לונ    {ג}              ר' ברכיה         בש"ר     אבא בר כהנא

וטי    {ג}              ר' ברכיה         בשם   ר' אבא בר כהנא

מינ    {ג}              ר' ברכיה         בשם   ר' אבא בר כהנא

פריז   {ג}              ר' ברכיה         בשם   ר' אבא בר כהנא

דפוס   {ג}              ר' ברכיה         בשם   ר' אבא בר כהנא

ג22    {ג}              ר' ברכיה         בשום  ר' אבה בר

ירו1   {ג}              ר' ברכיה         בש"ר     אבא בר כהנא

או3    {ג}              ר' ברכיה         בש"ר     אבא בר כהנא

או51   {ג} ד"א אהבת צדק ר' ברכיה (בשר"ל) [בש"ר    אבא בר כהנ..]

ששון   {ג} ד"א אהבת צדק ר' ברכיה         בש"ר     אבא בר כהנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    פתר קרייה באהרן בשעה שעשו יש'   אותו מעשה  כתחילה הלכו

וטי    פתר קרייא באהרן בשעה שעשו יש'   אותו מעשה  בתחילה הלכו

מינ    פתר קרייה באהרן בשעה שעשו ישר'  את   המעשה        הלכו

פריז   פתר קרייא באהרן בשעה שעשו ישר'  אותו מעשה  כתחלה  הלכו

דפוס   פתר קריא  באהרן בשעה שעשו ישראל אותו מעשה  בתחלה  הלכו

ג22    פתר קראיא באהרן בשעה שעשו ישראל את   המעשה בתחלה  הלכו

ירו1   פתר קרייה באהרן בשעה שעשו       אותו מעשה  בתחלה  הלכו

או3    פתר קרייה באהרן בשעה שעשו       אותו מעשה  בתחלה  הלכו

או51   פתר קרייה באהרן בשעה שעשו ישראל את   העגל  בתחלה  הלכו

ששון   פתח קרייה באהרן בשעה שעשו       אותו מעשה         הלכו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'          אצל חור       אמ'      קום עשה לנו אלהים

וטי    יש'          אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אלים

מינ    להן   בתחילה אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אלהים

פריז   ישר'         אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אלהים

דפוס                אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אלקים

ג22    להן          אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אל'

ירו1   ישראל        אצל חור       ואמרו לו קום עשה לנו אלהים

או3                 אצל חור       אמרו     קום עשה לנו אלהים

או51                אצל חור       אמרו  לו קום עשה לנו אלהים

ששון   [יש']        אצל חור בתחלה אמרו  לו קום עשה לנו אלים

--------------------------------------------------------------------

לונ                     כיון שלא      שמע  להם עמדו עליו והרגוהו

וטי    וגו'             כיון שלא      שמע  להם עמדו      והרגוהו

מינ    אשר  ילכו לפנינו כיון שלא      שמע  להן עמדו עליו והרגוהו

פריז   וג'              כיון שלא      שמע  להם עמדו      והרגוהו

דפוס                    כיון שלא      שמע  להן עמדו עליו והרגוהו

ג22                     כיון שלא      שמע  להן עמדו עליו והרגוהו

ירו1                    כיון שלא      שמע  להם עמדו      והרגוהו

או3                     כיון שלא      שמע  להם עמדו עליו והרגוהו

או51                    כיון שלא (עמ) שמע  להם עמדו עליו והרגוהו

ששון                    כיון שלא      ישמע להם עמדו עליו והרגוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם נפשות אביו'

וטי    הה"ד       גם בכנפי[י]ך נמצאו דם נפשות אביונים נקיים

מינ    הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם נפשות אביונים נקיים

פריז   הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם נפשות אביונים נקיים

דפוס   ה"ה  דכתי' גם בכנפיך    נמצאו דם וג'

ג22    הדא  היא   גם בכנפיך    וג'

ירו1   הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם נפשות         נקיים וגו'

או3    הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם       אביונים נקיים

או51   הה"ד       גם בכנפיך    נמצאו דם נפשות אביונים נקיים [וגו'

ששון   הה"ד       גם בכנפיך    נמצא  דם נפשות         נקיים וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה  הוא דמו    שלחור לא במחתרת מצאתים כי על כל

וטי    זה  הוא דמו    שלחור לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה

מינ                         לא במחתרת מצא'   כי על כל אלה מהו

פריז   זה      דמו של חור   לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה

דפוס   זהו     דמו של חור   לא במחתר' מצאתי  כי על כל אלה

ג22                                             על כל אלה

ירו1   זה      דם     חור   לא במחתרת מצאתם  כי על    אלה מאי

או3                         לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה מאי

או51   זה      דם     חור]  לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה מהו

ששון   זה      דם     חור   לא במחתרת מצאתים כי על כל אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  אלה אשר לא   עשו    אלה אלהיך

וטי                                  אל  אשר לא   עשו    אלה אלהיך

מינ    כי על כל אלה                  על  אשר לא   עשה    אלה אלהיך

פריז                                 אל  אשר לא   עשו    אלה אלהיך

דפוס                                 על  אשר      עשו    אלה אלקיך

ג22                                  על  אשר לא   עשה את אלה אלהיך

ירו1   כי על    אלה                                      אלה אלהיך

או3    כי על כל אלה                                      אלה אלהיך

או51   כי על כל אלה                                      אלה אלהיך

ששון                (על לא עשה) [... על  אשר ...]        אלה אליך

--------------------------------------------------------------------

לונ          ואחר  כך הלכו להן אצל        אהרן       אמ'

וטי          ואחר  כך הלכו להן אצל        אהרן       אמרו

מינ    ישראל ואח"כ    הלכו להן אצל        אהרן       אמרו

פריז         ואחר  כך הלכו להן אצל        אהרן       אמרו

דפוס   ישראל ואח"כ    הלכו     אצל        אהרן       א"ל

ג22    ישראל ואחר  כך הלכו להן אצל        אהרן       אמרו

ירו1   ישראל ואח"כ    הלכו     אצל (אהרן) אהרן       אמרו

או3    ישראל ואחר  כך הלכו     אצל        אהרן       אמרו

או51   ישראל ואחר  כן הלכו     אצל        (חו)[א]הרן אמרו

ששון   יש'   ואח"כ    הלכו     אצל        אהרן       אמרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו קום עשה לנו אלהים      כיון ששמע אהרן      כך

וטי    לו קום עשה לנו אלים       כיון ששמע אהרן      כך

מינ    לו קום עשה לנו אלהים      כיון ששמע           כן

פריז   לו קום עשה לנו אלהים      כיון ששמע (מ)[א]הרן כך

דפוס      קום עשה לנו אלקים      כיון ששמע אהרן      כן  מיד

ג22    לו קום עשה לנו אלהים      כיון ששמע           כין

ירו1   לו קום עשה לנו אלהים וגו' כיון ששמע אהרן      כך

או3    לו קום עשה לנו וגו'       כיון ששמע           כך

או51   לו קום עשה לנו אלהים      כיון ששמע           כך

ששון   לו קום עשה לנו אל'ים      כיון ששמע           כן  אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ    נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח לפנ'  ויבן   מן הזבוח

וטי    ניתירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח       ויבן   מן הזבוח

מינ    נתיירא

פריז   נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח       ויבן   מן הזבוח

דפוס   נתירא  ה"ה  דכתי' וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתייר'    מהזבוח

ג22    ניתירא

ירו1   נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח לפניו ויבן   מן הזבוח

או3    נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח לפניו

או51   נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח לפניו [ויבן  מי הזבוח

ששון   נתיירא הה"ד       וירא אהרן ויבן מזבח לפניו נתיירא מן הזבוח

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפניו  אמ' אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו

וטי    לפניו  א'  אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו

מינ           אמ'              הרי הרגו את חור שהוא נביא עכשיו

פריז   לפניו  א'  אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו

דפוס   לפניו  אמ' אהרן מה אעש' הרי הרגו את חור שהיה נבי' עכשיו

ג22           אמר              הרי הרגו את חור שהוא נביא עכשו

ירו1   לפניו  אמ' אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו

או3           אמ' אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשיו

או51   לפניו] אמ' אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא עכשו

ששון   לפניו  אמ' אהרן מה אעשה הרי הרגו את חור שהיה נביא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם הורגין אותי שאני כהן                       מתקיים  עליהן

וטי    אם הורגין אותו שאני כהן                       ומתקיים

מינ       הורגים אותי שאני כהן ומתחתם  עליהם גזר דין ומתקיים עליהם

פריז   אם הורגין אותי שאני כהן                       מתקיים

דפוס   אם הורגי' אותי שאני כהן                       מתקיי'  עליהם

ג22       הורגין אותי שאני כהן ומיתחתם עליהם גזר דין ומיתקים עליהן

ירו1   אם יהרגו  אותי שאני כהן                       מתקיים  עליהם

או3    אם יהרגו  אותי שאני כהן                       יתקיים  בהם

או51   אם יהרגו  אותי שאני כהן                       יתקים   בהם

ששון   אם יהרגו  אותי שאני כהן                       מתקיים  עליהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    המקרא     שכת'  אם ייהרג במקדש יי  כה' ונב'

וטי    המקרא הזה שכתוב אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

מינ    מקרא      שכת'  אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

פריז   המקרא הזה שכתוב אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

דפוס   המקר'     שכתו' אם יהרג  במקדש יי  כהן ונבי'

ג22    מקרא      שכתוב אם יהרג  במקדש וג'

ירו1                   אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

או3    מקרא      שכתוב אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

או51   מקרא      שכתו' אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא

ששון   מקרא            אם יהרג  במקדש יי  כהן ונביא לפי שאני כהן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיד  הן  גולין

וטי    ומיד הן  גולין לאלתר

מינ         והם גולין לאלתר הה"ד     וירא אהרן ויבן מזבח לפניו

פריז   ומיד הן  גולין לאלתר

דפוס   ומיד הם  גולין

ג22         והן גולין לאלתר הדא  היא וירא אהרן ויבן מזבח לפניו

ירו1   ועוד הן  גולין לאלתר

או3    ועוד הן  גולין לאלתר

או51   ומיד הם  גולים

ששון   ומיד הם  גולים לאלתר

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ד"א וירא אהרן                 מה ראה

וטי                     ד"א וירא אהרן                 מה ראה

מינ                     ד"א וירא אהרן                 מה ראה

פריז                    ד"א וירא אהרן                 מה ראה

דפוס                    ד"א וירא אהרן                 מה ראה

ג22    ויבן מזבוח לפניו ד"א וירא אהרן                 מה ראה

ירו1                    ד"א וירא אהרן                 מה ראה

או3                     ד"א וירא אהרן                 מה ראה

או51                    ד"א וירא אהרן ויבן מזבח לפניו מה ראה

ששון                    ד"א וירא אהרן                 מה ראה

--------------------------------------------------------------------

לונ             אם    בונין הן              אותו זה מביא צרור

וטי             אם    בניין הן              אתו  זה מביא צרור

מינ    אהרן אמ' אם    בונין הם              אותו זה מביא

פריז            אם    בונין הם              אותו זה מביא צרור

דפוס            אם    בונין הם              אותו זה מביא צרור

ג22         אמר אם    בונין הן              אותו זה מביא

ירו1        אמ' אם הם בונין                 אותו זה מביא

או3         אמ' אם             אין אני בונה אותו זה מביא

או51        אמ' אם    בנין     אני     בונה אותו זה מביא

ששון        אמ' אם    בונין הם              אותו זה מביא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וזה      אבן               ונמצאת מלאכתן כלה         בבת

וטי    וזה מביא אבן               ונמצאת מלאכתן כלה         בבת

מינ             אבן וזה מביא צמר         מלאכתו כלה         בבת

פריז   וזה מביא אבן               ונמצאת        כלה         בבת

דפוס   וזה      אבן               ונמצאת מלאכתם כלה         בבת

ג22             אבן וזה מביא צרור        מלאכתו כלה         בבת

ירו1            אבן וזה מביא צרור נמצאת  מלאכתו כלה         בבת

או3             אבן וזה מביא צרור נמצאת  מלאכתו כלה         בבת

או51            אבן וזה מביא צרור נמצאת  מלאכתו כלה  נעישית בת

ששון            אבן וזה מביא צרור נמצאת  מלאכתו כולה נעשית  בבת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחת מתוך שאני בונה אותו     מתעצל     במלאכתו ורבינו

וטי    אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתי ורבינו

מינ    אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל  בו במלאכתו

פריז   אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתי ורבינו

דפוס   אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתי ורבנו

ג22    אחת מתוך שאני בונה אותו אני מיתעצל בו במלאכתו ור'

ירו1   אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתו

או3    אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתי

או51   אחת מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתו

ששון   א'  מתוך שאני בונה אותו אני מתעצל     במלאכתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה        יורד והעבודה

וטי    משה        יורד והעבודה

מינ    ומשה רבינו יורד ועבירה  בטילה ד"א וירא אהרן מה ראה אמ'

פריז   משה        יורד והעבודה

דפוס   משה        יורד ומעבירה

ג22    משה

ירו1   ומשה רע"ה       והעבודה

או3    ומשה רבי'  יורד והעבודה

או51   ומשה       יורד ומעבירה

ששון   ומשה       יורד והעבודה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             לע'    זר'      מתוך  שאני בונה

וטי       שאני  עושה            לעבודה זרה      מתוך  שאני בונה

מינ    אם הן    בונין אותו לשום עבודה  זרה      מתוך  שאני בונה

פריז      שאיני עושה            לע"ז            מתוך  שאני בונה

דפוס                            לע"ז            ומתוך שאני בונה

ג22             בונין      לשום ע"ז             מתוך  שאני בונה

ירו1      שאני  בונה            לע"ז            מתוך  שאני בונה

או3       שאני  בונה            לע"ז            מתוך  שאני בונה

או51                            לע"ז       ועוד מתוך  שאני בונה

ששון      שאני  בונה            לע"ז            מתוך  שאני בונה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו אני בונה  אותו לשמו    שלהקב"ה                 ויקרא

וטי    אותו אני בונה  אתו  לשמו    שלהקב"ה הה"ד            ויקרא

מינ    אותו                לשמו של הקב"ה   הה"ד            ויקרא

פריז   אותו אני בונה  אותו לשמו של הקב"ה   הה"ד            ויקרא

דפוס   אותו אני בונה  אותו בשמו של הקב"ה   הד"ה      דכתי' ויקרא

ג22    אותו אני בונה  אותו לשמו    שלהקב"ה הדא  היא        ויקרא

ירו1   אותו אני בונהו      לשם     הקב"ה   הה"ד            ויקרא

או3    אותו אני בונהו      לשם     הקב"ה   הוא  שאמ' הכתו' ויקרא

או51   אותו אני בונהו              להב"ה   הה"ד            וי[ק]רא

ששון   אותו אני בונהו      לשם     הב"ה    הוא  שאמ' הכתו' ויקרא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן ויאמר                       חג לעגל מחר       אין

וטי    אהרן ויאמר חג ליי            מחר חג לעגל מחר       אין

מינ    אהרן ויאמר חג ליי            מחר חג לעגל מחר       אין

פריז   אהרן ויאמ' חג ליי            מחר חג לעגל מחר       אין

דפוס   אהרן ויאמ' חג ליי            מחר חג לעגל מחר       אין

ג22    אהרן ויאמר                       חג לעגל מחר (מחר) אין

ירו1   אהרן ויאמר חג ליי מחר לא אמר        לעגל

או3    אהרן ויאמר חג ליי מחר לא אמ'        לעגל

או51   אהרן

ששון   אהרן ויאמר חג ליי מחר לא אמ'        לעגל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כת'  כאן אלא      ליי מחר ד"א וירא אהרן

וטי    כת'  כן  אלא      ליי מחר ד"א וירא אהרן

מינ    כת'  כאן אלא   חג ליי מחר ד"א וירא אהרן

פריז   כת'  כאן אלא      ליי מחר ד"א וירא אהרן

דפוס   כתוב כאן אלא   חג ליי מחר ד"א וירא אהרן

ג22    כתוב כין אילא  חג ליי מחר ד"א וירא אהרן

ירו1                             ד"א וירא      מזבח לפניו

או3                              ד"א וירא אהרן

או51            ויאמר חג ליי מחר ד"א וירא אהרן

ששון                             ד"א וירא אהרן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה ראה   אמ'      אם בונין הן אותו הסירחון  נתלה  בהן מוטב

וטי    מה ראה   אמ'      אם בונין הן אותו הסורחן   ניתלה בהן מוטב

מינ    מה ראה   אמ'      אם בונין הן אותו סרחון    נתלה  בהן מוטב

פריז   מה ראה   אמ'      אם בונין הן אותו הסורחנין נתלה  בהן מוטב

דפוס   מה ראה   אמר אהרן אם בונין הן אותו הסירחון  נתלה  בהן מוטב

ג22    מה <...>

ירו1   מה ראה   אמר      אם בונין הן אותו          נתלה  בהם מוטב

או3    מה ראה   אמ'      אם בונין הם אותו [הסרחון] נתלה  בהן מוטב

או51   מה ראה   אמ'      אם בונים הם אותו הסרחון   נתלה  בהם מוטב

ששון   מה ראה            אם בונין הם אותו הסרחון   נתלה  בהם מוטב

--------------------------------------------------------------------

לונ    שיתלה בי הסירחון    ולא      ביש'   ר' אבא בר  יודן

וטי    שיתלה    סירחון  בי ולא      ביש'   ר' אבא בר  יודן

מינ    שיתלה            בי ולא      בישראל ר' אבא ב"ר יודן

פריז   שיתלה    הסירחון בי ולא      בישר'  ר' אבא בר  יודן

דפוס   שיתלה    הסרחון  בי ולא      בישראל ר' אבא בר  יודן

ג22

ירו1   שיתלה    הסרחון  בי ולא      בהם    ר' אבא בר' יודן

או3    שיתלה    הסרחון  בי ולא יתלה בישראל ר' אבא בר  יודן

או51   שיתלה    הסרחון  בי ולא      בהם    ר' אבא בר' יודן

ששון   שיתלה    הסרחון  בי ולא      ביש'   ר' אבא בר  יודן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש"ר    אחא         לבן מלכים שנזז    לבו עליו ונטל את

וטי    בשום ר' אחא         לבן מלכים שנזז    לבו עליו ונטל את

מינ    בש'  ר' אחא         לבן מלכים ש?נאוו? לבו עליו ונטל את

פריז   בשם  ר' אחא     משל לבן מלכים שנתגאה  לבו עליו ונטל

דפוס   בשם  ר' אבא     משל לבן מלכי' שנתגא'  לבו עליו ולקח את

ג22

ירו1               אמ'     להן מלכים שגאה    לבו עליו ונטל את

או3                אמר     לבן מלכים שנזז    לבו עליו ונטל את

או51               אמ'     לבן מלכים שנתגאה  לבו עליו ונטל את

ששון               אמ'     לבן מלכים שנדר    לבו עליו ונטל את

--------------------------------------------------------------------

לונ    הציפורן לחתור      על   אביו א'  לו  פידגוגו אל תיגע  את

וטי    הציפורן לחתור      על   אביו א'  לו  פידגוגו אל תיגע  את

מינ    הצפורן  לחפור      עד   אביו אמ' לו  פידגונו אל תיגע

פריז   הצפורן  לחתוך      את   אביו א'  לו  פדגוגו  אל תיגע  את

דפוס   הסיף    לחתוך      את   אביו א"ל     פידגוגו אל תייגע את

ג22

ירו1   הצפורן  לחתור      על   אביו אמ' ליה פרגונו  אל תיגע

או3    הצפורן  לחתור      על   אביו אמ' ליה פרגוגו  אל תיגע

או51   הצפורן  לחתור (את) [על] אביו א"ל     פדגוגו  אל תיגע  את

ששון   הצפורן  לחתור      על   אביו א"ל     פדגודו  אל תיגע

--------------------------------------------------------------------

לונ    עצמך תן לי ואני חותר  היציץ המלך עליו      אמ' לו   יודע

וטי    עצמך תן לי ואני חותר  היציץ המלך עליו      א'  לו   יודע

מינ    עצמך תן לי ואני חופר  הציץ    אמ' לו   יודע

פריז   עצמך תן לי ואני חותך  הציץ  המלך עליו      א'  לו   יודע

דפוס   עצמך תן לי ואני חותך  הציץ  המל' עליו      א"ל      יודע

ג22

ירו1   עצמך תן לי ואני חותר  הציץ  המלך עליו      אמ' לו   יודע

או3    עצמך תן לי ואני אחתור הציץ  המלך עליו      א"ל      יודע

או51   עצמך תן לי ואני חותר  עליו  הציץ המלך עליו א"ל      יודע

ששון   עצמך       שאני אחתרר הציץ  המלך עליו      א"ל המלך יודע

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני להיכן  הייתה כוונת(ה)[ך] אמרת מוטב שיתלה סורחן

וטי        להיכן  היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה סורחן

מינ    אני היכן   היית' כוונתך           מוטב שיתלה סירח[ו]נן

פריז   אני להיכן  היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה סורחן

דפוס   אני להיכן  היתה  כוונתך           מוט' שיתלה הסרחון

ג22

ירו1   אני להיכן  היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה החסרון

או3    אני להיכן  היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה הסרחון

או51   אני להיכאן היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה הסרחון

ששון   אני להיכן  היתה  כוונתך      אמרת מוטב שיתלה הסרחון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בך ולא בבני חייך מן פלטין   דידי לית את (ד)זייע

וטי    בך ולא בבני חייך מן פלטין   דידי לית את זיע

מינ    בך ולא בבני חייך מן פלטין   דילי לית את זאיע    ומן

פריז   בך ולא בבני בניך מן פלטין   דידי     את זיע

דפוס   בך ולא בבני חייך מן פלטין   דידי לית את זייע

ג22

ירו1   בי ולא בבני חייך    מפלטרין דילי לית את זיע

או3    בך ולא בבני חייך מן פלטרין  דידי לית את זיע     ומן

או51   בך ולא בבני חייך מן פלטין   דידי לית את זייע    [ו]מן

ששון   בך ולא בבני חייך מן פלטרין  דידי     את זיע

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומיתר פתורי               עשרים  וארבע  אנינס את נסב

וטי    ומותר פתורי               עשרין  וארבע  אנונם את נסיב

מינ    מנתר  פתורי את      אכיל  ועשרים וארבע  אמנם  את נסיב

פריז   ומיתר פתורי               עשרין  וארבע  אנינם את נסיב

דפוס   ומותר פתורי את      אכיל  עשרי'  וארבעה אנונס את נסיב כך

ג22

ירו1   ומותר פתורי את      אכיל  ועשרים וארבעה אנונס את נסיב

או3    ייתר  פתורי את נסיב ואכיל [כ"ד          ארונס

או51   יתר   פתורי את נסיב ואכיל [עשרים וד'    אנינס את נסיב ואכיל

ששון   ומותר פתורי את נסיב ואכיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן פלטין  דידי לית       את זייע             ומן המקדש

וטי    מן פלטין  דילי לית       את זיע              ומן המקדש

מינ    מן פלטין  דילי לית       את זאיע             ומן המקדש

פריז   מן פלטין  דילי לית (אנא) את זיע              ומן המקדש

דפוס   מן פלטין  דילי לית       את זייע             ומן המקדש

ג22

ירו1   מן פלטרין דיבי לית       את זיע              ומן המקדש

או3    מן פלטין  דידי לית       את זיע  דכתי'] הה"ד ומן המקדש

או51   מן פלטרין דידי לית       את זיע]        הה"ד ומן המקדש

ששון                                           הה"ד ומן המקדש

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא יצא     ומיתר פתורי את      אכול  והנותרת מן המ'

וטי    לא יצא     ומיתר פתורי את      אכיל  והנותרת מן המנחה

מינ    לא יצא ומן מותר  פתורי את      אכיל  והנותרת מן המנחה

פריז   לא יצא     ומיתר פתורי את      אכיל  והנותרת מן המנחה

דפוס   לא יצא     ומותר פתורי את      אכיל  והנותר  מן המנחה

ג22

ירו1   לא יצא     ומותר פתורי את נסיב ואכיל והנותרת מן המנחה

או3    לא יצא     ומיתר פתורי את נסיב ואכיל והנותרת מן

או51   לא יצא ומן יתר   פתורי את נסיב ואכיל והנותרת מן המנחה

ששון   לא יצא     ומותר פתורי את נסיב       והנותרת מן המנחה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      עשרים  וארבע  אנונס   את נסב        אילו

וטי                      עשרין  וארבע  אנינם   את נסיב       אילו

מינ    לאהרן ולבניו      ועשרים וארבע  אמנם    את נסיב       אילו

פריז                     עשרים  וארבע  אמנם    את נסיב       אלו

דפוס                     עשרים  וארבעה אנו'    את נסיב       אלו

ג22

ירו1   וגו'              ועשרים וד'    אנונס   את נסיב       אלו

או3                      המנחה  וכ"ד   ארונס   את נסיב ואכיל אלו

או51                     כ"ד           [אנינס] את נסיב ואכיל אלו

ששון   לאהרן ולבניו וגו'        וכ"ד   מתנות   את נסיב ואכיל אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשרים וארבע  מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

וטי    עשרים וארבע  מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

מינ    עשרי' וארבע  מתנות כהונה                     עשר במקדש

פריז   עשרים וארבעה מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

דפוס   כ"ד          מתנו' כהונה שניתנו לאהרן ולבניו

ג22

ירו1   כ"ד          מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

או3    עשרים וארבע  מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

או51   עשרים וד'    מתנות כהונה שנתנו  לאהרן ולבניו

ששון   כ"ד          מתנות       שניתנו לאהרן ולבניו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ועשר בגבולין וארבע בירושלם עשר במקדש חטאת בהמה וחטאת העוף

פריז

דפוס

ג22

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ואשם ודאי ואשם תלוי זבחי שלמי ציבור ולוג שמן של מצורע ומותר

פריז

דפוס

ג22

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    העומר ושתי הלחם ולחם הפנים ושירי מנחות עשר בגבולין תרומה

פריז

דפוס

ג22

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    ותרומה מעשר וחלה וראשית הגז זה מתנות ופדיון הבן ופדיון

פריז

דפוס

ג22

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    פטר חמור ושדה חרם ושדה אחוזה וגזל הגר ארבע בירושלם הבכור

פריז

דפוס

ג22

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                    אמ'

וטי                                                    אמ'

מינ    והבכורים והמורם מן התודה ואיל נזיר ועורות קדשים אמ'

פריז                                                   א'

דפוס                                                   אמ'

ג22

ירו1                                                   אמ'

או3                                                    א"ל

או51                                                   א"ל

ששון                                                   א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו       אהרן  אהבת צדק ותשנ' רש' אהבת לצדק את בניי ותשנא

וטי    לו       אהרן  אהבת צדק                לצדק את בניי ותשנא

מינ    לו הקב"ה לאהרן אהבת צדק           אהבת לצדק את בניי ותשנא

פריז   לו       אהרן  אהבת צדק                לצדק את בניי ותשנא

דפוס   לו הקב"ה לאהרן אהבת צדק           אהבת לצדק את בני

ג22

ירו1   לו       אהרן  אהבת צדק ותשנא רשע אהבת לצדק את בני  ותשנא

או3             אהרן  אהבת צדק                לצדק את בני  ותשנא

או51      הב"ה  לאהרן אהבת צדק           אהבת לצדק את בני  ותשנא

ששון            אהרן  אהבת צדק ותשנא רשע אהבת לצדק את בני  ותשנא

--------------------------------------------------------------------

לונ    רש' שנאת  לחייבן          על כן משחך אלהים אלהיך שמ'  שש'

וטי    רשע שנאתה לחייבן          על כן משחך אלים        שמן  ששון

מינ    רשע שנאת  לחיים           על כן משחך אלהי' אלהיך שמן  ששון

פריז   רשע שנאת  לחייבן          על כן משחך אלהים אלהיך שמן  ששון

דפוס       ושנאת מלחייבן         על כן משחך אלקים אלהיך

ג22

ירו1   רשע שנאת  לחייב    את בני על כן משחך אלהים אלהיך וגו'

או3    רשע שנאת  לחייב    את בני על כן משחך אלהים אלהיך וגו'

או51   רשע שנאת  ל(צ)חייב את בני על כן משחך אלהים אלהיך

ששון   רשע שנאת  לחייב    את בני על כן משחך וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחביריך מהו מחביר'  אמ' לו       חייך שמכל שבטו    שללוי

וטי    מחביריך             א'  לו       חייך שמכל שבטו    שללוי

מינ    מחביריך מהו מחביריך אמ' לו הקב"ה חייך מכל  שבטו של לוי

פריז   מחביריך             א'  לו       חייך שמכל שבטו של לוי

דפוס                       א"ל          חייך שמכל שבטו של לוי

ג22

ירו1                       אמ' לו       חייך שמכל שבט     לוי

או3                        א"ל          חייך שמכל שבט     לוי

או51                       א"ל          חייך שמכל שבט     לוי

ששון                                    חייך שמכל שבט     לוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

וטי    לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

מינ    לא נבחר לי לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

פריז   לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

דפוס   לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

ג22

ירו1   לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה      קח את אהרן ואת בניו

או3    לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה הה"ד קח את אהרן ואת בניו

או51   לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה הה"ד קח את אהרן ואת בניו

ששון   לא נבחר    לכהונה גדולה אלא אתה הה"ד קח את אהרן ואת בניו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו

וטי    אתו

מינ

פריז   אתו

דפוס   אתו

ג22

ירו1   אתו

או3    וגו'

או51   אתו

ששון   אתו  קח את אהרן