לונ    {ח}     תנא   כיצד       ראית    את הנגע  האיש נראה   כעודד

וטי    {ח}     תנא   כאי  זה צד ראיית      הנגע  האיש ניראה  כעודר

פירק   {ח}     תנא   כיצד       ראיית      נגעים      נראה   כעודר

מינ    {ח}     תנינן כיצד       ראית       נגעים             כעודר

פריז   {ח}     תנא   כיצד       ראיית      הנגע  האיש מראה   כעודר

דפוס   {ח}           כיצד       ראיית      נגעים האיש נראה   כעודר

ג01    {ח} תמן תנינן כיצד       ראיית      הנגע  האיש נראה   כעודר

ירו1   {ח} תמן תנינן כיצד       ראיית      נגעים האיש נראה   כעודר

או3    {ח} תמן תנינא כיצד       ראי[י]ת    נגעים האיש נרא[ה] כעודר

או51   {ח} תמן תנינן כיצד       ראיית      נגעים האיש נראה   (כעובר)

ששון   {ח} תמן תנינן כיצד       ראיית      נגעים האיש נראה   כעודר

--------------------------------------------------------------------

לונ                      וכמסיק זתים

וטי                      וכמסיק זתים

פירק                     וכמוסק זיתין

מינ                      וכמסיק זתים

פריז                     וכמסיק זתים

דפוס                     וכמוסק זתים

ג01                      וכמוסק זיתים

ירו1   בבית הסתרים       וכמוסק זתים  ואשה  נראית כאורגת וכמניקה

או3    בבית הסתרים בעוצר וכמוסק זתים  ואשה  נראית כאורגת וכמניקה

או51   בבית הסתרים כעודר וכמוסק זתים  ואשה  נראית כאורגת וכמנקת

ששון                     וכמוסק זתים  והאשה נראית כאורגת וכמניקה

--------------------------------------------------------------------

לונ                     כעודר בית  הסתרים וכמסיק   זיתים     בית

וטי                     כעודר בית  הסתרים וכמיסיק  זיתים     בית

פירק                    כעודר בית  הסתרים וכמוסק   זיתין     בית

מינ                     כעוד  אבית הסתרים וכמסיק   זתים      אבית

פריז                    כעודר בית  הסתרים וכמסיק   זתים      בית

דפוס                    כעודר בית  הסתרים וכמוסק   זתים      בית

ג01                     <...

ירו1   את בנה האיש נראה כעודר בבית הסתרי' וכמוסק   זתים  תחת בית

או3    את בנה האיש נראה כעודר בבית הסתרים ו[כ]מוסק זתים  תחת בית

או51   את בנה האיש נראה כעובר בבית הסתרים ומוסק    זתים  תחת בית

ששון   את בנה האיש נרא' כעודר בבית הסתרים וכמוסק   זתים  תחת בית

--------------------------------------------------------------------

לונ    השחי   והאשה כאורגת           וכמניקה   את בנה       כאורגת

וטי    השיחי  והאשה כאורגת           וכמניקה   את בנה       כאורגת

פירק   [השחי] האשה  כאורגת           וכמניקה   את בנה       כאורגת

מינ    השחי   האשה  כאורגה (וכמסיקה) [וכמניקה] את בנה       כאורגת

פריז   השחי   והאשה כאורגת           וכמניקה   את בנה       כאורגת

דפוס   השחי   והאשה כאורגת

ג01                                  ..>מניקה  את בנה       כעורכת

ירו1   השחי   האשה                                    נראית כאורגת

או3    השחי   האשה                                    נראית כאורגת

או51   השחי   האשה                                    נראית כאורגת

ששון   השחי   האשה                                    נראית כאורגת

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית  הסתרים  וכמניקה את בנה תחת הד(ו)ד  כארגת  בעמרין

וטי    בית  הסתרים  וכמניקה את בנה תחת הדוד    כאורגת בעמרין

פירק   בית  הסתרים  וכמניקה את בנה תחת הד()[ד] כארגת  בעמרין

מינ    אבות השחי    וכמניקה את בנה תחת הדד     כאורגת בעומדין

פריז   בית  הסתרים  ומניקה  את בנה תחת הדוד    כאורגת ?כ/ב?עמרין

דפוס                וכמניקה את בנה תחת הדד     כאורגת בעמרין

ג01    בבית סתרים   וכמניקה את בנה תחת הדר     <...>

ירו1   בבית הסתרים  וכמניקה את בנה תחת הדד

או3    בבית הסתרים  וכמניקה את בנה מן  הדד

או51   בבית הסתרים  וכמניקה את בנה תחת הדד

ששון   בבית המסתרי' וכמניקה את בנה תחת הדד     כאורגת במערין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לשחי ליד  הימנית ר' יהודה א'   כטווה בפשתן  ליד השמאלית

וטי    לשחי ליד  הימנית ר' יהודה או'  כטווה בפישתן ליד השמאלית

פירק   לשחי כיד  הימנית ר' יהודה אומ' בטווה בפשתן  ליד השמאלית

מינ    לשחי וליד הימנית ר' יהודה אומ' בטווה בפשתן      לשמאלית

פריז   לשחי ליד  הימנית ר' יהודה או'  נטוה  בפשתן  ליד השמאלית

דפוס   לשחי ליד  הימנית ר' יהודה אומר כטווה בפשתן  ליד השמאלית

ג01              הימנית ר' יהודה א'   כטווה בפשתן      לשמאלית

ירו1                    ר' יהודה אומר כטווה בפשתן      לשמאלית

או3                     ר' יהודה אומ' כטווה בפשתן      לשמאלית

או51                    ר' יהודה או'  כטווה בפשתן      לשמאלית

ששון   לשחי ליד  הימנית ר' יהו'  או'  כטווה פשתן   ליד שמאלית

--------------------------------------------------------------------

לונ    וכשם      שנראה  לנגעים     כך נראה            לגדולתן

וטי    וכשם      שניראה לנגעים     כך ניראה           לגדולתו

פירק   וכשם      שנראה  ל()[נ]געים כך ניראה (לגדולתו) [לתגלחתו]

מינ    כשם       שנראה  לנגעו      כך נראה            לתגלחתו

פריז   וכשם      שנראית לנגעים     כך נראה            לגדולתו

דפוס   וכשם      שנראה  לנגעים     כך נראה            לתגלחתו

ג01    כשם  שהוא נראה   <...                          ..>תגלחתו

ירו1   כשם       שנראה  לנגעו      כך נראה            לתגלחתו

או3    כשם       שנראה  לנגעו      כך נראה            לתגלחתו

או51   כשם       שנראה  לנגעו      כך נראה            לתגלחתו

ששון   כשם       שנראה  לנגעי'     כך נר'             לתגלחתו

--------------------------------------------------------------------

לונ   

וטי   

פירק  

מינ   

פריז  

דפוס  

ג01    < ר' לוי בש' ר' חמה ביר' חנינה צער גדול היה לו למשה

ירו1  

או3   

או51  

ששון  

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    על הדבר ה<.. ...> אהרן אחי להיות רואה נגעים א' לו הקב"ה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    ואינו נהנה ממנה <...> דשתי בהדין קודה ילקה בהדין קילה לא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                               תנא   כל  הנגעין אדם רואה

וטי                               תנא   כל  הנגעים אדם רואה

פירק                              תנא   כל  הנגעים אדם רואה

מינ                                     כל  הנגעים אדם רואה

פריז                              תנא   כל  הנגעים אדם רואה

דפוס                              תנא   כל  הנגעים     רואה

ג01    יהיה כבוד הענן <...> > תמן תנינן כל  הנגעים אדם רואה

ירו1                                    וכל הנגעים אדם רואה

או3                                     וכל הנגעים אדם רואה

או51                                    וכל הנגעים אדם רואה

ששון                                    וכל הנגעי' אדם רואה

--------------------------------------------------------------------

לונ        חוץ מניגעי עצמו

וטי        חוץ מנגעי  עצמו

פירק       חוץ מנגעי  עצמו

מינ        חוץ מנגעי  צעמו

פריז       חוץ מנגעי  עצמו

דפוס   אדם חוץ מנגעי  עצמו

ג01        חוץ מנגעי  עצמו ר' מאי<.. ...> כל הנגעים אדם מתיר חוץ

ירו1       חוץ מנגעי

או3        חוץ מנגעי  עצמו

או51       חוץ מנגעי  עצמו

ששון       חוץ מנגעי  עצמו

--------------------------------------------------------------------

לונ               ר' מאיר  א'   אף לא ניגעי קרוביו

וטי               ר' מאיר  או'  אף לא ניגעי קרוביו

פירק              ר' מאיר  אומ' אף לא נגעי  קרוביו

מינ               ר' מאיר  או'  אף לא נגעי  קרובו

פריז              ר' מאיר  או'  אף לא נגעי  קרוביו

דפוס              ר' מאיר  אומר אף לא נגעי  קרוביו

ג01    מנדרי עצמו ר' יהודה או'  אף לא נדרי  <...>  כל הבכורות

ירו1                 רמ"א       אף לא נגעי  קרוביו

או3                  רמ"א       אף לא נגעי  קרוביו

או51                 רמ"א       אף לא נגעי  קרוביו

ששון                 ר"מ   או'  אף לא נגעי  קרובו

--------------------------------------------------------------------

לונ                             מי  ראה נגע  מרים        אם

וטי                             מי  ראה נגע  מרים        אם

פירק                            מי  ראה נגעי מרים        אם

מינ                             מי  ראה נגעי מרים   (אם) אם

פריז                            מי  ראה נגע  מרים        אם

דפוס                            ומי ראה נגע  מרים        אם

ג01    אדם רואה חוץ מבכורי עצמו מי  ראה נגעה שלמרים      <...>

ירו1                            מי  ראה נגעי מרים        אם

או3                             מי  ראה נגעי מרים        א"ת

או51                            מי  ראה נגעי מרים        אם

ששון                            מי  ראה נגעי מרים        א"ת

--------------------------------------------------------------------

לונ    תאמר משה        ראה  אין  זר  רואה את הנגעים ואם  תאמר

וטי    תאמר משה        ראה  אין  זר  רואה את הנגעים ואם  תאמר

פירק   תאמר משה        ראה  אין  זר  רואה את הנגעים ואם  תאמר

מינ    תאמר משה לא היה רואה שאין זר  רואה את הנגעי' אם   תאמר

פריז   תאמר משה        ראה  אין  זר  רואה את הנגעים ואם  תאמר

דפוס   תאמר משה        ראה  אינו     רואה    נגעים  אם   תאמר

ג01         משה             והלא לוי היה

ירו1   תאמר משה             אין  זר  רואה את הנגעים אם   תאמר

או3         משה             אין  זר  רואה את הנגעים וא"ת

או51   תאמר משה             אין  זר  רואה את הנגעים וא"ת

ששון        משה             אין  זר  רואה את הנגעים א"ת

--------------------------------------------------------------------

לונ    אהרן        ראה  אין  קרובו רואה

וטי    אהרן        ראה  אין  קרוב  רואה את הנגעים

פירק   אהרן        רואה אין  קרוב  רואה את הנגעים

מינ    אהרן לא היה רואה שאין קרוב  רואה את הנגעים

פריז   אהרן        ראה  אין  קרוב  רואה את הנגעים

דפוס   אהרן        ראה  אין  קרוב  רואה את הנגעים

ג01                                               ומי ראה נגעה

ירו1   אהרן             אין  קרוב  רואה את הנגעים

או3    אהרן             אין  קרוב  רואה את הנגעים

או51   אהרן             אין  קרוב  רואה את הנגעים

ששון   אהרן             אין  קרוב  מאה  את הנגעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ            א'  הק'   אני   כהנא      אני מסגירה

וטי            א'  הקב"ה אני   כהנא      אני מסגירה

פירק           אמ' הקב"ה אנא   כהנא      אני מסגירה

מינ            אמ' הקב"ה אני   ?מ/רו?הנה אני מסגירה אני חולטה

פריז           אמ' הקב"ה אני   כהנא      אני מסגירה

דפוס           אמר הקב"ה אנא   כהנא      אנא מסגירה

ג01    ר' מאיר או' הקב"ה <...>

ירו1           אמר הקב"ה אני   כהנה      אני מסגירה אני חולטה

או3            אמ' הקב"ה אני   כהנה      אני מסגירה אני חולטה

או51           אמ' הב"ה  אני   כהנה      אני מסגירה אני חולטה

ששון               אהב"ה אנא   כהנא      אני מסגירה אני חולטה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אני   מטהרה הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים אמ' ר' סימ'

וטי    אני   מטהרה הדה  היא והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

פירק   אני   מטהרה הדהי דכ' והעם לא נסע עד האסף מרים אמ' ר' סימון

מינ    ואני  פוטרה הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

פריז   אני   מטהרה היא      והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

דפוס   אנה   מטהרה הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים

ג01    הקב"ה התירה שנ'      והעם לא נסע עד האסף מרים     ר' סימון

ירו1               הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים אמ' ר' סימון

או3                הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

או51               הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

ששון               הה"ד     והעם לא נסע עד האסף מרים א"ר    סימון

--------------------------------------------------------------------

לונ             העם              היה     עם השכינה והשכינה היתה

וטי             העם              הזה     עם השכינה והשכינה היתה

פירק            העם              היה     עם השכינה והשכינה היתה

מינ             העם  והעם                          שכינה   היה

פריז            העם              ה?י/ז?ה עם השכינה והשכינה היתה

דפוס      אם כן העם              היה     עם השכינה והשכינה

ג01    א'       העם                                והשכינה <...>

ירו1            והעם      לא נסע                   שכינה

או3             והעם      לא נסע                   שכינה

או51            והעם      לא נסע                   שכינה

ששון            והעם         העם היה     עם השכינה והשכינה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממתנת  לה       ר' לוי  בש'  ר' חמא  בר'     חנינה

וטי    ממתינת לה       ר' לוי  בשם  ר' חמא  בר   ר' חנינא

פירק   ממתינת לה       ר' לוי  בשם  ר' חמא  בר      חנינא

מינ    ממתנת  לה       ר' לוי  בש'  ר' חמא  ב"ר     חנינא

פריז   ממתנת  לה       ר' לוי  בשם  ר' חמא  בר'     חנינה

דפוס   ממתנת  לה   אמר ר' לוי  בשם  ר' חמא  ב"ר     חנינא

ג01              {     ר' לוי  בש'  ר' חמה  ביר'    חנינה

ירו1   ממתנת  לה          אר"ל בשם  ר' הונא בר      חנינא

או3    ממתנת  לה          אר"ל בש"ר    חמא  בר      חנינא

או51   ממתנת  לה          אר"ל בש"ר    חמא  בר      חנינא

ששון   ממתנת  לה       ר' לוי  בש"ר    חמא  בר      חני

--------------------------------------------------------------------

לונ    צער גדול היה    למשה    בדבר    הזה          כך הוא כבודו

וטי    צער גדול היה לו למשה    בדבר    זה           כך הוא כבודו

פירק   צער גדול היה לו למשה    בדבר    זה           כך הוא כבודו

מינ    צער גדול היה לו משה     בדבר    הזה       אך כך הוא כבודו

פריז   צער גדול היה לו למשה    בדבר    הזה          כך הוא כבודו

דפוס   צער גדול היה לו למשה    בדבר    הזה          כך הוא כבודו

ג01    צער גדול היה לו למשה על הדבר    ה<.. ...>

ירו1   צער גדול היה לו למשה    בדבר    זה   ואמר    כך הוא כבודו

או3    צער גדול היה לו למשה    בדבר?י? זה   ואמ'    כך הוא כבודו

או51   צער גדול היה לו למשה    בדבר    זה   ואמ'    כך הוא כבודו

ששון   צער גדול היה לו למשה    בדבר    זה   ואמ'    כך הוא בעדו

--------------------------------------------------------------------

לונ       שלאהרן אחי להיות רואה את          הנגעים

וטי       שלאהרן אחי להיות רואה את          הנגעים

פירק   של אהרן   אחי להיות רואה את          הנגעים

מינ    של        אחי להיות רואה את          הנגעים

פריז      שלאהרן אחי להיות רואה את          הנגעים

דפוס   של אהרן   אחי להיות רואה את          הנגעים

ג01       אהרן   אחי להיות רואה             נגעים

ירו1   של אהרן   אחי שיהא  רואה             נגעים      של ישראל

או3    של אהרן   אחי שיהא  רואה             נגעיהן     של ישראל

או51   של אהרן   אחי שיהא  רואה (את הנגעים) [?ב?נגעיהן    שלישראל]

ששון   של אהרן   אחי שיהא  רואה             נגעיהן     של יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ   

וטי   

פירק  

מינ   

פריז  

דפוס  

ג01   

ירו1   אמ' לו הקב"ה לא יהא      העבד דומה לכבוד קונו מי ראה

או3    א"ל    הקב"ה לא יהא      העבד דומה לכבוד קונו מי ראה

או51   א"ל    הב"ה  לא יהא כבוד העבד דומה לכבוד קונו מי ראה

ששון   א"ל    הב"ה  לא יהא      העבד דומה לכבוד קונו מי ראה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          אמ' לו    הק'

וטי                                          אמ' לו    הקב"ה

פירק                                         אמ' ל<..> הקב"ה

מינ                                          אמ' לו    הקב"ה

פריז                                         אמ'       הקב"ה

דפוס                                         אמ' לו    הקב"ה

ג01                                          א'  לו    הקב"ה

ירו1   נגעים של מרים במדבר לא אני    ר"ל אמ' אמ' לו    הקב"ה

או3    נגעים של מרים במדבר לא אני ר' לוי אמ' א"ל       הקב"ה

או51   נגעים של מרים במדבר לא אני ר' לוי אמ' א"ל       הב"ה

ששון   נגעי' של מרים במדבר לא אני    ר"ל אמ' א"ל       הב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא          נהנה  (ממנו) [ב]עשרים וארבע  מתנות       ובמתלא

וטי    ולא          ניהנה מבני   עשרים    וארבע  מתנות       ובמתלא

פירק   ולא          נהנה  ממנו   עשרים    וארבע  מתנות       במתלא

מינ    ולא          נהנה  מבני   עשרים    וארבע  מתנות       מתלא

פריז   ולא          נהנה  מבני   עשרים    וארבע  מתנות       ובמתלא

דפוס   ולא          נהנה  ממנו   כ"ד             מתנות כהונה במתלא

ג01    ואינו        נהנה  ממנה   <...>

ירו1   אין   הכהנים נהנים        בעשרים   וד'    מתנות כהונה

או3    אין   הכהנים נהנין        בעשרים   וארבע  מתנות כהונה

או51   ואין  הכהנים נהנין        בד'      ועשרי' מתנות כהונה במתלא

ששון   אין   הכהני' נהנין        מכ"ד            מתנות כהונה במתלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'       דאכיל בהדי  קורא     שתי  בהדי  קילא

וטי    אמר       דאכיל בהדי  קורא     לקי  בהדי  קילא

פירק   אמר       דאכיל ב?הדי קור?<..> <...       ..>לא

מינ    אמרה      דאכיל בהדא  קורא     ילקה בהדא  קולא

פריז   אמר       דאכיל בהדי  קורא     לקי  בהדי  קולא

דפוס   אמרי      דאכיל בהדי  קורא     שתי  בהדי  קולא

ג01              דשתי  בהדין קודה     ילקה בהדין קילה    לא יהיה

ירו1         מאן דאכיל בהדה  קדרה     לקי  בהדא  קיל(ת)א

או3          מאן דאכיל בהדה  קידרא    לקי  בהדא  קילתא

או51   אמרין מאן דאכיל בהדא  קידרא    לקי  בהדא  קילתא

ששון   אמרין מאן דאכיל       נירא     שאתי בהדי  קילא

--------------------------------------------------------------------

לונ                     

וטי                     

פירק                    

מינ                      

פריז                    

דפוס                    

ג01    כבוד הענן <...> }

ירו1                     ר' יהושע אמ' אף הכתובים חולקים כבוד

או3                      ר' יהושע אמ' אף הכתובים חולקין כבוד

או51                     ר' יהושע אמ' אף הכתובים חולקין כבוד

ששון                    

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   לישראל   טול לך מראש הספר                       אדם כי

או3    לישראל   טול לך מראש הספר                       אדם כי

או51   [ל]ישראל טול לך מראש הספר אדם כי יהיה בעור בשרו אדם כי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   יקריב מכם קרבן ליי וכשבא לדבר אחר אומ' אדם כי יהיה בעור

או3    יקריב מכם קרבן ליי וכשבא לדבר אחר אומ' אדם כי יהיה בעור

או51   יקריב מכם קרבן ליי

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   בשרו         אינו אומ' אדם מכם ר'    שמואל בר נחמן אמ'

או3    בשרו אדם מכם אינו אומ'               שמואל בר נחמן אמ'

או51                                  רשב"ן               אמ'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   תרתי אפס כי לא יהיה בך אביון וכשבא לדבר אחר אינו אומ' כך

או3    תרתי אפס כי לא יהיה בך אביון וכשבא לדבר אחר אינו אומ' כך

או51   תרתי אפס כי לא יהיה בך אביון וכשבא לדבר אחר אינו אומ' בך

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   אלא כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ועוד  אמ' אחרי כתיב אלה

או3    אלא כי לא יחדל אביון מקרב הארץ ועוד  אמ'      כתי' אלה

או51   אלא כי לא יחדל אביון מקרב הארץ [ועוד אמ' חורי כתי' אלה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   יעמדו לברך את העם  וכשבא לדבר אחר אינו אומר    אלא ואלה

או3    יעמדו לברך את העם  וכשבא לדבר אחר אינו אומ' כן אלא אלה

או51   יעמדו לברך את העם] וכשבא לדבר אחר אינו אומ' כן אלא אלה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   יעמדו על הקללה ר' ברכיה בש"ר אלעזר  אמ' ולא עוד אלא כשקללה

או3    יעמדו על הקללה ר' ברכיה בש"ר אליעזר אמ' ולא עוד אלא כשהקללה

או51   יעמדו על הקללה ר' ברכיה בש"ר אלעזר  אמ' ולא עוד אלא כשהקללה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   ראויה לבא  לעולם    כובשים עליה מלבוא מ"ט ואלה יעמדו על הקללה

או3    ראויה לבא  בעולם הם כובשין עליה מלבא  מ"ט ואלה יעמדו על הקללה

או51   ראויה לבוא בעולם הם כובשים עליה מלבא  מ"ט ואלה יעמדו על הקללה

ששון