לונ    {ד}      אמ' ר'  אבהו   כמין גלגלת    שלאש     הראה  לו

וטי    {ד}      אמ' רבי אבהו   כמין גלגלת    שלאש     הראה  לו

פירק   {ד}      אמ' ר'  אבהו   כמן  גלגלת    של   אש  הראה  לו

מינ    {ד}      א"ר     אביהוא כמין גולגולת  של   אש  הראה  לו

פריז   {ד}      א"ר     אבהו   כמן  גולגלת   של   אש  הראה

דפוס   {ד}                     כמן  גלגלת    של   אש  הראה  לו

ג01    {ד} גופה א'  ר'  אבהוא  כמין גולגולת  שלאש     הוציא

ירו1   {ד}      אמ' ר'  אבהו   כמין גולגולת  של   אש  הראה  לו

או3    {ד}      א"ר     אבהו   כמין גלגלת    של   איש הראה

או51   {ד}      א"ר     אבהו   כמין גולגולתא של   אש  הראה

ששון   {ד}      א"ר     אבהו   כמין גלגלת    של   אש  הראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקב"ה למשה  מתחת כסא כבוד  שלו                 ואמ'  לו

וטי    הקב"ה למשה  מתחת כסא כבודו שלו

פירק   הקב"ה למשה  מתחת כסא כבוד  שלו                 ואמ'  לו

מינ    הקב"ה למשה  מתחת כסא הכבוד שלא

פריז   הקב"ה למשה  מתחת כסא הכבוד שלו                 וא'   לו

דפוס   הקב"ה למשה  מתחת כסא הכבוד                     ואמר  לו

ג01    הקב"ה <...>      כסא כבוד  שלו והראה אותו למשה וא'   לו

ירו1   הקב"ה למשה  מתחת כסא הכבוד                     אמר   לו

או3    הקב"ה למשה  מתחת כסא הכבוד                     ואומ' לו

או51   קב"ה  למשה  מתחת כסא הכבוד                     ואו'  לו

ששון   הב"ה  למשה  מתחת כסא הכבוד                     וא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם ניקב קרום של מוח   ואפילו כל שהוא      פסולה

וטי       ניקב קרום    שלמוח ואפילו כל שהוא      פסולה

פירק   אם ניקב קרום של מוח   אפילו  כל שהוא

מינ       ניקב קרום של מוח   ואפי'  כל שהוא      פסולה

פריז   אם ניקב קרום של מוח   אפלו   כל שהוא

דפוס   אם ניקב קרום של מוח   אפי'   כל שהוא

ג01    אם ניקב קרום    שלמוח           משהוא     פסול  א'

ירו1      ניקב קרום של מוח   אפי'   כל שהוא  טמא       אמ'

או3       ניקב קרום של מוח   אפי'   כל שהוא  טמא       ארשב"ל

או51   אם ניקב קרום של מוח   אפי'   כל שהוא  טמא       ארשב"ל

ששון      ניקב קרום של מוח   אפי'   כל שהוא  טמא       ארשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ורבנין אמ'                זאת החיה

וטי                           ורבנן  אמרין              זאת החיה

פירק                          ורבנן  אמרין              זאת החיה

מינ                           ורבנן  אמ'   כת' זאת החיה זאת החיה

פריז                          ורבנין אמרין              זאת החיה

דפוס                          ורבנין אמרו               זאת החיה

ג01    ר'  <...> בן לקיש                                זאת החיה

ירו1   ריש          לקיש                                זאת החיה

או3                                                     זאת החיה

או51                     [נ"א ורבנין אמרי]

ששון                                                    זאת החיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                      החיה    מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

וטי                      החיה    מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

פירק   אשר תאכלו         החיה    מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

מינ                      החיה    מטריפתה            שלא    חית

פריז   אשר תאכלו         החיה    מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

דפוס   אשר תאכלו         החיה    מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

ג01    אשר תא'   את שהיא חיה  מן טריפתה  תאכלו  ואת שאינה  חיה

ירו1   אשר תאכלו         החיה    מטריפתה

או3    אשר תאכלו         החיה    מטריפתה [תאכלו     ושאינה חיה

או51                             מטריפתה תאכלו      ושאינה חיה

ששון   אשר תאכלו         החיה    מטריפתה

--------------------------------------------------------------------

לונ       מטריפתה             לא תאכלו

וטי       מטריפתה             לא תאכלו

פירק      מטריפתה             לא תאכלו

מינ       מטריפת'             לא תאכלו

פריז      מטריפתה             לא תאכלו

דפוס      מטריפתה             לא תאכלו

ג01    מן <...>               אל תאכלו ר'  יהושע

ירו1                          לא תאכלו ר'  יהושע

או3       מטריפתה (לא תאכלו)] לא תאכלו ר'  יהושע (לא תאכלו)

או51      מטריפתה             לא יאכלו ר'  יהושע

ששון                          לא תאכלו ר"י

--------------------------------------------------------------------

לונ               אמ' ריש            לקיש

וטי               א'  ריש            לקיש

פירק              א'  ר'    שמע'  בן לקיש

מינ               א"ר       שמעון בן יוחי כת' < אם תאבו ושמעתם

פריז              א"ר       שמעון בן לקיש

דפוס              אמר ריש            לקיש

ג01    דסכנין בש'     ר'    לוי

ירו1   דסכנין         בשר"ל               אמ'

או3    דסכנין         בשר"ל               אמ'

או51   דסכנין         בשר"ל               אמ'

ששון   דסכנין         בשר"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                         אם

וטי                                                         אם

פירק                                                        אם

מינ    טוב הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם חרב תאכלו חרוב תאכלו >

פריז                                                        אם

דפוס                                                        אם

ג01                                                         אם

ירו1                                                        אם

או3                                                         אם

או51                                                        אם

ששון                                                        אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    זכיתם      תאכלו ואם לאו     תאכלו  למלכיות

וטי    זכיתם      תאכלו אם  לאו     תאכלו  למלכיות   א'  ר'

פירק   זכ(ר)[י]תם תאכלו ואם לאו  לא תאכלו  למלכיות   א'  ר'

מינ    זכיתם      תאכלו ואם לא      תאכלו  למלכיות {

פריז   זכיתם      תאכלו ואם לאו  לא תאכלו  למלכות    א"ר

דפוס   זכיתם      תאכלו ואם לאו     תאכלו  למלכיות   אמר

ג01    זכיתם      תאכלו ואם לאוו    תאוכלו במלכיות

ירו1   זכיתם      תאכלו ואם לאו  לא תאכלו

או3    זכיתם      תאכלו ואם לאו  לא תאכלו

או51   זכיתם      תאכלו ואם לאו  לא תאכלו  למלכיות   א"ר

ששון   זכיתם      תאכלו ואם לאו  לא תאכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אחא כתוב  אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם

פירק   אחא כת'   אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו אם  תמאנו ומריתם

מינ              אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם

פריז   אחא כת'   אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו אם  תמאנו ומריתם

דפוס   אחא כתיב  אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם

ג01

ירו1       שנאמ' אם תאבו ושמעתם וגו'            ואם תמאנו ומריתם

או3        שנא'  אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם

או51   אחא כתיב  אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו אם  תמאנו ומריתם

ששון       שנ'   אם תאבו ושמעתם טוב  הארץ תאכלו ואם תמאנו ומריתם

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           אמ'  ר' אחא

וטי    חרב  תאכלו  כי    יי  דבר חרב  תאכלו   דאמ' ר' אחא

פירק   חרב  תאכלו  כי פי ייי דבר              דאמ' ר' אחא

מינ    חרב  תאכלו                חרוב תאכלו } א"ר     אחא

פריז   חרב  תאכלו                             דא"ר    אחא

דפוס   חרב  תאכלו                             דאמר ר' אחא

ג01

ירו1   וגו'

או3    חרב  תאכלו

או51   חרב  תאכלו                             דא"ר

ששון   חרב  תאוכלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    צריך  יהודאה  לחרובה             עבד   תותבא ויאיא מסכינתא

וטי    צריך  יהורואה לחריבא             עבד   תיובא יואיא מיסכינתא

פירק   צריך  יהודאה  לחרובא             עתיד  תותבא ויאיא מס?כ/ב?ינותא

מינ    צריך  יהודאה  חרובא              ועביד תיובא יאיא  מסמנותא

פריז   צריך  יהודאה  לחרובא             עביד  תתובא ייאי  מפני

דפוס   וצריך יהודאה  לחירובא            עביד  תתובא יאי   מסכינותא

ג01

ירו1

או3

או51   וצריך יהודאה  להרוגא  [נ"א לארג] עביד  תתיבא אי    מסכניתא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       ליהודאי כי ערקתא  סומקתא       דעל   ליביה  דסוסיא חיורא

וטי       ליהודאה כי ערקתא  סומקתא       ועל   ליביה  דסוסיא חיורא

פירק      ליהודאי כי ערקתא  סומקתא       ?ד?על ליביה  דסוסיא חיורא

מינ       ליהודאה    בערקתא סומקתא       על    לכלביה דסוסיא חיורא

פריז   מה ליהודאי    בעיקתא סומקא        על    ליביה  דסוסיא חיורא

דפוס      ליהודאי    כעזקתא סומקתא       דעל   ליביה  דסוסיא חיורא

ג01

ירו1

או3

או51      ליהודיא    כערקא  סימקא  בקרלא              דסוסיא חיורא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    תני ר'  חייא מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראו להן ליש'

וטי    תני רבי חייא מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה להן ליש'

פירק   תני ר'  חייא מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה להן לישר'

מינ

פריז   תני ר'  חייא      שהיה משה אחז  בחיה ומראה להם לישראל

דפוס   תני ר'  חייא מלמד שהיה משה אוחז בחיה ומראה להן לישראל

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואו'  להן זאת החיה     אכלו  וזאת     לא תאכלו את  זה תאכלו

וטי    ואמר  להן זאת חייה     אכולו וזאת     לא תאכלו את  זה תאכלו

פירק             זאת החיה     אכלו  וזאת     לא תאכלו את

מינ

פריז             זאת החיה אשר תאכלו וזאת אשר לא תאכלו ואת

דפוס   ואומר להם

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכל אשר במים זה אכלו וזה לא תאכלו את זה תאכלו מכל אשר במים

וטי    מכל אשר במים זה אכלו וזה לא תאכלו את

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    זה אכלו וזה לא תאכלו את אלה תשקצו מן העוף אלה תשקצו ואלה

וטי                            אלה תשקצו מן העוף אלה תשקצו ואלה

פירק                           אלה תשקצו מן העוף אלה שקצו  ואלה

מינ

פריז                           אלה תשקצו מן העוף אלה שקצו  ואלה

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא תשקצו וזה לכם הטמא         זה  טמא וזה אינו טמא זאת

וטי    לא תשקצו וזה לכם הטמא         זה  טמא וזה אינו טמא זאת

פירק   לא תשקצו וזה לכם הטמא         זה  טמא וזה אינו טמא

מינ

פריז   לא תשקצו וזה לכם הטמא         זה  טמא וזה אינו טמא

דפוס                         זה טהור וזה טמא

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    החיה אשר תאכלו

וטי         אשר תאכלו וגו'

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון