת  תלתא      דינרייא אמרת

מינ    זמן     אוחרן                                        אמרת

פריז   מן      אוחרן אמרת ליה       אשכחת תלתא      דינרייא אמרת

דפוס   זמן     אוחרן אמרה לה  דילמ' חמית  להן  הלין דינרין

ירו1   זמן     אורחן אמרת לה        אשכחת תלתא      דינרין  א"ל

או3    זמן     אחרן  אמרת לה        אשכחת תלתא      דינרין  אמ'

או51

ששון   זמן     אוחרן אמרת לה        אשכחת תלת       דינריא  אמרת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לה  קברת ברה תיניינא דין    דאשכחתיה  וקברתיה זמן     אוחרן

וטי    לה  קברת ברא תיניינא דא     דאשכחתיה  וקברתיה ?ו/ז?מן אוחרן

מינ    לה  קברת ברה תניינא  דין    ואשכחתי'          זמן     אוחרן

פריז   ליה קברת ברא תניינא  דא     דאשכחתנון וקברתיה

דפוס

ירו1       קברת בר  תנינא       אי אשכחתינון וקברתיה

או3    לה  קברת בר  תניינא  דא  אי אשכחתינין וקברתיה

או51

ששון   לה  קברת בר  תניינא      אי אשכחתינון וקברתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרת לה אשכחת תלתא דינריא  אמרת לה קברת             בנה

וטי    אמרת לה אשכחת תלתא דינרייא אמרת לה קברת             ברא

מינ    אמרת לה אשכחת תלתא דינריא  אמרת לה קברת             בנה

פריז

דפוס   אמרה                               תקבור ההיא איתתא ברה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תליתאה דאשכחתנון  וקברתיה

וטי    תליתאה דאשכחתינון וקברתיה

מינ    תליתאה דאשכחתנון  וקברתי'

פריז

דפוס   תליתאי                    אי היא ידעה בהון גרמון חובין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ            אמרת          לית אנא אזיל ומנחמא הדין מגירתי

וטי            אמרת          לית אנא אזלא ומנחמא הדא  מגורת?

מינ            אמרה          ליה אנא איזל ומנחמא הדין מגירתי

פריז           אמרת          ליה אנא אזלא ומנחמא הדא  מגורתי

דפוס   וקברתיה אמ'  ליה בעלה לית אנת אזיל למנחמה להדא מגורתיך

ירו1           א"ל               אנא אזלא ומנחמא הדא  מגירתי

או3            אמרה          לית אנא אזלא ומנחמא הדא  מגורתי

או51           אמרה          לית אנא אזלא ומנחמא הדא  מגורתי

ששון           אמרת          לית אנא אזלא ומנחמא הדא  מגורתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נסיבת חד   עיגול                        ויתיבת כיון

וטי    נסיבת חד   עיגול                        ויתבת  כיון

מינ    נסיבת חד   עיגול                        ויתיבת כיון

פריז   נסיבת חד   עיגול                        ויתבת  כיון

דפוס   נסבת  תרין עגולין דפיתא ואזלת מנחמה יתה        כיון

ירו1   נסבת  חד   עיגול                        ויתיבת כיון

או3    נסבת  חד   עיגול                        ויתיבת כיון

או51   נסבת  חד   עיגול                        ויתיבת <..>ן

ששון   נסיבת חד   עיגול                        ויתיבת כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דקצעתא          נפלון      תלתה דינרייה      והדין

וטי    דקצעותיה        נפלון      תלתא דינרייא      והידא

מינ    דקצעתא          נפלון      תלתא דינריה       והדין

פריז   דקציעותיה       נפלין      תלתא דינרייא      והידא

דפוס   דקצון     עגולה נפקון אלין תלת  דינרי   מינה הדה

ירו1   דקצעתיה         נפלין      תלתא דינריא       והדא

או3    דקרעתיה         נפלין      תלתא דינרין       והדא

או51   דקרעתיה         <...>      תלתא דינרין

ששון   דקרעתיה         נפלו       תלת' דינרין       והדא

--------------------------------------------------------------------

לונ         דברייתא  אמרין        בין זכאי  בין         לחייב

וטי         דביריאתה אמרן         בין לזכאי ובין        לחוב

מינ         דבריית'  אמרין        בין לזכאי בין         לחייוב

פריז        דבריאתה  אמרת         בין לזכאי בין         לחוב

דפוס        דבריתא   אמרין        בין זכאי  בין         חייב

ירו1        דברייתא  אמרה   אמרין בין לזכו' בין  (לזכו) לחובה

או3         דבירייתא [אמרי]       בין לזכו  בין         לחובה

או51   והוא דברייתא  אמרין        בין לזכו  בין         לחובה

ששון   הוא  דבריית'  אמרין        בין לזכו' בין         לחובה

--------------------------------------------------------------------

לונ         למומי לא תיעול הוצאתיה נאם יי  ובאה   אל בית  הגנב

וטי         למומי לא תיעול הוצאתיה נאם ייי ובאה   אל      הגנב

מינ         למומי לא תיעול הוצאתיה נאם יי  ובאה   אל בית  הגנב

פריז        למומי לא תיעול הוצאתיה נאם יי  ובאה   אל בית  הגנב

דפוס   לידי מומי  לא תעול                  ובאה   אל בית  הגנב

ירו1        למומי לא תיעול הוצאתיה נאם יי  ובאה   אל בית  הגנב

או3         למומא לא תיעול הוצאתיה נאם ייי ובאה   אל בית  הגנב

או51        למומי לא תיעול הוצאתיה נאם ייי <..>אה    לבית הגנב

ששון        למומי לא תיעול הוצאתיה נאם יי  ובאה   אל בית  הגנב

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואל      הנש'  בשמי לשקר

וטי    וגו'

מינ    ואל      הנשבע בשמי לשקר

פריז   וג'

דפוס   ואל  בית הנשבע      לשקר ולנה בתוך ביתו וכלתו עציו ואבניו

ירו1   ואל  בית הנשבע בשמי לשקר ולנה בתוך ביתו

או3

או51

ששון                            ולנה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ובא אל בית הגנב זה הגונב דעת     הבריות         וטעין

או3                    זה שגנב  דעתן של בריות          וטעין

או51

ששון                   זה שגנב  דעתן של בריות  (וגניב) [וטעין]

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   להו טעותיה דמגן ומייתי להו לידי מומיתא ואל בית   הנשבע

או3    ליה טענתין דמגן ומייתי לון לידי מומיתא ואל בית   הנשבע

או51                                              ולבית הנשבע

ששון   לון טעונין דמגן ומייתי לון לידי מומתא  ואל בית   הנשבע

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     אמ"ר

וטי                                                     א"ר

מינ                                                     א"ר

פריז                                                    א"ר

דפוס                                                    אמ'

ירו1   בשמי לשקר      זה הנשבע לשקר                     ארשב"נ

או3    בשמי לשקר      זה הנשבע לשקר                     א"ר

או51   בשמי לשקר וגו'                                   א"ר

ששון   בשמי לשקר      זה הנשבע לשקר ולנה בתוך ביתו וגו' ארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ       שמוא' בר נחמ'             מלאכי  חבלה    אין להן קפיצין

וטי       שמואל בר נחמני            מלאכי  חבלה    אין להן קפיצין

מינ       שמו'  בר נחמ'             מלאכי  חבלה    אין להן קפיצין

פריז      שמואל בר נחמני            מלאכי  חבלה    אין להן קפיצין

דפוס   ר' שמואל בר נחמן             מלאכי  חבלה    אין להם קפיצין

ירו1                     מ"ה        ומלאכי חבלה    אין להם קפיצין

או3       שמואל בר נחמני מלאך  המות ומלאכי חבלה    אין להם קפצין

או51      שמואל בר נחמני מלאכי      <...>  [נח]מני אין להם קפידין

ששון                     מלאך  המות ומלאכי חבלה    אין להם קפיצין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דכ'   משוט בארץ ומתהלך      בא

וטי    דכת'  משוט בארץ ומהתלך      בה

מינ    דכת'  משוט בארץ ומתה'       בה

פריז   דכת'  משוט בארץ ומהתהלך     בה

דפוס   שנאמ' משוט בארץ ומהתהלך     בה ברם הכא                ולנה

ירו1   דכתי' משוט בארץ ומתהלך      בה ברם הכא אית להו קפצין

או3    דכתי' משוט בארץ ומהתהלך     בה ברם הכא אית ליה קפצין

או51   דכתי' משוט בארץ <...>   הלך בה

ששון   שנ'   משוט בארץ ומתהלך      בה ברם הכא אית ליה קפיצין

--------------------------------------------------------------------

לונ              אמ"ר    אבא          דבר   שאין אש     שורפתו

וטי              א"ר     אבא בר  כהנא דברים שאין אש     שורפתן

מינ              א"ר     אבא          דבר   שאי' אש     שורפתו

פריז             א"ר     אבא בר  כהנא דברים שאין אש     שורפתן

דפוס   בתוך ביתו אמ'  ר' אבא בר  כהנא דברים שאין האש    שורפן

ירו1             א"ר     אבא ב"כ      דברים שאין אש     שורפתן

או3              א"ר     אבא          דברים שאין אש     שורפתן

או51             א"ר     אבא בר  כהנא דברי' שאין אש<..> שורפתן

ששון             א"ר     אבא בר  כהנא דברי' שאין אש     שורפתן

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבועת שקר מכלה  אותן דידכה    שלאש לו    כל עצים או שמא

וטי    שבועת שקר מכלה  אותן דירכה    שלאש לאכל     עצים או שמה

מינ    שבוע' שקר מכלה  אותו דרכה  של אש   לאכל     עצים או שמא

פריז   שבועת שקר מכלה  אותן דרכה  של אש   לאכל     עצים או שמה

דפוס   שבועת שוא מכלתן      דרכה  של אש   לאכל     עצים    שמא

ירו1   שבועת שקר מכלה  אותם דרכו  של אש   לאכול    עצים    שמא

או3    שבועת שוא מכלה  אותן דרכו  של אש   לאכל     עצים    שמא

או51   שבועת שוא מכלה  אותם דרכ'  של אש   לאכול    עצים    ש<..>א

ששון   שבועת שקר מכלה  אותו דרכו  של אש   לאכול    עצים או שמא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבנים ברם הכא וכלתו     את עיציו ואת אבניו

וטי    אבנים ברם הכא וכילתו    את עציו  ואת אבניו

מינ    אבני' ברם הכא וכלתו     את עציו  ואת אבניו

פריז   אבנים ברם הכא וכלתו     את עציו  ואת אבניו

דפוס   אבנים ברם הכא כלתו      את עציו  ואת אבניו

ירו1   אבנים ברם הכא וכלתו     את עציו  ואת אבניו

או3    אבנים ברם הכא ו()[כ]לתו את עציו  ואת אבניו

או51   אבנים דרב הכא וכלתו     את עציו  ואת אבניו

ששון   אבנים ברם הכא וכלתו     את עציו  ואת [א]בניו