לונ    {ג}                פיקודי יי  ישרים

וטי    {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב מצות יי

פירק   {ג}                פיקודי ייי ?ישרים? וג'

מינ    {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב מצות יי

פריז   {ג} הה"ד           פקודי  יי  ישרים   משמחי לב

דפוס   {ג} הדא  הוא דכתיב פקודי  יי  ישרים   משמחי לב

ירו1   {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב

או3    {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב מצות יי

או51   {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב מצות יי

ששון   {ג}                פקודי  יי  ישרים   משמחי לב

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                ה!ני     חזקיה

וטי    ברה מאירת עינים                             תני      חזקיה

פירק                                               ?תני?    חזקיה

מינ    ברה מאירת עינים                             תני      חזקה

פריז                                               תני      חזקיה

דפוס                                               תני      חזקיה

ירו1                   [מ<..> טול מעלת התורה] וגו'       ר' חזקיה

או3    ברה מאירת עינים                                      חזקיה

או51   ברה מאירת עינים                             וגו'     חזקיה

ששון                                                        חזקיה

-------------------------------------------------------------------

לונ        נעשו דברי תורה עטרה    לראש   מענק         לצואר מולוגיה

וטי             דברי תורה עטרה    לראש          וענין לצואר מלוגמא

פירק       נעשו דברי תורה עטרה    לראש   מונייק       לצואר מילוגיה

מינ                       עטרה    לראש          ענוך  לצואר מלוגמא

פריז       נעשו דברי תורה עטרה    לראש   מונייק       לצואר מולוגיה

דפוס       נעשו דברי תורה עטרה    לראש   מונייק       לצואר מוליגיה

ירו1   אמ'      ד"ת       עטרה הם לראש

או3    אמ'      דברי תורה עטרה הם לראש

או51   אמ'      דברי תורה עטרה הם [לראש]

ששון   אמ'      דברי תורה עטרה הם לראש

-------------------------------------------------------------------

לונ    ללב קלורית  לעינים                          כוס  עיקרים

וטי    ללב קלורית  לעינים              ורטייה למכה וכוס יקרין

פירק   ללב קילורית ?לעינים?                        כוס  עיקרים

מינ    ללב קלורית  לעינים              רטייה  למכה וכוס עיקרין

פריז   ללב קילורית לעינים                          כוס  עיקרין

דפוס   ללב קילורית לעינים                          כוס  עיקרין

ירו1       קלורית  לעינים   מלוגמא ללב רטיה   למכה כוס  עיקרין

או3        קלורית  לעינים   מלוגמא ללב רטיה   למכה כוס  עיקרין

או51       קלורית  לעינים   מלוגמא ללב רטייה  למכה כוס  עיקרין

ששון       קילורית לעינים   מלוגמא ללב רטיה   למכה כוס  עיקרין

-------------------------------------------------------------------

לונ    לבני מעיים  עטרה לראש         דכ'   כי ליויית   חן

וטי    לבני מעיין  עטרה לראש   מניין       כי לוו[י]ית חן

פירק   לבני מעיים  עטרה לראש         שנ'   כי לוית     חן

מינ         למעיין עטרה לראש               כי לוית     חן

פריז   לבני מעיין  עטרה לראש   מנין        כי לוית     חן

דפוס   לבני מעים   עטרה לראש   מנין  שנאמ' כי לוית     חן

ירו1        למעים  עטרה לראש         דכתי' כי לוית     חן

או3         לעינים עטרה [לראש]       שנא'  כי לוית     חן

או51        למעים  עטרה לראש         שנ'   כי לוית     חן

ששון        למעים  עטרה לראש         שנ'   כי לוית     חן

-------------------------------------------------------------------

לונ       לראשך                                  מונייק לצואר

וטי    הם לראשך                                  וענק   לצואר

פירק   הם לראשך                                  מונייק לצואר

מינ    הם לראשך                                  מנוק   לצואר

פריז   הם לראשך  וגו'                            מונייק לצואר

דפוס   הם לראשך                                  מונייק לצואר

ירו1   הן לראשך  וגו'             קלורית  לעינים

או3    הן לראשך  וענקים לגרגרותיך קלוריות לעינים

או51   הם לראשך  וענקים לגרגרותיך קלורית  לעינים

ששון   הם לראשיך וגו'             קילורית לעינים

-------------------------------------------------------------------

לונ    דכת'  וענקים לגרגרותיך מלוגיה  ללב מנ' פיקודי יי  ישרים

וטי    מניין וענקים לגרגרותיך מלוגמה  ללב מנ' פקודי  יי  ישרים

פירק         וענקים לגרגרותיך מולוגיה ללב     פיקודי ייי ישרים

מינ          וענקים לגרגרותך  מלוגמי  ללב     פקודי  יי  ישרים

פריז   (מ)   וענקים לגרגרותיך מולוגיה ללב     פקודי  יי  ישרים

דפוס   שנ'   וענקים לגרגרותיך מוליגא  ללב שנ' פקודי  יי  ישרים

ירו1   שנא'

או3    שנא'

או51   שנא'

ששון   שנ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    משמחי לב קלורית  לעינים מנ'   מצות יי  ברא מאירת עינים

וטי    משמחי לב קלורית  לעינים מנ'   מצות יי  ברה מאירת עינים

פירק   משמחי לב קלורית  לעינים       מצות ייי ברה מאירת עינים

מינ    משמחי לב קלורית  לעינים       מצות יי  ברה מאירת עינים

פריז   משמחי לב קילורית לעין         מצות יי  ברה מאירת עינים

דפוס   משמחי לב קילורית לעינים שנאמ' מצות יי  ברה מאירת עינים

ירו1                                 מצות יי  ברה מאירת עינים

או3                                  מצות יי  ברה מאירת עינים

או51                                 מצות יי  ברא מאירת עינים

ששון                                 מצות יי  ברה מאירת עינים

-------------------------------------------------------------------

לונ               כוס עיקרים לבני מעים

וטי

פירק              כוס עיקרין לבני מעיים

מינ

פריז              כוס עיקרין לבני מעין

דפוס              כוס עיקרין לבני מעים

ירו1   מלוגמא ללב                       שנאמר פקודי יי ישרים משמחי

או3    מלוגמא ללב                       שנא'  פקודי יי ישרים משמחי

או51   מלוגמא ללב                       שנא'  פקודי יי ישרים משמחי

ששון   מלוגמא ללב                       שנ'   פקודי יי ישרי' משמחי

-------------------------------------------------------------------

לונ                  מנ'   רפאות תהי לשרך

וטי       רטייה למכה מנ'   רפאות תהי לשררך  וכיס יקרים  לבניי

פירק                       רפאות תהי לשוררך

מינ       רטייה למכה       רפאות תהי לשרך   כוס  עיקרין למעיין

פריז                       רפאות תהי לשרך

דפוס                 שנאמ' רפאות תהי לשרך

ירו1   לב רטיה  למכה דכתי' רפאות תהי לשרך   כוס  עיקרין למעים

או3    לב רטיה  למכה שנא'  רפאות תהי לשורך  כוס  עיקרין למעים

או51   לב רטייה למכה שנ'   רפאות תהי לשרך   כוס  עיקרין למעים

ששון   לב רטיה  למכה שנ'   רפאות תהי לשוררך כוס  עיקרין למעי'

-------------------------------------------------------------------

לונ                                            מנ'     לארבעים

וטי    מנ'       שיקוי  לעצמותיך ומני          שבמאתים וארבעים

פירק                             מנין          למאתים  וארבעים

מינ              ושיקוי לעצמותיך ומניין לנבלעת במאתים  וארבעים

פריז                             מנין          למאתים  וארבעים

דפוס   מנין                                    לרמ"ח

ירו1   דכתיב     ושקוי  לעצמותיך ומנין         לרמ"ח

או3    שנא'      ושקוי  לעצמותיך ומנין         לרמח

או51   שנא'  (ת) ושקוי  לעצמותיך ומנין         לרמ"ח

ששון   שנ'       ושקוי  לעצמותיך ומנין         לרמ"ח

-------------------------------------------------------------------

לונ    ושמנה  איברים שיש     באדם  שנ'          כי חיים הם

וטי    ושמונה איברים     שבו            תל' לו'

פירק   ושמונה איברים שיש     באדם  שנ'          כי חיים הם

מינ    ושמונה לאברים     שבו            ת"ל

פריז   ושמונה איברים         שבאדם שנ'             חיים הם

דפוס          איברים         שבאדם שנא'         כי חיים הם

ירו1          איברים שיש בו  באדם  שנא'

או3           איברים שיש בו  באדם  שנא'

או51          איברים               שנ'

ששון          איברים שיש     באדם  שנ'

-------------------------------------------------------------------

לונ    למוצאיהם                ד'  א'  פיקודי יי  ישרים

וטי             ולכל בשרו מרפא דבר אחר פקודי  יי  ישרים

פירק   למוצאיהם ולכל בש'  מר'  ד'  א'  פיקודי ייי ישרים

מינ             ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרי' משמחי

פריז   למוצאיהם ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרים משמחי

דפוס   למוצאיהם ולכל בשרו מרפא דבר אחר פקודי  יי  ישרים משמחי

ירו1            ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרים משמחי

או3             ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרים משמחי

או51            ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרים משמחי

ששון            ולכל בשרו מרפא ד"א     פקודי  יי  ישרים משמחי

-------------------------------------------------------------------

לונ          זה           אהרן

וטי          זה           אהרן על   שום בשלום ובמישור הלך אתי

פירק         זה           אהרן

מינ    לב    אילו בניו של אהרן

פריז   לב    זה           אהרן

דפוס   לב    זה           אהרן

ירו1   לב    זה           אהרן שנא' בו  בשלום ובמישור הלך אתי

או3    לב    [זה          אהרן שנא'     בשלום ובמישור הלך אתי

או51   לב    [זה          אהרן שנא' בו  בשלום ובמישור הלך אתי

ששון   לב () זה           אהרן שנ'  בו  בשלום ובמישור הלך אתי

-------------------------------------------------------------------

לונ                                                  שהיה

וטי    משמחי לב                                      שהיה

פירק                                                 שהיה

מינ                      מצות יי ברה מאירת עינים זכו

פריז                                                 שהיה

דפוס                                                 שהיה

ירו1   משמחי לב

או3    משמחי לב (ששמחו)]

או51   משמחי לב (ששמחו)]

ששון   משמחי לב

-------------------------------------------------------------------

לונ    לבו עצב עליו בשביל        בניו שמתו

וטי                       על שני בניו

פירק   לבו עצב עליו בשביל        בניו שמתו

מינ

פריז   לבו עצב עליו בשביל        בניו שמתו

דפוס   לבו עצב עליו בשביל        בניו שמתו

ירו1                                  ששמחו הקב"ה במה

או3                                   ששמחו הקב"ה ובמה (ש..חו)

או51                                  ששמחו הב"ה  ובמה

ששון                                  ששמחו הב"ה  ובמה

-------------------------------------------------------------------

לונ           וכיון      שנתייחד   עליו     הדיבר        שמחו

וטי                                                      שמתו

פירק          וכיון      שנ?ת?ייחד עליו     הדיבור       שמח

מינ                      שנתייחד            הדיבר  עליהם

פריז          כיון       שנתייחד            הדיבור עליו  שמח

דפוס          כיון       שנתייחד   עליו     הדבור        שמח

ירו1   שמחו         שזכה שנתיחד         עמו הדבור

או3    [שמחו]       שזכה שנתיחד    אליו     הדיבור

או51   שמחו              שנתייחד   אליו     הדיבור

ששון   שמחו         שזכה שנתיחד         עמו הדבר

-------------------------------------------------------------------

לונ    ומנין שנתייחד עליו      הדיבר

וטי                                                         חיבבו

פירק   ומנין שנתייחד עליה?ו/ן? הדיבור

מינ                                   ועל אביהן בחייהן וזכה שחיבבן

פריז   ומנין שנתייחד עליו      הדיבור

דפוס   ומנין

ירו1

או3

או51

ששון

-------------------------------------------------------------------

לונ                                      שנ'        וידבר

וטי    הכתוב ויחד  עליו הדיבור בפני עצמו

פירק                                     שנ'        וידבר

מינ    הכת'  וייחד עליו הדיבר  בפני עצמו

פריז                                     שנ'  ויאמר

דפוס                                     שנ'        וידבר

ירו1                                     הה"ד       וידבר

או3                                      הה"ד       וידבר

או51                                     הה"ד       וידבר

ששון                                     הה"ד       וידבר

-------------------------------------------------------------------

לונ    יי  אל         אהרן

וטי                             יין ושכר אל תשת

פירק   ייי אל         אהרן

מינ                             יין ושכר אל תשת

פריז   יי  אל         אהרן

דפוס   יי  אל         אהרן יי

ירו1   יי  אל         אהרן וגו'

או3        אל         אהרן לאמר יין ושכר אל תשת

או51   יי  אל         אהרן לאמר יין ושכר אל תשת

ששון   יי  אל משה ואל אהרן