לונ              {א}

וטי              {א}

פירק   פרש'  י"ו {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  י"ז {א} כי תבאו  אל ארץ  כנען

דפוס   פרשה  יז  {א} כי תבאו  אל ארץ  כנען

ג01    <...>

ירו1   פרשת' י"ז {א} כי תבואו אל הארץ וגו'

או3    פרשת  י"ח {א} כי תבואו אל ארץ  כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה

או51   פרשתא י"ז {א} כי תבואו אל ארץ  כנען

ששון   פרשתא י"ז {א} כי תבואו אל ארץ  כנען

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                   מזמור

פירק

מינ                                                   מזמור

פריז                                   הה"ד           מזמור

דפוס   ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחזתכם  הדא  הוא דכתיב

ג01

ירו1                                                  מזמור

או3    ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם                מזמור

או51                                   הה"ד           מזמור

ששון                                   הה"ד           מזמור

--------------------------------------------------------------------

לונ                אך טוב ליש'   א'ים  לברי      לבב יכול לכל

וטי    לאסף        אך טוב לישראל אל'ים לברי      לבב יכול לכל

פירק               אך טוב לישר'  אל'ים               יכול לכל

מינ    לאסף        אך טוב לישר'  אלהי'               יכול לכל

פריז   לאסף        אך טוב לישר'  אל'ים לברי      לבב יכול לכל

דפוס               אך טוב לישראל אל'ים לברי      לבב יכול לכל

ג01

ירו1   לאסף        אך טוב לישראל אלהים לברי לברי לבב יכול לכל

או3    לאסף        אך טוב לישראל אלהים לברי      לבב יכול לכל

או51   לאסף (?אל?) אך טוב לישראל אלהים לברי      לבב יכול לכל

ששון   לאסף        אך טוב לישראל וגו'                יכול לכל

--------------------------------------------------------------------

לונ    תל'   לו'  לברי לב  אילו  שלבן         במצוות

וטי    תלמוד לומר לברי לבב אילו  שלבן  בורי   במצוות

פירק   תלמ'  לו   לברי לבב אילו  שליבן ברי    במצות

מינ    ת"ל        לברי לבב אילו  שליבן כארי   למצות

פריז   ת"ל        לברי לבב אלו   שלבן  בור    במצות

דפוס   תלמוד לומר לברי לבב אלו   שליבן ברי    במצות

ג01

ירו1   ת"ל        לברי לבב אלין  שלבן  ברי    במצות    טוב

או3    ת"ל        לברי לבב אילן  שלבן  ברי'   במצות    טוב

או51   ת"ל        לברי לבב אלין  שלבן  ברי[א] במצו?ו?ת טוב

ששון   ת"ל        לברי לבב אילין שלבן  בארי   במצות    טוב

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1   יי למעוז      יכול לכל ת"ל לנפש  תדרשנו

או3    יי למעוז      יכול לכל ת"ל (לנפש תדרשנו) [ויודע חוסי בו]

או51   יי       לקוו יכול לכל ת"ל לנפש  תדרשנו

ששון   יי למעוז               ת"ל לנפש  תדרשנו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    (אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל לברי לבב אילין של

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    בן בארי במצות טוב יי למעוז יכול לכל ת"ל לנפש תדרשנו)

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    אשרי אדם עוז לך בך יכול לכל תל'   לו'  מסילות בלבבם אלין

וטי    אשרי אדם עוז לו בך יכל  לכל ת"ל   לו   מסילות בלבבם אילין

פירק   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל תלמ'  לומר מסילות בלבבם אילו

מינ    אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסילות בלבבם אילין

פריז   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסלות  בלבבם אלו

דפוס   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל תלמוד לומר מסילות בלבבם אלו

ג01

ירו1   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסלות  בלבבם אלין

או3    אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסילות בלבבם אילין

או51   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסילות בלבבם [א?ל?ין

ששון   אשרי אדם עוז לו בך יכול לכל ת"ל        מסלות  בלבבם אילין

--------------------------------------------------------------------

לונ    דשבלין      באורייתא כבושין בלבהון   הטיבה יי לטובים

וטי    דשבילין     באורייתא כבושין בליביהון הטיבה יי לטובים

פירק   דשבילין     דאוריתא  כבישין בליבהון  הטיבה יי לטובי'

מינ    דשבילין     דאורייתא כבישין בליבהון  הטיבה יי לטובים

פריז   דשבילין     באוריתא  כבושין בלביהון  הטיבה יי לטובים

דפוס   דשבילין     דאוריתא  כבישין בלבהון   הטיבה יי לטובים

ג01

ירו1   דשבילין     דאורית'  כבישין בלבהון   הטיבה יי לטובים

או3    דשבילין     דאוריתא  כבישין בלבהון   הטיב  יי לטובים

או51   ד?ש/ס?בילין דאוריתא  כבישין בלבהון   הטיבה יי לטובים

ששון   דשבילין     דאורית'  כבישין בליביהון הטיבה יי לטובי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    יכול לכל תל'   לו'  ולישרים בלבותם  טוב יי למעוז ביום

וטי    יכל  לכל תל'   לו'  ולישרם  בליבותם

פירק   יכול לכל תל'   לומ' ולישרים בליבותם טוב יי למעוז ביום

מינ    יכול לכל ת"ל        ולישרים בלבותם  טוב יי למעוז ביום

פריז   יכול לכל ת"ל        ולישרים ברכותם

דפוס   יכול לכל תלמוד לומר ולישרים בלבותם  טוב יי למעוז ביום

ג01

ירו1   יכול לכל ת"ל        ולישרים בלבותם

או3    יכול לכל ת"ל        ולישרים בלבותם

או51   יכול לכל ת"ל        ולישרים בלבותם]

ששון   יכול לכל ת"ל        ולישרים בלבותם

--------------------------------------------------------------------

לונ    צרה יכול לכל תל'   לו'  ויודע כל חסי  בו

וטי

פירק   צרה יכול לכל תל'   לומ' ויודע    חוסי בו

מינ    צרה יכול לכל ת"ל                         לנפש תדרשנו

פריז

דפוס   צרה יכול לכל תלמוד לומר ויודע    חוסי בו

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    טוב יי לקוו   יכול לכל תל'   לו'  לנפש תדרשנו קרוב

וטי    טוב יי לקוו   יכול לכל ת"ל   לו   לנפש תדרשנו קרוב

פירק   טוב יי לקוו   יכול לכל תלמ'  לומ' לנפש תדרשנו קרוב

מינ                                                  קרוב

פריז   טוב יי לקוו   יכול לכל ת"ל        לנפש תדרשנו קרוב

דפוס   טוב יי לקוויו יכול לכל תלמוד לומר לנפש תדרשנו קרוב

ג01

ירו1                                                 קרוב

או3                                                  קרוב

או51                                                 קרוב

ששון                                                 קרוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    יי לכל קוראיו יכול לכל תל'   לו'  לכל אשר יקראוהו באמת

וטי    יי לכל קוראיו יכול לכל תל'   לו'  לכל אשר יקראהו  באמת

פירק   יי לכל קוראיו יכול לכל תל'   לומ' לכל אשר יקראוהו באמת

מינ    יי לכל קוראיו יכול לכל ת"ל        לכל אשר יקראוהו באמת

פריז   יי לכל קראיו  יכול לכל ת"ל        לכל אשר יקראוהו באמת

דפוס   יי לכל קוראיו יכול לכל תלמוד לומר לכל אשר יקראוהו באמת

ג01

ירו1   יי לכל קוראיו יכול לכל ת"ל            אשר יקראוהו באמת

או3    יי לכל קוראיו יכול לכל ת"ל        לכל אשר יקראוהו באמת

או51   יי לכל קוראיו יכול לכל ת"ל        לכל אשר יקראוהו באמת

ששון   יי לכל קראיו  יכול לכל ת"ל        לכל אשר יקראוהו באמת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    טוב יי לקוויו                יכול לכל

פריז

דפוס

ג01

ירו1   טוב יי לקוויו                יכול לכל ת"ל לנפש תדרשנו

או3    טוב יי לקוויו                יכול לכל ת"ל לנפש תדרשנו

או51   טוב יי        למעוז ביום צרה יכול לכל ת"ל

ששון   טוב יי לקוויו                יכול לכל ת"ל לנפש תדרשנו

--------------------------------------------------------------------

לונ                  מי א' כמוך נושא עון ועובר על פש'

וטי                  מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

פירק

מינ    ליודע חוסי בו מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

פריז                 מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

דפוס

ג01

ירו1                 מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

או3                  מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

או51   ויודע חוסי בו מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

ששון                 מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשע יכול

--------------------------------------------------------------------

לונ                                           ואני כמעט נטיו רגלי

וטי    לכל תל' לו'               לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

פירק                                          ואני כמעט נטיו רגלי

מינ    לכל ת"ל                   לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי'

פריז   לכל ת"ל                   לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

דפוס                                          ואני כמעט נטיו רגלי

ג01

ירו1   לכל ת"ל                   לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

או3    לכל ת"ל                   לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

או51   לכל ת"ל                   לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

ששון   לכל ת"ל     (לנפש תדרשנו) לשארית נחלתו ואני כמעט נטיו רגלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    כאין  שפ'  אשו'  רב          ולוי  חד א'  אסף בן קרח

וטי    כאיין שפכה אשורי רב          ולוי  חד אמ' אסף בן קרח

פירק   וג'              רב          ולוי  חד א'  אסף בן קרח

מינ    כאין  שפכה אשורי רב      ור' יוחנן חד אמ' אסף בן קרח

פריז   כאין  שפכה אשורי רב          ולוי  חד אמ' אסף בן קרח

דפוס                    רב          ולוי  חד אמר אסף בן קרח

ג01

ירו1   כאין  שפכו אשורי רב      ור' יוחנן חד אמר אסף בן קרח

או3    כאין  שפכה אשורי ר'      ור' יוחנן חד אמ' אסף בן קרח

או51                    ר(')[ב] ור' יוחנן חד אמ' אסף בן קרח

ששון   וגו'             רב      ור' יוח'  חד אמ' אסף בן קרח

--------------------------------------------------------------------

לונ    היה ואוחרן א'  אסף אחר היה                  מאן   דאמ'

וטי    היה ואוחרן א'  אסף אחר היה                  מן    דאמר

פירק   א'  וחד    א'  אסף אחר היה                  מאן   דא'

מינ    היה וחד        אסף אחר היה ולא פליגי        ולמאן דאמ'

פריז   היה ואוחרן א'  אסף אחר היה                  מאן   דאמ'

דפוס   היה וחד    אמר אסף אחר היה                  מאן   דאמר

ג01

ירו1   היה וחד    אמ' אסף אחר היה           אדעתיה דמ"ד

או3    היה וחד    אמ' אסף אחר היה           אדעתיה דמאן  דאמ'

או51   היה וחד    אמ' אסף אחר היה                  מ"ד

ששון   היה וחד    אמ' אסף אחר היה           אדעתיה דמ"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסף בן קרח היה כבר הייתי משרא  עם  אבא  בגיהינם

וטי    אסף בן קרח היה כבר הייתי משרא  עם  אבא  בגיהנם

פירק   אסף בן קרח היה כבר הייתי משרה  עם  אבא  בגיהנם

מינ    אסף בן קרח היה כבר הייתי מושרה עם  אבה  בגהינם

פריז   אסף בן קרח היה כבר היה   משרא  עם  אבא  בגהינם

דפוס   אסף בן קרח היה כבר

ג01

ירו1   אסף בן קרח היה כבר היה   מורשע עם  אביו בגהינם  אדעתיה

או3    אסף בן קרח היה כבר היה   מורשע [עם אבי  בגיהינם

או51   אסף בן קרח היה כבר היה   מורשע עם  אביו בגיהינם

ששון   אסף בן קרח היה כבר היה   משרה  עם  אביו בגיהנם  אדעתיה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    למן  דאמ'     אחר   היה כבר הייתי משרא  עם רשעים

פירק   למן  דא'  אסף [אחר] היה כבר הייתי משרה  עם רשעים

מינ    למ"ד      אספ אחר   היה כבר הייתי מושרה עם רשעי'

פריז   למאן דא'      אחר   היה כבר הייתי משרא  עם רשעים

דפוס                               הייתי משרה  עם אבא

ג01

ירו1   דמ"ד      אסף אחר   היה כבר היה            מורשע  עם

או3    ומאן דאמ' אסף אחר   היה כבר היה            מורשע  (עם

או51   מ"ד       אסף אחר   היה כבר היה            מורשע  עם  אחרים

ששון   דמ"ד      אסף אחר   היה כבר היה   משרה  עם הרשעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                              למה כי קנאתי בהוללים

וטי    בגיהנם                    למה כי קנאתי בהוללים

פירק   בגיהנם                    למה כי קנאתי בהוללים

מינ    בגהינם                    למה כי קנאתי בהוללים שלום

פריז   בגהינם                    למה כי קנאתי בהוללים

דפוס   בגיהנם                    למה כי קנאתי בהוללים

ג01

ירו1   הרשעי'             בגהינם למה כי קנאתי בהוללים

או3    הרשעים)] עם הרשעים בגהינם למה כי קנאתי בהוללים

או51   בגיהינם                   למה כי קנאתי בהוללים

ששון   בגיהנם                    למה כי קנאתי בהוללים אל

--------------------------------------------------------------------

לונ          למערבביא   אילו     שליבן מלא הלהלות

וטי          למערבביא   אילו     שלבן  מלא הלהלות      הלהלות

פירק         במערבביא   אילו     שליבם מלא

מינ          במערביא    אילו     שליבן מלא חלחלאות

פריז         למעורבביא  אלו      שלבן  מלא חלחלות

דפוס         במערבא     אומ' אלו שלבם  מלא הוללות

ג01

ירו1         במערבביא   אלו      שלבם  מלא חולחוליות

או3          במערבביא   אלו      שלבן  מלא חלחוליות

או51         [במערבביא] אלו      שלבן  מלא ח[ו]לחוליות

ששון   תהולו במערבביא   אלו      שלבם  מלא חולחוליות

--------------------------------------------------------------------

לונ    רעות ר'  לוי קרא  יתהון זה ויניא             אילו     שמביאין

וטי    רעות ר'  לוי קרא  יתהון    זהויניא           אילו     שמביאין

פירק   רעות ר'  לוי קרי  להון     (ז)[ו]הו(ינ)[צ]יא אילו     שמביאין

מינ    רעות ור' לוי קארי יתהון    והיאניא           אילו שהן מביאין

פריז   רעות ר'  לוי קרא  יתהון    זהויניא           אלו      שמביאין

דפוס   רעות ר'  לוי קרי  להון     דהותא             אלו      שמביאין

ג01

ירו1   רעות                                         אלו      שמביאין

או3    רעות                                         אלו      שמביאין

או51   רעות ר'  לוי קרי  להון     דר?וו?נ?[י]?א     אלו      שמביאין

ששון   רעות                                         אלו      שמביאין

--------------------------------------------------------------------

לונ    אללי לעולם

וטי    אללי לעולם

פירק   אללי לעולם

מינ    אללי לעולם

פריז              ר'  לוי קרא  יתהון זהויניא אלו שמביאין אללי

דפוס   אללי לעולם

ג01

ירו1   אללי לעולם ר"ל     צווח להון  דרוניא

או3    אללי לעולם ר'  לוי צווח להון  דרוניא

או51   אללי לעולם

ששון   אללי לעולם ר"ל     צווח להון  דהוינא

--------------------------------------------------------------------

לונ          שלם  רשעים אראה אלא  בשלומן של רשעים   אראה כי

וטי          שלום רשעים אראה אילא בשלומן    שלרשעים אראה כי

פירק         שלום רשע'  אר'  אלא  בשלומן של רשעים   אראה כי

מינ          שלום רשעים אראה

פריז   לעולם שלום רשעים אראה אילא בשלומן של רשעים   אראה כי

דפוס         שלום רשעים אראה אלא  מפלתן  של רשעים   אראה כי

ג01

ירו1         שלום רשעים אראה                             כי

או3          שלום רשעים אראה                             כי

או51         שלום רשעים אראה                             כי

ששון         שלום רשעים אראה                             כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    אין חרצובות למותם

וטי    אין חרצובות למותם

פירק   אין חרצובות למותם

מינ

פריז   אין חרצובות למותם

דפוס   אין חרצובות למותם

ג01

ירו1   אין חרצובות למותם ר' דוסתאי בש"ר  שמואל     לא הוזהרתם

או3    אין חרצובות למותם ר' דוסתאי בש"ר  שמואל אמ' לא הוזהרת[י]ם

או51   אין חרצובות למותם ר' דוסתאי בש"ר  שמואל     לא החהרתם

ששון   אין חרצובו' למותם ר' דוסתאי בשר"ש           לא הוזהרתם

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ                                  אין שלום אמר יי לרשעים ואת

פריז

דפוס

ג01

ירו1   בהוללים     וצויתים  ביסורי'

או3    בחוליים     וציויתים בייסורין

או51   בחליים  ולא צביתים   בייסורין

ששון   בהוללים     וצויתים  בייסורין

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    אמרת שלום רשעים אראה אין להם אלא צבתות של עונות הה"ד פתח

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    חרצובות רשע שילומין לרשעים תראה כי אין חרצובות למו'

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובריא אולם לא הרהרתי             בחלאים  ולא צבותם

וטי    ובריא אולם לא הרהרתן             בחולאים ולא ציבותם

פירק   ובריא אולם לא חר?רתים? ולא צביתם בעוונות

מינ    ובריא אולם לא עירערתם            בחלאים  ולא ציביתם

פריז   ובריא אולם לא הרהרתם             בחלאים  ולא ציביתם

דפוס   ובריא אולם לא הרהרתים            בחלאים  ולא צבותים

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בעוונות אלא  ובריא אולם עשיתים      בריאים כאולם

וטי    בעונות  אילא ובריא אולם עשיתם       ברואים כאולם

פירק           אלא  ובריא אולם עשיתים      בריאים כאולם

מינ    בעונות  אלא  בריא  אולם עשיתם       בריאים כאולם

פריז   בעונות  אילא ובריא אולם עשיתם       ברואים כאולם

דפוס   בעונות  אלא  ובריא אולם עשירים      בריאים כאולם

ג01

ירו1           אלא  ובריא אולם עשית   אותם בריאים       כחמש מלתריות

או3            אלא  ובריא אולם עשיתי  אותם בריאים       בחמש מלתריאות

או51           אלא  ובריא אולם עשיתי  אותם בריאים כאולם

ששון           אלא  ובריא אולם עשית   אותם בריאי'       כחמש מלתריאות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                      דתנן       פתחו

וטי                                      כדתנן      פתחו

פירק                                     כדתנן      פתחו של

מינ                              כי ההיא דתנינן תמו פתחו של

פריז                                     כדתנן      פתחו של

דפוס                                     כדתנן      פתחו של

ג01

ירו1   של מילת     שעל פתח ההיכל         דתנינן     פתח

או3    של מילתא    על  פתח ההיכל         דתנינן     פתח

או51                                     דתנינן     פתח

ששון   של מילת  של על  פתח ההיכל         דתנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלאולם                     ארכו  ארבעים     ורחבו עשרים

וטי    שלאולם                     ארכו  ארבעים     ורחבו עשרים

פירק   אולם                       אורכו ארבעים אמה ורחבו עשר<..

מינ    אולם   גבהו                      ארבעי' אמה ורחבו עשרים

פריז   אולם                       ארכו  ארבעים     ורחבו עשרים

דפוס   אולם                       ארכו  מ'     אמה ורחבו כ'

ג01

ירו1   ההיכל  גבהו      כ'    אמה                  ורחבו י'

או3    ההיכל  גבהו      כ'    אמה                  ורחבו י'

או51   ההיכל  ג?ו/י?בהו עשרים אמה                  ורחבו עשרה

ששון   האולם  גובהו     כ'                         ורחבו עשרה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמה  חמש מלתעות       שלמילא היו על גביו ר' דוסתי

וטי    אמה  חמש מלתרעות      שלמילא היו על גביו ר' דוסתי

פירק   ...> חמש מלת?ר?עות של מילא   היו על גביו ר' דוסתיי

מינ    אמה  כו'

פריז   אמה  חמש מלתרעות   של מילא   היו על גביו ר' דוסתאי

דפוס   אמה  וה' מלתריות   של מילא   היו על גביו ר' דוסתאי

ג01

ירו1   אמות                         והן על גביו

או3    אמה                          והן על גביו

או51   אמות חמש מלתראות      שלמילת היו על גביו ר' דוסתאי

ששון   אמה  א"ל מלתראות   של מלת    היו על גביו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר'     יניי אמ' מש'  ר' מאיר  ורבנין

וטי    בר  רבי יניי     בשם  ר' מאיר  ורבנן

פירק   בר'     ינאי     בשם  ר' מ<..> ורבנין

מינ

פריז   ב"ר     ינאי     בשם  ר' מאיר  ורבנן  ר' דוסתאי ב"ר ינאי

דפוס   ב"ר     ינאי     בשם  ר' מאיר  ורבנן

ג01

ירו1

או3

או51   ב"ר     ינאי     בש"ר    מאיר  ורבנן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                      ר' דוסתי  בר'    יניי בש'     ר'

וטי                      ר' דוסתי  בר  ר' יניי בשם     ר'

פירק                     ר' דוסתאי בר'    ינאי בשם     ר'

מינ                      ר' דוסתאי ב"ר    ינאי בשם     ר'

פריז   בשם ר' מאיר ורבנן ר' דוסתאי בשם ר' ינאי בשם     ר'

דפוס                     ר' דוסתאי אמר         בשם     ר'

ג01

ירו1                     ר' דוסתאי             בש"ר

או3                      ר' דוסתאי             בשם     רב

או51                     ר' דוסתאי אמ'

ששון                     ר' דוסתאי             בשרשב"ן

--------------------------------------------------------------------

לונ    מאיר          אמ' האשה הזאת טווה          מעה     אחת

וטי    מאיר          אמר האשה זו   טווה          מעה     אחת

פירק   מאיר              האשה הזו  טווה          מעה     <...>

מינ    מאיר              אשה  זו   טוה           מעה     אחת

פריז   מאיר          אמ' האשה זו   טווה          מעה     אחת

דפוס   מאיר              האשה הזת  תטווה         מפה     ואחת

ג01

ירו1   שמואל בר נחמן אמ' האשה הזו  טווה          נימא    אחת

או3    שמואל בר נחמן     האשה הזו  ט[ו]וה (נימא) [נימפה] אחת

או51                     האשה הזאת טווה          מפה     אחת

ששון                     האשה הזו  טווה          נימא    א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    עבה  מעה   אחת  דקה אילו לציבים        ולעונות אילו לאיספליטין

וטי    עבה  מעה   אחת  דקה אילו לציבים        ולעונות אילו לאיספליטין

פירק   [...                                                 ?ל?אצפליטין

מינ    עבה  מעה   אחת  דקה אילו ליציבים       ולעונות אילו לאיספריטן

פריז   עבה  מעה   אחת  דקה אילו לציבים        ולעונות אילו לאיספליטין

דפוס   עבה  מפה   ואחת דקה אלו  הציבום  לעומת ולעונות אלו  לאיספליטון

ג01

ירו1   עבה  ונימא אחת  דקה אלו  לציבין        ולעונות ואלו לאספטלי

או3    עבה  ונימא אחת  דקה אלו  לצבים         ולעורות ואלו לאיספטלי

או51   עבה  ומפה  אחת  דקה אלו  לצבים         לעורות  אלו  לאספליט?י/ו?ן

ששון   עבה  ונימא אחת  דקה אלו  לציבים        ולעונות ואלו לאיספטלי

--------------------------------------------------------------------

לונ    רבנין  אמ'   אין להם ציבים     ציבים    שלעונות   שימותו

וטי    רבנן   אמרין אין להם ציבים     ציבים    שלעונות   שימותו

פירק   ורבנין ?אמ'? אין להן ציבין     ציבין    שלעוונות] שימותו

מינ    רבנן   אמ'   אין להן ציבין           של עונות     שימותו

פריז   רבנן   אמרין אין להם ציבים     ציבים של עונות     שימותו

דפוס   רבנין  אמ'   אין להם צובים           של עונות     שימותו

ג01

ירו1   ורבנין אמרי  אין להם צבור            של עונות     שימותו

או3    ורבנין אמרי' אין להם צבור            של עונות     שימותו

או51   ורבנין אמרין אין להם <..>?ב?ין          שלע?ר?ות  שימותו

ששון   ורבנין אמרי  אין להם צבור            של עונות     שימותו

--------------------------------------------------------------------

לונ    בהן אלא אילו

וטי    בהן אלא אילו

פירק   בהן אלא אילו

מינ    בהן אלא שהן

פריז   בהן אלא אלו

דפוס   בהם אלא אלו

ג01

ירו1   בהם ר'  יונה בש"ר סימון   אמ' למה אין חרצובות למותם אלא

או3    בהם ר'  יונה בש"ר         אמ' למה אין חרצובות למותם אלא

או51   בהם ר'  יונה בש"ר [סימון] אמר למה אין חרצובות למותם אלא

ששון   בהם ר'  יונה בש"ר סימון   אמ' למה אין חרצובות למותם אלא

--------------------------------------------------------------------

לונ              הברואים ליום הדין

וטי              הברואין ליום הדין

פירק             הברואים ליום הדין

מינ              בריאין  ליום הדין

פריז             הברואין ליום הדין

דפוס             הבריאים ליום הדין

ג01

ירו1   כדי שיהיו בריאים  ליום הדין ואין אולם אלא יום הדין כמו

או3    כדי שיהיו בריאים  ליום הדין ואין אולם אלא יום הדין כמו

או51   כדי שיהיו בריאים  ליום הדין ואין אולם אלא יום הדין כמו

ששון   כדי שיהיו בריאי'  ליום הדין ואין אולם אלא יום הדין כמו

--------------------------------------------------------------------

לונ                            הה"ד           אולם  הכסא  אשר

וטי                            הדא  היא דכת'  ואולם הכסא  אשר

פירק                           הה"ד           ואולם הכ<.. ...

מינ                            הה"ד           ואולם הכסא  אשר

פריז                           הה"ד           ואולם הכסא  אשר

דפוס                           הדא  הוא דכתיב ואולם הכסא  אשר

ג01

ירו1   ואולם הכסא אשר ישפוט שם

או3    ואולם הכסא אשר ישפטו שם

או51   ואולם הכסא אשר ישפטו שם

ששון   ואולם הכסא אשר ישפט  שם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ישפט   שם כאולם המשפט

וטי    ישפט   שם כאולם המשפט                                עשה

פירק   ..>שפט שם כאולם המשפט

מינ    ישפט   שם אולם  המשפט                                עשה

פריז   ישפט   שם             אותן שכת' בהן כאולם הכסא המשפט

דפוס   ישפט   שם כאולם המשפט

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       בעמל אנוש  אינימו

וטי    בעמל אנוש אינימו ועם אדם לא ינוגעו בעמל אנוש  אינימו

פירק                                      בעמל אנ<.. ...

מינ    כעמל אנוש אינמו  ועם אדם לא ינוגעו בעמל אנוש  אינמו

פריז

דפוס                                      בעמל אנוש  אינימו

ג01

ירו1                                      בעמל אנוש  אינימו

או3                                       בעמל אנוש  אינימו

או51                                      בעמל אנוש  אינימו

ששון                                      בעמל אנוש  אינימו

--------------------------------------------------------------------

לונ         בשיפוטן    שלבריות  אינימו     לא  לחרוש ולא לזרוע

וטי         בשיפוטן    שלברייות אינימו     לא  לחרוש ולא לזרע

פירק                   ..>ת     אינמו      לא  לחרוש ולא לזרוע

מינ    אפי' בשיפוטן של בריות    אי     נמי לא  לחרוש ולא לזרוע

פריז                                       עשה לחרוש ולא לזרע

דפוס                                       לא  לחרוש ולא לזרוע

ג01

ירו1                                                     [א]לזרוע

או3                                                      לזרוע

או51                                                     לזרוע

ששון                                                     לזרוע

--------------------------------------------------------------------

לונ    ולא לקצור                ועם   אדם לא ינוגעו

וטי    ולא לקצר                 ועם   אדם לא ינוגעו

פירק   ולא לקצור                <...>

מינ    ולא לקצור                ועם   אדם

פריז   ולא לקצר                 ועם   אדם לא ינוגעו

דפוס   ולא לקצור                ועם   אדם לא ינוגעו

ג01

ירו1       [וא]לקצר ולא עוד אלא ועם   אדם לא ינוגעו

או3        ולקצר    ולא עוד אלא ועם   אדם לא ינוגעו

או51       ולקצור   ולא עוד אלא ועם   אדם לא ינוגעו אפי' שכת'

ששון       ולקצר    ולא עוד אלא ועם   אדם לא ינוגעו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז                                       לפיכך היה משה מזהיר

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51   בהם ואתנה צאני צאן מרעיתי לא ינוגעו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                          ואמ' רב המנונא

וטי                                          אמ'  רב המנונא

פירק                                                 המנונא

מינ                                          אמ'  רב המנונא

פריז   את ישר' ואומ' להן כי תבאו אל ארץ כנען אמ'  רב המנונא

דפוס                                         אמר  רב המנונא

ג01

ירו1                                              רב המנונא

או3                                               רב המנונא

או51                                              רב המנונא

ששון                                              רב המנונ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ואפילו     אותן  שכתוב  בהן ואתנה צאני וצאן מרעיתי אדם

וטי    אפילו      אתן   שכתוב  בהן ואתנה צאני צאן  מרעיתי אדם

פירק   אפילו      אותן  שכת'   בהן ואתנה      צ<.. ...

מינ    אפי'       באותן שכת'   בהן ואתן  צאני צאן  מרעיתי אדם

פריז   אפלו       אותן  שכת'   בהן ואתנה צאני צאן  מרעיתי אדם

דפוס   אפי'       אותם  שכתוב  בהם ואתנה צאני צאן  מרעיתי אדם

ג01

ירו1   אמ'    אלו ישראל שנקראו                צאן         אדם

או3    אמ'    אלו ישראל שנקראו                צאן

או51   אמר    אלו ישראל שנקראו                צאן

ששון   אמ'    אלו יש'   שנקראו                צאן         אדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    וגו'  לא ינוגעו

וטי    אתם   לא ינוגעו

פירק   ..>תם לא ינוגעו

מינ    אתם   לא ינוגעו

פריז   אתם   לא ינוגעו

דפוס   אתם   לא ינוגעו

ג01

ירו1                   תני  ר' חייא אחוזתכם  מיטמא בנגעים ואין

או3                    תאני ר' חייא אחזתכם   מיטמא בנגעים ואין

או51                   תאני ר' חייא ואחוזתכם מטמאה בנגעים ואין

ששון                   תני  ר' חייא אחוזתכם  מיטמא        ואין

--------------------------------------------------------------------

לונ                             לפיכך     מזהיר משה       את

וטי                             לפיכך היה       משה מזהיר את

פירק                            לפיכך           משה מזהיר את

מינ                             לפיכך           משה מזהיר את

פריז                            לפיכך היה       משה מזהיר את

דפוס                            לפי'            משה מזהיר

ג01                      בנגעים

ירו1   אחוזת גוים  מטמא  בנגעים לפי'            משה מזהיר להם

או3    אחוזת גוים  מיטמא בנגעים לפי'            משה מזהיר להם

או51   אחוזת גוים  מטמאה בנגעים לפי'            משה מזהיר להם

ששון   אחוזת הגרים מיטמא        לפי'            משה מזהי' להם

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'    וא'   להם כי תבאו  אל ארץ  כנען

וטי    יש'    ואומר להם כי תבאו  אל ארץ  כנען

פירק   ישר<.. ...                   ..>ץ כנען

מינ    ישר'   ואמ'  להן כי תבאו  אל ארץ  כנען

פריז   ישר'   ואומ' להן כי תבאו  אל ארץ  כנען

דפוס   לישראל           כי תבאו  אל ארץ  כנען

ג01                     כי תבאו  אל ארץ  כנען אשר  אני  נתן  לכם

ירו1   לישראל ואומר     כי תבואו אל ארץ  כנען אשר  אני  נותן לכם

או3    לישראל ואומר     כי תבואו אל ארץ  כנען אשר  אני  נותן לכם

או51   לישראל           כי תבואו אל ארץ  כנען אשר  אנכי נותן לכם

ששון   ליש'             כי תבואו אל ארץ  כנען וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1          ונתתי     נגע צרעת וגו'

או3    לאחוזה ונתתי     נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

או51   לאחוזה ונתתי (א) נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם

ששון                             בבית ארץ אחוזתכם