לונ              {א}                            אחור יקדם  צרתני

וטי              {א}                            אחור וקדם  צרתני

מינ              {א}         אשה  כי תזריע      אחור וקדם  צרתני

פריז   פרשה  יד  {א}         אשה  כי תזריע הה"ד אחור וקדם  צרתני

דפוס   פרשה  יד  {א}         אשה  כי תזריע הה"ד אחור וקדם  צרתני

ג4     פרש'  יד  {א} פרש' יד [אשה כי תזריע וג'] אחור וקדם  צרתני

ג01              {א}                                 <...> צרתני

ירו1             {א}                            אחור וקדם  צרתני

או3    פרשתא י"ד {א}         אשה  כי תזריע      אחור וקדם  צרתני

או51   פרשת' י"ד {א}         אשה  כי תזריע הה"ד אחור וקדם  צרתני

ששון   פרשתא י"ד {א}         אשה  כי תזריע הה"ד אחור וקדם  צרתני

--------------------------------------------------------------------

לונ                    אמ' ר' יוחנן אם זכה   אדם נוחל

וטי    ותשת עלי כפ[י]ך א'  ר' יוחנן אם זוכה

מינ    ותשת עלי כפכה   א"ר    יוחנן אם זכה   אדם

פריז   ותשת עלי כפך    א"ר    יוחנן אם זכה       נוחל

דפוס                   אמ' ר' יוחנן אם זכה   אדם נוחל

ג4                     א"ר    יוחנן אם ?זכ?ה אדם נוחל

ג01    ותשת עלי כפיך   א'  ר' יוחנן אם זוכה  אדם <...>

ירו1   ותשת עלי כפכה   א"ר    יוחנן אם זכה   אדם

או3    ותשת עלי כפכה   א"ר    יוחנן אם זכה   אדם

או51                   א"ר    יוחנן אם זכה   אדם (נוח) לשני

ששון   וגו'            א"ר    יוח'  אם זכה   אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ          שני  עולמות העול' הזה והעולם הבא  הה"ד     אחור וקדם

וטי    אוכל  שני  עולמים העולם הזה והעולם הבא  הדא  היא אחור וקדם

מינ    אוכל  שני  עולמים העולם הזה והעולם הבא  הה"ד     אחור וקדם

פריז         שני  עולמות העולם הזה והעולם הבא  הה"ד     אחור וקדם

דפוס         שני  עולמות       הזה        והבא הה"ד     אחור וקדם

ג4           שני  עולמות העו'  הזה והע'   הבא           אחור וקדם

ג01                                       הבא

ירו1   אוכל  ב'   עולמות העה"ז     והעה"ב      הה"ד     אחור וקדם

או3    אוכל  ב'   עולמות העה"ז     והעה"ב      הה"ד     אחור וקדם

או51   [אוכל שני] עולמות העה"ז     והע"ב       הה"ד     אחור וקדם

ששון   אוכל  ב'   עולמות העה"ז     והעה"ב      הה"ד     אחור וקדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרתני      ואם לאו       בא    ונותן דין   וחשבון

וטי    צרתני      אם  לאו                   חשבון ודין

מינ    צרתני      ואם לאו   הוא בא    ונותן דין   וחשבון הה"ד

פריז   צרתני      ואם לאו       בא    ליתן  דין   וחשבון

דפוס   צרתני      ואם לאו       בא    ליתן  דין   וחשבון שנ'

ג4     צר'        ואם לאו       בא    ו<..>       וחשבון ממה

ג01               ואם לאוו      בא    ונותן דין   וחשבון כמה

ירו1   צרתני      ואם לאו             נותן  דין   וחשבון שנא'

או3    צרתני      ואם לא[ו]           נותן  דין   וחשבון שנא'

או51   צרתני      ואם לאו       [אתה] נותן  דין   וחשבון שנ'

ששון   צרתני וגו' ואם לאו       אתה   נותן  דין   וחשבון כד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ           ותשת עלי כפיך המד"א                     כפך מעלי

וטי           ותשת עלי כפיך היך   מה    דאת אמר       כפך מעלי

מינ           ותשת עלי כפכה וכת'                      כפך מעלי

פריז          ותשת עלי כפיך כד"א                      כפך מעלי

דפוס          ותשת עלי כפכה                     ברכתי כפך מעלי

ג4     ד'  א'                                         כפך מעלי

ג01    דאת א'                                         כפך

ירו1          ותשת עלי כפך  וכמה  דתימא               כפך מעלי

או3           ותשת עלי כפכה כד"א                      כפך מעלי

או51          ותשת עלי כפכה וכד"א                     כפך מעלי

ששון          ותשת עלי כפכה וכד"א                     כפך מעלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הרחק      אמ'   ר' ישמעאל בר נחמ'      בשעה שברא הקב"ה

וטי    הרחק      אמ'   ר' ישמעאל בר נחמן      בשעה שברא הקב"ה

מינ    הרחק      א"ר      שמואל  בר נחמ'      בשעה שברא הקב"ה

פריז   הרחק      א"ר      ישמעאל בר נחמן      בשעה שברא הקב"ה

דפוס   הרחק      א"ר      שמואל  בר נחמן      בשעה שברא הקב"ה

ג4     הרחק

ג01

ירו1   הרחק      ר'       שמואל  בר נחמני אמ' בשעה שברא הקב"ה

או3    הרחק וגו' רשב"ן                    אמ' בשעה שברא הקב"ה

או51   הרחק      א"ר      שמואל  בר נחמני     בשעה שברא הב"ה

ששון   הרחק      רש"ב               נחמני אמ' בשעה שברא הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו ונסרו ועשה  לו שני גבים

וטי    את אדם הראשון אנדרוגינס  בראו נוסדו ועשה  לו שני גביים

מינ       אדם הראשון אנדרוגינוס בראו נסרו  ועשה  לו שני גביים

פריז   את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו נוסרו ועשה  לו שני גביים

דפוס      אדם הראשון אנדרוגינוס בראו

ג4 

ג01

ירו1   את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו

או3    את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו

או51      אדם הראשון אנדרוגינוס בראו       ועשאו    שני גבין

ששון      אדם הראשון אנדרוגינוס בראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    גביים מיכן וגביים מיכן

וטי    גביים מיכן וגביים מיכן

מינ          מכאן וגביים מכאן

פריז   גביים מיכן וגביים מיכן

דפוס

ג4 

ג01

ירו1                          זכר מכאן ונקבה מכאן דכתיב זכר ונקבה

או3                           זכר מכאן ונקבה מכאן דכתי' זכר ונקבה

או51                          זכר מכאן ונקבה מכאן הה"ד  זכר ונקבה

ששון                          זכר מכאן ונקבה מכאן דכתי' זכר ונקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ         אמ'    ר'  שמע'  בן לקיש      בשעה שברא  הקב"ה

וטי         א'     רבי שמעון בן לקיש      בשעה שברא  הקב"ה

מינ         א"ר        שמעון בן לקיש      בשעה שברא  הקב"ה

פריז        אמ'    ריש          לקיש      בשעה שברא  הקב"ה

דפוס        אמר    ריש          לקיש      בשעה שנברא

ג4          א"ר        ירמיה בן אלעזר     בשעה שברא  הקב"ה

ג01         <...>                         בשעה שברא  הקב"ה

ירו1   בראם ר'         ירמיה          אמ'

או3    בראם ארשב"ל                        בשעה שברא  הקב"ה

או51   בראם ר'         ירמיה          אמר

ששון   בראם ארשב"ל                        בשעה שברא  הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ       אדם הראשון                           דו    פרצופון

וטי    את אדם הראשון                           דיפרא צפון

מינ    את אדם הראשון                                 דיופראסאפון

פריז   את אדם הראשון   (..פרא צפון בראו נוסרו) [דו   פרצופין

דפוס                                           דו    פרצופין

ג4     את אדם הראש?ו?ן                         דיו   פרוצופון

ג01    את אדם                                        דיפרוספון

ירו1                                           דו    פרצופין

או3       אדם                                        דופרצופין

או51                                           דו    פרצופין

ששון      אדם                                  דו    פרצופין

--------------------------------------------------------------------

לונ    בראו                         ועשה  לו    שני גבים  גביים

וטי    בראו                   נוסדו ועשה  לו    שני גביים גביים

מינ    בראו                   נסרו  ועשה  לו    שני גביים גביים

פריז   בראו                   נסרו] ועשה  לו    שני גביים גביים

דפוס   נברא                   ונסרו ועשה  לו    שני גבין  גבין

ג4     בראו                   ניסרו ועשאו                 גבאים

ג01    בראו                   נסרו  ועשאו <...>

ירו1   בראו  גב מכאן וגב מכאן ונסרו ועשאו       שני גבין  גב

או3    נבראו גב מכאן וגב מכאן נסרו  ועשאו       ב'  גבין  גב

או51   נבראו גב מכאן וגב מכאן ונסרו

ששון   נבראו גב מכאן וגב מכאן נסרו  ועשאו       ב'  גבין  גב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לזכר וגביים לנקבה

וטי    לזכר וגביים לנקבה

מינ    לזכר וגביים לנקבה

פריז   לזכר וגביים לנקבה

דפוס   לזכר וגבין  לנקבה

ג4     לזה  וגבאים לזה   א"ר שמו' בר נח'               בשעה

ג01                      ר'  בניה ר' ברכיה בש' ר' לעזר

ירו1   לזכר וגב    לנקבה

או3    לזכר וגב    לנקבה

או51

ששון   לזכר וגב    לנקבה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4     שברא הקב"ה את אדם הראשון אנדרוגינוס בראו ניסרו ועשאו אפים

ג01                             אנדרגינס   בראו ונסרו ועשאו

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   אתיבון                 ויקח אחת מצלעותיו

וטי                   אותיבון                ויקח אחת מצלעותיו

מינ                   אתיבון          והכת'  ויקח אחת מצלעותיו

פריז                  איתיבון                ויקח אחת מצלעותיו

דפוס                  איתיבון ליה            ויקח אחת מצלעותיו

ג4     זכר ואפים נקבה מותיבין ליה     והכת'  ויקח אחת מצלעתיו

ג01

ירו1                  איתיבון ליה והא כתיב   ויקח אחת מצלעותיו

או3                   איתיבון ליה     והכתי' ויקח אחת מצלעותיו

או51                  איתיבון         והכתי' ויקח אחת מצלעותיו

ששון                  אתיבון  ליה     והכתי' ויקח אחת מצלעותיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' להן  מתרין  סטרוה   המד"א             ולצלע המשכן השנית

וטי    אמר להן  מיתרין סוטרוהו היך    מה דאת אמר ולצלע המשכן השנית

מינ    אמ' להון מתרין  סיטרוהי הה"ד              ולצלע המשכן

פריז   אמ' להן  מיתרין סטרוהי  היך    מה דאת אמר ולצלע המשכן השנית

דפוס   אמ' להון        מסטרוהי כדכתיב            ולצלע המשכן

ג4              מתרין  סיטרוי

ג01

ירו1   אמר להון מצדו           היך    מה דאת אמר ולצלע המשכן השנית

או3    אמ' להם  מצדו           כד"א              ולצלע המשכן

או51   א"ל      מצדו           כד"א              ולצלע המשכן

ששון   אמ' להון מצדו           כד"א              ולצלע המשכן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפאת צפון     ר'                                  ברכיה

וטי                  רבי                                 ברכיה

מינ                  ר'                                  ברכיה

פריז                 ר'                                  ברכיה

דפוס             אמ' ר'                                  ברכיה

ג4                   ר'    תנחומה    בשם  ר'   בניה  ר'  ברכיה

ג01                  <...> נחמן   א'

ירו1                 ר'    תנחומא    בש"ר      בניה  ור' ברכיה

או3                  ר'    תנחו'     בש"ר      בניה  בר' ברכיה

או51                 ר'    תנחומא    בר'       ברכיה

ששון                 ר'    תנחומ'    בש"ר ברבי בניה  בר' ברכיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור' חלבו  בש'  ר'  ישמעל  בר נחמ'       בשעה שברא הקב"ה

וטי    ור' חלבו  בשום ר'  ישמעאל בר נחמן       בשעה      הקב"ה

מינ    ור' חלבו  בשם  ר'  שמואל  בר נחמן       בשעה שברא הקב"ה

פריז   ור' חלבו  בשם  ר'  ישמעאל בר נחמן       בשעה שברא הקב"ה

דפוס   ור' חלבו       ור' שמואל  בר נחמן       בשעה שברא הקב"ה

ג4               בשם  ר'  אלעזר

ג01

ירו1             בש"ר     אלעזר          אמרי

או3    ור' חלאבו בש"ר     אליעזר         אמרי'

או51             בש"ר     אליעזר         אמרין

ששון   ור' חלאבו בש"ר     אליעזר         אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ       אדם הראש'  גולם בראו והיה מיטיל מסוף העו'  ועד סופו

וטי    את אדם        גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

מינ    את אדם הראשון גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

פריז   את אדם        גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

דפוס      אדם הראשון                      מסוף העולם ועד סופו

ג4                   גילם בראו והיה מוטל  מסוף הע'   ועד סופו

ג01                  גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

ירו1                 גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

או3                  גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

או51                 גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

ששון                 גולם בראו והיה מוטל  מסוף העולם ועד סופו

--------------------------------------------------------------------

לונ    המד"א             גולמי ראו עיניך

וטי    היך   מה דאת אמר  גלמי  ראו עיניך

מינ    ועליו    הוא אומ' גולמי ראו עיניך     ר'   יהושע  ב"ר

פריז   הכד"א             גלמי  ראו עיניך

דפוס

ג4     ה"ה               גלמי  ראו עיניך גו' ר'   יהושע  בר

ג01                                          <... ..>ושע ביר'

ירו1   ועליו    ה"א      גלמי  ראו עיניך     ר'

או3    ועליו    הוא אומ' גלמי  ראו עיניך     ר'

או51   ועליו    הוא אומ' גלמי  ראו עיניך     ר'

ששון   ועליו    הוא או'  גלמי  ראו עיניך     ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר'  יהודה בר'   סימ'  בש' ר' יהוש' בן לוי אמ'  בשעה

וטי          רבי יהודה בירבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי      בשעה

מינ                          סימון בשם ר' יהושע בן לוי      בשעה

פריז         ר'  יהודה בר    סימון בשם ר' יהושע בן לוי אמ'  בשעה

דפוס

ג4     נחמיה ור' יהודה בר    סימון בשם ר' אלעזר

ג01    נחמיה ור' יהודה ביר'  סימון בש' ר' לעזר

ירו1   נחמיה                                           אומ'

או3    נחמן                                            אומ'

או51   נחמיא                                           אמ'

ששון   נחמי'                                           אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ         שברא הקב"ה    אדם הראש'  מלא  כל   העולם כולו בראו

וטי    בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון מלוא כל   העולם כולו בראו

מינ         שברא הקב"ה את אדם הראשון מלא  כל   העולם כולו בראו

פריז        שברא הקב"ה את אדם הראשון מלא  כל   העולם כלו  בראו

דפוס                                 מלא  כל   העולם כולו בראו

ג4                                   מלא  כל   העו'       בראו

ג01                                  מלוא <...

ירו1                                 מלא  כל   העולם כלו  בראו

או3                                  מלא  כל   העולם כולו בראו

או51                                 מלא  כל   העולם כולו בראו

ששון                                 מלא  כל   העו'  כולו בראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן הצפון לדרום        מנ'   אחור וקדם צרתני  מן המזרח

וטי    מן הצפון לדרום        מנ'   אחור וקדם צרתני  מן המזרח

מינ       מצפון לדרום        הה"ד  אחור וקדם יצרתני    ממזרח

פריז   בן הצפון לדרום   מנין       אחור וקדם צרתני

דפוס   מן המזרח למערב   מנין שנאמר אחור וקדם צרתני  מן הצפון

ג4        ממזרח למערב        שנ'   אחור וקדם צ'     מן הדרום

ג01             ..>מערב            אחור וקדם צרתני  מן הצפון

ירו1      מצפון לדרום        דכתי' אחור וקדם צרתני  מן המזרח

או3       מצפון לדרום        הה"ד  אחור וקדם צרתני  מן מזרח

או51      מצפון לדרום        הה"ד  אחור וקדם צרתני  מן מזרח

ששון      מצפון לדרום        הה"ד  אחור וקדם צרתני  מן המזרח

--------------------------------------------------------------------

לונ        למערב מנ'            למקצה  השמים ועד  קצה השמ'  ומנ'

וטי        למערב (ש)[מ]נ'       ולמקצה השמים ועד  קצה השמים ומניין

מינ    ועד למערב מניין          ולמקצה השמים ועד  קצה השמים ומניין

פריז

דפוס       לדרום מנין     שנאמר מקצה   השמים ועד  קצה השמים ומנין

ג4         לצפון                מקצה   השמים ועד  קצה השמים ומנין

ג01        לדרום                מקצה   השמים <...

ירו1       למערב מנין     שנאמ' ולמקצה השמים ועד  קצה השמים מנין

או3        למערב מנין           ולמקצה השמים ועד  קצה השמים מנין

או51       למערב מנין     שנא'  ולמקצה השמים ועד  קצה השמים מנין

ששון       למערב מנין     שנ'   ולמקצה השמי' ועד  קצה השמי' מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלחללו של עולם   תל'   לו' ותשת עלי  כפיך

וטי       לחללו     שלעולם תל'   לו' ותשת עלי  כפיך

מינ       לחללו  של עולם   ת"ל       ותשת עלי  כפכה

פריז                       ת"ל       ותשת עלי  כפיך

דפוס      כחללו  של עולם   שנאמר     ותשת עלי  כפכה

ג4     אף לחללו     שלעולם דכ'       ותשת עליך כפיך

ג01       ..>לו  של עולם             ותשת עלי  כפיך

ירו1   אף לחללו  של עולם   שנא'      ותשת עלי  כפך  ר' אלעזר

או3    אף לחללו  של עולם   שנא'      ותשת עלי  כפך  ר' אלעזר

או51   אף לחללו  של עולם   שנ'       ותשת עלי  כפכה

ששון   אף לחללו  של עולם   שנ'       ותשת עלי  כפכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   אומ' לא נברא אדם אלא אחור למעשה יום  ראשון וקדם למעשה יום

או3    אומ' לא נברא אדם אלא אחור       ליום ראשון וקדם למעשה יום

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   אחרון ד"א הכתוב מדבר באדם הראשון אמ' ר' יוחנן כתיב בו שני

או3    אחרון ד"א הכתוב מדבר באדם הראשון א"ר    יוחנן כתי' בו שתי

או51         ד"א הכתו' מדבר באדם הראשון א"ר    יוחנן כתי' בו שני

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   יצירות ב'  יודין וייצר ייי אלהים את האדם יצירה אחת בעה"ז

או3    יצירות ב'  יודין וייצר ייי אלהים את האדם יצירה אחד בעולם

או51   יצירות שנ'       וייצר ייי אלהים         יצירה     בעה"ז

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1       ויצירה אחת בעה"ב אבל כל בהמה  חיה  ועוף יצירה אחת נאמר

או3    הזה ויצירה א'  בעה"ב אבל כל בהמה  חיה  ועוף יצירה א'  נאמר

או51       ויצירה     בעה"ב אבל כל הבהמה וחיה ועוף יצירה אחת נאמ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   בהם שנאמ' ויצר ייי אלהים מן האדמה את חית השדה לפי'  הוא

או3    בהן שנא'  ויצר ייי אלהים מן האדמה כל חית השדה לפי'  הוא

או51   בהם שנ'   ויצר ייי אלהים מן האדמה כל חית השדה לפיכך הוא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   אומר אחור וקדם צרתני ששה דברי' נבראו ביום ששי  ואלו הן

או3    אומ' אחור וקדם צרתני ששה דברים נבראו ביום ו'   ואלו הן

או51   אומ' אחור וקדם צרתני ו'  דברי' נבראו ביום הששי ואלו הן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   נפש חיה ובהמה וחיתו ארץ ורמש ואדם וחוה ונפשו של אדם נבראת

או3    נפש חיה ובהמה וחיתו ארץ ורמש ואדם וחוה ונפשו של אדם נבראת

או51   נפש חיה ובהמה וחיתו ארץ ורמש ואדם וחוה ונפשו של אדם נבראת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                א'  ר'     לעזר                       אחור

וטי                אמ' רב רבי אלעזר                      אחור

מינ                א"ר        אלעזר                      אחור

פריז               א"ר        אלעזר                      אחור

דפוס               אמר ר'     אלעזר                      אחור

ג4                 א'  ר'     אלעזר                      אחור

ג01                א'  ר'     לעזר                       אחור

ירו1   תחלה            ר'     אלעזר אומר לא נברא אדם אלא אחור

או3    תחלה (שנא')     ר'     אלעזר אומ' לא נברא אדם אלא אחור

או51   תחלה            ר'     אלעזר אומר לא נברא אדם אלא אחור

ששון                   ר'     אלעז' אומ' לא נברא אדם אלא אחור

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקדם       זה    יום   ראשון  וקדם  זה    יום האחרון

וטי    וקדם       זה    יום   הראשון וקדם  זה    יום האחרון על

מינ               זה    יום   הראשון וקדם  זה    יום האחרון

פריז   וקדם צרתני זה    יום   הראשון וקדם  זה    יום האחרון על

דפוס              זה    יום   הראשון וקדם  זה    יום האחרון על

ג4                למעשה יום   הראשון וקדם  למעשה יום האחרון היא

ג01               למעשה <...>

ירו1              למעשה יום   ראשון  וקדם  למעשה יום אחרון

או3               למעשה יום   ()     וקדם  למעשה יום ()

או51              למעשה יום   ראשון  וקודם למעשה יום אחרון

ששון              למעשה יום   ראשון  וקדם  למעשה יום אחרון

--------------------------------------------------------------------

לונ    עלדעת'   דר'  אלעזר  דאמ' ר'  לעזר        תוצא  הארץ

וטי    דעתא     דרבי אלעזר  דאמ' רבי אלעזר       תוצא  הארץ

מינ    אדעתא    דר'  אלעזר  דא"ר     אלעזר       ותוצא הארץ

פריז   דעתא     דר'  אלעזר  דא"ר     אלעזר       תוצא  הארץ

דפוס   דעתיה    דר'  אלעזר                 דכתיב ותוצא הארץ

ג4     <..>עתיה דר'  אלעזר                 ד"א   ותוצא הארץ

ג01                         דא'  ר'  לעזר        ותוצא הארץ

ירו1   אדעתא    דר'  אלעזר  דא"ר     אלעזר       תוצא  הארץ

או3    אדעתא    דר'  אליעזר                      תוצא  הארץ

או51   אדעתא    דר'  אלעזר                       תוצא  הארץ

ששון   אדעת'    דר'  אלעז'  דא"ר     אלעז'       ותוצא הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    נפש חיה       נפש חיה   זו      רוחו    שלאדם הראשון

וטי    נפש חיה       נפש חייה  זה      רוחו    שלאדם הראשון

מינ    נפש חיה                 זו  היא רוחו של אדם   הראשון

פריז   נפש חיה                 זה      רוחו של אדם   הראשון

דפוס   נפש חיה למינה נפש חיה   זה      רוחו של אדם   הראשון

ג4     נפש חיה       נפש ח?יה? זה      רוחו    שלאדם הראשון

ג01    נפש חיה למינה           זו      רוחו של <...>

ירו1   נפש חיה למינה           זהו     רוחו של אדם   הראשון אם

או3    נפש חיה למינה           זה      רוחו של אדם   הראשון אם

או51   נפש חיה למינה           זהו     רוחו של אדם   הראשון אם

ששון   נפש חיה למינה           זהו     רוחו של אדם   הראשון אם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   זכה אדם אומרין לו אתה קדמת למלאכי השרת ואם לאו אומרי' לו

או3    זכה     אומרי' לו אתה קדמת למלאכי השרת ואם לאו אומרי' לו

או51   זכה     אומרים לו אתה קדמת למלאכי השרת ואם לאו אומרין לו

ששון   זכה אדם אומ'   לו אתה קדמת למלאכי השרת ואם לאו אומ'   לו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01                           אחור למעשה יום האחרון וקדם למעשה

ירו1   יתוש קדמך והשלשול

או3    יתוש קדמך והשלשול קדמך

או51   יתוש קדמך והשלשול קדמך

ששון   יתוש קדמך והשלשול קדמך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ               < א"ר סימון                        אחור

פריז

דפוס

ג4 

ג01    יום הראשון

ירו1              < א"ר סימון לא נברא אדם הראשון אלא אחור

או3               < א"ר סימון לא נברא            אלא אחור

או51              < א"ר סימון לא נברא            אלא אחור

ששון              < א"ר סימון לא נברא אדם הראשון אלא אחור

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לכל המעשים וקדם לכל העונשין

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   לכל המעשים וקדם לכל העונשין  אחור זה יום אחרון וקדם זה

או3    לכל המעשים וקדם לכל ה<..>שים אחור זה יום אחרון וקדם זה

או51   לכל המעשים וקדם לכל המעשים   אחור זה יום אחרון וקדם זה

ששון   כל  המעשי' וקדם לכל העונשין  אחור זה יום אחרון וקדם זה

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ' ריש          לקיש אחור זה    יום האחרון

וטי                אמ' רבי שמעון בן לקיש אחור זה    יום אח(ור)[ר]ון

מינ              > א"ר     שמעון בן לקיש אחור זה    יום האחרון

פריז               אמ' ריש          לקיש

דפוס               אמ' ריש          לקיש אחור זה    יום האחרון

ג4                 א"ר     שמעון בן לקיש אחור למעשה יום האחרון

ג01

ירו1   יום ראשון >

או3    יום ראשון >

או51   יום ראשון >

ששון   יום ראשון >

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקדם זה    יום הראשון

וטי    וקדם זה    יום ראשון

מינ    וקדם זה    יום הראשון

פריז                         רוח אלהים מרחפת זה רוחו של מלך המשיח

דפוס   וקדם זה    יום הראשון

ג4     וקדם למעשה יום הראשון

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        עלדעת' דר'  שמע'   בן לקיש דאמ'  ר'  שמע'  בן לקיש

וטי    על  דעתא   דר'  שמעון  בן לקיש דאמ'  ר'  שמעון בן לקיש

מינ        אדעתא  דר'  שמעון  בן לקיש

פריז

דפוס   על  דעתיה  דריש           לקיש

ג4     הוא דע'    ד'   שמ?ע?' בן לקיש ד"א

ג01        <...>                 לקיש א'    ח'ר

ירו1       אדעתא  דר"ש                דאמ'

או3        אדעתא  דר"ש                דאמ'

או51       אדעתא  דר"ש                דאמר

ששון       אדעת'  דר"ש                דיומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ          רוח  א'הים מרחפת              זה      רוחו    של

וטי          רוח  אלהים מרחפת              זה      (ז)רוחו

מינ          ורוח אלהי' מרחפת על פני המים  זהו     רוחו    של

פריז

דפוס   דכתיב ורוח אל'ים מרחפת על פני המים  זהו     רוחו    של

ג4           ורוח אי'ם  מרחפת              זה      רוחו

ג01          ורוח אלהים מרחפת על פני <...>         רוח

ירו1         ורוח אלהים מרחפת על פני המים  זו  היא רוחו    של

או3          ורוח אלהים מרחפת              זו  היא רוחו

או51         ורוח אלהים מרחפת              זו      רוחו

ששון         ורוח אל'ים מרחפת על פני המים  זה      רוחו    של

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלך   המשיח

וטי    שלמלך המשיח

מינ    מלך   המשיח                                אם זכה     אומרי'

פריז

דפוס   מלך   המשיח

ג4     שלמלך המשיח  כ' ד' א' ונחה עליו רוח יי גו' אם זכה אדם אומ'

ג01    יי                                         אם זכה אדם אומרים

ירו1   מלך   המשיח                                אם זכה     אומרי'

או3    שלאדם                                      אם זכה     אומרי'

או51   שלאדם הראשון                               אם זכה     אומרין

ששון   מלך   המשיח                                אם זכה אדם אומ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לו אתה קדמת  לכל    מעשה  בראשית                   אם

פריז

דפוס

ג4     לו אתה קדמתה למלאכי השרת                           ואם

ג01    לו אתה קדמתה <...

ירו1   לו אתה קדמת         למעשה בראשית                   ואם

או3    לו אתה קדמת                                        ואם

או51   לו אתה קדמת                                        ואם

ששון   לו אתה קדמת  לכל    מעשה  בראשית (לכל מעשה בראשית) ואם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ    לאו אומרי' לא              יתוש    קדמך ושלשול     קדמך

פריז

דפוס

ג4     לאו אומ'   לו זבוב זה קדמך יתוש זה קדמך שילשול  זה קדמך

ג01

ירו1   לאו אומרים לו              יתוש    קדמך והשלשול    קדמך

או3    לאו אומרי' לו              יתוש    קדמך שלשול      קדמך

או51   לאו אומרים לו              יתוש    קדמך שלשול      קדמך

ששון   לאו אומ'   לו              יתוש    קדמך ושלשול     קדמך

--------------------------------------------------------------------

לונ      אמ' ר' ישמעל  בן  תנחום                        אחור

וטי      אמ' ר' ישמעאל בר  תנחום                        אחור

מינ    { א"ר    סימון                                   אחור

פריז     א"ר    ישמעאל בר  נחמן                         אחור

דפוס     אמר ר' ישמעאל ב"ר תנחום                        אחור

ג4       א'  רב נחמן                                    אחור

ג01             ..>חמן                                  אחר

ירו1   { א"ר    סימון            לא נברא אדם הראשון אלא אחור

או3    { א"ר    סימון            לא נברא            אלא אחור

או51   { א"ר    סימון            לא נברא            אלא אחור

ששון   { א"ר    סימון            לא נברא אדם הראשון אלא אחור

--------------------------------------------------------------------

לונ    לכל (ה) המעשים וקדם  לכל העונשים       אם זיכה אמרון ליה

וטי    לכל     המעשים וקדם  לכל העונשין       אם זוכה אמרון ליה

מינ    לכל     המעשים וקדם  לכל העונשין     }

פריז   לכל     המעשים וקדם  לכל העונשין       אם זוכה אמרין ליה

דפוס   לכל     המעשים וקדם  לכל העונשין       אם זכה  אומר  לו

ג4     לכל     המעשים קודם      לעו?ג/נ?שים

ג01    כל      המעשים וקודם     לאנשים

ירו1   לכל     המעשים וקדם  לכל העונשין

או3    לכל     המעשים וקדם  לכל ה<..>שים

או51   לכל     המעשים וקדם  לכל המעשים

ששון   כל      המעשי' וקדם  לכל העונשין

--------------------------------------------------------------------

לונ    את  קדמתה     למעשה        בראשית אם לאו אמ'   ליה יתוש

וטי    את  קדמתה     למעשה בראשית אם        לא  אמרין ליה יתוש

מינ

פריז   את  קדמתה     למעשה בראשית אם        לא  אמרין ליה יתוש

דפוס   אתה קדמת  לכל מעשה  בראשית ואם       לאו אומ'      יתוש

ג4 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    קדמך שילשול קדמך

וטי    קדמך שילשול קדמך

מינ

פריז   קדמך שלשול  קדמך

דפוס   קדמך שלשול  קדמך

ג4 

ג01

ירו1                    אחור זה יום אחרון וקדם זה יום ראשון }

או3                     אחור זה יום אחרון וקדם זה יום ראשון }

או51                    אחור זה יום אחרון וקדם זה יום ראשון }

ששון                    אחור זה יום אחרון וקדם זה יום ראשון }

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'       נחמיה             אמ'     קילוסו   אינו בא

וטי    אמ'  רבי נחמן                   אף קילוסו   אינו בא

מינ    א"ר      שמואל בר    תנחום      אף קילוסו   אינו בא

פריז   א"ר      נחמן                   אף קילוסו   אינו בא

דפוס   ר'       נחמן              אומר    קילוסו   לא   בא

ג4     א"ר      שמו'  בר    תנחום      אף בק?י?לוס אינו בא

ג01    א'   ר'  שמואל <...>

ירו1   א"ר      שמואל בר    תנחום      אף בקילוס   אינו בא

או3    אר"ש           בר    תנחום      אף בקילוס   אינו בא

או51   א"ר      שמואל בר'   תנחום      אף בקילוס   אינו בא

ששון   אר"ש           בר    תנחום      אף בקילוס   אינו בא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא באחרונה הה"ד

וטי    אלא באחרנה  הדא   היא

מינ    אלא באחרונה הה"ד

פריז   אלא באחרונה הה"ד

דפוס   אלא באחרונה שנאמר

ג4     אלא באחרנה  מה    טעם

ג01

ירו1   אלא באחרונה בתחלה     הללו את ייי מן הארץ וגו'

או3    אלא באחרונה בתחלה     הללו את ייי מן הארץ תנינים וכל תהומות

או51   אלא באחרונה בתחלה     הללו את ייי מן הארץ תנינים וכל תהומות

ששון   אלא באחרונה כתחלה     הללו את יי  מן הארץ תנינים וכל תהומות

--------------------------------------------------------------------

לונ    החיה וכל בהמ'    רמש וציפור כנף ואחר  כך   מלכי ארץ וכל

וטי    דחיה וכל בהמה    רמש וצפור  כנף ואחר  כך   מלכי ארץ וכל

מינ    החיה וכל בהמה    רמש וצפור  כנף ואח"כ      מלכי ארץ וכל

פריז   החיה וכל (ה)בהמה רמש וצפור  כנף ואחר  כך   מלכי ארץ וכל

דפוס   החיה וכל בהמה    רמש וצפור  כנף ואחר  כך   מלכי ארץ וכל

ג4     החיה וכל בהמה    רמש        גו' ואחר  ?כך? מלכי ארץ וכל

ג01    החיה וכל בהמה    ר'  ו'     כ'  ואחר  כך   מלכי ארץ וכל

ירו1                                   ואח"כ      מלכי ארץ וכל

או3                                    ואח"כ      מלכי ארץ וכל

או51   וגו'                            ואח"כ      מלכי ארץ וכל

ששון   החיה וכל בהמה                   ואח"כ      מלכי ארץ וכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לאומים                    אמ' ר'  שמלאי כשם  שצורתו

וטי    לאומים                    אמ' רבי שמלאי כשום שיצירתו

מינ    לאומים שרים וכל שופטי ארץ א"ר     שמלאי כשם  שיצירתו

פריז   לאמים                     א"ר     שמלאי כשם  שיצירתו

דפוס   לאומים                    אמר ר'  שמלאי כשם  שיצירתו

ג4     לאומים                    א'  ר'  שמלי  כשם  שתורתו

ג01    <...

ירו1   לאומים וגו'               א"ר     שמלאי כשם  שבברייתו

או3    לאמים                     א"ר     שמלאי כשם  שבריאתו

או51   לאומים וגו'               א"ר     שמלאי כשם  שבריאתו

ששון   לאומים שרים וכל שופטי ארץ א"ר     שמלאי כשם  שברייתו

--------------------------------------------------------------------

לונ           אחר         בהמה  חיה  ועוף כך תורתו

וטי           אחר         בהמה  חיה  ועוף כך תורתו

מינ           אחר         בהמ'  וחיה ועוף    תורתו

פריז          [לאחר כל    בהמה            כך תורתו   ...]

דפוס   של אדם אחר         בהמה  חיה  ועוף כך תורתו

ג4            אחר         בהמה  חיה  ועוף כך ברית?ו?

ג01                       ..>מה וחיה ועוף כך ביריתו

ירו1          אחרון       לבהמה חיה  ועוף            כיצד דכתי'

או3           אחרון אחרון לבהמה וחיה ועוף                 דכתי'

או51          אחרון       לבהמה חיה  ועוף                 דכתי'

ששון          אחרון       לבהמה חיה  ועוף            כיצד דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01

ירו1   ויאמר אלהים תוצא       הארץ וגו'           ואח"כ    נעשה

או3          (הא)  תוצא       הארץ נפש  חיה וגו'  ואח"כ    נעשה

או51               תוצא       הארץ נפש  חיה למינה ואחר  כן נעשה

ששון   ויאמר אל'ים ת(דש)[וצ]א הארץ נפש  חיה למינה ואח"כ    נעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          אחר    בהמה חיה

וטי                                          אחר    בהמה חייה

מינ                                          אחר    בהמה וחיה

פריז                                         אחר כל בהמה חיה

דפוס                                         אחר    בהמה חיה

ג4                                           אחר    בהמה חיה

ג01                                          אחר    בהמה וחיה

ירו1   אדם בצלמנו  כדמותינו אף בילידתו תורתו אחר    בהמה חיה

או3    אדם בצלמנו           אף בילידתו       אחר    בהמה וחיה

או51   אדם בצלמינו          אף בלידתו        אחר    בהמה חיה

ששון   אדם בצלמינו כדמותינו אף בילידתו       אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועוף הה"ד           זאת  תורת הבהמה

וטי    ועוף הדא  היא דכת'  זאת  תורת הבהמה     והעוף

מינ    ועוף שנ'            זאת  תורת הבהמ'     והעוף

פריז   ועוף הה"ד           זאת  תורת הבהמה     והעוף

דפוס   ועוף הה"ד           זאת       הבהמה

ג4     ועוף מה   טע'       זאת  תורת הבהמה     והעוף גו'

ג01    ועוף          <...>

ירו1   ועוף          דכתי' וזאת תורת הבהמה     והעוף

או3    ועוף          דכתי' זאת  תורת הבהמה     והעוף וכל נפש החיה

או51   ועוף          דכתי' זאת  תורת הבהמה     והעוף וכל נפש החיה

ששון                                 בהמה  חיה ועוף

--------------------------------------------------------------------

לונ         ואחר  כך אשה כי תזריע וילדה זכר

וטי         ואחר  כך אשה כי תזריע וילדה זכר

מינ         ואח"כ    אשה כי תזריע וילדה זכר

פריז        ואחר  כך אשה כי תזריע וילדה זכר

דפוס        ואחר  כך אשה כי תזריע

ג4          ואחר     אשה כי תזריע

ג01                         תזריע וילדה זכר

ירו1        ואח"כ    אשה כי תזריע

או3    וגו' ואח"כ    אשה כי תזריע

או51        ואחרי כן אשה כי תזריע

ששון        ואח"כ    אשה כי תזריע