לונ    {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בר' חנינא ר'

וטי    {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בר  חנינא ר'

מינ    {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי ב"ר חנינא ר'

פריז   {ו} אם על תודה יקריבנו ר' אליעזר ור' יוסי בר' חנינא ר'

דפוס   {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בר  חנינה ר'

ירו1   {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בר' חנינא ר'

או3    {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בר  חנינא ר'

או51   {ו}                    ר' אלעז'  ור' יוסי בר' חנינא ר'

ששון   {ו}                    ר' אלעזר  ור' יוסי בן  זמרא  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעזר   אמ'  שלמים הקריבו בני נח ור'     יוסי  בר' חנינה

וטי    אלעזר  אמ'  שלמים הקריבו בני נח ור'     יוסי  בר  חנינא

מינ    אלעזר  אומ' שלמים הקריבו בני נח ור'     יוסי  ב"ר חנינא

פריז   אליעזר א'   שלמים הקריבו בני נח ור'     יוסי  בר' חנינא

דפוס   אלעזר  אמ'  שלמים הקריבו בני נח ור'     יוסי  בר  חנינא

ירו1   אלעזר  אמ'  שלמים הקריבו בני נח ור      'יוסי בר' חנינא

או3    אלעזר  אמ'  שלמים הקריבו בני נח [וריב"ח

או51   אלעז'  או'  שלמים הקריבו בני נח [ור'    יוסי  בר  חנינה

ששון   אלעז'  אמ'  שלמים הקריבו בני נח ר'      יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ        עולות הקריבו   בני נח  מתיב  ר' לעזר  לר' יוסי

וטי    אמ' עולות הקריבו   בני נח  מותיב ר' אלעזר לר' יוסי

מינ        עולות [הקריבו] בני נח  מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי

פריז   א'  עולות הקריבו   בני נח  מותיב ר' אלעזר לר' יוסי

דפוס   אמ' עולות הקריבו   בני נח  מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי

ירו1   אמ' עולות הקריבו   בני נח  מתיב  ר' אלעז' לר' יוסי

או3    אמ' עולות הקריבו   בני נח] מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי

או51   אמ' עולות הקריבו   בני נח] מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי

ששון   או' עולות הקריבו   בני נח  מתיב  ר' אלעז' לר' יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' חנינה                   והבל הביא גם הוא מבכורות צא'

וטי    בר  חנינא עביד לה כמאן דאמר והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

מינ    ב"ר חנינא                   והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

פריז   בר' חנינה                   והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

דפוס   בר  חנינה                   והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

ירו1   בר' חנינא                   והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

או3                                והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

או51                               והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו

ששון                               והבל הביא        מבכורות צאנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומחל'         דבר שחלבו קרב  דא מה עבד  לה      ר' יוסי

וטי    ומחלבהן       דבר שחלבו קרב  דא מה עבד  לה      ר' יוסי

מינ    ומחלבהן       דבר שחלבו קרוב דא מ' עבד  ליה     ר' יוסי

פריז   ומחלביהן      דבר שחלבו קרב  דא מה עבד  לה      ר' יוסי

דפוס   ומחלביהן      דבר שחלבו קרב  דא מה עבד  ליה     ר' יוסי

ירו1   ומחלבהן       דבר שחלבו קרב     מה עביד ליה     ר' יוסי

או3    ומחלבהן       דבר שחלבו קרב                 א"ל ר' יוסי

או51   ומחלביהן וגו' דבר שחלבו קרב                 א"ל ר' יוסי

ששון   ומחלביהן      דבר שחלבו קרב  דא מה עביד ליה     ר' יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר' חנינה עבד  לה     משמיניהון   מתיב  ר' לעזר  בר'

וטי    בר  חנינה עביד לה  מן שמיניהון    מותיב ר' אלעזר לר'

מינ    ב"ר חנינא עבד  ליה    משמניהון    מתיב  ר' אלעזר

פריז   בר' חנינה עביד לה  מן שמניהון     מותיב ר' אלעזר לר'

דפוס   בר  חנינה עבד  לה     משמניהון    מתיב  ר' אלעזר לר'

ירו1   בר' חנינא עביד        משמניהון    מתיב  ר' אלעזר לר'

או3              עביד ליה מן שמיניהון    מתיב  ר' אלעזר לר'

או51             עביד ליה מן שמניהון     מתיב  ר' אלעזר (ב)[ל]ר'

ששון   בר  חני'  עביד ליה מן שמ(נ)יניהון מתיב  ר' אלעז' לר'

--------------------------------------------------------------------

לונ             חנינה עביד וישלח את נערי בני יש'

וטי    יוסי בר  חנינא      וישלח את נערי בני יש'

מינ         ב"ר חנינא עביד וישלח את נערי בני ישר'

פריז   יוסי בר' חנינה      וישלח את נערי בני ישר'

דפוס   יוסי בר  חנינא      וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות

ירו1   יוסי בר  חנינא      וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות

או3    יוסי בר  חנינא      וישלח את נערי בני ישראל וגו'

או51   יוסי                וישלח את נערי בני ישראל וגו'

ששון   יוסי                וישלח את נערי בני ישראל וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 דא מה עבד  לה  ר' יוסי בר' חנינה עביד לה

וטי                 דא מה עבד  לה  ר' יוסי ב"ר חנינא עביד לה

מינ                 דא מה עבד  לה  ר' יוסי ב"ר חנינא עביד לה

פריז                דא מה עבד  לה  ר' יוסי בר' חנינא עביד לה

דפוס   ויזבחו שלמים דא מה עבד  לה  ר' יוסי בר  חנינה עביד לה

ירו1   ויזבחו שלמים דא מה עביד     ר' יוסי           עביד

או3                 דא מה עביד ליה ר' יוסי בר  חנינא עביד ליה

או51                דא מה עביד ליה ר' יוסי בר' חנינא עביד ליה

ששון                דא מה עביד ליה ר' יוסי           עביד ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמין דא'       מה שלמים היו          בעורן   בלא הפשט ובלא

וטי    כמין דא        מה שלמים היו          בעודן   בלא הפשט ובלא

מינ    כמאן דא(ת)[מ'] אם שלמים              בעורו   בלא הפשט

פריז   כמן  דא        מה שלמים היו          בעורן   בלא הפשט ובלא

דפוס   כמאן דאמ'      מה שלמים היו          בעורן   בלא הפשט

ירו1   כמ"ד              שלמים היו          בעורן   בלא הפשט ובלא

או3    כמ"ד              שלמים היו (עבידן)  [בעורן] בלא הפשט ובלא

או51   כמ"ד              שלמי' היו (נעיירן) [בעורן] בלא הפשט ובלא

ששון   כמ"ד              שלמים היו עבידן            בלא הפשט ובלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניתוח  מתיב  ר' לעזר  לר' יוסי בר' חנינה ויקח (א) יתרו

וטי    ניתוח  מותיב ר' אלעזר לר' יוסי בר  חנינא ויקח     יתרו

מינ    וניתוח מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי ב"ר חנינא ויקח     יתרו

פריז   ניתוח  מותיב ר' אלעז' לר' יוסי בר' חנינא ויקח     יתרו

דפוס   וניתוח מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי בר  חנינה ויקח     יתרו

ירו1   נתוח   מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי           ויקח     יתרו

או3    ניתוח  מיתיב ר' אלעזר לר' יוסי           ויקח     יתרו

או51   ניתוח  מתיב  ר' אלעזר לר' יוסי           ויקח     יתרו

ששון   ניתוח  מתיב  ר' אלעז' לר' יוסי           ויקח     יתרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    חתן  משה עלה  וזבחים        דא      מה עבד       לה  ר'

וטי    חתן  משה עולה וזבחים לאלהים דא      מה עביד      לה  ר'

מינ    חותן משה עולה וזבחים        דא (מנ) מה עבד       לה  ר'

פריז   חתן  משה עלה  וזבחים לאלים  דא      מן עבד       לה  ר'

דפוס   חתן  משה עולה וזבחים לאלים  דא      מה עבד  יתרו לה  ר'

ירו1   חתן  משה עולה וזבחים לאלהים דא      מה עביד      ליה ר'

או3    חותן משה עולה וזבחים לאלהים דא      מה עביד      ליה ר'

או51            עולה וזבחים        דא      מה עביד      ליה ר'

ששון   חותן משה עולה וזבחים לאל'ים דא      מה עביד      ליה ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוסי בר' חנינה עבד  לה  כמן   דא'  לאחר מתן תורה נתגייר

וטי    יוסי בר  חנינא עביד לה  כמאן  דאמר לאחר מתן תורה נתגייר

מינ    יוסי ב"ר חנינא עבד  לה  כמאן  דאמ' לאחר מתן תורה יתגייר

פריז   יוסי בר' חנינא עביד לה  כמאן  דא'  לאחר מתן תורה נתגייר

דפוס   יוסי בר  חנינה עבד      כמאן  דאמ' לאחר מתן תורה נתגייר

ירו1   יוסי בר  חנינא עביד ליה כמאן  דאמ' אחר  מתן תורה בא

או3    יוסי בר  חנינא עביד ליה כמד"א      אחר  מתן תורה בא

או51   יוסי           עביד ליה כמ"ד       אחר  מתן תורה בא

ששון   יוסי           עביד ליה כמ"ד       אחר  מתן תורה בא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתרו ר' הונא אמ' איתפלגון ר' חייא    רבא ור' ייני חד

וטי    יתרו ר' חונא אמ' איתפלגון ר' חייה    רבה ור' ינאי חד

מינ    יתרו רב הונא אמ' איתפלגין ר' חייא    רבא ור' ינאי חד

פריז   יתרו ר' הונא א'  איתפלגון ר' חייא    רבה ור' ינאי חד

דפוס   יתרו             איפלגו   ר' חייא בר אבא ור' ינאי חד

ירו1   יתרו ר' הונא אמ' יתפלגון  ר' חייא    רבה ור' ינאי חד

או3    יתרו ר' הונא     איתפלגין ר' חייא    רבה ור' ינאי חד

או51   יתרו ר'                      חייא    רבה ור' ינאי חד

ששון   יתרו ר'                      חייא    רבא ור' ינאי חד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'      לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ'        קודם

וטי    אמ'      לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ'        קודם

מינ    אמ'      לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ'        קודם

פריז   א'       לאחר מתן תורה נתגייר

דפוס   אמ       לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ'        קודם

ירו1   אמר      לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ'        קודם

או3    אמ'      לאחר מתן תורה נתגייר יתרו וחד אמ' (לאחר) [קודם]

או51   אמ' יתרו לאחר מתן תורה נתגייר      וחד אמ'        קודם

ששון   אמ'      לאחר מתן תורה בא     יתרו וחד אמ'        (לאחר)[קודם]

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתן תורה נתגייר יתרו ר'  הונא           מן   דאמ' קודם

וטי    מתן תורה נתגייר יתרו                    מאן  דאמ' קודם

מינ    מתן תורה נתגייר יתרו                    מאן  דאמ' קודם

פריז

דפוס   מתן תורה נתגייר יתרו א"ר הונא ולא פליגי מאן  דאמ' קודם

ירו1   מתן תורה נתגייר יתרו                    מאן  דאמ' לאחר

או3    מתן תורה נתגייר יתרו                    מ"ד       קודם

או51   מתן תורה נתגייר יתרו                    <...

ששון   מתן תורה בא     יתרו                    מ"ד       קודם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתן  תורה נתגייר יתרו כמן  דאמ'      שלמים [הק']  בני נח

וטי    מתן  תורה נתגייר      כמאן (א)[ד]אמ' שלמים הקריבו בני נח

מינ    מתן  תורה נתגייר יתרו כמאן דאמ'      שלמים הקריבו בני נח

פריז                         כמאן דא'       שלמים הקריבו בני נח

דפוס   מתן  תורה נתגייר יתרו כמאן דאמ'      שלמים הקריבו בני נח

ירו1   מתן  תורה             כמ"ד           עולות הקריבו בני נח

או3    מ"ת                   כמ"ד           שלמים הקריבו בני נח

או51   ..>ן תורה             כמ"ד           שלמים הקריבו בני נח

ששון   מתן  תורה             כמ"ד           שלמים הקריבו בני נח

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאן  דא'  לאחר מתן תורה נתגייר יתרו כמן  דאמ' עולות הקר'

וטי    מאן  דאמ' לאחר מתן תורה נתגייר      כמאן דאמ' עולות הקריבו

מינ    מאן  דאמ' לאחר מתן תורה נתגייר יתרו כמאן דאמ' עולות הקריבו

פריז   מאן  דא'  לאחר מתן תורה נתגייר      כמאן דא'  עולות הקריבו

דפוס   ומאן דאמר לאחר מתן תורה נתגייר יתרו כמאן דאמ' עולות הקריבו

ירו1   מ"ד       קודם מתן תורה             כמאן דאמ' שלמים הקריבו

או3    ומ"ד      לאחר מ"ת                  כמ"ד      עולות הקריבו

או51   ומ"ד      לאחר מתן תורה             כמ"ד      עולות הקריבו

ששון   ומ"ד      לאחר מתן תורה בא          כמ"ד      עולות הקריבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בני נח דא  מסייעא ליה לר' יוסי בר' חנינה עורי צפון

וטי    בני נח דא  מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא עורי צפון

מינ    בני נח ד"א מסייעא ליה לר' יוסי ב"ר חנינא עורי צפון

פריז   בני נח דא  מסייעא ליה לר' יוסי בר' חנינה עורי צפון

דפוס   בני נח ודא מסייע  ליה לר' יוסי בר  חנינה עורי צפון

ירו1   בני נח     מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא עורי צפון

או3    בני נח     מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא עורי צפון

או51   בני נח     מסייע  לה  לר' יוסי ב"ח דאמ'  עורי צפון

ששון   בני נח     מסייע  ליה לר' יוסי בר  חנינ' עורי צפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותו

וטי    ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

מינ    ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

פריז   ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

דפוס   ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

ירו1   ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה לצפון ולמה קורא אותה

או3    ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

או51   ובואי תימן עורי צפון זו עולה שנשחטה בצפון ולמה קורא אותה

ששון   ובואי תימן עורי צפון זו עולה              ולמה קורא אותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עורי      דבר  שהיה ישן ונתעורר       ובואי תימן      דבר

וטי    עורי      דבר  שהיה ישן ונתעורר       ובואי תימן אילו שלמים

מינ    עורי      דבר  שהיה ישן ונתעורר       ובואי תימן      דבר

פריז                                         ובאי  תימן

דפוס   עורי      דבר  שהוא ישן ונתעורר       ובואי תימן זו   תודה

ירו1   עורי צפון דבר  שהיה ישן ונתעורר בצפון ובואי תימן אלו  שלמים

או3    עורי צפון שהיה דבר  ישן ונתעורר בצפון ובאי  תימן אלו  שלמים

או51   עורי צפון דבר  שהיה ישן מתעורר  בצפון ובואי תימן אלו  זבחים

ששון        צפון      שהיה ישן ונתעורר בצפון ובואי תימן אלו  שלמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנשחטה  בדרום ולמה קורא אותה ובואי תימן      דבר שהוא לחידוש

וטי    שנשחטו  בדרום ולמה קורא אותה ובואי תימן      דבר שהוא לחידוש

מינ    שנשחטה  בדרום ולמה קורא אותה ובואי תימן      דבר שהוא לחידוש

פריז                                                דבר שהוא לחידוש

דפוס   שנשחטה  בדרום ולמה קורא אותה ובואי           דבר שהוא חי?דוש?

ירו1   שנשחטו  בדרום ולמה קורא אותה ובואי תימן      דבר של   חידוש

או3    שנשחטו  בדרום ולמה קורא אותם ובואי תימן שהיה דבר של   חידוש

או51   שנשחטו  בדרום ולמה קורא אותם ובואי תימן      דבר של   חידוש

ששון   שנשחטים בדרום ולמה קורא אותם ובואי תימן      דבר של   חידוש

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף  קרייה מסייעא ליה לר' יוסי           זאת תורת העולה

וטי    אף  קרייא מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא זאת תורת העולה

מינ    אף  קרייה מסייעא ליה לר' יוסי           זאת תורת העולה

פריז   אף  קרייא מסייעא ליה לר' יוסי בר' חנינא זאת תורת העולה

דפוס   ואף קריא  מסייעא     לר' יוסי בר  חנינה זאת      העולה

ירו1   אף  קרייה מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא זאת תורת העולה

או3    אף  קרייה מסייעא ליה לר' יוסי בר  חנינא זאת תורת העולה

או51   אף  קרייה מסייע  ליה לר' יוסי בר' חנינא זאת תורת העולה

ששון   אף  קרייה מסייע  ליה לר' יוסי בר' חנינא זאת תורת העולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא העולה שהקריבו בני נח וכדו           דאתי שלמים וזאת

וטי    היא העולה שהקריבו בני נח וכדו           דאתו שלמים וזאת

מינ    היא העולה שהקריבו בני נח וכדו           דאתי שלמים וזאת

פריז   היא העולה שהקריבו בני נח וכדי           דאתי שלמים וזאת

דפוס   היא העולה שהקריבו בני נח וכדו           דאתו שלמים זאת

ירו1   היא העולה שהקריבו בני נח וכמ"ד          דאתו שלמים וזאת

או3    היא העולה שהקריבו בני נח וכדו           דאתו שלמים וזאת

או51   היא העולה שהקריבו בני נח (וכמ"ד) [וכדו] דאתו שלמים וזאת

ששון   היא העולה שהקריבו בני נח וכמ"ד          דאתו שלמים וזאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורת זבח השלמ'  אשר הקריבו      ליי                אין

וטי         זבח השלמים אשר הקריבו      ליי                אין

מינ    תורת זבח השלמי' אשר הקריבו      לי'                אין

פריז   תורת זבח השלמים אשר הקריבו      ליי                אין

דפוס   תורת זבח השלמי' אשר הקריבו      ליי                אין

ירו1   תורת זבח השלמים אשר יקריבו      ליי אשר הקריבו ליי אין

או3    תורת זבח השלמים אשר יקריבו      ליי אשר הקריבו     אין

או51   תורת זבח השלמים אשר (ה)[י]קריבו ליי אשר הקריבו     אין

ששון   תורת זבח השלמים אשר יקריבו      ליי אשר הקריבו     אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  כאן אלא אשר יקריבו      ליי מיכן ולהבא מה מקיים

וטי    כתוב כן  אלא אשר יקריבו      ליי מיכן ולהבא מה מקיים

מינ    כת'  כאן אלא אשר יקריבו      ליי מכאן ולהבא מה מקיים

פריז   כת'  כאן אלא אשר יקריבו      ליי מיכן ולהבא מה מקיים

דפוס   כתי' כאן אלא אשר יקריבו      ליי מכאן ולהבא מה מקיים

ירו1   כתיב כאן אלא אשר יקריבו          מכאן ולהבא מה מקיים

או3    כתי' כאן אלא אשר יקריבו      ליי מכאן ולהבא מה מקיים

או51   כתי' כאן אלא אשר (ה)[י]קריבו ליי מכאן ולהבא מה מקיים

ששון   כתי' כאן אלא אשר יקריבו          מכאן ולהבא מה מקיים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' אלעזר  לקרייה דר' יוסי            עורי צפון לכשתעוררי

וטי    ר' אלעזר  לקרייא דר' יוסי  בר  חנינא עורי צפון לכשתעוררי

מינ    ר' אלעזר  לקרייה דר' יוסי            עורי צפון לכשתעוררי

פריז   ר' אלעזר  לקרייא דר' יוסי  ב"ר חנינה עורי צפון לכשתעוררו

דפוס   ר' אלעזר  לקרייה דר' יוסי  בר  חנינ' עורי צפון לכשיתעוררו

ירו1   ר' אלעזר  לקרייה דר' יוסי  בר  חנינא עורי צפון לכשיתעוררו

או3    ר' אלעזר  לקרייה דר' יוסי  בר  חנינא עורי צפון לכשיתעוררו

או51   ר' אלעז'  לקרייה דר' יוסי  בר' חנינא עורי צפון לכשיתעוררו

ששון   ר' אליעז' לקרייה דר' [יוסי בר] חנינ' עורי צפון לכשיתעוררו

--------------------------------------------------------------------

לונ    גליות  הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

וטי    גליות  הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

מינ    גליות  הנתונות לצפון יבאו  ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

פריז   גליות  הנתונות בצפון יבאו  ויחנו בדרום     הנני מביא אתם

דפוס   הגליות הנתונות בצפון יבאו  ויחנו בדרום שנ' הנני מביא אותם

ירו1   גליות  הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

או3    גליות  הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

או51   גליות  הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

ששון   הגליות הנתונות בצפון יבואו ויחנו בדרום     הנני מביא אותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מארץ צפון           לכשתעורר  גוג       הנתון בצפון

וטי    מארץ [צפון]         לכשתעורר  גוג       הנתון בצפון ?[דר]?

מינ    מארץ צפון           לכשתעורר  גוג       הנתון בצפון

פריז   מארץ צפון           לכשתעורר  גוג       הנתון בצפון

דפוס   מארץ צפון           לכשתעורר  גוג       הנתון בצפון

ירו1   מארץ צפון   (לכשעו) לכשיתעורר גוג       הנתון בצפון

או3    מארץ צפון   וגו'    לכשיתעורר גוג ומגוג הנתון בצפון

או51   מארץ צפון   וגו'    לכשיתעורר גוג ומגוג הנתון בצפון

ששון   מארץ צפון           לכשיתעורר גוג ומגוג הנתון בצפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבוא        ויפול   בדרום המד"א              ושובבתיך

וטי    [יבוא       ויפול   בדרום היך   מה  דאת  אמר ושובבתיך

מינ    יצא         ויפול   בדרום המ'   ד"א (אח)     ושובבתיך

פריז   יבא         ויפול   בדרום היך   מה  דאת  אמר ושובבתיך

דפוס   יבא         ויפול   בדרום כמה       דתמר     ושובבתיך

ירו1   יבאו  ויחנו         בדרום היך   כמה דאת  אמר ושובבתיך וששאתיך

או3    יבאו  ויחנו         בדרום הה"ד               ושובבתיך ושאשיתיך

או51   יבוא  ויחנו [ויפול] בדרום הה"ד               ושובבתיך וששאתיך

ששון   יבואו ויחנו         בדרום הה"ד               ושובבתיך ושאשתיך

--------------------------------------------------------------------

לונ    והעליתיך מירכתי צפון לכשתעורר  המלך המשיח שנתון בצפון

וטי    והעליתיך מירכתי וגו' לכשתעורר  מלך  המשיח שנתון בצפון

מינ    והעליתיך מירכתי צפון לכשתעורר  המלך המשיח שנתון בצפון

פריז   והעליתיך מירכתי וג'  לכשתעורר  מלך  המשיח שנתון בצפון

דפוס   והעליתיך מירכתי צפון           מלך  המשיח שנתון בצפון

ירו1   והעליתיך מירכתי צפון לכשיתעורר מלך  המשיח הנתון בצפון

או3                         לכשיתעורר מלך  המשיח הנתון בצפון

או51   וגו'                 לכשיתעורר מלך  המשיח הנתון בצפון

ששון   והעליתיך מירכתי צפון לכשיתעורר מלך  המשיח הנתון בצפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבוא       ויבנה   את בית המקדש שנתון בדרום הה"ד

וטי    יבוא] יבוא ויבנה   את בית המקדש שנתון בדרום הה"ד

מינ    יבוא       ויבנה      בית המקדש שנתון בדרום הה"ד

פריז   יבא        ויבנה   את בית המקדש שנתון בדרום הה"ד

דפוס   יבא        ויבנ'      בית המקד' הנתון בדרו' הדה' דכתי'

ירו1   יבא        ויבנה      בית המקדש הנתון בדרום הה"ד

או3    יבא        ויבנה      ב"ה       הנתון בדרום הה"ד

או51   יבוא       [ויבנה]    ב"ה       הנתון בדרום הה"ד

ששון   יבא        ויבנה      ב"ה       הנתון בדרום הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    העיר[ו]תי מצפון ויאת ממזרח שמש               ר' יוסי

וטי    העירותיהו מצפון ויאת ממזרח שמש שמש  וגו'     ר' חנינא

מינ    העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש               ר' יוסי

פריז   העירותיהו מצפון ויאת ממזרח שמש וגו'          ר' חנינה

דפוס   העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש           אמ' ר' יוסי

ירו1   העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש וגו'          ר' חנינא

או3    העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש וגו'          ר' חנינא

או51   העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש וגו'          ר' חנינא

ששון   העירותי   מצפון ויאת ממזרח שמש               ר' חנינ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר       בנימן  בר  לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שרוח  צפונית

וטי    בשם   ר'   בנימן  בר  לוי  לפני שבעולם הזה בזמן שרוח  צפונית

מינ    בשם   ר'   בנימין ב"ר לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שהרוח צפונית

פריז   בשם   ר'   בנימן  בר  לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שרוח  צפונית

דפוס   בשם   ר'   בנימין בר  לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שרוח  דרומית

ירו1   בש"ר       בנימין בר  לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שרוח  צפון

או3    בש"ר       בנימין בר  לוי  לפי  שבעולם הזה בזמן שרוח  צפון

או51   בש"ר       בנימין בר  לוי  לפי  שבעו'  הזה בזמן שרוח  צפון

ששון   (בש"ר לוי) בנימין     הלוי לפי  שבעה"ז     בזמן שרוח  צפון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנשבת אין רוח דרומית מנשבת ובזמן שרוח דרומית מנשבח אין

וטי    מנשבת אין רוח דרומית מנשבת ובזמן שרוח דרומית מנשבת אין

מינ    מנשבת אין רוח דרומית מנשבת ובזמן שרוח דרומית מנשבת אין

פריז   מנשבת אין רוח דרומי' מנשבת ובזמן שרוח דרומית מנשבת אין

דפוס   מנשבת אין רוח צפונית מנשבת ובזמן שרוח צפוני' מנשבת אין

ירו1   מנשבת אין רוח דרום   מנשבת ובזמן שרוח דרום   מנשבת אין

או3    מנשבת אין רוח דרום   מנשבת ובזמן שרוח דרום   מנשבת אין

או51   מנשבת אין רוח דרום   מנשבת ובזמן שרוח דרום   מנשבת אין

ששון   מנשבת אין רוח דרום   מנשבת ובזמן שרוח דרום   מנשבת אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוח צפונית מנשבת אבל לעתיד לבוא אמ' הק'        אני

וטי    רוח צפונית מנשבת אבל לעתיד לבוא א'  הקב"ה      אני

מינ    רוח צפונית מנשבת אבל לעתיד לבא  אמ' הקב"ה      אני

פריז   רוח צפונית מנשבת אבל לעתיד לבא  א'  הקב"ה      אני

דפוס   רוח דרומי' מנשבת אבל לעתיד לבא  אמר הקב"ה      אני

ירו1   רוח צפון   מנשבת אבל לעתיד לבא      הקב"ה אומ' אני

או3    רוח צפון   מנשבת אבל לעתיד לבא      הקב"ה אומ' אני

או51   רוח צפון   מנשבת אבל לעתיד לבוא     הב"ה  אומ' אני

ששון   רוח צפון   מנשבת אבל לעתיד לבא      הב"ה  או'  אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מביא רוח (ארגסטוס) [גדסטוס] לעולם שמשמ[ש]ות בו שתי רוחת

וטי    מביא רוח ארגסטיס            לעולם שמשמשות   בו שתי רוחות

מינ    מביא רוח אגרסטוס            לעולם שמשתמשות  בו שתי רוחות

פריז   מביא רוח ארגסטיס            בעולם שמשמשות   בו שתי רוחות

דפוס   מביא     ארגסטס             בעולם שמשמשות   בו שתי רוחות

ירו1   מביא רוח אגרסטיס            לעולם שמשמשת    בו שתי רוחות

או3    מביא רוח אגרסטיס            לעולם שמשמשת    בו שתי רוחות

או51   מביא רוח ארגסטיס            לעולם שמשמשת    בו שתי רוחות

ששון        רוח אגרסטיס            לעולם שמשתמשת   בו ב'  רוחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד           אומר לצפון     ולתימן            הבי

וטי    הה"ד           אומר לצפון תני ולתימן וגו'

מינ    הה"ד           אומ' לצפון תני ולתימן            הבי

פריז   הה"ד עורי צפון אומר לצפון תני ולתימן אל   תכלאי וג'

דפוס   הרהי           אומ' לצפון תני ולתימן אל   תכלאי הביאי בני

ירו1   הה"ד           אומר לצפון חני ולתימן            וגו'

או3    הה"ד           אומר לצפון תני ולתימן אל   תכלאי

או51   הה"ד           אומר לצפון תני ולתימן אל   תכלאי

ששון   הה"ד           אומר לצפון תני ולתימן אל   תכלאי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אמ"ר    יוחנן למדתך תורה דרך

וטי                           א"ר     יוחנן למדתך תורה דרך

מינ                           א"ר     יוחנן למדתך      דרך

פריז                          א"ר     יוחנן למדתך תורה דרך

דפוס   מרחוק ובנותי מקצה הארץ אמ'  ר' יוחנן למדתך תורה דרך

ירו1                          א"ר     יוחנן למדתך תורה דרך

או3                           א"ר     יוחנן למדתך תורה דרך

או51                          א"ר     יוחנן למדתך תורה דרך

ששון                          א"ר     יוח'  למדתך תורה דרך

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד  שתהא כלה  נותנת לו     רשות

וטי    ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד  שתהא כלה  נותנת לו     רשות

מינ    ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד  שתהא כלה  נותנת לו     רשות

פריז   ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד  שתהא כלה  נותנת לו     רשות

דפוס   ארץ שאין חתן נכנס לחופה אלא אם   כן   נותנת לו כלה רשו'

ירו1   ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד       שכלה נותנת לו     רשות

או3    ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד       שכלה נותנת לו     רשות

או51   ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד       שכלה נותנת לו     רשות

ששון   ארץ שאין חתן נכנס לחופה עד       שכלה נותנת לו     רשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד       יבא  דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו ואחר  כך באתי

וטי    הה"ד       יבוא דודי לגנו וגו'            ואחר  כך באתי

מינ    הה"ד       יבא  דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו ואח"כ    באתי

פריז   הה"ד       יבא  דודי לגנו                 ואחר  כך באתי

דפוס   הדהי דכתי' יבוא דודי לגנו ויאכל פרי מגדיו ואח"כ    באתי

ירו1   הה"ד       יבא  דודי לגנו ואח"כ                    באתי

או3    הה"ד       יבא  דודי לגנו וגו'            ואח"כ    באתי

או51   הה"ד       יבוא דודי לגנו וגו'            ואח"כ    באתי

ששון   הה"ד       יבא  דודי לגנו                 ואח"כ    באתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לגני אחתי  כלה

וטי    לגני אחותי כלה

מינ    לגני אחותי כלה

פריז   לגני אחותי כלה

דפוס   לגני אחותי כלה

ירו1   לגני אחותי כלה

או3    לגני אחותי כלה

או51   לגני אחותי כלה

ששון   לגני אחותי כלה