לונ    {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס למדינה ועימו כיתות כיתו(ן)[ת]

וטי    {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס למדינה ועימו כיתות כיתות

מינ    {ח} א"ר    אחא     לשלטן  שנכנס למדינה ועמו  כתות  כתות

פריז   {ח} א"ר    אחא משל לשלטון שנכנס למדינה ועמו  כיתות כיתות

דפוס   {ח} אמ' ר' אחא משל לשלטו' שנכנ' למדינה ועמו  כיתות כיתות

ירו1   {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס למדינה ועמו  כתות  כתות

או3    {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס במדינה ועמו  כתות

או51   {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס        ועמו  כתות

ששון   {ח} א"ר    אחא     לשלטון שנכנס        ועמו  כת

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלליסטין אמ' אחד     לחבירו מה  דחיל הדין שליטא  אמ'

וטי       שללסטים  אמר אחד מהם לחבירו מה  דחיל הדין שליטא  אמ'

מינ    של ליטטין   אמ' אחד     לחבירו מה  דחיל הדין שליטא  אמ'

פריז   של לסטים    אמר אחד מהם לחברו  מה  דחיל הדין שליטא  א'

דפוס   של ליסטים   אמ' אחד     לחבירו מה  דחיל הדין שליטא  אמ'

ירו1   של לסטים    אמ' אחד מהם לחבירו מה  דחיל הדין שליטא  א"ל

או3    של ליסטים   אמ' אחד     לחבירו מה  דחיל הדין שלטון  א"ל

או51   של לסטים    אמ' א'  מהם לחבירו מה  דחיל הדין שלטון  א"ל

ששון   של לסטים    אמר א'  מהם לחבירו מאן דחיל הדין שלטונא א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה תהי פסטמא   דילך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

וטי    ליה תהא פסטמא   דילך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

מינ    ליה תהי פסטמא   דילך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

פריז   לו  תהא פסטמא   דילך שבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

דפוס   ליה הדא פסטמ'   דילך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

ירו1       תהא פיסטימא דידך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

או3        תהא פיסטימא דידך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

או51           פיסטימא דידך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

ששון           פיסטימא דידך טבא ולית את דחיל מיניה כך כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ששמעו ישרא' פרשת קרבנות  נתייראו אמ' להם משה אל תיראו

וטי    ששמעו יש'   פרשת קרבנות  נתיראו  א'  להם     אל תיראו

מינ    ששמעו ישראל פרשת קרבנות  נתייראו אמ' להן משה אל תיראו

פריז   ששמעו ישר'  פרשת קרבנות  נתיראו  א'  להם     אל תיראו

דפוס   ששמעו ישראל פרשת קרבנות  נתייראו אמ' להן משה אל תיראו

ירו1   ששמעו ישראל פרשת קרבנות  נתייראו אמ' להם משה אל תיראו

או3    ששמעו ישראל פרשת הקרבנות נתיראו  אמ' להם משה אל תיראו

או51   ששמעו ישראל פרשת הקרבנות נתייראו א"ל     משה אל תיראו

ששון   ששמעו יש'   פרש' הקרבנות נתייראו אמ' להם משה אל תתייראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והתעסקו בתורה   ואין אתם מתייראים מכל אלה  הה"ד      זאת

וטי    התעסקו  בתורה   ואי  אתם מיתיראים מכל אלה  הה"ד      זאת

מינ    והתעסקו בתורה   ואין אתם מתייראים מכל אלה  הה"ד      זאת

פריז   התעסקו  בתורה   ואם  אתם מתיראין  מכל אילו הה"ד      זאת

דפוס   התעסקו  בתורה   ואין אתם יראים    מכל אלה  הדהי דעת' זאת

ירו1   תתעסקו  בתורתכם ואין אתם מתייראין מכל אלו  הה"ד      זאת

או3    התעסקו  בתורה   ואי  אתם מתיראים  מכל אלה  הה"ד      זאת

או51   התעסקו  בתורה   ואי  אתם מתייראים מכל אלה  הה"ד      זאת

ששון   התעסקו  בתורה   ואי  אתם יראי'    מכל אלה  הה"ד      זאת

--------------------------------------------------------------------

לונ    התורה לעולה ולמנחה וגו'

וטי    התורה לעולה ולמנחה וגו'

מינ    התורה לעולה ולמנחה וגו'

פריז   התורה לעולה ולמנחה וגו'

דפוס   התורה לעולה ולמנחה

ירו1   התורה לעולה למנחה  וגו'

או3    התורה לעולה למנחה  ולחטאת   ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים

או51   התורה לעולה למנחה  (ו)לחטאת ולאשם ולמלואים  ולזבח השלמים

ששון   התורה לעולה למנחה  ולחטאת   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    למה  שלמים באחרונה     שיש   בה  מינין הרבה

וטי    למה  שלמים באחרונה     שישבה     מינין הרבה

מינ    למה  שלמים באחרונה     שיש   בהן מינין הרבה

פריז   למה  שלמים באחרונה     שיש   בה  מינין הרבה

דפוס   ולמה שלמי' באחרונה     שיש   בה  מינין הרבה

ירו1   למה  שלמים באחרונה     שיש   בהם מינים הרבה

או3    למה  שלמים באחרונה למה שיש   בה  מינין הרבה [פי' מיני

או51   למה  שלמים באחרונה     שיש   בהן מינין הרבה

ששון   למה  שלמים באחרונה     שיש   בהן מינין הרבה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             אמ"ר סימון הדא גרומיתא [אינה באה]

וטי                             א"ר  סימון הדא גרומיתא אינה  באה

מינ                             א"ר  סימון הדא גרומיתא אלא   באה

פריז                            א"ר  סימון הדא גרומיתא אינה  באה

דפוס                            א"ר  סימון הדא גרזמיתא אינה  באה

ירו1                            א"ר  סימא  הדא גרזמיתא אינה  באה

או3    פירות מעורבין אלו עם אלו            הדא גרמינתא אינה  באה

או51                            [א"ר סימון היא גרסמיתא אינה  באה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא באחרונה למה שיש בה  מינין    הרבה             כך  למה

וטי    אלא באחרונה למה שיש בה  מינין כך הרבה

מינ        באחרונה למה שיש בהן מינין    הרבה

פריז   אלא באחרונה למה שיש בה  מינין    הרבה

דפוס   אלא באחרונה למה שיש בה  מינים    הרבה             כך  למה

ירו1   אלא באחרונה למה שיש בה  מינים    הרבה

או3    אלא באחרונה למה שיש בה  מינין    הרבה] [א"ר סימ.. ... למה

או51   אלא באחרונה למה שיש בה  מינין    הרבה]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלמים באחרונה שיש בה מינין [הרבה]    [אימורין] (ה)[ל]מזבח

וטי                                         אימורין   למזבח

מינ                                         אימורין   למזבח

פריז                                        אמורין    למזבח

דפוס   שלמים באחרונה שיש בה מינים הרבה   דם ואמורים   למזבח

ירו1                                        אמורין    למזבח

או3                  שיש בה ...   הרבה]     אמורין    למזבח

או51                                        אימורין   למזבח

ששון                                        אימורין   למזבח

--------------------------------------------------------------------

לונ    חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמע'  א'   מי

וטי    חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמעון אמ'  מי

מינ    חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמעון אמ'  מי

פריז   חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמעון או'  מישהוא

דפוס   חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמעון אומר מי

ירו1   חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר'   שמעון אומר מי

או3    חזה ושוק לכהני  עור ובשר לבעלים רש"א            מי

או51   חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים ר"ש        אומ' מי

ששון   חזה ושוק לכהנים עור ובשר לבעלים רש"א            מי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהוא      שלם  מביא שלמים

וטי    שהו(ח)[א] שלים מביא שלמים

מינ    שהוא      שלם  מביא שלמים

פריז             שלים מביא שלמים

דפוס   שהוא      שלם  מביא שלמים ואין אונן מביא שלמים

ירו1   שהוא      שלם  מביא שלמים

או3    שהיה      שלם  יביא שלמים

או51   שהיה      שלם  יביא שלמים

ששון   שהיה      שלם  יביא שלם