לונ    {ז}                  ר'  תנחומ'   ור' חייא רבא אמ'   ליה

וטי    {ז}                  רבי תנחומא   ור' חייא רבה אמרין לה

פירק   {ז}                  ר'  ת?נחומ?א ור' חייא     אמרין לה

מינ    {ז}                  ר'  פנחומא   ור' חייא רבה אמרין לה

פריז   {ז} ויהי ביום השמיני ר'  תנחומא   ור' חייא     א'    ליה

דפוס   {ז}                  ר'  תנחומא   ור' חייא     אמרין לה

ירו1   {ז}                  ר'  תנחומא   ור' חייא רבה אמרין

או3    {ז}                  ר'  תנחומא   ור' חייא רבה אמרין לה

או51   {ז}                  ר'  תנחום    ור' חייא רבה אמרין לה

ששון   {ז}                  ר'  תנחומ'   ור' חייא רבא אמרין לה

--------------------------------------------------------------------

לונ         ור' ברכיה  בש"ר      לעזר   המודעי    המדרש הזה עלה

וטי         ור' ברכיה  בשום  רבי אלעזר  המודעי    המדרש הזה עלה

פירק        ור' ברכיה  בשם   ר'  אלעזר  המודעי    המדרש הזה עלה

מינ         ור' מנחמא  בשם   רב                   המדרש הזה עלה

פריז        ור' ברכיה  בשם   ר'  אלעזר  המודעי זה המדרש     עלה

דפוס        ור' ברכיה  בשם   ר'  אליעזר המודעי    המדרש הזה עלה

ירו1        ור' ברכיה  בש"ר      אלעזר  המודעי    המדרש הזה עלה

או3         ור' ברכיה  בש"ר      אליעזר המודעי    המדרש הזה עלה

או51   מהכא ור' [ברכיה בש"ר]     אלעזר  המודעי    המדרש הזה עלה

ששון        ור' ברכיה  בש"ר      אליעז' המודעי    המדרש הזה עלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בידינו מן הגולה כל  מקום שנ'   ויהי בימי

וטי    בידינו מן הגולה כל  מקום שנ'   ויהי

פירק   בידינו מן הגולה בכל מקום שנ'   ויהי (ביום)[בימי]

מינ    בידך   מן הגולה כל  מקום שנ'   ויהי

פריז   בידינו מן הגולה כל  מקום שנ'   ויהי בימי         לשון

דפוס   בידינו מן הגולה בכל מקום שנאמר ויהי בימי         אינו אלא

ירו1   בידנו  מן הגולה כל  מקום שנא'  ויהי בימי

או3    בידנו  מן הגולה כל  מקום שנא'  ויהי בימי

או51   בידינו מן הגולה כל  מקום שנ'   ויהי [בימי]

ששון   בידינו מן הגולה כ"מ      שנ'   ויהי בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרה     ר' ישמעאל בר נחמן בש"ר    נתן   המדרש הזה עלה בידינו

וטי    צרה היא ר' ישמעאל בר נחמן בשם  ר' נתן   המדרש הזה עלה בידינו

פירק   צרה

מינ    צרה     ר' ישמע'          בש'  ר' יונתן המדרש הזה עלה בידו

פריז   צרה

דפוס   צרה

ירו1   צרה

או3    צרה הוא

או51   צרה הוא

ששון   צרה היא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הגולה כל מקום שנ'  ויהי בימי צרה אמ"ר      ישמעל

וטי    מן הגולה כל מקום שנא' ויהי בימי צרה אמ'    ר' ישמעאל

פירק                                       א'     ר' שמואל

מינ    מן הגולה כל מקום שנ'  ויהי בימי צרה א"ר       ישמע'

פריז                                       א"ר       שמו'

דפוס                                       אמר    ר' שמואל

ירו1                                       א"ר       שמואל

או3

או51                                       ארשב"ן

ששון                                       א"ר       ישמע'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'  וחמשה הן                      ויהי בימי   אמרפל

וטי    בר נחמן  וחמשה            ויהי בימי הן ויהי בימי   אמרפל

פירק   בר נחמני וחמשה הן                      ויהי בימ?י? אמרפל

מינ    בר נחמן  חמשה  הן                      ויהי בימי   אמרפל

פריז   בר נחמן  וחמשה הן                      ויהי בימי   אמרפל

דפוס   בר נחמן  וחמשה הן                      ויהי בימי   אמרפל

ירו1   בר נחמן  וחמשה הם                      ויהי בימי   אמרפל

או3             וחמשה הן                      ויהי בימי   אמרפל

או51            וה'   הן                      ויהי בימי   אמרפל

ששון   בר נחמן  וה'   הן ואלו הן              ויהי בימי   אמרפל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה צרה הייתה  שם עשו מלחמה את   ברע          לאוהבו

וטי    מה צרה היתה   שם עשו מלחמה את   ברע וגו'     לאהבו

פירק   מה צרה הית?ה? שם עשו מלחמה וג'               לאוהבו

מינ    מה צרה היתה   שם עשו מלחמה                   לאוהבו של

פריז   מה צרה היתה   שם עשו מלחמה וג'               לאוהבו של

דפוס   מה צרה היתה   שם עשו מלחמה וגו'          משל לאוהבו של

ירו1   מה צרה היתה   שם עשו מלחמה וגו'              לאוהבו של

או3    מה צרה היתה   שם עשו מלחמה                   לאוהבו של

או51   מה צרה היתה   שם עשו מלחמה                   לאוהבו

ששון   מה צרה היתה   שם עשו מלחמה               משל לאוהבו של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלמלך שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך ניזקק לכל אותה המדינה

וטי    שלמלך שניכנס למדינה בשבילו  היה המלך ניזקק לכל אותה המדינה

פירק   שלמלך שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק           למדינה

מינ    מלך   שנכנס  למדינה ובשבילו     המלך נזקק  לכל      המדינ'

פריז   מלך   שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נכנס           למדינה

דפוס   מלך   שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק           במדינה

ירו1   מלך   שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק  לכל      המדינה

או3    מלך   שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק  לכל      המדינה

או51   שלמלך שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק  לכל      המדינה

ששון   מלך   שנכנס  למדינה בשבילו  היה המלך נזקק  לכל בני  המדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    באו  ברבריים       וניזדווגו    וכיון   שבאו ברבריים

וטי    באו  ב()[ר]ברי[י]ם ונזדוגו   לו [ו]כיון שבאו ברבריים

פירק   באו  בדבריים       ונזדווגו

מינ    ובאו בדבריים       ונזדוגו

פריז   באו  ברבריים                 לו וכיון

דפוס   באו  ברבריים       ונזדווגו  לו וכיון   שבאו

ירו1   באו  ברבריים       ונזדווגו

או3    באו  ברברים        ונזדווגו

או51   באו  הברבריים      ונזדווגו

ששון   באו  ברבריים       ונזדווגו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וניזדווגו לו אמ'             ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

וטי    ונזדווגו  לו אמרו            וי    שאין המלך  ניזקק למדינה

פירק             לו אמרו  הכל כך    [ווי] שאין המלך  נזקק  למדינה

מינ              לו ואמרו           ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

פריז   שנזדווגו  לו אמרו  הכל       ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

דפוס   ונזדווגו  לו אמרו  הכל       ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

ירו1             לו אמרו         וי וי    שאין הקב"ה נזקק  למדינה

או3              לו אמרו            ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

או51             לו אמרו            ווי   שאין המלך  נכנס  למדינה

ששון             לו אמרו            ווי   שאין המלך  נזקק  למדינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמו  שהיה      כן אברהם       אוהבו    שלמלך הקב"ה היה

וטי         כמשהיה    כך אברהם       אוהבו של       הקב"ה היה

פירק        כמ[ו]שהיה כך אברהם       אוהבו של       הקב"ה היה

מינ    כמי  שהיה      כך אברהם       אוהבו של       הקב"ה

פריז   כמו  שהיה      כך אברהם       אוהבו של       הקב"ה היה

דפוס   כמו  שהיה      כך אברהם       אוהבו של       הקב"ה היה

ירו1   כמו  שהיה      כך אברהם אבינו אוהבו של מלך   הקב"ה היה

או3    כמות שהיה      כך אברהם אבינו אוהבו של       מקום  היה

או51   כמות שהיה      כך אברהם אבינו אוהבו של       מקום  היה

ששון   כמות שהיה      כך אברהם אבי'  אוהבו של       המקום היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכת'  בו ונברכו בך                 ובשבילו היה הקב"ה

וטי    וכתוב בו ונברכו בך                 ובשבילו היה הקב"ה

פירק   וכת'  בו ונברכו בו                 ובשבילו היה הקב"ה

מינ                                       ובשבילו     הקב"ה

פריז   וכת'  בו ונברכו בו                 ובשבילו היה הקב"ה

דפוס   וכתיב בו ונברכו בך                 ובשבילו היה הקב"ה

ירו1   וכתו' בו ונברכו בך כל משפחות האדמה ובשבילו היה הקב"ה

או3    וכתו' בו ונברכו בך כל משפחות האדמה ובשבילו היה הקב"ה

או51   וכתי' בו ונברכו בו כל משפחות האדמה ובשבילו היה הב"ה

ששון   וכתו' בו ונברכו בך כל משפחות האדמה ובשבילו היה הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניזקק לכל     העולם כולו באו כשדים  וניזדווגו לו כיון שבאו

וטי    ניזקק לכל     העולם      באו כשדים  ונזדווגו  לו

פירק   נזקק  לכל     העולם כולו באו כשדיים ונזדווגו  לו

מינ    נזקק  לכל     העולם                              כיון שבאו

פריז   נזקק  לכל     העולם כלו  באו כשדיים ונזדווגו  לו

דפוס   נזקק  לכל     העולם כולו באו כשדיים ונזדווגו  לו

ירו1   נזקק  לכל     העולם      באו כשדים  ונזדווגו  לו

או3    נזקק  לכל     העולם      באו כשדים  ונזדווגו  לו

או51   נזקק  לכל באי העולם      באו כשדיים ונזדווגו  לו

ששון   נזקק  לכל     העולם      באו כשדיים ונזדווגו  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כשדים  ונזדווגו לו אמ'  ווי     שאין הקב"ה נזקק  בעולמו

וטי                       אמרו וי      שאין הקב"ה ניזקק לעולמו

פירק                      אמרו ווי     שאין הקב"ה נזקק  לעולמו

מינ    כשדיים ונזדוגו  לו אמרו ווי     שאין הקב"ה       לעולמו

פריז                      אמרו ווי     שאין הקב"ה נזקק  לעולם

דפוס                      אמרו ווי     שאין הקב"ה נזקק  בעולמו

ירו1                      אמרו ווי ווי שאין הקב"ה נזקק  לעולם

או3                       אמרו ווי     שאין הקב"ה נזקק  לעולמו

או51                      אמרו ווי     שאין הב"ה  נזקק  לעולמו

ששון                      אמרו ווי     שאין הב"ה  נזקק  לעולמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כמות שהיה הה"ד           וישבו  ויבאו  אל עין משפט    היא

וטי    כמות שהיה הדא  היא דכת'  וישבו  ויבאו  אל עין משפט    היא

פירק   כמות שהיה הה"ד           וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

מינ    כמי  שהיה הה"ד           וישבו  ויבאו  אל עין (ה)משפט היא

פריז   כמו  שהיה הה"ד           וישובו ויבאו  אל עין משפט

דפוס   כמות שהיה הדהי     דכתיב וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

ירו1   כמות שהיא הה"ד           וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

או3    כמות שהיה הה"ד           וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

או51   כמו  שהיה הה"ד           וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

ששון   כמות שהיה הה"ד           וישובו ויבואו אל עין משפט    היא

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדש אמ"ר    אחא  לא  ביקשו ליזדויג  אלא      לגלגל

וטי    קדש א"ר     אחא  לא  ביקשו ליזדויג  אלא      לגלגל

פירק   קדש אמ'  ר' אחא  לא  בקשו  להיזדווג אלא לתוך גלגל

מינ    קדש              ולא בקשו  להזדווג  אלא      לגלגל

פריז       א"ר     חייא לא  בקשו  להזדויג  אלא לתוך גלגל

דפוס   קדש אמר  ר' חייא לא  ביקשו להזדווג  אלא לתוך גלגל

ירו1   קדש א"ר     אחא  לא  בקשו  להזדווג  אלא      לגלגל

או3    קדש א"ר     אחא  לא  בקשו  להזדווג  אלא      לגלגל

או51   קדש א"ר     אחא  לא  בקשו  להזדווג  אלא      לגלגל

ששון   קדש א"ר     אחא  לא  בקשו  להזדווג  אלא      לגלגל

--------------------------------------------------------------------

לונ    עינו    שלעולם      עין          שעשתה  מידת הדין בעולם

וטי    עינו    שלעולם      עין          שעשתה  מידת הדין בעולם

פירק   עינו של עולם        עין          שעשת   מידת הדין בעולם

מינ    עינו של עולם   אמרו עין          שעשת   מידת הדין בעולם

פריז   עינו של עולם        עין          שעשת   מידן הדין בעולם

דפוס   עינו של עולם        עין          שעשת   מידת הדין בעולם

ירו1   עינו של עולם        עין משפט עין שנעשתה מדל  הדין בעולם

או3    עינו של עולם        עין משפט עין שעשתה  מדת  הדין בעולם

או51   עינו    שלעולם      עין משפט עין שעשתה  מדת  הדין בעולם

ששון   עינו של עולם        עין משפט עין שעשתה  מדת  הדין בעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביקשו לסמותה היא קדש אמ"ר    אחא הוא כת'  היא

וטי    בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כת'  הוא

פירק   בקשו  לסמותה היא קדש אמ'  ר' אחא הוא כתיב ה(י)[ו]א

מינ    בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כת'  הוא

פריז   בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כת'  הוא

דפוס   בקשו  לסותמה היא קדש אמר  ר' אחא הוא כתי' הוא

ירו1   בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כתב  הוא

או3    בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כתי' הוא

או51   בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא כתי' הוא

ששון   בקשו  לסמותה היא קדש א"ר     אחא הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ                שקידש שמו    שלקב"ה     וירד      לכבשן

וטי                שקידש שמו של הקב"ה      וירד      לכבשן

פירק               שקידש שמו של הקב"ה      וירד      לכבשן

מינ    אברהם אבינו שקידש שמו של הקב"ה      וירד לתוך כבשן  של

פריז               שקידש שמו של הקב"ה      וירד לתוך כבשן

דפוס               שקידש שמו של הקב"ה      וירד      לכבשן

ירו1               שקדש  שמו של הקב"ה      וירד      לכבשן

או3                שקדש  שמו של מקום   ב"ה וירד      לכבשן

או51               שקדש  שמו    שלמקום     וירד      לכבשן

ששון               שקידש שמו של הב"ה       וירד      לכבשן

--------------------------------------------------------------------

לונ    האש כיון שבאו      ברבריים ונזדווגו לו התחילו צווחין ווי

וטי    האש כיון שראו שבאו ברבריים ונזדווגו לו התחילו צווחין וי

פירק   האש כיון שבאו      המלאכים ונזדווגו לו התחילו צווחין ווי

מינ    אש  כיון שראו              הכל      כן התחילו צווחין ויי

פריז   האש כיון שבאו      המלאכים ונזדווגו לו התחילו צווחין

דפוס   האש כיון שבאו      המלכים  ונזדווגו לו התחילו צווחין ווי

ירו1   האש כיון שבאו      כשדיים  ונזדווגו לו התחילו צועקים ווי

או3    האש כיון שבאו      כשדים   ונזדווגו לו התחילו צועקין ווי

או51   האש כיון שבאו      כשדיים  ונזדווגו לו התחילו צועקין ווי

ששון   האש כיון שבאו      כשדי'   ונזדווגו לו התחילו צועקי' ווי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ווי      ויהי בימי אמרפל

וטי             ויהי בימי אמרפל

פירק   ווי      ויהי בימי אמרפל

מינ             ויהי בימי אמרפל      < ויהי בימי שפט השופטים

פריז            ויהי בימי אמרפל

דפוס   ווי      ויהי בימי אמרפל מלך

ירו1       הה"ד ויהי בימי אמרפל

או3        הה"ד ויהי בימי אמרפל וגו'

או51       הה"ד ויהי בימי אמרפל

ששון       הה"ד ויהי בימי אמרפל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ למדינה שהיתה חייבת לופס למלך

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שילח המלך גנזים טמיון לגבותה מה עשו עמדו ותלו אתו הכו אותו

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    (וגתו) וגבו אותו אמרו ווי כשהמלך מרגיש בדברים הללו מה של

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מלך מבקש לעשות לנו עשינו לו כך כשהיה אחד מישראל עושה דבר

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    שלא כהוגן היו מוליכין אותו אצל הדיין מה שהדיין מבקש לעשות

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    למשפט היה נשפט עושה לדיין (איה להם) אמ' להם הקב"ה אתם מבזין

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    את שפטיכם אני מביא עליכם דבר שאין אתם יכולין לעמוד בו ואיזה

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    זה רעב ויהי רעב בארץ כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי

פריז

דפוס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ויהי בימי אחז

וטי                             ויהי בימי אחז בן יותם בן עזיהו

פירק                            ויהי בימי אחז בן יותם

מינ    ויהי בימי שפוט השופטים > ויהי בימי אחז

פריז                            ויהי בימי אחז בן יותם

דפוס                            ויהי בימי אחז בן יותם

ירו1                            ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו

או3

או51                            ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו

ששון                            ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ              מה צרה היתה בו          ארם          מקדם ולפשת'

וטי    מלך יהודה מה צרה היתה שם          ארם          מקדם ופלשתים

פירק             מה צרה היתה שם          א?ר?ם        מקדם ופלשתים

מינ              מה צרה היתה שם          ארם   (מקום) מקדם ופלשתים

פריז             מה צרה היתה שם          ארם          מקדם ופלשתים

דפוס             מה צרה היתה שם          ארם          מקדם ופלשתים

ירו1   מלך יהודה מה             כתי' תמן ארם          מקדם ופלשתים

או3

או51   מלך יהודה מה             כתי' תמן ארם          מקדם ופלשתים

ששון   מלך יהודה מה             כתי' תמן ארם          מקדם ופלשתים

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאחור וגו'                        למלך שמסר        את בנו

וטי    מאחור ויאכלו את יש'  בכל פה       למלך שמסר        את בנו

פירק   מאחור וג'                         למלך שמסר           בנו

מינ    מאחור ויאכלו את ישר' בכל פ[ה]     למלך שמסר        את בנו

פריז   מאחור                         משל למלך שמסר           בנו

דפוס   מאחור וגו'                    משל למלך שמסר        את בנו

ירו1   מאחור                             למלך שמסר        את בנו

או3                                      למלך שמסר        את בנו

או51   מאחור                             למלך ש(היה)[מסר] את בנו

ששון   מאחור                             למלך שמסר        את בנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפידגוג     והיה פידגוג     שונא אותו אמ' אם אני הורגו

וטי    לפדגוגו     והיה פידגוג     שונא אותו אמר אם אני הורג

פירק   לפידגוג     והיה פידגוג     שונא אותו אמ' אם אני הורג

מינ    לפדגוגו     והיה אפדגוגו    שונא אותו אמ' אם אני הורג

פריז   לפדגוג                      שונא אותו א'  אם אני הורג

דפוס   לפדגוג      והיה פדגוג      שונא אותו אמ' אם אני הורג

ירו1   לפרגונו     והיה פרגונו     שונא אותו אמ' אם     אהרגנו

או3    לפרגידו     והיה פרגידו     שונא אותו אמ' אם     אהרגנו

או51   לפרגוג      והיה הפרגוג     שונא אותו אמ' אם     אהרגנו

ששון   לפ?ד/ר?גוגו והיה פ?ד/ר?גוגו שונא אותו אמ' אם     אהרגנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותו עכשיו נמצאתי מתחייב             למלך אלא הריני

וטי    אותו עכשיו נמצאתי מחוייב             למלך אלא הריני

פירק   אתו  עכשיו נמצאת  מתחייב ראשי (?א'?) למלך אלא הריני

מינ    אותו       נמצאתי חייב   מיתה        למלך     אני

פריז   אותו       נמצאתי מתחייב ראשי        למלך אלא הריני

דפוס   אותו עכשיו נמצאתי מתחייב ראשי        למלך אלא הריני

ירו1        עכשיו נמצאתי מחוייב             למלך אלא הריני

או3         עכשיו נמצאתי מחוייב             למלך אלא הריני

או51        עכשו  נמצאתי מחוייב             למלך אלא הריני

ששון        עכשיו נמצאתי מחויב              למלך אלא הרי   אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    מושך את מיניקתו   ממנו  והוא מת מאליו  כך   אמ' אחז

וטי    מושך    מ[י]ניקתו ממנו  והוא מת מאליו  כך   אמר אחז

פירק   מושך את יונקתו    ממנו  והוא מת מאליו  כ?ך? א'  אחז

מינ    מושך את מניקתו    הימנו והוא מת מאיליו כך   אמ' אחז

פריז   מושך את יונקתו    ממנו  והוא מת מאיליו כך   א'  אחד

דפוס   מושך את יונקתו    ממנו  והוא מת מאליו  כך   אמר אחז

ירו1   מושך את מניקתו    ממנו  והוא מת מאליו  כך   אמ' אחז

או3    מושך את מניקתו    ממנו  והוא מת מאיליו כך   אמ' אחז

או51   מושך את מניקתו    ממנו  והוא מת מאיליו כך   אמ' אחז

ששון   מושך את מניקתו    ממנו  והוא מת מאליו  כך   אמ' אחז

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם אין  גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן

וטי    אם איין גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן

פירק   אם אין  גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן אם אין

מינ    אם אין  גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן

פריז   אם אין  גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן

דפוס   אם אין  גדיים אין תיישי' אם  אין תיישים אין צאן

ירו1   אם אין  גדיים אין תיישים אם  אין תיישים אין צאן

או3    אם אין  גדיים אין תיישים ואם אין תישים  אין צאן

או51   אם אין  גדיים אין תיישים ואם אין תיישים אין צאן

ששון   אם אין  גדיים אין תישים  אם  אין תיישים אין צאן

--------------------------------------------------------------------

לונ        אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין העולם

וטי        אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין העולם

פירק   צאן אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין עולם

מינ            [אין צאן אין רועה אם  אין רועה אין העולם] אין רועה

פריז       אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין עולם

דפוס       אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין עולם

ירו1       אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין עולם

או3        ואם אין  צאן אין רועה ואם אין רועה אין עולם

או51       ואם אין  צאן אין רועה ואם אין רועה אין עולם

ששון       אם  אין  צאן אין רועה אם  אין רועה אין עולם

--------------------------------------------------------------------

לונ              כך אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידים ואם אין תלמידים

וטי              כך אמר אחז אם אין קטנים אין תלמידים ואם אין תלמידים

פירק             כך אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידין אם  אין תלמידין

מינ    אין העולם כך         אם אין קטנים אין תלמידים אם  אין תלמידים

פריז             כך אמ' אחז אם אין קטנים אין גדולים  אם  אין תלמידים

דפוס             כך אמר אחז אם אין קטנים אין תלמידי' אם  אין תלמידים

ירו1                אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידים אם  אין תלמידים

או3                 אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידים ואם אין תלמידים

או51                אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידים ואם אין תלמידים

ששון                אמ' אחז אם אין קטנים אין תלמידי' אם  אין תלמידים

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין חכמים ואם אין חכמ'  אין תורה ואם אין תורה אין בתי

וטי    אין חכמים ואם אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין בתי

פירק   אין חכמים אם  אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין בתי

מינ    אין חכמים אם  אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין בתי

פריז   אין חכמים אם  אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין

דפוס   אין חכמים אם  אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין בתי

ירו1   אין חכמים אם  אין חכמים אין תורה אם  אין תורה אין בתי

או3    אין חכמים ואם אין חכמים אין תורה ואם אין תורה אין בתי

או51   אין חכמים ואם אין חכמים אין תורה ואם אין תורה אין בתי

ששון                 אין חכמי' אין תורה אם  אין תורה אין בתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כניסיות      ובתי מדרשות אם  אין בתי כניסיות ובתי מדרשות

וטי    כניסיות      ובתי מדרשות ואם אין בתי כניסיות ובתי מדרשות

פירק   כנסיות       ובתי מדרשות אם  אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

מינ    כנסיות       ובתי מדרשות אם  אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

פריז   כנסיות       ובתי מדרשות     אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

דפוס   כנסיות       ובתי מדרשות אם  אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

ירו1   כנסיות       ובתי מדרשות אם  אין בתי כנסיות       ומדרשות

או3    כנסיות       ובתי מדרשות ואם אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

או51   כנסיות       ובתי מדרשות ואם אין בתי כנסיות  ובתי מדרשות

ששון   כנסיות  ואין בתי  מדרשו' אם  אין בתי כנסיות  ובתי מדרשו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל

וטי    אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל

פירק   אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם הזה    עשה עמד ונעל

מינ    אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עמד עמד ונעל

פריז   אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל

דפוס   אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל

ירו1   אין הקב"ה משרה שכינתו עליהם     מה עשה     נעל  כל

או3    אין הקב"ה משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל כל

או51   אין הב"ה  משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל כל

ששון   אין הב"ה  משרה שכינתו בעולם     מה עשה עמד ונעל כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתי כניסיות ובתי מדרשות הה"ד           צור תעודה חתום תורה

וטי    בתי כניסיות ובתי מדרשות הדא  היא דכת'  צור תעודה חתום תורה

פירק   בתי כנסיות  ובתי מדרשות הדהי     דכ'   צור תעודה חתום תורה

מינ    בתי כנסיות  ובתי מדרשות הה"ד           צור תעוד' חתום תורה

פריז   בתי כנסיות  ובתי מדרש'  הה"ד           צור תעודה חתום תורה

דפוס   בתי כנסיות  ובתי מדרשות הדהי     דכתי' צור תעודה חתום תורה

ירו1   בתי כנסיות  ובתי מדרשות הה"ד           צור תעודה חתום תורה

או3    בתי כנסיות  ובתי מדרשות הה"ד           צור תעודה חתום תורה

או51   בתי כנסיות  ובתי מדרשות הה"ד           צור תעודה חתום תורה

ששון   בתי כנסיו'  ובתי מדרשו' הה"ד           צור תעודה חתום תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בלימודי       ר'        חוניה בש"ר            לעזר

וטי    בלימודי       רבי       חוניא בשם      חד רבי אלעזר

פירק   בלימודיי      ר'        חוניא בשם         ר'  אלעזר

מינ    בלימודיי      ר'  ברכיה       בשם      חד ר'  אלעזר

פריז   בלמודי        ר'        חוניא בשם         ר'  אלעזר

דפוס   בלימודי       ר'        חוניא בשם         ר'  אלעזר אמר

ירו1   בלימודי       ר'        חוניא בש"ר            אלעזר

או3    בלימודי       ר'        חוניא בש"ר            אלעזר אמ'

או51   בלימודי  (מה) ר'        חוניא ()[ב]ש"ר        אלעזר

ששון   בלימודי       ר'        חוניא בש"ר            אלעז' אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    למה נקרא שמו אחז על שום שאחז    בתי כניסיות ובתי מדרשות

וטי    למה נקרא שמו אחז על שום שאחז    בתי כניסיות ובתי מדרשות

פירק   למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

מינ    למה נקרא שמו אחד על שום שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

פריז   למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

דפוס   למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

ירו1   למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

או3    למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

או51   למה נקרא שמו אחז        שאחז    בתי כנסיות  ובתי מדרשות

ששון   למה נקר' שמו אחז        שאחז כל בתי כנסיו'  ובתי מדרשו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ר' יעקב

וטי                                           ר' יעקב  בר

פירק                                          ר' עקיבא

מינ    מאותה שעה קויתי לו כי לא תשכח מפי זרעו ר' יעקב  ב"ר

פריז                                          ר' יעקב

דפוס                                          ר' יעקב

ירו1                                          ר' יעקב  בר

או3                                           ר' יעקב  בר

או51                                          ר' יעקב  בר

ששון                                          ר' יעקב  בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעיי בש"ר     אחא      שמעת לה מן הדא וחכיתי  ליי המסתיר

וטי    בעיי בשום  ר' אחא      שמעא לה מן הדא וחיכיתי ליי המסתיר

פירק        בשם   ר' אחא      שמעת לה מן הדה וחיכיתי ליי המסתיר

מינ    באי  בשם   ר' אחא      שמע  לה מן הדא וחכיתי  ליי המסתיר

פריז        בשם   ר' אחא      שמע  לה מן הדא וחכיתי  ליי המסתיר

דפוס        בשם   ר' אחא  אמר שמעת לה מן הדא וחיכיתי ליי המסתיר

ירו1   ביבי בש"ר     אחא      שמע  לה מן     וחכתי   ליי המסתיר

או3    ביבי בש"ר     אחא      שמע  לה מן הכא וחכתי   ליי המסתיר

או51   ביבי [בש"ר    ...]     שמע  לה מן הכא וחכיתי  ליי המסתיר

ששון   ביבי בש"ר     אחא      שמע  לה מן הדא וחכתי   ליי המסתיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    פניו מב'  יע'  וקיויתי לו אין  לך     קשה כאותה   שעה קויתי

וטי    פניו מבית יעקב וקויתי  לו אין  לך שעה קשה כאותה   שעה

פירק   פניו וג'                  אין  לך שעה קשה ?כ?אותה שעה

מינ    פנ'  מבית יעקב וקויתי  לו אין  לך שעה קשה כאותה   שעה

פריז   פניו                      אין  לך שעה     כאותה   שעה

דפוס   פניו וגו'                 אין  לך שעה קשה כאותה   שעה

ירו1   פניו מבית יעקב            אין  לך שעה קשה כאותה   שעה

או3    פניו מבית יעקב            ואין לך שעה קשה באותה   שעה

או51   פניו מבית יעקב            ואין לך שעה קשה כאותה   שעה

ששון   פניו מבית יעקב            אין  לך שעה קשה כאותה   שעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו שכת'  בו   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

וטי       שכתוב בה   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

פירק      שנ'        ואנכי הסתר אסתיר פני באל' הה'       מאותה

מינ       שכת'  בה   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

פריז      שנ'   בה   אנכי  הסתר אסתיר פני וגו'           מאותה

דפוס      שנאמ' בה   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

ירו1      שכתו'      ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

או3       שכתוב בו   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא וגו' מאותה

או51      שכתוב [בה] ואנכי הסתר אסתיר פני                מאותה

ששון      שכתו' בה   ואנכי הסתר אסתיר פני ביום ההוא      מאותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שעה קויתי   לו      כי לא תשכח מפי זר'  מה     הועיל

וטי    שעה קויתי   לו      כי לא תשכח מפי זרעו מה     הועיל

פירק   שעה וקיויתי לו      כי לא ישכח מפי זרעו ומה    הועיל

מינ    שעה קויתי   לו      כי לא תשכח מפי זרעו מה     הועיל

פריז   שעה וקויתי  לו      כי לא ישכח מפי זרעו ומה    הועילו

דפוס   שעה וקויתי  לו      כי לא תשכח מפי זרעו ומה    הועיל

ירו1   שעה קויתי   לו      כי לא תשכח מפי זרעו מה     הועיל

או3    שעה וקויתי  לו      כי לא תשכח מפי זרעו מה     הועיל

או51   שעה וקויתי  לו (מה) כי לא תשכח מפי זרעו מה     הועיל

ששון   שעה קויתי   לו      כי לא תשכח מפי זרעו מ()[ה] הועיל

--------------------------------------------------------------------

לונ       הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

וטי       הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי לאותות ולמופתים ביש'

פירק   לו הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

מינ       הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי לאות   ולמופת   בישראל

פריז   לו הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

דפוס   לו הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

ירו1      הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

או3       הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

או51      הנה אנכי והילדים אשר נתן לי יי

ששון      הנה אנכי והילדים אשר נתן לי

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכי ילדיו היו                  אלא מיכן שתלמידו

וטי    וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מיכן לתלמידו

פירק   וכי ילדים היו והלא תלמידיו היו אלא מיכן לתלמידו

מינ    וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידיו (תר) של

פריז   וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מיכן לתלמידיו      של

דפוס   וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידו       של

ירו1   וכי ילדיו     והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידיו      של

או3    וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידיו      של

או51   וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידיו      של

ששון   וכי ילדיו היו והלא תלמידיו היו אלא מכאן לתלמידיו      של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלאדם נקרא    בנו  כיון שראו הכל שאחז בתי כניסיות ובתי

וטי    שלאדם נקרא    בנו  כיון שראו הכל שאחז בתי כניסיות ובתי

פירק   שלאדם שנקרא   בנו  כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

מינ    אדם   שנקראו  בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

פריז   אדם   נקראו   בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

דפוס   אדם   שנקרא   בנו  כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

ירו1   אדם   שנקראים בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

או3    אדם   שנקראין בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

או51   אדם   שנקראין בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיות  ובתי

ששון   אדם   שנקראין בניו כיון שראו הכל שאחז בתי כנסיו'  ובתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מדרשות התחילו     צווחין ווי ווי               ויהי בימי

וטי    מדרשות התחילו     צווחין וי                    ויהי בימי

פירק   מדרשות התחילו הכל צווחין ווי ווי               ויהי בימי

מינ    מדרשו' התחיל      צווחין ווי                   ויהי בימי

פריז   מדרשות התחילו הכל צווחין ווי ווי               ויהי בימי

דפוס   מדרשות התחילו הכל צווחין ווי ווי בימי אחז הה"ד ויהי בימי

ירו1   מדרשות התחילו הכל צווחין ווי                   ויהי בימי

או3    מדרשות התחילו הכל צווחין ווי

או51   מדרשות התחילו הכל צווחין ווי                   ויהי בימי

ששון   מדרשו' התחילו הכל צווחין ווי                   ויהי בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחז

וטי    אחז

פירק   אחז

מינ    אחז

פריז   אחז   ויהי בימי שפט  השפטים       מה צרה היתה שם ויהי

דפוס   אחז   ויהי בימי שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי

ירו1   אחז < ויהי בימי שפוט השופטים      מה צרה היתה    ויהי

או3        < ויהי בימי שפוט השופטים וגו' מה צרה היתה שם ויהי

או51   אחז < ויהי בימי שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי

ששון   אחז         ימי שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז   רעב בארץ

דפוס   רעב בארץ

ירו1   רעב בארץ למדינה  שהיתה מחייבת למלך מס            שלח

או3    רעב בארץ למדינה  שהיתה חייבת  למלך מס            שלח

או51   רעב בארץ [למדינה שהיתה מחייבת      לי?פ/כ?ס למלך ...

ששון   רעב בארץ למדינה  שהיתה חייבת       מס       למלך שלח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   המלך גבאי טמיון לגבותה מה עשו עמדו ותלו אותו והכו אותו

או3    המלך גבאי ממון  לגבותם מה עשו עמדו ותלו אותו הכו  אותו

או51   המלך גבאי טימין לגבותה מה עשו עמ.. ...  אותו הכו  אותו

ששון   המלך גבאי טמון  לגבותה מה עשו עמדו ותלו אותו והכו אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   וגבו אותו אמרו ווי כשהמלך מרגיש על דברים  הללו מה ששלוחו

או3    וגבו אותו אמרו ווי כשהמלך מרגיש    בדברים הללו מה ששלוחו

או51   וגבו אותו אמרו ווי כ..    מרגיש    בדברים הללו מה ששילוחו

ששון   וגבו אותו אמרו ווי כשהמלך ישמע     הדברי' הללו מה ששלוחו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   של מלך מבקש לעשות עשינו לו כך כשהיה א'  מישראל עושה

או3    של מלך מבקש לעשות עשינו לו כך כשהיה אחד מישראל עושה

או51   של מלך ...  לעשות עשינו לו כך כשהיה א'  מישראל ע..

ששון   של מלך מבקש לעשות עשינו לו כך כשהיה א'  מיש'   עושה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1       שלא כהוגן היו  מוליכין      אצל הדיין מה שהיה   הדיין

או3    דבר שלא כהוגן היו  מוליכין אותו אצל הדיין מה שהיה   הדיין

או51   דבר שלא כהוגן והיו מוליכין אותו אצל ...   מה שהיה   הדיין

ששון   דבר שלא כהוגן היו  מוליכי' אותו אצל הדיין מה שהדיין היה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   מבקש לעשות לנשפט  היה הנשפט עושה לדיין אמ' להם הקב"ה

או3    מבקש לעשות לנשפט  היה הנשפט עושה לדיין אמ' להם הקב"ה

או51   מבקש לעשות לנשפ.. ... הנשפט עושה לדיין אמ' להם הב"ה

ששון   מבקש לעשות לנשפט  היה הנשפט עושה לדיין         אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   אתם מבזים את שופטיכם       אני מביא עליכם דבר שאין אתם

או3    אתם מבזים את שופטיכם       אני מביא עליכם דבר שאין אתם

או51   ... מבזים את שופטיכם חייכם אני ...  עליכם דבר שאין אתם

ששון   אתם מבזין את שופטיכם       אני מביא עליכם דבר שאין אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   יכולין לעמוד  בו  ואי זה זה    רעב  שנא' ויהי רעב בארץ

או3    יכולין לעמוד  בו  ואי זה זה    הרעב שנא' ויהי רעב בארץ

או51   יכולין לעמ..ד ...     זה זה זה רעב       ויהי רעב בארץ

ששון   יכולים לעמוד  בו  ואי זה זה    רעב       ויהי רעב בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   כיון שראו הכל כן התחילו צווחין וי           ויהי בימי שפוט

או3    כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי ווי הה"ד ויהי בימי שפוט

או51   כי.. ...  הכל כן התחילו צווחין              ויהי בימי שפו..]

ששון   כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי          ויהי בימי שפוט

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מל' יהודה

וטי                   ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה

פירק                  ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו

מינ                   ויהי בימי יהויקים

פריז                  ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו

דפוס                  ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו

ירו1   השופטים      > ויהי בימי יהויקים

או3    השופטים וגו' > ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה

או51                > ויהי בימי יהויקים בן יאשיהו מלך יהודה

ששון   השופטים      > ויהי בימי יהויקים

--------------------------------------------------------------------

לונ                   מה  צרה הייתה שם ראיתי את הארץ והנה תהו

וטי                   מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תהו

פירק                  מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תהו

מינ                   מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תוהו

פריז              צרה מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תוהו

דפוס                  מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תהו

ירו1                  ומה צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תהו

או3    עד תם וגו'     ומה צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה ת[ו]הו

או51                  מה  צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תוהו

ששון                  ומה צרה היתה  שם ראיתי את הארץ והנה תוהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובהו                          לכתביו    שלמלך שנכנס

וטי    ובהו      ואל השמים ואין אורם לכתביו    שלמלך שניכנסו (ל)

פירק   ובהו                          לכתבין של מלך   שנכנסו

מינ    ובהו      ואל השמים ואין אורם           למלך  ששיגר   כתבים

פריז   ובהו                          לכתבין של מלך   שנכנסו

דפוס   ובוהו משל                     לכתבין של מלך   שנכנסו

ירו1   ובהו                                    למלך  ששיגו   כתובים

או3    ובהו                                    למלך  ששגר    כתובין

או51   ובוהו                                   למלך  ששגר    כתבים

ששון   ובוהו                                   למלך  ששלח    כתבים

--------------------------------------------------------------------

לונ    למדינה וכל מדינה ומדי'  שהיו כתביו      שלמים היו נכנסין

וטי           וכל מדינה ומדינה שהיו כתיו       שלמלך     נכנסין

פירק   למדינה וכל מדינה ומדינה שהיו כתבין                מגיעין

מינ    למדינה כל  מדינ' ומדינה שהיו כתבים   של מלך       נכנסין

פריז   למדינה וכל מדינה ומדינה שהיו כתבין                מגיעין

דפוס   למדינה וכל מדינה ומדינה שהיו כתבין                מגיעין

ירו1   למדינה כל  מדינה ומדינה שהיו כתובין  של מלך       נכנסין

או3    למדינה כל  מדינה ומדינה שהיו הכתובין של מלך       נכנסין

או51   למדינה כל  מדינה ומדינה שהיו הכתבים     שלמלך     נכנסין

ששון   למדינה כל  מדינה ומדינה שהיו הכתבים  של מלך       נכנסין

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ועומדין [על רגליהן] ופורעין את ראשיהן

וטי                   עומדין  על  רגליהן  ופורעין את ראשיהן

פירק   היו בני המדינה עומדין  על  רגליהן  ופורעין את ראשיהן

מינ    היו            עומדים  על  רגליהן  ופורעין את ראשיהן

פריז   היו בני המדינה עומדים  על  רגליהם  ופורעים את ראשיהם

דפוס   היו בני המדינה עומדין  על  רגליהון ופורעי' את ראשיהן

ירו1   היו            עומדין  על  גליהם   ופורעין את ראשיהם

או3    היו            עומדין  על  רגליהם  ופורעין את ראשיהם

או51   היו            עומדין  על  רגליהם  ופורעין את ראשיהם

ששון   היו            עומדין  על  רגליהם  ופורעין את ראשיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיו קוראין  אותו        באימה וביראה ברתת    ובזיע וכיון

וטי    והיו קוראין  אותן        באימה ביראה  ברתת    ובזיע וכיון

פירק        וקורין  אותה        <...  ..>ה   ב<..>תת ובזיע וכיון

מינ         וקורי'  אותן        באימה ביראה  ברתת    ובזיע כיון

פריז        וקוראין אותן        באימה ביראה  ברתת    ובזיע וכיון

דפוס        וקוראי' אותם        באימה ביראה  ברתת    בזיע  וכיון

ירו1        וקוראין אותם במדינה באימה ביראה  ברתת    ובזיע כיון

או3         וקוראין אותם במדינה באימה ביראה  ברתת    בזיע  כיון

או51        וקוראין אותם במדינה באימה וביראה ברתת    ובזיע כיון

ששון        וקורין  אותם במדינה באימה ביראה  ברתת    ובזיע כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שניכנסו  למדינתו    שלמלך עמדו            וקראו אותן

וטי    שנכנסו   למדינתו    שלמלך עמדו            וקראו אותן

פירק   שנ<..>סו למדינתו של מלך   עמדו            וקראו אותן

מינ    שהגיע    מדינתו  של מלך   עמדו            וקראו אותן וקרעו

פריז   שנכנסו   למדינה  של מלך   עמדו            וקראו אותן

דפוס   שנכנסו   למדינתו של מלך   עמדו                       וקרעו

ירו1   שהגיעו   למדינתו של מלך   עמדו                       וקרעו

או3    שהגיעו   למדינתו של מלך   עמדו                       וקרעו

או51   שהגיעו   למדינתו    שלמלך עמדו                       וקרעו

ששון   שהגיעו   למדינתו של מלך   עמדו ושרפו אותן            נקרעו

--------------------------------------------------------------------

לונ         ושרפו אותן     הה"ד              ויהי כקרא   יהודי

וטי         ושרפו אותן     הה"ד              ויהי כקרוא  יהודי

פירק        <...>          הד'  ה?יא? ?דכת'? ויהי כק?ר?א יהודי

מינ    אותן ושרפו אותן     הה"ד              ויהי כקרא   יהודי

פריז        ושרפו אותן     הה"ד              ויהי כקרוא  יהודי

דפוס   אותן ושרפו אותן     הה"ד              ויהי כקרוא  יהודי

ירו1   אותם ושרפו אותם     הה"ד              ויהי כקרא   יהודי

או3    אותן ושרפו אותן     הה"ד              ויהי בקרא   יהודי

או51   אותם ושרפו אותם באש הה"ד              ויהי כקרא   יהודי

ששון   אותן                הה"ד              ויהי כקרוא  יהודי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלש  דלתות                     בארבע  פסוקין כיון

וטי    שלוש דלתות וארבע       כתלת    כארבע  פסוקין וכיון

פירק   שלש  דלתות                     וארבעה וג'    וכיון

מינ    שלש  דלתות וארבע       כתלת    כארבע  פסיקן  כיון

פריז   שלש  דלתות וג'                               וכיון

דפוס   שלש  דלתות וארבע וגו'                        וכיון

ירו1   שלש  דלתות וד'   דלתות כתלת    כארבע  פסוקי' כיון

או3    שלש  דלתות וארבע דלתות כתלת    בארבע  פסוקי'

או51   שלש  דלתות וארבע       כתל[ו]ת כארבע  פסוקי' כיון

ששון   שלש  דלתות וגו'                              כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיגיעו לפסוק  החמישית  היו   צריה לראש   איביה  שלו וקרעה

וטי    שהגיעו  לפסוק  החמישית  היו   צריה לראש   אויביה שלו וקרעה

פירק   שהגיעו  לפסוק  ה?ח?<..> ?ה?יו צריה לר<..>            יקרעה

מינ    שהגיע   לפסיקה חמישית   היו   צריה לראש   איביה  שלו יקרענה

פריז   שהגיעו  לפסוק  החמישי   היו   צריה לראש              יקרענה

דפוס   שהגיעו  לפסוק  החמישי   היו   צריה לראש              יקרעה

ירו1   שהגיע   לפסוק  החמישי   היו   צריה לראש              יקרענה

או3    שהגיע   לפסוק  החמישי   היו   צריה לראש              יקרענה

או51   שהגיע   לפסוק  החמישי   היו   צריה לראש              ויקרעה

ששון   שהגיעו  לפסוק  ה'       היו   צריה לראש              ויקרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתער    הסופר ושלכה  [באש שנ'] והשלך אל האש אשר על האח

וטי    בתער    הספר  והשליך                 אל האש אשר על האח

פירק   <..>תער הסופר והשלך                  על האש אשר על האח

מינ    כתער    הסופר והשליך                 על האש אשר על האח

פריז   בתער    הסופר והשלך                  על האש אשר על האח

דפוס   בתער    הסופר והשלך                  על האש אשר אל האח

ירו1   בתער    הסופר והשליך                 על האש אשר על האח

או3    בתער    הסופר והשלך                  על האש אשר על האח

או51   בתער    הסופר והשלך                  על האש אשר על האח

ששון   בתער    הסופר והשלך                  על האש אשר על האח

--------------------------------------------------------------------

לונ    עד  תם  כל  המגילה וגו'                   כיון שראו הכל

וטי    עד  תם  כל  המגילה            אשר על האח  כיון שראו הכל

פירק                                             כיון <...

מינ    [עד תום כל  המגילה על     האש אשר על האח] כיון שראו הכל

פריז                                             כיון שראו

דפוס                                             כיון שראו

ירו1   עד  תום כלה מגלה   על     האש אשר על האח  כיון שראו הכל

או3    עד  תם  כל  המגלה  וגו'                   כיון שראו הכל

או51   עד  תם  כל  המגילה [וגו']                 כיון שראו הכל

ששון   עד  תום כל  המגלה                         כיון שראו הכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    כן התחילו     צווחין             ווי ווי        ויהי בימי

וטי    כן התחילו     צווחין                            ויהי בימי

פירק      ..>ילו     צו?ו?<..>ן         ווי ?ווי?      ויהי בי?מי?

מינ    כן התחילו     צווחין             ווי            ויהי בימי

פריז   כן התחילו הכל צווחין             ווי ווי        ויהי בימי

דפוס   כן התחילו     צווחין             ווי            ויהי בימי

ירו1   כן התחילו     צווחין                            ויהי בימי

או3    כן התחילו     צווחין             ווי       הה"ד ויהי בימי

או51   כן התחילו     צווחין     ואומרין ווי       הה"ד ויהי בימי

ששון   כך התחילו     צווחין             ווי            ויהי בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהויקים ויהי בימי אחשוירוש     מה צרה הי'  שם

וטי    יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

פירק   יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה ה<.. ...>

מינ    יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

פריז   יהויקים ויהי בימי אחשורוש  צרה מה צרה היתה שם

דפוס   יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם   שנגזר

ירו1   יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

או3    יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

או51   יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

ששון   יהויקים ויהי בימי אחשורוש      מה צרה היתה שם

--------------------------------------------------------------------

לונ    להשמיד להרג  ולאבד   את     כל היהודים     למלך

וטי    להשמיד להרוג ולאבד   את     כל היהודים     למלך

פירק   להשמיד להרג  ולאבד                         למלך

מינ    להשמיד להרוג ולאבד   את     כל היהודי'     למלך

פריז   להשמיד להרג  ולאבד                     משל למלך

דפוס   להשמיד להרוג ולאבד                     משל למלך

ירו1   להשמיד להרוג ולאבד   וגו'                  למלך

או3    להשמיד להרוג ולאבד   וגו'                  למלך

או51   להשמיד להרוג ולאבד   וגו'                  למלך (שנכנס)

ששון   להשמיד להרוג ולאב<.. ..>גו'                למלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה לו כרם וניזדווגו לו שלשה ()[ש]ונאים     התחיל   אחד

וטי    שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה סונאין     אחד התחיל

פירק   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה שונאין         הת?חיל? אחד

מינ    שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה שונאים     אחד התחיל

פריז   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה שונאים         התחיל   אחד

דפוס   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה שונאין         התחיל   אחד

ירו1   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו ג'   שונאין     א'  התחיל

או3    שהיה לו כרם ונזדווגו  לו שלשה שונאים     א'  התחיל

או51   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו ג'   שונאי'     א'  התחיל

ששון   שהיה לו כרם ונזדווגו  לו ג'   שונאין     א'  התחיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקטף  בעוללות  ואחד     התחיל מזנב באשכלות  ואחד

וטי    מקטיף בעולילות אחד      התחיל מזנב באשכלות  ואחד

פירק   מקטף  בעולילות ואחד אחד       מזנב באשכולות ואחד

מינ    מקטף  בעוללות  ואחד           מזנב באשכלות  ואחד התחיל

פריז   מקטף  בעוללות  ואחד     התחיל מזנב באשכולות ואחד

דפוס   מקטף  בעוללות  ואחר     התחיל לזנב באשכלות  ואחד

ירו1   מקטף  בעוללות  וא'      התחיל מזנב באשכולות ואחד התחיל

או3

או51   למקטף בעוללות  וא'      התחיל מזנב באשכולות וא'

ששון   מקטף  בעוללות  וא'      התחיל מזנב באשכולות וא'  התחיל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מעקר [ב]גפנים      פרעה        התחיל מקטף  בעוללות

וטי    מעקר בגפנים        פרעה הרשע   התחיל מקטיף בעולילות

פירק   מעקר בגפנים        פרעה        התחיל מקטף  בעולילות

מינ    מקטף בגפנים   כך   פרעה הרשע   התחיל מקטף  בעוללות

פריז   מעקר בגפני'        פרעה        התחיל מקטף  בעוללות

דפוס   מעקר בגפני'        פרעה        התחיל מקטף  בעוללות

ירו1   מעקר בגפנים   כך   פרעה הרשע   התחיל מקטף  בעוללות

או3    מעקר גפנים    כך   פרעה        התחיל מקטף  בעוללות

או51   מעקר בגפנים         רעה [הרשע] התחיל מקטף  בעוללות

ששון   מעקר בגפנים   כך   פרעה הרשע   התחיל מקטף  בעוללות

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד                              כל הבן הילוד היא'   תשליכוה'

וטי    הה"ד                              כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

פירק   הדהי דכ'                          כל הבן הילוד

מינ    שנ'        ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד היארה  תשליכוהו

פריז   הה"ד                              כל הבן הילוד

דפוס   הדהי דכתיב                        כל הבן הילוד

ירו1              ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן וגו'

או3    הה"ד                              כל הבן הילוד וגו'

או51   הה"ד                              כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו

ששון              ויצו פרעה לכל עמו לאמר כל הבן הילוד וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'           נבוכדנצר             התחיל מזנב   באשכלות

וטי                   נבוכדנצר        הרשע התחיל מזניב  באשכלות

פירק                  נב?ו?כד     נצר הרשע התחיל ?מז?נב באשכולות

מינ    וכל  הבת תחיון נבוכדנצר             התחיל מזנב   באשכלות

פריז                  נבוכד       נצר      התחיל מזנב   באשכולות

דפוס                  נבוכדנצר        הרשע התחיל מזנב   באשכלות

ירו1                  ונבוכדנאצאר     הרשע התחיל מזנב   באשכולות

או3                   נבוכדנאצר            התחיל למזנב  באשכולות

או51                  נבוכדנאצר            התחיל מזנב   באשכולות

ששון                  נבוכדנאצר       הרשע התחיל מזנב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד                                     החרש  והמסגר

וטי    הה"ד                                     החרש  והמסגר אלף

פירק   הד'                            ה'   ד'   החרש  והמסגר אלף

מינ    הה"ד                                     החרש  והמסגר אלף

פריז   הה"ד                                     החר'  והמסגר אלף

דפוס                                  הדהי דכת' החרש  והמסגר אלף

ירו1   הה"ד החרש והמסגר מזנב באשכולות הה"ד      החרש  והמסגר אלף

או3    הה"ד                                     החרש  והמסגר אלף

או51   הה"ד                                     והחרש והמסגר אלף

ששון   הה"ד                                     החרש  והמסגר אלף

--------------------------------------------------------------------

לונ        ר' ברכיה בש"ר    יהודה ורבנין ר' ברכיה בש"ר     יהודה

וטי        ר' ברכיה בשם  ר' יהודה ורבנן  ר' ברכיה בש"ר     יהודה

פירק       ר' ברכיה בשם  ר' יהודה ורבנן  ר' ברכיה בשם  ר'  יהודה

מינ                      ר' יהוד' ורבנן                ר'  יהוד'

פריז   וג' ר' ברכיה בשם  ר' יהודה ורבנין ר' ברכיה בשם  ר'  יהודה

דפוס       ר' ברכיה בשם  ר' יהודה ורבנן  ר' ברכיה בשם  ר'  יהודה

ירו1                                                   ר'  יהודה

או3                                                    ר'  יהודה

או51                                                   [ר' יהודה

ששון                                                   ר'  יהו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  חרש אלף ומסגר אלף ורבנין אמ'   זה וזה אלף ר' יהודה

וטי    אמר  חרש אלף ומסגר אלף ורבנן  אמרין זה וזה אלף ר' יהודה

פירק   א'   חרש אלף ומסגר אלף ורבנן  אמרין זה וזה אלף ר' יהודה

מינ    אמ'  חרש אלף ומסגר אלף רבנן   אמ'   זה וזה אלף    יהודה

פריז   א'   חרש אלף ומסגר אלף ורבנין אמרין זה וזה אלף ר' יהודה

דפוס   אמ'  חרש אלף ומסגר אלף ורבנן  אמרין זה וזה אלף ר' יהודה

ירו1   אומ' חרש אלף ומסגר אלף רבנין  אמרין זה וזה אלף    יהודה

או3    אומ' חרש אלף מסגר  אלף רבנין  אמרי  זה וזה אלף    יהודה

או51   אומ' חרש אלף ומסגר אלף רבנין  ...   זה וזה אלף    יהודה

ששון   או'  חרש אלף ומסגר אלף רבנין  אמרי  זה וזה אלף    יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'   סימון אמ' אילו תלמידי חכמ'  ר'  שמו'  בר      רב

וטי    בירבי סימון אמר אילו תלמידי חכמים רבי שמואל בר      רב

פירק   בר    סימון א'  אילו תלמידי חכמ'  ר'  שמואל בר      רב

מינ    ב"ר         אמ' אילו תלמידי חכמי' ר'  שמואל ב"ר

פריז   בר'   סימון א'  אילו תלמידי חכמים ר'  שמו'  בר      רב

דפוס   בר'   סימון אמר אלו  תלמידי חכמים ר'  שמואל בר      רב

ירו1   ב"ר         אמ' אלו  תלמידי חכמי' ר'  שמואל בר      רב

או3    ביראה       אמ' אלו  תלמידי חכמים ר'  שמואל בר      רב

או51   בר'         אמ' אלו  ת"ח          ר'  שמ..      ... רב

ששון   ביראה       אמ' אלו  ת"ח          ר"ש       בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצחק א'  אילו הביליטין

וטי    יצחק אמר אילו הבילוטין

פירק   יצחק א'  אילו הבילווטין

מינ    יצחק אמ' אילו הכי        לחוטין

פריז   יצחק א'  אילו הבלווטין

דפוס   יצחק אמר אלו  הבולטין           ורבנן אמרי אלו היועצי'

ירו1   יצחק אמ' אלו  הבולאוטין

או3    יצחק אמ' אלו  הבולאוטין

או51   יצחק אמ' אלו  הבולאוטין]

ששון   יצח' אמ' אלו  הבולאוטין

--------------------------------------------------------------------

לונ    המן הרשע     התחיל מעקר  בגפנים ביקש  לקעקע ביצתו

וטי    המן הרשע     התחיל מעקיר בגפנים ביקש  לקעקע ביצתן

פירק   המן הרשע אמ' התחיל לעקר  בגפנים ביקש  לקעקע ביצתן

מינ    המן הרשע     התחיל מעקר  בגפנים ביקש  לקעקע ביצתן

פריז   המן הרשע     התחיל מעקר  בגפנים בקש   לקעקע ביצתן

דפוס   המן הרשע     התחיל לעקר  בגפנים ביקש  לקעקע ביצתן

ירו1   המן הרשע     ביקש  לעקור גפנים  שבקש  לקעקע ביצתן

או3    המן הרשע     התחיל מעקר  גפנים  שביקש לקעקע ביציאתם

או51   המן                מעקר  בגפנים ביקש  לקעקע ביצתן

ששון   המן הרשע     התחיל מעקר  גפנים  שבקש  לקעקע ביצתן

--------------------------------------------------------------------

לונ       שליש' בעא למיזבן בכל   בעיתא     כמן   דאמ'  להשמיד

וטי       שליש' בעא למיזבן בכל   בעיתא     כמין  שאמר  להשמיד

פירק   של ישר'  בעא למיזבן ?ככ?ל ?ב?ע?י?תא כמן   דאמ'  להשמיד

מינ    של ישר'  בעא למיזבן בכל   ביתא      כמון  למה   להשמיד

פריז   מן העולם בקש למזבן        ביעתא     כמה   דתימ' להשמיד

דפוס   של ישראל בעא למזבן  בכל   ביעתא     הה"ד        להשמיד

ירו1   של ישראל בעא למזבן  בכל   ביתא      כמון  למה   להשמיד

או3    של ישר'  בעא למזבן  בכל   בית       ארמון למה   להשמיד

או51   של ישראל                            הה"ד        להשמיד

ששון   של יש'   בקש למזגן  בכל   בעתא      כמד"א       להשמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    להרג  ולאבד                                       וכיון

וטי    להרג  ולאבד את   כל היהודים                       וכיון

פירק   להרג  ולאבד                                       וכיון

מינ    להרוג ולאבד את   כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים כיון

פריז   להרג  ולאבד                                       וכיון

דפוס   להרוג ולאבד                                       וכיון

ירו1   להרג  ולאבד את   כל היהודים וגו'                  כיון

או3    להרוג ולאבד וגו'                                  כיון

או51   להרוג ולאבד                                       כיון

ששון   להרוג ולאבד                                       כיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שראו הכל         שאחשוירוש מכר  והמן לקח  התחילו     צווחין

וטי    שראו הכל         שאחשורוש  מכר  והמן לקח  התחיל      צווחין

פירק   שראו הכל         אחשורוש   מכר  והמן לקח  התחילו     צווחין

מינ    שראו הכל         שאחשורוש  מכר  והמן לקח  התחיל      צווחין

פריז   שראו הכל         שאחשורוש  מכר  והמן לקח  התחילו הכל צווחין

דפוס   שראו הכל         אחשורוש   מוכר והמן לוקח התחילו הכל צווחין

ירו1   שראו הכל         אחשורוש   מוכר והמן לוקח התחילו הכל צווחין

או3    שראו הכל      כן אחשורוש   מוכר והמן לוקח התחילו     צווחין

או51   שראו הכל      כן אחשורוש   מוכר והמן לוקח התחילו הכל צווחין

ששון   שראו (ש)[ה]כל    שאחשורוש  מוכר והמן לוקח התחילו הכל צווחין

--------------------------------------------------------------------

לונ        ווי    ווי      ויהי בימי אחשוירוש   ויהי בימי

וטי        וי              ויהי בימי אחשורוש    ויהי בימי

פירק   הכל וויווי          ויהי בימי אחשורוש    ויהי בימי

מינ        ווי             ויהי בימי אחשורוש  { ויהי בימי

פריז       ווי    ווי      ויהי בימי אחשורוש    ויהי בימי

דפוס       ווי    ווי      ויהי בימי אחשורוש    ויהי בימי

ירו1       ווי             ויהי בימי אחשורוש  { ויהי בימי

או3        ווי        הה"ד ויהי בימי אחשורוש  < ויהי בימי

או51       ווי        הה"ד ויהי בימי אחשורוש  { ויהי בימי

ששון       ווי             ויהי בימי אחשורוש  { ויהי בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שפט  השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

וטי    שפט  השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

פירק   שפט  השפטים       מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

מינ    שפט  השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

פריז   שפט  השפטים  צרה  מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

דפוס   שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ משל

ירו1   שפוט השופטים      מה צרה היתה    ויהי רעב בארץ

או3    שפוט השופטים וגו' מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

או51   שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

ששון   שפוט השופטים      מה צרה היתה שם ויהי רעב בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    למדינה  שהיתה  חייבה  ליפום    למלך    ושלח המלך גביטימון

וטי    למדינה  שהייתה חייבת  ליפיס    למלך    ושלח המלך גבי

פירק   למדינה  שהיתה  חייבת  ליפיס    למלך    ושלח המלך גביי

מינ    למדינה  שהיתה  חייבת  לופס     למלך    שילח המלך גנזים

פריז   למדינה  שהיתה  חייבת  ליפס     המלך    ושלח המלך גבוי

דפוס   למדינה  שהיתה  חייבת  לייפס    למלך    ושלח המלך גבאי

ירו1   למדינה  שהיתה  מחייבת          למלך מס שלח  המלך גבאי

או3    למדינה  שהיתה  חייבת           למלך מס שלח  המלך גבאי

או51   [למדינה שהיתה  מחייבת לי?פ/כ?ס למלך    ...  המלך גבאי

ששון   למדינה  שהיתה  חייבת  מס       למלך    שלח  המלך גבאי

--------------------------------------------------------------------

לונ            לגבותה מה עשו בני המדינה עמדו ותלו            אותו

וטי    טימון   לגבותה מה עשו בני המדינה עמדו ותלו אתו

פירק   טומינון לגבותה מה עשו בני המדינה עמדו ותלו אתו וגב?י? אותו

מינ    טמיון   לגבותה מה עשו            עמדו ותלו אתו הכו    אותו

פריז   טימונין לגבותה מה עשה בני המדינה עמדו ותלו            אותו

דפוס   טמיון   לגבות' מה עשו בני המדינה עמדו ותלו            אותו

ירו1   טמיון   לגבותה מה עשו            עמדו ותלו            אותו

או3    ממון    לגבותם מה עשו            עמדו ותלו            אותו

או51   טימין   לגבותה מה עשו            עמ.. ...             אותו

ששון   טמון    לגבותה מה עשו            עמדו ותלו            אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    והכו   אותו וגבו אותו אמרו  ווי כשהמלך      מרגיש    בדברים

וטי                וגבו אתו  אמרו  וי  כשהמלך      מרגיש    בדברים

פירק                         אמרו  ווי ?()?כשירגיש המלך     בדברים

מינ    (וגתו)      וגבו אותו אמרו  ווי כשהמלך      מרגיש    בדברים

פריז                         ואמרו ווי כשיחדש      המלך     בדברים

דפוס               וגבו אותו אמרו  ווי כשירגיש     המלך     בדברים

ירו1   והכו   אותו וגבו אותו אמרו  ווי כשהמלך      מרגיש על דברים

או3    הכו    אותו וגבו אותו אמרו  ווי כשהמלך      מרגיש    בדברים

או51   הכו    אותו וגבו אותו אמרו  ווי כ..         מרגיש    בדברים

ששון   והכו   אותו וגבו אותו אמרו  ווי כשהמלך      ישמע     הדברי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הללו מה ששלוחו     שלמלך מבקש לעשות לנו עשינו לו

וטי    הללו מה ששלחו      שלמלך מבקש לעשות לנו עשינו לו

פירק   הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש לעשות לנו עשינו ל?ו/ן?

מינ    הללו מה         של מלך   מבקש לעשות לנו עשינו לו

פריז   הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש       לנו עשינו לו

דפוס   הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש לעשות לנו עשינו לו

ירו1   הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש לעשות     עשינו לו

או3    הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש לעשות     עשינו לו

או51   הללו מה ששילוחו של מלך   ...  לעשות     עשינו לו

ששון   הללו מה ששלוחו  של מלך   מבקש לעשות     עשינו לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך כשהיה אחד מיש'   עשה      שלא כהוגן

וטי    כך כשהיה אחד מיש'   עושה     שלא כהוגן       מוליכין אתו

פירק   כך כשהיה אחד מישר'  עושה דבר שלא כהוגן והיו  מוליכין אותו

מינ    כך כשהיה אחד מישראל עושה דבר שלא כהוגן היו   מוליכין אותו

פריז   כך כשהיה אחד מישראל עושה דבר שלא כהוגן כשהיו מוליכין אותו

דפוס   כך כשהיה אחד מישראל עושה דבר שלא כהוגן היו   מוליכין אותו

ירו1   כך כשהיה א'  מישראל עושה     שלא כהוגן היו   מוליכין

או3    כך כשהיה אחד מישראל עושה דבר שלא כהוגן היו   מוליכין אותו

או51   כך כשהיה א'  מישראל ע..  דבר שלא כהוגן והיו  מוליכין אותו

ששון   כך כשהיה א'  מיש'   עושה דבר שלא כהוגן היו   מוליכי' אותו

--------------------------------------------------------------------

לונ              מה שהיה הדיין      צריך לעשות לנישפט     היה

וטי    אצל הדיין מה שהיה הדיין      צריך לעשות לנישפט     היה

פירק   אצל הדיין מה      שהדיין     צריך לעשות לנשפט      היה

מינ    אצל הדיין מה      שהדיין     מבקש לעשות

פריז   אצל הדיין מה      שהדיין     צריך לעשות ל?מ/ני?שפט היה

דפוס   אצל הדיין מה      שהדיין     צריך לעשו' לנשפט      היה

ירו1   אצל הדיין מה שהיה הדיין      מבקש לעשות לנשפט      היה

או3    אצל הדיין מה שהיה הדיין      מבקש לעשות לנשפט      היה

או51   אצל ...   מה שהיה הדיין      מבקש לעשות לנשפ..     ...

ששון   אצל הדיין מה      שהדיין היה מבקש לעשות

--------------------------------------------------------------------

לונ    הנשפט            עושה    לדיין           אמ' להן הקב"ה

וטי    הנישפט           עושה    לדיין           א'  להם הקב"ה

פירק   הנשפט            עושה    לדיין           אמ' להן הקב"ה

מינ    למשפט  היה נשפט  עושה    לדיין (איה להם) אמ' להם הקב"ה

פריז   הנשפט            עושה כך לדיין           א'  להם הקב"ה

דפוס   הנשפט            עושה    לדיין           אמר להן הקב"ה

ירו1   הנשפט            עושה    לדיין           אמ' להם הקב"ה

או3    הנשפט            עושה    לדיין           אמ' להם הקב"ה

או51   הנשפט            עושה    לדיין           אמ' להם הב"ה

ששון   לנשפט  היה הנשפט עושה    לדיין                   אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתם מבזים את שפטיכם        הנני מביא עליכם דבר שאין אתם

וטי    אתם מבזין את שפטיכם        הנני מביא עליכם דבר שאין אתם

פירק   אתם מבזין את שופטיכם       הנני מביא עליהם דבר שאי  אתם

מינ    אתם מבזין את שפטיכם        אני  מביא עליכם דבר שאין אתם

פריז   אתם מבזים את שפטיכם        הנני מביא עליכם דבר שאי  אתם

דפוס   אתם מבזין את שופטיכם       הנני מביא עליכם דבר שאי  אתם

ירו1   אתם מבזים את שופטיכם       אני  מביא עליכם דבר שאין אתם

או3    אתם מבזים את שופטיכם       אני  מביא עליכם דבר שאין אתם

או51   ... מבזים את שופטיכם חייכם אני  ...  עליכם דבר שאין אתם

ששון   אתם מבזין את שופטיכם       אני  מביא עליכם דבר שאין אתם

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכולים לעמוד  בו  ואיזה זה זה    רעב       ויהי רעב בארץ

וטי    יכולין לעמוד  בו  ואי   זה זה זה רעב       ויהי רעב בארץ

פירק   יכולין לעמוד  בו  ואיזה זה זה    רעב       ויהי רעב בארץ

מינ    יכולין לעמוד  בו  ואיזה זה       רעב       ויהי רעב בארץ

פריז   יכולים לעמד   בו  ואיזה זה זה    רעב  שנ'  ויהי רעב בארץ

דפוס   יכולין לעמוד  בו  ואי   זה זה    רעב       ויהי רעב בארץ

ירו1   יכולין לעמוד  בו  ואי   זה זה    רעב  שנא' ויהי רעב בארץ

או3    יכולין לעמוד  בו  ואי   זה זה    הרעב שנא' ויהי רעב בארץ

או51   יכולין לעמ..ד ...       זה זה זה רעב       ויהי רעב בארץ

ששון   יכולים לעמוד  בו  ואי   זה זה    רעב       ויהי רעב בארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי          ויהי בימי שפוט

פריז

דפוס

ירו1   כיון שראו הכל כן התחילו צווחין וי           ויהי בימי שפוט

או3    כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי ווי הה"ד ויהי בימי שפוט

או51   כי.. ...  הכל כן התחילו צווחין              ויהי בימי שפו..]

ששון   כיון שראו הכל כן התחילו צווחין ווי          ויהי בימי שפוט

--------------------------------------------------------------------

לונ                       שמעון בן אבא בש"ר    יוחנן     כל

וטי                       שמעון בר אבא בשם  ר' יוחנן     כל

פירק                      שמעון בר אבא בשם  ר' יוח'      כל

מינ    השופטים      }     שמעו' בר אבא בש"ר    יוחנן     כל

פריז                      שמע'  בר אבא בשם  ר' יוחנן א'  כל

דפוס                      שמעון בר אבא בשם  ר' יוחנן אמ' כל

ירו1   השופטים      } ר"ש       בר אבא בש"ר    יוחנן     כל

או3    השופטים וגו' } ר"ש       בר אבא בש"ר    יוחנן     כל

או51                } ר"ש       בר אבא בש"ר    יוחנן אמ' כל

ששון   השופטים      } ר'  שמעו' בר אבא בש"ר    יוחנן     כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקום שנ'   ויהי משמח  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

וטי    מקום שנאמר      משמיש צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

פירק   מקום שנ'   ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

מינ    מקום שנ'   ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

פריז   מקום שנ'   ויהי משמע  צרה ושמחה אם צרה אין [צרה] כיוציא

דפוס   מקום שנא'  ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

ירו1   מקום שנאמ' ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

או3    מקום שנא'  ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

או51   מקום שנ'   ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

ששון   מקום שנ'   ויהי משמש  צרה ושמחה אם צרה אין צרה   כיוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בה אם  שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     ר'    ישמעאל

וטי    בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     רבי   ישמעאל

פירק   בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה (אנא) [א?ת?א] ר'    ישמעא'

מינ    בה אם  שמחה אין שמחה כיוצא בה       את[י]א  ר'    ישמעאל

פריז   בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     ר'    שמו'

דפוס   בה אם  שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     ר'    ישמעאל

ירו1   בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     ר'    שמואל

או3    בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     רב    שמואל

או51   בה ואם שמחה אין שמחה כיוצא בה       אתא     ר'    שמואל

ששון   בה ואם שמחה אין      כיוצא בה       אתא     רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ            ועבדה       פלגא  כל  מקום שנ'   ויהי צרה

וטי            ועבדה       פלגא  כל  מקום שנאמר ויהי צרה

פירק           עבדא        פליגא כל  מקום שנ'

מינ    בר נחמ' ועבדא       פלגא  כל  מקום שנ'   ויהי צרה

פריז           עבדא        פליגא כל  מקום שנ'   ויהי אין שמחה

דפוס           עבדה        פליגא כל  מקום שנא'  ויהי אין שמחה

ירו1   בר נחמן ועבדה       פלגה  כל  מקום שנאמ' ויהי צרה

או3    בר נחמן ועבדא      ום שנא'  ויהי צרה

או51   בר נחמן וע(שא)[בד]ה פלגא  כל  מקום שנ'   ויהי צרה

ששון           ועבדא       פלגא  כ"מ      שנ'   ויהי צרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כל  מקום שנ'         והיה   שמחה     איתיבון

וטי    וכל מקום שנאמר       והיה   שמחה     אות?ו/י?בון

פירק                        ויהי   שמחה     אתיבון

מינ    כל  מקום שנ'   (והה) [והיה] שמחה     אתיבין

פריז                                        איתיבון     ליה

דפוס                        והיה   אין  צרה אתיבון

ירו1                        והיה   שמחה     איתיבון

או3                         והיה   שמחה     איתיבון     ליה

או51                        והיה   שמחה     איתיבון     ליה

ששון                        והיה   שמחה     אתיבון      ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ               ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור אמ' להם אף היא

וטי               ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור א'  להן אף היא

פירק              ויאמר אל'ים יהי אור ויהי או' אמ' להן אף היא

מינ               ויאמ' אלהי' יהי אור ויהי אור

פריז              ויאמר אלים  יהי אור          אמ' להם אף היא

דפוס              ויאמר אלים  יהי אור ויהי אור אמר להן אף היא

ירו1   והא כתי'                       ויהי אור אמ' להם אף היא

או3    והא כתי'                       ויהי אור אמ' להם אף היא

או51       והכתי'                     ויהי אור א"ל     אף היא

ששון       והכתי'                     ויהי אור אמ' להם אף הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אינה    שמח' לפי שלא () זכה העולם להשתמש  באותה האור דאמ"ר

וטי    אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמיש באותו אור  דאמ"ר

פירק   אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותו האור דאמ'

מינ    אינה    שמחה לפי שלא    זכה עולם  לשמש    באותה אורה דא"ר

פריז   אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באור  האור דא"ר

דפוס   אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותו האור דא"ר

ירו1   אינה של שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותה אורה דא"ר

או3    אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותה אורה דא"ר

או51   אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותה אורה דא"ר

ששון   אינה    שמחה לפי שלא    זכה העולם להשתמש  באותה אורה דא"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יהודה בר'   סימון אור שברא הקב"ה ביום הראשון       אדם

וטי       יהודה בירבי סימון אור שברא הקב"ה ביום ראשון        אדם

פירק   ר' יהודה בר'   סימון אור שברא הקב"ה ביום הראשון       אדם

מינ       יהודה ב"ר   סימון אור שברא הקב"ה ביום ראשון    היה אדם

פריז      יהודה ב"ר   סימון אור שברא הקב"ה ביום ראשון        אדם

דפוס      יהודה בר    סימון אור שברא הקב"ה ביום ראשון        אדם

ירו1      יהודה             אור שברא הקב"ה ביום ראשון    היה אדם

או3       יהודה             אור שברא הקב"ה ביום הראשון   היה אדם

או51      יהודה             אור שברא הב"ה  ביום [ה]ראשון היה אדם

ששון      יהודה             אור שברא הב"ה  ביום ראשון    היה אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    צופה ומביט בה מסוף העולם ועד סופו כיון שראה   הק'

וטי    צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו כיון שראה   הקב"ה

פירק   צופה ומביט בו מסוף העול' ועד סופו כיון שראה   הקב"ה

מינ    צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו כיון שנסתכל הקב"ה

פריז   צפה  ומביט בו מסוף העולם          כיון שראה   הקב"ה

דפוס   צופה ומביט בה מסוף העולם ועד סופו כיון שראה   הקב"ה

ירו1        מביט     מסוף העולם ועד סופו כיון שצפה   הקב"ה

או3    צופה ומביט בו מסוף העולם ועד סופו כיון שצפה   הקב"ה

או51   צופה ומביט בה מסוף העולם ועד סופו כיון שצפה   הב"ה

ששון   צופה ומביט בו מסוף העו'  ועד סופו כיון שצפה   הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ         דור אנוש       ודור המבול                        שהן

וטי    מעשה דור אנוש ומעשה דור  המבול                        שהן

פירק   מעשה דור אנוש ומעשה דור  המבול                        שהן

מינ                        בדור המבול       ובדור הפלגה      שמעשיהן

פריז                 מעשה  דור  המבול ומעשה דור   הפלגה      שהם

דפוס   מעשה דור אנוש ומעשה דור  המבול                        שהן

ירו1                       בדור המבול       ובדור הפלגה      שמעשיהם

או3                        בדור המבול       ובדור הפלגה שהיו מעשיהם

או51                       בדור המבול       ובדור הפלגה שהיו מעשיהם

ששון                       בדור המבול       ובדור הפלגה      שמעשיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקולקלין     וגנזו מהם הה"ד       וימנע מרשעים אורם

וטי    מקולקלין עמד וגנזו מהם הה"ד       וימנע מרשעים אורם וזרוע

פירק   מקולקלין עמד וגנזו מהן הדהי       וימנע מרשעים אורם

מינ    מקולקלין     גנזו  מהן שנ'        וימנע מרשעים אורם וגו'

פריז   מקולקים  עמד וגנזו מהם הה"ד מ'    וימנע מרשעים אורם

דפוס   מקולקלין עמד וגנזו מהן הדה' דכתי' וימנע מרשעי' אורם

ירו1   מקולקלים     גנזו  מהם שנא'       וימנע מרשעי' אורם

או3    מקולקלים     גנזו  מהם שנא'       וימנע מרשעים אורם

או51   מקולקלין     גנזו  מהם שנא'       וימנע מרשעים אורם

ששון   מקולקלין     גנזו  מהם שנ'        וימנע מרשעים אורם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    רמה תשבר

פירק

מינ             ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא  שנ'  וירא אלהים

פריז

דפוס

ירו1            ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא  שנא' וירא אלהים

או3             ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבוא שנא' וירא אלהים

או51            ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבוא שנ'  וירא אלהים

ששון            ולמי גנזו לצדיקים לעתיד לבא  שנ'  וירא אל'ים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ            כי טוב                                ואין טוב

פריז

דפוס

ירו1   את האור כי טוב                                ואין טוב

או3    את האור כי טוב                                ואין טוב

או51   את האור כי טוב ויבדל אלהים בין האור ובין החשך ואין טוב

ששון   את האור כי טוב                                ואין טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        היכן  גנזו

וטי                                        היכן  גנזו

פירק                                       איכן  גנזו

מינ    אלא צדיק שנ'  אמרו צדיק כי טוב      והיכן גנזו

פריז                                       איכן  גנזו

דפוס                                       והיכן גנזו

ירו1   אלא צדיק שנא' אמרו צדיק כי טוב      והיכן גנזו

או3    אלא צדיק שנא' אמרו צדיק כי טוב וגו' והיכן גנזו

או51   אלא צדיק שנא' אמרו צדיק כי טוב      והיכן גנזו

ששון   אלא צדיק שנ'  אמרו צדיק כי טוב      והיכן גנזו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגן  עדן      אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה אתיבון

וטי    בגן  עדן      אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה אותיבון

פירק   בגן  עדן      אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה אתיבון

מינ    בגן  עדן שנ'  אור זרוע לצדיק                אתיבון

פריז   בגן  עדן      אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה

דפוס   בגן  עדן שנ'  אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה אתיבון

ירו1   בג"ע     שנא' אור זרוע לצדיק                איתיבון

או3    בג"ע     שנא' אור זרוע לצדיק וגו'

או51   בג"ע     שנ'  אור זרוע לצדיק                איתיבון

ששון   בג"ע     שנ'  אור זרוע לצדיק                אתיבון

--------------------------------------------------------------------

לונ               ויהי ערב ויהי בקר יום  אחד אמ' להם אף היא

וטי               ויהי ערב ויהי בקר יום  אחד אמ' להם אף היא

פירק              ויהי ערב ויהי          אחד אמ' להן אף היא

מינ               ויהי ערב ויהי בקר יום  אחד

פריז

דפוס              ויהי ערב וגו'              אמר להן אף היא

ירו1   ליה        ויהי ערב ויהי בקר וגו'     אמ' להם אף הוא אף

או3

או51   ליה והכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום  אחד אמר להם אף היא

ששון   ליה והכתי' ויהי ערב ויהי בקר יום  אחד אמ' להם אף היא

--------------------------------------------------------------------

לונ        אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום ראשון  עתיד

וטי        אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום ראשון  עתיד

פירק       אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום הראשון עתיד

מינ        אינה שמחה שכל מי (שכברא) שנברא ביום ראשון  עתיד   עתיד

פריז

דפוס       אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום ראשון  עתיד

ירו1   היא אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום הראשון עתידין

או3

או51       אינה שמחה שכל            הנברא ביום הראשון עתיד

ששון       אינה שמחה שכל מה         שנברא ביום ראשון  עתידין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכלות  הה"ד       כי שמים  מעשן נמלחו וגו'

וטי    לבלות  הה"ד       כי שמים  כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה

פירק   לכלות  ההדי דכ'   כי שמים  כעשן נמל'  וכארץ וג'

מינ    לכלות  הה"ד          שמים  כעשן נמ'   והארץ כבגד תבלה ויושב'

פריז

דפוס   לבלות  הדהי דכתי' כי שמים  כעשן נמלחו וארץ  וגו'

ירו1   ליבטל  שנא'          ושמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה

או3

או51   להתבטל שנ'        כי שמים  כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה

ששון   ליבטל  שנ'        כי שמים  בעשן נמלחו והארץ כבגד וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אתיבון

וטי                  אותיבון

פירק                 א?תי?בון                (ויהי בקר ויהי

מינ    כמו כן ימותון אתיבין

פריז                 איתיבון

דפוס                 איתיבון

ירו1                 איתבון   ליה     והכתי'

או3                  איתיבון  ליה     והכתי'

או51                 איתיבון  ליה והא כתי'

ששון                 אתיבון   לי      והכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שיני יום שלישי יום רביעי

וטי         ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני  יום שלישי יום רביעי

פירק   ערב) [ויהי ערב ויהי בקר] יום  שני      שלישי     רביעי

מינ         ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני  יום שלישי יום רביעי

פריז        ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני  יום שלישי יום רביעי

דפוס        ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני      שלישי     רביעי

ירו1        ויהי  ערב ויהי בקר  וגו'          ג'        ד'

או3         ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני      שלישי     רביעי

או51        ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני  יום שלישי     ורביעי

ששון        ויהי  ערב ויהי בקר  יום  שני  יום ג'    יום ד'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יום חמישי  יום הששי אמ' להן אף היא אינה שמחה שכל מה שנברא

וטי    יום חמישי  יום הששי אמ' להן אף היא אינה שמחה שכל מה שנברא

פירק       חמישי      שישי אמ' להן אף היא אינה שמחה שכל מה שנברא

מינ    יום חמישי  יום ששי                 אינה שמחה שכל מה שנברא

פריז   יום חמישי  יום הששי א'  להם אף היא אינה שמחה שכל מה שעשה

דפוס       חמישי      שישי אמר להן אף היא אינה שמחה שכל מה שנברא

ירו1       ה'         ו'   אמ' להם        אינה שמחה שכל מה שנברא

או3        חמישי      ששי  אמ' להן        אינן שמחה שכל מה שנברא

או51       וחמישי     וששי א"ל            אינן שמחה שכל מה שנברא

ששון   יום ה'     יום ו'   א"ל            אינן שמחה שכל מה שנברא

--------------------------------------------------------------------

לונ          בששת         ימי בראשית צריכין עשייה החיטין צריכין

וטי          בששת         ימי בראשית צריכין עשייה החיטים צריכות

פירק         בשיש(?י?)[ת] ימי בראשית צריכין עשייה החיטין צריכין

מינ          בששת         ימי בראשית צריך   עשייה חיטין  צריך

פריז   הקב"ה בששת         ימי בראשית צריכין עשייה החטין  צריכין

דפוס         בששת         ימי בראשית צריכין עשייה החיטין צריכין

ירו1         בששת         ימי בראשית צריך   עשייה חטים

או3          בששת         ימי בראשית צריך   עשייה חטין

או51         בששת         ימי בראשית צריך   עשייה חטים

ששון         בששת         ימי בראשי' צרי'   עשייה חטים

--------------------------------------------------------------------

לונ    לטחון החרדל צריך למתק   והתורמוסין        להמתיק אתיבון

וטי    ליטחן החרדל צריך להמתיק והתורמסין  צריכין להמתיק אותיבון

פירק   לטחון החרדל צריך למתק   ותורמסין   צריכין להמתיק אתיבון

מינ    ליטחן חרדל  צריך למתק   תורמוסין   צריך   למתק   אתיבין

פריז   לטחון החרדל צריך למתק   ותורמוס    צריך   להמתיק איתיבון

דפוס   לטחן  החרדל צריך למתק   ותורמוסין  צריכי' להמתיק אתיבון

ירו1   ליטחן חרדל       לימתק  תרמוסין           למתק   איתיבון

או3    ליטחן חרדל       לימתק  תרמוסין           לימתק  איתיבון

או51   ליטחן חרדל       למתק   תרמוסין           למתק   איתיבון

ששון   ליטחן חרדל       לימתק  תרמוסין           למתק   אתיבון

--------------------------------------------------------------------

לונ                    ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח אמ' להן

וטי                    ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח א'  להן

פירק                   ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח אמ' להן

מינ                    ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח

פריז                   ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח א'  להון

דפוס                   ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח אמר להן

ירו1   ליה והא    כתי' ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח אמ' להם

או3    ליה והא    כתי' ויהי יי את יוסף                אמ' להם

או51   ליה והכתי'      ויהי יי את יוסף                א"ל

ששון   ליה והכתי'      ויהי יי את יוסף ויהי איש מצליח אמ' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אף  היא אינה שמחה שמתוך כן ניזדמנה  לו       אותו

וטי    אף  היא אינה שמחה שמתוך כן נזדמנה            אותה

פירק   אוף היא אינה שמחה שמתוך כן נזדמנה   לו       אותה (שמחה)

מינ            אינה שמחה          שנזדווגה לו   אשת אותו

פריז   אף  היא אינה שמחה שמתוך כך נזדווגה  לו       אותה

דפוס   אף  היא אינה שמחה שמתוך כן נזדמנה   לו       אותה

ירו1   אף  היא אינה שמחה          שנזדווגו לו       אותה

או3    אף  היא אינה שמחה          שנזדווגה לו       אותה

או51   אף  היא אינה שמחה          שנזדווגה [לו]     אותה

ששון   אף      אינה שמחה          שנזדווגה לו       אותה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הריב אתיבון  ויהי ביום השמיני אמ' להן אף  היא אינה

וטי    הריב אותיבון ויהי ביום השמיני א'  להן אף  היא אינה

פירק   רשעה אתיבון  ויהי ביום השמיני אמ' להן אוף היא אי'

מינ    הדוב אתיבין  ויהי ביום השמיני                 אינה

פריז   רשעה איתיבון ויהי ביום השמיני א'  להם אף  היא אינה

דפוס   רשעה אתיבון  ויהי ביום השמיני אמר להן אף  היא אינה

ירו1   זונה

או3    דובה

או51   רשעה

ששון   דיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמחה שבאותו   היום מתו          נדב ואביהוא אתיבון

וטי    שמחה שבאותו   היום מתו בני אהרן נדב ואביהוא אותיבון

פירק   שמ'  שבאות?י? היום מתו          נדב ואביהוא אתיבון

מינ         שבאותו   היום מתו          נדב ואביהוא אתיבון

פריז   שמחה שבאותו   היום מתו          נדב ואביהוא איתיבון

דפוס   שמחה שבאותו   היום מתו          נדב ואביהו  אתיבון

ירו1

או3                                                איתיבון

או51                                               איתיבון

ששון                                               אתיבון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ויהי        ביום כלות משה

וטי                   ויהי        ביום כלות משה

פירק                  ויהי        ביום כלות משה

מינ                   ויהי        ביום כלות

פריז                  ויהי        ביום כלות משה

דפוס                  ויהי        ביום כלות משה

ירו1           והכתי' ויהי        ביום כלות משה להקים את המשכן

או3    ליה והא כתי'   ויהי        ביום כלות משה

או51   ליה     והכתי' ויהי (יי א) ביום כלות משה

ששון   ליה     והכתי' ויהי        ביום כלות משה להקים את המשכן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להן אף  היא  אינה שמחה שבו   ביום נגנז  בניינו

וטי    א'  להן אף  היא  אינה שמחה שבו   ביום ניגנז בינינו

פירק   אמ' להן אוף היא  אי'  שמ'             שנגנז בביינו של

מינ    משה         (ני) אינה שמחה שבו        נגנז  בניין

פריז   א'  להם אף  היא  אינה שמחה שבו   ביום שנבנה

דפוס   אמר להן אף  היא  אינה שמחה שבו   ביום שנבנה בנינו  של

ירו1   אמ' להם אף  היא  אינה שמחה שעתיד      ליגנז לפני   בית

או3    אמ' להם אף  היא  אינה שמחה שעתיד היא  ליגנז לפני   בית

או51   א"ל     אף  היא  אינה שמחה שעתיד הוא  ליגנז לפני   בית

ששון   אמ' להם אף  היא  אינה שמחה שעתיד היה  ליגנז לפני   בית

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלבית

וטי    שלבית

פירק   בית

מינ    בית

פריז   הבית   נגנז

דפוס   בית    נגנז

ירו1   עולמי'      איתיבון ליה והכתי'      ויהי ביום

או3    עולמים      איתיבון ליה והא    כתי' ויהי ביום

או51   עולמים      איתיבון ליה והכתי'      ויהי ביום

ששון   עולמים      איתיבון ליה והכתי'      ויהי ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   השמיני וגו' אמ' להם אף היא ש  בו צרה  שבו

או3    השמיני      אמ' להם אף היא             יש  בו צרה  שבו

או51   השמיני      א"ל     אף היא (אינה שמחה) [יש בו צרה] ש[בו

ששון   השמיני              אף היא                    צרה  שבו

--------------------------------------------------------------------

לונ                           אתיבון                 ויהי

וטי                           אותיבון                ויהי

פירק                          אתיבון                 ויהי

מינ                           אתיבון                 ויהי

פריז                          איתיבון                ויהי

דפוס                          אתיבון                 ויהי

ירו1   ביום מתו  שני בני אהרן איתיבון ליה     והכתי' ויהי

או3    ביום מתו  שני בני אהרן איתיבון ליה והא כתי'   ויהי

או51   ביום ]מתו שני בני אהרן איתיבון ליה     והכתי' ויהי

ששון   ביום מתו  בני     אהרן איתיבון ליה     והכתי' ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ א'  להן  אף  היא אינה שמחה

וטי    יי את יהושע ויהי שמעו בכל הארץ א'  להן  אף  היא אינה שמחה

פירק   יי את יהוש'                    אמ' להן  אוף היא אינה שמחה

מינ    יי את יהושע                                     אינה שמחה

פריז   יי את יהושע ויהי שמעו          א'  להם  אף  היא אינה שמחה

דפוס   יי את יהושע                    אמר להן  אף  היא אינה שמחה

ירו1   יי את יהושע                    אמ' להם  אף  היא צרה

או3    יי את יהושע                    אמ' להון אף  היא צרה

או51   יי את יהושע                    א"ל      אף  הוא צרה

ששון   יי את יהושע                    א"ל      אף  היא צרה

--------------------------------------------------------------------

לונ           שבו ביום נהרג  יאיר ששקול       כרובה    שלסנהדרין

וטי           שבו ביום נהרג       ששקול       כרובה    שלסנדרי

פירק          שבו      נהרג  יאיר ששקול       מרובה של סנהדרין

מינ    (שבור) שבו      נהרג  יאיר ששקול       כרובה של סנהדרי

פריז          שבו ביום נהרג  יאיר ששקול       כרובה של סנהדרין

דפוס                   שנהרג יאיר ששקול       כרובה של סנהדרין

ירו1          שבו      נהרג  יאיר ששקול  כנגד רובן  של סנהדרי'

או3           שבו      נהרג  יאיר ששקול       כרובה של סנהדרין

או51          שבו      נהרג  יאיר ששקול       כרובה של סנהדרין

ששון          שבו      נהרג  יאיר ששקולה      כרובה של סנהדרין

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד           ויכו מהם אנשי       העי   שלשים  וששה איש

וטי    הדא   היא דכת' ויכו מהם אנשי       העי   כשלשים וששה איש

פירק   שנ'            ויכו מהם אנשי       העי   ?ב?של' ושל'

מינ    כת'            ויכו מהם אנשי (העם) [העי] כשלשים וששה איש

פריז   שנ'            ויכו מהם אנשי       העי   כשלשים וששה איש

דפוס   שנאמ'          ויכו מהם אנשי       העי   כשלשים וששה איש

ירו1   דכתי'          ויכו מהם אנשי       העי   כשלשים וששה איש

או3    דכתי'          ויכו מהם אנשי       העי   בשלשים וששה איש

או51   דכתי'          ויכו מהם אנשי       העי   כשלשים וששה איש

ששון   דכתי'          ויכו מהם אנשי       העי   כשלשי' וששה איש

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אין כת'  כאן אלא כשלשים     וששה איש אמ"ר

וטי    שלשים וששה     אין כת'  כן  אלא כשלשים     וששה איש א"ר

פירק                                                   איש אמ'

מינ    שלשים וששה     אין כת'      אלא כשלשים     וששה איש א"ר

פריז   שלשים וששה איש אין כת'  כאן אלא כשלשים     וששה     א"ר

דפוס   שלשים וששה     אין כתיב כאן אלא כשלשי'     וששה איש א"ר

ירו1   שלשים          אין כתי' כאן אלא כשלשים              וא"ר

או3    שלשים וששה     אין כתי' כאן אלא ()[כ]שלשים וששה     א"ר

או51   ל'    וששה     אין כתי'     אלא כשלשים     וששה     א"ר

ששון   שלשים וששה איש אין כתו' כאן אלא כשלשים     וששה     וא"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ       יודן בר    מנשה זה יאיר           ששקול  כרובה    שלסנהדרין

וטי       יודן בירבי מנשה זה יאיר           ששקול  כרובה    שלסנדרי

פירק   ר' יודן ב?ן?  מנשה זה יאיר           ששקול  מרובה של סנדרי

מינ       יודן בר    מנשה זה יאיר           ששקול  כרובה של סנהדרי

פריז      יודן בן    משה  זה יאיר           ששקול  כרובה של סנהדרין

דפוס      יודן            זה יאיר בן   מנשה ששקול  כרובה של סנהדרין

ירו1      יודן בר    מנשה דא יאיר           ששקול  כרובה של סנהדרי'

או3       יודן בר    מנשה זה יאיר שהיה      שקול   כרובה של סנהדרין

או51      יודן בר    מנשה זה יאיר           ששקול  כרובה    שלסנהדרין

ששון      יודן בר    מנשה זה יאיר           ששקולה כרובה של סנהדרין

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ויהי דוד  בכל      דרכיו

וטי    אותיבון                 ויהי דויד בכל      דרכיו

פירק                           ויהי דוד  בכל      דרכיו

מינ    אתיבין                  ויהי דוד  בכל      דרכיו

פריז                           ויהי דוד  בכל      דרכיו

דפוס   אתיבון                  ויהי דוד  בכל      דרכיו

ירו1   איתיבון ליה             ויהי דוד  בכל      דרכיו

או3    איתיבון ליה והא    כתי' ויהי דוד  (ב)[ל]כל דרכיו

או51   איתיבון ליה והכתי'      ויהי דוד  בכל      [ד]רכיו

ששון   אתיבון  ליה והכתי'      ויהי דוד  בכל      דרכיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    משכיל ויי עמו אמ' להן אף  היא אינה שמחה שמתוך כן   ויהי

וטי    משכיל ויי עמו א'  להן אף  היא אינה שמחה שמתוך כן   ויהי

פירק   משכיל ויי עמו אמ' להן אוף הוא אינה שמחה שמתוך כ?ך? <..>הי

מינ    משכיל                         אינה שמחה שמתוך כן   ויהי

פריז   משכיל ויי עמו א'  להם אף  היא אינה שמחה שמתוך כך   ויהי

דפוס   משכיל ויי עמו אמר להן אף  היא אינה שמחה שכתוב בו   ויהי

ירו1   משכיל         אמ' להם אף  היא אינה שמחה

או3    משכיל ויי עמו אמ' להם אף  היא אינה שמחה

או51   משכיל ויי עמו א"ל     אף  היא אינה שמחה שמתוך כך   ויהי

ששון   משכיל         א"ל     אף  היא אינה שמחה שמתוך כך   ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאול    עויין  את    דוד  כל הימים אתיבון

וטי    שאול    עויין  את    דויד          אותיבון

פירק   שא<..>ל <..>ין <...> דוד           אתיבון

מינ    שאול    עויין  את    דוד           אתיבין

פריז   שאול    עויין  את    דוד           איתיבון

דפוס   שאול    עוין   את    דוד           אתיבון

ירו1

או3

או51   שאול    עויין  את    דוד           איתיבון ליה והכתי'

ששון   שאול    עוין   את    דוד           אתיבון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויהי כי ישב המלך בביתו ויי הניח לו מסביב            אמ'

וטי    ויהי כי ישב המלך בביתו ויי הניח לו                  א'

פירק   ויהי כי ישב המלך בביתו ויי הניח לו                  א'

מינ    ויהי כי ישב המלך בביתו ויי הניח לו מסביב מכל אויביו

פריז   ויהי כי ישב המלך בביתו                              א'

דפוס   ויהי כי ישב המלך בביתו ויי הניח לו                  אמר

ירו1

או3

או51   ויהי כי ישב המלך בביתו                              א"ל

ששון   ויהי כי ישב המלך בביתו                              א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן אף  היא אינה   שמחה באותו  היום בא       נתן הנביא

וטי    להן אף  היא אינה   שמחה שבאותו היום בא       נתן הנביא

פירק   להן אוף היא אינ<.. ...>        היום בא       נתן הנביא

מינ                אינה   שמחה             שבא      נתן הנביא

פריז   להם אף  היא אינה   שמחה שבאותו היום בא  אליו נתן הנביא

דפוס   להן אף  היא אינה   שמחה שבאותו היום בא       נתן הנביא

ירו1                           שבו    ביום בא  לו   נתן הנביא

או3                            שבו    ביום בא       נתן הנביא

או51       אף  היא אינה   שמחה שבו    ביום בא       נתן הנביא

ששון       אף  היא אינה   שמחה שבו    ביום בא       נתן הנביא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואמ' לו [רק אתה] לא תבנה לי     בית  לשמי אמ'   ליה

וטי    ואמר לו          לא תבנה לי אתה הבית לשמי אמרין ליה

פירק   ואמ' לו רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרין לי<..

מינ    ואמ' לו רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרון ליה

פריז   וא'  לו     אתה  לא תבנה        הבית      אמרין ליה

דפוס   ואמ  לו רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרין ליה

ירו1   ואמ' לו רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרו  ליה

או3    וא"ל    רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרו  לו

או51   וא"ל    רק  אתה  לא תבנה        הבית      אמרו  לו

ששון   וא"ל    רק  אתה  לא תבנה        הבית הזה  אמרו  ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ       אמרנן         דילן   אמר  די     לך אמ'  להן

וטי       אמרינן        דילן   אימר דילך      א'   להן

פירק      ..>מרי?נ?<..> ?דילן? אמור ?דילך?

מינ       אמרן          דילן   אימר דילך      אמ'  להן

פריז      אמרינן        דילן   אמור דילך      א'

דפוס      אמרינן        דילן   אמור דילך

ירו1   הא אמרן          דידן   אימא דידך   את התיב ר'   שמואל

או3    הא אמרן          דידן   אימא דידך   את התיב ר'   שמואל

או51   הא אמרן          דידן   אימא דידך   את התיב ואמ'

ששון   הא אמרן          דידן   אימ' דידך   את התיב ר'   שמואל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                              והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

פירק                             והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

מינ                              והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

פריז   כל מקום שנ' והיה שמחה שנ' והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

דפוס                             והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

ירו1                             והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

או3                              והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

או51                             והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

ששון                             והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק                                                  והיה כעץ

מינ

פריז

דפוס

ירו1        והיה יום  ההוא יצאו מים חיים מירושלם

או3    וגו' והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם וגו'

או51        והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם

ששון        והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם

--------------------------------------------------------------------

לונ                והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

וטי                והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

פירק   שתול על מים ו?היה? ביום ההוא יחיה א?י?<..>ש עגלת בקר

מינ                והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

פריז               והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר וגו'

דפוס               והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר

ירו1               והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

או3                והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

או51               והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

ששון               והיה   ביום ההוא יחיה איש       עגלת בקר ושתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    צאן והיה בי'  ההוא יצאו מים   חיים מירוש'  והיה כעץ

וטי    צאן והיה ביום ההוא יצאו מים        מירושלם והיה כעץ

פירק       והיה ביום ההוא יצאו מים   חיים         והיה כעץ

מינ    צאן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול         והיה כעץ

פריז       והיה ביום ההוא יצאו מים   חיים וגו'    והיה כעץ

דפוס       והיה ביום ההוא יצאו מים   חיים וגו'    והיה כעץ

ירו1   צאן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול         והיה כעץ

או3    צאן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול         והיה כעץ

או51   צאן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול         והיה כעץ

ששון   צאן והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול         והיה כעץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שתול על   פלגי     והיה כעץ שתול על מים והיה שארית   יעקב

וטי    שתול על   פלגי מים והיה כעץ שתול על מים והיה שארית   ישראל

פירק   שתול על        מים                      והיה ?ש?ארית יעקב

מינ    שתול של        מים                      והיה שארית   יעקב

פריז   שתול על        מים                      והיה שארית   יעקב

דפוס   שתול על   פלגי מים                      והיה שארית   יעקב

ירו1   שתול על   פלגי מים                      והיה שארי'   יעקב

או3    שתול וגו'                               והיה שארית   יעקב

או51   שתול על        מים                      והיה שארית   יעקב

ששון   שתול על   פלגי מים                      והיה שארית   יעקב

--------------------------------------------------------------------

לונ    בקרב  עמים

וטי    בקרב  עמים  רבים

פירק         בגוים

מינ    בקרב  עמים  רבים

פריז

דפוס   בגוים

ירו1   בקרב  עמים  רבים והיה ביום ההוא יוסיף יי שנית ידו

או3                     והיה ביום ההוא יוסיף יי שנית ידו

או51                    והיה ביום ההוא יוסיף יי שנית ידו לקנות

ששון                         ביום ההוא יוסיף יי שנית ידו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1              והיה       הנשאר בציון והיה ביום ההוא שורש ישי

או3               והיה       הנשאר בציון והיה ביום ההוא שורש ישי

או51   את שאר עמו והיה (ביו) הנשאר בציון והיה ביום ההוא שורש ישי

ששון              והיה       הנשאר בציון והיה ביום ההוא שרש  ישי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      והיה

וטי                              אותיבון                 והיה

פירק                                         והא    כת'  והיה

מינ                              אתיבין                  והיה

פריז                             איתיבון                 והיה

דפוס                                                     והיה

ירו1   והיה יי למלך וגו'         מתיבן   ליה והכתי'      והיה

או3    והיה יי למלך על   כל הארץ מתיבין  ליה והא    כתי' והיה

או51   והיה יי למלך על   כל הארץ מיתיבין ליה והכתיב      והיה

ששון   והיה יי למלך על   כל הארץ מתיבין  ליה והכתי'      והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביום      אשר  נלכדה ירוש'   אמ' להן אף  היא אינה צרה

וטי    ביום      אשר  נלכדה ירושלם  אמ' להן אף  היא אינה צרה

פירק   ביום הה'  אשר  נלכדה ירוש'   אמ' להן אוף היא אינה צר<..>

מינ    ביום      אשר  נלכדה ירושלם  אמ' להן אף  היא אינה צרה

פריז   ביום      אשר  נדברה ירושלם  א'  להם אף  היא אינה צרה

דפוס   ביום ההוא אשר  נלכדה ירושלם  אמר להן אף  היא אינה צרה

ירו1             כאשר נלכדה ירושלם  אמ' להם         אינה צרה

או3              כאשר נלכדה בירושלם אמ' להם         אינה צרה

או51             כאשר נלכדה ירושלם  א"ל             אינה צרה

ששון             כאשר נלכדה ירושלם  אמ' להם         אינה צרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שבו         נטלו יש'   איפכ(כאי)[י]       על עוונותיהם

וטי    שבו         נטלו יש'   אפיבאי             על עוונותיהם

פירק   שבו         נטלו ישר'  אפופסין            על עוונותיהן

מינ    שבו         נטלו ישר'  אפיכא              על עונותיהן

פריז   שבו    ביום נטלו ישראל איפופסין           על עונותיהם

דפוס   שבו    ביום נטלו ישראל איפופסין           על עונותיהן

ירו1   שבאותו היום נטלו       אפופסין      שלימה על עונותיהם

או3    שבאותו יום  נטלו ישראל אפופסין      שלימה של עונותיהם

או51   שבאותו היום נטלו ישראל איפופוסין    שלימה על עונותיהן

ששון   שבאותו יום  נטלו יש'   אפופוסין     שלימה על עונותיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          דאמ"ר      ישמעאל

וטי                                          דא"ר       ישמעאל

פירק                                         דאמ'    ר' ישמעאל

מינ

פריז                                         דא"ר       שמואל

דפוס                                         דאמר    ר' ישמעאל

ירו1   שנא' תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך דא"ר       שמואל

או3    שנא' תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך דא"ר       שמואל

או51   שנ'  תם עונך בת ציון לא יוסיף להגלותך דא"ר       שמואל

ששון   שנ'  תם עונך בת ציון לא יוסיף וגו'    דארשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר    נחמ'                      אפכה     שלמה

וטי    בר    נחמן                      אפיכה    שלימה

פירק   בר רב נחמן                      אפוכא    שלי?מ?<.. ...>

מינ

פריז   בר רב נחמן                      איפוכו   שלימה

דפוס   בר רב נחמן                      איפופסין שלימה

ירו1   בר    נחמן אותו היום נטלו ישראל אופוסא

או3    בר    נחמן אותו היום נטלו ישראל איפוסא

או51   בר    נחמן אותו היום נטלו ישראל איפופסין

ששון              אותו היום נטלו יש'   איפוסא

--------------------------------------------------------------------

לונ    נטלו יש'   על עוונותיהם ביום שחרב בית המקדש הה"ד תם עוונך

וטי    נטלו יש'   על עוונותיהם ביום שחרב בית המקדש הה"ד תם עוונך

פירק   נטלו ישר'  על עוונותיהן ביום שחרב בית המק'  הה"ד תם עונך

מינ                            ביום שחרב בית המקדש הה"ד תם עונך

פריז   נטלו ישראל על עונותיהם  ביום שחרב בית המקדש שנ'  תם עונך

דפוס   נטלו ישראל על עונותיהם  ביום שחרב בית המקדש הה"ד תם עונך

ירו1              של עונותיה'

או3               של עונותיהם

או51              של עונותיהן

ששון              על עונותיהן

--------------------------------------------------------------------

לונ    בת ציון לא יוסיף       להגלותך

וטי    בת ציון לא יוסיף       להגלותך פקד עוונך בת אדום גלה על

פירק   בת ציון לא יוסיף <...> להגלותך

מינ    בת ציון לא יוסיף       להגלותך

פריז   בת ציון

דפוס   בת ציון לא יוסיף       להגלותך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    חטאותיך

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1           ובאותו היום נולד משיח בן דוד

או3            ובאותו היום נולד משיח בן דוד

או51           ובאותו היום נולד משיח בן דוד

ששון           ובאותו היום נולד משיח בן דוד