לונ    {ט} בית שמי                ובית הלל  בית  שמי   א'

וטי    {ט} בית שמי                ובית הילל בית  שמי   אומ'

פירק   {ט} בית שמי                ובית הילל בית  שמי   או'

מינ    {ט} בית שמאי               ובית הלל  בית  שמאי  אמ'

פריז   {ט} בית שמאי או' ובשם אילו           בית  שמאי  או'

דפוס   {ט} בית שמאי               ובית הלל  בית  שמאי  אומר

קק     {ט} בית שמיי               ובית הילל בית  שמיי  או'

ג6     {ט} בית שמי                ובית הלל

ג01    {ט} בית שמי                ובית הלל       ש<..> ?א?<..

ירו1   {ט} ב"ש                    וב"ה      בש"א

או3    {ט} ב"ש                    וב"ה      ב"ש        אומרי'

או51   {ט} ב"ה                    וב"ש      ב"ש        אומרי'

ששון   {ט} ב"ש                    וב"ה      בש"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא   כשם שיצירת     הולד  בעולם הזה כך      צורתו    לעתיד

וטי    לא   כשם שצורתו     שלאדם בעולם הזה כך      צורתו    לעולם

פירק   לא   כשם שיצירת     הולד  בעולם הזה כך      צורתו    לעולם

מינ    לא   כשם שיצירתו של אדם   בעולם הזה כך      יצירתו   לעתיד

פריז   לא   כשם שיצירת     העולם       הזה כן      יצרתו    לעולם

דפוס   לא   כשם שיצירת     הולד  בעולם הזה כך      צורתו    לעולם

קק     לא   כשם שצורת      הוולד בעו'  הזה כך      צורתו    לעתי<..>

ג6     לא   כשם שצורת      הולד  בע'   הזה כך      צורתו    לע'

ג01    ...>

ירו1        כשם שצורתו  של אדם   בעה"ז        אינה צורתו    בעה"ב

או3    [לא] כשם שיצירתו של אדם   בעה"ז        אינה [י]צירתו לעתיד

או51   לא   כשם שיצירתו של אדם   בעה"ז     כך היא  יצירתו   בעה"ב

ששון        כשם שצורתו  של אדם   בעה"ז        אינה צורתו    בעה"ב

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבוא  בעולם הזה מתחיל בעור  ובבשר וגומר בגידים ובעצמות

וטי    הבא   בעולם הזה מתחיל בעור  ובשר  וגמר  בעצמות ובגידים

פירק   הבא   בעול' הזה מתחיל בעור  ובשר  וגומר בגידים ובעצמות

מינ    לבא

פריז   הבא   בעולם הזה מתחיל בעור  ובשר  וגומר בגידים ועצמות

דפוס   הבא   בעולם הזה מתחיל בעור  ובבשר וגומר בגידים ועצמות

קק     לבוא  בעו'  הזה מתחיל בעור  ובבשר וגומר בעצמות ובגידים

ג6     לבוא  בע'   הזה מתחיל בעור  ובשר  וגומר בעצמות ובגידים

ג01    לבוא  בעולם הזה מתחיל בע<.. ...>

ירו1         בעה"ז     מתחיל בעור  ובבשר וגומר בגידים ובעצמות

או3    לבא   בעה"ז     מתחיל בעור  ובשר  וגומר בעצמות וגידים

או51         בעולם הזה מתחיל בעור  ובשר  וגומר בעצמות וגידים

ששון   צורתו בעה"ז     מתחיל בעור  ובשר  וגומר בעצמות וגידין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3    שנא' עור ובשר וגו'

או51   שנ'  עור ובשר תלבישני  וגומר ובעצמות וגידים תסוככני

ששון   שנ'  עור ובשר (תתיכני)

--------------------------------------------------------------------

לונ    אבל לעתיד לבוא             מתחיל     לעצמות ובגידים וגומר

וטי    אבל לעתיד לבוא             מתחיל     בעצמות ובגידים וגמר

פירק   אבל לעתיד לבוא             מתחיל     בגידים ובעצמות וגומר

מינ                               מתחיל     בעצמו' וגידין  וגומ'

פריז   אבל לעתיד לבא              מתחיל

דפוס   אבל לעתיד לבא              מתחיל     בגידים ועצמות  וגומר

קק     אבל לעתיד לבוא אינו כן אלא מתחיל     בעצמות ובגידים וגומר

ג6     אבל לע'   לב'  אינו כן אלא מתחיל     ובגדים         וגומר

ג01                   אינו        מתחיל אלא בעצמות <...>   ?י?קרבן

ירו1       לעתיד לבא              מתחיל     בגידים ובעצמות וגומר

או3        לעתיד לבא              מתחיל     בעצמות וגידים  וגו'

או51   אבל לעתיד לבוא             מתחיל     בגידין ובעצמות וגומר

ששון       לעתיד לבא              מתחיל     בעצמות וגידין  וגומר

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעור  ובשר                       שכך  כת'

וטי    בעור  ובשר                       שכך  כת'

פירק   בעור  ובשר                       שכן  כת'

מינ    בעור  ובבשר                      שכך  כת'

פריז   בעור  ובשר  וגומ' בגידים  ועצמות

דפוס   בעור                             שכן  כתיב

קק     בעור  ובבשר                      ממי  א<..> למד

ג6     בעור  ובשר                       ממי  את    למיד

ג01    עצמות עצם   א?ל?  ע?צ?<.. ...>              למידים

ירו1   בעור  ובשר                       כדרך שנאמר

או3    בבשר  ועור                       כדרך שנאמ'

או51   בבשר  ובעור                      שכן  כתי'

ששון   בבשר  ועור                       כדרך שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    במיתי יחזקאל

וטי    במתי  יחזקאל

פירק   במיתי יחזקאל

מינ    במיתי יחזקאל

פריז

דפוס   במיתי יחזקאל

קק     ממיתי יחזקאל  כתחילה ותקרבו עצמות עצם אל עצמו אחר    כך

ג6     ממיתי יחזקל   שנ'    ויקרבו עצמות וג'         ואחרכך

ג01    ממיתי יחזקאל  <...>

ירו1   במתי  יחזקאל

או3          ביחזקאל

או51   במתי  יחזקאל

ששון         ביחזקאל

--------------------------------------------------------------------

לונ    וראיתי וה<..>ה         עליהם גידים ובשר עלה  ויקרם  עליהם

וטי    וראיתי והנה    טלה (!) עליהם גידים בשר  עלה  ויקרם  עליהם

פירק   וראיתי והנה            עליהם גידים ובשר עלה  ויקרום עליהם

מינ    וראיתי והנה            עליהם גידים ובשר עלה  ויקרם  עליהם

פריז

דפוס   וראיתי והנה            עליהם גידים ובשר עלה  ויקרם  עליהם

קק     ראיתי  והנה            עליהם גידים ובשר עולה וג'

ג6     וראיתי והנה            עליהם גידים וג'

ג01

ירו1   וראיתי והנה            עליהם גידים ובשר

או3           והנה            עליהם גידים ובשר עלה

או51   וראיתי והנה            עליהם גידים ובשר עלה  ויקרם  עליהם

ששון          והנה            עליהם גידים ובשר עלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עור מלחמ'  ורוח אין בהם אמ'  ר' חייה  בר בא  אין

וטי    עור מלמעלה ורוח אין בהם א'   ר' חייא  בר אבא אין

פירק   עור מלמעלה ורוח אין בהם אמ'  ר' חייא  בר אבא אין

מינ    עור מלמעלה ורוח אין בהן א"ר     חייא  בר אבא [אין]

פריז

דפוס   עור מלמעלה ורוח אין בהם אמ"ר    חייא  בר אבא אין

קק                             א'   ר' נתן          אין

ג6                             א'   ר' נתן

ג01

ירו1                           א"ר     אלעזר        אין

או3                            א"ר     אלעזר        אין

או51   עור מלמעלה              א"ר     אלעזר        אין

ששון                           א"ר     אלעז'        אין

--------------------------------------------------------------------

לונ                    פרשת  יחזקאל ראייה למה            מיתי

וטי                    פרשת  יחזקאל ראויה למה            מיתי

פירק                   פרשת  יחזקאל ראיה  למה            מיתי

מינ                    בפר'  יחזקאל ראיה  למה            מיתי

פריז

דפוס                   פרשת  יחזקאל ראיה  למה            מיתי

קק     אנו למדים       ממיתי יחזקאל ראיה  ולמה היו       מיתי

ג6     אנו למדים       ממיתי יחזקאל ראייה ולמי היו       מיתי

ג01

ירו1       מביאין      ממתי  יחזקאל ראיה  למה            מתי

או3        מביאין ראיה ממתי  יחזקאל       למה  היו דומין מתי

או51       מביאין      ממתי  יחזקאל ראיה  למה  היו דומין מתי

ששון       מביאין ראיה ממתי  יחזקאל       למה      דומין מתי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יחזקאל דומין                                  לזה

וטי    יחזקאל דומין                                  לזה

פירק   יחזקאל דומין                                  לזה

מינ    יחזקאל דלמה                                   לשנים

פריז

דפוס   יחזקאל דומין                                  למי

קק     יחזקאל דומים א' ר' חייה בר   בא לזה שהוא נכנס לזה   שהוא

ג6     יחזקל  דומים א' ר' חיה  ברבא                  לזה   שהוא

ג01

ירו1   יחזקאל דומין                                  לאדם

או3    יחזקאל                                        לאדם

או51   יחזקאל                                        לאדם  שהוא

ששון   יחזקאל                                        לאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנכנס   למרחץ זה       שפשט  ראשון       לבש  אחרון

וטי    שנכנס   למרחץ זה       שפשט  ראשון       לבש  אחרון

פירק   שנכנס   למרחץ זה       שפשט  ראשון       לבש  אחרון

מינ    שנכנסו  למרחץ זה       שפושט ראשון       לובש אחרון

פריז

דפוס   שנכנס   למרחץ זה       שפשט  אחרון       לבש  ראשון

קק     נכנס    למרחץ זה  שהוא פושט  אחרון  והוא לובש ראשון

ג6     נכנס    למרחץ בגד שהוא פושט  אחרון       לובש ראשון

ג01    [ש]נכנס למרחץ זה  שהוא פ<..  ...>

ירו1   שנכנס   למרחץ זה       שפשט  ראשון       לובש אחרון

או3    שנכנס   למרחץ בגד      שפשט  ראשון       לובש אחרון

או51   נכנס    למרחץ בגד      שפשט  ראשונה      לובש אחרונה

ששון   שנכנס   למרחץ בגד      שפשט  ראשון       לובש אחרון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז   שכן איוב אומ' זכר נא כי כחומר עשיתני וגו' הלא כחלב תתיכני

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית   הלל  א'     כשם שצורתו     שלאדם בעולם הזה כך

וטי    בית   הילל אומרין כשם שצורתו     שלאדם בעולם הזה

פירק   בית   הילל אומ'   כשם שצורתו     שלאדם בעולם הזה כך

מינ    בית   הלל  אמ'    כשם שיצירתו של אדם   בעולם הזה כך

פריז   וב"ה

דפוס   בית   הילל אומר   כשם שיצירתו של אדם   בעולם הזה כך

קק     בית   הילל א'     כשם שצורת      הוולד בעו'  הזה כך

ג6     בית   הלל  או'    כשם שצורת      הוולד בעולם הז  הכך

ג01                                           בעולם הזה כך

ירו1   ובה"א             כשם שיצירתו של אדם   בעה"ז     כך

או3    וב"ה       אומרי' כשם שיצירתו של אדם   בעה"ז     כך

או51   וב"ה       אומרים כשם שיצירתו של אדם   בעה"ז     כך

ששון   ובה"א             כשם שיצירתו          בעה"ז     כך

--------------------------------------------------------------------

לונ        צורתו  בעולם    הבא     בעולם הזה מתחיל בעור ובשר

וטי                                          מתחיל בעור ובשר

פירק       צורתו  לעולם    הבא     בעו'  הזה מתחיל בעור ובשר

מינ    (כ) יצירתו לעתיד    לבא     בעולם הזה מתחיל בעור בבשר

פריז

דפוס       יצירתו בעולם    הבא     בעולם הזה מתחיל בעור ובשר

קק         צורתו  לעתיד    לבוא    בעו'  הן  מתחיל בעור ובבשר

ג6         צורתו  לע'      לב'  מה בעולם הזה מתחיל בעור ובשר

ג01        צורתו  לעת<...>

ירו1       יצירתו בעה"ב                      מתחיל בעור ובשר

או3        יצירתו לעה"ב                      מתחיל בעור ובשר

או51       יצירתו שלעתיד   לבוא              מתחיל בעור ובשר

ששון       יצירתו לעה"ב                      מתחיל בעור ובשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגומר בגידים ועצמות      אף לעתיד  לבוא   מתחיל בעור ובשר

וטי    וגמר  בגידים ועצמות      אף לעתיד  לבוא   מתחיל בעור ובשר

פירק   וגומ' בגידים ובעצמות     אף לעת'   לבא    מתחיל בעור ובשר

מינ    וגומר בעצמו' וגידים      אף לעתי'  לבא    מתחיל בעור ובבשר

פריז

דפוס   וגומר בגידים ועצמות         ולעתיד לבא    כמו   כן

קק     וג'   בעצמ'  וגידים

ג6                              אף לע'           מתחיל בעור וב'

ג01                             כך לעתיד  <..>בא מתחיל ב<.. ...>

ירו1   וגו'  בעצמות וגידים

או3    וגו'  בעצמות וגידים

או51   וגומר בעצמות וגידים

ששון   וגומר בעצמו' וגידין  שבו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגומר בגידים ועצמות         שכן       איוב א'   זכר

וטי          בגידים ועצמות         שכן       איוב אמר  זכר

פירק   וגומר בגידין ובעצמות        שכן       איוב א'   זכר

מינ    וגומר        בעצמו'  וגידי' והוא שאמ' איוב      זכר

פריז

דפוס                               שכן       איוב אומר זכר

קק                                 ה'        ה'

ג6     וגומר בגידים                הדה       היא  דכ'

ג01

ירו1                               שכן       איוב אומ' זכר

או3                                שכן  אמ'  איוב      זכר

או51                               שכן  אמ'  איוב      זכר

ששון                                    אמר  איוב      זכר

--------------------------------------------------------------------

לונ    נא כי כחומר עשיתני                        הלא כחלב

וטי    נא    כחמר  עשיתני      ולעפר מות תשפתני  הלא כחלב תתיכני

פירק   נא כי כחומר עשיתני וג'                    הלא כחלב תתיכני

מינ    נא כי כחומר עשיתני      ולעפר     תשיבני  הלא כחלב תתיכני

פריז

דפוס   נא כי כחומר עשיתני                        הלא כחלב תתיכני

קק                                               הלא כחלב וג'

ג6                                               הלא כחלב תתכני

ג01

ירו1   נא כי כחומר עשיתני ואל  עפר       תשיבני  הלא כחלב תתיכני

או3    נא כי כחומר עשיתני וגו'                   הלא כחלב תתיכני

או51   נא כי כחומר עשיתני [ואל עפר       תשיבני] הלא כחלב תתיכני

ששון   נא כי כחומר עשיתני וגו'                   הלא כחלב תתיכני

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    וכגבינה

פירק   וג'

מינ    וכגבינה תקפיאני

פריז

דפוס

קק 

ג6     וג'

ג01

ירו1   וגו'            עור ובשר תלבישני ובעצמות וגידים תסוככני

או3    וגו'            עור ובשר תלבישני וגו'

או51   [וגו']          עור ובשר תלבישני [וגו']

ששון   וגו'            עור ובשר תלבישני וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ             התכתני אין  כת'  כאן אלא תתיכני  וכגבינה

וטי

פירק            התכתני אין  כת'  כאן אלא תתיכני  וכגבינה

מינ    הלא כחלב התכתני אין  כת'  כאן אלא תתיכני  וכגבינה

פריז            התכתני אין  כת'  כאן אלא תתיכני  וכגבינה

דפוס            התכתני אינו אומר     אלא תתיכני  וכגבנה  תקפיאני

קק                     אין  כת'  כן  אלא תתיכיני וכגבינה

ג6     הלא כחלב התכתני אן   כתוב כן  אלא תתכני

ג01                    אין  כתוב כן  אלא תתי<..  ...>

ירו1       כחלב התכתני אין  כתי' כאן אלא תתיכני  וכגבינה

או3        כחלב התכתני אין  כתי' כאן אלא תתיכני  וכגבנה  תקפיאני

או51       כחלב התכתני אין  כתי' כאן אלא תתיכני  וכגבינה

ששון       כחלב התיכני אין  כתי' כאן אלא תתיכני  וכגבינה תקפיאני

--------------------------------------------------------------------

לונ    הקפאתני  אין  כת'  כאן אלא        תקפיאני עור  ובשר

וטי    היקפיתני אין  כתוב כן  אלא        תקפיאני עור  ובשר

פירק   הקפאתני  אין  כת'  כאן אלא        תקפיאני עור  ובשר

מינ    הקפיתני  אין  כת'  כאן אלא        תקפיאני עור  ובשר תלבישני

פריז   הקפאתני  אין  כת'  כאן אלא        תקפיאני עור  ובשר

דפוס   הקפיאתני אינו אומר     אלא        תקפיאני עור  ובשר תלבישני

קק              אין  כתיב כן  אלא כגבינה תקפיאני עור  ובשר

ג6                                               עור  ובשר

ג01             אין  כת'  כן

ירו1   הקפיתאני אין  כתי' כאן אלא        תקפיאני

או3    הקפאתני  אין  כתיב כאן אלא        תקפיאני ועור ובשר

או51   הקפאתני  אין  כתיב כאן אלא        תקפיאני עור  ובשר

ששון   הקפיתני  אין  כתי' כאן אלא        תקפיאני      ובשר

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    הלבשתני אין  כת'  כאן אלא

וטי                                    הלבשתני אין  כתו' כן  אלא

פירק                                   הלבשתני אין  כת'  כאן אלא

מינ    ובעצמו' וגידי' תסוככני עור ובשר הלבשתני אין  כת'  כאן אלא

פריז                                   הלבשתני אין  כת'  כאן אלא

דפוס                                   הלבשתני אינו אומר     אלא

קק                                     הלבשתני אין  כתי' כן  אלא

ג6                                     הלבשתני אן   כתוב כן  אלא

ג01                                                          אלא

ירו1                                   הלבשתני אין  כתי' כאן אלא

או3                                    הלבשתני אין  כתי' כאן אלא

או51                                   הלבשתני אין  כתוב כאן אלא

ששון                                   הלבשתני אין  כתי' כאן אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    תלבישני     עצמות   וגידים סוככתני     אין  כת'  כאן

וטי    תלבישני     ובעצמות וגידים סוככתני     אין  כת'  כן

פירק   תלבישני     עצמות   וגיד'  סוככתני     אין  כת'  כאן

מינ    תלבישני     ובעצמו' וגידי' סיככתני     אין  כת'  כאן

פריז   תלבישני     עצמות   וגידים סוככתני     אין  כת'  כאן

דפוס   תלבישני     ובעצמות וגידים סוככתני     אינו אומר

קק     תלבישני     ובעצמות <...>  וג'         אין  כת'  כן

ג6     תלבישני     וג'

ג01    תלביש?נ?<.. ...>

ירו1   תלבישני     ובעצמות וגידים סוככתני     אין  כתי' כאן

או3    תלבישני     ובעצמות וגידים סוכ()[כ]תני אין  כתי' כאן

או51   תלבישני     [ועצמות וגידים סיככתני     אין  כתי' כאן

ששון   תלבישני     ובעצמות וגידים סככתני      אין  כתי' כאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אלא תסוככני

וטי    אלא תסוככני

פירק   אלא תסוככני

מינ    אלא תסוככני

פריז   אלא תסוככני

דפוס   אלא תסוככני  הוי

קק     אלא תסככיני

ג6 

ג01

ירו1   אלא תסוככני  הוי אומ' כשם שיצירתו של אדם בעה"ז כך היא

או3    אלא תסוככני  הוי אומ' כשם שיצירתו של אדם בעה"ז כך היא

או51   אלא תסוככני] הוי אומר כשם שיצירתו של אדם בעה"ז כך יצירתו

ששון   אלא תסוככני  הוי או'  כשם שיצירתו של אדם בעה"ז כך היא

--------------------------------------------------------------------

לונ          חיים וחסד עשית עמדי וגו'

וטי          חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי

פירק         חיים וחסד עש'  עמ'

מינ          חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי ומניין שהולד

פריז         חיים וחסד עשית עמדי ופקדתך שמרה רוחי

דפוס         חיים וחסד עשית עמדי

קק 

ג6 

ג01

ירו1   לעה"ב חיים וחסד עשית עמדי

או3    לעה"ב חיים וחסד עשית עמדי

או51   לעה"ב חיים וחסד עשית עמדי

ששון   לעה"ב חיים וחסד עשית עמדי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    נוצר אלא מראשו שנ' ממעי אמי אתה גוחי ואומ' גזי נזרך והשליכי

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אבא שאול אמ' מטיבורו ושולח שרשיו אילך ואילך

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ           אום    שלאשה לעולם מלא      דם    ועומד וממנו

וטי           אים    שלאשה לעולם מלא      דם    ועמד  וממנו

פירק          אום של אשה   לעולם מלא      דם    ועומד וממנו

מינ           אום של אשה   לעולם מלא      דם    ועומד משם

פריז          אם  של אשה   לעולם מלא  מלא דם    עומד  וממנו

דפוס          אם  של אשה         מ"א      דם    עומד  וממנו

קק      לעולם אם     שלאשה       מלא      <...> <...  ..>נו

ג6      לעולם        שלאשה       מלא      דם    ועומד שממנו

ג01                  שלאשה       מלא      דם    ועומד <...>

ירו1          אום של אשה         מלאה     דם          שמשם

או3           אום של אשה         מלאה     דם          שמשם

או51          אום של אשה         מלאה     דם          שמשם

ששון          אום של אשה         מלאה     דם          שמשם

--------------------------------------------------------------------

לונ        יצא     למקור נידתה וברצונו    שלקב"ה

וטי        יצא     למקור       וכרצונו    שלהקב"ה

פירק       יצא     למקור נידתה וברצונו של הקב"ה

מינ        יוצא דם ממקור נדתה  וברצונו של הקב"ה

פריז       יצא     למקור נידתה וברצונו של הקב"ה

דפוס       יוצא    למקור נדתה  וברצונו של הב"ה

קק                 למקור נידתה <...>   של הקב"ה

ג6         יוצא    מקור  נידתה שברצונו    שלהקב"ה

ג01

ירו1   הדם יוצא    למקור נדתה  ברצונו  של הקב"ה   שיברא את

או3    הדם יוצא    למקור נדתה  וברצונו של הקב"ה   שיברא את

או51   הדם יוצא    למקור נדתה  וברצונו של הב"ה    שיברא את

ששון   הדם יוצא    למקום נדתה  וברצונו של הב"ה    שיברא

--------------------------------------------------------------------

לונ         הולכת  טיפה        שלבלונית  ונופלת  לתוכו       מיד

וטי         הולכת  טיפה        שלבלונית  ונופלת  לתוכו

פירק        הולכת  טיפה        שללבלונית ונופלת  לתוכו       מיד

מינ         הולכת  טיפה של     בלונית    ונופלת  לתוכו       וממנה

פריז        הולכות טיפה של     לבנות     ונופלת  לתוכן       מיד

דפוס        הולכת  טיפה של     לבנות     ונופלת  לתוכו       מיד

קק                 טיפה אחת    שליב<..>  הולכת   לשם         ומיד

ג6                 טיפה אחת    שלבלונית  הולכת   לשם         ומיד

ג01                                      הול?כ?ת לשם         ומיד

ירו1   האדם        טיפה אחת של לובן      נופל    לתוך  האודם ומיד

או3    האדם        טיפה א'  של לובן      נופל    לתוך  האודם ומיד

או51   האדם        טיפה אחת של לובן      נופלת   לתוך  האודם ומיד

ששון   האדם        טיפה א'  של לובן      נופלת   לתוך  האודם ומיד

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוולד   נוצר             לחלב שנתן בקערה אם ניתן לתוכו

וטי

פירק   הוולד   נוצר

מינ    הולד    נוצר למה זה דומה

פריז   הולד    ניצר

דפוס   הולד    נוצר

קק     הוול<.. ...>

ג6     הוולד

ג01    הוולד   <...

ירו1   הולד    נוצר

או3    הולד    נוצר

או51   הוולד   נוצר

ששון   הולד    נוצר

--------------------------------------------------------------------

לונ    מיד הוולד נוצר     לחלב שנתן  בקערה

וטי                       לחלב שנתן  בקערה

פירק                      לחלב שנתון בקערה

מינ                       לחלב שנתון בקערה

פריז                      לחלב שנתון בקערה

דפוס                  משל לחלב שנתון בקערה

קק                                   לקערה    שהיא מליאה חלב <...>

ג6                                   לקערה    שהיא מליאה חלב עד

ג01

ירו1                                 לקערה    שהיא מלאה  חלב עד

או3                                  לקערה         מלאה  חלב עד

או51                                 לקערה    שהיא מלאה  חלב עד

ששון                                 לקערה א' שהיא מליאה חלב עד

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     שלא נתן בתוכה מסוה  חלב           רופף

ג6     שלא יתן בתוכו משוי  החלב   קופה                  ועומד

ג01                        ..>יד  (קופה) [רופף]

ירו1   שלא תתן       המסוי החלב          מרפרף

או3    שלא תתן       המסוי החלב          מרפרף

או51   שלא תתן       המסוי [ה]חלב        מ(?ד/נ?)[ר]פרף

ששון   שלא תתן       המסוי החלב          מרפרף

--------------------------------------------------------------------

לונ    אם    ניתן   לתוכו מסוקופה                  ועומד ואם לאו

וטי    אם    נותן   לתוכו מסית           החלב      עמד   אם  לאו

פירק   אם    נתן    לתוכו מסו                 קופא ועומד ואם לאו

מינ          נתון   לתוכה מסו            החלב      עומד  אם  לאו

פריז   אם    נותן   לתוכו ממוקופא                  ועומד ואם לאו

דפוס   אם    נותן   לתוכו מסר                 נקפא ועומד ואם לאו

קק           ומשנתן לתוכה מסוה           חלב  קופה ועומד

ג6 

ג01

ירו1   וכיון שנתן         המסוי   הקרישה חלב

או3    וכיון שתתן         המסוי   הקריש  החלב

או51   וכיון שתתן         המסוי   הקריש  החלב

ששון   וכיון שניתן        המסוי   הקריש  החלב

--------------------------------------------------------------------

לונ    הולך רופף

וטי    הולד ריסוף

פירק   הולך רופף

מינ    החלב רופף

פריז   הולך רופף

דפוס   הולך רופיף

קק                     <..>א        שאיוב אמר   הלא כחלב וג'

ג6                     הוא          שאיוב אומר  הלא כחלב תתכני  וג'

ג01         ועומד ה<.. ...>  [מת..]                 <...

ירו1              הרי  הוא   מפורש  בקבלה       הלא כחלב תתיכני וגו'

או3               הרי  הוא   מפו'   בקבלה דכתי' הלא כחלב תתיכני

או51              הרי  הוא   מפורש  בקבלה       הלא כחלב תתיכני

ששון              הרי  הוא   מפורש  בקבלה       הלא כחלב תתיכני

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשני ציירין זה      צר דמותו    שלזה וזה      צר דמותו    שלזה

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   לשני ציירין זה נותן צד דמותו של זה   וזה נותן צד דמותו של זה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' אבהו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    אשה     זו

וטי    א'  ר' אבהו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    אשה     זו

פירק   אמ' ר' אבהו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    אשה

מינ    א"ר    אבהו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    אשה     זו

פריז   א"ר    אבין  טובה גדולה                          זו

דפוס   אמ' ר' אבהו  טובה גדולה עושה הקב"ה עם    אשה     זו

קק     א'  ר' אייבו טובה גדולה עושה הקב"ה עם    <..>אשה הזאת

ג6     א'  ר' אייבו טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    האשה

ג01                            ..>ש הקב"ה <...>

ירו1   א"ר    איבו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    האשה

או3    א"ר    איבו  טובה גדולה עשה  הקב"ה עם    האשה

או51   א"ר    איבו  טובה גדולה [עשה הב"ה] עם    האשה

ששון   א"ר    איבו  טובה גדולה עשה  הב"ה  עם    האשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעו'  הזה שלא   התחיל בעולם הזה                   בגידים

וטי    בעולם הזה שלא   התחיל                      בעצמות וגידים

פירק   בעולם הזה שלא   התחיל בעו'  הזה                   בגידים

מינ              שלא   התחיל                      בעצמות וגידין

פריז   בעולם הזה שלא   התחיל בעולם הזה                   בגידים

דפוס   בעולם הזה שלא   התחיל           בצורת הולד        בגידים

קק 

ג6 

ג01                                                      ו?ב?גידי?ן?

ירו1             שאינו מתחיל                             בגידין

או3              שאינו מתחיל                             בגידים

או51             שאינו מתחיל                      בעצמות וגידים

ששון             שאינו מתחיל                             בגידין

--------------------------------------------------------------------

לונ       ועצמות

וטי

פירק      ובעצמות

מינ

פריז      ועצמות

דפוס      ועצמות

קק                                    שמעיה  שלאשה הזאת רבים

ג6                                    שמיעיה            רבים

ג01       <..>יו

ירו1   או בעצמות  כשהוא יוצר את הולד

או3       ועצמות  כשהוא יוצר את הוולד

או51              כשהוא יוצר את הולד

ששון      ועצמו'  כשהוא יוצר את הולד

--------------------------------------------------------------------

לונ    שאלו      התחיל        בגידים    ועצמ'

וטי    שאילו     התחיל בעצמות וגידים    היה

פירק   שאלו      התחיל        בגידים    ובעצמות

מינ    שאילו     התחיל בעצמות וגידין

פריז   שאילו     התחיל        בגידים    ועצמות

דפוס   שאלו      התחיל כן

קק     ואילו היה מתחיל בעצמות <..>גידים

ג6     ואילו היה מתחיל בעצמות וגדים

ג01

ירו1   שאילו           כן                       מעיה של אשה רכים

או3    שאלו            כן                       מעיה של אשה רכין

או51   שאלו            כן                       מעים    שלה רכין

ששון   שאילו           כן                       מעיה של אשה רכין

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          היה

וטי

פירק                                                         היה

מינ                                                          היה

פריז                                                         היה

דפוס                                                         היה

קק     היו   חוטטים              בתוך  מעיה והורגים אותה

ג6     היו   חוטטין              בתוך  מעיה והורגין אותה

ג01          (חוטטים) [מ..טחטים] בת<.. ...>

ירו1   והיו  מתחטטים                        והיתה   מתחטטת

או3    והיו  מתחטטין                        והיתה   מתר<..>ה

או51   והיו  מתחטים                         והיתה   מתה

ששון   והיתה מתחטטין                        והיתה   מתחטה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבקיע כריסה        ויוצא

וטי    מבקיע כריסה        ויוצא

פירק   מבקיע כריסה        ויוצא

מינ    מבקע  מעיה  של אמו ויוצא

פריז   מבקיע כריסה        ויוצא

דפוס   מבקיע כריסה        ויוצא

קק 

ג6 

ג01

ירו1                            אלא מתחיל בעור ובשר וגו'  בעצמות

או3                             אלא מתחיל בעור ובשר וגומר בעצמות

או51                            אלא מתחיל בעור ובשר וגומר בעצמות

ששון                            אלא מתחלת בעור ובשר וגומר בעצמו'

--------------------------------------------------------------------

לונ           לפ' שבעולם הזה אשה         יולדת בצער      אבל

וטי           לפי שבעולם הזה אשה         יולדת בצער      אבל

פירק          לפי שבעולם הזה אשה         יולדת בצער      אבל

מינ           לפי שבעולם הזה האשה        יולדת בצער      אבל

פריז          לפי שבעולם הזה אשה         יולדת בצער      אבל

דפוס          לפי שבעולם הזה אשה         יולדת בצער

קק            לפי שבעו'  הזה האשה <..>את יולדת בצער      אבל

ג6            לפי שבעולם הזה האשה        יולדת בצער גדול אבל

ג01                                                 גדול אבל

ירו1   וגידים     בעה"ז      האשה        יולדת בצער      אבל

או3    וגידים     בעה"ז      אשה         יולדת בצער      אבל

או51   וגידים     בעה"ז      האשה        יולדת בצער      אבל

ששון   וגידין     בעה"ז      אשה         יולדת בצער      אבל

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעתיד לבוא מה         כת'  בטרם תחיל ילדה בטרם תב' חבל

וטי    לעתיד לבוא מה         כת'  בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל

פירק   לעתיד לבוא מה         כת'  בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל

מינ    לעתיד לבא  מה         כת'  בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל

פריז   לעתיד לבא  מה         כת'  בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל

דפוס   לעתיד לבא  מה         כתיב בטרם תחיל ילדה בטרם יבא חבל

קק     לעת'  לב'  מה         כתיב בטרם תחיל ילדה וג'

ג6     לע'   לבוא מה     הוא אומ' בטרם תחיל ילדה וג'

ג01    לעתיד לבא  ?ר?<..     ...>

ירו1   לעתיד לבא                  בטרם תחיל ילדה

או3    לעתיד לבא                  בטרם תחיל ילדה

או51   לעתיד לבוא                 בטרם תחיל ילדה

ששון   לעתיד לבא                  בטרם תחיל ילדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לה והמל'   זכר סליק פרש'

וטי    לה והמליטה זכר סליק פרשתא

פירק   לה והמליטה זכר

מינ    לה והמליטה זכר סליק פרש'

פריז   לה והמליטה זכר

דפוס   לה וגו'

קק 

ג6 

ג01

ירו1                             ומנין שאין הולד  נוצר אלא

או3                              ומנין שאין הוולד נוצר אלא

או51                             ומנין שאין הולד  נוצר אלא

ששון                             ומנין שאין הולד  נוצר אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   מראשו שנא' ממעי אמי אתה גוזי וכתי' גזי נזרך         א"ר

או3    מראשו שנא' ממעי אמי אתה גוזי וכתיב גזי נזרך והשליכי

או51   מראשו שנא' ממעי אמי אתה גזי  וכתי' גזי נזרך והשליכי

ששון   מראשו שנ'  ממעי אמי אתה גוזי וכתי' גזי נזרך והשליכי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   אבא שאול      מטבורו  ושולח שרשים אילך ואילך ד"א אחר

או3    אבא שאול אומ' מטיבורו ושולח שרשים אילך ואילך דבר אחר

או51   אבא שאול אומר מטיבורו ושולח שרשים אילך ואילך ד"א אחר

ששון   אבא שאול או'  מטיבורו ושולח שרשין אילך ואילך ד"א אחר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1       שהשלים תורת הטמא והטהור במאכלים הזכיר טמא אדם והתחיל

או3    אחר שהשלים תורת הטמא והטהור במאכלים הזכיר טמא     והתחיל

או51       שהשלים תורת הטמא והטהור במאכלים הזכיר טמא אדם והתחיל

ששון       שהשלים תורת הטמא והטהור במאכלות הזכיר     אדם והתחיל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   מהאשה היולדת כי הלידה היא תחלה אמרו    שהאשה    מזרעת

או3    מהאשה היולדת כי הלידה היא תחלה אמרו    [כ]שהאשה מזרעת

או51   מהאשה היולדת כי הלידה היא תחלה אמרו אם האשה     מזרעת

ששון   מהאשה היולדת כי הלידה היא תחלה אמרו    שהאשה    מזרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   תחלה על  כן ילדה  זכר ומצוה אותו ואומ' לו מזה אכול ומזה

או3    תחלה על  כן ילדה  זכר ומצוה אותו ואומ' לו מזה אכול ו[מ]זה

או51   תחלה        וילדה זכר ומצוה אותו ואו'  לו מזה תאכל ומזה

ששון   תחלה ע"ב    יולדת זכר ומצוה אותו ואו'  לו מזה אכול ומזה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   אל תאכל עד שהוא מקבל עליו כל המצות שכתוב ואח"כ נולד שנאמ'

או3    אל תאכל עד שהוא מקבל עליו כל המצות שכתוב ואח"כ נולד שנא'

או51   לא תאכל עד שהוא מקבל עליו כל המצות       ואח"כ נולד שנ'

ששון   לא תאכל עד שהוא מקבל עליו כל המצות שבתו' ואח"כ נולד שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק 

ג6 

ג01

ירו1   אשה כי תזריע

או3    אשה כי תזריע

או51   אשה כי תזריע

ששון   אשה כי תזריע וילדה זכר