לונ                 {א}

וטי                 {א}

פירק   פרש'  י"ד    {א}

מינ                 {א} מצורע

פריז                {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו

דפוס   פרשה  טו     {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת

קק     פרש'  י'  ה' {א}

ג6                  {א}       ואיש  או אשה

ג01                 {א}       <...>

ירו1   פרשתא ט"ו    {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו

או3    פרשתא טו     {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו

או51   פרשתא טו     {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו

ששון   פרשת' ט"ו    {א}       אדם   כי יהיה בעור בשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ                            לעשות לרוח משקל   ומיים תכן  במי'

וטי                            לעשות לרוח משקל   ומים  תכן  במידה

פירק                           לעשות לרוח משקל   ומים  תיכן במידה

מינ                            לעשות לרוח משקל   ומים  תיכן במידה

פריז           הה"ד            לעשות לרוח משקל   ומים  תיכן במדה

דפוס   או בהרת הה"ד            לעשות לרוח משקל   ומים  תכן  במדה

קק                             לעשות לרוח משקל   ומ'   תכ'  במ'

ג6                             לעשות לרוח משקל   וגו'

ג01                            לעשת  לרוח ?מ?שקל ו<..  ...>

ירו1           זהו  שאמ' הכתו' לעשות לרוח משקל

או3            זש"ה            לעשות לרוח משקל

או51           הה"ד            לעשות לרוח משקל

ששון           זש"ה            לעשות לרוח משקל

--------------------------------------------------------------------

לונ    { אמ' ר' יהושע בר'    נחמיה       בשעה שהרוח      יוצא

וטי    { א"ר    יהושע בן     חנניה       בשעה שהרוח      יוצא

פירק   { א'  ר' יהוש' בר     חנינא       בשעה שהרוח      יוצא

מינ    { א"ר    יהושע בן     חנניה       בשעה שהרוח      יוצא

פריז   { א"ר                 חנינה       בשעה שהרוח      יוצא

דפוס   { אמר ר' יהושע ב"ר    חנינא       בשעה שהרוח      יוצא

קק       א'  ר' יהושע <..>ר' נחמיה       בשעה שהרוח  הזה יוצא

ג6       א'  ר' יהושע ברבי   נחמיה       בשעה שהרוח      יוצאה

ג01

ירו1     א"ר    יהושע בן     חנניה            כשהרוח     יוצאת

או3      א"ר    יהושע בן     חנניה            כשהרוח     יוצאת

או51     א"ר    יהושע בן     חנינ[?א/ה?]      כשהרוח     יוצאת

ששון     א"ר    יהושע בן     חנני'            כשהרוח     יוצא

--------------------------------------------------------------------

לונ                הקב"ה                 משב(י)רו בהרים ומרשלו

וטי                הקב"ה                 משמרו    בהרים ומרשלו

פירק                                     משברו    בהרים ומרשלו

מינ                הקב"ה                 משברו    בהרים ומושלו

פריז               הקב"ה                 משמרו    בהרים ומרשלו

דפוס         מלפני הקב"ה                 משברו    בהרים ומרשלו

קק     לעולם       הקב"ה                 משברו    בהרים <..>רשלו

ג6     לעולם       הקב"ה                 משברו          ומרשלו

ג01                הקב"ה                 משב<..

ירו1         מלפני הקב"ה מה  הוא עושה לה משברה    בהרים ומרשלה

או3          מלפני הקב"ה מהו     עושה לה משברה    בהרים ומ[ר]שלה

או51         מלפני הב"ה  מהו     עושה לה משברה    בהרים ומכשילה

ששון         מלפני הב"ה  מהו     עושה לה משברה    בהרים ומרשלה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בגבעות (ואלו) [וא'  לו] הוי זהיר  שלא תזיק  את בריותיי

וטי    בגבעות        ואומר לו  הוי זהיר  שלא תזיק  את בריותיי

פירק   בגבעות        ואמ'  לו  הוי זהיר  שלא תזיק  את בריותי

מינ    בגבעות        ואו'  לו  הוי זהיר  שלא תזיק  את בריותי

פריז   בגבעות        ואו'  לו  הוי זהיר  שלא תזיק  את בריותי

דפוס   בגבעות        ואומר לו  הוי זהיר  לא  תזיק     לבריותי

קק     בגבעות        ואומר לו  תן  דעתך  שלא תזיק  את ביריותיי

ג6     בגבעות        ואו'  לו  תן  דעתך  שלא תזיק     בריותיי

ג01

ירו1   בגבעות        ואומ' לה      הזהרי שלא תזיקי את בריותי

או3    בגבעות        ואומ' לה      הזהרי שלא תזיקי    לבריותי

או51   בגבעות        ואומ' לה      הזהרי שלא תזיקי את בריותי

ששון   בגבעות        ואומ' לה      הזהרי שלא תזיקי    לבריות

--------------------------------------------------------------------

לונ                         כי רוח       מלפני       יעטף

וטי    מה                   כי רוח       מלפני       מנטף

פירק                        כי רוח       מלפני       יעטף

מינ    הה"ד                 כי רוח       מלפני       יעטוף

פריז   שנ'                     ורוח      מלפני       יעטף

דפוס   שנאמר                כי רוח       מלפני       יעטף

קק     מה    טעמ'              <..>רוח   מלפני       יעטף

ג6                          כי רוח       מלפני       יעטוף

ג01                            ..>ור?י?ם ?מ?<.. ...> יעטף

ירו1   שכן   כתי'    (כיתי) כי רוח       מלפני       יעטוף וגו'

או3    שכן   כתי'           כי רוח       מלפני       יעטוף וגו'

או51   שכן   כתיב?י?        כי רוח       מלפני       יעטוף

ששון   שכן   כתי'           כי רוח       מלפני       יעטוף וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהו  יעטף        משלהי ליה   הה"ד            בהתעטף

וטי

פירק   מהו  יעטף        משלהי ליה   הה"ד            בהתעטף

מינ    מהו  יעטוף       משלחי ליה   הה"ד            בהתעטף

פריז                    משלהי ליה   הה"ד            בהתעטף

דפוס

קק     מהוא יעטף        משלהי ליה   כמ'   דתמ'      בהתעטף

ג6                      משלהי ליה   כמה   דאת   אמר בהתעטף

ג01                     משלהי לי?ה? כמ?ה? <...>

ירו1              הקב"ה משלהי לה    כמה   דתימ'     בהתעטף

או3               הקב"ה משלהי לה    כד"א            בהתעטף

או51              הב"ה  משלהי לה    כד"א            בהתעטף

ששון              הב"ה  משלהי לה    כד"א            בהתעטף

--------------------------------------------------------------------

לונ    עלי רוחי וכל  כך    למה ר' הונא בש' ר' אחא   ונשמות

וטי                                                 ונשמות

פירק   עלי רוחי וכל  כך    למה ר' חונא בשם ר' אחא   ונש<..>ת

מינ    עלי נפשי וכל  כך    למה רב הונא בשם ר' אחא   נשמות

פריז   עלי רוחי וכל  כך    למה ר' הונא בשם ר' חנינה ונשמות

דפוס                                                ונשמות

קק     עלי      כל   <...> למה                      ונשמות

ג6     עלי רוחי כל   כך    למה                      ונשמות

ג01                                                 נשמות

ירו1   עלי נפשי וכ"כ       למה                      ונשמות

או3    עלי רוחי וכ"כ       למה                      ונשמות

או51   עלי רוחי וכל  כך    למה                      ונשמות

ששון   עלי רוחי וכ"כ       למה                      ונשמות

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני  עשיתי    בשביל נשמות שאני עשיתי  }

וטי    אני  עשיתי    בשביל נשמות שאני עשיתי  }

פירק   אני  <..>שיתי בשביל נשמות שאני עשיתי  }

מינ    אני  עשיתי    בשביל נשמות שאני עשיתי  }

פריז   אני  עשיתי    בשביל נשמות      שעשיתי }

דפוס   אני  עשיתי    בשביל נשמות שאני עשיתי  }

קק     אני  עשיתי    בשבלו נשמות שאני עושה     ר' חונא

ג6     אני  עשיתי                              ר' חונה א'

ג01    שאני ע<..>יתי <...>

ירו1   אני  עשיתי

או3    אני  עשיתי

או51   אני  עשיתי

ששון   אני  עשיתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       אמ' רב הונא בשלשה  מקומות

וטי                                       א'  רב חונא בשלשה  מקומות

פירק                                      א'  רב הונא בשלושה מקומות

מינ                                       א"ר    הונא בשלש'  מקומות

פריז                                      אמ' רב הונה בשלש'  מקומות

דפוס                                      אמר ר' הונא בג'    מקומות

קק     ביר    אחא <..>שביל ונש' אנ' עש'   א'  ר' חונה בשלשה  מקומת

ג6     בש' ר' אחא               אני עשיתי א'  רב      בשלשה  מקומות

ג01

ירו1                                      א"ר    הונא בג'    מקומות

או3                                       א"ר    הונא בג'    מקומות

או51                                      א"ר    הונא בג'    מקומות

ששון                                      אמ' רב הונא בג'    מקומות

--------------------------------------------------------------------

לונ    יצאתה הרוח   שלא במשקל וכבר   היה לה?ן? להחריב את    העולם

וטי    יצתה  הרוח   שלא במשקל וכבר   היה לה    להחריב את    העולם

פירק   יצתה  הרוח   שלא במשקל וכבר   היה לה    להחריב את    העולם

מינ    יצאת  הרוח   שלא במשקל וכבר   היה לה    להחריב את כל העולם

פריז   יצאת  הרוח   שלא במשקל וכבר   היה לה    להחריב את    העולם

דפוס   יצתה  רוח    שלא במשקל וכשר   היה לה    להחריב את    העולם

קק     יצא   הרוח   שלא במשקל <..>קש           להחריב את כל העולם

ג6     יצא   הרוח   שלא במשקל וביקש            להחריב את כל העולם

ג01                                            להחריב את    ה?ע?<..>

ירו1   יצא   הרוח   שלא במשקל וכבר   היה                    העולם

או3    יצאה  הרוח   שלא במשקל וכבר   היה                    העולם

או51   יצא   [הרוח] בלא משקל  וכבר   היה                    העולם

ששון   יצא   הרוח   שלא במשקל וכבר   היה                    העו'

--------------------------------------------------------------------

לונ               ואילו הן אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד

וטי               ואילו הן אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד

פירק              ואילו הן אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד

מינ               ואילו הן אחת בימי איוב ואחת בימי יונה ואחת

פריז              ואילו הן אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד

דפוס              ואלו  הן אחד בימי איוב ואחד בימי יונה ואחד

קק                ואלו  הן אחת בימי איוב ואחת בימי יונה <..>אחת

ג6     כולו       ואילו הן אחת בימי איוב אחת  בימי יונה ואחת

ג01    ?כולו?     <...>

ירו1          חרב          א'  בימי איוב וא'  בימי יונה וא'

או3           חרב          א'  בימי איוב וא'  בימי יונה וא'

או51          חרב          אחת בימי איוב וא'  בימי יונה וא'

ששון          חרב          א'  בימי איוב וא'  בימי יונה וא'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בימי אליהו ()     בימי איוב

וטי    בימי אליהו        בימי איוב       עוד זה מדבר וזה בא

פירק   בימי אליהו        בימי איוב

מינ    בימי אליהו        בימי איוב מניין עוד זה מדבר וזה בא

פריז   בימי אליהו        בימי איוב דכת'  עוד זה מדבר וזה בא

דפוס   בימי אליהו        בימי איוב שנאמ'

קק     בימי אליהו        בימי איוב מני'

ג6     בימי אליהו    אחת בימי איוב מנ'

ג01                           איוב מנין

ירו1   בימי אליהו        בימי איוב דכתי' עוד זה מדבר וזה בא

או3    בימי אליהו        בימי איוב דכתי'

או51   בימי אליהו        בימי איוב דכתי'

ששון   בימי אליהו    א'  בימי איוב דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          הנה

וטי    ויאמר בניך ובנתיך  אכלים  ושותים יין בבית אחיהם הבכור והנה

פירק                                                         והנה

מינ    ויאמר בניך ובנותיך אוכלי' ושותים יין בבית אחיהם הבכור והנה

פריז   ויאמר בניך ובנותיך אוכלים ושותים יין בבית אחיהם הבכור

דפוס                                                         והנה

קק                                                           והנה

ג6                                                           והנה

ג01                                                          והנה

ירו1   ויאמר וגו'                                            והנה

או3                                                          והנה

או51                                                         והנה

ששון                                                         והנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    רוח    גדולה באה  מעבר המד'  ויגע בארבע פינות הבית

וטי    רוח    גדולה באה  מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית ויפל

פירק   רוח    גדולה באה  מעבר המדבר וג'

מינ    רוח    גדולה באה  מעבר המדבר ויגע בארבע פינות הבית ויפול

פריז   ורוח   גדולה באה  מעבר הנהר  ויגע בארבע פנות  הבית ויפל

דפוס   רוח    גדולה באה  מעבר המדבר

קק     רוח    גדולה וג'

ג6     רוח    גדולה ב'

ג01    רו<..> גד<.. ...>

ירו1   רוח    גדולה וגו'

או3    רוח    גדולה באה  מעבר המדבר וגו'

או51   רוח    גדולה באה  מן   המדבר

ששון   רוח    גדולה באה  מעבר המדבר וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     בימי

וטי    על הנערים וימתו  וגו'                            בימי

פירק                                                    בימי

מינ    על הנערים וימותו ואמלטה רק אני לבדי להגיד לך     בימי

פריז   על הנערים וגו'                                   בימי

דפוס                                                    בימי

קק                                                      בימי

ג6                                                  אחת בימי

ג01

ירו1                                                וא' בימי

או3                                                     בימי

או51                                                    בימי

ששון                                                    בימי

--------------------------------------------------------------------

לונ    יונה מנ'   ויי  הטיל    רוח גדולה וגו'

וטי    יונה       וייי הטיל    רוח גדולה על    הים ויהי סער גדול

פירק   יונה מנין  וייי הטיל    רוח גדולה

מינ    יונה מניין וייי הטיל    רוח גדולה אלהי'     ויהי סער גדול

פריז   יונה       ויי  הטיל    רוח גדולה על    הים ויהי סער גדול

דפוס   יונה שנאמר ויי  הטיל    רוח גדולה אל    הים

קק     יונה מנ'   וייי <..>טיל רוח וג'

ג6     יונה מנ'   ויי  הטיל    רוח גדולה וג'

ג01

ירו1   יונה דכתי' ויי  הטיל    רוח סערה  וגו'

או3    יונה דכתי' וייי הטיל    רוח גדולה אל    הים וגו'

או51   יונה דכתי' וייי הטיל    רוח גדולה אל    הים ויהי סער גדול

ששון   יונה דכתי' ויי  הטיל    רוח גדולה אל    הים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                בימי אליהו מנ'     ויאמר

וטי    בים  והאניה  חשבה להשבר     בימי אליהו מנין    ויאמר

פירק                               בימי אליהו מנין    ויאמר

מינ    בים  והאוניה חשבה להשבר     בימי אליהו מניין   ויאמר

פריז   בים  והאניה  חשבה להשבר     בימי אליהו מנין    ויאמר

דפוס                               בימי אליהו שנ'     ויאמר

קק                                                    ויאמר

ג6                             אחת בימי אליהו מנ'

ג01                                     אליהו מנ'

ירו1                           וא' בימי אליהו דכתי'

או3                                בימי אליהו [דכתי']

או51   וגו'                        בימי אליהו דכתי'

ששון                               בימי אליהו דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    צא ועמדת בהר          והנה יי  עבר  ורוח גדולה וגו'

וטי    צא ועמדת בהר          והנה ייי עבר  ורוח גדולה וחזק מפרק

פירק   צא ועמ'  בהר                        ורוח גדולה וחזק מפרק

מינ    צא ועמדת בהר לפני ייי והנה ייי וג'  ורוח גדולה חזק  אפרק

פריז   צא ועמדת בהר          והנה יי  עובר ורוח גדולה חזק  מפרק

דפוס   צא ועמדת בהר          והנה יי  עומד ורוח גדולה וחזק מפרק

קק     צא ועמדת בהר                        ורוח גד'   חזק  מפרק

ג6                                         ורוח גדולה וחזק וגו'

ג01                          והנה יי

ירו1                                       ורוח גדולה וחזק מפרק

או3                                        ורוח גדולה וחזק מפרק

או51                         והנה          רוח  גדולה וחזק מפרק

ששון                         והנה          רוח  גדולה וחזק מפרק

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הרים ומשבר סלעים    לפני   ייי לא  ברוח ייי ואחר הרוח רעש

פירק   הרים ומשבר סלע'     לפני   ייי וג'

מינ    הרים ומשבר סלעים    לפני   ייי לא  ברוח ייי ואחר הרוח רעש

פריז   הרים ומשבר סלעים    לפני   יי  לא  ברוח יי  ואחר הרוח רעש

דפוס   הרים

קק     הר'  ומש'  סלע   מ' <..>נ' ייי וג'

ג6 

ג01

ירו1   הרים וגו'

או3    הרים וגו'

או51   הרים ומשבר סלעים

ששון   הרי' וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי              לא ברעש ייי

פירק

מינ              לא ברעש ייי א"ר     יודן   ב"ר שלום

פריז   ואחר הרעש לא ברעש יי

דפוס

קק 

ג6                           א'   ר' יודן            נאמר

ג01

ירו1                         א"ר     ישמעאל

או3                          א"ר     ישמעאל

או51                         [א"ר    ישמעאל

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אותה     של איוב       בשביל  הבית הזה ()[ה]ות אותה   של

פריז

דפוס

קק 

ג6     אותו        שלאיוב     בשבילו          היה     ואותו

ג01                           בשבילו          היה     אות<.. ...>

ירו1            של איוב   רוח לעצמו           היה            ושל

או3         רוח של איוב       לעצמו           היה            ושל

או51               שלאיוב רוח לעצמו           היה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    יונה    בשביל        ספינה היתה אין לך           קוס

פריז

דפוס

קק 

ג6     שליונה  בשבילו             היה  אין לך           קוזמיקון

ג01

ירו1   יונה    בשביל  אותה  ספינה היתה אבל       באליהו קוזמיקוז

או3    יונה           לאותה ספינה      אבל    של אליהו  קוזמיקון

או51   ושליונה בשביל  אותה  ספינה היתה אבל       באליהו קוסמיקוס

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מאקון בהן   אלא אותה של  אליהו  למה

פריז

דפוס

קק 

ג6                 אלא      דין דאליהו דכ'  ביה צא ועמדת בהר וגו'

ג01                                             צא ועמדת בהר לפני

ירו1         היה                       שנא'

או3          היה                       שנא'

או51         ה<..>                     שנא'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              אמ' ר' יודן

וטי                                              א"ר    יודן

פירק                                             אמ' ר' יודה

מינ

פריז                                             א"ר    יודן

דפוס                                             א"ר    יודה

קק 

ג6 

ג01    יי

ירו1      ורוח גדולה וחזק וגו'

או3       ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים

או51      ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר  שלום     אתה     שלאיוב היא אתה     שליונה היא אתה

וטי    בר  שלום     אתה     שלאיוב היא אתה     שליונה היא אתה

פירק   בר  שלום הוא אותה של איוב   הוא אותה של יונה   הוא אותה

מינ

פריז   בר  שלום     אותה של איוב

דפוס   בר' שלום היא אותה של איוב   היא אותה של יונה   היא אותה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלאליהו (היא) אתה     שלאיוב בשביל אתו  הבית [הייתה]

וטי       שלאליהו       אתה     שלאיוב בשביל אתו  הבית היתה

פירק   של אליהו   הוא   אותה של איוב   בשביל אותה הבית היתה

מינ

פריז                                   בשביל אותו הבית היתה

דפוס   של אליהו                        בשביל אותה הבית היתה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ואותו    שליונה בשביל אותה ספינה

וטי                 ואתה     שליונה בשביל אתה  ספינה  היתה

פירק                ואותה של יונה   בשביל אותה הספינה

מינ

פריז                ואותה של יונה   בשביל אותה ספינה  היתה

דפוס   אותה של איוב                 בשביל אותה ספינה  היתה אותה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               אין  לך גדולה

וטי                                               אין  לך

פירק                                              אין  לך גדולה

מינ

פריז                                              אין  לך גדול

דפוס   של יונה בשביל אותו מעשה היתה אותה של אליהו ואין לך גדולה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהם   אלא אותה    שלאליהו הה"ד                צא ועמדת

וטי    בהם   אלא אתה     שלאליהו הדא  היא דכת' ויאמר צא ועמדת

פירק   בה?ן? אלא אותה של אליהו   הה"ד          ויאמר צא ועמדת

מינ

פריז   בהן   אלא      של אליהו   הה"ד                צא ועמדת

דפוס   בהם   אלא אותה של אליהו   הה"ד          ויאמר צא ועמדת

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהר והנה יי עבר     ר' תנחום בר' חייה ואמ'   לה בש'

וטי    בהר                 ר' תנחום ב"ר חייא ואמרי  לה בשום

פירק   בהר וג'             ר' תנחום בר' חייא ואמרי  לה בשם

מינ                        ר' תנחום ב"ר חייא ואמרין לה בשם

פריז   בהר                 ר' תנחום בר  חייא ואמרי  לה בשם

דפוס   בהר             אמר ר' תנחום ב"ר חייא ואמ'   לה בשם

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבנין אין מלך  המשיח בא     עד שיכלו כל הנשמות שעלו במחשבה

וטי    רבנן  אין המלך המשיח        עד שיכלו כל הנשמות שעלו במחשבה

פירק   רבנין אין מלך  המשיח בא     עד שיכלו כל הנשמות שעלו במחשבה

מינ    רבנן  אין המלך משיח  בא אלא עד שיבאו כל הנשמות שעלו במחשבה

פריז   רבנן  אין המלך המשיח בא     עד שיכלו כל הנשמות שעלו במחשבה

דפוס   רבנן  אין מלך  המשיח בא     עד שיכלו כל הנפשות שעלו במחשבה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לבראות  ואילוהן    הא(ת)[מ]ורות בספרו     שלאדם הראשון

וטי    לברות   ואילו   הן האסורות      בספרי     שלאדם הראשון

פירק   להיברות ואילו   הן הכתובות      בסיפרו של אדם   הראשון

מינ    לבראות  ואלו    הן האמורות      בספרו  של אדם   הראשון

פריז   לבראות  ואלו    הן האמורות      בספרי  של אדם   הראשון

דפוס   להבראת  ואלו    הן האמורות      בספרו  של אדם   הראשון

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         זה ספר תולדות אדם < אמ' ר' יהושע בר' נחמיה בשעה

וטי         זה ספר תולדות אדם < א"ר    יהושע בן  חנניה בשעה

פירק        זה ספר תולדות אדם < א'  ר' יהוש' בר  חנינא בשעה

מינ         זה ספר תולדות אדם < א"ר    יהושע בן  חנניה בשעה

פריז        זה ספר תולדות אדם < א"ר              חנינה בשעה

דפוס   הה"ד זה ספר תולדות אדם < אמר ר' יהושע ב"ר חנינא בשעה

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהרוח יוצא       הקב"ה משב(י)רו בהרים ומרשלו בגבעות (ואלו)

וטי    שהרוח יוצא       הקב"ה משמרו    בהרים ומרשלו בגבעות

פירק   שהרוח יוצא             משברו    בהרים ומרשלו בגבעות

מינ    שהרוח יוצא       הקב"ה משברו    בהרים ומושלו בגבעות

פריז   שהרוח יוצא       הקב"ה משמרו    בהרים ומרשלו בגבעות

דפוס   שהרוח יוצא מלפני הקב"ה משברו    בהרים ומרשלו בגבעות

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    [וא'  לו] הוי זהיר שלא תזיק את בריותיי       כי רוח  מלפני

וטי    ואומר לו  הוי זהיר שלא תזיק את בריותיי מה    כי רוח  מלפני

פירק   ואמ'  לו  הוי זהיר שלא תזיק את בריותי        כי רוח  מלפני

מינ    ואו'  לו  הוי זהיר שלא תזיק את בריותי  הה"ד  כי רוח  מלפני

פריז   ואו'  לו  הוי זהיר שלא תזיק את בריותי  שנ'      ורוח מלפני

דפוס   ואומר לו  הוי זהיר לא  תזיק    לבריותי שנאמר כי רוח  מלפני

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעטף  מהו יעטף  משלהי ליה הה"ד בהתעטף עלי רוחי וכל

וטי    מנטף

פירק   יעטף  מהו יעטף  משלהי ליה הה"ד בהתעטף עלי רוחי וכל

מינ    יעטוף מהו יעטוף משלחי ליה הה"ד בהתעטף עלי נפשי וכל

פריז   יעטף            משלהי ליה הה"ד בהתעטף עלי רוחי וכל

דפוס   יעטף

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    כך למה ר' הונא בש' ר' אחא   ונשמות   אני עשיתי    בשביל

וטי                                ונשמות   אני עשיתי    בשביל

פירק   כך למה ר' חונא בשם ר' אחא   ונש<..>ת אני <..>שיתי בשביל

מינ    כך למה רב הונא בשם ר' אחא   נשמות    אני עשיתי    בשביל

פריז   כך למה ר' הונא בשם ר' חנינה ונשמות   אני עשיתי    בשביל

דפוס                               ונשמות   אני עשיתי    בשביל

קק 

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    נשמות שאני עשיתי  >

וטי    נשמות שאני עשיתי  >

פירק   נשמות שאני עשיתי  >

מינ    נשמות שאני עשיתי  >

פריז   נשמות      שעשיתי >

דפוס   נשמות שאני עשיתי  >

קק                         א' ר' יודן בר שלום נאמר אותו של איוב

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

קק     בשבילו היה אתו <..>ליונה בשבילוה היה אין לך קוזמיקון אלא

ג6 

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                     ומים תיכן במידה

וטי                                     ומים תכן  במידה

פירק                                    ומים תכן  במ'

מינ                                     מים  תיכן במידה

פריז                                    ומים תכן  במדה

דפוס                                    ומים תכן  במדה

קק     הדן דאליהו ויאמר צא <..>עמ' וגו' ומים תכ'  במ'   א'

ג6                                      ומים תיכן במדה  א'

ג01                                     ומים תכן  במדה  א'

ירו1                                    ומים תכן  במדה

או3                                     ומים תכן  במדה

או51                                    ומים תכן  במדה

ששון                                    מים  תכן  במדה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' יודן בר'  שמע'   א'   אפילו מים       שיורדין מלמעלה

וטי    ר' יודן ב"ר  שמעון  אמ'  אפילו מים       שיורדין מלמעלה

פירק   ר' יודן בר'  שמע'   א<.. ...>            יורדין  מלמעלה

מינ                             אפי'  המים      היורדים מלמעלה

פריז   ר' יודן בר'  שמע'   או'  אפלו  מים       שיורדין מלמעלה

דפוס   ר' יודן ב"ר  שמעון  אמר  אפילו מים       שיורדין מלמעלה

קק     ר' יודן ביר' שמואל       אפילו גשמים שהן ירדים   <..>עולם

ג6     ר' יודן בר   רב          אפילו גשמים שהן יורדין  לעולם

ג01    ר' יודן ביר' ישמעאל      אפילו גשמים שהם יורדים  לעולם

ירו1                            אפי'  המים      היורדין לעולם

או3                             אפי'  המים      היורדים לעולם

או51                            אפי'  המים      היורדים לעולם

ששון                            אפי'  המים      היורדין לעולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא   נתנו   אלא במידה הה"ד                יגרע נטפי  מים

וטי    לא   נתנו   אלא במידה הדה  היא   ד'    כי יגרע נטפי  מים

פירק   לא   נתנו   אלא במידה הד'  ה'    ד'    כי יגרע נטפי  מים

מינ    אין  יורדין אלא במידה הה"ד             כי יגרע ניטפי מים

פריז   לא   נתנו   אלא במדה  הה"ד             כי יגרע נטפי  מים

דפוס   לא   נתנו   אלא במדה  הדא  היא   דכתי' כי יגרע נטפי  מים

קק     אינן יורדין אלא במידה מה   טעמ'        כי יגרע נטפ'

ג6     אינן יורדין אלא במידה כמה  דאת   א'    כי יגרע נטפי  מים

ג01    אינן יורדים אלא במדה  כמה  דאת   א'    כי יגרע נטפי  מים

ירו1   אינם        אלא במדה  כמו  שנאמ'       כי יגרע נטפי  מים

או3    אינם        אלא במדה  כמו  שנא'        כי יגרע נטפי  מים

או51   תיכן        אלא במדה       שנא'        כי יגרע נטפי  מים

ששון   אינן יורדין אלא במדה       שנ'         כי נגרע נטפי  מים

--------------------------------------------------------------------

לונ    וא'             ונגרע מערכך

וטי    ואומר           ונגרע מערכך

פירק                   ונגרע מער<..   ...>

מינ    ואמ'            ונגרע מערכך

פריז   ואומ'           ונגרע מערכך

דפוס   וכתי'           ונגרע מערכך

קק     כמ'   דאת א'    ונגרע <..>ערכך

ג6 

ג01

ירו1                   ונגרע מערכך

או3    כמו       [שנ'] ונגרע מערכך

או51   כד"א            ונגרע מערכך

ששון   כמו             ונגרע מערכך