לונ    {ב}                        ר' עזריה בש"ר    יהודה בר'

וטי    {ב}                        ר' עזריה בשום ר' יהודה בירבי

מינ    {ב}                                      ר' יהודה ב"ר

פריז   {ב}                        ר' עזריה בשם  ר' יהודה בר'

דפוס   {ב}                        ר' עזרי' בשם  ר' יהודה בר

ג22    {ב}                                      ר' יהוד' בר

ירו1   {ב}                        ר' עזריה בש"ר    יהודה ב"ס

או3    {ב}                        ר' עזריה בש"ר    יהודה ב"ר

או51   {ב} ד"א אהבת צדק ותשנא רשע ר' עזריה בש"ר    יהודה בר'

ששון   {ב}                        ר' עזריה בש"ר    יהו'  בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ       סימ'                פתר קרייא בישעיה אמ' ישעיה מטיל

וטי       סימון               פתר קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

מינ       סימון בש"ר    עזריה פתר קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

פריז      סימון               פתר קריא  בישעיה אמ' ישעיה מטייל

דפוס      סימ'                פתר קריא  בישעיה אמר ישעיה מטייל

ג22    ר' סימון בשום ר' עזריה פתר קראיא בישעיה אמר ישעיה מטייל

ירו1                          פתר קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

או3       סימון               פתר קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

או51      סימון               פתר קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

ששון      סימון               פתח קרייה בישעיה אמ' ישעיה מטייל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הייתי בבית תלמוד  ושמעתי    בקולו    שלק'          א'

וטי    הייתי בבית תלמודי ושמעתי    בקולו    שלהקב"ה       אומר

מינ    הייתי בבית תלמודי ושמעתי את קולו  של הקב"ה   שהוא  אומ'

פריז   הייתי בבית תלמודי ושמעתי    בקולו של הקב"ה         או'

דפוס   היתי  בבית תלמודי ושמעתי    קולו  של הקב"ה         אומר'

ג22    הייתי בבית תלמודי שמעתי     קולו     שלהקב"ה שהוא  אומר

ירו1   הייתי בבית תלמודי ושמעתי    בקול     הקב"ה         אומ'

או3    הייתי בבית תלמודי ושמעתי    קול      יי      צבאות אומר

או51   הייתי בבית תלמודי ושמעתי    קולו  של הב"ה    שהיה  אומ'

ששון   הייתי בבית תלמידי ושמעתי את קול      יי            אומר

--------------------------------------------------------------------

לונ    את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה היו  מכין

וטי    את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה היו  מכין

מינ    את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה היו  מכין

פריז   את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה היו  מכין

דפוס   את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה והיו מכין

ג22    את מי אשלח ומי ילך ?לנ?ו      שלחתי את מיכה היו  מכין

ירו1   את מי אשלח ומי ילך לנו   וגו' שלחתי את מיכה היו  מכין

או3    את מי אשלח ומי ילך לנו   וגו' שלחתי את מיכה והיו מכין

או51   את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה והיו מכין

ששון   את מי אשלח ומי ילך לנו        שלחתי את מיכה היו  מכין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו  על הלחי הה"ד

וטי    אותו על הלחי הה"ד

מינ    אותו על הלחי הה"ד     ויגש צדקיה בן כנענה ויך את מיכיהו

פריז   אותו         הה"ד

דפוס   אותו    בלחי הה"ד

ג22    אותו על הלחי הדא  היא

ירו1   אותו על הלחי הה"ד

או3    אותו על הלחי שנא'

או51   אותו על הלחי הה"ד

ששון   אותו         שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 בשבט     יכו              את הלחי

וטי                 בשבט     יכו              על הלחי את  שופט

מינ    על הלחי ואמ' בשבט     יכו              על הלחי את  שו'

פריז                בשבט     יכו את שבט ישראל על הלחי

דפוס                בשבט     יכו              על הלחי

ג22                 ב<..>שבט יכו              על הלחי וג'

ירו1                בשבט     יכו              על הלחי את  שופט

או3                 בשבט     יכו              על הלחי את  שופט

או51                בשבט     יכו              על הלחי את  שופט

ששון                בשבח     יכו              על הלח  את  שופט

--------------------------------------------------------------------

לונ                          שלחתי  את עמוס והיו   קורין

וטי    יש'                   שלחתי  את עמוס והיו   קוראין

מינ    ישר'                  שילחתי את עמוס היו    קורין

פריז                         שלחתי     עמוס והיו   קוראין

דפוס                         שלחתי  את עמוס והיו   קורין

ג22                          שילחתי את עמוס היו    קוראין

ירו1   ישראל                 שלחתי  את עמוס והיו   קורין

או3    ישראל                 שלחתי  את עמוס והיו   קורין

או51   ישראל (שלחתי את עמוס) שלחתי  את עמוס [ו]היו קורין

ששון   ישראל                 שלחתי  את עמוס היו    קורין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו פסילוסא אמ'         לא הוה      לקב"ה           על

וטי    אותו פסיליסא אמרין       לא הווה ליה לקב"ה           על

מינ    אותן פסלסא   אמ'   הקב"ה לא הוה  ליה                 עלמא

פריז   אותו פסיליסא אמרין       לא הוה  ליה להקב"ה          על

דפוס   אותו פסילוס'

ג22    אותו פסלסא   אמרון       לא הוה  קמי קב"ה            על

ירו1   אותו פסילוסא אמרין       לא הוה  ליה לקודשא בריך     על

או3    אותו פליסופא אמרי        לא הוה  ליה לקודשא בריך הוא

או51   אותו פליסוסא אמרי        לא היה  ליה להב"ה

ששון   אותו פסוליסא אמרי        לא הוה  ליה להב"ה           (על)

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן  לאשראה  שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לשון   פסילוסא

וטי    מאן לאשראה  שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לישנא  פסיליסא

מינ        לאשרויי שכינתיה אלא   על הדין       קטיע  לישנא  פסלסא

פריז   מאן לאשראה  שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לישנא  פסיליסא

דפוס

ג22    מה  למשרי   שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לישאנא פסלסא

ירו1   מאן לאשראה  שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לישנא  פסילוסא

או3        לאשראה          [אלא] על הדין [...] קטיעא לישנא

או51       לאשראה  שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא לישנא  [פסולוסא]

ששון   מאן למשרי   שכינתיה אלא   על הדין       קטיעא דלישנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ"ר         פינחס למה נקרא שמו עמוס             [מפני

וטי    א"ר          פינחס למה נקרא שמו עמוס   שהוא עמוס על

מינ    דא"ר         פנחס  למה נקרא שמו עמוס             על

פריז   א"ר          פנחס  למה נקרא שמו עמוס             על

דפוס   דא"ר אמ' ר'  פנח'  למה נקר' שמו עמוס

ג22    דאמ'     רבי פינחס למה נקרא שמו ?ע?מוס           עלשום

ירו1   א"ר          פנחס  למה נקרא שמו עמוס             ע"ש

או3    א"ר          פנחס  למה נקרא שמו עמוס

או51   דא"ר         פנחס  למה נקרא שמו עמוס

ששון   א"ר          פנח'  למה נקרא שמו עמוס             ע"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ        שהיה  עמוס] בלשונו        את מי אשלח ומי ילך לנו

וטי    שום שהיה  עמוס  בלשונו  מיעתה את מי אשלח ומי ילך לנו

מינ    שום שהיה  עמוס  בלשונו  מעתה  את מי אשלח ומי ילך לנו

פריז   שום שהיה  עמוס  בלשונו  מעתה  את מי אשלח

דפוס       שהיה  עמוס  בלשונו  מעתה  את מי אשל' ומי ילך לנו

ג22        שהיה        בלישניה       את מי אשלח ומי ילך לנו

ירו1       שהיה  עמוס  בלשונו        את מי אשלח ומי ילך לנו

או3        [ש..]       בלשונו        את מי אשלח ומי ילך לנו

או51       שהיה  עומס  בלשונו        את מי אשלח ומי ילך לנו

ששון       שהיה  עמוס  בלשונו        את מי אשלח ומי ילך לנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיד ואומר הנני שלחני אמ' לו       ישעיה בניי סרחנין  הן

וטי    מיד ואומר הנני שלחני א'  לו       ישעיה בניי סורחנין הן

מינ    מיד ואומר הנני שלחני אמ' לו הקב"ה ישעיה בניי סורבנין הוו

פריז   מיד ואומר הנני שלחני א'  לו       ישעיה בני  סורחנין הן

דפוס       ואו'  הנני שלחני א"ל    הקב"ה ישעי' בניי טרחנין

ג22    מיד ואמר  הנני שלחני אמר לו הקב"ה ישעיה בני  סורחנין הן

ירו1   מיד אמר   הנני שלחני אמ' לו       ישעיה בני  טרחנים  הם

או3    מיד ואומר הנני שלחני א"ל          ישעיה בני

או51   מיד ואור  הנני שלחני א"ל          ישעיה בני

ששון   מיד       הנני שלחני א"ל          ישעיה בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    טרחנין   הן

וטי    טורחנין  הן

מינ                               כו' כדכת' בפסיקת' בפרש' נחמו

פריז   סורחנין  הן

דפוס   סרבני'   הן

ג22    ט?ר?חנין הן

ירו1               בנים רבנים  הם

או3    טרחנין   הם בני  סרבנין הם

או51   סרחנון   הם      סרבנין הם

ששון   טרחנין   הם בני  סרבנין הם

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אי את  מתקבל עליך         להתבזות   וללקות

וטי                        את  מקביל עליך         להתבזות   וללקות

מינ    עד נחמו נחמו עמי

פריז                       את  מקבל  עליך         להתבזות   וללקות

דפוס                    אם אתה מקבל  עליך         להתבזו'   וללקות

ג22                     אם את  מקבל  עליך ל?ט?וות ולהיתבזות וללקות

ירו1                    אם אתה מקבל  עליל         להתבזות   וללקות

או3                     אם אתה מקבל  עליך         להתבזות   וללקות

או51                    אם את  מקבל  עליך         להתבזות   וללקות

ששון                    אם את  מקבל  עליך         להלקות    ולהתבזות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבניי אתה הולך בשליחותי ואם לאו אי  אתה הולך בשליחותי

וטי    מבניי אתה הולך בשליחותי ואם לאו אי  אתה הולך בשליחותי

מינ

פריז   מבני  אתה הולך בשליחותי ואם לאו     אתה הולך בשליחותי

דפוס   מבניי את  הולך בשלחותי  ואם לאו אין את  הולך בשלחותי

ג22    מבני  את  הולך בשליחותי ואם לאו אין את  הולך בשליחותי

ירו1   מבני  אתה הולך בשליחותי ואם לאו אין אתה הולך בשליחותי

או3    מבני  אתה הולך          ואם לאו אי  אתה הולך בשליחותי

או51   מבני  את  הולך בשליחותי ואם לאו אין אתה הולך בשליחותי

ששון   מבני  אתה הולך בשליחותי ואם לאו אי  אתה הולך בשליחותי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   לו  על  מנת כן גוי  נ?[י]?תתי למכים לחיי  למורטים

וטי    אמרתי לו  על  מנת כן גוי  נתתי      למכים ולחיי למורטים

מינ

פריז   אמרתי לו  על  מנת כן גוי  נתתי      למכים ולחיי למורטים

דפוס   אמר   לו  על  מנת כן גוי  נתתי      למכי' ולחיי למורטי'

ג22    אמר   ליה על  מנת כן גיוי נתתי      למכים וג'

ירו1   אמ'   ליה ע"מ     כן גוי  נתתי      למכים ולחיי למורטי'

או3    אמרתי לו  ע"מ     כן גוי  נתתי      למכים וגו'

או51   אמרתי לו  על  מנת כן גוי  נתתי      למכים ולחיי למורטים

ששון   א"ל       ע"מ     כן גוי  נתתי      למכים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                וא[י]ני כדיי שאלך בשליחות אצל

וטי    וגו'                        ואיני   כדיי שאלך בשליחות אצל

מינ

פריז   וג'                         ואיני   כדיי שאלך בשליחות אצל

דפוס                               ואיני   כדי  ללך  בשלחו'  אצל

ג22    פני  לא נסתרתי מכלמות  ורוק ואיני   כדי  אלך  בשלחות  אצל

ירו1                               ואיני   כדאי שאלך בשליחות

או3                                ואיני   כדאי שאלך בשליחות

או51   פני  לא הסתרתי מכלימות ורוק ואיני   כדאי שאלך בשליחות אצל

ששון                               ואיני   כדאי שאלך בשליחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בניך

וטי    בניך

מינ

פריז   בניך

דפוס   בניך

ג22    בניך אמר לו הקב"ה ישעיה חייך שכל הנביאים מנביא ויאצל

ירו1   בניך

או3    בניך

או51   בניך

ששון   בניך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג22    מן הרוח נחה רוח אליהו על אלישע את מפי הקב"ה רוח יי אלהים

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        אמ' לו       ישעיה  אהבת צדק ותשנא רש' אהבת צדק

וטי        אמ' לו       ישעיה  אהבת צדק           אהבת

מינ

פריז       אמ' לו       ישעיה  אהבת צדק           אהבת

דפוס       א"ל    הקב"ה ישעיה  אהבת צדק           אהבת

ג22    עלי אמר לו הקב"ה ישעיה  אהבת צדק           אהבת

ירו1       אמ' לו       ישעיהו אהבת צדק ותשנא רשע אהבת

או3        א"ל          ישעיה  אהבת צדק           אהבת

או51       א"ל    הב"ה  ישעיה  אהבת צדק           אהבת

ששון       א"ל          ישעיה  אהבת צדק           אהבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לצדק     את בניי ותשנא רשע ששנאת לחייבן  על כן משחך אלהים

וטי    לצד()[ד] את בניי ותשנא רשע שנאתה לחייבן  על כן משחך אלהים

מינ

פריז   לצדק     את בניי ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על כן משחך אלהים

דפוס   לצדק     את בניי ותשנא רשע ששנאת מלחייבן על כן משחך אלקים

ג22    לצדק     את בני  ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על כן משחך וג'

ירו1   לצדק     את בני  ותשנא רשע שנאת  לחייבן  על כן משחך אלהים

או3    לצדק     את בני  ותשנא רשע ששנאת לחייבן  על כן משחך אלהים

או51   לצדק     את בני  ותשנא רשע ששנאת לחייבן  על כן משחך אלהים

ששון   לצדק     את בני  ותשנא רשע ששנאת לחייבן  על כן משחך אל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלהיך שמ'  שש'  מחבי'   מהו מחביריך        חייך שכל

וטי    אלהיך שמן  ששון מחביריך מהו מחביריך א'  לו חייך שכל

מינ

פריז   אלהיך שמן  ששון מחביריך             א'  לו חייך שכל

דפוס   אלהיך                   מהו מחביריך א"ל    חייך כל

ג22                            מהו מחביריך

ירו1   וגו'                    מהו מחביריך אמ' לו חייך שכל

או3    אלהיך וגו'              מהו מחביריך א"ל    חייך שכל

או51   אלהיך שמן  ששון מחביריך מהו מחביריך א"ל         כל

ששון   וגו'            מחביריך מהו מחביריך א"ל    חייך שכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הנביאים קיבלו נביאות נביא מן  נביא        ויאצל מן הרוח

וטי    הנביאים קיבלו נביאות נביא מן  נביא        ויאצל מן הרוח

מינ

פריז   הנביאים קבלו  נביאות נביא מפי נביא        ויאצל מן הרוח

דפוס   הנביאים קבלו  נביאות נביא מן  נביא        ויאצל מן הרוח

ג22

ירו1   הנביאים קבלו  נביא            מנביא דכתיב ויאצל מן הרוח

או3    הנביאים קבלו  נביא            מנביא דכתי' ויאצל מן הרוח

או51   הנביאים קבלו  נביאות נביא מן  נביא  דכתי' ויאצל מן הרוח

ששון   הנביאי' קבלו  נביא        מן  נביא  דכתי' ויאצל מן הרוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשר  עליך      ויאמר  נחה     רוח אליהו על אלישע אבל אתה

וטי    אשר  עליו      ויאמרו נחה     רוח אליהו על אלישע אבל אתה

מינ

פריז   אשר  עליו      ויאמרו נחה ארם רוח אלהים על אלישע אבל אתה

דפוס   אשר  עליך וגו' ויאמרו נחה     רוח אליהו על אלישע אבל את

ג22

ירו1   וגו'                  נחה     רוח אליהו על אלישע אבל לך

או3    אשר  עליו וגו'        נחה     רוח אליהו על אלישע אבל אתה

או51                  ויאמרו נחה     רוח אליהו על אלישע אבל אתה

ששון   אשר  עליך             נחה     רוח אליהו על אלישע אבל אתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מפי הקב"ה       רוח יי אלהים עלי  יען  משח יי  אותי

וטי    מפי הקב"ה       רוח יי אלהים עלי  יען  משח יי  או'  וגו'

מינ

פריז   מפי הקב"ה       רוח    אלים  עלי  יען  משח יי  אותי וגו'

דפוס   מפי הקב"ה       רוח יי אלהים עלי  יען  משח גו'

ג22

ירו1   מפי הקב"ה דכתי' רוח יי אלהים עלי  יען  משח יי  אותי לבשר

או3    מפי הקב"ה הה"ד  רוח יי אלהים עלי

או51   מפי הב"ה  הה"ד  רוח יי אלהים עלי  [יען משח יי  אותי לבשר

ששון                   רוח יי אל'ים עליך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   חייך שכל הנביאים מתנבאים

וטי                                   חייך שכל הנביאים מתנבאים

מינ

פריז                                       שכל הנביאים מתנבאים

דפוס                                  חייך שכל הנבאי'  מתנבאים

ג22                      אמר לו הקב"ה חייך שכל הנביאין מיתנבאין

ירו1   ענוים וגו'                     חייך שכל הנביאי' מתנבאים

או3                                   חייך שכל הנביאי' מתנבאים

או51   ענוים שלחני וגו']              חייך שכל הנביאים נתנבאו

ששון                                  חייך שכל הנביאי' מתנבאי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    נבואות           פשוטות   ואתה       נחמות כפולות

וטי             נחמות   פשוטות   ואתה       נחמות כפולות

מינ

פריז            נחמות   משוטות   ואתה       נחמות כפולות

דפוס   נבואות           פשוטו'   ואת        נחמות כפולות

ג22             נחמות   פשוטות   ואתה       נחמות כפולות

ירו1   נבואות           פשוטות   ואתה             כפולות

או3             נחמות   [פשוטות] ואתה       נחמות כפולות הה"ד

או51            נחמות   פשוטות   ואתה מתנבא נחמו' כפולות הה"ד

ששון   (נבואות) [נחמות] פשוטות   ואתה       נחמות כפולות

--------------------------------------------------------------------

לונ    עורי עורי התנערי  התנערי            שוש אשיש ביי  אנכי

וטי    עורי עורי התנערי  התנערי            שוש אשיש ביי  אנכי

מינ

פריז   עורי עורי התנערי  התנערי            שוש אשיש ביי  אנכי

דפוס   עורי עורי התעוררי התעוררי           שוש אשיש      אנכי

ג22    עורי עורי                           שוש אשיש ביי  אנכי

ירו1   עורי עורי התנערי  וגו'              שוש אשיש וגו' אנכי

או3    עורי עורי התנערי  התנערי  נחמו נחמו שוש אשיש      וכיוצא

או51   עורי עורי התנערי  התנערי            שוש אשיש      אנכי

ששון   עורי עורי התעוררי התעוררי נחמו נחמו שוש אשיש      וכיוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אנכי הוא  מנחמכם נחמו נחמו עמי

וטי    אנכי      מנחמכם נחמו נחמו עמי  יאמר אליכם

מינ

פריז   אנכי הוא  מנחמכם נחמו נחמו עמי

דפוס   אנכי הוא  מנחמכם נחמו נחמו

ג22    אנכי הוא  מנחמכם נחמו נחמו וג'

ירו1   אנכי וגו'        נחמו נחמו וגו'

או3    בהם

או51   אנכי             נחמו נחמו

ששון   בהן