לונ             {א}                       ר' לוי בר חיתא  פתח

מינ             {א}                       ר' לוי בר חיתא  פתח

פריז   פרשה  ח' {א} זה    קרבן            ר' לוי          פתח

דפוס   פרשה  ח  {א} זה    קרבן אהרן ובניו ר' לוי          פתח

ג6              {א}                          לוי בר חייתה פתח

ג7              {א} <...>

ירו1   פרשתא ח' {א} זה    קרבן            ר' לוי בר חיתא  פתח

או3    פרשת  ח' {א} זה    קרבן            ר' לוי בר חיתא  פתח

או51   פרשתא ח  {א} זה    קרבן אהרן ובניו ר' לוי בר חיתא  פתח

ששון   פרשתא ח' {א} זה    קרבן            ר' לוי בר חיתא  פתח

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי א'ים  שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה       שאלה  את

מינ    כי אלהים שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה       שאלה  את

פריז   כי אלהים שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה       שאלה  את

דפוס   כי אל'ים שופט                    מטרוניתא     שאלה  את

ג6     כי אלהים שופט וג'                מטרונה       שאלתה את

ג7 

ירו1   כי אלהים שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה       שאלה

או3    כי אלהים שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה   אחת שאלה  את

או51   כי אלהים שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה   אחת שאלה  את

ששון   כי אלי'ם שופט זה  ישפיל וזה ירים מטרונה       שאלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  יוסי בן   חלפותא       אמרה לו       לכמה ימים ברא

מינ    ר'  יוסי בן   חלפתא        אמרה לו       לכמה ימים ברא

פריז   ר'  יוסי ב"ר  חלפתא        אמרו לו       לכמה ימים ברא

דפוס   ר'  יוסי בר   חלפתא        אמר' לו       בכמה ימים ברא

ג6     רבי יוסה ברבי חלפתה        א'   לו       בכמה ימים ברא

ג7 

ירו1   לר' יוסי בר          חנינא אמרה לו (למה) לכמה ימים ברא

או3    ר'  יוסי בר          חנינא אמרה לו       לכמה ימים ברא

או51   ר'  יוסי בר          חנינא אמרה לו       בכמה ימים ברא

ששון   לר' יוסי בן   חלפתא                      לכמה ימים ברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה את עולמו אמ'   לה לששה ימים      דכת'

מינ    הקב"ה את עולמו [אמ'] לה לששת ימים      דכת'

פריז   הקב"ה את עולמו אמ'   לה לששה ימים      דכת'

דפוס   הקב"ה את עולמו אמ'   לה לששת ימים      דכתיב

ג6     הקב"ה את עולמו א'    לה בששה ימים      שנ'

ג7 

ירו1   הקב"ה את העולם אמר   לה לששה ימים      דכתי'

או3    הקב"ה את עולמו אמ'   לה לששה ימים      דכתי'

או51   הב"ה  את עולמו אמ'   לה לששה ימים      דכתי'

ששון   הב"ה  את עולמו אמ'   לה לששה ימים וגו' כתו'  לעיל בפרש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                      כי ששת ימים עשה ייי את  השמים ואת  הא'

מינ                      כי ששת ימים עש' יי  את  השמים ואת  הארץ

פריז                     כי ששת ימים עשה יי  את  השמים ואת  הארץ

דפוס                     כי ששת ימים עשה יי  את  השמים וגו'

ג6                       כי ששת ימים עשה יי  וג'

ג7 

ירו1                     כי ששת ימים עשה יי  את  השמים ואת  הארץ

או3                      כי ששת ימים עשה יי  את  השמים ואת  הארץ

או51                     כי ששת ימים עשה ייי את  השמים ואת  הארץ

ששון   כי תשא היא פ' ל"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמרה  לו  מיכן   ואילך              מה        יושב

מינ    אמ'   לו  מכאן   ואילך              מה        יושב

פריז   אמרה  לו                            מה        יושב

דפוס   אמר'  לו  ומאותה שעה   עד   עכשיו   מהו       יושב

ג6     א'    לו  מאותה  שעה   ו?עד עכש?יו? <...> הוא

ג7 

ירו1   אמרה  לו  מכאן   ואילך              מה    הוא

או3              מכאן   ואילך              מהו

או51   [אמרה לו] מכאן   ואילך              מה    הוא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועושה אמ' לה יושב ומזויג זיווגים בתו    שלפל'  לפלוני אשתו

מינ    ועושה אמ' לו יושב ומזויג זיוגים  בתו של פלו'   לפלו'  אשתו

פריז   ועושה אמ' לה יושב ומזויג זיווגים בתו של פלני   לפלנ'  אשתו

דפוס   ועושה אמ' לה      מזווג  זווגי'                       אשתו

ג6     עושה  א'  לה      מזויג  זיוגים                       אשתו

ג7 

ירו1   עושה  אמ' לה יושב ומזווג זווגין  בת     פלוני' לפלוני אשת

או3    עושה  אמ' לה יושב ומזווג זיווגין בת     פלוני' לפלוני

או51   עושה  א"ל    יושב ומזווג זיווגין בת     פלוני  לפלוני [אשת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלפלו'  לפלו'                         ממונו    שלפלו'

מינ    של פלו'    לפלו'                         ממונו של פלו'

פריז   של פלני    לפלני                         ממונו של פלני

דפוס   של פלוני   לפלוני  בתו של פלוני   לפלני  ממונו של פלוני

ג6        שלפלוני לפלוני  בתו    שלפלוני לפלוני

ג7 

ירו1      פלוני   לפלן                          ממון     פלן

או3                                             ממון     פלוני

או51      פלו'    לפלוני]                       ממון     פלוני

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפלו'  אמרה לו

מינ    לפלו'  אמר' לו

פריז   לפלני  אמרה לו

דפוס   לפלוני אמרה לו  הדא  היא        אף אני יכולה לעשות

ג6            א'   ליה והדה היא לוותיה אף אני יכולה לעשות

ג7 

ירו1   לפלן   אמרה לו

או3    לפלוני אמרה לו

או51   לפלוני אמרה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       כמה עבדים       וכמה שפחות  יש לי

מינ       כמה עבדים       וכמה שפחות  יש לי

פריז      כמה עבדים       וכמה שפחות  יש לי

דפוס   כן כמה עבדים יש לי וכמה שפחות  יש לי ואני יכולה לזווגם

ג6     כן

ג7 

ירו1      כמה עבדים            ושפחות יש לי

או3       כמה עבדים            ושפחות יש לי

או51      כמה עבדים       וכמה שפחות  יש לי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולשעה קלה אני מזווגתן אמ' לה אם קלה היא בעיניך קשה

מינ    ולשעה קלה אני מזויגתן אמ' לה אם קלה היא בעיניך קשה

פריז   ולשעה קלה אני מזויגתן אמ' לה אם קלה היא בעיניך קשה

דפוס   בשעה  אחת             אמר לה    קלה היא בעיניך קשה

ג6                           א'  לה אם קלה היא בעיניך קשה

ג7 

ירו1   ובשעה קלה אני מזווגן  אמ' לה אם קלה     בעיניך קשה

או3    ובשעה קלה אני מזווגתן אמ' לה אם קלה     בעיניך קשה

או51   ובשעה קלה אני מזווגן  אמ' לה אם קלה     בעיניך קשה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא לפני המקום       כקריעת ים סוף דכ'   א'הים מושיב יחידים

מינ    היא לפני המקום       כקריעת ים סוף דכת'  אלהי' מושיב יחידים

פריז   היא לפני       הקב"ה כקריעת ים סוף דכת'  אלהים מושיב יחידים

דפוס   היא לפני       הקב"ה כקריע' ים סוף

ג6     היא לפני       הקב"ה כקריעת ים

ג7 

ירו1   הוא לפני       הקב"ה כקריעת ים סוף דכתי' אלהים מושיב יחידים

או3    הוא לפני       הקב"ה כקריעת ים סוף שנא'  אלהים מושיב יידים

או51       לפני המקום       כקריעת ים סוף דכתי' אלהים מושיב יחידים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בי'                   הלך  לו ר' יוסי בן  חלפו' לביתו

מינ    בית'                  הלך     ר' יוסי בן  חלפתא לביתו

פריז   ביתה                  הלך  לו ר' יוסי ב"ר חלפתא לביתו

דפוס                   הניחה והלך לו

ג6                     הניחה והלך לו

ג7 

ירו1   ביתה וגו'             הלך     ר' יוסי בן  חלפתא לביתו

או3    ביתה מוציא וגו'       הלך  לו ר' יוסי           לביתו

או51   ביתה וגו'             הלך  לו ר' יוסי           לביתו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה עשתה שלחה  והביאה אלף  עבדים   ואלף שפחות והעמידה  אותן

מינ    מה עשתה שלחה  והביאה אלף  עבדי[ם] ואלף שפחות והעמידה  אותן

פריז   מה עשתה שלחה  והביאה אלף  עבדים   ואלף שפחות והעמידה  אותן

דפוס   מה עשתה שלחה  והביאה אלף  עבדי'   ואלף שפחו' והעמיד'  אותן

ג6     מה עשת  שילחה והביאה אלף  עבדים   ואלף שפחות והעמידה  אותן

ג7 

ירו1           שלחה         אלף  עבדים   ואלף שפחות והעמידתן

או3            שלחה         אלף  עבדים   ואלף שפחות והעמידתן

או51           שלחה         לאלף עבדים   ואלף שפחות והעמדתן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שורות שורות אמ'  להן פלו'  יסב         פלניתא  ופלנית

מינ    שורות שורות אמ'  להן פלו'  יסב         פלנית   ופלנית

פריז   שורות שורות אמ'  להן פלני  יסב         פלנית   ופלנית

דפוס   שורו' שורות א"ל      פלוני ישא         לפלוני' ופלוני'

ג6     שורות שורות א'   להן פולן  ישא         לפלנית  פלנית

ג7  

ירו1   שורות שורות אמרה להם       יסב  פלונית לפלן    ופלונית

או3    שורות שורות אמרה להם       יסב  פלוני  לפלוני' ופלוני

או51   שורות שורות אמרה להן       יסוב פלוני  לפלונית ופלונית

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יסב פלן                           מן צפרא  אתו    לגבה

מינ    יסב פלן                           מן צפרא  אתן    לגבה

פריז   תסב פלני                          מן צפרא  אתו    לגבה

דפוס       לפלוני  זיווגן      בליל' א'     לצפרא אתין   לגבה

ג6     תשא לפלן    זיוגה  אותן בלילה אחת    בצפרה א?ית?ן גבה

ג7 

ירו1       לפלן                          מן צפרא  אתו    לגבה

או3        לפלוני'                       מן צפרה  אתו    לקמה

או51       לפלוני                        מן צפרא  אתו    לגבה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דין              פריע ראשיה דין סמי   עייניה       ודין

מינ    דיו              פרע  ראשיה דין סמי   עייניה       ודין

פריז   דין              פריע רישיה דין סימא  עיניה        ודין

דפוס   דן    מוחה פציעה            ודן       עינו   שמוט' ודן

ג6     ד<..> מוחה פציע             דין       עייניה שמיטה דין

ג7 

ירו1   דין        פציע       רישיה דין סמייה עיניה        דין

או3    דין              פרע  רישיה דין סמיא  עיניה        דין

או51   דין              פרע  רישיה דין סמוא  עיניה        דין

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תבירא  ידיה   ודין         תבירא רגליה

מינ    תבירא  ידיה   ודין         תבירא רגליה

פריז   תבירא  ידיה   ודין         תבירא רגליה

דפוס   אציליה פריך   ודן   ארכובה תבירה

ג6     <...   ..>תיה <..>ה                    א' לו<..> מה עסקכון

ג7 

ירו1   תבירא  ידיה   ודין         תבירא רגליה

או3    תבירא  ידיה   דין          תבירא רגליה

או51   תבירא  ידיה   דין          תבירא רגליה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דין אמ' לית  אנא בעי  הדא ודא  אמרה לית   אנא בעי  הדין

מינ    דין אמ' ליה  אנא בעי  הדא ודא  אמרה לית   אנא בעי

פריז   דין אמר לית  אנא בעי  הדא ודא  אמרה לית   אנא בעי  דין

דפוס   דן  אמ' לינא     בעיא לדן ודן  אמ'  לינ'      בעי' לדן

ג6     דין א'  לינה     בעיא לדה ודא  אמ'  ל<..>     בעיא לדין

ג7 

ירו1   דין אמ' לית  אנא בעי  הדא ודא  אמרה לית   אנא בעיא דין

או3    דין אמ' ליה  אנא בעי  הבא ודא  אמרה לית   אנא בעיא דין

או51   דין אמ' לית  אנא בעי  הדה ודין אמ'  לית   אנא בעי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         שלחה לו

מינ    הדא ודא אמרה לית אנא בעי  הדין       שלחה לו

פריז                                        שלחה אצלו

דפוס                                  מיד   שלח'      והביאה את

ג6                                    <...> שלחה      והביאה את

ג7 

ירו1                                        שלחה אצלו

או3                                         שלחה אצל

או51   הדה ודא אמרה לית אנא בעיא דין        שלחה אצל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ואמרה לו       יפה         תורתכם נאה

מינ                      ואמר' לו       יפה         תורתכם נאה

פריז                     ואמרה לו       יפה         תורתכם נאה

דפוס   ר' יוסי ב"ר חלפת' אמר'  לו       ר'  אמת היא תורתכם נאה

ג6     ר' יוסה           אמרה  לו           אמת היא תורתכם <...>

ג7 

ירו1                     ואמרה          יפה         תורתכם

או3    ר' יוסי           אמרה  לו       יפה         תורתכם

או51   ר' יוסי           אמ'   (לה)[לו] יפה         תורתכם

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומשובחת                             אמ' לה לא  כך אמרתי

מינ    ומשובחת                             אמ' לה לא  כך אמרתי

פריז   ומשובחת                             א'  לה לא  כך אמרתי

דפוס   משובח'    היא יפה אמרת  כל מה שאמרת אמר לה לא  כך אמרתי

ג6                   יפה אמרתה כל מה שאמרת א'  לה לא  כך אמרתי

ג7     <..>שובחת                           שלח לה לא  כך אמ<..>

ירו1                                       אמ'    ולא כך אמרתי

או3                                        אמ' לה לא  כך [אמרתי]

או51                                       אמ' לה לא  כך אמרתי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליך אם קלה היא בעיניך   קשה     לפני המקום         כקריעת

מינ    ליך אם קלה היא בעיניך   קשה     לפני המקום         כקריעת

פריז   לך  אם קלה היא בעיניך   קשה     לפני (המקום)       כקריעת

דפוס   לך  אם קלה היא בעיני'   קשה היא לפני         הקב"ה כקריע'

ג6     לך  אם קלה היא בעינ<..> קשה היא לפני         הקב"ה כקריעת

ג7     לך  אם ק'  היא בע?יו?ני קשה     לפני         הקב"ה כקריעת

ירו1   לך  אם קלה היא בעיניך   קשה     לפני         הקב"ה כקריעת

או3    לך  אם קלה היא בעיניך   קשה הוא לפני         הקב"ה כקריעת

או51   לך  אם קלה היא בעיניך   קשה היא לפני המקום         כקריעת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ים סוף         דכת'  א'הים     מושיב יחידים ביתה      מוציא

מינ    ים סוף         דכת'  אלהים     מושיב יחידים ביתה      מוציא

פריז   ים סוף         דכת'  אלהים     מושיב יחידים ביתה      מוציא

דפוס   ים סוף         שנ'   אל'ים     מושי' יחדים  ביתה      מוציא

ג6     ים סוף הדה היא דכת'  אלהים     מושיב יחידים ביתה וג'

ג7     ים סוף         ?כת'? <..>?ל?ים מושיב יחיד'  ביתה וג'  כמוציא

ירו1   ים סוף         דכתי' אלהים     מושיב יחידים ביתה וגו'

או3    ים סוף         דכתי' אלהים     מושיב יחידים ביתה וגו'

או51   ים סוף         דכתי' אלהים     מושיב יחידים ביתה      מוציא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסירים [וגו']               בכושרות בכו       שירות

מינ    אסירים בכושרות וגו' מהו     בכושרות בכו       שירות

פריז   אסירים בכושרות      מהו     בכושר'  בכו       שירות

דפוס   אסירים בכושרות      מהו     בכושרות בכי       ושירות

ג6                         מה  הוא בכושרות בכו       שירות

ג7     אסיר'  בכושרות      מהו     בכושרות

ירו1                       מהו     בכושרות בכושירות

או3                        מהו     בכושרות בכו       שרות

או51   אסירים בכושרות      מהו     בכושרות [בכושיות]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אילו בוכין ואילו משוררים           מה  הקב"ה     עושה

מינ    אילו בוכין ואילו משורר[י]ם         מה  הק'       עושה

פריז   אילו בוכין ואילו משוררין           מה  הקב"ה     עושה

דפוס   דבעא אמ'   שירה  דלא       בעא בכה ומה הקב"ה     עושה

ג6     דבעי אמר   שירה  ודלא      בעי בכי מה  הקב"ה     עושה להן

ג7     אלו  בוכין ואילו משוררין               הקב"ה

ירו1   אלו  בוכין ואלו  משוררין           מה  הקב"ה     עושה

או3    אלו  בוכין ואלו  משוררין           מה  הקב"ה     עושה

או51   אלו  בוכין ואלו  משוררין           מה  הב"ה  (מ) עושה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מביאן על  כורחן ומזווגן           זה לזו

מינ    מביאן בעל כרחן  ומזווגן           זה לזה

פריז   מביאן על  כרחן  ומזווגן           זה לזה

דפוס                   מזווגן  על  כרחן                  שלא בטובתן

ג6                     מזוגן   על  כורחן                 שלא בטובתן

ג7     מביאן על  כורחן ומזוגן

ירו1   מביאן           ומזווגן על  כרחן  זה לזה

או3    מביאן           ומזווגן בעל כרחן  זה לזה

או51   מביאן           ומזווגן           זה לזה בעל כרחן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       אמ' ר' ברכיה כלשון הזה השיבה רוח  הקו' ר'  יוסי

מינ       א"ר    ברכיה בלשון הזה השיבה רוח  הקדש ר'  יוסי

פריז      א"ר    ברכיה בלשון הזה השיבה ברוח הקדש ר'  יוסי

דפוס   מר     ר' ברכיה כלשון זה  השיבה           ר'  יוסי

ג6        א'  ר' ברכיה בלשון הזה <...>           ר'  יוסה

ג7        אמ' ר' ברכיה בלשון הזה השיבה           ר'  יוסה

ירו1      אמ' ר' ברכיה בלשון הזה השיבה ברוח הקדש ר'  יוסי

או3       א"ר    ברכיה בלשון הזה השיבה ברוח הקדש א"ר יוסי

או51      א"ר    ברכיה בלשון הזה השיבה ברוח הקדש ר'  יוסי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן  חלפותא             יושב ועושה סולמות

מינ    בן  חלפתא              יושב ועושה סולמות

פריז   ב"ר חלפתא  א'                     סולמות  יושב  ועושה

דפוס   בר  חלפתא        הקב"ה יושב ועושה סולומות             מגביה

ג6     בן  חלפותה             יושב ועושה סולמות              מגביה

ג7                                       סולמות        עושה

ירו1   בן  חלפתא  אמ'                    סולמות  יושב  ועושה

או3                                עושה  סולמות  ויושב

או51   בר  חלפתא  (אמ')            עושה  סולמות  ויושב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        משפיל  לזה   ומרים לזה                     מוריד  לזה

מינ        משפיל  לזה   ומרים לזה                     מוריד  לזה

פריז       משפיל  לזה   ומרים לזה                     מוריד  לזה

דפוס   לזה ומשפיל לזה

ג6     לזה ומשפיל <...>

ג7         משפיל        ומרים לזה

ירו1       משפיל  לזה   ומרים לזה מרים לזה ומשפיל לזה מוריד  לז

או3        משפיל  לזה   ומקים                         מוריד  לזה

או51       משפיל  לזה   ומרים לזה מעלה לזה            ומוריד לזה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומעלה   לזה    דכת'  כי א'ים  שופט זה ישפיל וזה ירים וגו'

מינ    ומעלה   לזה    דכת'  כי אלהי'      זה ישפיל וזה ירים וגו'

פריז   ומעלה   לזה    דכת'  כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים

דפוס                  שנאמר כי אל'ים שופט זה ישפיל וזה ירים

ג6                    ?שנ'? כי אלהים שופט                   וג'

ג7                    דכת'  כי אלי'ם שופט זה יש'   וז' ירי'

ירו1   ומעלה   לזה    דכתי' כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים

או3    [ו]מעלה (עליו) הה"ד  כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים

או51                  הה"ד  כי אלהים שופט זה ישפיל וזה ירים

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יונה    בצרויה ורבנן  ר' יונה    בצרויה פתר  קרייה

מינ    ר' יונה בן צרויה  ורבנן  ר' יונה בר צרוייה פתר  קרייה

פריז   ר' יונה    בצרויה ורבנין ר' יונה    בצרויה פתח  קריא

דפוס   ר' יונה    בוצרי'                          פתח  קרייה

ג6     ר' יונה    בוצריה ורבנין ר' יונה    בוצריה פתר  קריה

ג7     ר' יונה בר צראיה  ורבנן  ר' יונה           פתרי

ירו1   ר' יונה בן צרוייא                          פתר  קרייה

או3    ר' יונה בר צרויה                           פתר  קרייה

או51   ר' יונה בר צרויה                           פתר  קרייה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביש'   בלשון הזה        הושפלו ובלשון זה         הוגבהו

מינ    בישראל בלשון הזה        הושפלו ובלשון הזה        הוגבהו

פריז          בלשון הזה הוגבהו        ובלשון הזה הושפלו

דפוס   בישראל בלשון זה         הושפלו בלשון  זה         הוגבהו

ג6     בישראל בלשון הזה        הושפלו ובלשון הזה        הוגבהו

ג7     בישר'  בלשון זה         הושפלו ובלש'  זה         הוגבהו

ירו1   בישראל בלשון הזה הוגבהו        ובלשון הזה הושפלן

או3    בישראל בלשון הזה הוגבהו        ובלשון הזה הושפלו

או51   בישראל בלשון זה  הוגבהו        ובלשון הזה הושפלו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלשון זה  הוגבהו              זה יתנו כל העובר על הפקו'

מינ    בלשון הזה הוגבהו              זה יתנו כל העובר על הפקודים

פריז   בלשון הזה הוגבהו              זה יתנו כל העובר על הפקודים

דפוס   בלשון זה         הושפלו

ג6     בלשון הזה        הושפלו

ג7     בלש'  הזה        השפ'

ירו1   בלשון הזה הוגבהו        דכתיב זה יתנו כל העובר על הפקודים

או3    בלשון הזה הוגבהו        דכתי' זה יתנו כל העובר

או51   בלשון הזה הוגבהו        דכתי' זה יתנו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובלשון זה  הושפלו               כי זה משה האיש

מינ    ובלשו' הזה הושפלו               כי זה משה האיש

פריז   ובלשון זה  הושפלו               כי זה משה האיש

דפוס                                   כי זה משה      ובלשון זה

ג6                                     כי זה משה האיש ובלשון הזה

ג7                                     כי זה משה האיש ובלש'  הזה

ירו1   ובלשון הזה הושפלו         דכתי' כי זה משה האיש

או3    ובלשון הזה הושפלו         דכתי' כי זה משה האיש

או51   ובלשו' הזה הו(גבהו)[שפלו] דכתי' כי זה משה האיש

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                רבנין  פתרין קריה  באהרן

מינ                                רבנין  פתרין קרייה באהרן

פריז                               רבנין  פתרין קרייא באהרן

דפוס   הוגבהו זה יתנו כל העובר     ורבנן  פתרין קריא  באהרן

ג6     הוגבהו זה יתנו כל העובר וג' ורבנין פתרין קריה  באהרן

ג7     הגב'   זה יתנו              רבנן   פת'   קר'   באהרן

ירו1                               רבנין  פתרין קרייה באהרן

או3                                רבנן   פתרי  קרייה באהרן

או51                               רבנן   פתרי  קרייה באהרן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלשון זה  הושפל       ובלשון  זה  הוגבה

מינ    בלשון הזה הושפל       ובלשון  הזה הוגבה

פריז   בלשון הזה       הוגבה ובלשון  הזה       הושפל

דפוס

ג6     בלשון הזה הושפל       ובלשון  הזה הוגבה

ג7     בלש'  זה

ירו1   בלשון הזה       הוגבה ובלשון  הזה       הושפל בלשון הזה

או3                                                  בלשון הזה

או51   בלשון הזה       הוגבה [ובלשון הזה       הושפל בלשון הזה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    בלשון  זה  הושפל

מינ                                    בלשון  הזה הושפל

פריז                                   בלשון  הזה הושפל

דפוס                                   בלשון  זה  הושפלו

ג6                                     בלשון  הזה הוש'

ג7                                                השפל

ירו1   הוגבה  דכתיב זה קרבן אהרן ובניו ובלשון הזה הושפל  דכתיב

או3    הוגבה  דכתי' זה קרבן אהרן ובניו ובלשון הזה הושפל  דכתי'

או51   הוגבה] דכתי' זה קרבן אהרן ובניו ובלשו' הזה הושפל  דכתיב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואשליכהו באש ויצא העגל הזה

מינ    ואשליכהו באש ויצא העגל הזה

פריז   ואשליכהו באש ויצא העגל הזה

דפוס   ואשליכם  באש ויצא העגל הזה

ג6     ואשליכהו באש

ג7     ואשליכהו באש וג'

ירו1   ואשליכהו באש ויצא העגל הזה ויאמר אליהם מה אכל יצא מאכל

או3    ואשליכהו באש ויצא העגל הזה

או51   ואשליכהו באש ויצא העגל הזה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלשון  הזה הוגבה  זה קרבן אהרן ובניו וגו'

מינ    בלשון  הזה הוגבה  זה קרבן אהרן ובניו וגו'

פריז   ובלשון הזה הוגבה  זה קרבן אהרן ובניו וג'

דפוס   ובלשון זה  הוגבהו זה קרבן אהרן ובניו וגו'

ג6     ובלשון הזה הוגבה  זה קרבן אהרן

ג7     ובלשון ה'  הוג'   זה קרבן אהרן ובניו

ירו1

או3

או51

ששון