לונ    {ג}                                      מי פלג    לשטף

וטי    {ג}                                         מיפליג לשטף

פירק   {ג}                                      מי פילג   לשטף

מינ    {ג}                                      מי פלג    לשטף

פריז   {ג}                                      מי פלג    לשטף

דפוס   {ג} דבר   אחר אדם כי יהיה בעור בשרו הה"ד מי פלג    לשטף

קק     {ג}                                      מי פלג    לשטף

ג01    {ג}                                      מי פלג    לשטף

ירו1   {ג} פתיחה                                מי פלג    לשטף

או3    {ג} פתיחה                                מי פלג    לשטף

או51   {ג} ד"א       אדם                   הה"ד מי פלג    לשטף

ששון   {ד} פתיחה                                מי פלג    לשטף

--------------------------------------------------------------------

לונ    תעלה וגו'                                     אמ' ר'

וטי    תעלה ודרך  לחזיז קולות                        א"ר

פירק   תעלה                                          אמ' ר'

מינ    תעל' ודרך  לחזיז קולות  מי פלג לשטף לשטף תעלה א"ר

פריז   תעלה ודרך  לחזיז קולות                        א"ר

דפוס   תעלה                                          אמר ר'

קק                                                   א'  ר'

ג01    תעלה                                          א'  ר'

ירו1   תעלה ודרך  לחזיז קולות                        א"ר

או3    תעלה ודרך  לחזיז קולות                        א"ר

או51   תעלה [ודרך לחזיז קולות]                       א"ר

ששון   תעלה ודרך  לחזיז קולות                        א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברכיה אית אתרין  דצווחין לשערה שוטפה מעשה בחסיד אחד

וטי    ברכיה אית אונרון רקדן    לשערה שוטפה מעשה בחסיד אחד

פירק   ברכיה אית אתרין  דצוו<.. ...         ..>ה בחסיד אחד

מינ    ברכיה אית אתרא   דקרו    לסערה שיטפ' מעשה בחסיד אחד

פריז   ברכיה     אונדון דקרן    לשערה שוטפה מעשה בחסיד אחד

דפוס   ברכיא אית אתרין  דצווחין לשערא שיטפא מעשה בחסיד אחד

קק     ברכיה     באתרין צווחין  לשערה שטפה  מעשה בחסיד אחד

ג01    ברכיה     באתרה  צווחין  לסערה שטפה  מעשה בחסיד אחד

ירו1   ברכיה אית אתרין  דצווחין לשערא שיטפא מעשה בחסיד אחד

או3    ברכיה אית אתרין  דצווחין לשערא שטפא  מעשה בחסיד אחד

או51   ברכיה אית אתרין  דצווחין לשערה שטפא  מעשה בחסיד א'

ששון   ברכיה אית אתרין  דצווחין לשערא שיטפא מעשה בחסיד א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהיה יושב ודורש         אין לך כל נימא   ונימא שלא   ברא

וטי    שהיה יושב ודורש         אין לך כל נימא   ונימא שלא   ברא

פירק   שהיה יושב ודורש         אין    כל נימה   ונימה <...>

מינ    שהיה יושב ודורש         אין לך כל נימה   ונימה שלא   ברא

פריז   שהיה יושב ודורש         אין לך כל נימא   ונימא שלא   ברא

דפוס   שהיה יושב ודורש   ואומר אין לך כל נימא   ונימא שלא   ברא

קק     שהיה יושב ודורש   ואו'  אין לך כל <..>מה ונימה שלא   ברה

ג01    שהיה יושב ודורש         אין לך כל נימה   ונימה שלא   ברא

ירו1   שהיה יושב ודורש         אין    כל נימא   ונימא שלא   ברא

או3    שהיה יושב [ודורש]              כל נימא   ונימא       ברא

או51   שהיה יושב ודורש                כל נימא   ונימא       ברא

ששון   שהיה יושב ודורש         אין    כל נימ'   ונימא שלא   ברא

--------------------------------------------------------------------

לונ    [לה] הקב"ה תעלה      בפני עצמה

וטי    לה   הקב"ה תעלה      בפני עצמה

פירק                        בפני עצמה

מינ    לה   הקב"ה תעלה      בפני עצמה

פריז   לה   הקב"ה תעלה      בפני עצמה

דפוס   לה   הקב"ה גומא      בפני עצמה כדי שלא תהא אחת מהן   נהנית

קק     ברא  הקב"ה גומה      בפני עצמה כדי שלא תהא אחת מהן   נהנת

ג01    לה   הקב"ה גומה      בפני עצמה     שלא תהא אחת מה<.. ..>נת

ירו1   לה   הקב"ה תעלה      בפני עצמה

או3    לה   הקב"ה תעלה      בפני עצמה

או51   לה   הב"ה  תעלה      בפני עצמה

ששון   לה   הב"ה  (ב)[ת]עלה בפני עצמה

--------------------------------------------------------------------

לונ           למחר            ביקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

וטי           למחר            ביקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

פירק          למחר            ביקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

מינ           למחר            ביקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

פריז          למחר            בקש   לצאת      לפרנסתו אמרה

דפוס   מחברתה

קק     מחברתה ל<..>           ביקש  לצאת לתוך פרנסתו  א'

ג01    מחברתה למחר            ביקש  לצאת לתוך פרנסתו  אמרה

ירו1          פעם   אחד נידחק וביקש לצאת      לפרנסתו אמרה

או3           פעם   א'  נדחק  בקש   לצאת      לפרנסתו אמרה

או51          פעם   אחת נדחק  ביקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

ששון          פעם   א'  נדחק  ובקש  לצאת      לפרנסתו אמרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו אשתו     אתמול היית  יושב  ודורש וא'  אין לך כל נימא

וטי    לו אשתו     אתמול הייתה       דורש       אין לך כל נימא

פירק   לו אשתו     <...>                        אין לך כל נימא

מינ    לו אשתו     אתמול הייתה שוכב  ודורש      אין לך כל נימה

פריז   לו אשתו     אתמל  היית        דורש       אין לך כל נימא

דפוס

קק     לו אשתו רבי אתמול היית  <..>ב ודורש ואו' אין לך    נימ<..>

ג01    לו אשתו רבי אתמול הייתה יושב  <..>ש          לך כל נימה

ירו1   לו אשתו     אתמול היית  יושב  ודורש      אין לך כל נימא

או3    לו אשתו     אתמול היית  יושב  ודורש      אין לך כל נימא

או51   לו אשתו     אתמול היית  יושב  ודורש      אין לך כל נימא

ששון   לו אשתו     אתמול היית  יושב  ודורש      אין לך כל נימא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונימא שלא   ברא    להקב"ה גומא בפני עצמה  כדי שלא תהא אחת

וטי    ונימא שלא   ברא לה הקב"ה  תעלה בפני עצמה

פירק   ונימא שלא   ברא לה הקב"ה  גומא בפני <...>         תהא אחת

מינ    ונימה שלא   ברא לה הקב"ה  תעלה בפני עצמה

פריז   ונימא שלא   ברא לה הקב"ה  תעלה בפני עצמה

דפוס

קק     <...>

ג01    ונימה <...> ברא לה הקב"ה  גומה בפני עצמה  כדי שלא תהא אחת

ירו1   ונימא שלא   ברא לה הקב"ה  תעלה בפני עצמה

או3    ונימא שלא   ברא    הקב"ה  תעלה בפני עצמה

או51   ונימא שלא   ברא לה הב"ה   תעלה בפני עצמה

ששון   ונימא שלא   ברא לה הב"ה   תעלה בפני עצמה      שלא תהא א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מהן   נהנות מחברתה  ועכש[י]ו את[ה] מבקש לצאת לתוך פרנסתך

וטי                        והיום    אתה   מבקש לצאת      לפרנסתך

פירק   מהן   נהנת  מחברתה  ועכשיו   את    מבקש לצאת      לפרנסתך

מינ                        והיום    את    מבקש לצאת      לפרנסתך

פריז                       והיום    אתה   מבקש לצאת      לפרנסתך

דפוס                       ועכשיו   אתה   מבקש לצאת לתור פרנסתך

קק 

ג01    <..>ן נהנת  מחברתה  <...>               לצאת לתוך פרנסתך

ירו1                       ועכשיו   את    מבקש לצאת      לפרנסתך

או3                        ועכשיו   את    מבקש לצאת      לפרנסתך

או51                       ועכשו    אתה   מבקש לצאת      לפרנסתך

ששון         נהנת  מחבירתה ועכשיו   את    מבקש לצאת      לפרנסתך

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   תיב  לך ובוריך  קאים  לך

וטי                                   תיב  לך ובורייך קאים  לך

פירק                                  <...    ..>רייך קאים  לך

מינ                                   תיב  לך ובירייך קאים  לך

פריז                                  תום  לך ובורייך קאים  לך

דפוס                                  תיב     ובורייך קאים  לך

קק 

ג01    א' לה ומה נעבד דאנא צריך <...> תיב  לך דבריין  מפרנס <...>

ירו1                                  תיב     וברייך  קאים  לך

או3                                   תיה  לך וברייך  קאים  לך

או51                                  תיב  לך וברייך  קאים  ליך

ששון                                  תיב  לך וברייך  קאים  לך

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע     ויתיב     ליה וקאים   ליה בורייה ודרך לחזיז

וטי    שמע לה  ויתיב     ליה וקם     ליה        ודרך לחזיז

פירק   שמע     ויתיב     ליה וקם     ליה בורייה ודרך לחזיז

מינ    שמע לה  ויתיב     ליה וקם     ליה ברייה  ודרך לחזיז

פריז   שמע ליה ויתיב     ליה וקם     ליה        ודרך לחזיז

דפוס   שמע לה  ויתיב     ליה וקם     ליה בורייה ודרך לחזיז

קק 

ג01        לה  ויתב      ליה ופרנסיה     ברייה  ודרך לחזיז

ירו1   שמע לה  ויתיב     ליה וקאים   ליה ברייה  ודרך לחזיז

או3    שמע לה  ויתיב וקם ליה             ברייה  ודרך לחזיז

או51   שמע לה  ויתיב וקם ליה             ברייה  ודרך לחזיז

ששון   שמע לה        וקם ליה             ברייה  ודרך לחזיז

--------------------------------------------------------------------

לונ    קולות אפילו    כל   קול   וקול  שהוא יוצא  מן  הרקי'

וטי    קולות אפילו    כל   קול   וקול  שהוא יוצא  מן  הרקיע

פירק   קולות אפילו    כל   קול   וקול  שהיה יוצא  מן  הרקיע

מינ    קולות אפי'     כל   קול   וקול  שהוא יוצא      ברקיע

פריז   קולות אפלו     כל   קול   וקול  שהוא יוצא  מן  הרקיע

דפוס   קולות אפי'          קול              שיוצא מן  הרקיע

קק 

ג01    קולות אין   לך <... ..>פה וטיפה שהיא יורדת     <...> שלא

ירו1   קולות אפי'     כל   קול   וקול  שהוא יוצא  מן  הקב"ה

או3    קולות אפי'     כל   קול   וקול       שיוצא מפי הקב"ה

או51   קולות אפי'     כל   קול   וקול       שיוצא מפי הב"ה

ששון   קולות אפי'     כל   קול   וקול       שיוצא מפי הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשה לו הקב"ה שביל  בפני עצמו וכל  כך למה     שלא     יחריב

וטי    עשה לה הקב"ה שביל  בפני עצמו וכל  כך למה כדי שלא     יחריב

פירק   עשה לה הקב"ה שביל  בפני עצמו         למה כדי שלא     לחרוב

מינ    ברא לו הקב"ה שביל  בפני עצמו וכל  כך למה כדי שלא יצא ויחריב

פריז   עשה לו הקב"ה שביל  בפני עצמו וכל  כך למה כדי שלא     יחריב

דפוס   עשה לו הקב"ה שביל  בפני עצמו וכל  כך למה     שלא תצא ותחריב

קק 

ג01    ברא לה הקב"ה גסטרה בפני עצמה                 שלא תהא <...

ירו1   ברא לו       שביל  בפני עצמו וכל  כך למה     שלא     יחריב

או3    ברא לו       שביל  בפני עצמו וכ"כ    למה     שלא     יחריב

או51   ברא לו       שביל  בפני עצמו וכל  כך למה כדי שלא יצא ויחריב

ששון   ברא לו       שביל  בפני עצמו וכ"כ    למה     שלא     יחריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    את    העולם                          ואפילו    כל טיפה

וטי    את    העולם                          ואפילו    כל טיפה

פירק   את    העולם                          ואפילו    כל טיפה

מינ    את    העולם                          ואין   לך כל טיפה

פריז   את    העולם                          ואפלו     כל טיפה

דפוס   את    העולם

קק 

ג01    ..>הם נהנת  מחברתה ד' א' <...> קולות אין    לך כל קול

ירו1   את    העולם                          ואין   לך כל טיפה

או3    את    העולם                          ואין   לך כל טיפה

או51         העולם                          ואין      כל טיפה

ששון   את    העולם                          ואין   לך כל טיפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וטיפה      שיורדת מן הרקיע     עשה   לו   הק'   קצטרא

וטי    וטיפה      שיורדת מן הרקיע     עשה   לה   הקב"ה קנצטרא

פירק   וטיפה      שיורדת מן הרקיע     עשה   לה   הקב"ה קצטרא

מינ    וטיפה שהיא יורדת  מן הרקיע שלא ברא        הקב"ה גסטרא

פריז   וטיפה      שיורדת מן הרקיע     עשה   לה   הקב"ה קנצטרא

דפוס

קק 

ג01    וקול  שהוא יוצא      לעולם שלא בר<.. ...> הקב"ה שביל

ירו1   וטיפה      שיורדת מן הרקיע שלא ברא   לה   הקב"ה גסיסטרא

או3    וטיפה      שיורדת מן הרקיע שלא ברא   [לה] הקב"ה גסיטרא

או51   וטיפה      שיורדת מן הרקיע שלא ברא   לה   הב"ה  גיסטרא

ששון   וטיפה      שיורדת מן הרקיע שלא ברא        הב"ה  גיסטרא

--------------------------------------------------------------------

לונ             בפני עצמה וכל   כך למה כדי שלא תצא ותחריב את העולם

וטי             בפני עצמה וכל   כך למה כדי שלא תצא ותחריב את העולם

פירק            בפני עצמה וכל   כך למה כדי שלא תצא ותחרוב את העולם

מינ    פי' דפוס בפני עצמה וכל   כך למה כדי שלא תצא ותצית  את העולם

פריז            בפני עצמה וכל   כך למה כדי שלא תצא ותחריב את העולם

דפוס

קק 

ג01             בפני עצמו <...>                    יחריב  את העולם

ירו1            בפני עצמה              כדי שלא תצא ותצית  את העולם

או3             בפני עצמה              כדי שלא תצא ותצית  את העולם

או51            בפני עצמה              כדי שלא תצא ותצית  את העולם

ששון            בפני עצמה              כדי שלא תבא ותצית  את העולם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א     ודרך לחזיז קולות אמ' ר' אבין     לגינת ירק

וטי    ד"א     ודרך לחזיז קולות א"ר    אבין     לגינת ירק

פירק           ודרך לחזיז קולות אמ' ר' אבין     לגינת ירק

מינ    ד"א     ודרך לחזיז קולות א"ר    אבין     לגינת ירק

פריז   ד"א     ודרך לחזיז קולות א"ר    אבין     לגינת ירק

דפוס   דבר אחר ודרך לחזיז קולות אמר ר' אבין משל לגנת  ירק

קק 

ג01    ד"א     ודרך לחזיז קולות א"ר    אבון     <...>

ירו1   ד"א     ודרך לחזיז קולות                 לגנת  ירק

או3    ד"א     ודרך לחזיז קולות                 לגנת  ירק

או51   ד"א     ודרך לחזיז קולות                 לגינת ירק

ששון   ד"א     ודרך חזיז  קולות                 לגנת  ירק

--------------------------------------------------------------------

לונ                       כל  זמן  שהמעיין      לתוכה ירקה משחיר

וטי    שהמעין       לתוכה כל  זמן  שהמעיין שפע  לתוכה ירקה משחיר

פירק   שהמעיין      לתוכה כל  זמן  שהמעיין שפע  לתוכה ירקה משחיר

מינ    שהמעיין שופע לתוכה כל  זמן  שהמעיין      בתוכה ירקה משחיר

פריז   שהמעיין      לתוכה כל  זמן  שהמעיין שפע  בתוכה ירקה משחיר

דפוס   שהמעין       לתוכה כל  זמן  שהמעין       לתוכה ירקה משחיר

קק 

ג01                           בזמן שמעיינה      בתוכה ירקה משחיר

ירו1                      כל  זמן  שהמעין       לתוכה הירק משחיר

או3                       כל  זמן  שהמעין  שופע לתוכה הירק משחיר

או51   שהמעין  שופע לתוכה כל  זמן  שהמעין  שופע לתוכה הירק משחיר

ששון   שהמעין  שופע לתוכה כ"ז      שהמעין  שופע לתוכה הירק משיחר

--------------------------------------------------------------------

לונ    פסק  המעיין       הלבין  ירקה       כך          זוכה

וטי    פסק  המעיין       הלבין  ירקה       כך          זוכה

פירק   פסק  המעיין       הלבין  ירקה       כך          זכה

מינ    פסק  המעיין       והלבין ירקה       כך אם       זכה

פריז   פסק  המעיין       הלבין  ירקה       כך          זוכה

דפוס   פסק  המעיין       הלבין  ירקה       כך          זכה

קק 

ג01    פסק  מעיינה מתוכה        ירקה מלבין כך בזמן     ש<..

ירו1   יבש  המעין        הלבין  הירק       רק אם       זכה

או3    יבש  המעין        הלבין  הירק       כך אם   רצה זכה

או51   יבש  המעין        הלבין  הירק       כך אם       ז?ו?כה

ששון   יבשה המעין        הלבין  הירק       כך אם       זכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אדם  שער  שחור צמח      בו נרפא הנ'  טהור הוא ואם   לאו

וטי    אדם  שער  שחור צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לאו

פירק   אדם  ושער שחור צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לא

מינ    אדם  שער  צהב  צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא אם    לאו

פריז   אדם       שחור צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לאו

דפוס   אדם  ושער שחור צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לאו

קק 

ג01    ...> ושער שחור צמח      בו נרפא               ובזמן שהוא

ירו1   אדם  ושער צהוב צמח      בו נרפא הנתק וגו'     ואם   לאו

או3    אדם  ושער שחור צמח (בה) בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לאו

או51   אדם  ושער שחור          בו           טהור הוא ואם   לאו

ששון   אדם  ושער שחור צמח      בו נרפא הנתק טהור הוא ואם   לאו

--------------------------------------------------------------------

לונ          שער  בנגע הפך לבן                  אדם

וטי          שער  בנגע הפך לבן                  אדם

פירק         שער  בנגע הפך לבן                  אדם

מינ          שער  בנגע הפך לבן                  אדם

פריז         שער  בנגע הפך לבן                  אדם

דפוס         ושער בנגע הפך לבן הדא    הוא דכתיב אדם כי יהיה

קק 

ג01    מתחיב ושער בנגע הפך לבן

ירו1         ושער בנגע הפך לבן                  אדם כי

או3          ושער בנגע הפך לבן [הה"ד]           אדם כי יהיה בעור

או51         ושער בנגע הפך לבן הה"ד             אדם כי יהיה בעור

ששון         ושער בנגע הפך לבן                  אדם כי יהיה בעור

--------------------------------------------------------------------

לונ         אודם

וטי              או דם

פירק        אודם

מינ              או דם

פריז        אודם

דפוס        אודם

קק 

ג01

ירו1

או3    בשרו אודם

או51   בשרו אודם

ששון   בשרו