לונ                                    {א} ויהי ביום   השמיני

וטי                                    {א} ויהי ביום   השמיני

פירק                         פרש'  י'  {א} ויהי ביום   השמיני

מינ                                    {א} ויהי ביום   השמיני

פריז                         פרשה  י"א {א} ויהי ביום   השמיני

דפוס                         פרשה  יא  {א} ויהי ביום   השמיני

קק                           פרש'  י"א {א} ויהי ביו<.. ...>

ירו1   פרשת ויהי ביום השמיני פרשתא י"א {א}

או3                          פרשת  י"א {א} ויהי ביום   השמיני

או51                         פרשתא י"א {א} ויהי ביום   השמיני

ששון                         פרשתא י"א {א} ויהי ביום   השמיני

--------------------------------------------------------------------

לונ    כול'                      חכמות נשים   בנתה וגו'

וטי                              חכמות        בנתה ביתה חצבה עמודיה

פירק                             חכמות        בנתה ביתה

מינ                              חכמות        בנתה ביתה חצבה עמודיה

פריז                        הה"ד חכמות נשים   בנתה ביתה

דפוס        רב אהבה בר כהנא פתח  חכמות        בנתה ביתה

קק          ר' אבה  בר כהנא פתח  חכמות נשים   בנתה ביתה

ירו1                             חכמות        בנתה ביתה חצבה עמודיה

או3                              חכמות        בנתה ביתה חצבה עמודיה

או51                             חכמת  [נשים] בנתה ביתה חצבה עמודיה

ששון                             חכמות נשים   בנתה ביתה חצבה עמודיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    שבעה

פירק

מינ    שבעה טבחה טבחה מסכה יינה אף ערכה שלחנה שלחה  נערותיה תקרא

פריז

דפוס        טבחה טבחה                         שלחה  נערותיה

קק          טבחה טבחה                         של<.. ...>

ירו1   שבעה

או3    שבעה

או51   שבעה

ששון   וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     ר'

וטי                                                     ר'

פירק                                                    ר'

מינ    על גפי מרומי קרת מי פתי יסור הנה וחסר לב אמרה לו ר'

פריז                                                    ר'

דפוס                    מי פתי                          ר'

קק                      מי פתי                          ר'

ירו1                                                    ר'

או3                                                     ר'

או51                                                    ר'

ששון                                                    ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ירמיה בר' לעזר  פתר קרייה בברייתו        שלעולם חכמות נשים

וטי    ירמיה בן  אלעזר פתר קרייה בבר[י]יתו      שלעולם חכמות

פירק   ירמיה בר  אלעזר פתר קריא  בברייתו     של עולם   חכמות

מינ    ירמיה           פתר קרייה בברייתו     של עולם   חכמות

פריז   ירמיה בן  אלעז' פתר קרייא בברייתו     של עולם   חכמות נשים

דפוס   ירמיה בר  אלעאי פתר קריא  בברייתו     של עולם   חכמות

קק     ירמיה בר  אלעזר פתר קרייה בב?[י]?ריתו של לעולם  <...>

ירו1   ירמיה           פתר קרייה בבריאת         עולם   חכמות

או3    ירמיה           פתר קריה  בבריאת         עולם   חכמות

או51   ירמיה           פתר קרייה בבריאת         העולם  חכמת

ששון   ירמיה           פתח קרייא בבריאת         עולם   חכמות נשים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנ'  בי'  זה הקב"ה                      שברא       את כל

וטי    בנתה ביתה זה הקב"ה                      שברא       את כל

פירק   בנתה ביתה זה הקב"ה                      שברא עולמו

מינ    בנתה ביתה זה מלך   מלכי המלכים ברוך הוא שברא       את כל

פריז   בנתה ביתה זה הקב"ה                      שברא       את כל

דפוס   בנתה ביתה זה הקב"ה

קק     בנתה ביתה זה הקב"ה

ירו1   בנתה ביתה זה הקב"ה                      ברא        את

או3    בנתה ביתה זה הקב"ה                      שברא       את

או51   בנתה ביתה זה הב"ה                       שברא

ששון   בנתה ביתה זה הב"ה                       שברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    העולם כולו      בחכמה  הה"ד       יי בחכמה יסד ארץ

וטי    העולם כולו      בחכמה  הה"ד       יי בחכמה יסד ארץ כונן

פירק         לששה ימים בחכמה  הדהי  דכת' יי בחכמה יסד ארץ

מינ    העולם כולו      בחכמתו שנ'        יי בחכמה יסד ארץ

פריז   העולם כלו       בחכמה  שנ'        יי בחכמה יסד ארץ כונן

דפוס                          דכתיב ביה  יי בחכמה יסד ארץ

קק                            דכת'  ביה  יי בחכמ' יסד ארץ

ירו1   העולם           בחכמה  דכתיב      יי בחכמה יסד ארץ וגו'

או3    העולם           בחכמה  שנא'       יי בחכמה יסד ארץ

או51   העולם           בחכמה  שנ'        יי בחכמה יסד ארץ

ששון   עולמו בששה ימים בחכמה  הה"ד       יי בחכמה יסד ארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                חצבה    עמודיה שבעה  אילו שבעת ימי בראשית

וטי    שמים בתבונה חצבה    עמודיה שבעה  אילו שבעת ימי בראשית

פירק               חצבה    עמודיה שבעה  אילו שבעת ימי בראשית

מינ                חצבה    עמודיה שבעה  אילו שבעת ימי בראשית

פריז   שמים בתבונה חצבה    עמודיה שבעה  אלו  שבעת ימי בראשית

דפוס               חצבה    עמודיה שבעה  אלו  שבעת ימי בראשית

קק                 חצבה    עמוד'  <...> אלו  שבעת ימי בראשית

ירו1               חצבה    עמודיה ז'    אלו  שבעה ימי בראשית

או3                חצבה    עמודיה שבעה  אלו  ז'   ימי בראשית

או51               (ע)חצבה עמודיה שבעה  אלו  שבעת ימי בראשית

ששון               חצבה    עמודיה שבעה  אלו  ז'   ימי בראשית

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   כי ששת ימים עשה  יי

וטי          כי ששת ימים עשה  יי את השמים ו"ה

פירק   שנ'   כי ששת ימים עשה        ימים

מינ

פריז         כי ששת ימים עשה  יי את השמים ואת  הארץ

דפוס   שנ'   כי ששת ימים וגו'

קק 

ירו1   דכתי' כי ששת ימים עשה  יי את השמים וגו'

או3    דכתי' כי ששת ימים עשה  יי את השמים ואת  הארץ וביום השביעי

או51   דכתי' כי ששת ימים עשה  יי את השמים ואת  הארץ וביום השביעי

ששון   דכתי' כי ששת ימים עשה  יי את השמים ואת  הארץ וביום השביעי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         טבחה  טבחה

וטי                                         טבחה  טבחה

פירק                                        טבחה  טבחה

מינ                                         טבחה  טבחה

פריז                                        טבח   טבחה

דפוס              ויברך אלים  את יום השביעי טבחה       ויאמר

קק                ויברך אלהים את יום השביעי ט<..> טבחה ויאמר

ירו1                                        טבחה  טבחה

או3    שבת  וינפש                           טבחה  טבחה

או51   שבת  וינפש                           טבחה  טבחה

ששון   וגו'                                 טבחה  טבחה

--------------------------------------------------------------------

לונ          תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

וטי          תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

פירק         תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

מינ          תדשא  הארץ דשא               עשב מזריע זרע (כ)שלחה

פריז         תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

דפוס   אלים  תוצא  הארץ

קק     אלהים תוצא  הארץ

ירו1         תוציא הארץ     נפש חיה למינה

או3          תוצא  הארץ דשא נפש חיה למינה

או51         תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

ששון         תוצא  הארץ     נפש חיה למינה

--------------------------------------------------------------------

לונ                             מסכה יינה             יקוו  המים

וטי                             מסכה יינה             יקוו  המים

פירק                            מסכה יינה             יקוו  המים

מינ    נערותיה תקרא זה אדם וחוה מסכה יינה             יקוו  המים

פריז                            מסכה יינה             יקוו  המים

דפוס                            מסכה יינה ויאמר אלים  יקוו  המים

קק                              מסכה יינה ויאמר אלהים <...> המים

ירו1                            מסכה יינה             יקוו  המים

או3                             מסכה יינה             יקוו  המים

או51                            מסכה יינה             יקוו  המים

ששון                            מסכה יינה             יקוו  המים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתחת השמ'              אף ערכה שולחנה             תדשא

וטי    מתחת השמים             אף ערכה שלחנה              תדשא

פירק   מתחת השמים             אף ערבה שלחנה              תדשא

מינ    מתחת השמים             אף ערכה שולחנה             ותוצ'

פריז   מתחת השמים אל מקום אחד אף ערכה שלחנה              תדשא

דפוס                          אף ערכה שולחנה ויאמר אלקים תדשא

קק                            אף ערכה שולחנה ויאמר אלהים תדשא

ירו1                             ערכה שולחנה             תדשא

או3                           אף ערכה שולחנה             תדשא

או51                          אף ערכה שולחנה             תדשא

ששון              אל מקום אחד אף ערכה שולחנה             תוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארץ דשא עשב מזר'  זרע שלחה  נערותה  תקרא זה  אדם וחוה

וטי    הארץ דשא עשב מזריע זרע שלחה  נערותיה תקרא זה  אדם וחווה

פירק   הארץ דשא עשב מזריע     שלחה  נערותיה תק'  זה  אדם וחוה

מינ    הארץ דשא עשב מזריע זרע

פריז   הארץ דשא עשב מזריע זרע שלחה  נערותיה תקרא זה  אדם וחוה

דפוס   הארץ דשא עשב מזריע     שלחה  נערותיה תקרא זה  אדם וחוה

קק     הארץ דשא               <...> נערותיה תקרא זה  אדם וחוה

ירו1   הארץ דשא               שלחה  נערותיה תקרא אלו אדם וחוה

או3    הארץ דשא               שלחה  נערותיה תקרא אלו אדם וחוה

או51   הארץ דשא               שלחה  נערותיה תקרא אלו אדם וחוה

ששון   הארץ דשא               שלחה  נערותיה תקרא אלו אדם וחוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על גפי מרומי קרת       שהטיסן  הקב"ה וקרא  אותן אלוהת

וטי    על גפי מרומי קרת       שהיטיסן הקב"ה וקרא  אותן אלהות

פירק   על גפי מרומי קרת       שהטיסן  הקב"ה ויקרא אותן אל'והות

מינ    על גפי מרומי קרת       שהסיטן  הקב"ה וקרא  אותן אלהות

פריז   על גפי מרומי קרת       שהטיסן  הקב"ה וקרא  אותן אלוהות

דפוס   על גפי מרומי קרת       שהטיסן  הקב"ה וקרא  אותן אלוהות

קק     על גפי מרומי קרת       שהטיסן  ה<..> ועשאן      כאלהות

ירו1   על גבי מרומי קרת       שהטיסן  הקב"ה וקראן      אלוהות

או3    על גפי מרומי [קרת]     שהסיטן  הקב"ה וקראן      אלוהות

או51   על גפי מרומי קרת       שהטיבן  הב"ה  וקראן      אלוהות

ששון   על גפי מרומי קרת   (א) שהטיסן  הב"ה  וקראן      אלוהות

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד והייתם כאלהים                אחר  כל השבח הזה

וטי    הה"ד והייתם כאלים  יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

פירק   הה"ד והייתם כאל'ים                אחר  כל השבח הזה

מינ         והייתם כאלהים יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

פריז   הה"ד והייתם כאלהים יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

דפוס   הה"ד והייתם כאלקים                אחר  כל השבח הזה

קק          והייתם כאלהים                ואחר כל השבח הזה

ירו1   שנא' והייתם כאלהים יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

או3    שנא' והייתם כאלהים יודעי וגו'     אחר  כל השבח הזה

או51   שנ'  והייתם כאלהים יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

ששון   שנ'  והייתם כאל'ים יודעי טוב  ורע אחר  כל השבח הזה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי פתי  יסור  הנה הן הניחו דעתו    שלקב"ה  והלכו     אחר

וטי    מי פתי  יסור  הנה הן הניחו דעתו    שלהקב"ה והלכו     אחר

פירק   מי פתי  יסור  הנה הן הניחו דעתו של הקב"ה   והלכו     אחר

מינ    מי פתי  יסור  הנה    הניחו דעתו של הקב"ה   והלכו     אחר

פריז   מי כתוב יסור  הנה הן הניחו דעתו של הקב"ה   והלכו     אחר

דפוס   מי פתי  יסור  הנה הן הניחו דעתו של הקב"ה   והלכו     אחר

קק     מי פתי  <...> הנה    הניחו דעתו של הקב"ה   והלכו להן אחר

ירו1   מי פתי  יסור  הנה    הניחו דעת     המקום   והלכו     אחר

או3    מי פתי  יסור  הנה    הניחו דעת     המקו[ם] והלכו     אחר

או51   מי פתי  יסור  הנה    הניחו דעת     המקום   והלכו     אחר

ששון   מי פתי  יסור  הנה    הניחו דעת     המקום   והלכו     אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    דעתו    שלנחש בשביל כך    חסר לב ואמ'  לו כי עפר אתה ואל

וטי    דעתו    שלנחש בשביל כן    חסר לב אמרה  לו כי עפר אתה

פירק   דעתו של נחש   בשביל כך    חסר לב אמרה  לו

מינ            נחש   בשביל כן    חסר לב אמרה  לו כי עפר אתה ואל

פריז   דעתו של נחש   בשביל כן    חסר לב אמ'   לו כי עפר אתה ואל

דפוס   דעתו של נחש   בשביל כך    חסר לב אמרה  לו כי עפר אתה ואל

קק     דעתו של נחש   לפיכך <...>     לב אמרה  לו כי עפר אתה ואל

ירו1   דעתו של נחש   בשביל כן           אמ'   לו כי עפר אתה ואל

או3    דעתו של נחש   בשביל כן                    כי עפר אתה וגו'

או51   דעתו של נחש   בשביל כן           [א"ל]    כי עפר אתה (ו)

ששון   דעתו של נחש   בשביל כן    חסר לב אמר   לו כי עפר אתה ואל

--------------------------------------------------------------------

לונ    עפר   תשוב

וטי    ולעפר תשוב

פירק

מינ    עפר   תשוב

פריז   עפר   תשוב

דפוס   עפר   תשוב

קק     עפר   תשוב

ירו1   עפר   תשוב

או3

או51

ששון   עפר   תשוב