לונ    {ד}                                       קריא   באהל

וטי    {ד}          ר'    אבה בר  כהנא      פתר  קרייא  באהל

פירק   {ד}          ר'    אבא בר  כהנא   א' פתר  קריא   ב?א?הל

מינ    {ד} ר' ברכיה בש"ר  אבא בר  כהנא      פתר  קרייה  באהל

פריז   {ד}          ר'    אבא בר  כהנא      פתר  קריא   באהל

דפוס   {ד}          ר'    אבא בר  כהנא      פתר  קריא   באהל

קק     {ד}          ר'    אבא בר  כהנא      <... ..>ריה באהל

ג7     {ד}          <...>         ?כ?הנא    פ'   קריי'  באהל

ירו1   {ד}          ר'    אבא ב"כ           פתר  קרייה  באהל

או3    {ד}          ר'    אבא בר  כהנא      פתר  קרייה  באהל

או51   {ד}          ר'    אבא בר  כהנא      פתר  קרא    באהל

ששון   {ד}          ר'    אבא בר  כהנ'      פתר  קרייה  באהל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מועד חכמות   נ'   בנתה בי'  זה   בצלאל           וא'

וטי    מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל           ואמלא

פירק   מועד חכמ?ו?ת      בנתה ביתה זה   בצלאל           ואמלא

מינ    מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל שכת'  בו  ואמלא

פריז   מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל           ואמלא

דפוס   מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל           ואמלא

קק     מועד חכמת         בנתה בית  זה   בצלאל           ואמלא

ג7     מו'  חכמ'         בנת' ביתה <... ..>אל           וא?מל?א

ירו1   מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל דכתי'     ואמלא

או3    מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל דכתי' ביה ואמלא

או51   מועד חכמות        בנתה ביתה זה   בצלאל דכתי' ביה ואמלא

ששון   מועד חכמות   נשים בנתה ביתה זה   בצלאל דכתי'     ואמלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתו  רוח   אלהים                                  חצבה

וטי    אתו  רוח   אלים  בחכמה                            חצבה

פירק   אתו  רוח   אל'ים                                  חצבה

מינ    אותו רוח   אלהים בחכמה   ובתבונ' ובדעת ובכל מלאכה חצבה

פריז   אותו רוח   אלהים בחכמה                            חצבה

דפוס   אותו רוח   אלים                                   חצבה

קק     אותו <...> <...>

ג7     אתו  רוח   אלי'ם                                  חצ'

ירו1   אותו רוח   אלהים         וגו'                     חצבה

או3    אותו רוח   אלהים                                  חצבה

או51   אותו רוח   אלהים בח[כ]מה וגו'                     חצבה

ששון   אותו רוח   אל'ים בחכמה   וגו'                     תצבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמודיה שבעה אילו שבעה ימי  המילואים   הה"ד כי ששת

וטי    עמודיה שבעה אילו שבעת ימי  המלאים     הה"ד כי שבעת   ימים

פירק   עמודיה שבעה אילו שבעת ימי  המילואים   הה"ד כי שבעת   ימים

מינ    עמודיה שבעה אילו שבעת ימי  המילואים        כי שבעת

פריז   עמודיה שבעה אילו שבעת ימי  המלואים    הה"ד כי שבעת   ימים

דפוס   עמודיה שבעה אלו  שבעת ימי  המילואים   הה"ד כי שבעת   ימים

קק     עמ'    ש'   אילו שבעת ימי  המילואים        כי שבעת   ימ'

ג7     ע'     ז'   אילו שבעת <... ..>מילואים      כי שב?ע?ת ימים

ירו1   עמודיה ז'   אלו  ז'   ימי  המלואים    הה"ד כי שבעת   ימים

או3    עמודיה שבעה אלו  ז'   ימי  המילואים   שנא' כי שבעת   ימים

או51   עמודיה שבעה אלו  שבעת ימי  המלואים    שנ'  כי שבעת   ימים

ששון   עמודיה שבעה אלו  ז'   ימי  המילואים   הה"ד כי שבעת   ימים

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אילו הקרבנות  מסכה יינה אילו

וטי    ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אילו הקרבנות  מסכה יינה אילו

פירק   ימלא את ידכ'  טבחה טבחה       אילו הקורבנות מסכה יינה אילו

מינ    ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אילו הקרבנות  מסכה יינה אילו

פריז   ימלא    ידם   טבחה טבחה       אלו  הקרבנות  מסכה יינה אילו

דפוס   ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אלו  הקרבנות  מסכה יינה אלו

קק     ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אילו הקורבנת  מסכה יינה זה

ג7     ימל' א' ידכ'  ט<.. ...> <...> אילו הקרבנות  מסכה יינה אילו

ירו1   ימלא את ידכם  טבחה            אלו  הקרבנות  מסכה יינה אלו

או3    ימלא את ידיכם טבחה טבחה       אלו  הקרבנות  מסכה יינה אלו

או51   ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אלו  הקרבנות  מסכה יינה אלו

ששון   ימלא את ידכם  טבחה טבחה       אלו  הקרבנות  מסכה יינה אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ        הנסכים   אף    ערכה   שולחנה  זה סידור לחם הפנים

וטי        הנסכים   אף    ערכה   שולחנה  זה סידור לחם הפנים

פירק       הנסכים   אף    ער'    של'     זה סידור לחם הפנים

מינ        הנסכים   אף    ערכה   שלחנה   זה סידור לחם הפנים

פריז       הנסכים   אף    ערכה   שלחנה   זה סידור לחם הפנים

דפוס       הנסכים   אף    ערכה   שולחנה  זה סדור  לחם הפנים

קק     יין ?נסיכי?ם <...  ..>רכה שלח[נ]ה זה סידור לחם הפנים

ג7         נסכים    <...> ערכה   שלח'    זה סידור לחם הפנים

ירו1       הנסכים

או3        הנסכים

או51       הנסכים

ששון       הנסכים   אף    ערכה   שולחנה  זה סדור  לחם הפנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלחה נערותיה תק'

וטי    שלחה נערו'   תק'   זה  משה        הה"ד

פירק   של'  נע'     תק'   זה  משה        הה"ד

מינ    שלחה נערותיה תקרא  זה  משה

פריז   שלחה נערותיה תקרא  זה  משה        הה"ד

דפוס   שלחה נערותיה תקר'  זה  משה        הדהי  דכתי'

קק     שלחה נער'    ותק'  ?זה משה וא?הרן <...>

ג7     שלחה נע'     <...> זה  משה              (ויהי בנסע האר)

ירו1   שלחה נערותיה תקרא  זה  משה        הה"ד

או3    שלחה נערותיה תקרא  זה  משה        הה"ד

או51   שלחה נערותיה תקרא  זה  משה        הה"ד

ששון   שלחה נערותיה תקרא  זה  משה        הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויהי   ביום השמיני        קרא משה

וטי    ויהי   ביום השמיני        קרא משה

פירק   ויהי   ביום השמיני

מינ    ויהי   ביו' השמיני השמיני קרא משה לאהרן ולבניו

פריז   ויהי   ביום השמיני        קרא משה

דפוס   ויהי   ביום השמיני        קרא משה לאהרן ולבניו וגו'

קק 

ג7     ויהי   ביום השמיני

ירו1   ויהי   ביום השמיני        קרא משה

או3    ויהי   ביום השמיני        קרא משה וגו'

או51   ו[י]הי ביום השמיני        קרא משה

ששון   ויהי   ביום השמיני        קרא משה