לונ    {ט} שאת זו       בבל על    שום שנ' ונשאת            המשל

וטי    {ט} שאת זו       בבל על    שום שנ' ונשאת         את המשל

פירק   {ט} שאת זו       בבל על    שום     ונ<..>           המשל

מינ    {ט} שאת זו       בבל על    שום     ונשאת            המשל

פריז   {ט} שאת זו       בבל על    שם  שנ' ונשאת            המשל

דפוס   {ט} שאת זו       בבל על    שום     ונשאת            המשל

ג01    {ט} שאת זו מלכות בבל כמה   דאת א'  ונשאת            המשל

ירו1   {ט} שאת זו       בבל ע"ש           ונשאת            המשל

או3    {ט} שאת זו       בבל [ע"ש]         ונשאת  זו מדי את המשל

או51   {ט} שאת זו       בבל [ע"ש]         ונשאת            המשל

ששון   {ט} שאת זו       בבל ע"ש           ונשאת            המשל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הזה על מלך בבל ואמרת וגו'

וטי    הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  וגו'

פירק   הזה על מלך בבל <...> איך   <... ..>גש וג'

מינ    הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  שבתה מדהבה

פריז   הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  וגו'

דפוס   הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  שבתה מדהבה

ג01    הזה על מלך בבל וא'   <...>                        מהוא

ירו1       על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  שבתה מדהבה  מהו

או3    הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  שבתה מדהיבה מהו

או51   הזה על מלך בבל ואמרת איך   שבת  נוגש  שבתה מדהבה  מהו

ששון   הזה על מלך בבל

--------------------------------------------------------------------

לונ           ר'  אבא בר כהנא אמ'             מלכות שהוא א'

וטי           ר'  אבה בר כהנא אמר             מלכות שהיא אומרת

פירק          ר'  אבא בר כהנא אמ'             <..>ת שהוא או'

מינ           ר'  אבא בר כהנא אמ'             מלכות שהיא אומרת

פריז          ר'  אבא בר כהנא אמ'             מלכות שהיא אומרת

דפוס          ר'  אבא בר כהנא אמר  שבתה מדהבה מלכות שהוא אומר

ג01    מדהבה  א"ר אבא בר כהנה                 מלכות שהיא אומרת

ירו1   מדהבה  ר'  אבא בר כהנא אמ'             מלכות      שאומרת

או3    מדהיבה ר'  אבא בר כהנא אמ'             מלכות      שאומרת

או51   מדהבה  [ר' אבא בר כהנא אמ']            מלכות      שאומרת

ששון          ר'  אבא         אמ'  מהו  מדהבא מלכות שהיא אומרת

--------------------------------------------------------------------

לונ         מדד      והביא מדד      והביא ר'    ישמעאל בר

וטי         מדד      והביא מדד      והביא ר'    ישמעאל בר

פירק        מדוד     <...>          <...>

מינ         מוד      והבא  מוד      והבא  ר'    אבהו

פריז        מדוד     והבא  בדוד     והבא  ר'    ישמעאל בר

דפוס                       מדוד     והבא  ר'    שמואל  בר

ג01         מוד      ויהי  מוד      והבא  ר'    שמואל  בר

ירו1   לאדם מדו?ד/ר? והבא  מדו?ד/ר? והבא  ר'    שמואל  בר

או3    לאדם מדוד     והבא  מדוד     והבא  ר'    שמואל  בר

או51   לאדם מדוד     והבא  מדוד     והבא  ר'    שמואל

ששון        מדוד     והבא  מדוד     והבא  רשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    נחמן אמ'       מלכות שהיא   מד(ח)[ה]בת פניו     שלאדם

וטי    נחמן אמר       מלכות שהיא   מרחבת      פניו     שלאדם

פירק        א'        מלכות שה?ו?א מ<..       ..>יו של א<..>ם

מינ         אמ' (מוד) מלכות שהיא   מדהבת      פניו  של אדם

פריז   נחמן א'        מלכות שהיא   מרחבת      פניו  של אדם

דפוס   נחמן אמר       מלכות שהיא   מדהבת      פניו  של אדם

ג01    אימי א'        מלכות שהיא   מדהבת      פניו     שלאדם

ירו1   נחמן אמר                    שמדהבת     פניו  של אדם

או3    נחמן אמ'                    שמדהבת     פניו  של אדם

או51        אמ'                    שמדהבת     פניו  של אדם

ששון        אמ'                    שמדהבת     פניו  של אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשעה      שבא  אצלה    ר'  טביומי אמ'   על  שום פומא די

וטי    בשעה      שבא  אצלה    רבי טביומי אמר   על  שום פומא

פירק   בשעה           <..>צלה ר'  <...   ..>מ' על  שום פומא די

מינ    בשעה שהוא בא   אצלה    ר'  טביומי אמ'   על  שום פומא

פריז   בשעה      שבא  אצלה    ר'  טביומי אמר   על  שום פומא

דפוס   בשעה      שבא  אצלה

ג01    בשעה שהוא נכנס אצלה    ר'  טביומי א'    על  שם  פומה די

ירו1   בשעה שהוא נכנס לפניה   ר'  טביומי אמ'   ע"ש     פומא

או3    בשעה שהוא נכנס לפניה   ר'  טביומי אמ'   על  שום פומא

או51   בשעה שהוא נכנס לפניה   ר'  טביומי אמ'   על  שום פומא

ששון   בשעה שהוא נכנס לפניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דהבא   ורבנין אמ'   על  שום    ראשה  די דהבא   אנת הוא

וטי    דדהבא  ורבנן  אמרין על  שום    רישא     דדהבא  אנת הוא

פירק   <...                           ..>ה     דידהבא אנת הוא

מינ    דדיהבא רבנן   אמרין על  שום    רישא

פריז   דדהבא  ורבנין אמרין על  שום    רישא     דדהבא  אנת היא

דפוס          ורבנין אמ'   על  שום    רישיה    דדהב   אנת הוא

ג01    דהבה   ורבנן  אמ'   על  שם     <...>

ירו1   דדהבא

או3    דדהבא

או51   דדהבא

ששון          רבנין  אמרי  ע"ש     את רישא  די דהבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ראשה  די דהבא

וטי    רישא     דידהבא

פירק   רישא     די?ד?הבא

מינ             דדיהבא

פריז   רישא  די דהבא

דפוס   רישיה די דהבא

ג01

ירו1                                                    דא"ר

או3                                                     דא"ר

או51                                                    דא"ר

ששון                     רב טביומי אמ' ע"ש פומא די דהבא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    ברכיה ר' חלבו בש'  ר' שמואל בר נחמן כ'מ' כל מה שפירש דוד

ירו1   ברכיה         בש"ר    שמואל בר נחמן      כל מה שפרט  דוד

או3    ברכיה         בש"ר    שמואל בר נחמן      כל מה שפרט  דוד

או51   ברכיה         בש"ר    שמואל בר נחמן      כל מה שפרט  דוד

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    בספרו כי<.. ...>           אחד היך דכת'  בפרש' זאת החיה

ירו1   בספרו כלל   אותו רשע בפסוק אחד     דכתי'

או3    בספרו כלל   אותו רשע בפסוק הזה

או51   בספרו כלל   אותו רשע בפסוק א'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   כען אנא נבוכדנאצר משבח ומרומם       למלך שמיא      משבח

או3    כען אנא נבוכדנאצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמיא      משבח

או51   כען אנא נבוכדנאצר משבח ומרומם ומהדר למלך שמ(נ)[י]א משבח

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   דכתי' שבחי ירושלם את יי ומרומם דכתי' ארוממך אלהי המלך ומהדר

או3    דכתי' שבחי ירושלם את יי ומרומם דכתי' ארוממך אלהי המלך ומהדר

או51   דכתי' שבחי ירושלם את יי ומרומם דכתי' ארוממך אלהי המלך [ומהדר]

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   דכתיב הוד והדר לבשת למלך שמיא דכתי' יי מלך תגל  הארץ די

או3    דכתי' הוד והדר לבשת למלך שמיא דכתי' יי מלך תגיל הארץ כי

או51   דכתי' הוד והדר לבשת למלך שמיא דכתי' יי מלך תגל  הארץ די

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   כל מעבדוהי קשוט דכתי' על חסדך ועל אמתך ואורחתיה דין דכתי'

או3    כל מעבדוהי קשוט דכתי' על חסדך ועל אמתך וארחתיה  דין דכתי'

או51   כל מעבדוהי קשוט דכתי' על חסדך ועל אמתך וארחתיה  דין דכתי'

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   ידין לאומים במישרי' ודי מהלכין בגוה  דכתי' יי מלך גאות

או3    ידין לאומים במישרים ודי מהלכין בגווה דכתי' יי מלך גאות

או51   ידין לאומים במישרים ודי מהלכין בגוה  דכתי' יי מלך גאות

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   לבש יכיל להשפלה דכתי' וכל קרני רשעים אגדע תרוממנה קרנות

או3    לבש יכיל להשפלא דכתי' וכל קרני רשעים אגדע

או51   לבש יכיל להשפלה דכתי' וכל קרני רשעי' אגדע

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששך עמה

וטי         ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששך עמה

פירק        ספחת <...>                            ששך עמה

מינ         ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששף עמה

פריז        ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששך עמה

דפוס        ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששך עושה

ג01         ספחת זו    מלכות מדי שהיה    המן הרשע שף  <...>

ירו1   צדיק ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששף עמא

או3         ספחת זו          מדי שהעמידה המן

או51        ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששף עמא?(?ם?)?

ששון        ספחת זו          מדי שהעמידה המן הרשע ששף עמהם

--------------------------------------------------------------------

לונ    כנחש      על שום על   גחונך תלך           בהרת זו

וטי    כנחש      על שום      גחונך תלך           בהרת זו

פירק   כנחש      על שום <... ..>נך תלך ועפר תאכל <...

מינ    כנחש      על שום על   גחונך תלך ועפר תאכל בהרת זו

פריז   כנחש      על שום על   גחנך  תלך           בהרת זו

דפוס   כנחש      על שום על   גחונך תלך           בהרת זו

ג01                                                   זו מלכות

ירו1   כנחש כמו  על          גחונך תלך           בהרת זו

או3    כנחש כמו  על          גחונך תלך           בהרת זו

או51   כנחש כד"א על          גחונך תלך           בהרת זו

ששון   כנחש שנא' על          גחונך תלך           בהרת זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוון שהיתה  מבחרת בגזירותיה                     וא'

וטי    יוון שהיתה  מבהרת בגזירותיה                     ואומרת

פירק                     ..>ירותיה של ישר'             ואומ'

מינ    יוון שהייתי מבהרת בגזירותיה                     ואומרת

פריז   יון  שהיתה  מבהרת בגזירותיה                     ואומרת

דפוס   יון  שהיתה  מכחדת בגזירותיה על ישראל            ואומ'

ג01    יון  שהיתה  מבהרת           את ישראל  בגזירותיה אמרה

ירו1   יון  שהיתה  מבהרת              לישראל בגזירותיה ואומרת

או3    יון  שהיתה  מבהרת              לישראל בגזירותיה ואומרת

או51   יון  שהיתה  מבהר'              לישראל בגזירותיה ואומרת

ששון   יון  שהיתה  מבהרת בגזירותיה על יש'              ואו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    להן   לישרא' כתבו  על קרן    השור שאין  להן חלק באלהי יש'

וטי    להן   ליש'   כתבו  על קרן    השור אין   לכם חלק באל'י ישראל

פירק   להן          כתבו  על קרן    השור <...>

מינ    להן   לישראל כתבו  על קרן    השור אין   להן חלק באלהי ישר'

פריז   להן   לישר'  כתבו  על קרן    השור אין   לכם חלק באלהי ישראל

דפוס   להם          כתבו  על קרן    השור שאין  להם חלק באלקי ישראל

ג01    <...>        כיתבו על קר<..  ...>       לכם חלק באלהי ישראל

ירו1   להם          כתבו  על קרן    השור אין   לכם חלק באלהי ישראל

או3    להם          כתבו  על קרן    השור אין   לכם חלק באלהי ישראל

או51   להם          כתבו  על קרן    שור  שאין  להם חלק באלהי ישראל

ששון   להם          כתבו  על (ה)קרן השור אין   לכם חלק באלהי יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ                   נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

וטי                   נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

פירק                       צרעת זו       אדום       שבאת

מינ                   נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

פריז                  נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

דפוס                  נגע  צרעת זו       אדום       שבאתה

ג01    והיה בעור בשרו לנגע צרעת זו מלכות <..>ם שהיא באה

ירו1                  נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

או3                   נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

או51                  נגע  צרעת זו       אדום       שבאת

ששון                  נגע  צרעת זו       אדם        שבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן כוחו     שלזקן על    שום     והיה  בעור  בש'  לנגע

וטי    מן כוחו     שלזקן על    שום     והיה  בעור  בשרו לנגע

פירק      מכוחו של זקן   <...>         וה<.. ...

מינ       מכוחו של זקן   על    שום     והיה  בעור  בשרו לנגע

פריז   מן כחו      שלזקן על    שום     והיה  בעור  בשרו לנגע

דפוס      מכחה  של זקן   על    שום     והיה  בעור  בשרו לנגע

ג01       <...>                        ואת   עורות גדיי העזים

ירו1      מכחו  של זקן                 והיה  בעור  בשרו לנגע

או3       מכחו  של זקן                 והיה  בעור  בשרו לנגע

או51      מכחו  של זקן                 והיה  בעור  בשרו לנגע

ששון      מכחו  של זקן   ע"ש       שנ' והיה  בעור  בשרו

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרעת לפי  שבעולם  הזה                          הכהן רואה

וטי    צרעת לפי  שבעולם  הזה                          הכהן רואה

פירק             ..>עולם הזה                          הכהן רואה

מינ    צרעת לפי' שבעולם  הזה                          כהן  מטהר

פריז   צרעת לפי  שבעולם  הזה                          הכהן רואה

דפוס   צרעת לפי  שבעולם  הזה                          הכהן רואה

ג01         לפי  שבעולם  הזה ישראל מיטמים ומי<..> מפי כהן

ירו1   צרעת לפי  שבעה"ז                               כהן  מטהר

או3    צרעת לפי  שבעה"ז                               כהן  מטהר

או51   צרעת לפי  שבעה"ז                               כהן  מטהר

ששון        לפי  שבעה"ז                               הכהן רואה

--------------------------------------------------------------------

לונ    את הנגעים אבל לעתיד לבוא      אמ' הק'   אני מטהר אתכם

וטי    את הנגעים אבל לעתיד לבוא      אמר הקב"ה אני מטהר אתכם

פירק   את הנגעים אבל לעתיד לבא       אמ' <...>

מינ    את הנגעים אבל לעתיד           אמ' הקב"ה אני מטהר אתכם

פריז      הנגעים אבל לעתיד לבא       א'  הקב"ה אני מטהר אתכם

דפוס   את הנגעים אבל לעולם הבא       אמר הקב"ה אני מטהר אתכם

ג01              אבל <...> לבוא      מה  כת'

ירו1   את הנגעים אבל לעתיד לבא       אמ' הקב"ה אני מטהר אתכם

או3    את הנגעים אבל לעתיד לבא       אמ' הקב"ה אני מטהר אתכם

או51   את הנגעים אבל לעתיד לבוא      אמ' הב"ה  אני מטהר אתכם

ששון   את הנגעי' אבל לעתיד לבא  הב"ה אמ'       אני מטהר אתכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

וטי    הדה  היא       וזרקתי עלי'  מים טהורים וגו'

פירק   הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וג'

מינ    הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם מכל  טמאותיכם

פריז   הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

דפוס   הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

ג01                   וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וג'

ירו1   הדא  הוא דכתי' וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם וגו'

או3    הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורין וטהרתם

או51   הה"ד           וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם

ששון   שנ'            וזרקתי עליכם מים טהורים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 פרש'

וטי                            סליק פרשתא

פירק

מינ    ומכל גילוליכם אטהר אתכם

פריז

דפוס

ג01

ירו1                           תם

או3                            סליק סידרא

או51                           חסלת סדר   אשה כי תזריע

ששון