לונ    {ו} אמ"ר    סימון         נתנבא     שני פסוקין

וטי    {ו} אמ"ר    סימון                   שני פסוקין נתנבבאו

מינ    {ו} א"ר     סימון         נתנבא     שני פסוקי'

פריז   {ו} א"ר     סימון                   שני פסוקים נתנבא

דפוס   {ו} אמ'  ר' סימון בארה לא נתנבא אלא שני פסוקים

ירו1   {ו} א"ר     סימון                   ב'  פסוקי' נתנבאו

או3    {ו} א"ר     סימון                   ב'  פסוקים נתנבאו

או51   {ו} א"ר     סימון                   שני פסוקי' נתנבאו

ששון   {ו} א"ר     סימון                   ב'  פסוקים נתנבא

--------------------------------------------------------------------

לונ         ולא היה בהן כדי ספר   וניטפלו בישעיה אילו  הן כי

וטי    דרלה     היה בהן כדי סיפר  וניטפלו בישעיה אילו  הן כי

מינ         ולא היה בהן כדי ספר   וניטפלו בישעיה אילו  הן כי

פריז   באוה ולא היה בהם כדי ספר   ונטפלו  בישעיה ואילו הן כי

דפוס        ולא היה בהם כדי ספר   וניטפלו בישעיה ואילו הן וכי

ירו1        ולא היה בהם כדי סיפור ונטיפלו בישעיה ואלו  הן כי

או3         ולא היה בהם כדי סיפור ונטפלו  בישעיה ואלו  הן וכי

או51        ולא היה בהם כדי סיפור ונטפלו  בישעיה ואלו  הן וכי

ששון   בארה ולא היה בהם כדי ספר   ונטפלו  בישעיה ואלו  הן כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יאמרו אליכם דרשו אל האובות

וטי    יאמרו אליכם דרשו אל האובות

מינ    יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים

פריז   יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים

דפוס   יאמרו אליכם

ירו1   יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעוני' המצפצפי'  והמהגי'

או3    יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים

או51   יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעונים [המצפצפים והמהגים]

ששון   יאמרו אליכם דרשו אל האובות ואל הידעוני' המצפצפים

--------------------------------------------------------------------

לונ         וחבירו אמ"ר    יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

וטי         וחברו  א"ר     יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

מינ                א"ר     יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

פריז               א"ר     יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

דפוס        וחברו  אמ'  ר' יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו ונתפרש

ירו1   וגו' וחברו  א"ר     יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

או3    וגו'        א"ר     יוחנן כל נביא   שנתפרש שמו

או51   וגו' וחברו  א"ר     יוחנן כל [נביא] שנתפרש שמו

ששון   וגו' וחבירו א"ר     יוח'  כל נביא   שנתפרש שמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא       שם

וטי    ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא נתפרש שם

מינ    ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא       שם

פריז   ושם אביו נביא בן  נביא וכל נביא שנתפרש שמו ולא       שם

דפוס   שם  אביו נביא ובן נביא וכל נביא שנתפרש שמו ולא נתפרש שם

ירו1   ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא       שם

או3    ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא       שם

או51   ושם אביו נביא בן  נביא וכל      שנתפרש שמו ולא       שם

ששון   ושם אביו נביא בן  נביא וכל                 שלא נתפרש שם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אביו הוא נביא ולא   בן   נביא אמ"ר אלעזר מש"ר    יוסי

וטי    אביו הוא נביא ולא   אביו נביא א"ר  אלעזר בשם  ר' יוסי

מינ    אביו הוא נביא ולא   בן   נביא א"ר  אלעזר בש"ר    יוסי

פריז   אביו הוא נביא ואין  אביו נביא א"ר  אלעזר בשם  ר' יוסי

דפוס   אביו הוא נביא ואביו אינו נביא ר'   אלעזר בשם  ר' יוסי

ירו1   אביו הוא נביא ולא   אביו נביא א"ר  אלעזר בש"ר    יוסי

או3    אביו הוא נביא ולא   אביו נביא א"ר  אלעזר בש"ר    יוסי

או51   אביו     נביא                 א"ר  אלעזר בש"ר    יוסי

ששון   אביו הוא נביא ואין  אביו נביא א"ר  אלעז' בש"ר    יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן זימרא כת'          ואיתנבי חגי נבייא זכריה

וטי    בן זימרא כת'          ואיתנבי חגי נבייא וזכריה

מינ    בן זמרא  כת'          ואיתנבי חגי נבייא זכריה

פריז   בן זמרא  כת'          ואיתנבי חגי       זכריה  חגי זכריה

דפוס   בן זמרא  מייתי לה הדה והתנבי  חגי       וזכריה

ירו1   בן זמרא  כתי'         ואיתנבי חגי נביא' וזכריה

או3    בן זימרא כתי'         ואתנבי  חגי נביאה וזכריה

או51   בן זימרא כתי'         ואתנבי  חגי נביאה וזכריה

ששון   בן זימרא              ואתנבי  חגי נבייא וזכריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן עידוא      נבייא שהיה נביא בן נביא

וטי    בר עידו       נבייא שהיה נביא בן נביא

מינ    בן עידוא      נבייא שהיה נביא בן נביא

פריז   בר עידו       נבייא שהיה נביא

דפוס   בר עדוא       נביא  שהיה נביא בן נביא

ירו1   בן עדוא  שהוא נביא            בן נביא רבנן    אמרין

או3    בר עדוא  שהוא נביא            בן נביא רבנ[י]ן אמרי

או51   בר עידו       נביא            בן נביא רבנין   אמרי

ששון   בר עדוא  שהוא נביא            בן נביא רבנין   אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                   כת'  אחד

וטי                                                   כתוב אחד

מינ                                                   כת'  אחד

פריז

דפוס

ירו1   בין שנתפרש שמו ובין שלא נתפרש שמו נביא בן נביא כתו' אחד

או3    בין שנתפרש שמו בין  שלא נתפרש שמו נביא בן נביא כתו' א'

או51   בין שנתפרש שמו בין  שלא נתפרש שמו נביא בן נביא כתו' א'

ששון   בין שנתפרש שמו בין  שלא נתפרש שמו נביא בן נביא כתו' א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   ישעיה  בן אמוץ הנביא וכת'  אחר א'   ישעיה  [הנביא]

וטי    אומר ישעיה  בן אמוץ הנביא וכת'  אחר או'  ישעיה  הנביא

מינ    אמ'  ישעיה  בן אמוץ הנביא וכת'  אחד      ישעיה  הנביא

פריז

דפוס

ירו1   אומ' ישעיה  בן אמוץ הנביא וכתו' אחד אומר ישעיהו הנביא

או3    אומ' ישעיהו בן אמוץ הנביא וכתו' אחר אומ' ישעיה  הנביא

או51   אומ' ישעיהו בן אמוץ הנביא וכתי'          ישעיה  הנביא

ששון   או'  ישעיה  בן אמוץ הנביא וכתו' אחר או'  ישעיה  הנביא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן אמוץ                   ורבנן  אמ'   בין שנפרש  שמו

וטי    בן אמוץ שהיה נביא בן נביא רבנן   אמרין בין שתתפרש שמו

מינ    בן אמוץ                   ורבנן  אמ'   בין שנתפרש שמו

פריז                             רבנין  אמרין בין שנתפרש שמו

דפוס                             ורבנין אמ'   בין שנתפרש

ירו1   בן אמוץ שהוא נביא בן נביא ורבנן  אמרין בין שנתפרש שמו

או3    בן אמוץ שהיה נביא בן נביא ורבנין אמרי  בין שנתפרש שמו

או51   בן אמוץ שהיה נביא בן נביא

ששון   בן אמוץ שהיה נביא בן נביא ורבנין אמרי  בין שנתפרש שמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובין שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן    אמ' אמוץ

וטי    ובין שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן        אמוץ

מינ    ובין שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן כ' אמ' אמוץ

פריז   בין  שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן        אמוץ

דפוס   ובין שלא נתפרש שמו נביא ובן נביא שכן        עמוס

ירו1   ובין שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן        עמוס הנביא

או3    בין  שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן        עמוס הנביא

או51                                    וכן        עמוס

ששון   בין  שלא נתפרש שמו נביא בן  נביא שכן        עמוס הנביא

--------------------------------------------------------------------

לונ         לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי    מהוא שהיה

וטי    אומר לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי    מהוא שהיה

מינ         לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביי אנכי    מהו  שהיה

פריז   אומר לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי    מהו  שהיה

דפוס   אמר  לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא      מה זה

ירו1   אומ' לאמציא לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי מה הוא  שהיה

או3    אמ'  לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא      מה הוא  שהיה

או51   אומ' לאמציה לא נביא אנכי ולא בן      אנכי מה הוא  שהיה

ששון   או'  לאמציה לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי מה הוא  שהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נביא אמר            אין  אבי נביא

וטי    נביא אמר            איני     נביא      אף אביו שהיה נביא

מינ    נביא אמר            אין  אני נביא

פריז   נביא אמר                 אני נביא      אף אביו שהיה נביא

דפוס   נביא      והוא אומר לא       נביא אנכי אף אביו היה  נביא

ירו1   נביא אמר            איני     נביא      אף אביו שהיה נביא

או3    נביא אמ'            איני     נביא      אף אביו שהיה נביא

או51   נביא אומ'           לא       נביא אנכי אף אביו שהיה נביא

ששון   נביא אמ'            איני     נביא      אף אביו שהיה נביא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     המצפצפים אילין דמצייצין

וטי         אמר  אין אבי נביא           המצפצפים אילין דמצוציין

מינ                                     המצפצפין אילין דמצייצין

פריז        אמר  אין אבי נביא           המצפצפים אליך  דמצוציין

דפוס   והוא אומר לא  בן  נביא אנכי כתוב המצפצפים אלין  המציינין

ירו1        אמ'  אין אני נביא           המצפצפי' אלין  דמציצין

או3         אמ'  אין     נביא אנכי      המצפצפים אילין דמציצין

או51        אומ' לא  בן  נביא אנכי      המצפצפין אלין  דמציצין

ששון        אמ'  אין אבי נביא           המצפצפים אילין דמציצין

--------------------------------------------------------------------

לונ    והמהגים אילין          דמנהמין        הלא עם אל אלהיו ידרש

וטי    המהגים  אילין          דמנהמין        הלא עם אל אליו  ידרוש

מינ    והמהגים אילין          דמנהמין        הלא עם י'       ידרוש

פריז   המהגים  אילין          דמנהמין        הלא עם אל אלהיו ידרש

דפוס   והמהגין אלו            דמנחמין        הלא עם    אלהיו ידרוש

ירו1   והמהגים אלין           המנהמין        הלא עם אל אלהיו ידרוש

או3    והמהגין אלו   (המהגין) [..המין]       הלא עם אל אלהיו ידרוש

או51   והמהגים אלו   (המהגים) [דמ?גק/נה?מין] הלא עם אל אלהיו ידרוש

ששון   והמהגים אילין          דמנהמין        הלא עם אל אלהיו ידרוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל אומה ואומה תסגד      לאלהיה בעד החיים אל המתים אמ'

וטי    כל אומה ואומה תיסגוד    לאילהה בעד החיים אל המתים א"ר

מינ    כל אומה ואומה תסגד      לאל    בעד החיים אל המתים א"ר

פריז   כל אומה ואומה תסגוד     לאלהא  בעד החיים אל המתים א"ר

דפוס   כל אומה ולשון תזכור     לאלהיה בעד החיים אל המתים א"ר

ירו1   כל אומה ואומה תסגוד     לאלהה  בעד החיים אל המתים אר"ל

או3    כל אומה ואומה תסגו()[ד] לאלהיה בעד החיים אל המתים אר"ל

או51   כל אומה ואומה תסגוד     לאלהיה בעד החיים אל המתים אר"ל

ששון   כל אומה ואומה תסגוד     לאלהיה בעד החיים אל המתים אר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'      לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו בין     הקברות

וטי    לוי     לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו      מן הקברות

מינ            לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו בין     הקברות

פריז   לוי     לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו      מן הקברות

דפוס   לוי משל לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו בין     הקברו'

ירו1           לאחד שאיבד את בנו והלך לתובעו      מן הקברות היה

או3            לאחד שאבד  את בנו והלך לתובעו      מן הקברות היה

או51           לא'  שאבד  את בנו והלך לתובעו בבית    הקברות היה

ששון           לא'  שאיבד את בנו והלך לתובעו בין     הקברות היה

--------------------------------------------------------------------

לונ       פיקח      אחד היה  שם   אמ' לו בנך [ש]איבדת        חי

וטי       פיקח      אחד היה  שם   אמ' לו בנך שאיבדתה  מה הוא חי

מינ       פיקח      אחד היה  שם   אמ' לו בנך שאיבדת          חי

פריז      פיקח      אחד היה  שם   א'  לו בנך שאיבדת      מהו חי

דפוס      פיקח      אחד שראה אותו אמ' לו בנך שאיבדת          חי

ירו1   שם פקח                     אמ' לו בנך שאבדת    מה הוא חי

או3    שם פקח       אחד           א"ל    בנך שאבדת    מה הוא חי

או51   שם פקח  (חי) א'            א"ל    בנך שאבדת           חי

ששון   שם פקח                     א"ל    בנך שאיבדת   מה הוא חי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא או מת אמ' לו חי אמ' לו שוטה בעולם  דרכן     שלמתים

וטי        או מת אמ' לו חי אמ' לו שוטה שבעולם דירכן של מתים

מינ    הוא    מת אמ' לו חי        שוטה בעולם  דרכן  של מתים

פריז       או מת א'  לו חי א'  לו שוטה שבעולם דירכן של מתים

דפוס       או מת א"ל    חי אמ' לו שוטה שבעולם דרכן  של

ירו1       או מת אמ' לו חי אמ' לו שוטה שבעולם דרך      המתים

או3        או מת א"ל    חי א"ל    שוטה שבעולם דרך      המתים

או51       או מת א"ל    חי א"ל    שוטה שבעולם דרך      המתים

ששון       או מת א"ל    חי א"ל    שוטה שבעו'  דרך      המתים

--------------------------------------------------------------------

לונ    לתובען מן  החיים                            שמא צורך חיים

וטי    לתובעו מן  החיים                            שמא צורך חיים

מינ    לתובען מן  החיים                            שמא צורך חיים

פריז   לתובען מן  החיים                            שמא צורך חיים

דפוס                    חיין להיות נתבעין אצל מתים שמא      חיים

ירו1   לתבוע  מהם חיים                             שמא צרך  חיים

או3    לתבוע  מהם חיים                             שמא צורך חיים

או51   לתבוע  מהם חיים                             שמא צורך חיים

ששון   לתבוע  מהם חיים                             שמא צורך חיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתוך המתים

וטי    בתוך המתים

מינ    בתוך המתים

פריז   בתוך המתים

דפוס   אצל  מתים  בכל  מקום עושין צרכי מתים     בחיים שמא של חיים

ירו1   בתוך מתים

או3    בתוך מתים

או51   בתוך המתים

ששון   בתוך המתים בכ"מ      עושין צרכי מתים אצל חיים  שמא של חיים

--------------------------------------------------------------------

לונ             כך אלהינו חי וקיים לעולמ' עולמים

וטי             כך אלהינו חי וקיים לעלם   ולעלמי    עולמים

מינ             כך אלהינו חי וקיים לעולמי עולמים

פריז            כך אלינו  חי וקים  לעולם  [ו]לעולמי עולמים

דפוס   אצל מתים כך אלינו  חי וקיים לעולם

ירו1            כך אלהינו חי וקיים לעולם  ולעולמי   עולמים

או3             כך אלהינו חי וקיים לעולם  ולעולמי   עולמים

או51            כך אלהינו חי וקיים לעולם  ולעולמי   עולמים

ששון   אצל מתים כך אלי'נו חי וקיים לעו'   ולעולמי   עולמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד            ויי אלים  אמת מהו     אמת אמ"ר אבין שהוא

וטי    הדא  [היא] דכת' ויי אלים  אמת מה  הוא אמת א"ר  אבין שהוא

מינ    הה"ד            ויי אלהים אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

פריז   הה"ד            ויי אלים  אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

דפוס   שנ'             ויי אלים  אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

ירו1   הה"ד            ויי אלהים אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

או3    הה"ד            ויי אלהים אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

או51   הה"ד            ויי אלהים אמת מהו     אמת א"ר  אבין שהוא

ששון   שנ'             ויי אלהים אמת מהו     אמת אר"ל      שהוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלים  חיים ומלך עולם     אילולי אומ'  העו'  מתים הם הה"ד

וטי    אלהים חיים ומלך עולם     אלהי   אומות העולם מתים הם הה"ד

מינ    אלהים חיים ומלך עולם     אילולי אומות העולם מתים    הה"ד

פריז   אלים  חיים ומלך עולם     אלי    אומות העולם      הם הה"ד

דפוס   אלים  חיים ומלך עולם אבל אלהי   אומות העולם מתים הן שנא'

ירו1   אלהים חיים ומלך עולם     אלהי   אומו' העולם מתים הם שנא'

או3    אלהים חיים ומלך עולם     אלהי   א"ה         מתים    שנא'

או51   אלהים חיים ומלך עולם     אלהי   אומות העולם מתים הם שנא'

ששון   אלי'ם חיים ומלך עולם     אלהי   אומו' העו'  מתים הם הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    פה להם    ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו

וטי    פה להם    ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו

מינ    פה להם    ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו

פריז   פה להם    ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזני' להם ולא ישמעו

דפוס   פה להם    ולא ידברו עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא ישמעו

ירו1   פה להם    ולא ידברו

או3    פה להם    ולא ידברו

או51   פה להם    ולא ידברו

ששון   פה (ו)להם ולא ידברו

--------------------------------------------------------------------

לונ        מתים הן       אנו   מניחין חי  העולמ'  ומשתחוים

וטי    ולא מתים הן       אנו   מניחין חי  העולמים ומשתחוים

מינ        מתים הם       אנו   מניחים חי  העולמים ומשתחוים

פריז   ולא מתים הם       אנו   מניחין חי  העולמים ומשתחוים

דפוס       מתים הן       ואנו  מניחים חיי העולמים ומשתחוים

ירו1   ולא מתים הם אתמהה אנחנו מניחים חי  העולמים ומשתחוים

או3    ולא מתים הם אתמהא אנחנא מניחין חי  העולמים ומשתחוים

או51   ולא מתים הם אתמהא אנחנא מניחין חי  העולמים ומשתחוים

ששון   ולא מתים הם אתמהא אנחנא מניחין חי  העו'    ומשתחוים

--------------------------------------------------------------------

לונ    למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

וטי    למתים למתים לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

מינ    למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

פריז   למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

דפוס   למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

ירו1   למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

או3    למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

או51   למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמרו כדבר

ששון   למתים       לתורה ולתעודה התורה מעידה בנו אם לא יאמר  כדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה אש' אין לו שחר ר' יוחנן ור'    שמע'  בן לקיש ר'

וטי    הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ר'

מינ    הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן וריש            לקיש ר'

פריז   הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן וריש            לקיש ר'

דפוס   הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן ור'    שמעון בן לקיש ר'

ירו1   הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן וריש            לקיש ר'

או3    הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן ורשב"ל               ר'

או51   הזה אשר אין לו שחר ר' יוחנן ורשב"ל               ר'

ששון   הזה אשר אין לו שחר ר' יוח'  ורשב"ל               ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן אמ' אמ' הקב"ה        אם לא     יאמרו יש'   לאומ'

וטי    יוחנן אמ' אמ' הקב"ה        אם לא     יאמרו יש'   לאומות

מינ    יוחנן אמ' אמ' הקב"ה        אם לא     יאמרו ישראל לאומו'

פריז   יוחנן אמ' א'  הקב"ה לישראל אם לא     יאמרו ישראל לאומות

דפוס   יוחנן אמר אמר הקב"ה לישראל       בני אמרו        לאומות

ירו1   יוחנן אמ' אמ' הקב"ה        אם לא     יאמרו ישראל לאומות

או3    יוחנן אמ' אמ' הקב"ה                  יאמרו ישראל לא"ה

או51   יוחנן אמ' אמ' הב"ה         אם לא     יאמרו ישראל לאומות

ששון   יוח'  אמ'     אהב"ה        אם לא     יאמרו יש'   לאומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    העו'  כדבר הזה אש' אין לו שחר כביכול           איני מזריח

וטי    העולם כדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

מינ    העולם בדבר הזה אשר אין לו שחר כביכול           אינו מזריח

פריז   העולם כדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

דפוס   העולם          אשר אין לו שחר        כדבר הזה  אינו מזריח

ירו1   העולם כדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

או3          בדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

או51   העולם כדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

ששון   העו'  כדבר הזה אשר אין לו שחר        על   עצמו אינו מזריח

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליהם אורה     על עצמו

וטי          אורה

מינ    עליהם אורה     על עצמו

פריז         אורה

דפוס   לכם   אורה             א"ר שמעון בן לקיש אמ' הקב"ה לישראל

ירו1         אורה

או3          אורה

או51         [אור?ה?]

ששון         אורה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס   אמרו להן לאומות העולם אשר אין לו שחר אם לעצמו אינו מזריח

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כיצד        מזריח אורה על אחרים

וטי    כאי  זה  צד מזריח אורה על אחרים

מינ    כיצד        מזריח אורה על אחרים

פריז   כיצד        מזריח אורה על אחרים

דפוס   כיצד        יזריח         לאחרים

ירו1   כיצד הוא    מזריח         לאחרים

או3                           על אחרים  עאכ"ו

או51                          על אחרים  עאכ"ו

ששון                          על אחרי'  עאכ"ו רשב"ל אמר אם לא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון   יאמרו יש' לאומו' העו' כדבר הזה אשר אין לו שחר אינן זוכין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון   לימות המשיח שכתו' בו כשחר נכון מוצאו ואומ' וכאור בקר יזרח

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ"ר אבה בר כהנא     חושך ואפלה    שימשו  בעולם

וטי        א"ר  אבא בר כהנא     חושך ואפ[י]לה שימשו  בעולם

מינ        א"ר  אבא בר כהנא     חושך ואפילה   שימשו  בעולם

פריז       א"ר  אבא בר כהנא     חשך  ואפלה    ששימשו בעולם

דפוס       ר'   אבא בר כהנא אמ' חשך  ואפלה    שמשו

ירו1       א"ר  אבא בר כהנא     חשך  ואפלה    שמשו   בעולם

או3        א"ר  אבא בר כהנא     חשך  ואפלה    שמשו   בעולם

או51       א"ר  אבא בר כהנא     חשך  ואפלה    שמשו   בעה"ז

ששון   שמש א"ר  אבא בר כהנא     חשך  ואפלה    שמשו   בעה"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה הה"ד ויהי חשך אפלה  בכל  ארץ  מצ'   שלשת ימ'

וטי    הזה הה"ד ויהי חשך אפילה בכל  ארץ  מצרים שלשת ימים

מינ    הזה הה"ד ויהי חשך אפילה בכל  ארץ  מצרים שלשת ימים

פריז   הזה הה"ד ויהי חשך אפלה  בכל  ארץ  מצרים שלשת ימים

דפוס                                בארץ מצרים ג'   ימים שנא'

ירו1   הזה הה"ד ויהי חשך אפלה  בכל  ארץ  מצרים וגו'

או3    הזה הה"ד ויהי חשך אפלה  בכל  ארץ  מצרים וגו'

או51       הה"ד ויהי חשך אפלה  וגו'

ששון       הה"ד ויהי חשך אפלה  בכל  ארץ  מצרי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                אבל תהו  ובהו  לא        שימשו

וטי                                אבל תהו  ובהו  שלא       שימשו

מינ                                אבל תהו  ובהו  לא  (שימ) שמשו

פריז                               אבל תהו  ובהו  שלא       שימשו

דפוס   ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרי' אבל תהו  ובהו  לא        שימשו

ירו1                               אבל תהו  ובהו  שלא       שמשו

או3                                אבל תוהו ובוהו שלא       שמשו

או51                               אבל תוהו ובוהו שלא       שמשו

ששון                               אבל תוהו ובוהו לא        שמשו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעולם הזה היכן     עתידין לשמש בכרך גדול    שלרומי הה"ד

וטי    בעולם הזה היכן     עתידין לשמש בכרך גדול    שלרומי הה"ד

מינ    בעולם הזה היכן     עתידין לשמש בכרך גדול של רומי   הה"ד

פריז   בעולם הזה היכן     עתידין לשמש בכרך גדול של רומי   הה"ד

דפוס   בעולם הזה והיכן הן עתידין לשמש בכרך גדול של רומי   שנ'

ירו1   בעולם הזה היכן  הם עתידים לשמש בכרך גדול של רומי

או3    בעה"ז     היכן  הן עתידין לשמש בכרך גדול של רומי   הה"ד

או51   בעה"ז     היכן  הם עתידי' לשמש בכרך גדול    שלרומי הה"ד

ששון   בעה"ז     היכן  הם עתידי' לשמש בכרך גדול של רומי   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונטה עליו קו תהו  ואבני בהו  רבנן   אמ'   אומ'  העו'

וטי    ונטה עליה קו תהו  ואבני בוהו רבנן   אמרין אומות העולם

מינ    ונטה עליו קו תהו  ואבני בהו  רבנן   אומ'  אומות העולם

פריז   ונטה עליה קו תהו  ואבני בהו  רבנין  אמרין אומות העולם

דפוס   ונטה עליה קו תהו  ואבני בהו  ורבני' אמרי  אומות העולם

ירו1   ונטה עליה קו תהו  ואבני בהו  רבנין  אמרין אומות העולם

או3    נטה  עליה קו תוהו ואבני בוהו רבנין  אמרי  א"ה

או51   ונטה עליה קו תוהו ואבני בוהו רבנין  אמרי  אומו' העולם

ששון   ונטה עליו קו תוהו ואבני בוהו רבנין  אמרי  אומו' העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא קיימו את התורה שניתנה מתוך החשך

וטי    שלא קיימו את התורה שנתנה  מתוך ה(א)[ח]שך עליהם הוא או'

מינ    שלא קיימו את התורה שניתנה מתוך החשך      הה"ד

פריז   שלא קיימו את התורה שנתנה  מתוך החשך      עליהם הוא אומ'

דפוס   שלא קבלו  את התורה שניתנה מתוך החשך      עליהם הוא אומר

ירו1   שלא קבלו  את התורה שניתנה מתוך החשך      עליהם הוא אומ'

או3    שלא קבלו  את התורה שניתנה מתוך החשך      עליהם הוא אומר

או51   שלא קבלו     התורה שניתנה מתוך החשך      עליהם הוא אומ'

ששון   שלא קבלו  את התורה שנתנה  מתוך החשך      עליהם הוא או'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים      אבל יש'   שקיימו

מינ

פריז   כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאמים       אבל ישראל שקיימו

דפוס   כי הנה החשך יכסה                  וגו' אבל ישראל שקיבלו

ירו1   כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים      אבל ישראל שקבלואת

או3    כי הנה החשך יכסה ארץ              וגו' אבל ישראל שקבלו

או51   כי הנה החשך יכסה ארץ              וגו' אבל ישראל שקיבלו

ששון   כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאומים      אבל יש'   שקבלו

--------------------------------------------------------------------

לונ                              היך   מה  דאת  אמ' ויהי בשמעכם

וטי    את התורה שניתנה מתוך החשך היך   מה  דא'  אמ' ויהי כשמעכם

מינ                                             אמ' ויהי כשמעכם

פריז   את התורה שנתנה  מתוך החשך היך   מה  דאת  אמר ויהי כשמעכם

דפוס   את התורה שניתנ' מתוך החשך                    דכת  בשמעכם

ירו1      התורה שניתנה מתוך החשך היך   כמה דאת  אמר ויהי כשמעם

או3    את התורה שניתנה מתוך החשך שנאמ'              ויהי כשמעכם

או51   את התורה שניתנה מתוך החשך שנ'                ויהי כשמעכם

ששון   את התורה שנתנה  מתוך החשך היך       מדא'     ויהי כשמוע

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הכל  מת'  החשך      עליהן  הוא או'  ועליך יזרח יי

וטי    את הקול מתוך החשך      עליהם  הוא או'  ועליך יזרח יי וגומ'

מינ    את הקול מתוך החשך      עליהן  הוא אמ'  ועליך יזרח יי

פריז   את הקול מתוך החשך      עליהם  הוא אומ' ועליך יזרח יי

דפוס   את הקול מתוך החשך      עליהם  הוא אומר ועליך יזרח יי וכבודו

ירו1   את הקול מתוך החשך וגו' עליהם      אומ' ועליך יזרח יי

או3    את הקול מתוך החשך      עליהם  הוא אומר ועליך יזרח יי וכבודו

או51   את הקול מתוך החשך וגו' עליהם  הוא או'  ועליך יזרח יי וכבודו

ששון   את הקול מתוך החשך וגו' ועליהם הוא או'  ועליך יזרח יי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   סליק פרשתא

וטי                   סליק פרשתא

מינ                   סליק ויקרא

פריז

דפוס   עליך יראה

ירו1                                     אמ' הקב"ה בזכות הנר שעשיתם

או3    עליך יראה      פרשת צו    את אהרן

או51   עליך יראה חסלת סדר  ויקרא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לפני אני עתיד ליגאל אתכם תם חסלת פרשת ויקרא

או3

או51

ששון