לונ    {ד} אמ"ר    פינחס     למלך [שבאו] עריסין ובני ביתו לכבדו

וטי    {ד} אמ'  ר' פינחס     למלך        עריסין ובני ביתו לכבדו

מינ    {ד} א"ר     פנחס      למלך        עריסין ובני ביתו לכבדו

פריז   {ד} א"ר     פנחס      למלך        עריסין ובני ביתו לכבדו

דפוס   {ד} א"ר     פנחס  משל למלך שבאו   אריסיו ובני ביתו לכבדו

ירו1   {ד} א"ר     פנחס      למלך שבאו   עריסיו ובני ביתו לכבדו

או3    {ד} א"ר     פנחס      למלך שבאו   עריסיו ובני ביתו לכבדו

או51   {ד} א"ר     פנחס      למלך שבאו   עריסיו ובני ביתו לכבדו

ששון   {ד} א"ר     פנחס      למלך שבאו   עריסיו ובני ביתו לכבדו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בא אחר ואמ' למי הוא זה אמ'  לו עריסך       הוא

וטי    בא אחד ואמ' מי  הוא זה אמרו לו עריסך       הוא אמ'

מינ    בא אחד ואמ' מי  הוא זה אמ'  לו עריסך       הוא

פריז

דפוס   בא אחד ואמ' מי  הוא זה אמרו לו אריסך       הוא אמ'

ירו1   בא א'  ואמ' מי  הוא זה אמרו לו בן    ביתך      אמ'

או3    בא א'  ואמ' מי  הוא זה אמרו לו בן    ביתיך הוא אמ'

או51   בא א'  ואמ' מי  הוא זה אמרו לו בן    ביתך  הוא אמ'

ששון   בא א'  ואמ' מי  הוא זה אמרו לו עריסך       הוא אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                      בא אחד       ואמ' מי הוא זה אמ'

וטי        טילו וסדורו   בא אחר       ואמ' מי הוא זה אמרו

מינ                      בא אחד (ואח) ואמ' מי הוא זה אמ'

פריז                     בא אחד       וא'  מי הוא זה אמ'

דפוס   להן טלו  סדורו    בא א'  וכבדו ואמ' מי הוא זה אמרו

ירו1   להם טולו וסדורו   בא אחר       ואמ' מי הוא זה אמרו

או3        טולו וסדורו   בא אחר       ואמ' מי הוא זה אמרו

או51       טולו וסדורו   בא אחר       אמ'  מי הוא זה אמרו

ששון       טולו הורידוהו בא אחר       ואמ' מי הוא זה אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו בן     ביתך הוא אמ'        (טולו)[טלו הוא] וסדורו

וטי    לו בין    ביתך הוא אמ'        טילו            וסדורו

מינ    לו בן     ביתך הוא אמ'        טלו             וסדורו

פריז   לו עריסך       הוא א'         טילו            וסדורו

דפוס   לו בן     ביתך הוא אמ'        טלו             סדורו

ירו1   לו בן     ביתך הוא אמ'        טולו            וסדורו

או3    לו עריסך       הוא אמ'        טול?ו/י?        וסדורו

או51   לו עריסיך      הוא אמ' להם () טולו            וסדורו

ששון   לו בן     ביתך הוא אמ' להם    טולו            והורידוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ירו1   בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו עריסך ובן ביתך אמ' טולו

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ          בא אחד ואמ' מי הוא זה אמ'  לו לא   עריסך ולא בן ביתך

וטי          בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו לא   עריסך ולא בן ביתך

מינ          בא אחד ואמ' מי הוא זה אמ'  לו לאו  עריסך ולא בן ביתך

פריז         בא אחד וא'  מי הוא זה אמרו לו      עריסך ולא בן ביתך

דפוס         בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו לא   אריסך ולא בן ביתך

ירו1   וסדרו בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו לא   עריסך ולא בן ביתך

או3          בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו לא   עריסך ולא בן ביתך

או51         בא אחר ואמ' מי הוא זה אמרו לו לא   עריסך ולא בן ביתך

ששון         בא אחר ואמ' מי הוא זה         [לא] עריסך ולא בן ביתך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא בא אלא לכבדך  אמ' ליה הבו  ליה   סלודא  ויתיב עליה

וטי    ולא בא אלא לכבדך  אמ'     הבו        סלדיא  ויתיב עליה

מינ    ולא בא אלא לכבדך  אמ' ליה            סלודא  ויתיב עליה

פריז   ולא בא אלא לכבדך  א'      הבו        סלדיא  ויתיב עליה

דפוס   אלא בא     לכבדך  אמר     יהבו לו    סלריא  וישב  עליה

ירו1   ולא בא אלא לכבדך  אמ'     הבו  ליה   סליריא ויתיב עליה

או3    ולא בא אלא לכבדך  אמר     הבו  ליה   סלידיא ויתיב עליה

או51   ולא בא אלא לכבודך אמ'     הבו  לי[ה] סלידיא ויתיב עליה

ששון   ולא בא אלא לכבדך  אמ'     הבו  ליה   סלידיא ויתיב עליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך חטאת באה על חטא ואשם בא  על חטא תודה (ש)אינה באה

וטי    כך חטאת באה על חט  ואשם בא  על חטא תודה שאינה   באה

מינ    כך חטאה באה על חטא ואשם בא  על חטא תודה שאין    באה

פריז   כך חטאת באת על חטא ואשם     על חטא תודה שאינה   באה

דפוס   כך חטאת באה על חטא ואשם בא  על חטא תוד' אינה    באה

ירו1   כך חטאת באה על חטא ואשם באה על חטא תורה שאינה   באה

או3    כך חטאת בא  על חטא אשם  בא  על חטא תודה שאינה   באה

או51   כך חטאת בא  על חטא אשם  בא  על חטא תודה שאינה   בא

ששון   כך חטאת באה על חטא ואשם באה על חטא תודה שאינה   באה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על חטא                            אם על תוד' יקריבנו

וטי    על חטא                            אם על תודה יקריבנו

מינ    על חטא                            אם על תודה יקריבנו

פריז   על חטא                            אם על תודה יקריבנו

דפוס   על חטא                            אם על תודה יקריבנו

ירו1   על חטא הוי אומ' זובח תודה יכבדנני אם על תודה יקריבנו

או3    על חטא          זובח תודה יכבדנני

או51   על חטא הוי אומ' זובח תודה יכבדנני אם על תודה יקריבנו

ששון   על חטא הוי אומ' זובח תודה יכבדנני אם על תודה יקריבנו