לונ    {ט} וצוה הכהן ושחט את הציפור האחד        למה שוחט  אחת

וטי    {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת אל כלי למה שחט   אחת

פירק   {ט} וצוה הכהן ושחט את הציפור האחת        למה שו<.. ...>

מינ    {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה שוחט  אחת

פריז   {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת אל כלי למה שחת   אחת

דפוס   {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה שוחט  אחת

ירו1   {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה משלח  אחת

או3    {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה שוחט  אחת

או51   {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה שוחט  אחת

ששון   {ט} וצוה הכהן ושחט את הצפור  האחת        למה שוחט  א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ומניח אחת לומר                כשם שאי  איפשר  לשחיטה לחזור

וטי    ומניח אחת לומר לך שאם חוזר בו כשם שאי  איפשר  לשחיטה לחזור

פירק             לומר                כשם      שאיפשר לשחוטה לחזור

מינ    ומניח אחת לומ'    אם  חוזר בו כשם שאי  אפשר   לשחוטה לחזור

פריז             לומר לך שאם חוזר בו כשם שאי  איפשר  לשחוטה לחזור

דפוס   ומניח אחת לומ' לך             כשם שאי  אפשר   לשחוטה לחזור

ירו1   ושוחט אחת לומ'    אם  חוזר בו כשם שאי  אפשר   לשחוטה לחזור

או3    ושולח אחת לומר    אם  חוזר בו

או51   ומשלח אחת לומ'    אם  חוזר בו כשם שאי  איפשר  לשחוטה לחזור

ששון   ומשלח א'  לומ'    אם  חוזר בו כשם שא"א        לשחוטה לחזור

--------------------------------------------------------------------

לונ       כך אי  איפשר לנגעים   לחזור

וטי       כך אי  איפשר לנגעו    לחזור

פירק   כך כך אי  איפשר לנגעי<.. ...>

מינ       כך אי  אפשר  לנגעו    לחזור אם   לאו כשם שאפשר    לחיה

פריז      כך אי  איפשר לנגעו    לחזור

דפוס      כך אי  אפשר  לנגעים   לחזור

ירו1      כך א"א       לנגע     לחזור ואם  לאו כשם שאיפשר   לחיה

או3                                            כשם שאיפש[ר] לחיה

או51      כך אי  איפשר בנגעים   לחזור [ואם לאו כשם שאיפ'    לחיה

ששון      כך א"א       לנגעי'   לחזור ואם  לאו כשם שאיפש'   לחיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לחזור כך אפשר  לנגעו  לחזור

פריז

דפוס

ירו1   לחזור כך איפשר לנגע   לחזור

או3    לחזור כך איפשר לנגעו         ואם לאו כשם שאי אפשר לשחוטה

או51   לחזר  כך איפש' לנגעו  לחזור]

ששון   לחזור כך איפש' לנגעי' לבא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                 באותה שעה קרא  הקב"ה

וטי                                 באותה שעה קרא  הקב"ה

פירק                                      שעה קרא  הקב"ה

מינ                                 באותה שעה קרא  הקב"ה לא

פריז                                באותה שעה קרא  הקב"ה ללגיונות

דפוס                                באותה שעה קורא הקב"ה לגיונות

ירו1                                באותה שעה קורא הקב"ה לאנלוגין

או3    לחזור כך אי אפשר לנגעו לחזור כאותה שעה קורא הקב"ה לאילוגין

או51                                באותה שעה קורא הב"ה

ששון                                באותה שעה קורא הב"ה  לאבלוגון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ללגיונות        שלו וא'   להן ראו כי לא    לחנם הכיתי

וטי    לליגיונות       שלו ואמ'  להן ראו כי לא    לחנם הכיתי

פירק   לליגיונות       שלו ואומ'            לא על חנם  היכיתי

מינ    נליגין          שלו ואמ'      ראו כי לא    לחנם (הכיתם)

פריז                   שלו ואמ'  להן ראו כי לא    לחנם הכיתי

דפוס                   שלו ואומר            לא על חנם  הכיתי

ירו1                       ואומ'     ראו כי לא על חנם  הכיתי

או3    [ללגיונות  ...]     ואומר     ראו כי לא על חנם  הכיתי

או51   ללגיונותיו          ואו'      ראו כי לא על חנם  הכיתי

ששון                       ואו'      ראו כי לא על חנם  הכתי

--------------------------------------------------------------------

לונ            אתכם    אלא בעון בצעי     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

וטי            אתו     כי  בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

פירק           אותו    אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

מינ    [הכיתי] אותו    אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

פריז           אותו    כי  בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצף

דפוס           אותו    אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו

ירו1           אותו    אלא בעון בצעו(הו) קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

או3            אותו    אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

או51           את   זה אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו הסתר ואקצוף

ששון           אותו    אלא בעון בצעו     קצפתי ואכהו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'                                        ר'   אבא

וטי    וילך שובב   בדרך לבו                        רבי  אבה

פירק   וילך שובב   בדרך לבו                        ר'   אבא

מינ    וילך שוב[ב] בדרך לבו מהו וילך שובב בדרך לבו ר'   אבא

פריז   וילך שובב   בדרך לבו                        ר'   אבא

דפוס                                               ר'   אבא

ירו1   וילך שובב   בדרך לבו                        ר'   אבא

או3    וילך שובב   בדרך לבו                        ר'   אבא

או51   וילך שובב   בדרך לבו                        וא"ר אבא

ששון                                               ר'   אבא

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר כהנא אמ' הדר                תועבה  לתועב[י]ה המד"א

וטי    בר כהנא אמר הדר                תיעבוד לתיעוביה  היך

פירק   בר כהנא     הדר                תועבה  לתועביה   כמדתמר

מינ    בר כהנא אמ' הדר תובא לתיבי                      הה"ד

פריז   בר כהנא אמ' הדר                תעבור  לתיעב?י?ה היך

דפוס   בר כהנא אמ' חזר                       לתועבותיה במה

ירו1               הדר תיבה לתיבה                      היך

או3                הדר תיבה לתיבה [נ' תועבה  לתועבה]   היך

או51   בר כהנא     הדר                תועבה  לתועבתיה  היך

ששון               הדר תיבה לתיבה                      היך

--------------------------------------------------------------------

לונ                     ככלב על שב על קיאו וגו' ר'    יהושע

וטי    מה    דאת    אמר ככלב    שב על קיאו      ור'   יהושע

פירק                    ככלב    שב על קיאו      ור'   יהושע

מינ                     ככלב    שב על קיאו      ור'   יהושע

פריז   מה    דאת    אמר ככלב    שב על קיאו      ור'   יהושע

דפוס   דברים אמורים     ככלב    שב על קיאו      ר'    יהושע

ירו1   מה    דאת    אמר ככלב    שב על קיאו      ריב"ל

או3    כד"א             ככלב    שב על קיאו      ריב"ל

או51   כד"א             ככלב    שב על קיאו      ריב"ל

ששון   כמד"א            ככלב    שב על קיאו      ריב"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן לוי אמ'   הדר שטיא  לאורח שטותיה   המד"א

וטי    בן לוי אמר   הדר שטייא לאורח שטותיה   היך    מה   דאת אמר

פירק   בן לוי א'    הדר שטיא  לאורח שטותיה   כמדתמר

מינ    בן לוי אמ'   הדר שטיא        לשטותיה  הה"ד

פריז   בן לוי א'    הדר שטיא  לארח  שטותיה   היך    מה   דאת אמר

דפוס   בן לוי אמר   הדר שטיא  לאורח שטותיה               כמה דאמ'

ירו1                הדר שטיא        לשטיותיה היך    מה   דאת אמר

או3           [אמ'] הדר שיטה        לשטיותיה היך    כד"א

או51          [אמר] הדר שטיא        לשטיותיה היך    כד"א

ששון                הדר שטיא        לשטיותיה כמד"א

--------------------------------------------------------------------

לונ    כסיל שונה באיולתו דרכיו ראיתי וארפ'   ואסיניה ואנחהו

וטי    כסיל שונה באיולתו דרכין ראיתי וארפאהו ואסיניה ואנחהו

פירק   כסיל שונה באיולתו דרכיו ראיתי וארפאהו ואסיניה ואנחהו

מינ    כסיל שונה באיולתו דרכיו ראיתי וארפאהו         ואנחהו

פריז   כסיל שונה באיולתו דרכיו ראיתי וארפאהו ואסתיה  ואנחהו

דפוס   כסיל שונה באולתו  דרכיו ראיתי וארפאהו         ואנחהו

ירו1   כסיל שונה באולתו  דרכיו ראיתי וארפאהו         ואנחהו

או3    כסיל שוגא באולתו  דרכיו ראיתי וארפאהו         ואנחהו

או51   כסיל שונה באולתו  דרכו  ראיתי וארפאהו ואסיניה ואנחהו

ששון   כסיל שונה באולתו  דרכיו ראיתי וארפאהו         ואנחהו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואנחיניה ואשלם ניחומים לו ולאביליו          אילו איבריו

וטי    ואנחיניה ואשלם ניחומים לו ולאבליו           אילו אבריו

פירק   ואנחיניה ואשלם ניחומים לו ולאב'             אילו איבריו

מינ             ואשלם ניחומים לו ולאביליו          אילו אבריו

פריז   ואנחיניה ואשלם ניחומים לו ולאבליו  ולאיבליו אלו  אבריו

דפוס            ואשלם ניחומים לו ולאבליו           אלו  איבריו

ירו1            ואשלם ניחומים לו ולאביליו          אלו  איבריו

או3             ואשלם ניחומים לו ולאביליו          אלו  איבריו

או51   ואנחיניה ואשלם ניחומים לו ולאביליו          אלו  א[י]בריו

ששון   וגו'                      ולאבליו           אלו  איבריו

--------------------------------------------------------------------

לונ    המתאבלין  עליו                                   בורא

וטי    המתאבלין  עליו דבר אחר אלו  קרביו  המתאבלין      בורא

פירק   המיתאבלין עליו                                   בורא

מינ    המתאבלין  עליו ד"א     אילו קרוביו המתאבלין עליו בורא

פריז   המתאבלין  עליו ד"א     אלו  קרוביו המתאבלין      בורא

דפוס   המתאבלים  עליו                                   בורא

ירו1   המתאבלים  עליו ד"א     אלו  קרוביו המתאבלים עליו בורא

או3    המתאבלים  עליו ד"א     אלו         המתאבלים עליו בורא

או51   המתאבלים  עליו ד"א     אלו  קרוביו התאבלים  עליו [בורא

ששון   המתאבלי'  עליו ד"א     אלו  קרוביו המתאבלי' עליו בורא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ניב שפתים

וטי    ניב שפתים

פירק   ניב שפתים

מינ    ניב שפתים            ר'    שמואל ר' נחמן אמ' אם כיון אדם

פריז   ניב שפתים

דפוס   ניב שפתים

ירו1   ניב שפתים            ר'    שמואל בר נחמן אמ' אם כיון אדם

או3    ניב שפתים  שלום שלום       שמואל בר נחמן אמ' אם כיון אדם

או51   ניב שפתים]                 שמואל בר נחמן אמר אם כיון אדם

ששון   ניב שפתי'            רשב"ן               אמ' אם כיון אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לבו בתפלה  מובטח לו שנשמעה תפלתו מה  טעמו תכין לבם תקשיב

פריז

דפוס

ירו1   לבו בתפלה  מובטח לו שנשמעה תפלתו מ"ט      תכין לבם תקשיב

או3    לבו בתפלה  מובטח לו שנשמעת תפלתו מ"ט      תכין לבם תקשיב

או51   לבו בתפלה  מובטח לו שנשמעת תפלתו מ"ט      תכין לבם תקשיב

ששון   לבו בתפלתו מובטח לו שנשמעת תפלתו מ"ט      תכין לבם תקשיב

--------------------------------------------------------------------

לונ          ר'     יהושע בן            לוי אמ'

וטי          ר'     יהושע בן            לוי

פירק         ר'     יהוש' בן            לוי א'  (הדר שיטא

מינ    אזנך  ר'     יהושע בן            לוי אמ'

פריז         ר'     יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמ'

דפוס         ר'     יהושע בן            לוי אמר

ירו1   אזניך ריבל"א

או3    אזנך  ריב"ל                          אמ'

או51   אזניך ריב"ל                          אמ'

ששון   אזניך ריב"ל                          אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  אם הניבו  שפתיו      שלאדם בתפילה יהא מובטח

וטי                  אם הוניבו שפתיו      שלאדם בתפילה יהא מובטח

פירק   לאורח שטותיה) אם הניבו  שפתיו   של אדם   בתפילה יהא מובטח

מינ                  אם הניבו  שפתותיו של אדם   בתפלה      מובטח

פריז                 אם הזניבו שפתיו   של אדם   בתפלה  יהא מובטח

דפוס                 אם הניבו  שפתיו   של אדם   בתפלה  יהא מובטח

ירו1                 אם הניבו  שפתיו   של אדם   בתפלה      מובטח

או3                  אם הניבו  שפתיו   של אדם              מובטח

או51                 אם הניבו  שפתיו   של אדם   בתפלה      מובטח

ששון                 אם הניבו  שפתיו   של אדם   בתפלה      מובטח

--------------------------------------------------------------------

לונ       שנשמעה תפילתו מה  ט'    תכין לבם תקשיב אזנך

וטי       שנשמעה תפילתו מה  טעמיה תכין לבם תקשיב אזניך

פירק      שנשמעה תפילתו מאי טעמ'  תכין לבם תקשיב אזניך

מינ    לו שנשמעה תפלתו  מה  טעמו                             בורא

פריז      שנשמעה תפלתו  מה  טעמיה תכין לבם תקשיב אזנך

דפוס      שנשמעת תפלתו  מאי טעמא  תכין לבם תקשיב אזנך

ירו1   לו שנשמעה תפלתו  מ"ט                                  בורא

או3    לו שנשמעת תפלתו  מ"ט                                  בורא

או51   לו שנשמעת תפלתו  מ"ט       תכין לבם תקשיב אזניך ואומ' בורא

ששון   לו שנשמעת תפלתו  מ"ט                                  בורא

--------------------------------------------------------------------

לונ              שלום שלום אם       לקרב

וטי              שלום שלום אם       לקרב

פירק             שלום שלום אם       לקרוב

מינ    ניב שפתים שלום שלום    לרחוק ולקרו' אמר יי ורפאתיו

פריז             שלום      אם       לקרב

דפוס             שלום שלום    לרחוק ולקרוב

ירו1   ניב שפתים שלום וגו' אם       לקרוב

או3    ניב שפתים שלום שלום    לרחוק ולקרוב

או51   ניב שפתים שלום שלום    לרחוק ולקרוב

ששון   ניב שפתי'              לרחוק ולקרוב

--------------------------------------------------------------------

לונ             כבר  שלמיה מימיהו            אם לדחוק

וטי             כבר  שלמיה מיניה      וביה   אם לרחוק

פירק            כבר  שלמיה מיניה      זכיא   אם לרחוק

מינ    אם לרחוק כבר  שלמיה מיניה  ומ' וביה   אם לקרוב

פריז            כבר  שלמיה מיניה      וביה   אם לרחוק

דפוס            כבר  שלמיה מיניה      זכיה   אם לרחוק

ירו1            כרבה שלמיה מיניה      וביה   אם לרחוק

או3                  שלמיא מיניה      וביה   אם לקרוב

או51   אם לקרוב כבר  שלמיה מיניה      ובי[ה] אם לרחוק

ששון                 שלמיה מיניה      וביה   אם לקרוב כבר שלמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ                       ר'  חונא  ור' יודן         בש"ר

וטי                       רבי חוניא ור' יודן בר סגנא בשום

פירק                      ר'  חוניא ור' יודן         בשם

מינ                       ר'  הונא  ור' יודן בר סגנא בשם

פריז                      ר'  חוניא ור' יודן בר סננא בשם

דפוס                      ר'  חונאי ור' יודן         בשם

ירו1                      ר'  חונא  ור' יודן

או3                       ר'  חונא  ור' יודן

או51                      ר'  הונא  ור' יודן

ששון   מיניה זכי אם לרחוק ר'  הונא  ור' יודן

--------------------------------------------------------------------

לונ        אחא זה      מצורע שהוא רחוק ונעשה  קרוב אמר יי ורפאתיו

וטי    רבי אחא זה      מצורע שהיה רחוק ונעשה  קרוב אמר יי ורפאתיו

פירק   ר'  אחא זה      מצורע שהיה רחוק ונעשה  קרוב אמר יי ורפאתיו

מינ    ר'  אחא זה      מצורע שהיה רחוק ונעשה  קרוב אמר יי ורפאתיו

פריז   ר'  אחא זה      מצורע שהיה רחוק ונעשה  קרוב אמר יי ורפאתיו

דפוס   ר'  אחא זה      מצורע שהיה רחוק ונתקרב      אמ' יי ורפאתיו

ירו1           זה שהיה מצורע שהיה רחוק ונתקרב      אמ' יי ורפאתיו

או3            זה שהיה מצורע שהיה רחוק ונתקרב      אמ' יי ורפאתיו

או51           זה שהיה מצורע והיה רחוק ונתקרב      אמ' יי ורפ[א]תיו

ששון           זה שהיה מצורע והיה רחוק ונתקרב      אמר יי ורפאתיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואם     צוה ליה     לגרמיה       רפאני יי וארפא הושיעני

וטי    ואסיניה     ליה     לגרמיה       רפאנו יי וארפא הושיענו

פירק   ואסיניה     ליה וג' לגרמיה       רפאני יי וארפא הושיעני

מינ    אסיניה      ליה     ולגרמיה

פריז   ואסיניה     ליה     לגרמיה       רפאני יי וארפא הושיעני

דפוס   ואסיניה     ליה     לגרמיה  שנא' רפאני יי וארפא הושיעני

ירו1   אסיניה      ליה     ולגרמיה

או3    אסיניה      ליה     ולגרמיה

או51   אסיניה      ליה     ולגרמיה

ששון   אסיניה      ליה     ולגרמיה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואושעה כי   תהי'   אתה

וטי    ואושעה כי   תהילתי אתה

פירק   ואיוש' כי   תהילתי אתה

מינ

פריז   ואושעה כי   תהלתי  אתה

דפוס   ואושעה וגו'

ירו1                          ד"א ורפאתיו בעה"ז הידים מרפאין

או3                           ד"א ורפאתיו בעה"ז בידים מרפאין

או51                          ד"א ורפאתיו בעה"ז בידים מתרפאין

ששון                          ד"א ורפאתיו בעה"ז הידים מרפאין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   אבל לעה"ב רפאני יי   וארפא                ולמה עץ     וגו'

או3    אבל לעה"ב רפאני יי   וארפא                ולמה עץ ארץ ואזוב

או51   אבל לעה"ב רפאני [יי] וארפא הושיעני ואושעה ולמה עץ ארז ואזוב

ששון   אבל לעה"ב רפאנו יי   וארפא                ולמה עץ ארז

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ירו1   לומר    שהיה גבוה     כארז        והושפל   ונעשה   כאזוב

או3    לומר    שהיה גבוה כעץ ארץ  (והוא) [והו]שפל ונעשה   כאזוב

או51   לומ'    שהיה גבוה     כארז והו(א  )שפל     ונעשה   כאזוב

ששון   לומ' מי שהיה גבוה     כארז        והושפל   <ונעשה> כאזוב

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                      פרש'

וטי                                                 סליק פרשתא

פירק

מינ                                                 סליק פרשתא

פריז

דפוס

ירו1   לומר שאין צרעת  באה   לעולם אלא על גסות הרוח

או3    לומ' שאין צרעת        באדם  אלא על גסות הרוח

או51   לומ' שאין צרעת  [באה] לאדם  אלא    גסות הרוח

ששון   לומ' שאין הצרעת באה   לאדם  אלא על גסות הרוח