לונ    {ד} ר' יוסי בר' חנינה פתר קרייה בסוטה      נפש  כי

וטי    {ד} ר' יוסי בר  חנינא פתר קרייא בסוטה      נפש  כי תחטא

מינ    {ד} ר' יוסי ב"ר חנינא פתר קרייה בשוט'      נפש  כי תחט'

פריז   {ד} ר' יוסי בר' חנינא פתר קרייא בשוטה      נפש  כי תחטא

דפוס   {ד} ר' יוסי בר  חנינה פתר קרייא בסוטה      ונפש כי תחטא

ירו1   {ד} ר' יוסי ב"ח       פתר קרייה בסוטה      נפש  כי תחטא

או3    {ד} ר' יוסי בר  חנינא פתר קרייה בסו(כ)[ט]ה נפש  כי תחטא

או51   {ד} ר' יוסי בר  חנינא פתר קרייה בסוטה      נפש  כי תחטא

ששון   {ד} ר' יוסי בר' חנינ' פתר קרייה בסוטה      נפש  כי תחטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא שחטאה   על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

וטי    היא שהחטיאה על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

מינ    היא שחטאה   על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

פריז   היא שהחטיאה על בעלה

דפוס   היא שחטאה   על בעלה שהוא זנה ומפרנסה והיא הולכת ומקלקלת

ירו1   היא שהחטיאה על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

או3    היא שהחטיאה על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

או51   היא שהחטיאה על בעלה זה   זו  ומפרנס  והיא הולכת ומקל[ק]לת

ששון   היא שחטאת   על בעלה זה   זן  ומפרנס  והיא הולכת ומקלקלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עם אחר ושמעה קול   אלה      והשביע אותה הכהן

וטי    עם אחר ושמעה קול   אלה      והשביע      הכהן את  האשה בשבועת

מינ    עם אחר ושמעה קול   אלה וגו' והשביע אותה הכהן ו()

פריז                                                         בשבועת

דפוס   עם אחר ושמעה ק   ל אלה      והשביע      הכהן את  האשה בשבועת

ירו1   עם אחר ושמעה קול   אלה

או3    עם אחר ושמעה קול   אלה

או51   עם אחר ושמעה קול   אלה

ששון   עם אחר ושמעה קול   אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ         והוא עד

וטי    האלה והוא עד

מינ         והוא עד

פריז   האלה והוא עד

דפוס   האלה והוא עד

ירו1        והוא עד או  ראה וגו'          והשבעה הכהן את האשה

או3         והוא עד

או51        והוא עד [או ראה או   ידע וגו' והשביע הכהן את האשה

ששון        והוא עד או  ראה או   ידע      והשביע הכהן את האשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ועד  אין בה        או  ראה  ונסתרה והיא נט'

וטי                 ועד  אין לה        או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

מינ                 ועד  אין בה     בה או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

פריז                ועד  אין לה        או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

דפוס                ועד  אין בה        או  ראה

ירו1        והוא עד ועד  אין לה        או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

או3                 ועד  אין בה        או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

או51        והוא עד ועד] אין ?ב/ל?ה    [או ראה] ונסתרה והיא נטמאה

ששון   וגו' והוא עד ועד  אין לה        או  ראה  ונסתרה והיא נטמאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

וטי    או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

מינ    או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

פריז   או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

דפוס          ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה או ידע ונסתרה והיא

ירו1   או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

או3    או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

או51   או ידע ונעלם מעיני אשה  ולא מעיני יבמה

ששון   או ידע ונעלם מעיני אישה ולא מעיני יבמה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן וצבתה בטנה

וטי          אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן צבתה  בטנה

מינ          אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן וצבתה בטנה

פריז         אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן צבתה  בטנה

דפוס   נטמאה אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן וצבתה בטנה

ירו1         אם לא יגיד ונשא עונו אם לא תגיד לכהן וצבתה בטנה

או3          אם לא יגיד ונשא עונו אם לא הגיד לכהן וצבתה בטנה

או51         אם לא יגיד ונשא עונו אם לא יגיד לכהן וצבתה בטנה

ששון         אם לא תגיד                      לכהן וצבתה בטנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונפ'  יריכה

וטי    ונפלה ירכה

מינ    ונפלה ירכה

פריז   ונפלה ירכה

דפוס   ונפלה ירכה

ירו1   ונפלה ירכה

או3    ונפלה ירכה

או51   ונפלה ירכה

ששון   ונפלה ירכה  וגו'