לונ    {ד} ביום המשח אתו  עשירית האיפה ר'                שמע'

וטי    {ד} ביום המשח אתו  עשירית האיפה ר' יוחנן בשם   ר' שמעון

מינ    {ד} ביום      אותו עשירית האיפה ר'                שמעון

פריז   {ד} ביום המשח אותו עשירי' האיפה ר' יוחנן בשם   ר' שמע'

דפוס   {ד} ביום המשח אותו עשירי' האיפה ר' יוחנן בשם   ר' שמעון

ג7     {ד} ביום המשח אתו  עשירית האיפ' ר' יוחנן בשם   ר' שמע'

ירו1   {ד} ביום המשח אותו עשירית האיפה ר' יוחנן בשם   ר' שמעון

או3    {ד} ביום המשח אותו עשירית האיפה ר' יוחנן בש"ר     שמעון

או51   {ד} ביום המשח אותו עשירית האיפה ר' יוחנ' בשר"ש

ששון   {ד} ביום המשח אותו עשירית האיפה ר' יוח'  בשר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת בגדולת

וטי    בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת כגדולת

מינ    בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת בגדולת

פריז   בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבה בגדולת

דפוס   בן         יהוצדק אמ' מלמד שעשירית  האיפה מעכבת

ג7     בן (יוחאי) יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת ?ב/כ?גדולת

ירו1   בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת בגדולת

או3    בן         יהוצדק אמ' מלמד שבעשירית האיפה מעכבת בגדולת

או51   בן         יהוצדק אמ' מלמד שבעשירית האיפה מעכבת בגדולת

ששון   בן         יהוצדק     מלמד שעשירית  האיפה מעכבת בגדולת

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אהרן ובניו סלת  למנחה תמיד ר' יהוש'

וטי                  אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

מינ                  אהרן ובניו סלת  למנחה תמיד ר' יהושע

פריז                 אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

דפוס          לכהונת אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

ג7                   אהרן ובניו                 ר' יהושוע

ירו1          כהנים  אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

או3           כהנים  אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

או51          כהנים  אהרן ובניו סולת מנחת  תמיד ר' יהושע

ששון   (היום) כהנים  אהרן ובניו סלת  מנחה  תמיד ר' יהושע

--------------------------------------------------------------------

לונ    דסיכנין     ר'   לוי אמ'  בוא וראה כמה          חס

וטי    דסכני       ר'   לוי      בוא וראה כמה

מינ    דסיכנין     ר'   לוי אמ'  בא  וראה כמה          חס

פריז           בן       לוי א'   בוא וראה כמה          חס

דפוס   דסיכנין בשם ר'   לוי אמ'  בוא וראה כמה          חס הב"ה

ג7     דסכני   בשם ר'   לוי      בא  וראה כמ<..>       חס הקב"ה

ירו1               ור'  לוי      בא  וראה כמה    הקב"ה חס

או3                בר   לוי אמרי בא  וראה כמה    הקב"ה חס

או51               ור'  לוי      בוא וראה כמה    הב"ה  חס

ששון               ור"ל     אמרי בא  וראה כמה    הב"ה  חס

--------------------------------------------------------------------

לונ    המקו' על ממונם    שליש'   אמ'     זה שנתחייב להביא  קרבן

וטי    המקום על ממונם    שליש'   אמ'     זה שנתחייב להביא  קרבן

מינ    המקום על ממונם של ישראל   אמ'     זה שנתחייב להביא  קרבן

פריז   המקום על ממונם של ישראל   א'      זה שנתחייב להביא  קרבן

דפוס         על ממונם של ישראל   אמ' להן מי שנתחייב להביא  קרבן

ג7           על ממונן    שלישר'          זה שנתחייב <...>

ירו1         על ממון     ישראל   אמר     זה שנתחייב להקריב קרבן

או3          על ממונו של ישראל   אמ'     זה שנתחייב להביא  קרבן

או51         על ממונם    שלישראל אמ'     זה שנתחייב להביא  קרבן

ששון         על ממונם של יש'     אמ'     זה שחייב   להביא  קרבן

--------------------------------------------------------------------

לונ         יביא           מן הבקר      אם עלה  קרבנו מן הבקר

וטי         יביא           מן הבקר      אם עלה  קרבנו מן הבקר

מינ         יביא           מן הבקר      אם עולה קרבנו מן הבקר

פריז        יביא קרבן יביא מן הבקר      אם עולה קרבנו מן הבקר

דפוס        יביא           מן הבקר      אם עולה קרבנו

ג7                                                    מן הבקר

ירו1        יביא           מן הבקר      אם עולה קרבנו מן הבקר

או3    עולה יביא           מן הבקר שנא' אם עולה קרבנו מן הבקר

או51   עולה יביא           מן הבקר שנ'  אם עולה קרבנו מן הבקר

ששון   עולה יביא           מן הבקר      אם עולה קרבנו מן הבקר

--------------------------------------------------------------------

לונ        לא מצא מן הבקר יביא מן הכבש'       אם כבש הוא מקריב

וטי        לא מצא מן הבקר יביא מן הכשבים      אם כבש הוא מקריב

מינ        לא מצא מן הבקר יביא מן הכבש        אם כבש הוא מקריב

פריז       לא מצא מן הבקר יביא מן הכבשים      אם כבש הוא מקריב

דפוס   ואם לא מצא מן הבקר יביא    כבש         אם כבש ואם

ג7         לא מצא         יביא מן הכבשים

ירו1       לא מצא מן הבקר יביא    הכבשים      אם כשב הוא מקריב

או3        לא מצא מן הבקר יביא מן הכבשים שנא' אם כבש הוא מקריב

או51       לא מצא מן הבקר יביא מן הכבשי'      אם כבש הוא מקריב

ששון       לא מצא מן הבקר יביא מן הכבשים      אם כבש הוא מקריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העיזים       אם  עז קרבנו

וטי    לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העזים        אם  עז קרבנו

מינ    לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העזים        אם  עז קרבנו

פריז   לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העזים        ואם עז קרבנו

דפוס   לא מצא   מן  הכשבים  יביא מן העיזים       ואם עז

ג7     לא <...>                  מן העזים

ירו1   לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העזים        ואם עז קרבנו

או3    לא מצא               יביא מן העזים  שנא'  ואם עז קרבנו

או51   לא מצא   [מן הכבשים] יביא מן העיזים דכתי' ואם עז קרבנו

ששון   לא מצא   מן  הכבשים  יביא מן העזי'        אם  עז קרבנו

--------------------------------------------------------------------

לונ        לא מצא           יביא מן העוף         ואם מן העוף

וטי        לא מצא מן העזים  יביא מן העוף         ואם מן העוף

מינ        לא מצא מן העזים  יביא מן העוף         ואם מן העוף

פריז       לא מצא מן העזים  יביא מן העוף         ואם מן העוף

דפוס   ואם לא מצא מן העיזים יביא מן העופות       ואם מן העוף

ג7         לא מצ'           יביא מן העוף

ירו1       לא מצא מן העזים  יביא מן העוף         ואם מן העוף קרבנו

או3        לא מצא           יביא מן העוף   דכתי' ואם מן העוף קרבנו

או51       לא מצא           יביא מן העוף   דכתי' ואם מן העוף קרבנו

ששון       לא מצא מן העזים  יביא מן העוף         ואם מן העוף ()[ק]רבנו

--------------------------------------------------------------------

לונ        לא מצ' מן העוף  יביא  סלת  הה"ד       סלת

וטי        לא מצא מן העוף  יביא  סלת  הה"ד       סלת

מינ        לא מצא    העוף  יביא  סלת  הה"ד       סלת

פריז       לא מצא מן העוף  יביא  סלת  הה"ד       סלת

דפוס   ואם לא מצא    מהעוף יביא  סלת             סלת

ג7         ל' מצ'          יב<.. ...> האיפ'      סל'

ירו1       לא מצא מן העוף  יביא  סלת  הה"ד       סלת

או3        לא מצא          יביא  סלת  דכתי'      סלת

או51       לא מצא          יביא  סולת דכתי'      סולת יביא

ששון       לא מצא          יביא  סולת הה"ד  (וה) סלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקורבנות כולן

וטי    יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות  כולם

מינ    יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות  כולן

פריז   יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות  כולם

דפוס              מנחה תמיד ולא עוד אלא      שכל הקרבנות

ג7                                      מלמד שכל הקרבנות

ירו1   יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות

או3    יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות  כולן

או51   יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      כל  הקרבנות

ששון   יהיה קרבנו           ולא עוד אלא      שכל הקרבנות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינן באין חציין וזו  באה   חצאין  הה"ד  מחציתה בבקר ומחציתה

וטי    אינן באין חצאין וזו  באה   חצאין  הה"ד  מחציתה בבקר ומחציתה

מינ    אינן באין חציין וזה  באה   חציין  הה"ד  מחצית' בבקר ומחצית'

פריז   אינן באין חצאין                   הה"ד  מחציתה בבקר ומחציתה

דפוס   אינן באים חציים וזו  באה   חציים        מחציתה בבקר ומחציתה

ג7     אינן באין <...>      ?ב?אה חצ'

ירו1   אינם באים חצאין וזו  באה   חצאין  הה"ד  מחציתה בבקר ומחציתה

או3    אינן באים חצאין וזו  באה   חצאין  דכתי' מחציתה בבקר ומחציתה

או51   אינן באין חצאין [וזו באה   חצאין] דכתי' מחציתה בבקר ומחציתה

ששון   אינן באין חצאין וזו  באה   חצאין  הה"ד  מחציתה בבקר ומחציתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בערב ולא עוד אלא כל          שמקרבה        מעלה  עליו

וטי    בערב ולא עוד אלא כל  מי      שמקרבה        מעלה  עליו

מינ    בערב ולא עוד אלא כל          שמקרבה        מעלה  עליו

פריז   בערב ולא עוד אלא כל          שמקרבה        מעלה  עליו

דפוס   בערב ולא עוד אלא כל  מי שהוא מקריב    אותה מעלה  עליו

ג7          ולא עוד אלא שכל         מקריבה        מע<.. ...>

ירו1   בערב ולא עוד אלא             המקריבה       מעלה  עליו

או3    בערב ולא עוד אלא             שהמקריבה      מעלה  עליו

או51   בערב ולא עוד אלא             המקריבה       מעלה  עליו

ששון   בערב ולא עוד אלא             המקריבה       מעלה  עליו

--------------------------------------------------------------------

לונ          כילו      הקריב מסוף העו'  ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

וטי          כילו      הקריב מסוף העולם ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

מינ          כאלו      הקריב מסוף העולם ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

פריז         כאילו     הקריב מסוף העולם ועד סופו הה"ד     ממזרח

דפוס   הכתוב כאילו הוא מקריב מסוף העולם ועד סופו שנאמ' כי ממזרח

ג7 

ירו1         כאלו      הקריב מסוף העולם ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

או3    הכתו' כאלו      הקריב מסופ העולם ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

או51   הכתוב כאלו      הקריב מסוף העולם ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

ששון   הכתו' כאלו      הקריב מסוף העו'  ועד סופו הה"ד  כי ממזרח

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר מוג' וגו'

וטי    שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וגו'

מינ    שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר מוגש וגו'

פריז   שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וגו'

דפוס   שמש עד  מבואו וגו'

ג7 

ירו1   שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים ובכל מקום מוקטר מוגש וגו'

או3    שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וכו'

או51   שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים

ששון   שמש ועד מבואו גדול שמי בגוים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                             סליק פרשתא

וטי                             סליק פרשתא

מינ                             סליק פרשת

פריז

דפוס

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון   ומנחה טהורה אמר יי צבאות