לונ    {ב} ר'                           יונה  בש'  ר'    אבה

וטי    {ב}                          רבי יונה  בשם  ר'    אבה

פירק   {ב} כי עפר אתה ואל עפר תשוב  ר'  יונה  בשם  ר'    אבא

מינ    {ב}                          ר'  יונה  בשם  ר'    אבא

פריז   {ב}                          ר'  יונה  בשם  ר'    אבא

דפוס   {ב}                          ר'  יונה  בשם  ר'    אבא

קק     {ב}                          ר'  יונה

ג7     {ב}                              <...>

ירו1   {ב}                          ר'  יונה  בש"ר ירמיה אבוה

או3    {ב}                          ר'  יונה  בש"ר זרחיה אבוה

או51   {ב}                          ר'  יונה  בש"ר זרחיה אבוה

ששון   {ב}                          ר'  הונא  בש"ר ירמיה אבוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר  ירמיה פתר קרייה בגוג לעתיד לבוא חכמות    נ'   בנתה

וטי    בר  ירמיה פתר קרייה בגוג לעתיד לבוא חכמות         בנתה

פירק   בר  כהנא  פתר קריא  בגוג לעתיד לבוא (ב)חכמות      בנתה

מינ    ב"ר ירמיה פתר קרייה בגוג לעתיד לבא  חכמות         בנתה

פריז   בר  ירמיה פתר קרייא בגוג לעתיד לבא  חכמות         בנתה

דפוס   בר  ירמיה פתר קריא  בגוג לעתיד לבא  חכמות         בנתה

קק               פתר קריה  ב<..            ...>     נש'  בנתה

ג7 

ירו1   דר' אבא   פתר קרייה בגוג לעתיד לבא  חכמות         בנתה

או3    דר' אבא   פתר קרייה בגוג לעתיד לבא  חכמות         בנתה

או51   דר' אבא   פתר קרייה בעוג לעתיד לבוא חכמות         בנתה

ששון   דר' אבא   פתר קרייה בגוג לעתיד לבא  חכמות    נשים בנתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביתה זה בית המקדש               בחכמה יבנה בית

וטי    ביתה זה בית המקדש               בחכמה יבנה בית

פירק   ביתה זה בית המקדש דכת'          בחכמה יבנה בית

מינ    ביתה זה בית המקדש וכן   הוא או' בחכמה יבנה בה  ובתבונה

פריז   ביתה זה בית המקדש               בחכמה יבנה בית

דפוס   ביתה זה בית המקדש הה"ד          בחכמה יבנ' בית

קק     ביתה זה בית המקדש               בחכמה יבנה בית

ג7 

ירו1   ביתה זה ב"ה       דכתי'         בחכמה יבנה בית

או3    ביתה זה בית המקדש שנא'          בחכמה יבנה בית

או51   ביתה זה בית המקדש שנ'           בחכמה יבנה בית

ששון   ביתה זה ב"ה       דכתי'         בחכמה יבנה בית

--------------------------------------------------------------------

לונ           חצבה עמודיה שבעה אילו שבע שנים    שלגוג

וטי           חצבה עמודיה שבעה אילו שבע שנים    שלגוג

פירק          חצ'  עמ'    שבע' אילו שבע שנים של גוג

מינ    יתבונן חצבה עמודיה שבעה אילו שבע שנים של גוג

פריז          חצבה עמודיה שבעה          שנים

דפוס          חצבה עמודיה שבעה אלו  שבע שנים של גוג

קק            חצבה עמוד'  ש<.. ...> שבע שנים של גוג

ג7 

ירו1          חצבה עמודיה שבעה אלו  שבע שני     גוג   ומגוג

או3           חצבה עמודיה שבעה אלו  ז'  שני     גוג

או51          חצבה עמודיה שבעה אלו  שבע שני     גוג

ששון          חצבה עמודיה שבעה אלו  ז'  שני     גוג

--------------------------------------------------------------------

לונ    דאמ"ר    יונה  בש"ר    אבא בר  כהנא  כל אותן שבע שנים

וטי    דאמ'  ר' יונה  בשם  ר' אבה בר  ירמיה כל אותן שבע שנים יש'

פירק   דאמ'  ר' יונה  בשם  ר' אבא בר  כהנא  כל אותן שבע שנים

מינ    דא"ר     יונה  בשם  ר' אבא ב"ר ירמיה    אותן שבע שנים ישר'

פריז                                                         ישר'

דפוס   דאמ'  ר' יונה  בשם  ר' אבא בר' כהנא  כל אותן ז'  שנים

קק 

ג7 

ירו1   דא"ר     יונה  בש"ר    אבא בר  ירמיה כל אותן שבע שנים ישראל

או3    דא"ר     ירמיה בש"ר    אבא בר  ירמיה כל אותן שבע שנים ישראל

או51   דא"ר     יונה  בש"ר    אבא בר' ירמיה כל אותן שבע שנים ישראל

ששון   דא"ר     יונה  בש"ר    אבא בר' ירמיה כל אותן ז'  שנים יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מסיקין ידותיהן    שלחרבות   וידותיהן    שלרמחים וידותיהן

וטי    מסיקין ידותיהן    שלחרבות   וידותיהן    שלרמחים וידותיהם

פירק   מסיקין ידותיהן של חרבות     וידותיהן של רמחים   וידותיהן

מינ    מסיקים ידותיהן של חרבות     ידותיהן  של רמחים   ידותיהן

פריז   מסיקין ידותיהן של חרבות     וידותיהן של רמחים   וידותיהן

דפוס   מסיקי' ידותיהן של חרבות     וידותיהן של רמחי'   וידותיהן

קק 

ג7 

ירו1   מסיקין ידות       התרבות    וידות       הרמחי'  וידות

או3    מסיקין ידות       החרבות    וידות       הרמחים  וידות

או51   מסיקין ידות       הח(ו)רבות וידות       הרמחים  וידות

ששון   מסיקין ידות       החרבות    וידות       הרמחים  וידות

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלסכינין הה"ד        ויצאו יש'   ער'        ובערי

וטי       שלסכינין הה"ד        ויצאו ושבו             ובערו

פירק   של סכינין   הדהי   דכת' ויצאו ישבי  ערי  ישראל ובערו

מינ    של סכינין   הה"ד        ויצאו ישבי  ערי  ישראל ובערו

פריז   של רמחים    הה"ד        ויצאו ישבו             ובערו

דפוס   של סכיני'   הה"ד        ויצאו יושבי ערי  ישראל ובערו

קק                             ויצאו ישבי  ערי' ישרא' ובערו

ג7 

ירו1      הספנים   הה"ד        ויצאו וישבו            ובערו

או3       הסכינין  [שנא']                             ובערו

או51      הסכינין  הה"ד                               ובערו

ששון      הסכינין  הה"ד        ויצאו ושבו             ובערו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והסיקו בנשק במגן בצינה בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח

וטי    והסיקו בנשק ומגן וצנה  בקשת ובחצים  ובמקל יד וברומח

פירק   והשיקו בנשק במגן וצינה בקשת ובחצים  ובמקל יד וברמח

מינ    והסיקו בנשק ומגן וצנה  בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח

פריז   והסיקו בנשק ומגן וצנה  בקשת ובחצים  ובמקל יד וברומח

דפוס   והשיקו בנשק במגן וצנה  בקשת ובחיצי' ובמקל יד וברומח

קק     וג'

ג7 

ירו1   והסיקו בנשק ומגן וצנה  בקשת ובחצים  ובמקל יד וברומח

או3    והשיקו בנשק ומגן וצנה  וגו'

או51   והסיקו בנשק ומגן וצנה       ובחצים  ובמקל יד וברומח

ששון   והסיקו בנשק ומגן וצנה  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            ובאותן שבע שנים

וטי               ובערו  בהן אש שבע      שנים  ואותן  שבע שנים

פירק                                           ואותן  שבע שנים

מינ               ובערו  בהן אש שבע      שנים  אותן   שבע שנים

פריז              ובערו  בהן אש שבע      שנים  ואותן  שבע שנים

דפוס              ובערו  בהן אש שבע      שנים  ואותן  שבע שנים

קק     א' ר' יונה                              <...>  שבע שנים

ג7                              <..>?ב?ע שנים  אותן   שבע ש?נ?<..>ם

ירו1              ובערו  בהם אש שבע      שנים  ואותן  ז'  שנים

או3                                            ואותן  שבע שנים

או51              [ובערו בהן אש שבע      שנים] ואותן  שבע שנים

ששון                                           ואותן  ז'  שנים

--------------------------------------------------------------------

לונ           הן הן         פרוטומגיא       שלצדיקים לעתיד לבוא

וטי           הן הן         פרוטגמיא   של   צדיקים   לעתיד לבוא

פירק          הן הן (פרוגמ) פרוטומגיא  של   צדיקים   לעתיד לבוא

מינ           הן הן         פרגמטיא    של   צדיקים   לעתיד לבא

פריז          הן הן         פרוגמטיא   של   צדיקים   לעתיד לבא

דפוס          הן הן         פרוטומא    של   צדיקים   לעתיד לבא

קק     של גוג    הן         פרוטוגרמיה של   צדיקין   לעתיד לבוא

ג7            הן הן         פר<..      ...> <...     ..>ד  לבא

ירו1          הן הם         פרוטגמיא   של   צדיקים   לעתיד [לבא]

או3           הן הן         פרוגטימא   של   צדיקים   לעתיד לבא

או51          הן הן         פרוטיגמא   של   צדיקים   לעתיד לבוא

ששון          הן הן         פרוטגמיא   של   צדיקי'   לעתיד לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    וסימנא       ואכיל פרוטומגיא

וטי    וסימנה       דאכיל פרוטגמיא

פירק   וסימנא       דאכיל פרוטוגמיא

מינ    וסימניה      דאכיל פראטגמיא  (של צדיקים לעתיד לבא וסימניה

פריז   וסימנה       דאכיל פרוטגמיא

דפוס   וסימנא       דעביד פרוטומגיא

קק     ומ<..   ...> דאכל  פרוטוגמיה

ג7     וסימניה      דאכול פרגמטיה

ירו1   וסימנא       דאכיל פרוטגמיאה

או3    וסימנא       דאכיל פרוטיגמא

או51   וסימנא       דאכיל פרוטיגמא

ששון   וסימנא       דאכיל פרוטגימא

--------------------------------------------------------------------

לונ           אכיל      משתותא

וטי           אכל       משתותא

פירק          אכיל      משתיתא

מינ    דאכיל) אכיל      משתותא

פריז          אכל       משתותא

דפוס          אכיל      משתותא

קק            אכל       משתותא והמת בשבע שני גוג אין לו חל<..

ג7            אכ?יל?<.. ...>   <...

ירו1          אכיל      משתיתא

או3           אכיל      משתיתא

או51          אכיל      משתיתא

ששון          אכיל      משתיתא

--------------------------------------------------------------------

לונ             טבחה   טבחה       בשר גיבורים תאכלו מסכה

וטי             טבחה   טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

פירק            טבחה   טבחה       בשר גיבורים תאכל  ומסכה

מינ             טבחא   טבחא       בשר גבורים  תאכלו מסכה

פריז            טבח    טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

דפוס            טבחה   טביחה      בשר גבורים  תאכל  ומסכה

קק     ...> הבא טבחה   טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

ג7              ..>בחה טבחה       בשר גיבורים תאכלו מסכה

ירו1            טבחה   טבחה  אכול בשר ובורים  תאכלו מסכה

או3             טבחה   טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

או51            טבחה   טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

ששון            טבחה   טבחה       בשר גבורים  תאכלו מסכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יינה ודם   נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

וטי    יינה דם    נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שלחנה  ושבעתם

פירק   יינה וד?ם? נשיא<..>    הא'  תשתו    אף ערכ?ה? שלחנה  ושבעת?ם?

מינ    יינה ודם   נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

פריז   יינה דם    נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שלחנה  ושבעתם

דפוס   יינה ודם               הארץ תשתי    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

קק     יינה ודם   נשי<..      ...> תשתו    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

ג7     יינה <..>ם <..>שיאי    הארץ תשת<..> אף ערכה   שולחנה ושבעתם

ירו1   יינה דם    נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שלחנה  ושבעתם

או3    יינה דם    נשיאי    עם הארץ תשתו    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

או51   יינה ודם   נשיאי       הארץ תשתו    אף ערכה   שולחנה ושבעתם

ששון   יינה דם    נשיאי       ארץ  תשתו    אף ערכה   שולחנה (ושבעתם)[לחם

--------------------------------------------------------------------

לונ           על    שולחנו     סוס     ורכב

וטי           על    שולחני     סוס     ורכב

פירק          <..>ל ש<..>?ח?ני סוס     ורכב

מינ           על    שולחני     סוס     ורכב גבור  וכל איש מלחמה

פריז          על    שולחני     סוס     ורכב

דפוס          על    שולחני     סוס     ורכב

קק            על    שלחני      סוס     ורכב

ג7            על    שולחני     סוס     ורכב גיבור וכל איש מל(מ)[ח]מה

ירו1          על    שלחנו      סו()[ס] ורכב

או3           על    שולחנו     סוס     ורכב

או51          על    שולחני     סוס     ורכב

ששון   הפני'] על    שולחני     סוס     ורכב

--------------------------------------------------------------------

לונ                    שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

וטי                    שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

פירק                   <...>                זה   יחזקאל

מינ    נאם  יי אלהים   שלחה  נערו'   תקרא   זה   יחזקאל

פריז                   שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

דפוס                   שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל שנא'

קק                     של<.. ...>    תקרא   זה   יחזקאל

ג7     נאום יי ?א?לי'ם שלחה  נערותיה <..>רא ז?ה? יחזקאל

ירו1                   שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

או3                    שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

או51                   שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

ששון                   שלחה  נערותיה תקרא   זה   יחזקאל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואתה   בן אדם כה אמר יי   אלהים   אמר     לצפור     כל

וטי    ואתה   בן אדם כה אמר אדני יי      אמר     לצפור     כל

פירק          בן אדם כה אמר יי   אל'ים   <..>?ר? לצפור     כל

מינ    ואתה   בן אדם כה     יי   אלהים   אמור    לצפור     כל

פריז   ואתה   בן אדם כה אמר יי   אלים    אמור    לצפור     כל

דפוס                 כה אמ' יי   אלים    אמור    לצפור     כל

קק     ואתה   בן אדם כה אמר יי   אלהים   אמור    <...>     כל

ג7     וא?ת?ה בן אדם כה אמר יי   אלי'?ם? <...    ..>ציפ<.. ...>

ירו1   ואתה   בן אדם כה אמר יי           אמור    לצפור     כל

או3    ואתה   בן אדם כה אמר יי                   לצפור     כל

או51   ואתה   בן אדם כה אמר יי           אמור    לצפור     כל

ששון   ואתה   בן אדם כה אמר יי   אל'ים   אמור    לצפור     כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנף וכל      חית   השדה

וטי    כנף וכל      חית   השדה הקבצו    ובאו  האספו מסביב על

פירק   כנף ולכל     חי<.. ..>ה

מינ    כנף ולכל     חית   השדה הקבצו    ובאו  האספו מסביב על

פריז   כנף וכל      חית   השדה הקבצו    ובאו  האספו מסביב על

דפוס   כנף ולכל     חית   השדה

קק     כנף ול['](י) חי'   הש'

ג7     כנף ול<..>   ?חי?ת השדה ?התק?בצו וב<.. ...         ..>ל

ירו1   כנף ו()[כ]ל  חית   השדה וגו'

או3    כנף וכל      חית   השדה וגו'

או51   כנף וכל      חית   השדה

ששון   כנף וכל      חית   השדה וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    זבחי אשר       אני זבח לכם   זבח   גדול   על הרי יש'

פירק

מינ    זבחי אשר       אני זבח לכם   זבח   גדול   על הרי ישראל

פריז   זבחי אשר       אני זבח לכם   זבח   גדול   על הרי ישראל

דפוס

קק 

ג7     זבחי א<.. ...> אני זבח ל<..> ?זב?ח ג?דו?ל על הרי <...

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ואכלתם   בשר ושתיתם   דם  ואכלת[ם] חלב לשבעה   ושתיתם דם

פריז

דפוס

קק 

ג7     ..>אכלתם בשר ושתי<..> דם? ואכלתם   חלב לש?ב?עה ושתיתם דם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לשיכרון מזבחי   אשר   זבחתי   לכם

פריז

דפוס

קק 

ג7     לשיכרון מזב<..> א?ש?ר ז?בח?תי ל'

ירו1

או3

או51

ששון