לונ    {ה} אמ'    ר'       ישמעאל בר נחמ'              כל

וטי    {ה} אמ'    ר'       ישמעאל בר נחמן              כל

פירק   {ה} אמ'    ר'       ישמעאל בר נחמן              כל

מינ    {ה} א"ר       שמואל        בר נחמן              כל

פריז   {ה} א"ר       שמו'         בר נחמן              כל

דפוס   {ה} אמר    ר' שמואל        בר נחמן              כל

ג4     {ה} <...>

ג6     {ה} <...>

ג01    {ה} <...>                  בר נחמן בש' ר' יונתן כל

ירו1   {ה} אמ'    ר' שמואל        בר נחמן              כל

או3    {ה} א"ר       שמואל        בר נחמן              כל

או51   {ה} א"ר       שמואל        בר נחמן              כל

ששון   {ה} ארשב"ן                                      כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הנביאים      ראוי    למלכיות בעיסוקן אדם הראשון ראה את

וטי    הנביאים      ראו  את המלכיות בעיסוקן אדם הראשון ראה את

פירק   הנביאים      ראו  את המלכיות בעיסוקן

מינ    הנביאים      ראו  את המלכיות בעיסוקו

פריז   הנביאים      ראו  את המלכיות בעיסוקן

דפוס   הנביאים      ראו     המלכיות בעיסוקן

ג4 

ג6 

ג01    הנביאים      ראו  את המלכיות כעיסוקן אדם הראשון ראה את

ירו1   הנביאים      ראו  את המלכיות בעיסקן  אדם הראשון ראה את

או3    הנביאים      ראו  את המלכיות בעסקן   אדם הראשון ראה את

או51   הנביאים כולם ראו  את המלכיות בעסקן   אדם הראשון ראה את

ששון   הנביאי'      ראו  את המלכיות בעסקן   אדם הראשון ראה את

--------------------------------------------------------------------

לונ    המלכיות בעיסוקן הה"ד          ונהר יוצא מעדן

וטי    המלכיות בעיסקן  הדא   היא דכ' ונהר יוצא מעדן להשקות

פירק                   הה"ד          ונהר יוצא מעדן

מינ                    הה"ד          ונהר יוצא מעדן להשקות

פריז                   הה"ד          ונהר יוצא

דפוס                   הה"ד          ונהר יוצא מעדן להשקות

ג4 

ג6 

ג01    המלכיות כעיסוקן

ירו1   המלכיות בעיסקן  דכתי'

או3    המלכיות בעסקן   דכתי'

או51   המלכיות בעסקן   דכתיב

ששון   המלכיות בעסקן   דכתי'         ונהר יוצא מעדן להשקות

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    את   הגן ומשם יפרד והיה לארבעים ראשים

פירק

מינ    את   הגן ומשם יפרד והיה לארבעה  ראשים ונהר יוצא מעדן להשקות

פריז

דפוס   וגו'

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון   את   הגן

--------------------------------------------------------------------

לונ           ר' תנחומ' אמ'   לה      מנחמא בש'     ר'  יהוש'

וטי           ר' תנחומא אמר   לה ורבי מנחמא בשום    רבי יהושע

פירק          ר' תנחומא ואמרי לה ר'   מנחמא בשם     ר'  יהוש'

מינ    את הגן ר' תנחומא אסר   לה ור'  מנחמ' בשם     ר'  יהושע

פריז          ר' תנחומא ואמרי לה רבי  מנחמא בשם     ר'  יהושע

דפוס          ר' תנחומא ואמרי לה ר'   מנחמא בשם     ר'  יהושע

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון          ר' תנחומ' ואמרי לה ר'   מנחמא בשריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן לוי     עתיד הקב"ה להשקות כוס תרעלה  לאומ'  העו'

וטי    בן לוי     עתיד הקב"ה להשקות כוס תרעלה  לאומות העולם

פירק   בן לוי     עתיד הקב"ה להשקות כוס תרעלה  לאומות העולם

מינ    בן לוי     עתיד הקב"ה להשקות כוס התרעלה לאומות העולם

פריז   בן לוי     עתיד הקב"ה להשקות כוס התרעלה לאומות העולם

דפוס   בן לוי אמר עתיד הקב"ה להשקות כוס התרעלה לאומו' העולם

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון              עתיד הב"ה  להשקות כוס התרעלה לאומו' העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעתיד לבוא הה"ד      ונהר יוצא מעדן               מקום

וטי    לעתיד לבוא הדא  דכת' ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ממקום

פירק   לעתיד לבוא הה"ד      ונהר יוצא מעדן

מינ    לעתיד לבא

פריז   לעתיד לבא  הה"ד      ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן מקום

דפוס   לעתיד לבא  הה"ד      ונהר יוצא מעדן               מקום

ג4 

ג6 

ג01                         ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ממקום

ירו1                        ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן ממקום

או3                         ונהר יוצא מעדן               ממקום

או51                        ונהר יוצא מעדן               ממקום

ששון   לעתיד      הה"ד      ונהר יוצא מעדן               ממקום

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהדין יוצא משם  יפרד  והיה לארבעה ראשים אילו ארבעה

וטי    שהדין יוצא משום יפדר  והיה לארבעה ראשים אלו  ארבע  (נהרות)[מלכיות]

פירק   שהדין יוצא משם  יפרד  והיה לארבעה ראש'  אילו ארבע

מינ               ומשם יפרד  והיה לארבעה ראשי' אילו ארבע  מלכיות

פריז   שהדין יוצא משם  יפרד  והיה לארבעה ראשים אלו  ארבעה

דפוס   שהדין יוצא ומשם יפרד  והיה לארבעה ראשים אלו  ד'

ג4 

ג6 

ג01    שהדין יוצא ומשם יפרד  והיה <...>  ראשים אילו ארבע  מלכיות

ירו1   שהדין יוצא ומשם יפרד  והיה לארבעה ראשים אלו  ארבע  מלכיות

או3    שהדין יוצא ומשם יפרדו והיה לארבעה ראשים אלו  ד'    מלכיות

או51   שהדין יוצא ומשם יפרד  והיה לד'    ראשים אלו  ד'    מלכיות

ששון   שהדין יוצא ומשם יפרד  והיה לארבעה ראשים אלו  ד'    מלכיות

--------------------------------------------------------------------

לונ    נהרות                            שם האחד פישון

וטי                                     שם האחד פישון זו

פירק   נהרות                            שם האחד פישון זה

מינ                                     שם האחד פישון זו

פריז   נהרות                            שם האחד פישון זה

דפוס   נהרות                            שם האחד פישון זה

ג4 

ג6 

ג01          על שם נחש שרף ועקרב וצמאון שם האחד פישון <...>

ירו1                                    שם האחד פישון זו

או3                                     שם האחד פישון זו

או51                                    שם הא'  פישון זו

ששון                                    שם האחד פישון זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבל על   שום        שפשו  ופרשו

וטי   בבל על   שום        שפשו  ופרשו

פירק   בבל על   שם         ופרשו פרשיו

מינ    בבל על   שום        ופשו  פרשיו על  שום ננסא     קסאטא

פריז   בבל על   שם  ופש?ו? פרשיו

דפוס   בבל על   שם         ופשו  פרשיו

ג4 

ג6 

ג01        על   שם         ופשו        על  שם  ננסה     קרטה

ירו1   בבל ע"ש             ופשו  פרשיו על  שם  ננסא     קורטא

או3    בבל ע"ש             ופשו  פרשיו ע"ש     ננסא     קורטא

או51   בבל שנא'            ופשו  פרשיו ע"ש     ננסא     קורטא

ששון   בבל ע"ש             ופשו  פרשיו ע"ש     ?ב/נ?נסא קורטא

--------------------------------------------------------------------

לונ                 הוא  הסובב את כל ארץ  החוילה זה נבוכדנצר

וטי                 הוא  הסובב את כל ארץ  החוילה זה נבוכדנצר

פירק                הוא  הסוב' את כל ארץ  החוילה זה נבוכדנצר

מינ    קטיע  פושבא  הוא  הסובב את כל ארץ  החוילא זה נבוכד

פריז                הוא  הסובב את כל ארץ  החוילה זה נבוכד

דפוס                והוא הסובב את כל ארץ  החוילה זה נבוכדנצר

ג4 

ג6 

ג01    קטה   פישכה  הוא  הסובב את כל הארץ החוילה זו ארץ

ירו1   קטיע  פושכא  הוא  הסובב את כל ארץ  החוילה זו נבוכדנאצר

או3    קטיע  פושכא  הוא  הסובב את כל הארץ החוילה זה נבוכדנאצר

או51   קטיע  פושכא  הוא  הסובב את כל הארץ החוילה זה נבוכדנאצר

ששון   קטיעא פושקאי הוא  הסובב את כל ארץ  החוילה זה נבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ          הרשע שעלה והקיף את כל ארץ יש'        שמחילת

וטי          הרשע שעלה והקיף את כל ארץ יש'        שמייחלת

פירק              שעלה והקיף את    ארץ ישר'       שמיחלת

מינ    נצר   הרשע שעלה והקיף את כל ארץ ישר'  שהיא מייחלת

פריז   נצר   הרשע שעלה והקיף את כל ארץ ישראל      שמייחלת

דפוס         הרשע שעלה והקיף את כל ארץ ישראל      שמייחלת

ג4 

ג6 

ג01    ישראל

ירו1              שעלה והקיף את כל ארץ ישראל שהיא מיחדת   שמו

או3               שעלה והקיף את כל ארץ ישראל שהיה מיחלת   שמו

או51                   שהקיף את כל ארץ ישראל שהיה מיחלת   שמו

ששון              שעלה והקיף את כל ארץ יש'   שהיא מיחלת   שמו

--------------------------------------------------------------------

לונ       לקב"ה       הה"ד     הוחילו      לאל"ים כי   עוד

וטי       להקב"ה      הדא  היא הוחיל(ו)[י] לא'הים כי   עוד

פירק      להקב"ה      הה"ד     הוחילו      לאל'ים כי   עוד

מינ       להקב"ה      הה"ד     הוחילי      לאלהם  ככי  עוד

פריז      להקב"ה הה"ד          הוחילו      לאל'ים וגו'

דפוס      להקב"ה      הה"ד     הוחילו      לאלי'ם

ג4 

ג6 

ג01                   דכ'      הוחילי      לאלהים

ירו1   של הקב"ה       הה"ד     הוחילי      לאלהים כי   עוד

או3    של הקב"ה       הה"ד     הוחילי      לאלהים וגו'

או51   של הב"ה        ש"נ      הוחילי      לאלהים

ששון   של הב"ה        הה"ד     הוחילי      לאל'ים כי   עוד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אודי'             אשר שם הזהב אילו דברי תורה

וטי    אודנו             אשר שם הזהב אלו  דברי תורה

פירק   אודנו             אשר שם הזהב אילו דברי תורה

מינ    אודנו ישועות פניו אשר שם הזהב אילו דברי תורה

פריז                     אשר שם הזהב אילו דברי תורה שנ'

דפוס                     אשר שם הזהב אלו  דברי תורה שנאמ'

ג4 

ג6 

ג01                      אשר שם הזהב זו        תורה על    שם

ירו1   אודנו             אשר שם הזהב אלו  דברי תורה שנאמ' בהם

או3                      אשר שם הזהב אלו  ד"ת       שנא'  בהם

או51                     אשר שם הזהב אלו  ד"ת       ש"נ   [בהם]

ששון   אודנו             אשר שם הזהב אלו  דברי תורה שנ'   בהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

וטי    הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

פירק   הנחמדים מזהב ומ'  רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

מינ    הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

פריז   הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב      שאין תורה

דפוס   הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

ג4 

ג6 

ג01    הנחמדים מזהב         וזהב הארץ ההיא טוב מיכן שאין תורה

ירו1   הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין התורה

או3    הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

או51   הנחמדים מזהב ומפז רב וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

ששון   הנחמדים מזהב וגו'    וזהב הארץ ההיא טוב מלמד שאין תורה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כתורת ארץ יש'   ואין חכמה כחכמ'           ארץ יש'

וטי    כתורת ארץ יש'   ואין חכמה כחכמת           ארץ יש'

פירק   כתורת ארץ ישר'  ואין חכמה בת    ?ב/כ?חכמת ארץ ישר'

מינ    כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמה           ארץ ישר'

פריז   כתורת     ישראל ואין חכמה כחכמת           ארץ ישראל

דפוס   כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת           ארץ ישראל

ג4 

ג6 

ג01    כתורת ארץ ישראל ולא  חכמה כחכמת           ארץ ישראל

ירו1   כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת           ארץ ישראל

או3    כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת           ארץ ישראל

או51   כתורת ארץ ישראל ואין חכמה כחכמת           ארץ ישראל

ששון   כתורת ארץ יש'   ואין חכמה כחכמת           א"י

--------------------------------------------------------------------

לונ    שם הבדלח  ואבן השהם     מקרא ומשנה ותלמוד       ואגדה

וטי    שם הבדלח  ואבן השהם     מקרא ומשנה ותלמוד       והגדה

פירק   שם הבדולח ואבן השהם     מקרא ומשנה תלמוד        ואגדה

מינ    שם הבדולח ואכן השוהם    מקרא משנה  תלמוד        והגדות

פריז   שם הבדלח  ואבן השהם     מקרא ומשנה תלמוד        ואגדה

דפוס   שם הבדלח  ואבן השהם     מקרא משנה  תלמוד  הלכות ואגדות

ג4 

ג6 

ג01    שם הבדולח ואבן השהם  שם מקרא ומשנה תלמוד        ואגדה

ירו1   שם הבדלח  ואבן השהם     מקרא ומשנה        הלכות ואגדות

או3    שם הבדולח ואבן השוהם    מקרא ומשנה        הלכות ואגדות

או51   שם הבדולח ואבן השוהם    מקרא ומשנה        הלכות ואגדות

ששון   שם הבדולח ואבן השוהם    מקרא משנה         הלכות והגדות

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושם      השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

וטי    ושם הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

פירק   ושם הנהר [השני] גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

מינ    ושם הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

פריז   ושם הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

דפוס   שם  הנהר השני   גיחון זה       מדי שהעמידה את   המן

ג4 

ג6         הנהר השני   גיחון זו מלכות מדי         שהוא המן

ג01    ושם הנהר השני   גיחון זו מלכות מדי         שהיה <...>

ירו1   ושם הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

או3    ושם הנהר השני   גיחון זה       מדי שהעמידה      המן

או51   ושם הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

ששון   שם  הנהר השני   גיחון זו       מדי שהעמידה      המן

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרשע ששך      עיסה בנחש                     על    שום על

וטי    הרשע ששך      עמה  כנחש                     על    שום על

פירק   הרשע שש?ך?    עמה  כנחש                     על    שום ועל

מינ    הרשע ששף      עמה  כנחש                     על    שום על

פריז   הרשע משך           כנחש עיסה                על    שום על

דפוס   הרשע שמסך     עיסה כנחש                     על    שום על

ג4 

ג6          שף       עמה  כנחש      כמה  דאת א'    <...>

ג01                       כנחש      כמה  דאת א'    על

ירו1   הרשע ששף      עמו  כנחש      כמו      שתאמר על

או3    הרשע ששף   את עמו  כנחש      כד"א           על

או51   הרשע משך   את עצמו כנחש      כד"א           על

ששון   הרשע שמשך     עצה  כנחש      ע"ש            על

--------------------------------------------------------------------

לונ    גחנך  תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש          המלך  מהודו

וטי    גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש          המולך מהודו

פירק   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

מינ    גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש          המלך  מהודו

פריז   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

דפוס   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש שנאמ'          מהודו

ג4 

ג6     גחונך תלך הוא הס<.. ...>    ארץ כוש על    שם המולך מהוד

ג01    גחנך  תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש על    שם

ירו1   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

או3    גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

או51   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

ששון   גחונך תלך הוא הסובב את   כל ארץ כוש                מהודו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל           יוון שהיתה

וטי    ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יוון שהיתה

פירק   ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יון  שהיתה

מינ    ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יין  שהיתה

פריז   ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זה       יון  שהיתה

דפוס   ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יון  שהיא

ג4 

ג6     ועד כוש   <...> הנהר השלישי <...> זו מלכות יון  שהיתה

ג01        <...> ושם   הנהר השלישי חדקל  זו מלכות יון  שהיתה

ירו1   ועד כוש   ושם   הנהר הג'    חידקל זו       יון  שהיתה

או3    ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יון  שהיתה

או51   ועד כוש   והשם  הנהר השלישי חידקל זו       יון  שהיתה

ששון   ועד כוש   ושם   הנהר השלישי חדקל  זו       יון  שהיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    חדה   וקלה     בגזירותיה                 וא'   להן ליש'

וטי    חדה   וקלה     בגזירותיה                 ואמרת להן לישר'

פירק         קלה  חדה בגזירותיה על יש'          ואומ' להם

מינ    חדה   וקלה     בגזירותיה          שהיית' אומר' להן לישר'

פריז   חדה   וקלה     בגזירותיה על ישראל        ואומ' להן

דפוס   חדה   וקלה     בגזרותיה  על ישראל        ואומר     להם

ג4 

ג6     ח<..> וקלה     בגזירותיה

ג01    חדה   וקלה     בגזירותיה

ירו1   חדה   וקלה     בגזירותיה          שהיתה  אומרת     לישראל

או3    חדה   וקלה     בגזירותיה          היתה   אומרת     לישראל

או51   חדה   וקלה     בגזרותיה           היתה   אומרת     לישראל

ששון   חדה   וקלה     בגזירותיה          שהיתה  אומ'      ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כתבו על קרן  השור

וטי    כתבו על קרן  השור

פירק   כתבו על קרן  השור

מינ    כתבו על קרן  השור

פריז   כתבו על קרן  השור

דפוס   כתבו על קרן  השור

ג4 

ג6                       א' רב חננה בשלו<..> דברים קדמה מלכות

ג01                                 <...>    דברים קדמה מלכות

ירו1   כתבו    בקרן השור

או3    כתבו על קרן  השור

או51   כתבו על קרן  השור

ששון   כתבו על קרן  השור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     יון למלכות הרשעה      <..>ים  בפלוקטין  ובלשון הוא

ג01    יון למלכות הרשעה הזאת בנווסים ובפלוקטין <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שין שאין              חלק     בא'   ה' יש'

וטי        שאין              חלק     באלהי    ישר'

פירק       שאין לשנאי ישר'   חלק     באל'י    ישראל

מינ        שאין להן          חלק     באלהי    ישראל אמ' רב

פריז       שאין לשנאי ישר'   חלק ביי אלהי     ישראל

דפוס       שאין       לישראל חלק     באלקי    ישראל

ג4 

ג6 

ג01

ירו1       שאין לכם          חלק     באלהי    ישראל

או3        שאין לכם          חלק     באל'י    ישראל

או51       שאין להם          חלק     באלקי    ישראל

ששון       שאין לכם          חלק     באל'י    יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הונא בשלשה דברי' היתה מלכות יון קודמת מלכות הרשעה הזו בטוסין

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                        החלק  קדמת אשור     אמ' ר' חונא

וטי                    הוא ההולך קדמת אשור     אמ' ר' חונא

פירק                       ההולך קדמת אשור וג' אמ' ר' הונא

מינ    וכפטכסין ובלשון הוא ההולך קדמת אשור     אמ' רב הונא

פריז                       ההולך קדמת אשור     א"ר    הונה

דפוס                       ההולך קדמת אשור     אמר ר' הונא

ג4 

ג6                         ההולך קדמת אשור     רב     חונה

ג01                              קדמת אשור     ר'     חונה

ירו1                   הוא ההולך קדמת אשור

או3                    הוא ההולך קדמת אשור

או51                   הוא ההולך קדמת אשור

ששון                   הוא ההולך קדמת אשור

--------------------------------------------------------------------

לונ               כל   המלכיות נקראו  על  שום   אשור על שום שהיו

וטי               כל   המלכיות שנקרא  על  שום   אשור על שום שהיו

פירק              כל   המלכיות שנקראו על  שם    אשור        שהיו

מינ    בשם ר' אחא כל   המלכיות נקראו  על  ש[ו]ם אשור על שום שהיו

פריז              כל   המלכיות שנקראו על  שם    אשור        שהיו

דפוס              כל   המלכיות נקראו  על  שם    אשור        שהיו

ג4 

ג6     בשם ר' אחא <... ..>ת    נקראו      לשם   אשור על שם  שהן

ג01    בש' ר' אחא כל   המלכיות נקראו                 על     שם

ירו1              כל   המלכיות נקראו  ע"ש       אשור        שהם

או3               כל   המלכיות נקראו  ע"ש       אשור        שהם

או51              כל   המלכיות נקראו  ע"ש       אשור        שהם

ששון              כל   המלכיות נקראו  ע"ש       אשור        שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתאשרים       מיש'

וטי    מתאשרין       מיש'

פירק   מתאשרין       מישר'

מינ    מתאשרין       בישראל

פריז   מאשרין  עצמן  מישראל

דפוס   מאשרין  עצמן  מישראל

ג4 

ג6     מתאשרים       בישראל

ג01    אשור    <...> מישראל

ירו1   מתאשרות       מישראל      אמ' ר' הונא בג'   מקומות

או3    מתאשרות       מישראל      א"ר    חונא בשלשה מקומות

או51   מתאשרות       (ל)[מ]ישראל א"ר    הונא בג'   מקומות

ששון   מישרין  עצמן  מיש'        א"ר    הונ' בג'   (מקומו')

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   קדמה מלכות יון למלכות הרשעה בנכסין ובפנקסין ובלשון

או3    קדמה מלכות יון למלכות הרשעה בנכסים ובפנקטין ובלשון

או51   קדמה מלכות יון למלכות הרשעה בנכסין ובפנקטין ובלשון

ששון   קדמה מלכות יון למלכות הרשעה בנכסי' ובפנקסין ובלשון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   ר' יוסי בר'   חנינא       כל המלכיות שנקראו על

וטי    אמ'   ר' יוסה בר    חנינא       כל המלכיות שנקראו על

פירק   אמ'   ר' יוסי בר'   חנינא       כל המלכי'  שנקראו על

מינ

פריז   א"ר      יוסי בר'   חנינה       כל המלכיות שנקראו על

דפוס

ג4 

ג6     <...> ר' יוסה <...>                        נקראו  <...>

ג01    א'    ר' יוסה ביר'  יהודה       כל המלכיות נקראו

ירו1   א"ר      יוסי בן          חלפתא כל המלכיות נקראו  ע"ש

או3    א"ר      יוסי בן          חלפתא כל המלכיות נקראו  ע"ש

או51   א"ר      יוסי בן          חלפתא כל המלכיות נקראו  ע"ש

ששון   א"ר      יוסי בר          חלפת' כל המלכיו' נקראו  ע"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    שום        מצוה    על   שום שהיו          מתנוים     ליש'

וטי    שום        נינוה   על   שום שהיו          מיתנוין    ליש'

פירק   שם         נינוה   שהיו                   מתנ?ו/ר?ים מישר'

מינ

פריז   שם         נינוה   שהיו                   מתנווין    מישראל

דפוס

ג4 

ג6                נינוה   על   שם  שהן           מתנוים     ליש'

ג01    לשם        נינוה   על   שם  ש<..          ...>

ירו1              נינוה   שהם                    מתנאות     מישראל

או3               נינוה   שהם                    מתניות     מישראל

או51       (אשור) [נינוה] שהם           (מצירין) [מתנאות]   (ל)[מ]ישראל

ששון              נטה     ע"ש      שהם           מתניות     מיש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' יוסי בר'      חנינא        כל המלכיות שנקראו

וטי    אמ' ר' יוסי בר   רבי       חילפתא כל המלכיות שנקראו

פירק   אמ' ר' יוסי בר'      חנינא        כל המלכיות שנקראו

מינ    א"ר                  חנינא        כל המלכיות נקראו

פריז   א"ר    יוסי בר'      חנינה        כל המלכיות שנקראו

דפוס   אמר ר' יוסי בר'      חנינא        כל המלכיות נקראו

ג4 

ג6     א'  ר' יוסה                       כל המלכיות נק<..>

ג01           יוסה ביר'           חלפתה  כל המלכיות נקראו

ירו1

או3

או51

ששון   א"ר    יוסי בר       חני'         כל המלכיות נקראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    על שום מצרים על  שום שהיו מצירים    ליש'

וטי    על שום מצרים על  שום שהיו מצירין את ישר'

פירק   על שם  מצרים         שהיו מצירים    ליש'

מינ    על שום מצרים         שהיו מצירין    לישראל א"ר יוסי בן

פריז   על שם  מצרים על  שם  שהיו מצירים    לישראל

דפוס   על שם  מצרים על  שם  שהיו מצירין    לישראל

ג4 

ג6     על שם  מצרים על  שם  שהן  מצירים

ג01       לשם מצרים על  שם  שהן  <...>

ירו1

או3

או51

ששון      ע"ש מצרים ע"ש     שהיו מצרים     ליש'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    חלפתא כל המלכים נקראו על שום נינוה על שום שהיו מתנוים בישראל

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נהר   הרביעי הוא           פרת      זו  אדום שפרת ורבת

וטי    והנהר הרביעי הוא           פרת      זו  אדום

פירק   והנהר הרביעי הוא           פר(כ)[ת] זו  אדום שפרת ורבת

מינ    והנהר הרביעי הוא           פרת      זו  אדום שפרת ורבת

פריז   והנהר הרביעי הוא           פרת      זו  אדום שפרת ורבת

דפוס   והנהר הרביעי הוא           פרת      הוא אדום שפרת ורבת

ג4 

ג6     והנהר הרביעי <...>         פרת      זו  אדום

ג01    והנהר הרביעי הוא           פרת

ירו1   והנהר הד'    הוא           פרת      זו  אדום שפרה ורבה

או3    והנהר הרביעי הוא   (גיחון) פרת      זו  אדום שפרה ורבה

או51   והנהר הרביעי הוא           פרת      זו  אדום שפרה ורבה

ששון   והנהר הרביעי הוא           פרת      זו  אדום שפרה ורבה

--------------------------------------------------------------------

לונ         בתפילתו של    זקן

וטי

פירק        בתפילתו ?של   זקן/שלזקן?

מינ         בתפילתו שלוק'

פריז        בתפלתו  של    זקן

דפוס        בתפלתו  של    זקן

ג4 

ג6 

ג01

ירו1        בתפלתו  של    יצחק       שא"ל    הנה משמני הארץ יהיה

או3    ורבה בתפלתו  של    יצחק       שאמ' לו הנה משמני הארץ יהיה

או51        בתפלתו  של    זקן        שנא'    הנה משמני הארץ יהיה

ששון        בתפלתו  של    יצחק       שנ'     הנה משמני הארץ יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ               ד'  א'            שפרת ורבת

וטי

פירק              ד"א               שפרת ורבת

מינ               ד"א     הוא פרת   שפרת ורבת

פריז              ד"א               שפרת ורבת

דפוס              דבר אחר           שפרת ורבת

ג4 

ג6                                            שהפרה

ג01                                           שהפירה

ירו1   מושבך      ד"א         פרת             שהפירה

או3    מושבך וגו' ד"א         פרת             שהפירה

או51   מושבך      ד"א         [פרת]           שהפירה

ששון   מושבך      ד"א         פרת             שהפירה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הצירא                 לעולמו

וטי

פירק   והצירה                לעולמו

מינ    צפרה      לבני

פריז   והצירה                לעולמ?י/ו?

דפוס   והצרה                 לעולמו     של ישראל

ג4 

ג6     והצירה את עמי

ג01    והצירה את עמי

ירו1   והצירה    לבני ולביתי ולעולמי             ושאני

או3    והצירה    לבני ולביתי ולעולמי             ושאני (קציר)

או51   והצירה    לבני ולביתי ולעולמי             ושאני

ששון   והצירה    לבני ולביתי ולעולמי             ושאני

--------------------------------------------------------------------

לונ                              ד'  א'          שפרת ורבת

וטי

פירק                             ד"א             שפרת ורבת

מינ                              ד"א     הוא פרת שפרת ורבת

פריז                             ד"א             שפרת ורבת

דפוס                             דבר אחר         שפרת ורבת

ג4 

ג6 

ג01                                              פרת

ירו1   עתיד להפיר ולהציר לה בסוף

או3    עתיד       לקציר  לה בסוף

או51   עתיד       להציר  לה בסוף

ששון   עתיד להפר  ולהצר  לה בסוף

--------------------------------------------------------------------

לונ           והצירא  לבנו     ד'  א'      פרת שפרת ורבת

וטי                                            שפרת ורבת

פירק          והצירה  לבנו     ד"א             שפרת ורבת

מינ           צירה    לבתי     ד"א     הוא פרת      ורבת

פריז          והצירה  לבנ?י/ו? ד"א             שפרת ורבת

דפוס          והצרה   לבנו     דבר אחר         שפרת ורבת

ג4 

ג6 

ג01    שהפירה והצי<.. ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    והצירא לביתו     ד'  א'      פרת על  שום סופה שאני

וטי    הצורה  לביתו     דבר אחר     פרת על  שום סופח שאני

פירק   והצירה לביתו     ד"א         פרת על  שם  סופה

מינ    צירה   לעולמי    ד"א     הוא פרת על  שום

פריז   והצירה לבית?י/ו? ד"א         פרת על  שום סופה

דפוס   והצרה  לביתו     דבר אחר     פרת על  שם  סופה

ג4 

ג6                                  פרת על  שם  סופה

ג01                                 פרת על  שם  סופה

ירו1                    ד"א             על

או3                     ד"א             ע"ש

או51                    ד"א             ע"ש

ששון                    ד"א             ע"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ    עומד  ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לב'

וטי    עתיד  ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לבדי ומעמים

פירק   שעתיד ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לבדי וג'

מינ    שעתיד ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לבדי ?כ?מעמים

פריז   שעתיד ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי דרכתי לבדי

דפוס                           שנא' פורה דרכתי       לבדי

ג4 

ג6                                  פורה דרכתי       לבדי וג'

ג01                                 פורה דרכתי       לבדי

ירו1   שעתיד ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לבדי

או3    שעתיד ליפרע ממנה        הה"ד פורה             לבדי וגו'

או51   העתיד ליפרע ממנה [בסוף] הה"ד פורה דרכתי       לבדי וגו'

ששון   שעתיד ליפרע ממנה בסוף   הה"ד פורה דרכתי       לבדי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אין איש אתי ואדרכם באפי וארמסם בחמתי ויז מצחם על בגדי וכל

פירק

מינ    אין איש אתי

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מלבושי אגאלתי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה אימה חש'   גד'

וטי    אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה אימה חשיכה גדולה

פירק   אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה אימה חשיכה גדולה

מינ    אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה אימה חשיכה גדולה

פריז   אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה

דפוס   אברהם ראה    המלכיות בעיסוקן       והנה אימה

ג4 

ג6     אברהם ראה את המלכיות בעיסוקן       והנה אימה חשיכה גדולה

ג01    אברהם ראה את המלכיות כעי<..        ...>      חשכה  גדולה

ירו1   אברהם ראה את המלכיות בעיסקן  דכתי' והנה אימה חשכה  גדולה

או3    אברהם ראה את המלכיות בעסקן   דכתי' והנה אימה חשבה  גדולה

או51   אברהם ראה את המלכיות בעסוקן  דכתי' והנה אימה חשבה  גדולה

ששון   אברהם ראה את המלכיות בעסוקן  והנה       אימה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נופ'  עליו אימה  זו בבל על        שום       נבוכדנצר

וטי    נופלת עליו אימה  זו בבל על        שום       נבוכדנצר

פירק              אימה  זו בבל על    (ע) שום       נבוכדנצר

מינ    נופלת עליו אימה  זו בבל על        שום       נבוכד     נצר

פריז              אימה  זו בבל על                  נבוכד     נצר

דפוס                    זו בבל על        שם        נבוכדנצר

ג4 

ג6     נופלת וג'  <...>    בבל על        שם  באדין נבוכדנצר

ג01    נפלת  עליו אימה  זו בבל

ירו1              אימה  זו בבל דכתי'         באדין נבוכדנאצר

או3    נופלת עליו אימה  זו בכל דכתי'         באדין נבוכדנאצר

או51   נופלת עליו אימה  זו בבל דכתי'         באדין נבוכדנאצר

ששון                    זו בבל דכתי'         באדין נבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    אית מלי     חמה  חשיכה זו מדי          שהחשיכה

וטי        איתמלי  חמה  חשכה  זו מדי          שהחשיכה

פירק       התמלי   חמה  חשכה  זו מדי          שהחשיכה

מינ        התמלא   חימה חשיכה זו מדי שהיתה    מחשבת          ישראל

פריז       התמלי   חמה  חשיכה זו מדי          שהחשיכה

דפוס       התמלי   חמה  חשיכה זו מדי          שהחשיכה

ג4 

ג6         התמלי   חמה  חשיכה זו מדי על    שם שהחשיכו עיניהם שלישראל

ג01                     חשכה  זו מדי          שהחשיכה עיניהם

ירו1       התלמי   חמה  חשכה  זו מדי          שהחשיכה עיניהם של

או3        איתמליא חימה חשכה  זו מדי          שהחשיכה עיניהם של

או51       אימלי   חמה  חשכה  זו מדי          שהחשכה  עיניהם של

ששון       אתמלי   חמה  חשכה  זו מדי          שהחשיכה עיניהם של

--------------------------------------------------------------------

לונ          בגזירותיה              את     ישרא'        להשמיד

וטי          בגזירותיה                                  להשמיד

פירק         בגזירותיה              א()[ת] ישר'         להשמיד

מינ          בגזירותיה                           למה    להשמיד

פריז         בגזירותיה              את     ישראל        להשמיד

דפוס         בגזרותיה               את     ישראל שנא'   להשמיד

ג4 

ג6           בשקים          ובתענית

ג01          <...>          ובתענית

ירו1   ישראל           בצום ובתענית              שנאמ'  להשמיד

או3    ישראל           בצום ובתענית              שנא'   להשמיד

או51   ישראל בגזרותיה                            [שנא'] להשמיד

ששון   יש'             בצום ובתענית              שנ'    להשמיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    להרוג ולאבד את   כל היהודים גדולה זו יוון  אמ'  ר'

וטי    ולהרג ולאבד את   כל היהודים גדולה זו יוון  א'   ר'

פירק   להרוג ולאבד                 גדולה זו יוון  אמ'  ר'

מינ    להרוג ולאבד את   כל היהודים גדולה זו יון   אמרו

פריז   להרג  ולאבד                 גדולה זו יון   א"ר

דפוס   להרוג ולאבד                 גדולה זו יון   אמר  ר'

ג4 

ג6                                 גדולה זו יון   א'   ר'

ג01                                גדולה זו יון   א'   ר'

ירו1   להרג  ולאבד וגו'            גדולה זו יון   דא"ר

או3    להרוג ולאבד                 גדולה זו [יון] דא"ר

או51   להרוג ולאבד                 גדולה זו יון   דא"ר

ששון   להרג  ולאבד את   כל היהודי' גדולה זו יון   דא"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמיה                  מלמ' שהיתה  מלכות יוון

וטי    נחמן                   מלמד שהיתה  מלכות יוון

פירק   נחמן                   מלמד שהיתה  מלכות יון  (מאה)

מינ                                כשהיתה מלכות יון

פריז   נחמן                        שהיתה  מלכו' יון

דפוס   נחמן                   מלמד שהיתה  מלכות יון

ג4 

ג6           יהודה בר'  סימון             מלכות יון  מלכות יון

ג01          יהודה ביר' סימון             מלכות יון

ירו1                    סימון

או3                     סימון

או51                    סימון

ששון                    סימון

--------------------------------------------------------------------

לונ         מעמדת  מאה   ועשרים ושבעה איפרכין

וטי         מעמדת  מאה   ועשרים ושבעה הופרכין

פירק        מעמדת  מאה   עשרים  ושבעה ?אי     פרכין/איפרכין?

מינ         מעמדת  מאה   ועשרים ושבעה                        דוכספין

פריז        מעמדת  מאה   ועשרים ושבעה אפרכין

דפוס        מעמדת  מאה   ושבעים ואחד  אפרכין

ג4 

ג6     היתה מעמידת מאה   ועשרין ושבעה

ג01    היתה מעמדת  <...>        ושבעה                        דוכסין

ירו1               קכ"ז               אפרכין

או3                מאה   ועשרים ושבעה איפרכין

או51               מאה   ועשרים ושבעה איפרכין

ששון               קכ"ז               אפרכין

--------------------------------------------------------------------

לונ                 מאה    ועשרים ושבעה איסטרטילין

וטי                 מאה    ועשרים סטר   טילטין

פירק                מאה    עשרים  ושבעה איסטרטליסין

מינ                 מאה    ועשרים ושבעה              הפרכין  מאה

פריז                מאה    ועשרים ושבעה איסטרטיליטין

דפוס                <..>אה ועשרים ושבעה אסטרטליטין

ג4 

ג6 

ג01                 מאה    ועשרים ושבעה              איפרכין

ירו1   היתה   מעמדת וקכ"ז               אסטרטולין            וקכ"ז

או3    היתה   מעמדת וקב"ה               איסטורטולין          וקכ"ז

או51   הי[ת]ה מעמדת וקכ"ה               איסטורטולין          וקכ"ז

ששון   היתה   מעמדת וקכ"ז               איסטורטולין          וקכ"ז

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ורבנין אמ'   ששים  ששים

וטי                             ורבנן  אמרין ששים  ששים

פירק                            ורבנן  אמרין ששים  (ו)וששים

מינ    ועשרים ושבעה איסראטילטין ורבנן  אמ'   ששים  ששים

פריז                            ורבנין אמרין ששים  ששים

דפוס                            ורבנין אמ'   ס'    וששה

ג4 

ג6                  דוכסין      ורב    א'    ששים  ששים

ג01                             ורבנן  אמ'         <...>

ירו1                דוכוסין     ורבנין אמרין מששים

או3                 דוכוסין     ורבנין אמרי  מס'

או51                דוכסין      ורבנין אמרין ס'

ששון                דוכוסין     ורבנין אמרי  מס'   ס'

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר'  ברכיה ור' חנן  על       הדא דרבנין המוליכך

וטי          רבי ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנן  המוליכך

פירק         ר'  ברכיה ור' חנין על       הדא דרב    ?ה/ת?מוליכך

מינ          ר'  ברכיה ור' חנין על (הכא) הדא דרבנן  המוליכך

פריז         ר'  ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנן  המוליכך

דפוס         ור' ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנין המוליכך

ג4 

ג6           ר'  ברכיה ר'  חלבו על       הדה דרבנין המוליכך

ג01          ר'  ברכיה ור' חלבו על       הדה דרבנן  המוליכן

ירו1   רבוא  ר'  ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנין המוליכך

או3    ריבוא ר'  ברכיה ור' חנין על       הדה דרבנין המוליכך

או51   רבוא  ר'  ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנין המוליכך

ששון         ר'  ברכיה ור' חנין על       הדא דרבנין המוליכך

--------------------------------------------------------------------

לונ    במדבר הגדול והנורא                  נחש שרף ועקרב

וטי    במדבר הגדול והנורא                  נחש שרף ועקרב

פירק   במדבר הגדול והנו'

מינ    במדבר הגדול והנורא                  נחש שרף ועקרב

פריז   במדבר הגדול והנורא                  נחש

דפוס   במדבר הגדול והנורא מקום             נחש     ועקרב

ג4 

ג6     במדבר הגדול והנורא                  נחש שרף ועקרב

ג01    במדבר הג'   והנ'                    נחש שרף ועקרב

ירו1   במדבר הגדול והנורא נחש    שרף ועקרב נחש

או3    במדבר הגדול והנורא וגו'             נחש

או51   במדבר הגדול והנורא [וגו']           נחש

ששון   במדבר הגדול והנורא                  נחש שרף ועקרב נחש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   זו בבל ע"ש קולה כנחש ילך שרף זו מדי שבקשה לשרוף ביצתן של

או3    זו בבל ע"ש קולה כנחש ילך שרף זו מדי שבקשה לשרוף ביצתן של

או51   זו בבל ע"ש קולה כנחש ילך שרף זו מדי שבקשה לשרוף ביצתן של

ששון   זו בבל ע"ש קולה כנחש ילך שרף זו מדי שבקשה לשרף  ביצתן של

--------------------------------------------------------------------

לונ                                מה עקרב הזו משרצת

וטי                                מה עקרב הזו משרצת

פירק                               מה עקרב הזו משרצות

מינ                                מה עקרב זו  משרצת

פריז                               מה עקרב זה  משרצת

דפוס                               מה עקרב זה  משרצת

ג4 

ג6                                 מה עקרב            יולדת

ג01                                מה עקרב            יולדת

ירו1   ישראל בימי המן ועקרב זו יון מה עקרב            מוליד

או3    ישראל בימי המן עקרב  זו יון מה עקרב            מוליד

או51   ישראל בימי המן עקרב  זו יון מה עקרב            מוליד

ששון   יש'   בימי המן ועקרב זו יון מה עקרב            מוליד

--------------------------------------------------------------------

לונ          ששים ששים כך      מלכות  יוון  היתה מעמדת      ששים

וטי          ששים ששים כך הית  המלכות כיוון      מעמדת      ששים

פירק         ששים ששים כך היתה מלכות  יון        מעמדת      ששים

מינ          ששים      כך      מלמת   יין        מעמדת      ששים

פריז         ששים ששים כך היתה מלכות  יון        מעמדת      ששים

דפוס         ששים ששים כך היתה מלכות  יון        מעמדת      ששים

ג4 

ג6           ששים ששים כך      מלכות  יון        מעמדת  ששם ששים

ג01          ששים

ירו1         ששים ששים כך      מלכות  יון        מעמדת      ששים

או3          ששים      כך      מלכות  יון        מעמדת      ששים

או51   מוליד ס'        כך      מלכות  יון        מעומדת     ס'

ששון         ס'   ס'   כך      מלכות  יון        מעמדת      מס'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ששים  נופלת עליו וו אדום על    שום  לקול  נפלה  רעשה הארץ

וטי    ששים  נפלת  עליו זו אדום על    שום  לקול  נפלה  רעשה הארץ

פירק   ששים  נופלת      זו אדום [על   שום] לקול  נפלה  רעשה הארץ

מינ    ששים  נופלת עליו זו אדום            מקול  נפלם  יעשה הארץ

פריז         נופלת      זו אדום על    שום  לקול  נפלה  רעשה הארץ

דפוס   ששים  נופלת      זו אדום על    שם   לקול  נפלה  רעשה ארץ

ג4 

ג6           נופלת עליו זו אדום <...> שם   מקול  נפלה  רעשה <...>

ג01                                        <...> נפלה  רעשה הארץ

ירו1   ששים  נופלת עליו זו אדום            מקול  נפלה  רעשה הארץ

או3    מששים נופלת עליו זו אדום

או51         נופלת עליו זו אדום [ע"ש       מקול  נופלה רעשה הארץ

ששון   ס'    נופלת      זו אדום ע"ש        לקול  רעשה  נפלה הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויש        שמחליפין

וטי    ויש        מחליפין

פירק   ויש        שמחליפין

מינ    ויש        שמחליפין

פריז   ויש        שמחליפין

דפוס   ויש        אומרים

ג4 

ג6     ואית       דמחלפין  להון נופלת <...> זו בבל ויען נפלה נפ<..

ג01    ואית       דמ<..    ...>

ירו1   ויש  מחליף

או3

או51   ויש  מחליף

ששון   ויש  מחליף

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     ...> גדולה <... ..>י שגדלה  את המן           גדל  המלך

ג01         גדולה זו   מדי  שגידלה את המן אחר הד<.. ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6    אחשויראש וג' חשיכה <... ..>חש<.. ..>הן שלישראל בשקים ובתענית

ג01                                           שלישראל בשקים ובתענית

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     אמרו להם כתב<.. ...> השור <...> לכם חלק באלהי ישראל

ג01    אמרה להם כ<..   ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אימה זו אדום  על    שום ודחילא ואימתני ותקי'    יתירא

וטי    אימה זו אדם   על    שום דחילא  ואימתני ותקיפא   יתירא

פירק   אימה זו אדום  על    שום דחילא  ואימתני ותקיפא   יתירא

מינ    אימה זו אדום  על    שום דחילא  ואימתני ותקיפא   יתירא

פריז   אימה זו אדום  על    שום דחילא  דאימתני

דפוס   אימה זו אדום  על    שם  דחילא  ואימתני

ג4 

ג6     אימה זו אדום  <...>                    תקיפה

ג01    אימה זו אדום  על    שם  דחילה  ואימתני ותקיפ<.. ...>

ירו1   אימה זו אדום  ע"ש       דחילא  ואימתני ותקיפא

או3                  ע"ש       דחילא  ואימתני ותקיפא

או51   אימה זו אדום] ע"ש       דחילא  ואמתנא  ותקיפא

ששון   אימה זו אדום  ע"ש       דחילא  ואמתני  ותקיפא

--------------------------------------------------------------------

לונ    חשיכה זו יוון שהיא  חשיכה                             בגזירותיה

וטי    חשיכה זו יוון שהיא  חשיכה                             בגזירותיה

פירק   חשיכה זו יון        שהחשיכה ?עיני הם/עיניהם? של ישרא' בגזירותיה

מינ    חשיכה זו יוון שהיתה מחשבת                             בגזרותיה

פריז   חשיכה זו יון        שהחשיכה       עיניהם     של ישר'  בגזירותיה

דפוס   חשיכה זו יון

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   חשכה  זו יון        שהחשיכה       עיניהם     של ישראל בגזירותיה

או3    חשכה  זו יון        שהחשיכה       עיניהם     של ישראל בצרותיה

או51   חשיכה זו יון        שהחשיכה       עיניהם     של ישראל [בגזרותיה]

ששון   חשיכה זו יון        שהחשיכה       עיניהם     של יש'   בגזירותיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאמ'   להן ליש'  כתבו על קרן השור שאין להן חלק בא'י  יש'

וטי    אמרת   להן ליש'  כתבו על קרן השור שאין להם חלק באלי  ישראל

פירק   ואומ'  להן       כתבו על קרן      שאין לכם חלק באל'י ישר'

מינ    ואומרת להן לישר' כתבו על קרן השור אין  להם חלק באלהי ישראל

פריז   ואומ'  להן       כתבו על קרן השור שאין להן חלק באלהי ישראל

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   ואומרת להם       כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל

או3    ואומרת להם       כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל

או51   ואומרת           כתבו על קרן השור שאין להם חלק באלהי ישראל

ששון   ואומרת להם       כתבו על קרן השור שאין לכם חלק באלהי יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    גדולה זו מדי על    שום גידל המלך אחשוירוש את המן

וטי    גדולה זו מדי על    שום גידל המלך אחשורוש  את המן בן

פירק   גדולה זו מדי על    שום גדל  המלך אחשורוש  את המן

מינ    גדולה זו מדי על    שום גדל  המלך אחשורוש

פריז   גדולה זו יון על    שם  גדל  המל' אחשורוש

דפוס   גדולה זו מדי על    שם  גדל  המלך אחשורוש

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   גדולה זו מדי ע"ש       גדל  המלך אחשורוש  את המן

או3    גדולה זו מדי [ע"ש]     גדל  המלך אחשורוש  את המן בן

או51   גדולה זו מדי ע"ש       גדל  המלך אחשורוש  את המן

ששון   גדולה זו מדי ע"ש       גידל המלך אחשורוש  את המן וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                נופלת עליו זו בבל על  שום      נפלה נפלה

וטי    המדתא האגגי נופלת עליו זו בבל על  שום      נפלה נפלה

פירק                          זו בבל על  שום      נפלה נפלה

מינ                נופלת עליו זו בבל              נפלה נפלה

פריז               נופלת      זו בבל על  שם       נפלה

דפוס               נופלת      זו בבל על  שם       נפלה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1               נופלת עליו זו בבל ע"ש     שנא' נפלה

או3    המדתא וגו'  נופלת עליו זו בבל ע"ש     שנא' נפלה

או51               נופלת עליו זו בבל ע"ש          נפלה

ששון               נופלת עליו זו בבל ע"ש          נפלה נפלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבל

וטי    בבל וכל פסילי אלהיה  שבר   לארץ

פירק   בבל

מינ    בבל וכל פסילי אלוהיה שיבר  לארץ

פריז   בבל

דפוס   בבל

ג4 

ג6 

ג01                                        שהיתה מצרה כנגד

ירו1       לא  תוסיף קום

או3    בבל לא  תוסיף קום

או51       ולא תוסיף קום    בתולת בת   בבל

ששון   בבל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6           ר' יוחנן ר' שמעון בן לקיש ר' יוחנן אמ' <...> ר' שמעון

ג01    שלשתם ר'          שמעון בן לקיש <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     בן לקיש א' יתירה <...> לקיש והא כתיב ואתה בן אדם הנבא והך

ג01                                והא כת'  ואתה בן אדם הנבא והך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     כף אל כף וג' <...> עביד לה ר' שמעון בן לקיש ותיכפל

ג01    כף על כף ותכפל <...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    דניאל ראה       את המל     בעיסוקן       חזי הוית  בחזוי

וטי    דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן       חזה הווית בחזורי

פירק   דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן       חזי הוית  בחזוי

מינ    דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן       חזה הוית  בחיזוי

פריז   דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן       חזה הוית  בחיזו

דפוס         ראה דניאל את המלכיות בעיסוקן הה"ד  חזה הוית  בחזזי

ג4 

ג6     דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן       חזי <...  ..>חזוי

ג01          ראה       את המלכיות כעיסקן        הזה הוית  בחזוי

ירו1   דניאל ראה       את המלכיות בעיסוקן דכתי' חזה הויתי בחזוי

או3    דניאל ראה       את המלכיות בעסוקן  דכתיב חזה הוית  בחזוי

או51   דניאל ראה       את המלכיות בעסקן   דכתיב חזי הוית  בחזוי

ששון   דניאל ראה       את המלכיו' בעסוקן  דכתי' חזה הוית  בחזוי

--------------------------------------------------------------------

לונ       די ליליא   וארו ארבע  רוחי שמא                   וארבע

וטי    עם    לילייא  וארו ארבע  רוחי שמייא מגיחן  לימא רבה וארבע

פירק   עם    ליליא        וארבע רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וארבע

מינ    עם    לילה    וארו ארבע  רוחי שמיא  מגירון לימא רבא וארבע

פריז         ליליא   וארו ארבע  רוחי שמיא  מגיחין לימא רבא וארבע

דפוס   עם    לילא    וארו ד'    רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וד'

ג4 

ג6        די ליליה   וארו ארבע  וגו'                       וארבע

ג01    עם    לילי<.. ...>

ירו1   עם    ליליא   וארו ד'    רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וד'

או3    עם    ליליא   וארו ארבע  רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וארבע

או51   עם    ליליא   וארו ד'    רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וארבע

ששון   עם    ליליא   וארו ארבע  רוחי שמיא  מגיחן  לימא רבא וארבע

--------------------------------------------------------------------

לונ    חזון  רברבן סלקן מן ימא

וטי    חיוון רברבן סלקן מן ימא

פירק   חיון  רברבן סלקן מן ימא

מינ    חיון  רברבן סלקא מן יומא שניין דא'  מן דא'

פריז   חיון  רברבן סלקן מן ימא

דפוס   חוון  רברבן סלקן מן ימא

ג4 

ג6     חיון  רברבן וג'                            ר' יוחנן

ג01          רברבן סלקן מן ימה  שנין  דא   מן דא  ר' יוחנן א'

ירו1   חיואן רברבן סלקן         שניין דאמן    דא

או3    חיון  רברבן סלקן         שנין  דא   מן דא

או51   חיון  רברבן סלקן מן ימא  שנין  דא   מן דא

ששון   חיוון רברבן סלקן מן ימא  שנין  דא   מן דא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     סניין דא <...> ר' ברכיה א' שנין ש'כ'מ'ו' ת'י'ה'ן שמכותיהם

ג01    סנין                            <...>            שמכותהם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                     אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

וטי                     אם זכיתם מן  ימא   אם   לאו מן  חורשא

פירק                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

מינ                     אם זכיתם מן  ימא   אם   לאו מן  חורשא

פריז                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

דפוס                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

ג4 

ג6     שונות זו מזו א'  אם <...> מין ימה   ואם  לאו מין חורשא

ג01    שונות זו מזו אמר אם זכיתם מן  ימ<.. ...>

ירו1                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

או3                     אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

או51                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

ששון                    אם זכיתם מן  ימא   ואם  לאו מן  חורשא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם זכיתם מן היאור ואם לאו מן היער    חדא חיותא       כד

וטי    אם זכיתם מן היאר  אם  לאו מן היער    חדא חיותא       כד

פירק                                        הדא חיותא       כד

מינ                                         הוא חיותא       בר

פריז                                        הדא חיותא  דימא כד

דפוס                                        הדא חיותא  דימא כי

ג4 

ג6                                       מה הדה חיותה

ג01

ירו1                                        הדא חיותא       כד

או3                                         הדא חיוותא      כד

או51                                        הדא חיוותא      כד

ששון                                        הדא חיוותא      כד

--------------------------------------------------------------------

לונ        סלקא     מן      נהרא לית הוא ממכיא סלקא מן (נהרא)[חורשא]

וטי        סלקא     מן      נהרא לית הוא ממכיא סלקא מן חורשא

פירק   היא סלקא     ?<...>? נהרא לית היא ממכיא סלקא מן חורשא

מינ        סלקא     מן      ימא  לית היא מביא  סלקא מן חורשא

פריז       סלקא היא מן      ימא  לית היא ממכיא סלקא מן חורשא

דפוס       סלקא     מן      ימה  לית היא ממכיא סלקא מן החורשא

ג4 

ג6         סלקא     מן      ימה  ולא     מכיה       מן חורשה

ג01                         ימה  ולא     מכייה נפקה מן חורשה

ירו1       סלקא     מן      ימא  לית היא מכיא

או3        סלקא     מן      ימא  לית היא מכיא

או51       סלקא     מן      ימא  לית היא ממריא סלקא מן חורשא

ששון       סלקת     מן      ימא  לית היא

--------------------------------------------------------------------

לונ          היא ממכיא

וטי          היא ממכיא

פירק             ממכיא

מינ          היא מביא

פריז

דפוס             ממכיא

ג4 

ג6               ומכייה

ג01              ומכייה

ירו1

או3

או51   [לית] היא ממכיא

ששון                    יכרסמנה חזיר מיער עין תלויה אם זכיתם מן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון   היאור ואם לאו מן היער הדא חיוותא כי סלקא מן ימא שנון דא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון   מן דא אם זכיתם מן ימא ואם לאו מן חורשא הדא חיוותא כד סלקת

--------------------------------------------------------------------

לונ                   דכן     אתא  יכרסמנה  חזיר מיער

וטי                   דכן     אתה  יכרסמנה  חזיר מיער

פירק                  דכוותה       יכרסמנה  חזיר מיער

מינ                   דכוותא       יכרסמנה  חזיר מיצר

פריז                  ודכותה       יכרסמנה  חזיר מיער

דפוס                  דכותה        יכרסמנה  חזיר מיער

ג4 

ג6                    ודכוותה      יכרסמינה חזיר מי<..>

ג01                   וד<..   ...>

ירו1                  דכותה        יכרסמנה  חזיר מיער

או3                   [דכוותה      יכרסמ..  חזיר ליער

או51

ששון   מן ימא לית היא              יכרסמנה  חזיר מיער

--------------------------------------------------------------------

לונ              אם זכיתם מן היאור ואם לאו  מן היער    הדא חיותא

וטי              א'

פירק             אם זכיתם מן היאר  ואם לאו  מן היער    הדא חיותא

מינ              אם זכיתם מן היאור אם  לאו  מן היער    הדא חיותא

פריז   עין תלוי  אם זכיתם מן היאור ואם לאו  מן היער    הדא חיותא

דפוס   עין תלויה אם זכיתם מן היאור ואם לא   מן היער    הדה חיותא

ג4 

ג6     ע'  תלי   אם זכיתם מן היאור ואם ליו  מן <...

ג01                       מן היאור ואם לאוו מן היער מה הדה חיותה

ירו1             אם זכיתם מן היאור ואם לאו     מיער    חדא חיותא

או3              אם זכיתם מן היאור ואם לא   מן היער    הדא חיוותא

או51

ששון   עין תלויה אם זכיתם מן היאור ואם לאו  מן היער    הדא חיוותא

--------------------------------------------------------------------

לונ    כד    סלקא מן נהרא       לית הוא ממכיא         סלקא מן

וטי

פירק   כד    סלקא מן נהרא       לית היא ממכיא         סלקא מן

מינ    כד    סלקא מן נהרא       לית היא מביא          סלקא מן

פריז   כד    סלקא    נהרא (לית) לית היא ממסיא         סלק  אמך

דפוס   כי    סלקא מן נהרא       לית היא ממכיא         סלקא מן

ג4 

ג6 

ג01    <...>

ירו1   כד    סלק' מן נהרא       לית היא מכיא          סלקא מן

או3    כד    סלק  מן נהרא       לית היא מכיא  (סלקא)] סלקא מן

או51

ששון   כי    סלקא מן נהרא       לית היא ממכיא         סלקא מן

--------------------------------------------------------------------

לונ    חורשא (מן) הוא ממכיא

וטי

פירק   חורשא          ממכיא

מינ    חורשא      היא מביא  שניין דא מן דא א"ר ברכיה שמטותיהן

פריז   חורשא          ממסיא

דפוס   חורשא          ממכיא

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   חורשא      היא מכיא  שניין דא מן דא א"ר ברכיה שמכותיהם

או3    חורשא      היא מכיא  שנין  דא מן דא א"ר ברכיה שמכותיהן

או51                        שניין דא מן דא א"ר ברכיה שמכותיהן

ששון   חורשא      היא ממכיא שניין דא מן דא א"ר ברכיה שמכותיהן

--------------------------------------------------------------------

לונ                         שנין  דא מן דא

וטי                         שניין דא מן דא

פירק                        שנין  דא מן דא

מינ    משונות זו    מזו ד"א שניין דא מן דא

פריז                        שניין דא מן דא

דפוס                        שניין דא מן דא אל תקרי שניין אלא

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   משונות זו    מזו ד"א שנין  דא מן דא

או3    משונות זו    מזו ד"א שנין  דא מן דא

או51   משונות זו מן זו  ד"א שניין דא מן דא

ששון   משונות זו    מזו ד"א שניין דא מן דא אל תקרי שניין אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    סניאן דא מן דא מלמ'   שכל אומה       ששולטת     בעולם היא

וטי    סניאן דא מן דא מלמד   שכל אומה       ששולטת     בעולם היא

פירק   סנין  דא מן דא <..>מד שכל אומה       ששולטת היא בעולם היא

מינ    שניין דא מן דא מלמד   שכל אומה ואומה ששולטת     בעולם היא

פריז   סניין דא מן דא מלמד   שכל אומה       ששולטת     בעולם היא

דפוס   סניין דא מן דא מלמד   שכל אומה       ששולטת     בעולם היא

ג4 

ג6 

ג01

ירו1                  מלמד   שכל אומה ואומה ששולטת     בהם   היא

או3                   מלמד   שכל אומה ואומה ששולטת     בהן

או51                  מלמד   שכל אומה ואומה ששולטת     בהן

ששון   סניין          מלמד   שכל אומה ואומה ששולטת     בהן   היא

--------------------------------------------------------------------

לונ    שונאה    יש'    ומשתעבדת      בהן    יתיר מן הכל קדמייתא

וטי    סנייא את יש'    ומשעבדת       ביש'   יתר  מן הכל קדמיתא

פירק   שונאה את ישר'   ומשעבדת       בהן    יותר מן הכל קדמיתא

מינ    שונאה את ישראל  ומשעבדת       בישראל יתור מן הכל קדמיתא

פריז   שונאה את ישר'   ומשעבדת       בהם    יתר  מן הכל קדמייתא

דפוס   שונאה    לישראל ומשעבדת       בהן                קדמיתא

ג4 

ג6                                                      ..>דמיתה

ג01                                                     קדמיתא

ירו1   שונאה את ישראל  ומשעבדת  את   ישראל              קדמיתא

או3    שונאה את ישראל  ומשעבדת  אותן                    קדמיתא

או51   שונאה את ישראל  ומשעבדת  אותם                    קדמיתא

ששון   שונאה את יש'    ומשעבדת  את   יש'                קדמית'

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאריה  זו בבל

וטי    כאריה  זו בבל

פירק   כאריה  זו ?ב?בל

מינ    כאריה  זו בבל

פריז   שורייא זו בבל

דפוס   כאריה  זו בבל

ג4 

ג6     כאריה           נבוכדנצר על שם עלה אריה מסובכי  וגפין די

ג01    כאריה  זה       נבוכדנצר על שם עלה אריה מסב<..  ...>  סוסיו

ירו1   כאריה  זו בבל                  עלה אריה מסבכו

או3    כאריה  זו בבל                  עלה אריה מסובכו

או51   כאריה  זו בבל                  עלה אריה מ?סבכה?

ששון   כאריא  זו בבל                  עלה אריה מסובכו

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ירמיה ראה אותה      ארי       ראה

וטי                        ירמיה ראה אתה       ארי  חזר  וראה

פירק                       ירמיה ראה אות(ן)[ה] ארי       וראה

מינ                        ירמיה ראה אותה      ארי  חזר  וראה

פריז                       ירמיה ראה אותה      ארי       וראה

דפוס                       ירמיה ראה אותה      ארי       וראה

ג4 

ג6     נשר על שם קלו <...>

ג01

ירו1                       ירמיה ראה אותה      ארי' חזר  וראה

או3                        ירמיה ראה אותה      ארי  וחזר וראה

או51                       ירמיה ראה אותה      אריה וחזר וראה

ששון                       ירמיה ראה אותה      ארי  חזר  וראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותה נשר ראה אתה  ארי        עלה אריה מסובכו חזר  וראה

וטי    אתה  נשר ראה אתה  ארי        עלה אריה מסובכו חזר  וראה

פירק   אותה נשר ראה אותה ארי        עלה אריה מסובכו חזר  וראה

מינ    אותה נשר ראה אותה ארי        עלה אריה מסובכו      ראה

פריז   אותה נשר ראה אותה ארי        עלה אריה מסבכו       וראה

דפוס   אותה נשר

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   אותה נשר ראה אותה ארי        עלה אריה מסבכו  חזר  וראה

או3    אותה נשר ראה אותה ארי  דכתי' עלה אריה מסובכו      ראה

או51   אותה פר  ראה אותה אריה דכת'  עלה אריה מסובכו      ראה

ששון   אותה נשר ראה אותה ארי        עלה אריה מסבכו  וחזר וראה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותה נשר        הנה מנשר יעלה וידאה אמ'       לדניאל

וטי    אתה  נשר        הנה כנשר יעלה וידאה אמרין     לדניאל

פירק        כנשר       הנה כנשר יעלה וידאה אמרין ליה לדניאל

מינ    אותה נשר        הנה כנשר יעלה וידאה אמרון ליה לדניאל

פריז   אותה נשר        הנה כנשר יעלה       אמרין     לדניאל

דפוס             דכתיב הנה כנשר יעלה ויראה אמרין     לדניאל

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   אותה            הנה כנשר יעלה וידאה אמרין ליה לדניאל

או3    אותה נשר        הנה כנשר יעלה וידאה אמרון ליה לדניאל

או51   אותה כנשר       הנה כנשר יעלה וידאה אמר   ליה לדניאל

ששון   אותה נשר        הנה כנשר יעלה וידאה אמרו  ליה לדניאל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתמה           חמיתה       א'  להון  אני  חמיתי אפין כאריה

וטי           מה   את חמיתה       אמ' להון  אנא  חמיתה אפין דאריא

פירק   א()[ת] מה      חמיתא       אמ' להון  אנא  חמיתי אפין כאריה

מינ    את     מה      חמיתיה      אמ' להון       חמית  אפא  דאריא

פריז   את     מה      חמא         אמ' הקב"ה אנא  חמיתי אפין

דפוס   את     מה      חמית   להון אמ' להון       חמיתי אפין כאריה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   את     מה      חזית        אמ' להון  אנא  חזית  אפה  דאריה

או3    את     מה      חזית        אמ' להון  אנא  חזית  אפה  דאריה

או51   את     [מה]    חזית        אמ' להון  אונא חזית  אפא  דאריה

ששון   את     מה      חזית        אמ' להו   אנא  חמית  אפא  דאריה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגפין די נשר   הדא  קמייתא  כאריה וגפין די נשר   לה  חד

וטי    וגפין די נשר   חדא  קדמיתא  כאריה וגפין    דנשר  לה  חד

פירק   וגפין    דנשר  הדא  קמיתא   כאריה וגפין    דינשר לה

מינ    וגפין    דנשר  הה"ד קדמיתא  כאריה וגפין    דבשר  לה

פריז   וגפין די נשר                                     לה

דפוס   וגפין    דנשר  הה"ד קדמייתא כאריה וגפין די נשר   לה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   וגפא     דנשר  הה"ד קדמיתא  כאריה וגפין    דנשר  ליה

או3    ואפה     דנשר  הה"ד קדמיתא  כאריה וגפין    דנשר  לה

או51   ואפא     דנשרא הה"ד קדמיתא  כאריה וגפין די נשר   לה

ששון   ואפא     דנשר  הה"ד קדמיית' כאריה וגפין די נשר   לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    היא חזה      הוית  עדדי    מריטו    גפה            ונטילת

וטי    היא חזה      הווית עד   די איתמריטו גפה            ונטילת

פירק       חזה      הוית  עד      דמריטו   גפה

מינ        חז(ה)[א] הוית  עד      דמריטו   געיה           ונטילת

פריז       חזה      חוית  עד      דימרטו   גפה

דפוס       חזיה     הוית  עד   די מריטו    גפה

ג4 

ג6         חזה      הוית  עד      דימריטו  וג'

ג01        חזה      הוית  עד      דימריטו  גפה            ונ'

ירו1       חז()[ה]  הוית  עד   די מריטו    גפא            ונטילת

או3        חזה      הוית  עד   די מריטו    גפה            ונטילת

או51       חזי      הוית  עד   די מריטו    אפה  [מן ארעא]

ששון       חזה      הוית  עד   די מריטו    גפה            ונטילת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן ארעא

וטי    מן ארעא    ועל רגלין     כאנש   הקימת ולבב אנש   יהיב לה

פירק

מינ    מן ארעא    ועל רגליו     באינש  הקימת ולבב אנש   יהיב לה

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01    מן א'   ר' ו'  ר'        כ'     ה'    ולבב <...>

ירו1   מן ארעא    ועד ריגלין    כאיניש הקימת ולבב אינש  יהב  ליה

או3    מן ארעא    ועל רגלין  כד אינש   הקימת ולבב איניש יהיב לה

או51

ששון   מן ארעא    ועל רגלין     כאינש  הקימת ולבב אינש  יהיב לה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       ר' לעזר  ור' ישמעאל  בר  נחמ'

וטי                       ר'           ישמעאל  בר  נחמן

פירק   והובד  גשמה        ר' אלע'  ור' ישמעאל  בר  נחמן

מינ                       ר' אלעזר

פריז   והובד  גשמה        ר' אלעזר ור' שמו'    בר  נחמן

דפוס   והובד  גשמה ויהיבת ר' אלעזר ור' שמואל   בר  נחמן

ג4 

ג6                        ר' אלעזר ר'  שמואל   בר  נחמן

ג01

ירו1

או3

או51   והובדר גשמה        ר' אלעזר ור' שמואל   בר  נחמן

ששון                      ר'           שמו[א]ל בר' נח'  (אמ')

--------------------------------------------------------------------

לונ              ר'  לעזר  אמ'  כל   אותו     ארי לקח ולבו  לא

וטי    ור' אלעזר ר'  אלעזר אמ'  כל   אתו      ארי לקא ולבו  לא

פירק             ר'  אלעז' אמ'  כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

מינ                             כל   אותו לקה ארי     ולבו  לא

פריז             ר'  אלע'  אמ'  כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

דפוס             ר'  אלעזר אומ' כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

ג4 

ג6               ר'  אלעזר א'   כולו              לקה <...> לא

ג01

ירו1             ר'  אלעזר אמ'  כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

או3              א"ר אלעזר      כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

או51             ר'  אלעזר אמ'  כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

ששון   ור' אלעז' ר'  אלעז' אמ'  כל   אותו     ארי לקה ולבו  לא

--------------------------------------------------------------------

לונ    לקה דכת'  ולבב אנש   יהיב  ליה ור'  ישמעאל בר נחמ'

וטי    לקא דכת'  ולבב אנש   יהיב  לה  ור'  ישמעאל בר נחמן

פירק   לקה דכת'  ולבב אנוש  ?יהב? ליה ור'  ישמע'  בר נחמן

מינ    לקה       ולבב אנש   יהיב  לה  ר'   שמואל  בר נחמ'

פריז   לקה דכת'  ולבב אנש   יהב   לה  ר'   שמו'   בר נחמן

דפוס   לקה דכתי' ולבב אינש  יהיב  ליה ור'  שמואל  בר נחמן

ג4 

ג6     לקה דכ'   ולבב איש   יהיב  לה  ר'   שמואל  בר נחמן

ג01                                                  נחמן

ירו1   לקה דכתיב ולבב אינש  יהיב  ליה ר'   שמאול  בר נחמן

או3    לקה דכתי' ולבב איניש יהיב  ליה ר'   ישמעאל בר נחמן

או51   לקה דכתי' ולבב אינש  יהיב  לה  ר'   שמואל  בר נחמן

ששון   לקה דכתי' ולבב אינש  יהב   ליה ור"ש        בר נח'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' אף לבו   לקה דכ'       ולבו   מן אנש   ישתנון

וטי    אמ'    לבו   לקה דכת'      לבביה  מן אנשא  ישנון

פירק   אמ' אף לבו   לקה דכת'      לבביה  מן אינשא ישנון  (חזית)

מינ    אמ' אף לבו   לקה דכת'      לבביה  מן אינשא ישכון

פריז   אמ' אף לבו   לקה דכת'      לבביה  מן אינשא ישנון

דפוס   אמ' אף לבו   לקה דכתי'     לבביה  מן אנשא  ישנון

ג4 

ג6     א'  אף ליבו  לקה דכ'       <...>  מן אנשה  וג'

ג01    אמ' אף לבו   לקה           לבביה  מן אנשא  ישנון

ירו1   אמ' אף לבו   לקה דכתי' ביה לבביה  מן אינשא ישכון

או3    אמ' אף לבו   לקה דכתי' ביה ליבביה מן אינשא ישכון

או51   אמ' אף [לבו] לקה דכתיב     לביה   מן אנשא  ישכון

ששון   אמ' אף לביה  לקה דכתי'     לבביה  מן אנשא  ישנון

--------------------------------------------------------------------

לונ    חזה הוית וארו חיוא  אחרי  תיניינא דמיא  לדוב     זו

וטי    חזה הוית וארו חיוא  אחרי  תינינא  דמייא לד[ו]ב   זו

פירק   חזה הוית וארו חיוא  אחרי  תיניינא דמיא  לדוב     זו

מינ             וארו חיוא  אוחרי תנינא   דמיא  לדוב

פריז   חזה הוית וארו חיוא        תיניינא דמיא  ל?ד/ז?וב זו

דפוס   חזה הוית וארו חיוא  אחרי  תנינא   דמיא  לדוב     זו

ג4 

ג6              וארו       אחרי  תינינתה דמיה  לדוב     <...>

ג01             וארו ח<..  ...>

ירו1            וארו חיויא       תניינא  דמיא  לדוב     זו

או3             וארו חיוא        תינינא  דמיא  לדוב     זו

או51            וארו חויא        תנינא   דמי   לדוב     זו

ששון            וארו חיוא        תניינא  דמיא  לדוב     זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבל     אמ' ר' יוחנן דמיא לדוב ודוב כת'  ודוב היה שמה

וטי    בבל     א'  ר' יוחנן דמיא לדב  ודוב כת'  ודוב היה שמה

פירק   בבל     אמ' ר' יוחנן דמיא      לדב  כת'  ודוב היה שמה

מינ            א"ר    יוחנן           לרב  כת'

פריז   בבל     א"ר    יוחנן דמיא      לרב  כת'  ודוב היה שמה

דפוס   בבל

ג4 

ג6 

ג01                                   לדב  כת'

ירו1       מדי א"ר    יוחנן           לדיב כתי' דיב  היה שמה

או3        מדי א"ר    יוחנן           לדיב כתי' דיב      שמיה

או51       מדי א"ר    יוחנן           לדיב כתיב דיב      שמיה

ששון       מדי א"ר    יוח'            דיב  כתי' דיב  היה שמה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אדעתא דר   יוחנן דאמ' ר' יוחנן     על כן הכם

וטי          אדעתא דר'  יוחנן דאמ' ר' יוחנן     על כן הכם

פירק   על    דעתיה דר'  יוחנן דאמ' ר' יוחנן     על כן הכם

מינ                                             על כן הכם

פריז   על    דעתיה דר'  יוחנן דא"ר    יוחנן     על כן הכם

דפוס                               ר' יוחנן אמ' על כן הכם

ג4 

ג6     <...>       דר'  יוחנן דא'  ר' יוחנן     על כן הכם

ג01    היא   דע'   דר'  יוחנן דא'  ר' יוחנן     על כן הכם

ירו1               כדר' יונתן דא"ר    יונתן     על כן הכם

או3                כדר' יונתן דא"ר    יונתן     על כן הכם

או51               כדר' יונתן דא"ר    יונתן     על כן הכם

ששון               כדר' יונתן דא"ר    יונת'     על כן הכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות ישוד'    זו       מדי

וטי    אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

פירק   אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות [ישדדם   זו       מדי]

מינ    אריה   מיער          בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

פריז   אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

דפוס   אריה   מיער       זו בבל זאב ערבו' ישדדם    זו       מדי

ג4 

ג6     אריה   מי<.. ...>            ערבות יש'      זו מלכות מדי

ג01    אריה   מי<.. ...> זו                           מלכות מדי

ירו1   אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

או3    אריה   ביער       זו בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

או51   אר?י?ה מיער       זו בבל זאב ערבות יש?ו?דדם זו       מדי

ששון   אריה   מיער       זו בבל זאב ערבות ישדדם    זו       מדי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נמר שקד  על עריהם   זו       יוון כל     היוצא  מהנה

וטי    נמר שקד  על עריהם   זו       יוון כל     היוצא  מהנה

פירק   נמר שוקד על ערי[הן] זו       יון  כל     היוצא  מ()[ה]נה

מינ                                      כל     היוצא  מהנה

פריז   נמר שקד  על עריהם   זו       יון  כ()[ל] היוצא  מהנה

דפוס   נמר שוקד על עריה'   זו       יון  כל     היוצא  מהנה

ג4 

ג6     נמר שקד  ע' ע'      זו <...>

ג01    נמר שקד  על עריהם   זו מלכות יון  כל     היו<.. ...>

ירו1                                     כל     היוצא  מהנה

או3                                      כל     היוצא  מהנה

או51   נמר שקר  על עריהם   זו       יון  כל     היוצא  מהנה

ששון   נמר שקד  על עריהם   זו       יון  כל     היוצא  מהנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיהם עצמו    משוב'

וטי    יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיהם עצמו    משובותיהן

פירק   יט'  זו      אדום למה כי רבו פשעיהם עצמו    משוב'

מינ    יטרף זו יוון      למה כי רבו פשעיהם עצמו    משובותיהם

פריז   יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיהם ועינימו משובותיהם

דפוס   יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיה  עצמו    משובותיה

ג4 

ג6          זו      אדום

ג01

ירו1   יטרף זו יון       למה כי רבו פשעיהם ועצמו   משובותיהם

או3    יטרף זו יון       למה כי רבו פשעיהם ועצמו   משובותיהם

או51   יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיהם ועצמו   מ?ח?שבות  ות?י?הם

ששון   יטרף זו      אדום למה כי רבו פשעיהם ועצמו   משובותיהם

--------------------------------------------------------------------

לונ                      חזה הוית  וארו       אחרי

וטי                      חזה הווית וארו       אחרי

פירק                     חזה הוית  וארו       אחרי

מינ                                וארו       אוחרו

פריז                     חזה הוית  וארי       אחרי

דפוס                     חזה הוית  וארו       אחרי

ג4 

ג6           דכ' בתר דנה חזה הוית  וארו חיוה  רביע<..

ג01                                     חיוה  תליתיה  דמיא

ירו1                               וארו חיויא אחרי

או3                                וארו חויא  אחרי

או51   <...>             חזה הוית  וארו       אחרי

ששון                               וארו חיוא  אחרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנמר זו       יוון שהייתה מנמרת         בגזירותיה   וא'

וטי    כנמר זו       יוון שהיתה  מנמרת         בגזירותיה   ואומרת

פירק   כנמר זו       יוון שהיתה  מנמרת         ב?גז?ירותיה ואומר

מינ    כנמר זה       יוון שהיתה  מצמרת         בגזירותיה   ואומרת

פריז   בנמר זו       יון  שהיתה  מנמרת         בגזירותיה   ואומרת

דפוס   כנמר זו       יון  שהיתה  מעמדת         בגזירותיה   ואומר

ג4 

ג6     ...>

ג01    לנמר זו מלכות יון

ירו1   כנמר זו       יון  שהיתה  מנמרת ישראל   בגזירותיה   ואומרת

או3    כנמר זו       יון  שהיתה  מנמרת ישראל   בגזירותיה   ואומרת

או51   כנמר זו       יון  שהיתה  מנמרת [ישראל] בגזרותיה    ואומרת

ששון   כנמר זו       יון  שהיתה  מנמרת יש'     בגזרותיה    ואומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן ליש'   כתבו על קרן  השור שאין להן חלק בא'י  יש'   בתר

וטי    להן ליש'   כתבו על הקרן השור אין  להם חלק באלי' יש'   בתר

פירק       לישראל כתבו על קרן  השור שאין לו  חלק באלי' ישר'  בתר

מינ    להן לישראל כתבו על קרן  השור אין  להם חלק באלהי ישר'

פריז       לישראל כתבו על קרן  השור שאין לכם חלק באלהי ישראל בתר

דפוס       לישראל כתבו על קרן  השור שאין להם חלק לעולם הבא   בתר

ג4 

ג6 

ג01                                                          בתר

ירו1   להם        כתבו על קרן  השור אין  לכם חלק באלהי ישראל

או3    להם        כתבו על קרן  השור אין  לכם חלק באלהי ישראל

או51       לישראל כתבו על קרן  השור אין  להם חלק באלהי ישראל בתר

ששון   להם        כתבו על קרן  השור שאין לכם חלק באלהי יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    דנא חזה  חוית  בחזוי  עם ליליא וארו חיוה  רביעאה     דחילא

וטי    דנה חזה  הווית בחזווי עם ליליא וארו חיווא רביעאה     דחילא

פירק   דנא חזה  הוית  בחזוי  עם ליליא וארו חיויא רביעאה (ר) דחילא

מינ                                   וארו חיוה  רביעא      דחילא

פריז   דנה חזה        כחיזוי עם ליליא וארו חיויא רביע       דחילא

דפוס   דנא חזיה הוית  בחזוי  עם לילא  וארו חיוא  רביעאה     דחילא

ג4 

ג6 

ג01    דנא חזה  <...>

ירו1                                  וארו חיויא רביעאה     דחילא

או3                                   וארו חויא  רביעאה     דחילא

או51   דנא חזי  הוית  בחזוי  עם ליליא וארו חיוא  רביעאה     דחילא

ששון                                  וארו חיוא  רביעאה     דחילא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואימתני   ותקיפא (ו) יתירא זו אדם  דניאל ראה שלשתן

וטי    וא[י]מתני ותקיפא     יתירא זו אדום דניאל ראה שלשתן

פירק   ואימתני   ותקיפא     יתירא זו אדום דניאל     שלשתן

מינ    ואיתמני   ותקיפא     יתירא זו אדום דניאל ראה שלשתן

פריז   ואומ'     ותק'       יתי'  זו אדום דניאל ראה שלשתם

דפוס   ואמתני    ותקיפא     יתירא זו אדום דניאל ראה שלשתן

ג4 

ג6 

ג01                                       דניאל ראה שלשתן

ירו1   ואימתני   ותקיפא           זו אדום דניאל ראה שלשתן

או3    ואמתני    ותקיפא           זו אדום דניאל ראה שלשתן

או51   ואמתני    ותקיפא           זו אדום דניאל ראה שלשתן

ששון   ואמתני    ותקיפא           זו אדום דניאל ראה שלשתן

--------------------------------------------------------------------

לונ        בלילה  אחד         ולזו   בלילה אחר  ולמה ר'  יוח'

וטי        בלילה  אחד         ולזו   בלילה אחד  למה  רבי יוחנן

פירק   ראה בלילה  אחד         ולז?ו? בלילה אחד       ר'  יוחנן

מינ        בלילה  אחד (ולילה) ולזו   בלילה אחד  ולמה

פריז       בלילה  אחד         ולזו   בלילה אחד  למה  ר'  יוחנן

דפוס       בלילה  אחד         ולזו   בלילה אחד  למה  ר'  יוח'

ג4 

ג6         בלילה  אחת         וזו    בלילה אחת       ר'  יוחנן

ג01        בלילה  אחת         וזו    בלילה אחת       ר'  יוח<..

ירו1       בלילה  אחת         ולזו   בלילה אחת  ולמה

או3        בלילה  אחת         ולזו   בלילה אחת  ולמה

או51       בליליא אחת         [ולזו  בלילה אחת] ולמה

ששון       בלילה  א'          ולזו   בלילה א'   ולמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'  שמע'  בן לקיש  ר'  יוחנן אמ'   ששקולה כנגד שלשתן

וטי    ור'  שמעון בן לקיש  רבי יוחנן א'    ששקולה כנגד שלשתן

פירק   וריש          לקיש  ר'  יוחנן אמ'   ששקולה כנגד שלשתן

מינ                        ר'  יוחנן אמ'   שקולה  כנגד שלשתן

פריז   ור'  שמע'  בן לקיש            אמ'   ששקולה כנגד שלשתן

דפוס   ור'  שמעון בן לקיש  ר'  יוחנן אמר   ששקולה כנגד שלשתן

ג4 

ג6     ר'   שמעון בן <...>                        כנגד שלושתן

ג01    ...>

ירו1                       ר'  יוחנן אמר   ששקולה כנגד כולם

או3                        ר'  יוחנן אמ'   ששקולה כנגד כולם

או51                       ר'  יוחנן [אמר] ששקולה כנגד כלם

ששון                       ר'  יוח'  אמ'   ששקולה כנגד כולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'  שמע'  בן לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לר'    שמע'

וטי    ורבי שמעון בן לקיש א'  יתירא מותיב ר' יוחנן לר'    שמעון

פירק   ריש           לקיש אמ' יתירא מתיב  ר' יוחנן לריש

מינ    וריש          לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לריש

פריז   ר'   שמע'  בן לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לר'    שמע'

דפוס   ר'   שמעון         אמ' יתירה מתיב  ר' יוחנן לר'    שמעון

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   ריש           לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לריש

או3    ריש           לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לרשב"ל

או51   ריש           לקיש אמ' יתירא מותיב ר' יוחנן לר"ל

ששון   ריש           לקי' אמ' יתירא מותיב ר' יוח'  לרשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן לקיש        בן אדם הנבא  והך כף אל כף דא מה עביד לה

וטי    בן לקיש        בן אדם הנבא  והך כף על כף דא מה עביד לה

פירק      לקיש        בן אדם הנביא והך כף אל כף דא מה עבד  לה

מינ       לקיש        בן אדם הנבא  והך    אל כף דא מה עביד לה

פריז   בן לקיש        בן אדם הנבא  והך כף אל כף דא    עבד  לה

דפוס   בן לקיש        בן אדם הנבא  והך כף אל כף דא מה עבד  לה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1      לקיש ואתה   בן אדם הנבא  והך כף אל כף דא מה עביד ליה

או3            ואתה   בן אדם הנבא  והך כף אל כף

או51           [ואתה] בן אדם הנביא והך כף אל כף דא    עביד ליה

ששון           ואתה   בן אדם הנבא  והך כף אל כף דא מה עביד ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ   ר'  שמע'  בן לקיש עביד לה

וטי    ר'  שמעון בן לקיש עביד לה  ותיכפל

פירק   ריש          לקיש          ותיכפל

מינ    ריש          לקיש עביד לה  ותיכפל

פריז   ר'  שמע'  בן לקיש          ותיכפל

דפוס   ר'  שמעון בן לקיש          ותכפל

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   ר'  שמעון בן לוי  עביד ליה ותיכפל

או3

או51   ריש          לקיש          ותכפל

ששון   ריש          לקי' עביד ליה ותכפל

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה   ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

וטי    משה   ראה את המלכיות בעיסוקן         ואת

פירק   משה   ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

מינ    משה   ראת את המלכיות בעיסוקו את הגמל

פריז   משה   ראה    המלכיות בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

דפוס   משה   ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל

ג4 

ג6     משה   ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל את  <...>  ואת

ג01    משה   ראה את המלכיות כעיסקן  את הגמל ואת <...>

ירו1   משה   ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

או3    [משה  ראה את המלכיות בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

או51   משה   ראה את המלכיות בעסוקן  את הגמל ואת הארנבת ואת

ששון   משה   ראה את המלכיו' בעיסוקן את הגמל ואת הארנבת ואת

--------------------------------------------------------------------

לונ    השפן           את הגמל זו בבל

וטי                      הגמל זו בבל             בת בבל השדודה

פירק   השפן           את הגמל    זובבל

מינ                           זו בבל

פריז   השפן           את הגמל זו בבל

דפוס                          זו בבל   שנ'

ג4 

ג6     השפן ואת החזיר את הגמל זו בבל   על    שום

ג01                           זו בבל   על    שם

ירו1   השפן           את הגמל זו בבל   ע"ש

או3    השפן           את הגמל זו בבל

או51   השפן ואת החזיר את הגמל זו בבל   [שנ']

ששון   השפן           את הגמל זו בבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

וטי    אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

פירק   אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

מינ    אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

פריז   אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

דפוס   אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

ג4 

ג6     אשרי שישלם לך

ג01    אשרי שישלם לך את גמולך וגו'  <...>

ירו1   אשרי שישלם לך את גמולך             ואת הארנבת זו     אמו

או3    אשרי שישלם לך את גמולך             ואת הארנבת זו יון אמו

או51   אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

ששון   אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו

--------------------------------------------------------------------

לונ                            את  השפן זו מדי רבנין ור'

וטי                            ואת השפן זו מדי רבנן  ורבי

פירק                           את  השפן זו מדי רבנן  ור'

מינ                            את  השפן זו מדי       ר'

פריז                           את  השפן זו מדי רבנין ור'

דפוס                           את  השפן זו מדי רבנין ור'

ג4 

ג6                             את  השפן זו מדי

ג01

ירו1   של תלמי המלך ארנבתה שמה ואת השפן זו מדי רבנין

או3    של תלמי המלך ארנבת  שמא ואת השפן זו מדי רבנין

או51                           ואת השפן זו מדי רבנין ור'

ששון                           ואת השפן זו מדי רבנין ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יהודה בר'   סימ'  רבנין                     אמ'   מה

וטי    יהודה בירבי סימון ורבנן                     אמרין מה

פירק   יהודה בר'   סימון רבנן                      אמרין מה

מינ    יהודה ב"ר   סימון ורבנן  ר' יהודה ב"ר סימון אמ'   מה

פריז   יהודה בר'   סימון ורבנין                    אמרין מה

דפוס   יהודה בר'   סימון רבנין                     אמ'   מה

ג4 

ג6                                                       מה

ג01

ירו1                                               אמרין מה

או3                                                אמרי' מה

או51   יהודה בר'   סימון רבנין                     אמרי  מה

ששון   יהו'  ב"ס                                         [...מה

--------------------------------------------------------------------

לונ    השפן הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה מלכות

וטי    שפן  הזה יש בו סימני  טמאה    וסימני טהרה כך היתה מלכות

פירק   שפן  זה  יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה מלכות

מינ    שפן  זה  יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך      מלכות

פריז   השפן הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך      מלכות

דפוס   השפן הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה מלכות

ג4 

ג6     השפן     יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה מלכות

ג01         הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה

ירו1   השפן הזה יש בה סימני  ט[ו]מאה וסימני טהרה כך      מלכות

או3    השפן הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך      מלכו'

או51   השפן הזה יש בו סימני  טומאה   וסימני טהרה כך היתה מלכות

ששון   השפן הזה       <..>ני טומ'    וסימני              <..>לכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מדי מעמדת  צדיק  ורשע אמ' ר'   יהודה בר       סימ'

וטי    מדי מעמדת  צדיק  ורשע אמ' ר'   יהודה בר   רבי סימון

פירק   מדי מעמדת  צדיק  ורשע אמ' ר'   יהודה בר'      סימון

מינ    מדי מעמדת  צדיק  ורשע     רבנן

פריז   מדי מעמדת  צדיק  ורשע א"ר      יהודה בר'      סימון

דפוס   מדי מעמדת  צדיק  ורשע אמר ר'   יהודה בר'      סימון

ג4 

ג6     מדי מעמידת צדיק  ורשע          א'    ר'       סימון

ג01        מ<..   ...>                      ביר'     סימון

ירו1   מדי מעמדת  צדיק  ורשע     ר'   יהודה

או3    מדי מעמדת  צדיק  ורשע     ר'   יהוד'

או51   מדי מעמדת  צדיק  ורשע א"ר      יהודה בר'      סימון

ששון   מדי מעמדת  <...>          ר'   יהו'

--------------------------------------------------------------------

לונ         דריוש          האחרון בנה    שלאסתר היה טהור מאמו

וטי         דריוש          האחרון בנה    שלאסתר היה טהור מאמו

פירק        דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

מינ    אמ'  דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

פריז        דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

דפוס        דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

ג4 

ג6          דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאימו

ג01         דריוש          האחרון בנה    שלאסתר היה ט<.. ...>

ירו1   אומ' דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

או3    או'  דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

או51        דריוש          האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

ששון   אמ'  (דריוש)] דריוש האחרון בנה של אסתר   היה טהור מאמו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וטמא מאביו ואת הארנבת    זה יוון אמו      שלתלמי המלך

וטי    וטמא מאביו את  הארנבת זו    יוון אמו      שלתלמי המלך

פירק   וטמא מאביו את  הארנבת זו    יון  אמו   של תלמי   המלך

מינ    וטמא מאביו את  הארנבת זו    יוון אמו   של תלמי   המלך

פריז   וטמא מאביו ואת הארנבת זו    יון  אמו   של תלמי   המלך

דפוס   וטמא מאביו ואת הארנבת זו    יון  אמו   של תלמי

ג4 

ג6     וטמא מאביו את  הארנבת זו    יון  אימיה    דתלמי  מלכתה

ג01                                יון  אמיה     דתלמיי מלכה

ירו1   וטמא מאביו

או3    וטמא מאביו

או51   וטמא מאביו ואת הארנבת זו    יון  אמו   של ינאי   המלך

ששון   וטמא מאביו ואת הארנבת זו    יון  אמו   של תלמי   המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ            ארנבת  שמה ואת החזיר זה אדום משה נתן    שלשתן

וטי            ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    שלשתן

פירק           ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    שלשתן

מינ            ארנבת  שמה את  החזיר זו אדום משה נתן את שלשתן

פריז           ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    שלשה

דפוס           ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    שלשתם

ג4 

ג6     הוה שמה ארנבתה                       משה ראה    ש<..

ג01    הוה שמה ארנבתה     את  <...>

ירו1                      את  החזיר זו אדום משה נתן    שלשתן

או3                       את  החזיר זו אדום משה נתן    שלשתן

או51           ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    ג'

ששון           ארנבת  שמה ואת החזיר זו אדום משה נתן    ג'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד               למה  ר' יוחנן

וטי    בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד               למה  ר' יוחנן

פירק   בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד               למה  ר' יוחנן

מינ    בפסוק אחד ולנו בפסוק אחד               למה

פריז   בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד               ולמה ר' יוחנן

דפוס   בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד               ולמה ר' יוחנן

ג4 

ג6     ...>           בפסוק אחד

ג01

ירו1   בפסוק אחד ולזו פסוק  בפני עצמה וכל  כך למה

או3    בפסוק א'  זו   הוי   בפס  עצמה וכלה    למה

או51   בפסוק א'  ולזו בפסוק א'                ולמה ר' יוחנן ור"ל

ששון   בפסו' א'  ולזו בפסו' א'                ולמה ר' יוח'  ורשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    וריש          לקיש     ר' יוחנן אמ' שהיא שקולה

וטי    ורבי שמעון בן לקיש     ר' יוחנן אמ' שהיא שקולה

פירק   וריש          לקיש     ר' יוחנן אמ'      ששקולה

מינ                           ר' יוחנן אמ'      שקולה  זו

פריז   ור'  שמעון בן לקיש אמ' ר' יוחנן אמ'      ששקולה

דפוס   ור'  שמעון             ר' יוחנן אמר      ששקולה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1                          ר' יוחנן אמ'      ששקולה

או3                           ר' יוח'  אמ'      שהיה

או51                          ר' יוחנן אמ'      ששקולה

ששון                          ר' יוח'  אמ'      ששקולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנגד   שלשתן ור'  שמע'  בן לק'  אמ' יתירא   מתיב  ר'

וטי    כנגד   שלשתן ור'  שמעון בן לקיש אמ' יתירא   מותיב ר'

פירק   כנ?גד? שלשתן ריש           לקי' א'  יתירא   מותיב ר'

מינ    כנגד   שלשתן ר'   שמעון בן לקיש אמ' יתירא   מותיב ר'

פריז   כנגד   שלשתן ר'   שמע'  בן לקיש אמ' יתירא   מתיב  ר'

דפוס   כנגד   שלשתן ר'   שמעון בן לקיש אמר יתירה   מתיב  ר'

ג4 

ג6                  ר'   שמעון בן לקיש היך קד'מיה'

ג01

ירו1   כנגד   שלשתן ריש           לקיש אמ' יתירא   מותיב ר'

או3    כנגד   שלשתן ר"ל                אמ' יתירא   מתיב  ר'

או51   כנגד   כלם   וריש          לקיש אמ' יתירא   מותיב ר'

ששון   כנגד   שלשתן ור"ל               אמ' יתירא   מתיב  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוח'  לריש          לקיש בן אדם הנבא  [והך] כך אל כף (דאמ)

וטי    יוחנן לר'  שמעון         בן אדם הנבא  והך   כף על כף

פירק   יוחנן לריש          לקיש בן אדם הנבא  והך   כף אל כף דאמ'

מינ    יוחנן לריש          לקיש בן אדם הנבא  והך   כף אל כף

פריז   יוחנן לר'  שמע'  בן לקיש בן אדם הנבא  והך   כף אל כף

דפוס   יוחנן לר'  שמעון         בן אדם הנבא  והך   כף על כף

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   יוחנן לריש          לקיש בן אדם הנבא  והך   כף אל כף

או3    יוח'  לרש           לקיש בן אדם הנבא  והך   כף אל כף

או51   יוחנן לריש          לקיש בן אדם הנביא והך   כף אל כף

ששון   יוח'  לר"ל               בן אדם הנבא  והך   כף אל כף

--------------------------------------------------------------------

לונ    [דא  מה]                                       עביד לה

וטי    דא   מה                                        עביד ליה

פירק        מה                                        עבד  לה

מינ    דא   מה                                        עביד לה

פריז   דאמה                                           עביד לה

דפוס   דא   מה                                        עביד ליה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   דא   מה                                        עביד ליה

או3    דא   מה  עביד לה ריש לקיש עביד לה ותכפל] דא מה עביד ליה

או51   דא   מה                                        עביד לה

ששון   דא   מה                                        עביד ליה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ריש          לק'       עביד לה  ותיכפל ר'  פינחס ור'  חלקיה

וטי    ר'  שמעון בן לקיש      עביד לה  ותיכפל רבי פינחס ור'  חלקיה

פירק   ריש          לקיש      עבד  לה  ותיכפל ר'  פינחס ור'  חלקיה

מינ    ר'  שמעו' בן לקיש  אמ' עביד לה  ותיכפל ר'  פנחס  ור'  חלקיה

פריז   ר'  שמע'  בן לקיש      עביד לה  ותיכפל ר'  פנחס  ור'  חלקיה

דפוס   ריש          לקיש               ותכפל  ר'  פינחס ור'  חלקיה

ג4 

ג6                                            ר'  פ<..  ...>

ג01

ירו1   ריש          לקיש      עביד ליה ותכפל  ר'  פנחס  ור'  חלקיה

או3    ר"ל                    עביד     ותכפל  ר'  פינחס ור'  חלקיה

או51   ריש          לקיש      עביד     ותכפל  ר'  פנחס  ור'  חלקיה

ששון                רשב"ל     עביד     ותכפל  ר'  פנח'  ור'  חלקיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש'  ר'  סימון מכל הנביאים לא פירסמוה       אלא שנים

וטי    בשום רבי סימון מכל הנביאים לא פירסמוהא      אלא שנים

פירק   בשם  ר'  סימון כל  הנביאים לא פרסמוה        אלא שני[ם]

מינ    כשם  ר'  סימון מכל הנביאים לא פירסמוה       אלא שנים

פריז   בשם  ר'  סימון מכל הנביאים לא פרסמוהו       אלא שנים

דפוס   בשם  ר'  סימון מכל הנביאים לא פ?ר?סמוה      אלא שנים

ג4 

ג6              סימון מכל הנבאים  לו פרסמו    אותה אלא שנים

ג01                   מכל הנביאים לא פרסמו    אותה אלא שנים

ירו1   בש"ר     סימון מכל הנביאים לא פרסמוה        אלא שנים

או3    בש"ר     סימון מכל הנביאים לא פרסמוהו       אלא

או51   בש"ר     סימון מכל הנביאים לא פרסמוהו       אלא שנים

ששון   בש"ר     סימון מכל הנביאי' לא פרסמוהו       אלא ב'

--------------------------------------------------------------------

לונ               אסף  ומשה אסף [אמ'] יכרסמנה חזיר מיער משה

וטי               משה  ואסף אסף       יכרסמנה חזיר מיער משה

פירק              אסף  ומשה אסף       יכרסמנה חזיר מיער משה

מינ    ואילו הן   אסף  ומשה אסף מניין יכרסמנה חזיר מיער משה

פריז              אסף  ומשה אסף א'    יכרסמנה חזיר מיער משה

דפוס              אסף  ומשה אסף אמ'   יכרסמנה חזיר מיער ?ו?משה

ג4 

ג6     <...>                          יכרסמנה חזיר      ומשה

ג01    וא<.. ...>                                  מיער משה

ירו1   ואלו  הן   אסף  ומשה אסף       יכרסמנה חזיר מיער משה

או3               במשה ואסף אסף אמ'   יכרסמנה חזיר מיער משה

או51              אסף  ומשה אסף אמ'   יכרסמנה חזיר מיער משה

ששון              משה  ואסף אסף אמ'   יכרסמנה חזיר מיער משה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   ואת החזיר               למה  [נ]משלה [ב]חזיר לומר

וטי          ואת החזיר               למה  משלה    בחזיר   לומר

פירק         ואת החזיר               למה  נמ?של?ה לחזיר   לומר

מינ    מניין ואת החזיר               ולמה משולה   כחזיר   אם

פריז   אמ'   ואת החזיר               למה  נמשלה   כחזיר   לומר

דפוס   אמ'   ואת החזיר כי מפריס פרסה למה  נמשלה   לחזיר   לומר

ג4 

ג6     א'    את  החזיר               ולמה נמשלה   ב<..    ...>

ג01    א'    ואת החזיר כי מפריס פרסה ולמה <...>

ירו1   אמ'   את  החזיר               ולמה נמשלה   כחזיר   לומר

או3    אמ'   ואת החזיר               למה  נמשלה   לחזיר   לומ'

או51   אמר   ואת החזיר               למה  נמשלה   לחזיר   לומ'

ששון   אמ'   ואת החזיר כי מפריס      ולמה נמשלה   לחזיר   לומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך מה חזיר הזה    בשעה      שהוא רבוץ ומוציא טלפיו הוא

וטי       מה חזיר הזה    בשעה      שהוא רבוץ ומוציא טלפיו הוא

פירק   לך מה חזיר זה     בשעה      שהוא רבוץ מוציא        ואומ'

מינ          חזיר זה     בשעה      שהוא רובץ מוציא  טלפיו ואומ'

פריז   לך מה חזיר הזה    בשעה      שהוא רובץ מוציא  טלפיו ואומ'

דפוס   לך מה חזיר        בשעה      שהוא רובץ מוציא  טלפיו ואומ'

ג4 

ג6                            רובץ הוא       מוציא  טלפיו ואו'

ג01                           רובץ           מוציא  טלפיו ואו'

ירו1   לך מה חזיר        בשעה      שהוא רבוץ מוציא  טלפיו ואומ'

או3    לך מה חזיר     זה בשעה      שהוא רובץ מוציא  טלפיו אומר

או51   לך מה חזיר     זה בשעה      שהוא רובץ מוציא  טלפיו ואומ'

ששון   לך מה חזיר        בשעה      שהוא רבוץ מוציא  טלפיו ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    א'   ראו   שאני טהור כך היתה מלכות       הרשעה  הזו

וטי    אומר ראו   שאני טהור כך היתה מלכות       הרישעה הזו

פירק        ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזו

מינ         ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזאת

פריז        ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזאת

דפוס        ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזו

ג4 

ג6          דעו   שאני טהור כך      <...>

ג01         דעו   שאני טהור כך      מלכות <...>

ירו1        ראוני שאני טהור כך      מלכות אדום  הרשעה

או3         ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזאת

או51        ראו   שאני טהור כך      מלכות       הרשעה  הזאת

ששון        ראו   שאני טהור כך      מלכו' אדום  הרשעה

--------------------------------------------------------------------

לונ           מתגאה   וחומסת וגוזלת  ונראת       כולו  שהוא מצעת

וטי           מתגאה          משחצת   ונראית      כילו  הוא  מוצ'

פירק   תגאה   וחומסת וגוזלת  ונראת       כילו       מצעת

מינ    על ידי שמתיגעת                נראית       כאילו היא  מוצעת

פריז          מתגאה   וחומסת וגוזלת  ונראית      כאילו      מצאת

דפוס          מתגאה   וחומסת וגוזלת              כאלו       מצעת

ג4 

ג6                           וגוזילת ונראת       כשהיא      מצעת

ג01                                              שהיא       מצעת

ירו1          מתגאה   גוזלת  וחומסת  ונראית      כאילו      מצעת

או3           מתגאה   וגוזלת וחומסת  נראית       כאלו       מצעת

או51          מתגאה   וחומסת וגוזלת  ונראית      כאלו       מצעת

ששון                  גוזלת  וחומסת  ומראה  עצמה כאילו      מצעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    בימה  מעשה   בשלטון  אחד        בקיסרי שהיה  הורג  את הגנבים

וטי    באימה מעשה   בשילטון אחד        בקיסרי שהיה  הורג  את הגנבין

פירק   בימה  מעשה   בשילטון אחד        בקיסרי שהיה  הורג  את הגנבים

מינ    באימה מעשה   בשלטון  אחד        בקיסרי שהיה  הורג  את הגנבים

פריז   בימה  מעשה   בשלטון  אחד        בקסרי  שהיה  הורג  את הגנבים

דפוס   בימה  מעשה   בשלטון  אחד               שהיה  הורג     הגנבים

ג4 

ג6     בימה  מעש<.. ...>                      שהיה  הורג  את

ג01    בימה  מעשה   בשלטון  אחד               שהיה  <...> א'

ירו1   בימה  מעשה   בשלטון  אחד        בקסרי  שהיה  הורג  את הגנבים

או3    בימה  מעשה   בשלטון  אחד               שהיה  הורג  את הגנבים

או51   בימה  מעשה   בשלטון  א'  (שאמ') [בקסרי ש]היה הורג  את הגנב'

ששון   בימה  מעשה   בשלטון  א'         בקיסרי שהיה  הורג  את הגנבים

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ואת המנאפין  ואת המכשפין            ואמ'

וטי                  ואת המנאפין  ואת המכשפין            ואמר

פירק                 ואת המנאפים  ואת המכשפים            ואמ'

מינ                  ואת המכשפים  ואת המנאפי'            אמר

פריז                 ואת המכשפים  ואת המנאפים  גחין גחין ואמ'

דפוס                     והמנאפים     והמכשפים גחין      ואמר

ג4 

ג6     הר"ח הרצחנים  ואת הנאפים   ואת <..>ים             א'

ג01

ירו1                 ואת המנאפים  ואת המכשפי'            אמ'

או3                  ואת המנאפים               גחין גחין ואמ'

או51   [נ"א הרצחנין] ואת המנאפין  ואת הגזלנין  גחין      ואמ'

ששון                 ואת המנאפים  ואת המכשפי'            אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לסנקליטין שלו שלשתן  עשה        האיש אותו בלילה אחד

וטי    לסקליטון  שלו שלשתן  עשה   אתו  האיש      בלילה אחת

פירק   לסנקליטין שלו שלשתן  עשה   אותו האיש      בלילה אחד

מינ    לסנקליטון שלו שלשתן  עשה   אתו  האיש      בלילה אחד

פריז   לסנקליטין שלו שלשתן  עשה   אותו האיש      בלילה אחד

דפוס   לסנקליטיו     שלשתן  עשיתי                בלילה אחד

ג4 

ג6     לסלקבטין  שלו שלושתן עשיתי                בלילה אחד כך

ג01    לסנקלטין  שלו שלשתן  עשיתי                בלילה אחת כך

ירו1   לקיליסטון שלו שלשתן  [עשה] אותו האיש      בלילה אחת

או3    לסנקליטין שלו ג'     עשה   אותו האיש      בלילה א'

או51   לסנקליטין שלו שלשתן        אותו האיש      בלילה אחת

ששון   לסיקליטון שלו שלשתן  עשה   אותו האיש      בלילה א'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     משה   נתן ש<..> בפסוק אחד ולזו בפסוק אחד ר' יוחנן ר'  שמעון

ג01    <...>                                    ר' יוחנן ור' שמעון

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6     בן לקיש ר' יוחנן א' ש<..> כפולה כנגד <...> היך קדמיי

ג01    בן לקיש ר' יוחנן א' שהיתה כפ<.. ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ      ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא                  שהיא

וטי      ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא                  שהוא

פירק     ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא

מינ    { ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא                  שהיא

פריז     ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה     הוא

דפוס     ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא

ג4 

ג6              גמל  זו בבל                                  שהיא

ג01                                 גרה     זו בבל           שהיא

ירו1     ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא זו בבל (כי מעלה)

או3      ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה                      הוא

או51     ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה                      הוא

ששון     ד"א את הגמל        כי מעלה גרה הוא זו בבל           שהיתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקלסת  לקב"ה                     ר'   ברכיה ור'  חלבו

וטי    מקלסת  להקב"ה                    רבי  ברכיה ורבי חלבו

פירק   שמקלסת להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

מינ    מקלסת  להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

פריז   שמקלסת להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

דפוס   שמקלסת להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

ג4 

ג6     מקלסת  לקב"ה     כען אנה <...>   ר'   ברכיה ר'   חלבו

ג01    מקלסת  לקב"ה     כען אנא נבוכ<.. ...>            חלבו

ירו1   שמקלסת להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

או3    שמקלסת להקב"ה                    ר'   ברכיה ור'  חלבו

או51   שמקלסת להב"ה                     ר'   ברכיה ור'  חלאבו

ששון   מקלסת  להב()"[ה]                 ר'   ברכיה ור'  חלבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בש'     ר' ישמעל  בר נחמן     (שבפרט) [כל       שפרט]

וטי    בשום    ר' ישמעאל בר נחמן             כל  מה    שפרט

פירק   בשם     ר' ישמעאל בר נחמ'             כל  <...>

מינ    בשם     ר' שמואל  בר נחמני            כל  מה    שפרט

פריז   בשם     ר' שמו'   בר נחמן             כל        שבפרט

דפוס   בשם     ר' ישמעאל בר נחמן             כל  מה    שפרט

ג4 

ג6     בש'     ר' שמואל  בר נחמן             כל        שפרט

ג01    בש'     ר' שמואל  בר נחמן             כל        שפירש

ירו1   בש"ר       שמואל                      כל  מה    שפירש

או3    בשר"שבן                               כל  [מה]  שפרט

או51   בש"ר       שמואל  בר נח    מן         כל  מה    שפרט

ששון   בשרשב"ן                               כל  מה    שפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    [דוד]        כלל  אותו הרשע  בפסוק אחד       כען אנא נבוכדנצר

וטי    דויד  בסיפרו מלל  אתו  רשע   בפסוק אחד       כען אנה נבוכדנצר

פירק

מינ    דוד   בספרו  כלל  אותו רשע   בפסוק אחד       כען אנא נבוכד

פריז                כלל  אותו רשע   בפסוק אחד       כען אנא נבוכד

דפוס   דוד          כלל  אותו רשע   בפסוק אחד שנא'  כען אנא נבוכדנצר

ג4 

ג6                  כילל אותו <...> בפסוק

ג01    דויד  בספ<.. ...> שם

ירו1   דוד   בספרו  כלל  אותו רשע   בפסוק אחד       כען אנא נבוכדנאצאר

או3    [דוד  ...]   כלל  אותו רשע   בפסוק אחד       כען אנא נבוכדנאצר

או51   דוד   בספר   כלל  אותו רשע   בפסוק א'        כען אנא נבוכדנאצר

ששון   דוד   בספרו  כלל  אותו רשע   בפסוק א'  דכתי' כען אנא נבוכדנאצר

--------------------------------------------------------------------

לונ        משבח ומרומם   ומהדר (לא'ה) [למלך] שמיא  וגו'

וטי        משבח ומרומם   ומהדר        למלך   שמייא די     (מ)[כ]ל

פירק

מינ    נצר משבח ומרומה   ומהדר        למלך   שמיא

פריז   נצר משבח ומרו[מ]ם       לאלה          שמיא

דפוס       משבח ומרומם   ומהדר לאלה          שמיא

ג4 

ג6 

ג01

ירו1       משבח ומרומם   ומהדר        למלך   שמיא  וגו'

או3        משבח ומרומם   ומהדר        למלך   שמיא

או51       משבח ורומם    ומהדר        למלך   שמיא  [וגמ']

ששון       משבח ומרומם                למלך   שמיא  די     כל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          משבח

וטי    מעבדוהי אמת  וארחתיה דין  ודי מהלכין בגוה יכיל להשפלה משבח

פירק

מינ

פריז                                                         משבח

דפוס                                                         משבח

ג4 

ג6 

ג01

ירו1                                                         משבח

או3                                                          משבח

או51                                                         משבח

ששון   מעבדוהי קשוט וארחתיה וגו'                             משבח

--------------------------------------------------------------------

לונ          שבחי ירושלם את יי ומרומם            ארוממך יי   כי

וטי          שבחי ירושלם את יי ומרומם            ארוממך יי   כי

פירק

מינ

פריז         שבחי ירושלם את יי ומרומם            ארוממך יי   כי

דפוס         שבחי ירושלם את יי ומרומם            ארוממך יי

ג4 

ג6 

ג01          שבחי ירושלם את יי מרומם  על    ש<.. ...>

ירו1   דכתי' שבחי ירושלם את יי ומרומם דכתיב      ארוממך אלהי המלך

או3          שבחי ירושלם       ומרומם            ארוממך יי   כי

או51         שבחי ירושלם       ומרומם            ארוממך יי   כי

ששון   דכתי' שבחי ירושלם את יי ומרומם דכתי'      ארוממך אלהי המלך

--------------------------------------------------------------------

לונ    דיליתני ומהדר למלך שמיא

וטי    דיליתני ומהדר למלך שמייא

פירק

מינ

פריז   דליתני

דפוס           ומהדר                  יי אלהי גדלת מאד הוד והדר

ג4 

ג6 

ג01

ירו1           ומהדר            דכתי'                  הוד והדר

או3    דליתני  ומהדר

או51   דליתני  ומהדר

ששון           ומהדר            דכתי'                  הוד והדר

--------------------------------------------------------------------

לונ                              יי מלך   ירגזו עמים

וטי                              יי מלך   ירגזו עמים

פירק

מינ

פריז                             יי מלך   ירגזו עמים

דפוס   לבשת

ג4 

ג6 

ג01          למלך שמיא על     שם יי בשמים הכין  <...> ארחתיה דין

ירו1   לבשת  למלך שמיא דכתי'     יי מלך   תגל   הארץ

או3                              יי מלך   ירגזו עמים

או51   [לבשת למלך שמיא דכתי']    יי מלך   ירגזו עמים

ששון   לבשת  למלך שמיא דכתי'     יי מלך   תגל   הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     די כל מעבדוהי קשט

וטי                                     די כל מעבדוהי קשוט

פירק

מינ                                     די כל מעבדיה  קשוט

פריז                                    די כל מעבדוהי קשוט

דפוס                                    די כל מעבדוהי קשוט

ג4 

ג6 

ג01    ידין עמים במישרים ודי מה<.. ...>

ירו1                                    די כל מעבדוהי קשוט

או3                                        כל מעבדוהי קשוט

או51                                    די כל מעבדוהי קשוט

ששון                                    די כל מעבדוהי קשוט

--------------------------------------------------------------------

לונ          על חסדך ועל      אמת'        ואורחתיה דין       ידין

וטי          על חסדך ו(א)[ע]ל אמתך        וארחתיה  דין       ידין

פירק

מינ                                       ואורחתי' דין       ודי

פריז         על חסדך ועל      אמתך    וכל אורחתיה  דין       ידין

דפוס         על חסדך ועל      אמתך די כל  ארחתיה   דין       ידין

ג4 

ג6 

ג01

ירו1         על חסדך ועל      אמתך        וארחתיה  דין דכתי' ידין

או3          על חסדך ועל      אמתך        ואורחתיה דין       ידין

או51         על חסדך ועל      אמתך    וכל ארחתיהון דין       ידין

ששון   דכתי' על חסדך ועל      אמתך        וארחתיה  דין דכתי' ידין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עמים   במישרים ודי מהלכין בגוה

וטי    עמים   במישרים ודי מהלכין בגוה

פירק

מינ                       מהלכין בגיוה יכיל להשפלה משבח שבחי ירושלם

פריז   עמים   במישרים ודי מהלכין בגווה

דפוס   עמים   במישרים ודי מהלכין בגוה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   לאומים במישרים ודי מהלכין בגווה

או3    לאומים במישרים ודי מהלכין בגוה

או51   לאומים במישרים ודי מהלכין בגוה

ששון   לאומים במישרים ודי מהלכין בגוה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      יי מלך גאות לבש'

וטי                                      יי מלך גאות לבש

פירק

מינ    את יי ומרומם ארוממך יי כי }

פריז                                     יי מלך גאות לבש

דפוס                                     יי מלך גאות לבש

ג4 

ג6 

ג01

ירו1                               דכתיב יי מלך גאות לבש

או3

או51                                     יי מלך גאות לבש

ששון                               דכתי' יי מלך גאות לבש

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכיל להשפלה        וכל קרני רשעים אג'

וטי    יכיל להשפלה        וכל קרני רשעים אגדיע תרוממנה קרנות צדיק

פירק

מינ

פריז   יכיל להשפילה       וכל קרני רשעים אגדע

דפוס   יכיל להשפלה        וכל קרני רשעים אגדע

ג4 

ג6 

ג01                                רשעים אגדע

ירו1   יכיל להשפלה  דכתי' וכל קרני רשעים אגדע  וגו'

או3    יכיל להשפלה        וכל קרני רשעים אגדע

או51   יכיל להשפלה        וכל קרני רשעים אגדע

ששון   יכול להשפלא        וכל קרני רשעים אגדע  וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    את  השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת לקב"ה

וטי   את  השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת לקב"ה

פירק

מינ

פריז   ואת השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת להקב"ה

דפוס   ואת השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת להקב"ה

ג4 

ג6 

ג01    ואת השפן        כי מעלה גרה <...>

ירו1   את  השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא   שהיא מקלסת  להקב"ה

או3    ואת השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת להקב"ה

או51   ואת השפן זו מדי כי מעלה גרה הוא        שמקלסת להב"ה

ששון   את  השפן זו מדי                   שהיא מקלסת  להב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ            כה אמר כורש   מלך פרס כל   ממלכות הארץ נתן לי וגו'

וטי            כה אמר כורש   מלך פרס כל   ממלכות הארץ נתו לי יי

פירק

מינ

פריז                   ורש   מלך פרס

דפוס   שנא'    כה אמר כורש   מלך פרס

ג4                    ?כורש? מלך גו'

ג6 

ג01                          מלך פרס וגו'

ירו1   דכתיב   כה אמר כורש   מלך פרס כל   ממלכות הארץ נתן לי יי

או3            כה אמ' כרש    מלך פרס

או51   [דכתיב] כה אמר כרש    מלך פרס וגו'

ששון   דכתי'   בה אמר            פרס כל   ממלכות הארץ נתן לי יי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                       את

וטי    אלהי שמים והוא פקד עלי לבנות לו בית בירושלם וגו'   את

פירק  

מינ

פריז                                                      ואת

דפוס                                                      ואת

ג4                                                        ואת

ג6 

ג01                                                       ואת

ירו1                                                    { את

או3                                                       ואת

או51                                                      ואת

ששון                                                    { את

--------------------------------------------------------------------

לונ    הארנבת זו ()    יוון כי מעלת גרה  היא  שמקלסת לקב"ה

וטי    הארנבת זו       יוון כי מעלת גרה  היא  שמקלסת להקב"ה

פירק

מינ

פריז   הארנבת זו       יון  כי מעלה גרה  הוא  שמקלסת להקב"ה

דפוס   הארנבת זו       יון  כי מעלת גרה  היא  שמקלסת להקב"ה

ג4     הארנבת זה מלכות יון

ג6 

ג01    הארנבת               כי מעלת ג<.. ...>

ירו1   הארנבת זו       יון  כי מעלת גרה       שמקלסת להקב"ה

או3    הארנבת זו       יון  כי מעלה גרה  הוא  שמקלסת להקב"ה

או51   הארנבת זו       יון  כי מעלה גרה  היא  שמקלסת להב"ה

ששון   הארנבת זו       יון  כי מעלת גרה  הוא  שמקלסת להב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלכסנדרוס         כד הוה חמי        לשמעון הצדיק [היה

וטי    אלכסנדרוס         כך הוה חמי        לשמעון הצדיק

פירק

מינ

פריז   אלכסנדרוס         כד הוה חמי        שמעון  הצדיק

דפוס   אלסכנדרוס  מוקדון כד הוה חמי    לר' שמעון  הצדיק

ג4     אלכסנדרוס  מקדון  כד הוה <..>מי     לשמעון הצדיק הוה

ג6 

ג01               מקדון  כד הוה חמי    לר' שמעון  הצדיק <...>

ירו1   אלסכנדרוס  מקדון  כד הוה חמי        שמעון  הצדיק היה

או3    אליסכנדרוס מוקדון כד הוה חמי        לשמעון הצדיק היה

או51   אליסכנדרוס מוקדון כד הוה חזי        שמעון  הצדיק היה

ששון   אליסכנדרוס מקדון  כד הוה חמי        שמעו'  הצדיק היה

--------------------------------------------------------------------

לונ    יורד ממרכבתו ומשתחוה       וא'  ברוך (א' ה')] א'לי  של

וטי                               אמר  בריך          אלהיה

פירק

מינ

פריז                              אומ' ברוך          אלהי  של

דפוס                              אומר ברוך     יי   אלוהו של

ג4     קאים ליה     על      רגלוי ואמ' ברוך          אלוהו

ג6 

ג01

ירו1                              אומר ברוך          אלוהו של

או3                               אומ' ברוך     יי   אלהיו של

או51                              אומ' ברוך     יי   אלהיו של

ששון                              או'  ברוך          אלהיו של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמעון   הצדיק

וטי    שלשמעון הצדיק

פירק

מינ

פריז   שמעון   הצדיק

דפוס   שמעון   הצדיק

ג4             שלצדיק הלזה       ב<..>רון ליה עבדוי לית את יכיל

ג6 

ג01                        והוון אמרין    ליה

ירו1   שמעון   הצדיק

או3    שמעון   הצדיק

או51   שמעון   הצדיק

ששון   שמעו'   הצדיק

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     חמי יהודי ומן קמי הדין סבא יהודאה את   קאים לך א<..> ?ל?הון

ג6 

ג01              מן  קמי הדין סבא די<..  ...>

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           את   החזיר

וטי                                           את   החזיר

פירק

מינ

פריז                                          את   החזיר

דפוס                                          את   החזיר

ג4     כד אנא נחית לקרבא בדמותיה אנא חמי ונצח את   החזיר כי

ג6 

ג01                                           <...

ירו1                                          ואת  החזיר

או3                                           ואת  החזיר

או51                                          ואת  החזיר

ששון                                          ואת  החזיר

--------------------------------------------------------------------

לונ        זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת לקב"ה  ולא  דייה

וטי        זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת להקב"ה ולא  דייה

פירק

מינ

פריז       זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת להקב"ה ולא  דייה

דפוס       זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת להקב"ה ולא  דייה

ג4     מפ' זה אדום                 שאינה מקלסת להקב"ה ולא  דייה

ג6 

ג01                                                   ..>א דייה

ירו1       זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת להקב"ה ולא  דיה

או3        זה אדום והוא גרה לא יגר אינה  מקלסת להקב"ה ולא  דייה

או51       זו אדום והוא גרה לא יגר אינה  מקלסת להב"ה  ולא  דיה

ששון       זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה מקלסת להב"ה  ולא  דיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאינה מקלסת         אלא   מחרפת         ומגדפת        וא'

וטי    שאינה מקלסת להקב"ה  אלא   מחרפת         ומגדפת        ואומרת

פירק

מינ

פריז   שאינה מקלסת         אלא   מחרפת         ומגדפת        ואומרת

דפוס   שאינה מקלסת         אלא   מחרפת         ומגדפת        ואומרת

ג4     שאינה מקלסת להקב"ה  אלא   שמחרפת ומשחצת ומגדפת        ואו'

ג6 

ג01    שאינה מקלסת לק'ב'ה' <...>

ירו1   שאינה מקלסת               שמחרפת        ומגדפת        ואומרת

או3    שאינה מקלסת         אלא   מחרפת         ומגדפת להקב"ה ואומ'

או51   שאינה מקלסת         אלא   מחרפת         ומגדפת להב"ה  ואומרת

ששון   שאינה מקלסת         אלא   שמחרפת        ומגדפת        ואומרת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מי לי בשמים ועמ' לא חפצ'  בארץ ד'   א'  את  הגמל

וטי    מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ דבר  אחר את  הגמל

פירק

מינ                                   ד"א      את  הגמל

פריז   מי לי בשמים וגו'               ד"א      את  הגמל

דפוס   מי לי בשמים                    ד"א      את  הגמל

ג4     מי לי בשמים גו'                ד"א      את  הגמל

ג6 

ג01                                            את  הגמל

ירו1   מי לי בשמים }                  די"א     את  הגמל

או3    מי לי בשמים                    ד"א      את  הגמל

או51   מי לי בשמים                    ד"א      ואת הגמל

ששון   מי לי בשמים }                  ד"א      את  הגמ' כי

--------------------------------------------------------------------

לונ                 זו       בבל כי מעלה גר' הוא       שמגדלת

וטי                 זו       בבל כי מעלה גרה הוא       שמגדלת

פירק

מינ                 זו       בבל כי מעלה גרה הוא שהיא  מגדלת

פריז                זו       בבל כי מעלה גרה הוא       שמגדלת

דפוס                זו       בבל כי מעלה גרה הוא       שמגדלת

ג4                  זו מלכות בבל                 שהיתה מגדלת

ג6 

ג01                 זו       בבל                 שהיא  מגדלת

ירו1                זו       בבל כי מעלה גרה           שמגדלת

או3                 זו       בבל כי מעלה גרה הוא       שמגדלת

או51                זו       בבל כי מעלת גרה הוא       שמגדלת

ששון   מעלה גרה הוא זו       בבל                       שמגדלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הצדיקים             ודניאל   בתרע מלכא  ואת  השפן

וטי    את הצדיקים             ודניאל   בתרע מלכא  את   השפן

פירק

מינ    את הצדיקים             ודניאל   בתרע מלכא  את   השפן

פריז              דניאל       ודניאל   בתרע מלכא  ואת  השפן

דפוס   את         דניאל שנ'   ודניאל   בתרע מלכא  ואת  השפן

ג4     את הצדקים              <..>ניאל בתרע <...> את   השפן

ג6 

ג01                                               <...

ירו1   את הצדיקים       דכתיב ודניאל   בתרע מלכא  את   השפן

או3    את הצדיקים דניאל שנא'  ודניאל   בתרע מלכא  ואת  השפן

או51   את הצדיק   דניאל       ודניאל   בתרע מלכא  ואת  השפן

ששון   את הצדיקי'       דכתי' ודניאל   בתרע מלכא  את   השפן

--------------------------------------------------------------------

לונ    זו       מדי כי מעלה גרה הוא שהוא  מקלס    לקב"ה הצדיקים

וטי    זו       מדי כי מעלת גרה היא שהיא  מקלסת   לקב"ה הצדיקים

פירק

מינ    זו       מדי כי מעלה גרה הוא שהיא  מגדלת   את    הצדיקים

פריז   זו       מדי כי מעלה גרה הוא       שמגדלת  את    הצדיקים

דפוס   זו       מדי כי מעלה גרה היא       שמגדלת  את    מרדכי

ג4     זו מלכות מדי                 שהיתה מגדלת   את    הצדיקים

ג6 

ג01                                       ..>גדלת       צדיקים

ירו1   זו       מדי כי מעלה גרה הוא       שמגדלת  את    הצדיקים

או3    זו       מדי כי מעלה גרה הוא       שמגדלת  את    מרדכי

או51   זו       מדי כי מעלה גרה הוא       שמגדלת  את    מרדכי

ששון   זו       מדי כי מעלה גרה הוא       שמגדילת את    הצדיקי'

--------------------------------------------------------------------

לונ          ומרדכי ישב  בשער המלך   את   הארנבת     זו יוון

וטי          ומרדכי ישב  בשער המלך   את   הארנבת     זו יוון

פירק

מינ          ומרדכי ישב  בשער המלך   את   הארנבת     זו יוון

פריז         ומרדכי יושב בשער המלך   ואת  הארנבת     זו יון

דפוס   שנאמ' ומרדכי יושב בשער המלך   ואת  הארנבת     זו יון

ג4           ומרדכי ישב  בשער ה<..>ך את   הארנבת     זו יון

ג6 

ג01          ומרדכי יושב בשער        <...

ירו1   דכתיב ומרדכי יושב בשער המלך

או3    שנא'  ומרדכי יושב בשער המלך   ואת  הארנבת     זו יון

או51         ומרדכי יושב בשער המלך   ואת  הארנבת     זו יון

ששון   דכתי' ומרדכי יושב בשער המלך       את   הארנבת זו יון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי מעלת גרה היא       שמגדלת את הצדיק'           אלכסנדרוס

וטי    כי מעלת גרה           שמגדלת את הצדיקים          אלכסנדרוס

פירק

מינ    כי מעלת גרה היא שהיא  מגדלת  את הצדיקים          אלכסנדרום

פריז   כי מעלה גרה הוא       שמגדלת את הצדיק         זה אלכסנדרוס

דפוס   כי מעלה גרה היא       שמגדלת    הצדיקים          אלכסנדרוס

ג4                     שהיתה מגדלת  את הצ'              אלכסנדרוס

ג6 

ג01                                    ..>קים           אלכסנדרוס

ירו1                                                    אלסכנדרוס

או3    כי מעלה גרה הוא       שמגדלת את הצדיקים          והאליסכנדרוס

או51   כי מעלה גרה הוא       שמגדלת את הצדיקים ואומר זה אליסכנדרוס

ששון   כי מעלה גרה הוא       שמגדלת את הצדיקי'       זה אלכסנדרוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    מקדון  כד הוה   חמי שמע'   הצדיק הוה קאים     על    ריגליה

וטי    מקדון  כד הוה   חמי לשמעון הצדיק הוה קאים ליה על    רגליה

פירק

מינ    מקדון  כר הוה       לשמעון הצדיק הוא קאים     על    רגליה

פריז   מקדון  כד הוה   חמי לשמעון הצדיק הוה קאים     על    רגליה

דפוס             כדהוה חמי לשמעון הצדיק היה קאים     על    רגליה

ג4     מקדון  כד הוה   חמי לשמעון גו'

ג6 

ג01    מקדון  כד הוה   חמי לשמעון

ירו1   מקדון  כד הוה   חמי לר"ש   הצדיק הוה קאים     מקמיה

או3    מוקדון כד הוה   חזי לשמעון הצדיק הוה קאים     על    רגליה

או51   מוקדון כד הוה   חזי לשמעון הצדיק הוה קאים     על    רגליה

ששון   מקדון  כד הוה   חמי לר"ש   הצדיק הוה קאים     מקמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   ליה יהודאי (א) לית את יכיל למיחמי מן      קדם יהודיי

וטי    אמרון ליה יהודאי     לית את יכיל למיחמי מן      קדם יהודאי

פירק

מינ    אמרון ליה יהודי      לית את יכיל חאמי   מן      קדם יהודי

פריז   אמרין ליה                               מן      קדם יהודי

דפוס   אמרין ליה                               מינאימן קדם יהודאי

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   אמרו  ליה                               מן      קדם יהודאי

או3    אמרי  ליה                               מן      קדם יהודי

או51   אמרין ליה                               מן      קדם יהודאי

ששון   אמרו  ליה יהודי      לית את יכיל חמי    מן      קדם יהודי

--------------------------------------------------------------------

לונ          את קאים    אמ' להן בשעה שאני יוצא למלחמה כדמותו אני

וטי          את קאים    אמר להן בשעה שאני יוצא        בדמותו אני

פירק

מינ    דקאים את קאים לך אמ' להם בשעה      יוצא למלחמה בדמותו אני

פריז         את קאים    אמ' להם בשעה שאני יוצא למלחמה דמותו  אני

דפוס         את קאים    אמר להם בשעה שאני יוצא למלחמה דמותו  אני

ג4 

ג6 

ג01

ירו1         את קאים לך אמר להם בשעה שאני יוצא למלחמה בדמותו אני

או3          את קאים    אמ' להם בשעה שאני יוצא למלחמה דמותו  אני

או51         את קאים    אמ' להם בשעה שאני יוצא למלחמה דמותו  אני

ששון         את קאים לך אמ' להם בשעה שאני יוצא למלחמה כדמותו אני

--------------------------------------------------------------------

לונ    רואה ונוצח

וטי    רואה ונוציח

פירק

מינ    רואה ונוצח

פריז   רואה ונוצח

דפוס   רואה ונוצח

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   רואה ונוצח  < ד"א את הארנבת זו יון כי מעלת גרה

או3    רואה ונוצח

או51   רואה ונוצח

ששון   רואה ונוצח  < ד"א את הארנבת זו יון כי מעלת גרה הוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   שמקלסת להקב"ה אלסכנדרוס  מקדון כד הוה חמי שמעון הצדיק היה

או3

או51

ששון   שמקלסת להב"ה  אליסכנדרוס מקדון כד הוה חמי שמעו' הצדיק היה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   אומר ברוך אלוהו של שמעון הצדיק ואת החזיר זו אדום והוא

או3

או51

ששון   או'  ברוך אלהיו של שמעו' הצדיק ואת החזיר זו אדום והוא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   גרה לא יגר שאינה מקלסת להקב"ה ולא דיה שאינה מקלסת     שמחרפת

או3

או51

ששון   גרה לא יגר שאינה מקלסת להב"ה  ולא דיה שאינה מקלסת אלא שמחרפת

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     את   החזיר

וטי                                     את   החזיר

פירק

מינ                                     את   החזיר

פריז                                    ואת  החזיר

דפוס                                    ואת  החזיר

ג4                                      את   החזיר

ג6 

ג01                                <... ..>ת

ירו1   ומגדפת ואומרת מי לי בשמים > ד"א  ואת  החזיר כי מפריס

או3                                     ואת  החזיר כי מפריס

או51                                    ואת  החזיר

ששון   ומגדפת ואומרת מי לי בשמים > ד"א  את   החזיר כי מפריס

--------------------------------------------------------------------

לונ             זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

וטי             זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

פירק

מינ             זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינ' מגדלת את הצדיקים

פריז            זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

דפוס            זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת    הצדיקים

ג4              זו אדום                       שאינה מגדלת את הצ'

ג6 

ג01                                                          צדיקים

ירו1   פרסה הוא זו אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

או3    פרסה     זו אדום הרשעה והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

או51            זו אדום הרשעה והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת את הצדיקים

ששון   פרסה הוא זה אדום       והוא גרה לא יגר שאינה מגדלת

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא דייה שאינה מגדלת           אלא  הורגת       הה"ד

וטי    ולא דייה שאינה מגדלת           אלא  הורגת       הדא

פירק

מינ    ולא דייה שאינה מגדלת           אלא  הורגת       הה"ד

פריז   ולא דייה שאינה מגדלת           אלא  הורגת  אותם הה"ד

דפוס   ולא דיה  שאינה מגדלת           אלא  שהורגת אותם הה"ד

ג4     ולא דייה שאינה מג'   את הצ'    אלא  הורגתן

ג6 

ג01    ולא דייה שאינה מגדלת    צדיקים <...

ירו1   ולא דיה  שאינה מגדלת    אותם   אלא  שהורגת אותם

או3    ולא דייה שאינה מגדלת    אותם   אלא  שהורגת אותם שנא'

או51   ולא דייה שאינה מגדלת    אותם   אלא  שהורגת אותם הה"ד

ששון                                  אלא  שהורגת אותם דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        קצפתי על עמי חללתי

וטי   היא קצפתי על עמי חללתי

פירק

מינ        קצפתי על עמי חללתי

פריז       קצפת  על עמי וגו'

דפוס       קצפתי על     נחלתי ועל  עמי   חללתי

ג4         קצפתי על עמי בוו   יכול למחול לך    על כל מה שעשיתה

ג6 

ג01

ירו1       קצפתי על עמי חללתי

או3        קצפתי על עמי חללתי

או51       קצפתי על עמי חללתי

ששון       קצפתי על עמי חללתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחלתי ואתנם   בידך

וטי    נחלתי ואתנם   בידך ולא שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולך

פירק

מינ    נחלתי ואתנם   בידך לא  שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולך

פריז

דפוס   נחלתי

ג4                                          על זקן הכבדת עולך

ג6 

ג01          ..>אתנם בידך

ירו1   נחלתי ואתנם   בידך לא  שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולך

או3    נחלתי ואתנם   בידך לא  שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולם

או51   נחלתי ואתנם   בידך לא  שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולך

ששון   נחלתי ואתנם   בידך לא  שמת להם רחמים על זקן הכבדת עולך

--------------------------------------------------------------------

לונ         זה   ר'  עקיבה וחביריו ד'  א'  את  הגמל זו

וטי    מאר  זה   רבי עקיבה וחביריו דבר אחר את  הגמל זו

פירק

מינ    מאד  זו   ר'  עקיבא וחביריו

פריז        זה   ר'  עקיבא וחביריו ד"א     את  הגמל זו

דפוס        זה   ר'  עקיבא וחביריו ד"א     ואת הגמל זו

ג4     מאד  כגון ר'  עקיבא וחביריו ד"א     את  הגמל זו   מלכות

ג6 

ג01    וגו' כגון ר'  עקיבה וחבריו  ד'  א'      הגמל <...

ירו1   מאד  זה   ר'  עקיבא וחביריו ד"א     את  הגמל זו

או3    מאד  זה   ר'  עקיבא וחבריו  ד"א     את  הגמל זו

או51   מאד  זה   ר'  עקיבא וחביריו ד"א     את  הגמל זו

ששון   מאד  זה   ר'  עקי'  וחביריו ד"א     את  הגמל זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבל כי מעלה גרה הוא       שגררה מלכות      אחריה

וטי    בבל כי מעלה גרה הוא       שגררה מלכות      אחריה

פירק

מינ

פריז   בבל כי מעלה גרה הוא       שגררה מלכות אחרת אחריה  ואת החזיר

דפוס   בבל כי מעלה גרה הוא       שגררה מלכות      אחריה

ג4     בבל                 שהיתה גוררת מלכות      לאחריה

ג6 

ג01

ירו1   בבל כי מעלה גרה היא שהיא  גוררת מלכות אחרת תחתיה

או3    בבל כי מעלה גרה הוא שהיא  גוררת מלכות אחרת תחתיה

או51   בבל כי מעלה גרה     שהיא  גוררת מלכות אחרת תחתיה

ששון   בבל כי מעלה גרה הוא שהיא  גוררת מלכות      אחריה

--------------------------------------------------------------------

לונ            את   השפן   זו       מדי כי מעלה גרה הוא

וטי            את   השפן   זו       מדי כי מעלת גרה היא

פירק

מינ

פריז   זו אדום      השפן   זו       מדי כי מעלה גרה הוא

דפוס

ג4             את   השפן   זה מלכות מדי             שהיתה

ג6 

ג01                 ..>שפן זו       מדי             שהיא

ירו1           את   השפן   זו       מדי כי מעלה גרה הוא

או3            ואת  השפן   זו       מדי כי מעלה גרה הוא

או51           [ואת השפן                כי מעלה     שהיא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שגררה  מלכות אחריה          את  הארנבת זה

וטי    שגררה  מלכות אחריה          את  הארנבת זו

פירק

מינ

פריז   שגררה  מלכות אחריה          ואת הארנבת זו

דפוס                               ואת הארנבת זו

ג4     גוררת  מל'   לא'            את  הארנבת זו    מלכות

ג6 

ג01    גוררת  מלכות אחריה          ואת הארנ'  <...>

ירו1   שגוררת מלכות אחרת           ואת הארנבת זו

או3    שגררה  מלכות אחרת   [תחתיה] ואת הארנבת זו

או51   גררה   מלכות אחריה]         ואת הארנבת זו

ששון                               ואת הארנבת זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוון כי מעלת גרה הוא (שמעלת) שגררה מלכות אחריה

וטי    יוון כי מעלת גרה             שגררה מלכות אחריה

פירק

מינ

פריז   יון  כי מעלה גרה הוא         שגררה מלכות אחריה

דפוס   יון  כי מעלה גרה             שגררה מלכות אחריה ואת השפן

ג4     יון                  שהיתה   גו'   מל'   לא'

ג6 

ג01

ירו1   יון  כי מעלה גרה היא שהיא    גוררת מלכות אחרת

או3    יון  כי מעלה גרה     שהיא    גוררת מלכות אחריה

או51   יון  כי מעלה גרה היא         שגררה מלכות אחריה

ששון   יון  כי מעלת גרה היא שהיא    גוררת מלכות אחריה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                         ואת החזיר

וטי                                         את  החזיר

פירק

מינ

פריז                                        ואת החזיר

דפוס   זו מדי כי מעלה גרה שגררה מלכות אחריה ואת החזיר

ג4                                          את  החזיר

ג6 

ג01                                             החזיר

ירו1                                        ואת החזיר כי מפריס

או3                                         ואת החזיר

או51                                        ואת החזיר

ששון                                        ואת החזיר כי מפריס

--------------------------------------------------------------------

לונ                     זו אדום והוא גרה לא יגר שלא   גררה  מלכות

וטי                     זו אדום והוא גרה לא יגר שלא   גררה  מלכות

פירק

מינ

פריז                    זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות

דפוס                    זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות

ג4                      זה אדום                 שאינה גוררת מל'

ג6 

ג01                     זו אדום                 שאינה גוררת מלכות

ירו1   פרסה הוא ולא גרה זו אדום                 שאינה גוררת מלכות

או3                     זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות

או51                    זו אדום והוא גרה לא יגר שאינה גוררת מלכות

ששון   פרסה הוא ולא גרה זו אדום                 שהיא  גוררת מלכות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחריה       ולמה נקרא  שמה  חזיר        שמחזרת   עטרת

וטי    אחריה       ולמה נקראת שמה  חזיר        שמח[ז]רת עטרה

פירק

מינ

פריז   אחריה       ולמה נקרא  שמה  חזיר        שמחזרת   עטרה

דפוס   אחריה       ולמה נקר'  שמה  חזיר        שמחזרת   עטרה

ג4     לא'         ולמה קורא  אתה  חזיר שעתידה ל<..>זיר

ג6 

ג01    אחריה       ולמה הוא   <...

ירו1   אחריה       ולמה נקרא  שמה  חזיר שהיא   מחזרת

או3    אחריה       ולמה נקרא  שמה  חזיר שהיא   מחזרת    עטרת

או51   אחרת  תחתיה למה  נקרא  שמו  חזיר        שמחזרה   עטרה

ששון   אחריה       ולמה נקר'  שמה  חזיר שהיא   מחזרת

--------------------------------------------------------------------

לונ    לב       לבעלה  הה"ד      ועלו מושיעים בהר ציון  לשפט

וטי             לבעלה  הדא   היא ועלו מושיעים בהר ציון  לשפט

פירק

מינ

פריז            לבעלה  הה"ד      ועלו מושיעים בהר ציון  לשפט

דפוס            לבעליה הה"ד      ועלו מושיעים בהר ציון  לשפוט

ג4     מלכות    לבעליה אימתי     ועלו מושיעים גו' <...>

ג6 

ג01    ..>מלכות לבעליה אמתי      ועלו מושיעים בהר ציון

ירו1   מלכות    לבעליה דכתיב     ועלו מושיעים בהר ציון  לשפוט

או3    המלכות   לבעליה דכתי'     ועלו מושיעים בהר ציון  לשפוט

או51            לבעלה  הה"ד      ועלו מושיעים בהר ציון  לשפוט

ששון   מלכות    לבעליה דכתי'     ועלו מושיעים בהר ציון

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הר עשו והיתה ליי המלוכה סליק פרש'

וטי    את הר עשו והיתה ליי המלוכה

פירק

מינ

פריז   את הר עשו והיתה ליי המלוכה

דפוס   את הר עשו והיתה ליי המלוכה

ג4 

ג6 

ג01

ירו1   את הר עשו והיתה ליי המלוכה והיה יי   למלך אמן בילא"ו תם

או3    את הר עשו והיתה ליי המלוכה

או51   את הר עשו והיתה ליי המלוכה והיה יי   למלך על  כל     הארץ

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1                                    חסלת פרשת ויהי ביום השמיני

או3

או51   ב[יו]ם ההוא יהיה יי אחד ושמו אחד חסלת סדר       ביום השמיני

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01   חיה מלמד שהיה משה נוטל את החיה ומראה אותה לישראל ואו' להם

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01    זו חיה אכולו וזו אל תאכלו את אלה תשקצו אילו שקיצו ואילו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01    אל תשקצו וזה לכם הטמא זה טמא וזה אינו <...> נא' זאת החיה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    < ד"א את הגמל זו בבל כי מעלה גרה הוא שהיא מקלסת להקב"ה

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ר' ברכיה ור' חלבו בשם ר' שמואל בר נחמני כל מה שפרט דוד

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בספרו כלל אותו רשע בפסוק אחד כען אנא נבוכד נצר משבח ומרומה

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ומהדר למלך שמיא די כל מעבדיה קשוט ואורחתי' דין ודי מהלכין

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    בגיוה יכיל להשפלה משבח שבחי ירושלם את יי ומרומם ארוממך

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יי כי > סליק פרשתא

פריז

דפוס

ג4 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון