לונ              {א}                             שש הנה שנא יי

וטי              {א}                             שש הנה שנא יי

פירק             {א} <...>                       שש הנה שנא יי

מינ              {א}                             שש הנה שנא יי

פריז   פרשה  י"ו {א} זאת   תהיה תורת המצורע הה"ד שש הנה שנא יי

דפוס   פרשה  יו  {א} זאת   תהיה תורת המצורע הה"ד שש הנה שנא יי

ג01    פרש'  יו' {א}                             שש הנה שנא יי

ירו1   פרשתא י"ו {א}            תורת המצורע זש"ה שש הנה שנא יי

או3    פרשת  י"ז {א} זאת   תהיה תורת המצורע זש"ה שש הנה שנא יי

או51   פרשתא י"ו {א} זאת   תהיה תורת המצורע זש"ה שש הנה שנא יי

ששון   פרשת' י"ו {א} זאת   תהיה תורת המצורע ז"ש  שש הנה שנא יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ושבע תועבות נפ'

וטי    ושבע תועבת  נפשו

פירק   ושבע תוע'   נפ'

מינ    ושבע תועבת  נפשו

פריז   ושבע תועבות נפשו

דפוס   ושבע תועבות נפשו

ג01    ושבע תועבת  נפשו

ירו1   ושבע תועבת  נפשו עינים רמות לשון שקר וידים שופכות דם נקי

או3    ושבע

או51   ושבע תועבת  נפשו

ששון   ושבע תועבות נפשו עינים רמות לשון שקר וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   לב חורש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח כזבם עד

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             ר'   מאיר ורבנין ר'  מאיר

וטי                             ר'   מאיר ורבנן  ר'  מאיר

פירק                            ר'   מאיר ורבנין ר'  מאיר

מינ                             ר'   מאיר ורבנן  ר'  מאיר

פריז                            ר'   מאיר ורבנין ר'  מאיר

דפוס                            ר'   מאיר ורבנן  ר'  מאיר

ג01                             ר'   מאיר

ירו1   שקר ומשלח מדנים בין אחים רמ"א

או3                             רמ"א

או51                            ר'   מאיר ורבנן  ר"מ

ששון                            ר"מ       ורבנן  ר"מ

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'  שש ושבע  הרי   שלש  עשרה ורבנין אמ'        שבע

וטי    אמ'  שש ושבע  הרי   שלש  עשרה ורבנן  אמרין      שבע

פירק   אמ'  שש <...>       שלש  עשרה ורבנין אמר'       שבע

מינ    אומר שש ושבע  הרי   שלש  עשרה רבנן   אמרין      שבע

פריז   א'   שש ושבע  הרי   שלש  עשרה ורבנין אמרין      שבע

דפוס   אומ' שש ושבע  הרי   י"ג       ורבנין אמ'        שבע

ג01    או'  שש ושבע  הר<.. ..>ש עשרה ורבנן  אמרין כולם שבע

ירו1        שש ושבע        י"ג       רבנין  אמרין      שבע הן

או3         שש ושבע  הרי   י"ג       רבנין  אמרי       שבע הן

או51   או'  שש ושבע  הרי   שלש  עשרה רבנ'   אמרי       שש  הן

ששון   אמ'  שש ושבע  הרי   י"ג       ורבנן  אמרי       שבע הן

--------------------------------------------------------------------

לונ              מה  מקימין  רבנן       שבע              זו

וטי              מה  מקימין  רבנן       שבע              זו

פירק             מה  מקיימין רבנין      וש<..            ...

מינ              מה  מקיימין רבנן  אמ'  שבע              זו

פריז             מה  מקיימין רבנן       שבע              זו

דפוס                 מקיימין            ושבע  דכתי'      זו

ג01    [(מה מק') מה  מקימין  רבנין כולם שבע   (אלא)] אלא זה

ירו1             ומה מקיימין רבנין      ושבע             זו

או3              ומה מקיימין רבנין      ושבע             זו

או51             ומה מקיימין רבנן       שבע              זו

ששון             ומה מקיימי  רבנין      ושבע             זו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שביעות      שק?ש?ה כנגד כולם ואי   זה זה זה משלח מדנים

וטי    שביעית      שקשה   כנגד כולם ואי   זה זה זה משלח מדנים

פירק               ..>קשה כנגד כולן ואיזה זה זה    משלח מדנים

מינ    שביעית שהיא קשה    כנגד כולו

פריז   שביעית      שקשה   כנגד כולם ואיזה זה זה    משלח מדנים

דפוס   שביעית      שקשה   כנגד כולם ואי   זה זה    משלח מדנים

ג01    שביעי  שהוא שקול   כנגד כולם ואיזה זה       יפיח <...>

ירו1   שביעית שהיא קשה    כנגד כלם

או3    שביעית שהיא קשה    כנגד כולן

או51   שביעית שהיא קשה    כנגד כלם

ששון   שביעית שהיא        כנגד כולם ואי   זו       משלח מדנים

--------------------------------------------------------------------

לונ    בין אחים ואילו הן       עינים רמות לשון (מה ק) שקר וידים

וטי    בין אחים ואלו  הן       עינים רמות לשון        שקר וידים

פירק   בין אחים ואילו הן       עינים רמות לשון        שקר וידים

מינ             ואילו הן נגעים עינים רמות לשון        שקר וידים

פריז   בין אחים ואילו הן       עינים רמות לשון        שקר וידים

דפוס   בין אחים ואלו  הן       עינים רמות לשון        שקר וידים

ג01

ירו1

או3

או51

ששון   בין אחים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שופכות     דם נקי לב חורש מחשבות און     רגלים ממה'   לרוץ

וטי    שופכות     דם נקי לב חורש מחשבות אוון    רגלים ממהרות לרוץ

פירק   שפ?י/ו?כות דם נקי לב חרש  מחשבות א?ו/י?ן רגלים ממהרות לרוץ

מינ    שופכות     דם נקי לב חורש מחשבות און     רגלים ממהרות לרוץ

פריז   שופכות     דם נקי לב חורש מחשבות און     רגלים ממהרות לרוץ

דפוס   שופכות     דם נקי לב חורש מחשבות און     רגלים ממהרות לרוץ

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לר'  יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים אמ"ר

וטי    לרעה יפיח כזבים עד שקר משלח  מדנים בין אחים א"ר

פירק   לרעה יפיח כזבים עד שקר ומש'  מד'   בין אח'  אמ'  ר'

מינ    לרשע יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים א"ר

פריז   לרעה יפיח כזבים עד שקר משלח  מדנים בין אחים א"ר

דפוס   לרעה יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים ואמר ר'

ג01                    עד שקר ומשלח מדנים בין אחים א'   ר'

ירו1                                               אמר  ר'

או3                                                א"ר

או51                                               א"ר

ששון                                               א"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יוחנן כולם   לקו בצרעת

וטי    יוחנן וכולם  לקו בצרעת

פירק   יוחנן וכולן  לקו בצרעת

מינ    יוחנן דכולן  לקו בצרעת

פריז   יוחנן וכלם   לקו בצרעת

דפוס   יוחנן וכולן  לקו בצרעת

ג01    אלעסה וכולהם לקו בצרעת

ירו1   יוחנן וכלן   לקו בצרעת

או3    יוחנן וכולן  לקו בצרעת עינים רמות לשון שקר וידים שופכות

או51   יוחנן וכלם   לקו בצרעת עינים רמות לשון שקר וידים שופכות

ששון   יוח'  ובכולן לקו בצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    דם נקי לב חורש מחשבות און ורגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח

או51   דם נקי לב חורש מחשבות און ורגלים ממהרות לרוץ לרעה יפיח

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        עינים רמות

וטי                                        עינים רמות

פירק                                       עינים רמות

מינ                                        עינים רמות

פריז                                       עינים רמות

דפוס                                       עינים רמות

ג01                                        עינים רמות

ירו1                                       עינים רמות אלו

או3    כזבים לשון שקר ומשלח מדנים בין אחים עינים רמות אלו

או51   כזבים עד   שקר ומשלח מדנים בין אחים עינים רמות אלו

ששון                                       עינים רמות אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    <..>נות ציון ויאמר יי יען כי גבהו וגו' ר' חנ[י]נה פתר קרייה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    מבנות ציון                    יען כי גבהו בנות  ציון

וטי    מבנות ציון           ויאמר יי יען כי גבהו בנות  ציון ותלכנה

פירק   מבנות ציון                    יען    גבהו בנות  ציון וג'

מינ    מבנות ציון                    יען כי גבהו בנות  ציון ותלכנה

פריז   מבנות ציון           ותאמר לו יען כי גבהו בנות  ציון ותלכנה

דפוס   מבנות ציון     דכתיב          יען כי גבהו בנות  ציון ותלכנה

ג01    בבנות ציון ממש                יען כי גבהו <...>

ירו1   בנות  ציון     דכתי' ויאמר יי יען כי גבהו בנות  ציון

או3    בנות  ציון     דכתי'          יען כי גבהו בנות  ציון

או51   בנות  ציון     דכתי'          יען כי גבהו בנות  ציון (ות)

ששון   בנות  ציון     דכתי' ויאמר יי יען כי גבהו בנות  ציון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    נטויות גרון ומסקרות עינים

פירק

מינ    נטויות גרון ומשקרות עינים הלוך וטפ' תלכנה וברגליהם תעכסנה

פריז   נטויות גרון ומסקרות עינים

דפוס   נטויות גרון ומסקרות עינים

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                  יען כי גבהו בנות ציון דהוה     שיפן   ברומחין

וטי                                        דהון     שיפן   כרומיחין

פירק                 יען כי גבהו בנות ציון דהוון    שייפן  ברמחין

מינ                  יען כי גבהן בנות ציון דהואה    שיפן   ברומיהן

פריז                                       דהון     שיפן   ברומחין

דפוס   וכתי' ושפח יי             בנות ציון דהווין   שייפין כרומחין

ג01                                        שהיו

ירו1                                       דהוה     שופן   ברומחיהון

או3                                        דהון     שופן   ברומחיהון

או51                                       ד()[ה]ון שופן   ברומחיה[ו]ן

ששון                                       כמו      שיפא   ברומחין

--------------------------------------------------------------------

לונ            ומהלכין בגסות רוח    ותלכנה נטויות גרון

וטי            ומהלכין בגסות רוח    ותלכנה נטויות גרון אמרו

פירק           ומהלכן  בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון

מינ            ומהלכן  בגסות רוח    ותלכנה נטויות גרון

פריז           ומהלכות בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון אמרו

דפוס           ומהלכן  בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון

ג01            מהלכות  בגסות [ה]רוח ותלכנה נטויות גרון

ירו1           ומהלכן  בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון

או3            ומהלכין בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון

או51           ומהלכין בגסות הרוח   ותלכנה נטויות גרון

ששון   (ומגלח) ומהלכין בגסות        ותלכנה נטויות גרון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שהייתה אחת מהן לובשת  תכשיטיה  והיה  מטה  את  גרונה

וטי    כשהיתה אחת מהן לובשת  תכשיטיה  היתה  מטה  את  גרונה

פירק   שהיתה  אחת מהן לובשת  תכשיטיה  והיתה מטה  את  גרונה

מינ    כשהית' אחת מהן לובשת  בתכשיטיה היתה  מטה  את  גרונה לכאן

פריז   כשהיתה אחת מהן לובשת  תכשיטיה  היתה  מטה  את  גרונה

דפוס   שהיתה  אחת מהן לובשת  תכשיטיה  והיתה מטה      גרונה

ג01    כשהיתה אחת מהם מתקשטת          היתה  מ<.. ... ..>נה לכן

ירו1   כשהיתה א'  מהם לובשת  תכשיטיה  היתה  מטה      גרונה לכאן

או3    כשהיתה אחת מהן לובשת  תכשיטיה  היתה  נוטה     גרונה לכאן

או51   כשהיתה אחת מהן לובשת  תכשיטיה  היתה  מטה      גרונה לכאן

ששון   כשהיתה א'  מהן לובשת  תכשיטיה  היתה  נוטה     גרונה לכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ          בשביל להראות    תכשיטיה   ומסקרות (ל)עינים ר'

וטי          בשביל להראות    תכשיטיה   מסקרות  עינים    רבי

פירק         בשביל להראות    תכשיטיה   ומסקרות עינים    ר'

מינ    ולכאן בשביל להראות את תכשיטיה   ומשקרות עינים    רבי

פריז         בשביל להראות    תכשיטיה   מסקרות  עינים    ר'

דפוס         בשביל להראות את תכשיטיה   ומסקרות עינים    ר'

ג01    ולכן  כדי   להראות    תכשיטיה   ומסקרות עינים    ר'

ירו1   ולכאן בשביל להראות את תכשיטיה   ומסקרות עינים    ר'

או3    ולכאן בשביל להראות    תכשיטיה   ומשקרות עינים    ר'

או51   ולכאן בשביל להראות    תכשיט[י]ה ומשקרות עינים    ר'

ששון   ולכאן בשביל להראות את תכשיטיה   ומשקרות עינים    ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניסי דקיסרי  אמ' שהיו סוקרות      עיניהם  בסיקרא ר'

וטי    ניסי דקיסרי  אמר שהיו סוקרות      עיניהם  בסקרא  ור'

פירק   ניסי דקיסרין א'  שהיו סוקרות      עיניהם  בסיקרא ר'

מינ    ניסי דקיסרי  אמ' שהיו משקרות      עיניהם  בסיקרא ר'

פריז   ניסי דקיסרי  א'  שהיו סוקרות      עיניהם  בסיקרא וריש

דפוס   מני  דקיסרי  אמ' שהיו מסקרות      עיניהם  בסיקרא וריש

ג01    נסה  דקיסרין א'  שהיו מסקרות [את] עיני<.. ..>רה  ר'

ירו1   אסי  דקסרי   אמ' שהיו מסקרות      עיניהם  במקדחת רשב"ל

או3    אסי  דקיסרי  אמ' שהיו מסקרות      עיניהן  במקראת רשב"ל

או51   אסי  דקיסרי  אמ' שהיו משקרות      עיניהם  במקדחת רשב"ל

ששון   יוסי דקסרי   אמ' שהיו משקרות      עינים   בסקרין רשב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    שמע'  בן לקיש אמ' בקלורית  אדומה

וטי    שמעון בן לקיש אמ' בקלרית   אדומה

פירק   שמע'  בן לקיש א'  בקולרית  אדומה

מינ    שמעון בן לקיש אמ' בקלורית  אדומה פי' כוחל אדום ודומה לאחד

פריז            לקיש א'  בקלרות   אדומה

דפוס            לקיש אמ' בקלוריא  אדומה

ג01    שמעון בן לקיש א'  בקלורית  אדומה

ירו1                 אמ' בקולרית  אדומה

או3                  אמר בקילורית אדומה

או51                 אמ' בקילורית אדומה

ששון                 אמ' בקלורית  אדומה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   הלוך וטפוף תלכנה כשהייתה אחת מהלכת

וטי                   הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

פירק                  הלך  וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

מינ    ממיני (אדם) דם הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכ'

פריז                  הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

דפוס                  הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

ג01                   הלך  וטפף  תלכנה כשהיתה  אחת מהם   ארוכה

ירו1                  הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

או3                   הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

או51                  הלוך וטפוף תלכנה כשהיתה  אחת מהן   ארוכה

ששון                  הלוך וטפוף תלכנה         א'  מהן   ארוכה

--------------------------------------------------------------------

לונ    היתה מביאה שתי קצרות אחת    מיכן   ואחת מיכן

וטי    היתה מביאה שתי קצרות אחת    מיכן   ואחת מיכן

פירק   היתה מביאה שתי קצרות אחת    מיכן   ואחת מיכן

מינ    היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מכאן

פריז   היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מכאן

דפוס   היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מכאן

ג01    ה<.. ..>אה שתי קצרות ומהלכת ביניהם

ירו1   היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מכאן

או3    היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מיכאן

או51   היתה מביאה שתי קצרות אחת    מכאן   ואחת מכאן  (ואחת)

ששון   היתה מביאה שתי קצרות א'     מכאן   וא'  מכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדי       שתיראה טיפה   על גביהן  כשהיתה    אחת מהן   קצרה

וטי    כדי       שתיראה טיפא   על גביהן  כשהיתה    אחת מהן   קצרה

פירק   כדי       שתראה  טפה    על גביהן  כשהיתה    אחת מהן   קצרה

מינ    כדי       שתראה  טפח    על גביהן  וכשהיתה   אחת מהן   קצרה

פריז   כדי       שתראה  טיפה   של גביהן  כשהיתה    אחת מהן   קצרה

דפוס   כדי       שתראה  ארוכה            וכשהיתה   אחת מהן   קצרה

ג01    כדי  שתהא נראת   טפה    על גביהם  וכשהיתה   אחת ?מהם? קצרה

ירו1   כדי  שתהא נראית  ארוכה  על גביהן  וכשהיתה   אחת מהן   קצרה

או3      שתראה  ארוכה  על גביהון וכשהיתה   אחת מהן   קצרה

או51   [כדי שתהא נראית  ארוכה] על גביהן  [ו]כשהיתה אחת מהן   קצרה

ששון   עד        שתראה  טופפת  על גביהן  כשהיתה    א'        קצרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    היתה                       לובשת          קודקודין

וטי    היתה                       לובשת          קורדקין

פירק   היתה                       לובשת          קורדיקון

מינ    היתה                       לובשת          קורדקון

פריז   היתה                       לובשת          קוריקין     קורדקין

דפוס   היתה מביאה שתי קצרות והיתה נותנת   ברגליה קונדיריקון

ג01    היתה                       ?לו?בשת        קורדקין

ירו1   היתה                                      קורדקסין

או3    היתה                       לובשת          קורדקסין

או51   היתה                       לובשת          קורדיק[ס]ין

ששון   היתה                       לובשת          קורדיקין

--------------------------------------------------------------------

לונ    עובין

וטי    עובין

פירק   עבין

מינ    עבין  פאפיטי בלע'

פריז   שבין

דפוס   עבה

ג01    עבה               ומביאה שתי (קצרות) [ארוכות] ומהלכת ביניהם

ירו1   עבין

או3    עבין

או51   עבין

ששון   עבין

--------------------------------------------------------------------

לונ    כדי      שתיראה ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' אבא  בר

וטי    כדי      שתראה  ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' אבא  בר

פירק            שתיראה ארוכה וברג'    תעכסנה    ר' אבא  בר

מינ    כדי      שתראה  ארוכה וברגליהן תעכסנה    ר' איסי

פריז   כדי      שתראה  ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' אבא  בר

דפוס   כדי      שתראה  ארוכה וברגליהן תעכסנה    ר' אבא  בר

ג01    כדי שתהא נראת   בחורת וברגליהם תעכסנה א' ר' אבא  בר

ירו1   כדי שתהא        ארוכה וברגליהן תעכסנה    ר' איסי

או3    כדי      שתראה  ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' איסי

או51       שתהא רואה   ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' יוסי

ששון   כדי      שתראה  ארוכה וברגליהם תעכסנה    ר' אבא  בר

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהנא אמ' שהייתה צורה צורת דרקון במנעלה       ורבנין מרין

וטי    כהנא אמר שהיתה  צורה

פירק   כהנא א'  שהיתה  צורת צורת דרקון במנעלה       ורבנין אמרין

מינ         אמ' שהיתה  צרה  צורה דרקון במנעליה      רבנן   אמרין

פריז   כהנא א'  שהיתה       צורה

דפוס   כהנא אמ' שהיתה       צורת דרקון במנעליה      ורבנין אמ'

ג01    כהנה     שהיתה  צרה  צורת דרקון (ב)[על]מנעלה ורבנן  אמ'

ירו1            שהיתה  צרה  צורת דרקון במנעליה      רבנין  אמרין

או3         אמ' שהיתה  צרה  צורת דרקון במנעליה      רבנין  אמרי'

או51        אמ' שהיתה  צרה  צורת דרקון במנעליה      ורבנין אמרי

ששון   כהנא אמ' שהיתה       צורת דרקון במנעליה      ורבנין אמרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    היתה              מביאה    שלפוחית    שלתרנגול       וממלא

וטי                                                         וממלא

פירק   שהיתה             מביאה של פוחית   של תרנגול         וממלא

מינ    שהיתה             מביאה    שלפוחית של תרנגול         וממלאה

פריז                                                        וממלא

דפוס   היתה              מביאה    שפופרת  של ביצה     והיתה ממלאה

ג01    (ש)היתה (אחת מהם) מביאה    שלפוחית    שלתרנגול       וממלה

ירו1   שהיתה             מביאה    שלפוחית של תרנגול         וממלאה

או3    שהיתה             מביאה    שלפוחית של תרנגול         וממלאה

או51   שהיתה             מביאה    שלפוחית של תרנגול         וממלאה

ששון   שהיתה             מביאה    שלפוחית של תרנגול   והיתה ממלאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותה                אפו[ב]לסמון ונותנת        אותה תחת

וטי    אותו                אפופלסמון   ונותן         אותו בין()

פירק   אותה                אפובלסמון   ונותנת        אותה תחת

מינ    אותה     (פיפסלמון) [פיפלסמון]  ונותנה        אותו בין

פריז   אותה                אפיפלסמון   ונותן         אותו בין

דפוס   אותה                אפילסמון    ונותנת        אותה תחת

ג01    אות?ה/ם?            פילסמון     ונותנת        אותה בין

ירו1   אותו     שלפוחית    אפרסמון     ונותנת        אותו בין

או3    אותו                אפרסמון     ו[נו]תנ(ח)[ת] אותה בין

או51   אותו                אפרסמון     ונותנת        אותו בין

ששון   אותה                אפרסמון     ונותנת             תחת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עקיבה במנעלה        וכשהייתה רואה כת       שלבחורין

וטי    עקיבה למנעלה        וכשהיתה  רואה כת       שלבחורים

פירק   עקיבא במנעלה        וכשהיתה  רואה כת       שלבחורים

מינ    עקיבה למנעלה  ובשעה שהיתה    רואה כת  של   בחורים

פריז   עקיבה למנעלה        וכשהיתה  רואה כת  של   בחורים

דפוס   עקיבה במנעלה        וכשהיתה  רואה כת  של   בחורים

ג01    עקיבה למנעלה  וכיון שהיתה    מגעת לכת [של] בחורים

ירו1   עקיבה לסנדלה  ובשעה שהיתה    רואה כת  של   בחורי'

או3    עקביה לסנדלה  ובשעה שהיתה    רואה כת  של   בחורים

או51   עקבה  לסנדלה        וכשהיתה  רואה כת  של   בחורי'

ששון   עקבה  במנעליה       וכשהיתה  רואה כת  של   בחורי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    היתה רופסת עליה והיה

וטי    היתה דופקת עליו היתה

פירק   היתה רופסת עליה והיה

מינ    היתה רופסת עליו והיתה

פריז   היתה דופקת עליו היתה

דפוס   היתה רופסת עליה והיתה

ג01    היתה דורכת עליה והיא  נבקעת (וריחה יוצא ממנה ומפקפקתם)

ירו1   היתה רופסת עליה והיה

או3    היתה רופסת עליה והיתה

או51   היתה דורסת עליה והיה

ששון   היתה תופפת עליה והיה

--------------------------------------------------------------------

לונ          אותו הריח מפעפע  בהן  כריסה      של         והיה

וטי          אתו  הרוח מפעפע  בהן  כאורים הזה    שלעכנה

פירק         אותו הרוח מפעפע  בהן  כארס       של עכנא    והיה

מינ          אותו הריח מפעפע  בהן  בריחם  הזה של עכנה

פריז         אותו הרוח מפעפע  בהן  כאירים הזה של עננא

דפוס         אותו הריח מפעפע  בהן  כארס       של עכנה    והיה

ג01    [והיה אותו הריח מפעפיע בהם] ככריסה        שלחכינה והיה

ירו1         אותו הריח מפעפע  בהן  כארס   הזה של עכנא

או3          אותו הריח מפעפע  בהם  כארס   הזה של עכנא

או51         אותו הריח מפעפע  בהן  כארס   הזה של עכנה

ששון         אותו הריח מפעפע  בה   כארס       של עכנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    הק'   או'  לירמיהו מה אילו עושות כן     יקומו יגלו  מיכן

וטי

פירק   הקב"ה אומר לירמיהו מה אילו עושות כן     יקומו יגלו  מיכן

מינ

פריז

דפוס   הקב"ה אומ' לישעיה  מה אלו  עושות כאן    יקומו ויגלו מיכן

ג01    הקב"ה או'  לירמיה  מה אילו עושות כן           יגלו  מיכן

ירו1

או3

או51

ששון   אהב"ה      לישעיהו מה אלו  עושות כא<..> יקומו ויגלו מכאן

--------------------------------------------------------------------

לונ    והיה ירמיהו         או'  להן        עשו  תשובה עד שלא

וטי    והיה ירמיה          אומר להן        עשו  תשובה עד שלא

פירק   והיה ירמיהו         אומ' להן        עשה  תשובה עד שלא

מינ    והיה ירמיה          אומר להן        עשו  תשובה על שלא

פריז   והיה ירמיה          אומ' להן        עשות תשובה עד שלא

דפוס   והיה ישעיה          אומר להם        עשו  תשובה עד שלא

ג01    והיה ירמיה[ו]       או'  להן בנותיי עשו  תשובה עד שלא

ירו1   היה  ירמיה    הנביא אומ' להם        עשו  תשובה עד שלא

או3    היה  ירמיה          אומ' להם        עשו  תשובה עד שלא

או51   היה  ישעיה          אומ' להן        עשו  תשובה עד שלא

ששון   והיה ישעיה          או'             עשו  תשובה עד שלא

--------------------------------------------------------------------

לונ    יבואו       שונאים                      אמ'    לו אם  יבואו

וטי    יבאו        שונאים                      אמרו   לו אם  באו

פירק   יבואו       שונאים                      אמרו   לו אם  יבאו

מינ    יבאו        שונאים                      אמרו   לו אם  כאן

פריז   יבאו        שונאים                      אמרו   לו אם  באו

דפוס   יבאו  עליכם שונאים                      אמרו      אם  יבאו

ג01    יבואו       השונאים ויגלו אתכן מיכן

ירו1   יבואו       השונאים                     אומרות    אם  יבואו

או3    יבאו        שונאים                      אומרות    ואם יבואו

או51   יבואו       שונאי'                      אומרות    אם  יבואו

ששון   יבואו       שונאי'                  והם אומ'      אם  יבואו

--------------------------------------------------------------------

לונ    שונאים  עלינו מה  הם  יכולים לעשות לנו      האומרים ימהר

וטי    שונאים  עלינו מה  הן  יכולין לעשות לנו      האומרים ימהר

פירק   שונאים  עלינו מה  הן  יכולין לעשות לנו      האמרים  ימהר

מינ    שונאים  עלינו מה  הן  יכולין לעשות לנו הה"ד האומרי' ימהר

פריז   שונאים  עלינו מה  הם  יכולין לעשות לנו      האומרים ימהר

דפוס   שונאים  עלינו מה  היו יכולים לעשות     שנ'  האומרים ימהר

ג01                  ומה היו אומרות                        ימהר

ירו1   השונאי'       מה  הן  יכולין לעשות לנו הה"ד האומרים ימהר

או3    השונאי'       מה  הן  יכולין לעשות לנו הה"ד         ימהר

או51   שונאים        מה  הם  יכולין לעשות לנו הה"ד האומרי' ימהר

ששון   שונאי'        מה      יכולי' לעשות לנו הה"ד האומרים ימהר

--------------------------------------------------------------------

לונ    יחישה מעש'  למען נראה

וטי    יחישה מעשהו למען נדע  ותקרב ותבואה עצת קדוש       למען

פירק   יחישה וג'

מינ    יחיש' מעשהו למען נראה

פריז   יחישה מעשהו למען נדע  ותקרב ותבאה  עצת קדוש ישראל למען

דפוס   יחישה מעשהו למען נראה

ג01    יחישה מעשהו למען נראה

ירו1   יחישה מעשהו למען נראה

או3    יחישה מעשהו למען נראה

או51   יחישה מעשהו למען נראה

ששון   יחישה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               דוכסא

וטי    נראה למען ניראה                            דוכסא

פירק                                              דוכסא

מינ                                               דוכספא

פריז   נראה                                       דוכסא

דפוס                                              דוכוסא

ג01         למען ניראה                            דוכוס

ירו1                        כל אחת ואחת     אומרת דוכוס

או3                    היתה כל אחת וא'  מהן אומרת דכוס

או51                   היתה כל אחת ואחת     אומרת ד[ו]כוסא

ששון                                              דוכוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    רואה  אותי      ונוטל    אותי איפרכוס רואה  אותי ונוטל

וטי    רואה  אתי       ונוטל    אתי

פירק   רואה  אותו      ונוטל    אותי איפרכוס ורואה אותי [ו]נוטל

מינ    רואה  אותי      ונוטל    אותי אפרכיס        אותי ונוטל

פריז   רואה  אני  נוטל ונטל     אותו

דפוס   רואני           ונוטל    אותי אפרכוס  רואה  אותי ונוטל

ג01    רואה  אותי      ונטל[נ]י לאשה איפרכוס רואה  אותי ונ?ו?טלנ[י

ירו1   רואה            ונוטל    אותי אפרכוס  רואה       ונוטל

או3    רואה            ונוטל    אותי

או51   רואה  אותי      ונוטל    אותי איפרכוס רואה  אותי ונוטל

ששון   רואה  אותי      ונוטל    אותי אפרכוס  רואה  אותי ונוטל

--------------------------------------------------------------------

לונ        אותי   איסטרטילטין     רואה אותי ונוטל אותי ומשיבי

וטי                                                    ומושיבו

פירק       [אותי] איסטרטיליס      רואה אותי ונוטל אותי ומושיבו

מינ        אותי   איסטראליטוס     רואה אותי ונוטל אותי ומושיבי

פריז                                                   ומושיבו

דפוס       אותי   איסטרטליטוס     רואה אותי            ומושיב

ג01    לו] לאשה

ירו1       אותי   איסרטיאוסיס     רואה      ונוטל אותי ומושיבי

או3               איסטרטיא    טיס רואה      ונוטל אותי ומושיבי

או51       אותי                                        ומושיבני

ששון       אותי                                        ומושיבי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותי בקרוכין         ותקרב ותבואה   עצת קדוש יש'   ונדעה

וטי    עמו  בקרו()[כ]ין     ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישר'  ונדעה

פירק        בקרובין         ותקרב ותב[ואה] עצת קדוש ישר'  ונדעה

מינ    עמו  בקאריכון        ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

פריז        בקרובין         ותקרב ותבאה    עצת קדוש ישראל ונדעה

דפוס   אותי בקרון       הוי ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

ג01                         ותקרב ותבאה    עצת קדוש ישראל ונדעה

ירו1   עמו  בקרובין         ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

או3    עמו  בקרונין         ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

או51        בקרון           ותקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

ששון        בקרון           יתקרב ותבואה   עצת קדוש ישראל ונדעה

--------------------------------------------------------------------

לונ           ונדע        דמן   דהוא   קיימא  אם    דילה     אם

וטי                       דמן   דהיא   קיימא  אם    דילן     ואם

פירק          נדע         דמן   דהוא   קיימא        דילן     או

מינ           נדע      על מה    היא    קיימא  אם על דילן     אם

פריז                      דמן   דהיא   קימא   אם    דילן     ואם

דפוס          נדע         דמן   הוא    דקיימא       דילן     או

ג01           נ?ו/י?דע על (ד)מן [ד]היא קיימת     על דידן     או

ירו1   (אותם) ונדעה    על מאן          קיימא  אי על דילן     אי

או3                    על מה           קיימא     על דילן     או

או51                   על מה           קיימן     על די?ל/ד?ן או

ששון          ונדע        דמן   הוא    קיימ'        דילן     או

--------------------------------------------------------------------

לונ       דילין  כיון  שגרמו עוונות ובאו   שונאים      היו

וטי       דיליה  כיון  שגרמו עוונות ובאו   שונאין      היו

פירק      דיליה  כיון  שגרמו העונ'  ובאו   השונאים     היו

מינ    על דיליה  כיון  שגרמו עונות  ובאו   שונאין      היו

פריז      דיליה  כיון  שגרמו עונות  ובאו   שונאים      היו

דפוס      דיליה  כיון  שגדלו עונות  ובאים  השונאים     היו

ג01    על ד<..>ה וכיון שגרמו עוונות ניכנסו השונאים לשם היו

ירו1   על דילה   כיון  שגרמו העונות ובאו   שונאי'      היו

או3    על דיליה  כיון  שגרמו העונות ובאו   השונאים     היו

או51   על דיליה  כיון  שגרמו העונות ובאו   השונאים     היו

ששון      דיליה  כיון  שגדלו העונות ובאו   השונאים     היו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתקשטות ויוצאות         לפניהם כזונות      דוכסא   רואה

וטי    מתקשטות ויוצאות         לפניהם כזונות      דוכסא   רואה

פירק   מתקשטות ויוצאות         לפניהם כזונות      דוכסא

מינ    מתקשטות ויוצאות         לפניהן כזונות      דוכספא  ראה

פריז   מתקשטות ובאות           לפניהם כזונות      דוכסא   רואה

דפוס   מתקשטות ויוצאות         לפניהם כזונות      דוכוס   ראה

ג01            יוצאות  מקושטות לפניהם כזונות והיה דוכוס   רואה

ירו1   מתקשטו' ויוצאו'         לפניהם        היו  דוכוסין

או3    מתקשטות ויוצאות         לפניהם        היו  דוכוסי'

או51   מתקשטות ויוצאו'         לפניהם        היו  דוכסין

ששון   מתקשטות ובאות           לפניהם כזונות      דוכוס   רואה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אותה     ונוטל  אותה איפרכוס  רואה אותה איפרכוס רואה אותה

וטי    אותה     ונוטל  אותה היפרכוס                    רואה אותה

פירק

מינ    אותה     ונטל   אותה אפרכס                      ראה  אותה

פריז   אותה     ונוטל  אותה הפרכוס                     רואה אותה

דפוס   אותן     ונוטלן      אפרכוס                     רואה אותן

ג01    אחת  מהן

ירו1                        ואפרכין

או3                         ואיפרכין

או51                        ואפרכין

ששון   אותה     ונוטלה      אפרכוס

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונוטל  אותה אסטרטולין    רואה  אותה ונוטל   אותה והושיבה

וטי    ונוטל  אותה איסטרטילטיס  רואה  אותה ונוטל   אותה והושיבה

פירק                            רואה  אותה ונוטל   אותה ומושיבה

מינ    ונטל   אותה איסטראליטוס  ראה   אותה ונטל    אותה

פריז   ונוטל  אותה איסטרטילטיס  רואה  איתה ונוטל   אותה והושיבו

דפוס   ונוטלן      אסטרטליטיס   רואה  אותן ונוטלן       ומושיב

ג01                                        ומעלה        ומושיבה

ירו1               ואיסרטיאוסין רואות אותן ונוטלין אותם ומושיבות

או3                ואיסטיאוסין  רואין אותן              ומושיבי'

או51                            רואין אותן ונוטלין אותן ומושיבין

ששון                            רואה  אותה ונוטלה       ומושיבה

--------------------------------------------------------------------

לונ         עמו  בקרוכין      א'   הק'

וטי         עמו  בקרוכין      א'   הקב"ה

פירק        עמו  בקרובין           הקב"ה

מינ                           אמ'  הקב"ה

פריז        עמו  בקרובין      א'   הקב"ה

דפוס   אותן      בקרון        אמר  הקב"ה

ג01         על   קרוכין   שלו והיה הקב"ה דן בלבו ל?ז/ו?אמר

ירו1   אותן עמהם בקרוביאה     אמ'  הקב"ה

או3    אותן עמהם בקרביאה      אמ'  הקב"ה

או51   אותן עמהם בקרוניאה     אמ'  הב"ה

ששון             בקרון             אהב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לא קיימא     דילהון                         מה עשה

וטי    לא קיימא     דילהון                         מה עשה

פירק   לא קיימא     דילהון                         מה עשה

מינ       נקימה  על דילהן                          מה עשה

פריז   לא הון                             מה עשה

דפוס   לא קיימא     דילי                           מה עשה

ג01    הא קמת    על דידהין דידהין קמת ודידי לא קמת מה עשה

ירו1      נקיימה על דילהון                         מה עשה

או3       נקימא  על דילהון                         מה עשה

או51      נקימה  על דילהון                         מה עשה

ששון   לא קיימא     דילהון                         מה עשה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                וספח  יי

וטי                                                וסיפח יי

פירק                                               וסיפח יי

מינ                                                וספח  יי

פריז                                               וספח  יי

דפוס                                               ושפח  יי

ג01    להן הקב"ה א"ר לעזר הלקה אותן בצרעת [מה טע'] וספח  יי

ירו1                                               ושפח  יי את

או3                                                ושפח  יי

או51                                               ושפח  יי

ששון                                               וספח  יי

--------------------------------------------------------------------

לונ          קדקד        בנ'    ציון                   ר' לעזר

וטי          קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

פירק         קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

מינ          קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

פריז         קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

דפוס         קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

ג01          קדקד        בנות   ציון ואין ספח אלא צרעת

ירו1   (בנות קדקד):[קדקד בנות]  ציון                   ר' אלעזר

או3          קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעזר

או51         קדקד        בנות   ציון                   ר' אלעז'

ששון         קדקוד       ב[נו]ת ציון                   ר' אלעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור'  יוסי בר' חנינה ר' לעזר   אמ'  הלקה  אותם  בצרעת

וטי    ור'  יוסי בר  חנינא ר' אלעזר  א'   הילקה אותם  בצרעת

פירק   ור'  יוסי בר' חני'  ר' אלעז'  א'   חלקן        בצרעת

מינ    ור'  יוסי ב"ר חנינא ר' אלעזר  אומ' הילקא אותן  בצרעת

פריז   ור'  יוסי בר' חנינה ר' אלעזר  אמ'  הלקה  אותן  בצרעת

דפוס   ור'  יוסי ב"ר חנינא ר' אלעזר  אומר הלקן        בצרעת

ג01

ירו1   ור'  יוסי ב"ר חנינא ר' אלעזר  אמ'  הלקה  אותן  בצרעת

או3                                  אמ'  הלקה  אותם  בצרעת

או51   [ור' יוסי בר' חנינא ר' אלעז'] אמ'  הלקה  אותן  בצרעת

ששון   ור'  יוסי בר  חני'  ר' אלעז'  אמ'  הלקן  בצרעת דברי  ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ          המד"א             ולשאת ולספחת        ולבהרת

וטי          היך    מה דאת אמר ולשאת ולספחת        ולבהרת

פירק         כמדתמר            לשאת  ולספחת

מינ          הה"ד              ולשאת ולספחת        ולבהרת

פריז         כד"א              ולשאת ולספחת        ולבהרת

דפוס         כדכתיב            ולשאת ולספחת

ג01          כמה       דאת א'  ולשאת ולספחת

ירו1         הה"ד              ולשאת ולספחת

או3          כד"א              ולשאת ולספחת ולספחת ולבהרת

או51         כד"א              ולשאת ולספחת        ולבהרת

ששון   אלעז' כד"א              ולשאת ולספחת        ולבה<..>

--------------------------------------------------------------------

לונ    ור' יוסי בר' חנינה אמ'  העלה על   ראשן   משפחות   משפחות

וטי    ור' יוסי בר  חנינא אמר  העלה על   ראשן   משפחות   משפחות

פירק   ר'  יוסי בר' חנינא א'   העלה על   <...>  משפחות   משפחות

מינ    ר'  יוסי ב"ר חנינ' אמ'  העלה [על] ראשון  משפחות   משפחות

פריז   ר'  יוסי בר' חנינא א'   העלה על   ראשן   משפחות   משפחות

דפוס   ר'  יוסי בר  חנינא אמר  העלה על   ראשן   משפחות   משפחות

ג01    ר'  יוסה בן  חנינה א'   העלה      ראשן   מש?פ?חות משפחות

ירו1   ר'  יוסי           אומ' העלה על   ראשיהם משפחות   משפחו[ת]

או3    ר'  יוסי בר  חנינא אמ'  העלה על   ראשיהן משפחות   משפחות

או51   ר'  יוסי בר' חנינא אמ'  העלה על   ראשיהן משפחות   משפחות

ששון   ר'  יוסי בר  חני'  אמ'  העלה על   ראשיהן משפחו'   משפחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    של כינים   ור' חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחות

וטי       שלכנים  ור' חייא בר  אבא בר אבא אמ' עשאן      שפחות

פירק   של כינים   ר'  חייא בר  אבא        א'  עשאן      שפחות

מינ    של כינים   ר'  חייא ב"ר אבא        אמ' עשאן      שפחות

פריז   של כנים    ר'  חייא בר  אבא        א'  עשאן      שפחות

דפוס   של כנים    ר'  חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחות

ג01       שלכינים ר'  חייה בר  בא         א'  עשה  אותן שפחות

ירו1   של כנים    ר'  חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחו'

או3    של כינים   ר'  חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחות

או51   של כנים    ר'  חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחות

ששון   של בנים    ר'  חייא בר  אבא        אמ' עשאן      שפחות

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכודנות מהו            מכוד(ל)[נ]ות אמהן        משעבדן

וטי    מבודנית מהו            מבודנית      אמהן        משעבדן

פירק   מכודנות <...>                                   משעבדן

מינ    מבודנות מהו            מבודנות      אמהן        משעבדן

פריז   מבודנית מהי            מבודנית      אמהן        משעבדן

דפוס   מכודנות                             ומהן        משעבדן

ג01    מכודנות מהוא  (מ)שפחות מכו?ד?נות    אמהן        משעבדן

ירו1   מכודנות                             אמ'  הרי הן משועבדות

או3    מכורות                              אמ'  הרי הן משועבדות

או51   מכודנות                             אמ'  הרי הן משועבדות

ששון   מבודנות                             אמהן        משעבדן

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  ברכיה           וחילפי  בר זבד    בש"ר    איסי

וטי    ר'  ברכיה           וחילפי  בר זביד   בשם  ר' איסי

פירק   ר'  חייא            וחלפי   בר זביד   בשם  ר' אי?סי?

מינ    ור' ברכיה           וחלפי   בר זביד   בשם  ר' איסי

פריז   ר'  ברכיה           וחילפאי בר זביד   בשם  ר' איסי

דפוס   ר'  חייא            וחלפא   בר אידי   בשם  ר' יוסי

ג01    ר'  ברכיה [ר' חלבו] חלפיי   בר זבד(ה) בש'  ר' יסא

ירו1   ר'  ברכיה

או3    ר'  ברכיה

או51   ר'  ברכיה

ששון   ר'  חייא  ור'       חילפי   בר זביד   בש"ר    יוסי

--------------------------------------------------------------------

לונ        מהו         ושיפח כדי לשפע      כדי לשמר         זרע

וטי        מהו         וסיפח כדי לשפע      כדי לשמר         זרע

פירק       מהו         וסיפח כדי לשפע      כדי לשמר

מינ        מהו         לספח  כדי לשפע      כדי לשמר         זרע

פריז       מהו         וסיפח כדי לשפע      כדי לשמר         זרע

דפוס   אמר מהו         ושפח                כדי לשמר         זרע

ג01            וספח יי ושפח  כת'               שימר   הקב"ה משפחותיהן

ירו1   אמ' מהו         ושפח  כדי לשפע  דם      לשמר         זרע

או3    אמ' מהו         ושפח  כדי לשפוע דם      לשמור        זרע

או51   אמ' מהו         ושפח  כדי לשפוע דם      לשמור        זרע

ששון       מהו         ושפח  כדי לשפע  כדי     לשומרה       זרע

--------------------------------------------------------------------

לונ    קודש כדי  שלא יתערב  זרע קודש  בעמי   הארצות

וטי    קודש כדי  שלא יתערב            בעמי   הארצות

פירק   <... ..>י שלא יתערב  זרע קודש  בעמי   הארצות

מינ    קדש       שלא יתערב            בעמי   הארצות

פריז   קדש  כדי  שלא יתערב            בעמי   הארץ

דפוס   קדש  כדי  שלא יתערב  זרע קדש   בעמי   הארצות

ג01    []   כדי  שלא יתערבו זרע הקודש בעמי   הארצות אף על פי כן

ירו1   קדש       שלא יתעיב            [ב]עמי הארצות

או3    קדש       שלא יתערב            בעמי   הארצות

או51   קדש       שלא יתערב            בעמי   הארצות

ששון   קדש                            בעמי   הארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ                אמ' הקב"ה       יודע   אני   שאין אומ'

וטי                א'  הקב"ה       יודע   אני   שאין אומות

פירק               אמ' הקב"ה       יודע   אני   שאין <...

מינ                אמ' הקב"ה       יודע   אני        שאומות

פריז               א'  הקב"ה       יודע   אני   שאין אומו'

דפוס               אמר הקב"ה       יודע   אני   שאין אומו'

ג01    לא חזרו בהן א'  הקב"ה גל?וי וי?דוע לפניי שאין אומות

ירו1               אמ' הקב"ה       יודע   אני   שאין א"ה

או3                אמ' הקב"ה       יודע   אני   שאין א"ה

או51               אמ' הב"ה        יודע   אני        שאומו'

ששון                   אהב"ה       יודע   אני   שאין אומו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    העו'        בדילין                              מן הצרעת

וטי    העולם       בדילין                              מן הצרעת

פירק               ..>לין                              מן הצרעת

מינ    העולם       בדילין                              מן הצרעות

פריז   העולם       בדילין                              מן הצרעת

דפוס   העולם       בדילין                              מן הצרעת

ג01    העולם       ב(ו)דלים [לא מן הזיבה ולא (מן הצ')] מן הצרעת

ירו1               בדלין                               מן הצרעת

או3                בדלין                               מן הצרעת

או51   העולם [אין] בדילין                              מן הצרעת

ששון   העו'        בדלין                               מן הצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    מה  עשה              ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעיינה

וטי    מה  עשה              ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעינה

פירק   מה  עשה              יי   פתהן יערה רמז הקב"ה למ<..>

מינ    מה  עשה              ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעי

פריז   מהו                  ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעינה

דפוס   מה  עשה              יי   פתהן יערה רמז הקב"ה למעיניהם

ג01    מה  עשה להן    הקב"ה ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעינותיהן

ירו1   מה  עשה (ושפח)       ויי  פתהן יערה רמז הקב"ה למעין

או3    מה  עשה              ויי  פתחן יערה רמז הקב"ה למעין

או51   מה  עשה              ויי  פתחן יערה רמז הב"ה  למעיינם

ששון   מה  עשה              הב"ה פתהן יערה רמז הב"ה  למעיינים

--------------------------------------------------------------------

לונ        והיה מוצא   דם   עד    שממלא  אותו    הקרוכין

וטי        והיה מוציא  דם   עד    שממלא  [את] כל הקרוכין

פירק       והיה מוציא  <...       ..>לא  את      הק<..

מינ    אנא והיה מוציא  דם   עד    שמילא  את   כל הקאריכון

פריז       והיה מוציא  דם   עד    שממלא  את   כל הקרובין

דפוס       והיא מוציאה דם         וממלאה         הקרון

ג01        והיו פוקקות דם   והיתה ממלה           קרוכין   שלו

ירו1       והיה מוצא   דם   עד    שמילא       כל הכרוכין

או3        והיה מוצא   דם   עד    שמלאו       כל הקרונין

או51       והיה מוצא   דם   עד    שמלאו       כל הקרונין

ששון       והיה מוציא  דם   והיה  ממלא   את      הקרונין

--------------------------------------------------------------------

לונ            והיה   אותו      השלטון        נועצה ברומח

וטי            והיה   אותו      השלטון        נועצה ברומח

פירק           ...>   ?אות?<..> שלטון         נועצה ברומח

מינ            והיה             שלטון         רועצה ברומח

פריז           והיה   אותו      השלטון        נועצה ברומח

דפוס   דם      והיה   אותו      שלטון         נועצה ברומח

ג01    דם כיון שהי?ה?           רואה   כך היה נועצה בחרב

ירו1           והיה             השלטון        נועצה ברומח

או3            והיה             השלטון        נועצה ברומח

או51           והיה             השלטון        נועצה ברומח

ששון           והיה   אותו      שלטון         נועצה ברומח

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונותנה  לפני        קרוכין           והיתה  קרוכין   עוברת

וטי    ונותנה  לפני        קרוכין           והיתה  קרוכין   עוברת

פירק   ונו<..> לפני        קרו?ב/כ?ין       והיתה  קרו<..   ...>

מינ    ונותנה  לפני        קראיקון          והייתה קאריקון  עוברת

פריז   ונותנה  לפני        קרובין           והיתה  קרובין   עוברת

דפוס   ונותנה  לפני        הקרון            והיה   קרון     עוברת

ג01    ומשליכה (תחת) [מעל] (ה)קרוכין  [שלו]        והקרוכין עוברת

ירו1   ומשליכה לפני        הכרוכין          והיתה  קרובין   עוברת

או3    ומשליכה לפני        הקרובין          והיתה  הקרובין  עוברת

או51   ומשליכה לפני        הקרונין          והיתה  הקרונין  עוברת

ששון   ונותנה  לפני        קירונין          והיתה  קירונין  עוברת

--------------------------------------------------------------------

לונ    עליהן        ומפסקת

וטי    עליהן        ומפסקת

פירק

מינ    עליה         ומפסקתא

פריז   עליהן        ומפסקת

דפוס   עליהן        ומרמסן

ג01    עליה         ומפסקתה             והיו אומרים אילו לאילו

ירו1   אליה         ומפסקתה

או3    עליה         (ומספקתה) [ומפסקתה]

או51   עליה         ומפסקתה

ששון   (לפנ)[על]יהן ומפסקתן

--------------------------------------------------------------------

לונ                      והוא      שירמיה  אמ'    סורו טמא

וטי                      והוא      שירמיה  אומר   סורו טמא סורו

פירק                     והוא      שירמיה  א'     סורו טמא

מינ                      והוא      שירמיה  אמ'    סורו טמא

פריז                     והוא      שירמיה  אומ'   סורו טמא

דפוס                     הוא       שירמיהו אומר   סורו טמא

ג01    סורו מהן טמאות הן היא       שהנביא  מקנתרן סורו טמא

ירו1                     זהו       שירמיה  אומ'   סורו טמא

או3                      ז"ש       ירמיהו         סורו טמא

או51                     וזהו שאמ' ירמיה          סורו טמא

ששון                     עד        שירמיה  אמ'    סורו טמא

--------------------------------------------------------------------

לונ        קראו למו סורו סורו אל תג'   ר'  ראובן          אמ'

וטי    טמא קראו למן סורו סורו אל תגעו  ר'  ראובן          אמ'

פירק       קראו למו סורו סורו          ר'  ראובן          א'

מינ        קראו למו סורו סורו אל תיגעו ר'  ראובן          אמ'

פריז       קראו למו סורו סורו אל תגעו  ר'  ראובן          אומ'

דפוס       קראו למו                    ר'  מאיר           אמ'

ג01        קראו למו וג'                (ר' ראובן ור' לוי) [א'

ירו1       קראו למו                    ר'  ראובן          אומ'

או3        קראו למו                    ר'  ראובן          אמ'

או51       קראו למו סורו סורו אל תגעו  ר'  ראובן          אמ'

ששון       קראו למו סורו סורו אל תגעו  ר'  ראובן          אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ              לשון יווני   הוא סירון סירון

וטי              לשון יווני   הוא סירון סירון

פירק             <... ..>?ון?

מינ              לשון יווני   הוא סירון סירון

פריז             לשון יוני    הוא סירון סירון

דפוס             לשון יוני    הוא סירון סירון

ג01    ר' ברכיה] לשון יווני   הוא                 כמה דאת א' סורו

ירו1             לשון יוני    הוא סירון סירון

או3              לשון יוני        סידון סירון

או51             לשון יוני    הוא סירון סי?ד/ר?ון

ששון             לשון יוני    הוא סיבון סיבון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    (כי נצו) ר' חננה בר פפא ור' סימון ר' חננה בר פפא א'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    לא גלו משם עד שניאצו [(כמה) כמה דאת א' כי נצו גם נעו] ור'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 לשון שקר

וטי                                                 לשון ברע

פירק                                                לשון שקר

מינ                                                 לשון שקר

פריז                                                לשון הרע

דפוס                                                לשון שקר

ג01    סימון א' לא גלו משם עד שנעשו בעלי מצות לקב"ה לשון שקר

ירו1                                                לשון שקר

או3                                                 לשון שקר

או51                                                לשון שקר

ששון                                                לשון שקר

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממרים       ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומנין  שלקה  בצרעת

וטי    ממרים       ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומנין  שלקת  בצרעת

פירק   ממרים       ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומנין  שלקה  <...>

מינ    ממרים       ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומניין שלקת  בצרעת

פריז   ממרים       ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומנין  שלקתה בצרעת

דפוס   ממרים דכתיב ותדבר   מרים ואהרן במשה      ומניין שלקתה בצרעת

ג01    ממרים       ות?ד?בר מרים ואהרן במשה וגו' ומנין  שלקת  בצרעת

ירו1   ממרים דכתי' ותדבר   מרים ואהרן במשה             ולקתה בצרעת

או3    ממרים דכתיב ותדבר   מרים ואהרן במשה             ולקת  בצרעת

או51   ממרים דכתי' ותדבר   מרים ואהרן במשה             ולקתה בצרעת

ששון   ממרים       ותדבר   מרים ואהרן           ומנין  שלקתה בצרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   והענןוגו'

וטי    שנ'   והענן סר מעל האהל וג'

פירק   [שנ'  והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת

מינ    שנ'   והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג ויתן אהרן

פריז   שנ'   והענן סר מעל האהל וג'

דפוס   שנאמ' והענן סר מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג

ג01                                                  ויפן אהרן

ירו1   דכתי'                                         ויפן אהרן

או3    דכתי'                                         ויפן אהרן

או51   דכתי'                                         ויפן אהרן

ששון   שנ'                     והנה מרים מצורעת כשלג

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 וידים

וטי                                                 וידים

פירק                                                ידים

מינ    אל מרים והנה מצורעת                          ידים

פריז                                                וידים

דפוס                                                וידים

ג01    אל מרים והנה מצ'                             וידים

ירו1   אל מרים והנה מצורעת והענן  סר מעל האהל  וגו' וידים

או3    אל מרים והנה מצורעת                          וידים

או51   אל מרים והנה מצורעת [והענן סר מעל האהל]      וידים

ששון                                                וידים

--------------------------------------------------------------------

לונ    שופכות דם נקי    מיואב                    שנ'   והשיב יי

וטי    שופכות דם נקי מן יואב                           והשיב יי

פירק   שופכות דם נקי    מיואב                          והשיב יי

מינ    שופכות דם נקי    מיואב                          והשיב יי

פריז   שופכות דם נקי מן יואב                           והשיב

דפוס   שופכות דם נקי    מיואב                    שנאמ' והשיב יי

ג01    שופכות דם נקי    מיואב שהרג את אבנר ועמשא       ויתן  יי

ירו1   שופכות דם נקי    מיואב                    דכתי' והשיב יי

או3    שופכות דם נקי    מיואב                    דכתי' והשיב יי

או51   שופכות דם נקי    מיואב                    דכתיב והשיב יי

ששון   שופכות דם נקי    מיואב                          והשיב

--------------------------------------------------------------------

לונ    את דמו         בראשו וגו'

וטי    את דמו      על ראשו  אשר  פגע בשני אנשים צדיקים וטובים

פירק   את דמו      על ראשו

מינ    את דמו      על ראשו  אשר  פגע בשני אנשים צדיקים וטובים

פריז   את דמו      על ראשו  אשר  פגע בשני אנשים צדיקים וטובים

דפוס   את דמו      על ראשו

ג01    את דמו         בראשו אשר  פגע בשני אנשים וגו'

ירו1   את דמי יואב על ראשו  אשר  פגע בב'  אנשים צדיקים וטובים

או3    את דמי יואב על ראשו  אשר  פגע בשני אנשים צדיקים וטובים

או51   את דמי יואב על ראשו  אשר  פגע בשני אנשים צדיקים וטובים

ששון      דמו         בראשו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר   צבא

פירק

מינ    ממנו ויהר'  בחרב ואבי דוד לא ידע    אבנר בן נר שר   צבא

פריז   ממנו ויהרגם בחרב ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר   צבא

דפוס

ג01

ירו1                    ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר   צבא

או3                     ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר שר   צבא

או51                    ואבי דוד לא ידע את אבנר בן נר [שר] צבא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              ומנין  שלקה

וטי    יש'   ואת עמסא בן יתר              ויהרגם ומנין  שלקה

פירק                                             ומניין שלקה

מינ    ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה        ומניין שלקה

פריז   ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה ויהרגם ומנין  שלקה

דפוס                                             ומני'  שלקה

ג01                                              ומנין  שלקה

ירו1   ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה        ומנין  שלקה

או3    ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה        ומנין  שלקה

או51   ישראל ואת עמשא בן יתר שר צבא יהודה        ומנין  שלקה

ששון                                             ומנין  שלקה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בצרעת        יחילו     על         ראש  יואב וגו'

וטי    בצרעת  שנ'   יחולו     על         ראש  יואב ועל     ביתו

פירק   בצרעת] <...>           ?ע?ל       ראש  יו'  וג'

מינ    בצרעת  שנ'   יח?י/ו?לו על         ראש  יואב ועל  כל בית

פריז   בצרעת  שנ'   יחולו     על         ראש  יואב ועל     ביתו

דפוס   בצרע'  שנ'             על         ראש  יואב

ג01    בצרעת        יחולו     על   (בית) ראש  יואב ו'   כ' ב'

ירו1   בצרעת  דכתיב יחולו     על         ראש  יואב ועל  כל בית

או3    בצרעת  שנא'  יחולו     על         ראשי יואב ועל  כל בית

או51   בצרעת  שנ'   יחולו     על         ראש  יואב ועל  כל בית

ששון   בצרעת  שנ'   יחולו     על         ראש  יואב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק                            זב ומצורע

מינ    אביו ולא יכרת מבית  יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב

פריז

דפוס                            זב ומצורע

ג01    א'   ואל יכרת <...          ..>רע  וגו'

ירו1   אביו ולא יכרת מבית  יואב זה ומצורע ומחזיק בפלך

או3    אביו ואל יכרת מבית  יואב זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב

או51   אביו ואל יכרת מביתו      זב ומצורע ומחזיק בפלך ונופל בחרב

ששון        אל  יכרת מבית  יואב זב ומצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ             לב חורש מחשבות און  מעוזיהו

וטי             לב חורש מחשבות אוון מעזיהו

פירק            לב חרש  מחשב'  און  מעוזיה

מינ    וחסר לחם לב חורש מחשבות און  מעוזיה

פריז            לב חורש מחשבות און  מעזיהו

דפוס            לב חורש מחשבות און  מעזיה

ג01             לב חרש  מחשבות און  מעזיהו

ירו1   וחסר לחם לב חורש מחשבות און  מעוזיה       שאמ' אני

או3    וחסר לחם לב חורש מחשבות און  מעוזיה       שאמ' הוא

או51   וחסר לחם לב חורש מחשבות און  מעוזיה  המלך שאמר הוא

ששון            לב חורש מחשבות און  מעוזיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        שביקש לבוז

וטי                                        שביקש לבוז

פירק                                       שביקש <...>

מינ                                        שביקש לבוז

פריז                                       שבקש  לבוז

דפוס                                       שבקש  לבוז

ג01                                 [המלך] שביקש לבוז

ירו1   מלך והוא מלך נאה למלך להקטיר למלך   וביקש לבזות  את

או3    מלך ואני מלך נאה למלך להקטיר למלך   ובקש  לבזות  את

או51   מלך ואני מלך נאה למלך להקטיר למלך   ובקש  להבזות (המלך

ששון                                       שבקש  לו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כהונה    גדולה ומנין  שלקה  בצר'   שנ'

וטי    כהונה    גדולה ומנין  שלקה  בצרעת  שנ'

פירק                               בצרעת

מינ    כהונה    גדולה ומניין שלקה  בצרעת  שנ'

פריז   כהונה          ומנין  שלקה         שנ'

דפוס   כהונה    גדולה ומנין  שלקה  בצרעת  שנאמ'

ג01    כהונה    גדולה ומנין  <...>

ירו1   הכהונה         ומנין  שלקה  בצרעת  שנא'  ויפן אל   עזריה

או3    הכהנים         ומנין  שלקה  בצרעת  שנא'  ויפן אליו עזריה

או51   ו)הכהנים       [ומנין שלקה  בצרעת] שנא'  ויפן אליו עזר(א)[יה]

ששון   כהונה    גדולה ומנין  שלקה  בצרעת  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                              וינגע יי את       המלך ויהי

וטי                              וינגע יי את פרעה  המלך ויהי

פירק                             וינגע יי את (פרע) המלך ויהי

מינ                                                     ויהי עוזיהו

פריז                             וינגע יי את       המלך ויהי

דפוס                             וינגע יי את       המלך ויהי

ג01                                                     ויהי עזיהו

ירו1   הראש והנה הוא מצורע וכתיב                        ויהי המלך

או3    הראש והנה הוא מצורע וכתי'                        ויהי עוזיהו

או51   הראש והנה הוא מצורע וכתי'                        ויהי עוזיהו

ששון                             וינגע יי את       המלך ויהי

--------------------------------------------------------------------

לונ          מצורע                 רגלים  ממהרות לר'  לר'

וטי          מצורע עד   יום מותו   רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

פירק         מצורע עד   יום מות<.. ...

מינ    המלך  מצורע עד   יום מותו   רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

פריז         מצורע עד   יום מותו   רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

דפוס         מצורע עד   יום מותו   ורגלים ממהרות לרוץ לרעה

ג01    המלך  מצרע  וגו'            רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

ירו1   עוזיה מצורע עד   יום מותו   רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

או3    המלך  מצורע עד   יום מותו   ורגלים ממהרות לרוץ לרעה

או51   המלך  מצורע עד   יום מותו   ורגלים ממהרות לרוץ לרעה

ששון         מצורע                 רגלים  ממהרות לרוץ לרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגיחזי שנ    ויאמר גיחזי נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

וטי    מגיחזי שנ'   ויאמר גיחזי נער אלישע איש  האלים  הנה חשך

פירק   ..>חזי       ויאמר גחזי  נער אלישע איש  האל'ים וג'

מינ    מגחזי  שנ'   ויאמר גחזי  נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

פריז   מגחזי  שנ'   ויאמר גחזי  נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

דפוס   מגחזי  שנאמר ויאמר גחזי  נער אלישע

ג01    מגיחזי שא'

ירו1   מגיחזי דכתיב ויאמר גיחזי נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

או3    מגיחזי דכתי' ויאמר גיחזי נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

או51   מגחזי  דכתי' ויאמר גיחזי נער אלישע איש  האלהים הנה חשך

ששון   מגחזי  שנ'   ויאמר גחזי  נער אלישע וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ       אדני  את נעמן הארמ'        לקחת וגו'

וטי       אדני  את נעמן הארמי    הזה מקחת מידו את אשר הביא וגו'

פירק

מינ    יי אדני  את נעמן האדמי    הזה מקחת מידו את אשר הביא

פריז      אדני  את נעמן הארמי    הזה מקחת בידו את אשר הביא בידו

דפוס

ג01

ירו1      אדוני את נעמן הארמ<..> הזה מקחת מידו את אשר הביא

או3       אדוני את נעמן הארמי    הזה מקחת מידו את אשר הביא

או51      אדוני את נעמן הארמי    הזה מקחת מידו את אשר הביא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    חי  יי כי אם רצתי  אחריו ולקחתי   מאתו מאומה מהו מאומה

פריז   וג'

דפוס

ג01    חי  יי       <...> אחריו ולקחתי   מאתו מאומה

ירו1   חי  יי כי אם רצתי  אחריו ולקחתי   מידו מאומה מהו מאומה

או3    חי  יי כי אם רצתי  אחריו לקחת     מידו מאומה מאי מאומה

או51   חי  יי כי אם רצתי  אחריו [ו]לקחתי מידו מאומה מאי מאומה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ומנ'

וטי                                        ומנ'

פירק                                       ומנין

מינ                        מומא   דהוה ביה ומניין

פריז                                       ומנין

דפוס                                       ומנין

ג01    (מומה כת') [מן]     מומה   דהוה ביה ומנין

ירו1                       מומא   דהוה ביה ומנין

או3               (מיאומה) [מומא] דהוה ביה ומנין  (דהוה ביה)

או51                       מומא   דהוה ביה ומנין

ששון                                       שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלקה בצרעת       וצרעת נעמן תדבק בך

וטי    שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעו עד עולם ויצא

פירק   ש<.. ...>                   תדבק בך

מינ    שלק' בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעך עד עולם ויצא

פריז   שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעו עד עולם ויצא

דפוס   שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בך

ג01    שלקה בצרעת       וצרעת <... ..>ק ב' וגו'

ירו1   שלקה בצרעת דכתיב וצרעת נעמן תדבק בך

או3    שלקה בצרעת דכתי' וצרעת נעמן תדבק בך

או51   שלקה בצרעת דכתיב וצרעת נעמן תדבק בך

ששון                    וצרעת נעמן תדבק בך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    מלפניו מצורע כשלג

פירק

מינ    מלפניו מצורע כשלג

פריז   מלפניו מצורע כשלג

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון                     ומשלח מדנים וגו' מפרעה ששלח מדני' בין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                                 יפיח כזבים     עד   שקר

פריז

דפוס

ג01                                 יפיח כז<..     ..>ד שקר

ירו1                                יפיח כזבים אלו

או3                                 יפיח כזבים אלו

או51                                יפיח כזבים אלו

ששון   אברהם לשרה ומנין שלקה בצרעתו יפיח כזבים אלו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מישראל שהעידו עד   שקר בהקב"ה            ואמרו לעגל אלה

פריז

דפוס

ג01    מישראל שהעידו          על     אותו המעשה ואמרו      אלה

ירו1   ישראל  שהעידו עדות שקר                   ואמרו לעגל אלה

או3    ישראל  שהעידו עדות שקר                   ואמרו לעגל אלה

או51   ישראל  שהעידו עדות שקר                   ואמרו לעגל אלה

ששון   יש'    שהעידו עדות שקר                   שאמרו לעגל אלה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אלהיך ישר'                       ומניין שלקו בצרעת שנ'

פריז

דפוס

ג01    אלהיך <...>                      ומנ'   שלקו בצ<..

ירו1   אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקו בצרעת שנא'

או3    אלהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקה בצרעת שנאמ'

או51   אלהיך ישראל                             שלקו בצרעת דכתי'

ששון   אלי'ך אשר       העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקו בצרעת שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    וירא משה את העם כי פרע  הוא                       א"ר יוחנן

פריז

דפוס

ג01    ..>א משה את העם כי פרוע הוא

ירו1   וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן מהו פרוע א"ר יוחנן

או3    וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרן מהו פרוע א"ר יוחנן

או51   וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן מהו פרוע א"ר <...>

ששון   וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן מהו פרוע א"ר יוח'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ         שפרחה בהם זיבה  וצרעת

פריז

דפוס

ג01         שפרחה בהם זיבה  וצרעת   [(כמה) כמה דתמר בגדיו יהיו

ירו1   מלמד שפרחה בהם צרעת  וזיבה   כד"א            וראשו יהיה

או3    מלמד שפרחה כהן צרעת  וזיבה   כד"א            וראשו יהיה

או51              בהן <...> [וזיבה] כד"א            וראשו יהיה

ששון   מלמד שפרחה בהן צרעת  וזיבה   במד"א           וראשו יהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 ומשלח מדנים בין  אחים    מפרעה ששלח

וטי                 ומשלח מדנים בין  אחים    מפרעה ששילח

פירק                ומשלח מדנים בין  אחים    מפרעה ששי?ל?<..

מינ                 ומשלח מדנים בין  אחים זה פרעה  ששילח

פריז                ומשלח מדנים בין  אחים    מפרעה ששלח

דפוס                ומשלח מדני' בין  אחי'    מפרעה ששלח

ג01    פרומים וגו'] ומשלח <...  ..>ן אחים    מפרעה ששילח

ירו1   פרוע         ומשלח מדנים בין  אחים זה פרעה  שגירה

או3    פרוע         ומ  אחים זה פרעה  שגירה

או51   פרוע         ומשלח מדנים בין  אחים זה פרעה  שגירה

ששון   פרוע         ומשלח מדני' בין  אחים זה פרעה  ששלח

--------------------------------------------------------------------

לונ    מדנים בין אברהם   לשרה ומנ'   שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

וטי    מדנים בין אבר[ה]ם לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

פירק   ...>                   ומנין  שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

מינ    מדנים בין אברהם   לשרה ומניין שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

פריז   מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

דפוס   מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנאמ' וינגע יי

ג01    מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת        וינגע יי

ירו1   מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנאמ' וינגע יי

או3    מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנא'  וינגע יי

או51   מדנים בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה <..>עת דכתי' וינגע יי

ששון   מדני' בין אברהם   לשרה ומנין  שלקה בצרעת  שנ'   וינגע יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    את פרעה   נגעים גדלים  ואת   ביתו

וטי    את פרעה   נגעים גדלים  ואת   ביתו

פירק   את פרעה

מינ    את פרעה   נגעים גדולים ואת   ביתו על דבר שרי אשת אברהם

פריז   את פרעה   נגעים גדלים  ואת   ביתו

דפוס   את פרעה

ג01    את פרעה   נגעים

ירו1   את פרעה   נגעים גדולים ואת   ביתו

או3    את פרעה   נגעים גדולים

או51   את פרע<.. ...>  גדולים <...>

ששון   את פרעה   נגעים גדולים

--------------------------------------------------------------------

לונ                              אמ'    רבן         שמע'

וטי                              א'     רבן         שמעון

פירק                             אמ'    רבן         <...>

מינ                              אמ'    רבן         שמעון

פריז                             אמ'    רבן         שמע'

דפוס                             אמר    ר'          שמעון

ג01    א' ר' ברכיה פרעה ברתן לקה א'     (רבן) [רבי] שמעון

ירו1                             ארשב"ג

או3                              ארשב"ג

או51

ששון                             אמ'    ר"ג

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן גמל'            פעם אחת הייתי מהלך      מטיבריא לציפרי

וטי    בן גמליאל          פעם אחת הייתי מהלך      מטברייא לציפורי

פירק                      פעם אחת הייתי מהלך      מטבריא  לציפורי

מינ    בן גמליאל          פעם אחת הייתי מהלך בין  טבריא   לציפורי

פריז   בן גמל'            פעם אחת הייתי מהלך      מטבריא  לציפרי

דפוס   בן גמליאל          פעם אחת הייתי מהלך בדרך מטבריא  לצפורי

ג01    בן (גמליאל) [לקיש] פעם אחת

ירו1

או3

או51                          אחת הייתי מהלך בין  טבריה   לציפורי

ששון                      פע' א'  הייתי מהלך בין  טבריא   לצפורי

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצאני        זקן אחד                    ואמ' לי ר'  עשרים

וטי    מצאני        זקן אחד                    ואמר לי רבי עשרים

פירק   מצאני        זקן אחד                    ואמ' לי     עשרים

מינ    מצאני        זקן אחד                    אמ'  לי ר'  עשרים

פריז   מצאני        זקן אחד                    א'   לי ר'  עשרים

דפוס   מצאני        זקן אחד                    ואמר לי     כ"ד

ג01    מצאני        זקן אחד מוכה שחין בציפ<..> א'   לי רבי עשרים

ירו1   ארעני                מוכה שחין בציפורי  ואמ' לי     עשרים

או3    ארעני                מוכה שחין בציפורי  ואמ' לי     עשרים

או51   מצאני        זקן א'                     ואמ' לי     עשרים

ששון   מצאתי איש א' זקן                        ואמ' לי     כ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    וארבעה מיני   שחינין  הם ואין לך             לתשמיש המיטה

וטי    וארבעה מיני   שחינין  הן ואין לך             לתשמיש המיטה

פירק   וארבעה מיני   שחינין  הן ואין לך קשה         לתשמיש המיטה

מינ    וארבעה [מיני] שחינין  הן אין                 לתשמיש המטה

פריז   וארבעה מיני   שחינין  הן ואין לך קשה         לתשמיש המטה

דפוס          מיני   שחין    הן ואין לך קשה         לתשמיש המטה

ג01    וארבעה מיני   שחינים  הם ואין לך [קשה] מכולם

ירו1   וד'    מיני   שחין    הן ואין    קשה   מכלם  לתשמיש

או3    וארבעה מיני   שחין    הן ואין    קשה   מכולן להשתמש

או51   וד'    מיני   שח<..>ן הם ואין לך קשה         לתשמיש המטה

ששון          מיני   שחין    הן ואין לך קשה   מכולן לתשמיש

--------------------------------------------------------------------

לונ    רע                     אלא       רתן  בלבד אמ"ר    פדת

וטי                           אלא       רתן  בלבד א"ר     פדת

פירק                          אלא       דתן  בלבד א'   ר' פדת

מינ    רע                     אלא       ראתן בלבד א"ר     פדת

פריז                          אלא       רתן  בלבד א"ר     פדת

דפוס                          חוץ מבעלי ראתן בלבד אמר  ר' פדת

ג01    (רע שהאשה) [עה] ?(לי)? אלא       רתן  בלבד

ירו1                          אלא       ראתן

או3                           אלא       ראתן בלבד

או51                          אלא       ראתן בלבד

ששון                          אלא       ראתן לבד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובו לקה פרעה הרשע

וטי    ובו לקה פרעה הרשע

פירק   ובו לקה פרעה הרשע

מינ    ובו לקה פרעה הרשע

פריז   ובו לקה פרעה הרשע

דפוס   ובו לקה פרעה

ג01                      א'  <... ..>ת נימוס  הוא קילווסים

ירו1   ובו לקה פרעה הרשע א"ר      פדת  נימוס  הוא וקילוסים

או3    ובו לקה פרעה הרשע א"ר      פרת  כנימוס הוא וקילוסין

או51   ובו לקה פרעה      א"ר      פדת  דומוס  הוא וקילוסין

ששון   ובו לקה פרעה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    ה(ו)[י]א שכל מי שהוא או'   לשון הרע סופו שילקה  בזיבה ובצרעת

ירו1            שכל מי      שאומר לשון הרע      לוקה         בצרעת

או3    הוא      שכל מי      שאומר לשון הרע      [י]לקה       בצרעת

או51   הוא      שכל מי שהוא אומ'  לשון הרע      לוקה         בצרעת

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    לפיכך היה     מזהיר משה את  יש'    ואו'  להן זאת תהיה

וטי    לפיכך היה משה מזהיר     את  יש'    ואמר  להן זאת (תהיה)

פירק   לפיכך היה משה מזהיר     את  ישר'             זאת תהיה

מינ    לפיכך     משה מזהיר     את  ישראל            זאת תהיה

פריז   לפיכך היה משה מזהיר     את  ישראל  ואמ'  להן זאת

דפוס   לפי'  היה משה מזהיר     את  ישראל            זאת תהיה

ג01    לפיכך     משה מזהיר     את  ישראל  ואו'  להם זאת [תהיה]

ירו1   לפי'      משה מזהיר     להם לישראל ואומ'     זאת תהיה

או3    לפי'      משה מזהיר     להם לישראל ואומר     זאת

או51   לפי'      משה מזהיר         לישראל ואומ' להם זאת תהיה

ששון   לפי'  היה משה מזהיר     את  יש'              זאת תהיה

--------------------------------------------------------------------

לונ       תורת המצורע           תורת     המוציא     רע

וטי    [] תורת המצורע           תורת     המוציא     רע

פירק      תורת המצורע                    המוציא     רע

מינ       תורת המצורע זאת       תורתו של מוציא      רע

פריז      תורת המצורע           תורה     המוציא שם  רע

דפוס      תורת המצורע                    המוציא שם  רע תניא

ג01       תורת המצורע [זאת תהיה תורת]    המוציא     רע

ירו1      תורת המצורע זאת  תהיה תורת     מוציא      רע

או3       תורת המצורע וזאת תהיה תורת     מוציא  שם  רע

או51      תורת המצורע                    המוציא שם  רע

ששון      תורת המצורע                    המוציא ש"ר

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   אמ' ר' יוסי שח לי זקן אחד מאנשי ירושלם כ"ד מיני שחין הם

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   וכלן אמרו חכמי' תשמיש המטה קשה להן ובעלי ראתן קשה מכלן

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   ממאי הוי תנינא הקיז דם ושמש מטתו הוין ליה בני' נכפין וכו'

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   אמ' ר' יוחנ' הזהרו מזבובי בעלי ראתן ר' זירא לא הוה יתיב

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   בגויה ר' אלעזר לא עייל באהליה ר' אמי ור' אסי לא הוו אכלין

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   בעייא דיליה ועל זה נאמ' זאת תהיה וגו'

ג01

ירו1

או3

או51

ששון