לונ    {ז} ויפל  על פניו      למה על פניו כתחילה  אתה דורש  כדי

וטי    {ז} ויפל  על פניו      למה על פניו כתחילה  אתה דורש  כדי

פירק   {ז} ויפל  על פניו      למה על פניו [כתחילה אתה דורש] כדי

מינ    {ז} ויפל  על פניו ארצה למה על פניו בתחלה   אתה דורש  כדי

פריז   {ז} ויפל  על פניו      למה על פניו בתחלה   אתה דורש  כדי

דפוס   {ז} ויפל  על פניו ארצה למה על פניו בתחילה  אתה דורש  כדי

ירו1   {ז}                    למה על פניו                   כדי

או3    {ז} ויפול על פניו      למה על פניו                   כדי

או51   {ז} ויפול על פניו      למה על פניו                   כדי

ששון   {ז} ויפול על פניו      למה על פניו                   כדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א למה על

וטי    שלא יצטער אתו  צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א למה על

פירק   שלא יצטער אתו  צדיק שש  אמות       ?ו?זרת ד"א למה על

מינ    שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת

פריז   שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א למה על

דפוס   שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א למה על

ירו1   שלא יצטער אותו צדיק שש  (מא)[אמ]ות וזרת   ד"א

או3    שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א

או51   שלא יצטער אותו צדיק ששת אמות       וזרת   ד"א

ששון   שלא יצטער אותו צדיק שש  אמות       וזרת   ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    פניו על  שום דגון אלהיו שהוא נתון      על לבו המד"א

וטי    פניו על  שום דגון אלהיו שהוא נתון      על לבו היך    מה

פירק   פניו על  שום דגון אל'יו שהיה נתון      על לבו כמדתמר

מינ

פריז   פניו על  שום דגון אלהיו שהוא נתון      על לבו היך    מה

דפוס   פניו על  שום דגון אלהיו שהיה נתון      על לבו הכד"א

ירו1        על  שום דגון            שנתון     על לבו דכתי'

או3         ע"ש     דגון            שנתון     על לבו דכתי'

או51        על  שם                  שנתון ע"ז על לבו דכתי'

ששון        על  שם  דגון            שנתן      על     דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ            ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם      ד"א למה

וטי    דאת אמר ונתתי את פגריהם על פגרי גלוליכם       ד"א למה

פירק           ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם      ד"א למה

מינ                                                      ד"א למה

פריז   דאת אמר ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם       ד"א למה

דפוס           ונתתי את פגרכם  על פגרי גילולוכם      ד"א למה

ירו1           ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם       ד"א

או3            ונתתי את פגריכם על פגרי גילוליכם וגו' ד"א

או51           ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם       ד"א

ששון           ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם       ד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    על פניו הפה שאמ' וחירף וגידף יטמן בעפר הה"ד      טמנם בעפר

וטי    על פניו הפה      שחירף וגידף יטמן בעפר הה"ד      טמנם בעפר

פירק   על פניו הפה שא'  וחירף וגידף ינתן בעפר הה"ד      טמנם בעפר

מינ    על פניו הפה      שחירף וגידף יטמן בעפר הה"ד      טמנם בעפר

פריז   על פניו הפה      שחירף       טמנם בעפר

דפוס   על פניו הפה שאמ' וחירף וגידף ינתן בעפר הדהי דכת' טמנם בעפר

ירו1           הפה      שחרף  וגדף  יטמן בעפר

או3            הפה      שחרף  וגדף  יטמן בעפר

או51           הפה      שחרף  וגדף  יטמן בעפר

ששון           הפה      שחירף וגידף יטמן בעפר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יחד פניהם חבוש בטמון

וטי    יחד פניהם חבוש בטמון

פירק   יחד פניהם חבוש בטמון

מינ    יחד פניהם חבוש בטמון ד"א למ' על פניו על שום דגון אלהיו

פריז   יחד פניהם חבש  בטמון

דפוס   יחד פניהם חבוש בטמון

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שנתן על לבו הה"ד ונתתי את פגריכם על פיגרי גילוליכם

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א למה על פניו על שום     ויכחשו    איביך  לך ואתה על

וטי    ד"א למה על פניו על ש?י/ו?ם יכחשו  לך אוביך     ואתה על

פירק   ד"א למה על פניו על שום     ויכחשו    איבך   לך

מינ    ד"א למה על פניו על שום     ויכחשו    אויבך  לך

פריז   ד"א למה על פניו על שום     ויכחשו    אויביך לך ואתה על

דפוס   ד"א למה על פניו על שום     ויכחשו    אויביך לך ואתה על

ירו1   ד"א                                            ואתה על

או3    ד"א                                            ואתה על

או51   ד"א                                            ואתה על

ששון   ד"א                                            ואתה על

--------------------------------------------------------------------

לונ    במותימו         וגו'

וטי    במותימו   תדרך

פירק                   וג'

מינ

פריז   במותימו   תדרך

דפוס   במותימו   תדרוך וגו'

ירו1   במותימו   תדרוך

או3    במותימו   תדרוך

או51   ב[מו]תימו תדרוך

ששון   במותימו   תדרוך