לונ    {ח}

וטי    {ח}

פירק   {ח}

מינ    {ח}

פריז   {ח}

דפוס   {ח}

ירו1   {ח} ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ר' אחא בשם     ר' שמואל בר

או3    {ח} ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ר' אחא בש"ר       שמואל בר

או51   {ח} ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ר' אחא בשרשב"ן

ששון   {ח} ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ר' אחא בשרשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   נחמן אמ' מן הצרוע שילך לו נגעו מ"ט וראה הכהן והנה נרפא

או3    נחמן אמ' מן הצרוע שילך לו נגעו מ"ט וראה הכהן והנה נרפא

או51        אמ' מן הצרוע שילך לו נגעו מ"ט וראה הכהן והנה נרפא

ששון   (מן) אמ' מן הצרוע שילך לו נגעו מ"ט וראה הכהן והנה נרפא

--------------------------------------------------------------------

לונ                        אמ"ר    אחא  מאדם הוא שלא יבאו

וטי                        א"ר     אחא  מאדם הוא שלא יבואו

פירק                       אמ'  ר' אחא  מאדם הוא שלא יבואו

מינ                        א"ר     אחא  מאדם הוא שלא יבאו

פריז                       א"ר     חייא מאדם הוא שלא יבאו

דפוס                       אמר  ר' אחא  מאדם יהא שלא יבאו

ירו1   נגע  הצרעת מן הצרוע                      

או3    הנגע הצרעת מן הצרוע                      

או51   נגע  הצרעת מן הצרוע                       

ששון   נגע  הצרעת מן הצרוע                      

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלאים  עליו על  דעת'  דר'  אחא דאמ"ר    אחא והסיר יי

וטי    חולאים עליו על  דעתא  דר'  אחא דאמ'  ר' אחא והסיר יי

פירק   חולאים עליך על  דעתיה דרבי אחא דאמ'  ר' אחא והסיר יי

מינ    חלאים  עליו     אדעתא דר'  אחא דאמ'  ר' אחא והסיר יי

פריז   חלאים  עליו על  דעתא  דר'  אחא דא"ר     אחא והסיר יי

דפוס   חליים  עליו מאי טעמא           דאמר  ר' אחא והסיר יי

ירו1                         כדר' אחא              והסיר יי

או3                          כדר' אחא              והסיר יי

או51                         כדר' אחא              והסיר יי

ששון                         כדר' אחא              והסיר יי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממך כל חלי  מנין הוא שלא יבאו       חלאים  עליו ר'

וטי    ממך כל חולי                                    

פירק   ממך כל חולי ממך  הוא שלא יבואו      חולאים עליך ר'

מינ    ממך כל חולי ממך  הוא שלא יבאו       חלאים  עליך ר'

פריז   ממך כל חלי                                     

דפוס   ממך כל חולי ממך  הוא שלא יבואו      חוליים עליך

ירו1   ממך כל חולי          שלא יבואו עליך חלאים       ר'

או3    ממך כל חולי          שלא יבואו עליך חולאים      ר'

או51   ממך כל חולי          שלא יבואו      חלאים  עליך ר'

ששון   ממך כל חולי          שלא יבואו עליך חלאי'       ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חוניא ור' יעקב  מפרתים   בש"ר    אליאסא והסיר יי ממך כל

וטי

פירק   חוניא     <...  ..>פרתים בשם  ר' אילאסא והסיר יי ממך כל

מינ    הונא  ור' יעקב  מעפרתים  בשם  ר' אלעשה  והסיר יי ממך כל

פריז

דפוס

ירו1   חוניא בר' יעקב  מעפרותיה בש"ר    אלעשה  והסיר יי ממך כל

או3    חוניא בר  יעקב  מעפרותיה בש"ר    אלעשא  והסיר יי ממך כל

או51   חוניא ור' עקיבא מפרשין   בש"ר    אלסא   והסיר יי ממך כל

ששון   חוניא בן  יעקב  מעפרותיה בש"ר    אלעשא  והסיר יי ממך כל

--------------------------------------------------------------------

לונ    חלי  זו שירפא  ר' יעקב בר אחא בש"ר    יוחנן  והסיר

וטי         זו שירפא  ר' יעקב בר אחא בשם  ר' יוחנן  והסיר

פירק   חולי זו שירפא  ר' יעקב בר אחא <...    ..>חנן והסיר

מינ    חלי  זו שריפא  ר' יעקב בר אחא בשם  ר' יוחנן  והסיר

פריז        זה שירפא  ר' יעקב בר אחא בשם  ר' יוחנן  והסיר

דפוס                 

ירו1   חולי זו השריפה

או3    חולי זו השרפה 

או51   חולי          

ששון   חולי          

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי ממך כל חלי  זה הרשון                   

וטי    יי ממך כל חולי זה הרש?י/ו?ן [<..>ים ב<..>]

פירק   יי ממך כל חולי זו ה?ד/ר?שין               

מינ    יי ממך כל חולי זה הריון                   

פריז   יי ממך כל חלי  זה הרשון                   

דפוס                                             

ירו1                                              ר' חונא

או3                                               ר' חונא

או51                  זו חרשין                    ר' חוניא

ששון                  זו חרשין                    ר' חונא

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   ותני לה ר'   אליעזר ב"ר יעקב ונתן עול ברזל על צוארך  זה

או3    ותני לה ר'   אלעזר  בר  יעקב ונתן עול ברזל על צואר   זה

או51   ותני לה בש"ר אליעזר בן  יעקב ונתן עול ברזל על צואריך זה

ששון   ותני לה בש"ר אליעז' בן  יעקב ונתן עול ברזל על צוארך  זה

--------------------------------------------------------------------

לונ           ור' אבין     זה יצר הרע שתחילתו מתוק וסופו מר

וטי           ור' אבין אמ' זה יצר הרע שתחילתו מתוק וסופו מר

פירק          ר'  אבין אמ' זה יצר הרע שתחילתו מתוק <...

מינ           ר'  אבין אמ' זה יצר הרע שתחילתו מתוק וסופו מר

פריז          ור' אבין א'  זה יצר הרע שתחלתו  מתוק וסופו מר

דפוס          ר'  אבין אמר זה יצר הרע שתחלתו  מתוק וסופו מר

ירו1   הרעיון

או3    הרעיון

או51   הרעיון

ששון   הרפיון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'  תנחומ'  בש"ר    לעזר   ור'  מנחמא בש'  רב     והסיר

וטי    רבי תנחומא  בשום ר' אלעזר  ורבי מנחמא בשום רב     והסיר

פירק       ..>חומא בשם  ר' אלעזר  ור'  מנחמא בשם  רב     והסיר

מינ    ר'  תנחומא  בשם  ר' אלעזר  ור'  מנחמא בשם  רב     והסיר

פריז   ר'  תנחומא  בשם  ר' אלעזר  ור'  מנחמא בשם  רב     והסיר

דפוס   ר'  תנחומא  בשם  ר' אלעזר  ור'  מנחמא בשם  רב אמר והסיר

ירו1   ר'  תנחומא  בש"ר    אליעזר

או3    ר'  תנחומא  בש"ר    אלעזר

או51   ר'  תנחומא  בש"ר    אלעזר

ששון   ר'  תנחו'   בש"ר    אליעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי ממך כל חולי זו מרה                        על דע'

וטי    יי ממך כל חולי זו מרה                        על דעתא

פירק   יי ממך כל חולי זו מרה                        על דעת<..

מינ    יי ממך כל חולי זו מרה                           אדעתא

פריז   יי ממך כל חלי  זה מרה                        על דעתיה

דפוס   יי ממך כל חולי זו מיתה                       על דעתיה

ירו1                  זו המרה שכל החלאים  תלויים בה

או3                   זו המרה שכל החוליים תלויין בה

או51                  זו המרה שכל החליים  תלויין בה

ששון                  זו המרה שכל החליים  תלויין בה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דר'  אלעזר               תשעים

וטי    דר'  אלעזר               תשעים ותשעה

פירק        ..>עזר              תשעים ותשעה

מינ    דר'  אלעזר  דא' ר' אלעזר תשעי' ותשעה

פריז   דר'  אלעזר               תשעים ותשעה

דפוס   דר'  אלעזר               תשעים ותשעה מתו

ירו1   וא"ר אלעזר               צ"ט               חלאים   תלויים

או3    וא"ר אלעזר               תשעים ותשעה       [חוליים תלויין

או51   וא"ר אלעזר               תשעים ותשעה [מיני חולאי'  תלויין

ששון   וא"ר אלעז'               צ"ט         מיני  חליים   תלויין

--------------------------------------------------------------------

לונ            במרה   ואחד בידי שמים רב  ור'

וטי    (בנינה) [במרה] ואחד בידי שמים ורב [ור'

פירק           במרה   ואחד בידי שמים רב  ור'

מינ            במרה   ואחד בידי שמים רב  ור'

פריז           במרה   ואחד בידי שמים     ר'

דפוס           במיתה  ואחד בידי שמים רב  ור'

ירו1           במרה   ואחד בידי שמים רב  ור'

או3            במרה                  רב  ור'

או51           במרה   ואחת בידי שמים רב  ור'

ששון           במרה   וא'  בידי שמים

--------------------------------------------------------------------

לונ    חייא  רבה        תריהון  אמ'   תשעים  ותשעה       בעין

וטי    חייא  רבא        תרוייהו אמרין תשעים  ותשעה

פירק   חייא             תריהון  אמרין תשעים  ותש<..

מינ    חייא  רבא        תרויהון אמרין תשעים  ותשעה

פריז   חייא  ורבא דאמרי תרויהו        תשעים  ותשעה

דפוס   חנינא רב         כדעתיה  דאמר  תשעים  ותשעה       בעין

ירו1   חייא  רבה                אמרי  תשעים  ותשעה  מתים בעין

או3    חייא  רבא                אמרי  צ"ט]          מתים בעין

או51   חייא  רבה                אמרי  תשעי.. ותשעה] מתים בעין

ששון                                  צ"ט           מתים בעין

--------------------------------------------------------------------

לונ        ואחד בידי שמים

וטי

פירק       ...>

מינ

פריז

דפוס       ואחד בידי שמים

ירו1   הרע ואחד בידי שמים

או3    רעה וא'  בידי שמים וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפורים שהם

או51   רעה וא'  בידי שמים וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים  שהם

ששון   רעה וא'  בידי שמים

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס                 

ירו1                  ר'    שמואל בר נחמן בש"ר יונתן צ"ט

או3    דרין בתוך ביתו וא"ר  שמואל בר נחמן בש"ר יונתן תשעים

או51   דרים בתוך ביתו וא"ר  שמואל בר נחמן            תשעים

ששון                  רשב"ן               בש"ר יונתן צ"ט

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1         מתים בפשיעה ואחד בידי שמים וצוה הכהן ולקח (הכהן)

או3    ותשעה מתים בפשיעה וא'  בידי שמים

או51   וט'   מתים בפשיעה וא'  בידי שמים

ששון         מתים בפשיעה וא'  בידי שמים וצוה הכהן ולקח

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס                                          

ירו1   למטהר שתי צפרים חיות שהם דרים בתוך ביתו ר' אבין אמ'

או3                                            ר' אבין אמ'

או51                                           ר' אבין אמ'

ששון   למטהר שתי צפרים      שהן דרין בתוך ביתו ר' אבין אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   והסיר יי ממך כל חולי          זה יצר הרע שתחלתו מתוק וסופו

או3    והסיר יי ממך כל חולי וכל מדוה זה יצר הרע שתחלתו מתוק וסופו

או51   והסיר יי ממך כל חולי          זה יצר הרע שתחלתו מתוק [וסופו

ששון   והסיר יי ממך כל חלי  וכל מדוה זה יצר הרע שתחלתו מתוק וסופו

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר'  חנינה ור' נתן תרויהון

וטי

פירק       רב כדעתיה ור' חנינא כדעתיה דר' חנינ' ור' נתן תריהון

מינ

פריז

דפוס                 ור' חנינא כדעתיה דר' חנינא ור' נתן

ירו1   מר                             ר'  חנינא ור' נתן תרויהון

או3    מר                             ר'  חנינא ור' נתן תרוויהון

או51   מר]                            ר'  חנינא ור' נתן תרויהון

ששון   מר                             ר'  חני'  ור' נתן תרויהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ'   תשעים ותשעה בצינה ואחד בידי שמים ורב  בדעתיה ור'

וטי                      בצינה ואחד בידי שמים ורב] כדעתיה ור'

פירק   אמרין תש<.. ...              ..>י שמים

מינ                      בצינה ואחת בידי שמים             ר'

פריז                     בצנה  ואחד בידי שמים ורב  כדעתיה ור'

דפוס   אמרי  תשעי' ותשעה בצנה  וא'  בידי שמים

ירו1   אמרין צ"ט         בצנה  וא'  בידי שמים רב   כדעתיה ור'

או3    אמרין צ"ט         בצנה  וא'  בידי שמים רב   כדעתיה ורבי

או51   אמרין צ"ט         בצנה  וא'  בידי שמים רב   כדעתיה ור'

ששון   אמרין צ"ט         בצנה  וא'  בידי שמים רב   כדעתיה ור'

--------------------------------------------------------------------

לונ    חנינה בדעתיה           רב על     דהוה שרי בבבל   הות

וטי    חנינא כדעתיה           רב על     דהוה שרי בבבל   הוה

פירק                          רב על     דהוה שרי בבבל   הוות

מינ    חנינא בדעתיה רב בדעתיה רב על     דהוה שרי בבבל   הות

פריז   חנינה כדעתיה           רב על     דהוה שרי בבבל   הוה

דפוס                          רב על     דהוה שרי בבבל   דהות

ירו1   חנינא כדעתיה           רב        דהוה שרי בבבל   דהות

או3    חנינא כדעתיה           רב בדעתיה דהוה שרי בבבל   דהוה

או51   חנינא כדעתיה           רב כדעתיה דהוה שרי בבבל   דהוה

ששון   חני'  כדעתיה           רב        דהוה שרי [ב]בבל דהוה

--------------------------------------------------------------------

לונ        עינא בישתא שביר  ור'  חנינה על דהוה שרי  בציפורי והות

וטי        עינא בישתא ושכיב ר'   חנינא על דהוה שרי  בציפורי והות

פירק       עינא בישא  ש<..  ...>               שרי  בציפורי והוות

מינ        עינא בישתא ושכיב ר'   חנינא על דהות שרי  בציפורי הות

פריז       עינא בישתא ושכיב ר'   חנינא על דהוה שרי  בצפרי   וחות

דפוס       עינא בישא  שכיחא ר'   חנינא על דהוה שרי  בציפורי והות

ירו1   תמן עינא בישא  ושכיב ר'   חנינא    דהוה שכיב בציפורי הוה

או3    תמן עינא בישא  ושכיב ר'   חנינא    דהוה שרי  בציפורי הות

או51   תמן עינא בישתא ושכיב ר'   חנינא    דהוה שרי  בציפורי הוה

ששון   תמן עינא בישתא ושכיב ר'   חני'     דהוה שרי  בצפורי  הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    תמן צינתא אנטונינוס אמ'     לרבינו הקדוש צלי  עלי אמ'

וטי    תמן צינתא אנטונינוס אמר     לרבינו הקדוש צלי  עלי אמר

פירק   תמן צינתא אנטונינוס א'      לרבינו הקדוש <...

מינ    תמן צינתא אנתנינס   אמ' ליה לרבינו הקדוש צלי  עלי א"ל

פריז   תמן צינתא אנטונינוס אמר     לרבינו הקדוש צלי      א'

דפוס   תמן צנתא  אנטונינוס אמר     לרבינו הקדוש צלי  עלי אמר

ירו1   תמן צינתא אנטונינוס א"ל     לר'          צלי  עלי א"ל

או3    תמן צנתא  אנטונינוס א"ל     לרבי         צלי  עלי אמ'

או51   תמן צנתה  אנטונינוס אמ'     לר'          צלי  עלי א"ל

ששון   תמן צינתא אנטונינוס א"ל     לר'          צלי  עלי א"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ליה תישתיזיב מן צינתא אמ' ליה לית הדא צלי חמר    חד  (ס)

וטי    ליה תישתזיב  מן צינתא אמ' ליה לית הדא צלי יתיר   חד

פירק       ..>יב    מן צינתא אמ' ליה             יתיר   חד

מינ        תשתיזב   מן צינתא אמ' לי'     הדא צלי יתיר   חד

פריז   ליה תשתזיב   מן צינתא אמ' ליה לית הדא צלי יתיר   חד

דפוס   ליה תשתזיב   מן צנתא  אמר ליה             יתיר   חדא

ירו1       תישתזיב  מן צינתא א"ל     לית הדא צלו יתר    חד

או3    ליה תשתזיב   מן צנתא  א"ל     לית הדא צלו ית[י]ר חד

או51       תשתזיב   מן צנתא  א"ל     לית הדא צלו [יתר   חד

ששון       תשתזיב   מן צינתא א"ל     לית הדא צלי        חד

--------------------------------------------------------------------

לונ    כסי                          צינתא  אזלא אמ' ליה  תישתיזב

וטי    כסי     יתיר      כיס  אילא  צינתא       א'  ליה  תשתזיב

פירק   כסו                          וצינתא אזלת אמ' ל<.. ...>

מינ    כס      יתיר   חד כסוי אזילא צינתא       אמ' ליה  תשתיזב

פריז   כסי     יתיר      כיס  אילא  צינתא       א'  ליה  תשתזיב

דפוס   כסו                          וצינתא אזלת אמ' ליה  תשתזיב

ירו1   כסו     יתר       תרין אזלא  צינתא       א"ל      תשתזיב

או3    כסו     ית[י]ר    תרין אזלא  צנתא        א"ל      תשתזיב

או51   כסו ()] יתר       תרין       וצנתא  אזלת א"ל      תשתיזיב

ששון   כסו               יתיר אזל   צינתא       א"ל      תשתזיב

--------------------------------------------------------------------

לונ    מן שרבא אמ' ליה הא כדו צלית עלי  דכ'   ואין נסתר מחמתו

וטי    מן שרבא א'  ליה הא כדו צלית עלי  דכת'  ואין נסתר מחמתו

פירק                   הא כדו צלי  עליה דכת'  ואין נסתר מחמתו

מינ    מן שרבא א"ל     הא כדו צלית עלי  דכת'  ואין נסתר מחמתו

פריז   מן שרבא א'  ליה הא כדי צלית עלי  דכת'  ואין נסתר מחמתו

דפוס   מן שרבא אמ' לי' הא כדו צלי  עלי  דכתי' ואין נסתר מחמתו

ירו1   מן שרבא אמ'     הא כדו צלית עלי  דכתי' אין  נסתר מחמתו

או3    מן שרבא אמ'     הא כדו צלית עלי  דכתי' אין  נסתר מחמתו

או51   מן שרבא אמ'     הא כדו צלית עלי  דכתיב אין  נסתר מחמתו

ששון   מן שרבא א"ל     הא כדו צלית עלי  דכתי' ואין נסתר מחמתו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר'    שמואל  בר  נחמ' מש"ר    נתן       תשעים ותשעה

וטי    ר'    שמואל  בר  נחמן בשום ר' נתן       תשעים ותשעה

פירק   ר'    ישמעאל בר  <...                         ..>שעה

מינ    ר'    שמואל  בר  נחמן בשם  ר' יונתן     תשעי' ותשע'

פריז   ר'    שמואל  בר  נחמן בשם  ר' נתן       תשעים ותשעה

דפוס   ר'    ישמעאל בר' נחמן בשם  ר' נתן   אמר תשעים ותשעה

ירו1   ר'    שמואל  בר  נחמן               אמ' צ"ט          מתים

או3    ר'    שמואל  בר  נחמן               אמ' צ"ט          מתים

או51   ר'    שמואל  בר  נחמן               אמ' צ"ט          מתים

ששון   רשב"ן                               אמ' צ"ט          מתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בשרב ואחד בידי שמים ורבנין אמ'   תשעים ותשעה בפשיעה ואחד

וטי    בשרב ואחד בידי שמים ורבנן  אמ'   תשעים ותשעה בפשיעה ואחד

פירק   בשרב ואחד בידי שמים ורבנן  אמרין תשעים <...>

מינ    בשרב ואחד בידי שמים ורבנן  אמ'   תשעי' ותשעה בפשיעה ואחד

פריז                                                בפשיעה ואחד

דפוס   בשרב ואחד בידי שמים ורבנין אמ'   תשעים ותשעה בפשיעה ואחד

ירו1   בשרב וא'  בידי שמים

או3    בשרב וא'  בידי שמים

או51   בשרב וא'  בידי שמים

ששון   בשרב וא'  בידי שמי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בידי שמים

וטי    בימי שמים

פירק        שמ'

מינ    בידי שמים

פריז   בידי שמים

דפוס   בידי שמים

ירו1

או3

או51

ששון