לונ             {א}

וטי             {א}

מינ             {א}

פריז   פרשה  י' {א} קח את אהרן                    הה"ד

דפוס   פרשה  י' {א} קח את אהרן ואת  בניו אתו וגו' זהו  שאמר הכתוב

ג22             {א}

ירו1   פרשתא י' {א} קח את אהרן

או3    פרשת  י  {א} קח את אהרן

או51   פרשתא י' {א} קח את אהרן                    הה"ד

ששון   פרשתא י' {א} קח את אהרן וגו'               הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהבת צדק  ותשנא רשע

וטי    אהבת צדק  ותשנא רשע על   [כן] משחך אלים  אליך  שמן ששון

מינ    אהבת צדק  ותשנא רשע על   כן   משחך אלהי' אלהיך שמן ששון

פריז   אהבת צדק  ותשנא רשע על   כן   משחך וגו'

דפוס   אהבת צדק  ותשנא רשע וגו'

ג22    אהבת צדק  ותשנא רשע וג'

ירו1   אהבת צדק  ותשנא רשע על   כן   משחך וגו'

או3    אהבת צדק  ותשנא רשע על   כן   משחך אלהים אלהיך

או51   אהבת צדק  ותשנא רשע על   כן   משחך אלהים אלהיך שמן ששון

ששון   אהבת צדיק ותשנא רשע

--------------------------------------------------------------------

לונ            ר' יודן בש"ר    עזריה               פתר קרייה

וטי    מחביריך ר' יודן בשם  ר' עזריה               פתר קרייה

מינ    מחביריך ר' יודן בשם  ר' לוי   ב"ר     סימון פתח קרייה

פריז           ר' יודן בשם  ר' עזריה               פתר קרייא

דפוס           ר' יודן בשם  ר' עזריא               פתר קריא

ג22            ר' יודן בשום ר' יהודה בר  רבי סימון פתר קראיא

ירו1           ר' יודן בש"ר    עזריה               פתר קרייה

או3            ר' יודן בש"ר    עזריה               פתר קרייה

או51   מחביריך ר' יודן בש"ר    עזריה               פתר קרייה

ששון           ר' יודן בש"ר    עזריה               פתח קרייה

--------------------------------------------------------------------

לונ           באברהם   אבי'  בשעה שביקש [רחמים] על סדומיים  אמ'

וטי           באברהם   אבינו בשעה שביקש רחמים   על הסדומיים א'

מינ           באברהם   אבינו בשעה שביקש רחמים   על הסדומיים אמ'

פריז          באברהם   אבינו בשעה שבקש  רחמים   על הסדומיים אמ'

דפוס   באבינו אברהם          בשעה שבקש  רחמים   על סדומי'   אמר

ג22    באבינו אברהם          בשעה שביקש רחמים   על הסדומיים אמר

ירו1          באברהם   אבינו בשעה שביקש רחמים   על הסדומיים אמ'

או3           באברהם   אבינו בשעה שביקש רחמים   על סדומיים  אמ'

או51          באברהם   אבי'  בשעה שבקש  רחמי'   על הסדומיים אמ'

ששון          [באברהם] אבי'  בשעה שבקש  רחמים   על הסדומיים אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו רבו'      שלעו'   נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

וטי    לפניו רבון      העולמים נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

מינ    לפניו רבו'   של עולם    נשבעת שאי     אתה מביא מבול לעולם

פריז   לפניו רבונו  של עולם    נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

דפוס   לפניו רבונו  של עולם    נשבעת שאי     אתה מביא מבול לעולם

ג22    לפניו ריבון     העולמים נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

ירו1   לפניו רשב"ע             נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

או3    לפניו רבון      העולמים נשבעת שאין    אתה מביא מבול לעולם

או51   לפניו רבוש"ע            נשבעת ש(ל)אין אתה מביא מבול לעולם

ששון   לפניו רבו'      ש"ע     נשבעת דאין    אתה מביא מבול לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד       כימי    נח זאת לי

וטי    הה"ד       כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי מעבר  מי נח עוד

מינ    הה"ד       כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי מעבור מי נח עוד

פריז   הה"ד       כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי מעבור מי נח וג'

דפוס   הדהי דכתיב כי   מי נח זאת לי

ג22

ירו1   הה"ד       כימי    נח זאת לי וגו'

או3    שנא'       כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי וגו'

או51   הה"ד       כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי

ששון   שנ'        כי   מי נח זאת לי אשר  נשבעתי וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ               מבול    שלמים אי                   אתה מביא

וטי    וגומ'      מבול    שלמים אי                   אתה מביא

מינ    על    הארץ מבול של מים   אי                   אתה מביא

פריז              מבול של מים   אי                   אתה מביא

דפוס              מבול של מים   אי                   אתה מביא

ג22               מבול    שלמים אי                   אתה מביא

ירו1              מבול של מים   אינך מביא מבול של אש אתה מביא

או3               מבול של מים   אי                   אתה מביא

או51              מבול    שלמים אי                   אתה מביא

ששון              מבול של מים   אי                   אתה מביא

--------------------------------------------------------------------

לונ        מבול    שלאש    [את] מביא מה אתה מערים על השבועה אם

וטי        מבול    שלאש    אתה  מביא מה אתה מערים על השבועה אם

מינ        מבול של אש      אתה  מביא מה אתה מערים על השבועה א"כ

פריז   אבל מבול של אש      אתה  מביא מה אתה מערים על השבועה אם

דפוס       מבול של אש      אתה  מביא מה אתה מערים על השבועה אם

ג22        מבול    שלאש    אתה  מביא מה את  מערים על השבועה אם

ירו1                                 מה אתה מערים על השבועה א"כ

או3        מבול של אש      אתה  מביא מה אתה מערים על השבועה א"כ

או51               שלאש    את   מביא מה את  מערים על השבועה א"כ

ששון       מבול של אש   אי אתה  מביא    אתה מעריב על השבועה א"כ

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן    לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

וטי    כן    לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

מינ          לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

פריז   כן    לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

דפוס   כן    לא יצאת  ידי שבועה   הדהי דכתי' חלילה לך מעשו' כדבר

ג22    כן    לא יצאתה ידי שב?ו?עה הדא  היא   חלילה לך מעשות כדבר

ירו1         לא יצאתה ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

או3          לא יצאתה ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

או51         לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

ששון      את לא יצאת  ידי שבועה   הה"ד       חלילה לך מעשות כדבר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה                                   אמ' לפניו חלילה לך

וטי    הזה וגו'                              א'  לפניו חלילה לך

מינ    הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדי' כרשע           חלילה לך

פריז   הזה וג'                               אמ' לפניו חלילה לך

דפוס   הזה                                   אמ' לפניו חליל' לך

ג22    הזה להמית צדיק עם רשע וג'

ירו1   הזה                                   אמ' לפניו חלילה לך

או3    הזה                                   אמ' לפניו חלילה לך

או51   הזה

ששון   הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השפט  כל  הארץ לא יעשה משפט      אם משפטי את  מבקש אין

וטי    השופט כל  הארץ לא יעשה משפט      אם משפט  אתה מבקש אין

מינ    השופט כל  הארץ לא יעשה משפט      אם משפט  את  מבקש אין

פריז   השפט  כל  הארץ לא יעשה משפט         משפט  אתה מבקש אין

דפוס   השופט כל  הארץ לא יעשה משפט      אם משפט  את  מבקש אין

ג22                                     אם משפט  אתה מבקש אין

ירו1   השופט כלי הארץ לא יעשה משפט וגו' אם משפט  אתה מבקש אין

או3    השופט כל  הארץ לא יעשה משפט      אם משפט  אתה מבקש אין

או51                                    אם משפט  אתה מבקש אין

ששון                                    אם משפט  אתה מבקש אין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן  עולם     ואם עולם אתה מבקש אין כן  משפט     ואת

וטי    כן  עולם     אם  עולם אתה מבקש אין כן  משפט     ואת

מינ    כאן עולם     אם  עולם את  מבקש אין כאן משפט     אם

פריז   כאן עולם     אם  עולם אתה מבקש אין כאן משפט

דפוס   כאן עולם     אם  עולם את  מבקש אין כאן משפט     את

ג22    כן  עולם     או  עולם את  מבקש אין     משפט     את

ירו1       עולם     ואם עולם אתה מבקש אין     משפט כאן ואת

או3        עולם כאן ואם עולם אתה מבקש לית כאן משפט     ואת

או51       עולם     אם  עולם אתה מבקש אין     משפט     ואת

ששון       עולם     ואם עולם אתה מבקש אין     משפט     את

--------------------------------------------------------------------

לונ        תפוש חבלא  בתרין   ראשיה בעית   עולמך ובעית דינא  דקושטא

וטי        תפיס חבלא  בת[ר]ין ראשיה בעית   עלמך  ובעית דינא  דקושטא

מינ        תפיש חבלא  בתרין   רישיה באעית              דיניה דקושטא

פריז            חבלא  בתרין   ראשיה בעית   עולמך ובעית דינא  דקושטא

דפוס   בעי תפוס חבלא  בתרין   רישי  בעית   עולמך ובעי' דינ'  דקושטא

ג22        תפיס חבלא  בתרין   רישיה בעית   עלמא  בעית  דינא  דקושטא

ירו1       תפוס חבלא  בתרין   רישיה בעית   עולמך ובעית דינא  דקושטא

או3        תפיש חבילא בתרי    רישי  בעית   עולמך ובעית משפט

או51       תפיש חבלא  בתרי    רישי  בעי[ת] עלמא  ובעי  דינא  [דקושטא]

ששון   בעי תפוש חבלא  בתרין   רישי  בעית   עלמ'  ובעית דינא  בקושטא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם לא  את  מתיר  ציבחד לית עולמך      קאים אמ' לו

וטי    אם לית את  מתיר  ציבחד לית עלמך       קאים א'  לו

מינ    אם לית את  מתיר  חרצין לית עלמ'  יכיל קאים אמ' ליה

פריז   אם לית את  מתיר  ציבחר לית עלמך       קאים א'  לו

דפוס   אם אין את  מתי'  ציבחר לית עולמך יכול קאים א"ל

ג22    אם לית את  מותיר ציבחד לית עלמא  יכול קאים אמר לו

ירו1   אי לית     מוותר צבחר  לית עולמך      קאים אמ' לו

או3    אם לית את  מוותר צבחר  לית עולמך      קאים א"ל

או51   אי לית את  מוותר ציבחר לית עולמך      קאים אמ' לו

ששון   אם אי  אתה מוותר ציבחר לית עולמך      קאים א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ          אברהם       אהבת [ל]צדק                     את בריותיי

וטי          אברהם       אהבת צדק              אהבת לצדק את בריותיי

מינ    הקב"ה אברהם       אהבת צדק              אהבת לצדק את בריותי

פריז         אברהם       אהבת צדק              אהבת לצדק את בריותי

דפוס   הקב"ה אברה'       אהב' צדק    ותשנ' רשע אהבת לצדק    בריותי

ג22    הקב"ה אברהם       אהבת לצדק                       את בריותי

ירו1   הקב"ה             אהבת צדק    וגו'      אהבת לצדק את הבריות

או3                      אהבת צדק    ותשנא רשע אהבת לצדק    הבריות

או51   הב"ה  אברהם אברהם אהבת צדק    ותשנא רשע אהבת לצדק    בריותי

ששון   הב"ה              אהבת צדק    ותשנא רשע אהבת לצדק את הבריות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך שמ'  שש'

וטי    ותשנא רשע שנאתה לחייבן  על  כן משחך אלים  אליך  שמן  ששון

מינ    ותשנא רשע שנאת  לחייבו  על  כן משחך אלהי' אלהיך שמן  ששון

פריז   ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך שמן  ששון

דפוס             ושנאת מלחייבן ע"כ    משחך אלקים אלהיך שמן  ששון

ג22    ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך וג'

ירו1   ותשנא רשע ושנאת לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך שמן  ששון

או3    ושנאת           לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך וגו'

או51             ולא   לחייבן  על  כן משחך אלהים אלהיך שמן  ששון

ששון             ושנאת לחייבן  על  כך משחך אל'ים אל'יך שמן  ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחביריך מהו     מחביריך אמ' לו        חייך שעשרה דורות

וטי    מחביריך מהו     מחביריך א'  לו        חייך שעשרה דורות

מינ    מחביריך מהו     מחביריך אמ' לו  הקב"ה חייך שעשרה דורות

פריז   מחביריך                 א'  לו        חייך שעשרה דורות

דפוס   מחביריך מהו     מחביריך א"ל           חייך שי'   דורות

ג22            מה  הוא מחביריך אמר לו  הק'   חייך שעשרה דורות

ירו1   וגו'    מהו     מחביריך אמ' לו        חייך שעשרה דורות

או3            מהו     מחביריך אמ' ליה       חייך עשרה  דורות

או51   מחביריך מהו     מחביריך א"ל           חייך שעשרה דורות

ששון   מחבריך  מהו     מחביריך א"ל           חייך עשרה  דורות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מנח  ועד        אצלך עם אחד מהן לא נידבר ועמך     נידבר

וטי    מנח  ועד        אצלך עם אחד מהם לא נידבר ועמך     נידבר

מינ    מנח  ועד (אשלח) אצלך עם אחד מהן לא מדבר  עמו      מדבר

פריז   מנח  ועד        אצלך עם אחד מהם לא נידבר ועמך     נידבר

דפוס   שמנח עד         אצלך עם אח' מהם לא דברתי ועמך אני מדב'

ג22    מנח  ועד        אצלך עם אחד מהן לא נידבר עימך     נדבר

ירו1   מנח  ועד        אצלך עם א'  מהם לא דברתי ועמך     דברתי

או3    מנח  ועד        אצלך עם אחד מהם לא דברתי ועמך     דברתי

או51   מנח  ועד        אצלך עם א'  מהם לא דברתי ועמך אני מדבר

ששון   מנח  ועד        אצלך עם א'  מהם לא דברתי          ודברתי

--------------------------------------------------------------------

לונ               אחר הדברים האלה היה     דבר יי

וטי               אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אברם  במחזה

מינ               אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אברם

פריז              אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אברם  במחזה

דפוס       שנ'    אח' הדברי' האלה היה     דב' יי

ג22               אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אבר'  במחזה

ירו1       הה"ד   אחר הדברי' האלה היה     דבר יי אל אברם

או3        דכתי'  אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אברהם וגו'

או51       [הה"ד] אחר הדברים האלה היה     דבר יי אל אברם  במחזה

ששון   עמך דכתי'  אחר הדברים האלה היה היה דבר יי אל אברם  במחזה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    לאמר

מינ

פריז   לאמר

דפוס

ג22    לאמ<..>

ירו1

או3

או51   לאמר    ?()?

ששון   לאמר