לונ    {ז} אמ'  ר' לוי ברכות  מברכות את בעליהן  קללות    מקללות

וטי    {ז} א"ר     לוי ברכות  מברכות את בעליהן  וקללות   מקללות

פירק   {ז} א'   ר' לוי ברכות  מברכות את בעליהן  וקללות   מקללות

מינ    {ז} א"ר     לוי ברכות  מברכות את בעליהן  וקללות   מקללות

פריז   {ז} א"ר     לוי ברכות  מברכות את בעליהן  וקללות   מקללות

דפוס   {ז} אמר  ר' לוי ברכות  מברכות את בעליהן  וקללות   מקללות

ג01    {ז} א'   ר' לוי הברכות מברכות    לבעליהם הקללות   <...>

ירו1   {ז} אר"ל        הברכות מברכות את בעליהן  והקללות  מקללות

או3    {ז} אר"ל        הברכות מברכות את בעליהן

או51   {ז} אר"ל        הברכות מברכות את בעליהן  [והקללות מקללות

ששון   {ז} א"ר     לוי הברכו' מברכות את בעליהן  והקללות  מקללות

--------------------------------------------------------------------

לונ    את בעליהן                                       (לא יהיה

וטי    את בעליהן

פירק   את בעליהן

מינ    את בעליהן  ברכות  מברכות   את בעליהן       שנ'

פריז      בעליהן

דפוס   את בעליהן

ג01       לבעליהם הברכות מברכות      לבעליהם מנ'

ירו1   את בעליהן  הברכות מברכו[ת] את בעליהן  כיצד כתי'

או3                                          כיצד כתיב

או51   את בעליהן  הברכות מברכות   את בעליהן] כיצד כתי'

ששון   את בעליהן  הברכות מברכות   את בעליהן  כיצד כתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך בכיסך אבן ואבן גדו') אבן שלמה  וצדק יה'  לך       אם

וטי                            אבן שלמה  וצדק יהיה לך       אם

פירק                           אבן שלמה  וצדק יהיה לך       [אם

מינ                            אבן שלימה וצדק יהיה לך

פריז                           אבן שלימה וצדק יהיה לך       אם

דפוס                           אבן שלימה וצדק יהיה לך וגומ' אם

ג01                            אבן שלמה  וצדק יהיה לך       אם

ירו1                           אבן שלימה וצדק יהיה לך       אם

או3                            אבן שלימה וצדק יהיה לך       אם

או51                           אבן שלימה וצדק יהיה לך       אם

ששון                           אבן שלימה וצדק יהיה לך       אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    עשית  כן    יהיה לך    מה לישא ומה ליתן  ומה ליקח ומה למכור

וטי    עשית  כן    יהיה לך    מה לישא ומה ליתן  מה  ליקח ומה למכור

פירק   עשית  כן    יהיה לך    מה לישא ומה ליתן  מה  ליקח ומה למכור

מינ    עשית  כן    יהיה לך    מה לישא ומה ליתן  ומה ליקח ומה למכור

פריז   עשית  כן לא יהיה לך    מה לישא ומה ליתן  מה  ליקח ומה למכר

דפוס   עשית  כן    יש   לך    מה לישא ומה ליתן  ומה ליקח ומה למכור

ג01    עשיתה כן    מוטב <...>

ירו1   עשית  כן    יהיה לך    מה לישא     וליתן מה  ליקח     ולמכור

או3    עשית  כן    יהיה לך    מה לישא     וליתן מה  ליקח מה  למכור

או51   עשית  כן    יהיה לך    מה לישא מה  ליתן  מה  ליקח מה  למכור

ששון   עשית  כן    יהיה לך    מה לישא     וליתן מה  ליקח     ולמכור

--------------------------------------------------------------------

לונ    קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך  בכיסך אבן

וטי    קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך  בביתך איפה

פירק   קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך] בכיסך אבן

מינ    קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך  בכיסך אבן

פריז   קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך  בביתך איפה

דפוס   קללות   מקללות את בעליהן       לא יהיה לך  בכיסך אבן

ג01    אם      לאוו                   לא יהיה לך  בכיסך אבן

ירו1   והקללות מקללות את בעליהן דכתי' לא יהיה לך  בכיסך אבן

או3    והקללות מקללות את בעליהן דכתי' לא יהיה לך  בכיסך אבן

או51   והקללות מקללות את בעליהן דכתי' לא יהיה לך  בכיסך אבן

ששון   והקללות מקללות את בעליהן כתי'  לא יהיה לך  בביתך איפה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואבן      גדו'  וקט'                   לא יהיה לך

וטי    ואיפה     גדולה וקטנה                  לא יהיה לך בכיסך

פירק   ואבן      גדולה וקטנה                  לא יהיה לך בביתך

מינ    ואבן                           עשית כן לא יהיה לך בכיסך

פריז   ואיפה     גדולה וקטנה                  לא יהיה לך בכיסך

דפוס   ואבן      גדול' וקטנה                  לא יהיה לך בביתך

ג01    ואבן      גד'   וק'

ירו1   ואבן                  ואם      עשית כן לא יהיה לך מה

או3    ואבן                  אם       עשית כן לא יהיה לך מה

או51   ואבן  (ק) גדולה וקטנה אם  [לא] עשית כן לא יהיה לך מה

ששון             גדולה וקטנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    איפה ואיפה                          אם   עשיתה כן לא יהיה

וטי    אבן  ואבן                           אם   עשיתה כן לא יהיה

פירק   איפה ואיפה                          אם   עשית  כן לא יהיה

מינ

פריז   אבן  ואבן  גדול' וקטנה              אם   עשית  כן לא יהיה

דפוס   איפה ואיפה גדולה וקטנה              אם   עשית  כן לא יהיה

ג01

ירו1   לישא       וליתן                    כתי'          לא יהיה

או3    לישא       וליתן מה    ליקח ולימכור               לא יהיה

או51   לישא מה    ליתן  מה    ליקח ולמכור                לא יהיה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לך מה    לישא    ומה      ליתן  מה    ליקח ומה למכור

וטי    לך מה    לישא    ומה      ליתן  מה    ליקח ומה למכור

פירק   לך מה    לישא    ומה      ליתן  ומה   ליקח ומה למכור

מינ       מה    לישא    ומה      ליתן  מה    ליקח ומה למכור

פריז   לך מה    לישא    ומה      ליתן  מה    ליקח ומה למכר

דפוס   לך מה    לישא    ומה      ליתן  ומה   ליקח ומה למכור

ג01

ירו1   לך בביתך איפה    ואיפה    גדולה וקטנה

או3    לך       איפה    ואיפה    גדולה וקטנה

או51   לך       ?(?איפה ואיפה?)?

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' הק'   אני אמרתי לך לא תעשה           איפה        גדולה

וטי    א'  הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשה           איפה        גדולה

פירק   אמ' הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשה           איפה        גדולה

מינ    אמ' הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשה           איפה        גדולה

פריז   א'  הקב"ה אני אמרתי    לא תעשה           איפה        גדולה

דפוס   אמר הקב"ה אני אמרתי    לא תעשה           איפה        גדולה

ג01    א'  הקב"ה אתה <...>       לעשות לך                   גדולה

ירו1   אמ' הקב"ה אני אומ'  לך לא יהיה  לך בביתך וגו'

או3    אמ' הקב"ה אני אומ'  לך לא יהיה  לך בביתך וגו'

או51   אמ' הב"ה  אני אומ'  לך לא יהיו     בביתך [איפה ואיפה גדולה

ששון       אהב"ה אני או'   לך לא יהיה  לך בביתך איפה  ואיפה גדולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקט'           ועשיתה כן חייך שאפילו קטנה  אינו     מספיק

וטי    וקטנה  ואתה    עשיתה  כן חייך שאפילו קטנה  אינו     מפסיק

פירק   וקטנה          ועשית  כן חייך שאפילו קטנה  אינו     מספיק

מינ    וקטנה  אתה     עשית   כן חייך שאפי'  קטנה  אין  אני מספיק

פריז   וקטנה  ואתה    עשית   כן חייך שאפלו  קטנה  אינו     מפסיק

דפוס   וקטנה          ועשית     חייך שאפי'  בקטנה אינו     מספיק

ג01                             חייך שאפילו קטנה  לא       יספיקו

ירו1          אם   לא עשית   כן חייך שאפי'  קטנה  אין  אני מספיק

או3           אם   לא עשית   כן חייך שאפי'  קטנה  אין  אני מספיק

או51   וקטנה] אם   לא עשיתה  כך חייך שאפי'  קטנה  אין  אני מספיק

ששון   וקטנה  אם   לא עשית   כן חייך שאפי'  קטנה  אין  אני מספיק

--------------------------------------------------------------------

לונ    ביד  אותו   האיש שתהא  לו

וטי    ביד  אותו   האיש שתהא  לו

פירק   ביד  אותו   האיש שתהא  לו

מינ    ביד  אותו   האיש שתהיה לך

פריז   ביד  אותו   האיש שתהא  לה

דפוס        אותו   האיש

ג01    בידו שלאותו האיש לעשות    לא יהיה <...>

ירו1   ביד  אותו   האיש                        ר"ל     בשר"ש

או3    ביד  אותו   האיש                        ר"ל     בשרשב"ל

או51   ביד  אותו   האיש                        ר'  לוי בשרשב"ל

ששון   ביד  אותו   האיש                        ר'  לוי בשר"ש

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   בן  לקיש אמ' כתי' ואיש את קדשיו לו יהיה אמ' הקב"ה הואיל

או3             אמ' כתי' ואיש את קדשיו לו יהיה אמ' הקב"ה הואיל

או51            אמ' כתי' ואיש את קדשיו לו יהיה אמ' הב"ה  הואיל

ששון   ב"ל      אמ' כתי' ואיש את קדשיו לו יהיה אמ' הב"ה  הואיל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   וזה נותן   מתנותיו לכהן לזה נאה שיהיו לו דכתי' איש אשר

או3    וזה [נותן] מתנותיו לכהן לזה נאה שיהיו לו דכתי'     אשר

או51   וזה [נותן] מתנותיו לכהן לזה נאה שיהיו לו דכתי'     אשר

ששון   וזה נותן   מתנותיו לכהן לזה נאה שיהיו לו דכתי' איש אשר

--------------------------------------------------------------------

לונ                     דכוותה  לא תעשון אתי אל'י כסף ואל'י

וטי                     דכותה   לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי

פירק                    ודכותה  לא תעשון אתי אל'י כסף ואל'י

מינ                     דכוותה  לא תעשון     אלהי כסף ואלהי

פריז                    דכותה   לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי

דפוס                    ודכוותה לא תעשון אתי אלה' כסף ואלה'

ג01                     דכוותה  לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי

ירו1   יתן לכהן לו יהיה

או3    יתן לכהן לו יהיה

או51   יתן לכהן לו יהיה

ששון   יתן לכהן לו יהיה דכותיה  לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי

--------------------------------------------------------------------

לונ    זהב

וטי    זהב לא  תעשון     א'  הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשון אתי

פירק   זהב וג'

מינ    זהב לא  תעשו  לכם אמ' הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשון אתי אלהי

פריז   זהב לא  תעשו  לכם אמ' הקב"ה אני אמרתי לך לא תעשון אתי

דפוס   זהב

ג01    זהב

ירו1

או3

או51

ששון   זהב לא  תעשון לכם

--------------------------------------------------------------------

לונ                  ואתה עשיתה כן חייך שאפילו    שלעץ או

וטי                  ואתה עשית  כן חייך שאפילו    שלעץ

פירק                 ואם  עשית  כן חייך שאפילו של עץ   או של

מינ    כסף ואלהי זהב אתה  עשית  כן חייך שאפי'  של עץ

פריז                 ואתה עשית  כן חייך שאפלו  של עץ      ושל

דפוס                 אם   עשית  כן חייך שאפי'  של עץ      ושל

ג01                                חייך שאפילו    שלעץ

ירו1

או3

או51

ששון                 אם   עשית  כן חייך אפי'      עץ

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלאבן  אינו     מספיק  ביד     אותו  האיש שתהא  לו

וטי    ושלאבן אינו     מפסיק  ביד     אותו  האיש שתהא

פירק   אבן    אינו     מספיק  ביד     אותו  האיש שתהא  לו

מינ           אין  אני מספיק  ביד     אותו  האיש שתהיה לו

פריז   אבן    אינו     מפסיק  ביד     אותו  האיש

דפוס   אבן    אינו     מספיק  בידו               שתהא  לו

ג01           לא       יספיקו בידו של <...> איש  לעשות    לא תעשון

ירו1

או3

או51

ששון   ואבן   אינו     מספיק

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    ר' יהושע דסכנין בש' ר' לוי אפילו כתובים חלקו כבוד לישראל

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    היך דכת בפרשתה תינינתה דויקרא

ירו1

או3

או51

ששון