לונ    {ג}      על עשרה דברים נגעים  באים       על עבודה זר' ועל

וטי    {ג}      על עשרה דברים נגעים  באין       על עבודה זרה ועל

פירק   {ג}      על עשרה דברים נגעים  באין       על עבודה זרה ועל

מינ    {ג}      על עשרה דברים נגעים  באין       על עבוד' זרה ועל

פריז   {ג}      על עשרה דברים נגעים  באין       על ע"ז       ועל

דפוס   {ג}      על עשרה דברים נגעים  באים       על עבודה זרה ועל

ג01    {ג} גופה על עשרה דברים הנגעים באים       על עבודה זרה ועל

ירו1   {ג}      על עשרה דברי' נגעים  באים       על ע"ז       ועל

או3    {ג}      על עשרה דברים נגעים  באים       על ע"ז       ועל

או51   {ג}      על עשרה דברים        באים נגעים על ע"ז       ועל

ששון   {ג}      על עשרה דברים נגעי'  באים       על ע"ז       ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ    גילוי עריות ועל שפיכ'  דמים ועל חילול השם     ועל קילול

וטי    גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קילול

פירק   גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קילול

מינ    גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קללת

פריז   גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חלול  השם     ועל

דפוס   גלוי  עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל ברכת

ג01    גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קיללת

ירו1   ג"ע         ועל ש"ד         ועל חלול  הש()[ם] ועל קלול

או3    גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קילול

או51   ג"ע         ועל שפיכות דמים ועל חילול השם     ועל קילול

ששון   ג"ע         ועל ש"ד         ועל חלול  השם

--------------------------------------------------------------------

לונ    השם ועל גוזל     את הרבים    ועל גוזל  את  שאינו שלו ועל

וטי    השם ועל גוזל     את (ב)הרבים ועל גיזל      שאינו שלו ועל

פירק   השם ועל ()[ג]וזל את הרבים    ועל גוזל  את  שאינו שלו ועל

מינ    השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל הגוזל את  שאינן שלו ועל

פריז           גוזל     את הרבים    ועל גוזל  את  שאינו שלו ועל

דפוס   השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל גוזל  את  שאינו שלו ועל

ג01    השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל הגוזל את  שאינו שלו ועל

ירו1   השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל הגוזל דבר שאינו שלו ועל

או3    השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל הגוזל דבר שאינו שלו ועל

או51   השם ועל הגוזל    את הרבים    ועל הגוזל דבר שאינו שלו ועל

ששון       ועל הגוזל                          דבר שאינו שלו ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ    גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  רעה

וטי    גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עיין רעה

פירק   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  רעה

מינ    גסות הרוח ועל לשון הרע ועל לשון הרע ועל עין  רעה

פריז   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  רעה

דפוס   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  רעה

ג01    גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  רעה

ירו1   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  הרע

או3    גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  הרע

או51   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  הרע

ששון   גסי  הרוח ועל לשון הרע ועל              עין  הרע ועל ברכת

--------------------------------------------------------------------

לונ                           על  עבו'  זר'      מיש'   שהעידו

וטי                           ועל עבודה זרה מנין מישראל שהעידו

פירק                          ועל עבודה זרה      מישר'  שהעידו

מינ                           על  עבוד' זרה      מישראל שהעידו

פריז                          על  ע"ז       מנין מישראל שהעידו

דפוס                          על  עבודה זרה      מישראל שהעידו

ג01                           על  עב'   ז'       מישראל שהעידו

ירו1                          על  ע"ז       מנין מישראל שהעידו

או3                           על  ע"ז       מנין מישראל שהעידו

או51                          על  ע"ז       מנין מישראל שהעידו

ששון   השם ועל הגוזל את הרבים על  ע"ז       מנין מיש'   שהעידו

--------------------------------------------------------------------

לונ    עידות            שקר בקב"ה  והלכו ואמרו ל(עגל) אלה א'ה'יך

וטי    עדות             שקר בהקב"ה והלכו ואמרו לעגל   אלה אליך

פירק   עדות             שקר בהקב"ה והלכו ואמרו לעגל   אלה אלהיך

מינ    עדות             שקר בהקב"ה       ואמרו לעגל   אלה אלהיך

פריז   עדות             שקר בהקב"ה והלכו ואמרו לעגל   אלה אלהיך

דפוס   עדות             שקר בהקב"ה       ואמרו לעגל   אלה אל'יך

ג01    על    אותו המעשה                  ואמרו        אלה אלהיך

ירו1   עדות             שקר בהקב"ה       ואמרו        אלה אלהיך

או3    עדות             שקר בהקב"ה       ואמרו לעגל   אלה אלהיך

או51   עדות             שקר בהב"ה        ואמרו        אלה אלהיך

ששון   עדות             שקר בהב"ה        ואמרו לעגל   אלה אלי'ך

--------------------------------------------------------------------

לונ    יש'                         ומנ'   שלקו בצרעת שנ'   וירא

וטי    יש'                         ומנ'   שלקו בצרעת       וירא

פירק   ישר'                        ומנין  שלקו בצרעת שנ'   וירא

מינ    ישר'                        ומניין שלקו בצרעת שנ'   וירא

פריז   ישראל                       ומנין  שלקו בצרעת       וירא

דפוס   ישראל                       ומנין  שלקו בצרעת שנ'   וירא

ג01    ישראל                       ומנין  שלקו בצרעת       וירא

ירו1   ישראל אשר  העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקו בצרעת שנאמ' וירא

או3    ישראל אשר  העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקו בצרעת שנא'  וירא

או51   ישראל אשר  העלוך מארץ מצרים ומנין  שלקו בצרעת שנא'  וירא

ששון   יש'   וגו'                  ומנין  שלקו בצרע' שנ'   וירא

--------------------------------------------------------------------

לונ    משה את העם כי פרע  הוא               שפרחה בהן זיבה וצרעת

וטי    משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהן זיבה וצרעת

פירק   משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהן זיבה וצרעת

מינ    משה את העם כי פרוע הוא    א"ר  יוחנן שפרחה בהן זיבה וצרעת

פריז   משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהן זיבה וצרעת

דפוס   משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהן      צרעת

ג01    משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהם זיבה וצרעת

ירו1   משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהם      צרעת

או3    משה את העם כי פרוע הוא כי פרעו אהרן  שפרחה בהן      צרעת

או51   משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרן  שפרחה בהם      צרעת

ששון   משה את העם כי פרוע הוא               שפרחה בהם      צרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                 ועל גילוי

פירק                                                ועל גילוי

מינ                                                 על  גילוי

פריז                                                ועל גילוי

דפוס                                                ועל גלוי

ג01    כמה דאת א' בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע על  גילוי

ירו1                                                ועל ג"ע

או3                                                 ועל גילוי

או51                                                ועל ג"ע

ששון                                                ועל ג"ע

--------------------------------------------------------------------

לונ                          שנ'

וטי    עריות      מבנות ציון                יען כי גבהו בנות ציון

פירק   עריות      מבנות ציון שנ'            יען כי גבהו בנות ציון

מינ    עריות      מבנות ציון שנ'   ויאמר יי יען כי גבהו בנות ציון

פריז   עריות      מבנות ציון                יען כי גבהו בנות ציון

דפוס   עריות      מבנות ציון שנא'           יען כי גבהו בנות ציון

ג01    עריות      מבנות ציון       ויאמר יי יען כי גבהו בנות ציון

ירו1         מנין מבנות ציון שנא'           יען כי גבהו בנות ציון

או3    עריות מנין מבנות ציון שנא'           יען כי גבהו בנות ציון

או51         מנין מבנות ציון שנא'           יען כי גבהו בנות ציון

ששון              מבנות ציון דכתי'          יען כי גבהו בנות ציון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                  ומנ'

פירק                 וג'

מינ    ותלכנה נטויות גרון ומשק' עינים הלוך וטפוף תלכנה וברגל'

פריז

דפוס

ג01                  וגו'

ירו1                 וגו'

או3    ותלכנה נטויות גרון

או51

ששון   ותלכנה נטויות וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                               ושפח  יי קדקד

וטי                  שלקו           בצרעת   שנ'   ושפח  יי קדקד

פירק          ומנין  שלקו           בצרעת   שנ'   ושיפח יי קדקד

מינ    תכעסנה ומניין שלקו           בצרעת   שנ'   וספח  יי קדקד

פריז          ומנין  שלקו           בצרעת         ושפח  יי קדקד

דפוס          ומנין  שלקו           בצרעת   שנאמ' ושפח  יי קדקד

ג01           ומנין  שלקו           בצרעת         וספח  יי קדקד

ירו1          ומנין  שלקו           בצרעת   שנא'  ושפח  יי קדקד

או3           ומנין  שלקו           בצרעת   שנא'  ושפח  יי קדקד

או51          ומנין  שלקו בנות ציון [בצרעת] שנא'  ושפח  יי קדקד

ששון          ומנין  שלקו           בצרעת   שנ'   ושפח  יי קדקד

--------------------------------------------------------------------

לונ    בנות ציון

וטי    בנות ציון

פירק   בנות ציון

מינ    בנות ציון ויי פתהן (יע)[רה]

פריז   בנות ציון

דפוס   בנות ציון

ג01    בנות ציון                   ואין וסיפח אלא צרעת כמה דאת

ירו1   בנות ציון

או3    בנות ציון

או51   בנות ציון

ששון   בנות ציון

--------------------------------------------------------------------

לונ                           ועל שפיכות דמ'        מיואב

וטי                           ועל שפיכות דמים מן    יואב

פירק                          ועל שפיכות דמים       מיואב

מינ                           על  שפיכות דמים מניין מיואב

פריז                          ועל שפיכות דמים מן    יואב

דפוס                          ועל שפיכות דמים       מיואב

ג01    א' ולשאת ולספחת ולבהרת על  שפיכות דמים       מיואב

ירו1                          ועל ש"ד         מנין  מיואב

או3                           על  שפיכות דמים מנין  מיואב

או51                          על  שפיכות דמים מנין  מיואב

ששון                          ועל ש"ד         מנין  מיואב

--------------------------------------------------------------------

לונ                           והשיב יי את דמו על ראשו

וטי                           והשיב יי את דמו על ראשו וגו'

פירק

מינ                       שנ' והשיב יי את דמו על ראשו אשר  פגע

פריז                          והשיב יי את דמו על ראשו וג'

דפוס

ג01    שהרג את אבנר ועמשא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              ומנ'   שלקה בצר'

וטי                                              ומנ'   שלקה בצרעת

פירק

מינ    בשני אנשים צדיקים וטובים ממנו ויהרגם בחרב ומניין שלקה בצרעת

פריז                                             ומנין  שלקה בצרעת

דפוס

ג01                                              וכתיב  ביה

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   יחילו על ראש יואב

וטי    שנ'   יחולו על ראש יואב ועל  כל בית  אביו ולא  יכרת מבית

פירק   שנ'   יחולו על ראש יואב

מינ    שנ'                                       אל   יכרת מבית

פריז   שנא'  יחולו על ראש יואב ועל     ביתו      ולא  יכרת מבית

דפוס   שנ'   יחולו על ראש יואב

ג01          יחולו על ראש יואב ואל  כל בית  אביו וגו'

ירו1   שנאמ' יחולו על ראש יואב

או3    שנא'  יחולו על ראש יואב

או51   שנ'   יחולו על ראש יואב                   ואל  יכרת מבית

ששון   שנ'   יחולו על ראש יואב וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ועל חילול    השם      מגיחזי

וטי    יואב זב ומצורע וגו' ועל חילול    השם      מגיחזי

פירק                       ועל חילול    השם      מגחזי

מינ    יואב זב ומצורע      ועל חילול    הש'      מגחזי  שנ'

פריז   יואב זב ומצורע וגו' ועל חילול    השם מנין מגחזי

דפוס                       ועל חלול     השם      מגחזי

ג01                        על  חילול    השם      מגחזי

ירו1                       ועל חילול    השם מנין מגיחזי שנא'

או3                        ועל חילול    השם מנין מגיחזי דכתי'

או51   יואב זב ומצורע      על  ח?()?לול השם מנין מגחזי  דכתי'

ששון                       ועל חלול     השם מנין מגחזי  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ויאמר גיחזי נער אלישע איש הא'הים

וטי    ויאמר גיחזי נער אלישע איש האלים

פירק   ויאמר גחזי  נער אלישע איש האל'ים

מינ    ויאמר גחזי  נער אלישע איש האלהים הנה    חשך יי   את נעמן

פריז   דאמר  גחזי  נער אלישע איש האלהים הנה נא חשך אדני

דפוס   ויאמר גחזי  נער איש       האל'ים

ג01    שאמר

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    הארמי הוה מתחת ידו אשר הביא חי יי כי אם רצתי אחריו ולקחתי

פריז                                                      לקחת

דפוס

ג01                                חי יי כי אם רצתי אחריו

ירו1                                     כי אם רצתי אחריו ולקחתי

או3                                      כי אם רצתי אחריו ולקחתי

או51                                     כי אם רצתי אחריו ולקחתי

ששון                               חי יי כי אם רצתי אחריו ולקחתי

--------------------------------------------------------------------

לונ                    מהו      מאומה מן מה    דהוה ביה

וטי                    מה   הוא מאומה מן מיתה  דהוה ביה

פירק                   מהו      מאומה מן מייה  דאית ביה וג'

מינ    מאתו מאומה      מהו      מהומה    ממומא דהוה ביה

פריז   ממך  מאומה      מהו      מאומה מן מיתה  דהוה ביה

דפוס                   מהו      מאומה מן מומא  דאית ביה

ג01

ירו1   מידו מאומה מומא כתי'              מומא  דהוה ביה הואל

או3    מידו מאומה מומה כתי'              מומה  דהוה ביה הואיל

או51   מידו מאומה מומה כתי'              מומה  דהוה ביה [הואיל

ששון   מידו מאומה מומה כתי'              מומא  דהוה ביה ומנין

--------------------------------------------------------------------

לונ               ומנ'   שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדב' בו

וטי               ומנין  שלקה בצרעת       וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעו

פירק              מנין   שלקה בצרעת       וצרעת נעמן תדבק בך

מינ               ומניין שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעך

פריז              ומנין  שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק בו ובזרעו

דפוס              ומנין  שלקה בצרעת שנ'   וצרעת נעמן תדבק

ג01               ומנין  שלקה בצרעת       וצרעת נעמן תדבק בו

ירו1   וקח ככרים                    וכתי' וצרעת נעמן תדבק בך

או3    וקח בכרים                    וכתי' וצרעת נעמן תדבק בך

או51   וקח ככרים] ומנין  שלקה בצרעת דכתי' וצרעת נעמן תדבק בך

ששון                     שלקה בצרעת דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                    ועל קילול    השם

וטי       לעולם                        ועל קילול    השם

פירק                                   ועל קילול    השם

מינ             ויצא מלפני' מצורע כשלג על  קללת     הש'

פריז   עד עולם                         ועל מברך  את השם

דפוס                                   ועל ברכת     השם

ג01                                    על  קיללת    השם

ירו1                                   ועל קלול     השם מנין

או3                                    ועל קילול    השם מנין

או51                                   ועל קילול    השם מנין

ששון            ויצא מלפניו מצורע כשלג ועל ברכת     השם מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    מגלית                  ויקלל הפלשתי את דוד

וטי    מגוליית                ויקלל הפלשתי את דויד

פירק   מ()[ג]לית              ויקלל הפלשתי את דוד      באל'יו

מינ    מגלית             שנ'  ויקלל הפלשתי את דוד      באלוהיו

פריז   מגלית                  ויקלל הפלשתי את דוד

דפוס   מגולית            שנא' ויקלל הפלשתי את דוד      באלהיו

ג01    מגילת

ירו1   מגלית     הפלשתי  שנא' ויקלל הפלשתי את דוד  בשם אלהיו

או3    מגלית     הפלשתי  שנא' ויקלל הפלשתי את דוד  בשם אלהיו

או51   מגלית     הפלישתי שנ'  ויקלל הפלשתי את דוד  בשם אלהיו

ששון   מגלית     הפלשתי  שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ומנין  שלקה בצרעת שנ'   היום הזה

וטי                            ומנ'   שלקה בצרעת       היום הזה

פירק                           ומנין  שלקה בצרעת שנ'   היום הזה

מינ                            ומניין שלקה בצרעת שנ'   היום הזה

פריז                           ומנין  שלקה בצרעת       היום הזה

דפוס                           ומנין  שלקה בצרעת שנא'  היום הזה

ג01    כי חרף מערכת אלהים חיים ומנין  שלקה בצרעת       היום הזה

ירו1                           ומנין  שלקה בצרעת שנא'  היום הזה

או3                            ומנין  שלקה בצרעת שנא'  היום

או51                           ומנין  שלקה בצרעת דכתיב היום

ששון                                                   היום

--------------------------------------------------------------------

לונ    יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת המד"א

וטי    יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת היך

פירק   יסגרך יי בידך ואין הסגר            אלא      צר'  כמדתמר

מינ    יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת שנ'

פריז   יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת כד"א

דפוס   יסגרך י' בידי ואין הסגרה האמור כאן אלא לשון צרעת שנ'

ג01    יסגרך יי בידי ואין יסגרך           אלא      צרעת כמה

ירו1   יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת היך

או3    יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת היך

או51   יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת היך

ששון   יסגרך יי בידי ואין הסגר            אלא      צרעת היך

--------------------------------------------------------------------

לונ                  והסגירו    הכהן         שבעת ימ'  ועל

וטי    מה    דאת אמר והסגירו    הכהן         שבעת ימים ועל

פירק                 והסגירו    הכהן                   ועל

מינ                  והסגיר     הכהן את הנגע שבעת ימים ועל

פריז                 והסגירו    הכהן         שבעת ימים ועל

דפוס                 והסגירו    הכהן                   ועל

ג01          דאת א'  והסגיר     הכהן את הנגע           על

ירו1   מה    דאת אמר ו()[ה]סגיר      את הנגע           ועל

או3    כד"א          והסגיר     הכהן את הנגע           ועל

או51   כד"א          והסגיר     הכהן                   ועל

ששון   כמד"א         והסגיר     הכהן את הנגע           ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ    גוזל     הרבים       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנ'

וטי    גוזל  את הרבים       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנ'

פירק   גוזל  את הרבים       משבנא שהיתה נהנה  מן ההקדש    ומנין

מינ    הגוזל את הרבים       משבנא       שנהנה מן ההקדושות ומניין

פריז   גוזל  את הרבים       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנין

דפוס   גוזל  את הרבי'       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדש'   ומנין

ג01    הגוזל    שלרבים מנין משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדישות ומנין

ירו1   גוזל  את הרבים       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנין

או3    גוזל  את הרבים       משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנין

או51   גוזל     הרבים  מנין משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשות  ומנין

ששון   הגוזל את הרבי'  מנין משבנא שהיה  נהנה  מן ההקדשו'  ומנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלקה בצרעת       הנה יי מטלטלך טלט'  גבר ועטך  עטה ואין

וטי    שלקה בצרעת                               ועטך  עטה ואין

פירק   שלקה בצרעת       הנה יי מט'    טל'   גבר ועטך  עטה ואין

מינ    שלקה בצרעת שנ'                           ועטך  עטה

פריז   שלקה בצרעת                               ועטך  עטה ואין

דפוס   שלקה בצרעת שנ'   הנה יי מטלטלך טלטלה גבר ועוטך עטה ואין

ג01    שלקה בצרעת                               ועטך  עטה

ירו1   שלקה בצרעת דכתי'                         ועוטך עטה ואין

או3    שלקה בצרעת דכתיב                         ועטה  עטה

או51   שלקה בצרעת דכתי'                         ועטך  עטה

ששון   שלקה בצרעת                               ועטך  עטה

--------------------------------------------------------------------

לונ    עטה       אלא צרעת  שנ'            ועל שפם יעטה ועל

וטי    עטה       אלא צרעת  שנ'            ועל שפם יעטה ועל

פירק   ועטה      אלא צרעת  שנ'            ועל שפם יעטה ועל

מינ                                                    ועל

פריז   עטה       אלא צרעת  שנ'            ועל שפם יעטה ועל

דפוס   ועוטך עטה אלא צרעת  שנ'            ועל שפם יעטה ועל

ג01                        כמה     דאת א' ועל שפם יעטה על

ירו1   עוטה      אלא מצורע                ועל שפם יעטה ועל

או3                        [כמד"א]        ועל שפם יעטה ועל

או51                       כד"א           ועל שפם יעטה ועל

ששון                       כמד"א          ועל שפם יעטה ועל

--------------------------------------------------------------------

לונ    הגוזל את  שאינו שלו מעוזיהו שביקש  לבוז  כהונה גדולה

וטי    הגוזל את  שאינו שלו מעזיהו  שביקש  לבוז  כהונה גדולה

פירק   הגוזל את  שאינו שלו מעוזיהו כדכתי' לעיל

מינ    הגזל  את  שאינו שלו מעוזיה  שביקש  לבין  כהונה גדולה

פריז   גוזל  את  שאינו שלו מעזיהו  שבקש   לבוז  כהונה גדולה

דפוס   הגוזל את  שאינו שלו מעזיהו                           דכתי'

ג01    הגוזל את  שאינו שלו מעוזיהו שביקש  לבוז  כהונה גדולה

ירו1   גוזל  דבר שאינו שלו מעוזיהו שביקש  לבוז  כהונה גדולה

או3    הגוזל דבר שאינו שלו מעוזיהו שבקש   לבוז  כהונה גדולה

או51   הגוזל דבר שאינו שלו מעוזיהו שבקש   לבוז  כהונה גדולה

ששון   הגוזל דבר שאינו שלו מעוזיהו שבקש   לגזול כהונה גדולה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                 ומנ'   שלקה

וטי                                                 ומנ'   שלקה

פירק

מינ                                                 ומניין שלקה

פריז                                                ומנין  שלקה

דפוס   ובחזקתו גבה לבו להשחית וימעל בי' אליו

ג01

ירו1

או3

או51                                         (דכת') ומנין  שלקה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    בצרעת שנ'       ויהי  המלך עזיהו       בצורע

וטי    בצרעת שנ'       ויהי       עוזיהו המלך מצורע

פירק                   ויהי  במלך עוזיהו      מצורע

מינ    בצרע' שנ'       ויהי       עוזיהו המלך (מ)[ו](צורע) עד

פריז   בצרעת שנ'       ויהי       עוזיהו המלך מצורע

דפוס

ג01          וכת'  ביה ויהיה      עוזיהו המלך מצורע        וגו'

ירו1         וכתיב     ויהי       עוזיהו המלך מצורע

או3          וכתי'     ויהי       עוזיהו המלך מצורע

או51   בצרעת דכתי'     ויהי  המלך עוזיהו      מצורע        עד

ששון         וכתי'     ויהי  המלך עוזיה       מצורע

--------------------------------------------------------------------

לונ             ועל גסי  הרוח מנ'

וטי             ועל גסי  הרוח מנ'

פירק            ועל גסי  הרוח דכת'

מינ    יום מותו על  גסות הרע  מיניה

פריז            ועל גסי  הרוח מנין

דפוס

ג01             על  גסי  הרוח מנין  מעוזיהו           שאמר

ירו1            ועל גסי  הרוח מנין  מעוזיהו      המלך שאמר

או3             ועל גסי  הרוח מנין  מעוזיהו שאמ'

או51   יום מותו ועל גסי  הרוח מנין  מעוזיהו שאמ'

ששון            ועל גסי  הרוח מנין          שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01    הוא מלך ואני מלך נאה      למלך          להקטיר למלך וכת'

ירו1   הוא מלך ואני מלך נאה      למלך          להקטיר למלך וכתי'

או3    הוא מלך ואני מלך נאה      למלך          להקטיר למלך וכתי'

או51           אני  מלך     והוא מלך  נאה למלך להקטיר למלך וכתיב

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ        וכחזקתו גבה לבו    להשחית

וטי        וכחזקתו גבה לבו    להשחית

פירק       וכחזקתו גבה לבו    להשחית

מינ        ובחזקתו גבה לבו עד להשחית

פריז       ובחזקתו גבה לבו עד להשחית

דפוס

ג01    ביה וכחזקתו גבה לבו עד להש'   וגו'

ירו1       ובחזקתו גבה לבו    להשחית

או3

או51

ששון       ובחזקתו גבה לבו עד להשחית שאמ' אני מלך ולמלך נאה להקטיר

--------------------------------------------------------------------

לונ    וימעל ביי א'היו ויבא אל היכל יי וגו'

וטי    וימעל ביי אל'יו ויבא אל היכל יי להקטיר על מזבח הקטרת ויבא

פירק   וימעל ביי אל'יו וג'

מינ    וימעל ביי אלהיו ויבא אל היכל יי להקטיר על מזבח הקטרת ויבא

פריז   וימעל ביי אלהיו ויבא אל היכל יי להקטיר על מזבח הקטרת ויבא

דפוס

ג01                                                         ויבא

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    אחריו עזריה  הכהן ועמו כהנים ליי שבעים (מג)[בנ]י (המקדש)

פירק

מינ    אחריו עזריהו הכהן ועמו כהנים ליי שמנים בני

פריז   אחריו עזריה  הכהן ועמו כהנים ליי שבעים

דפוס

ג01    אחריו עזריהו הכהן וגו'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    [חילו] ויעמדו על עזיהו  המלך ויאמרו לו לא לך

פירק

מינ    חיל    ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו לא לך

פריז          ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו לא לך

דפוס

ג01           ויעמדו על עוזיהו המלך ויאמרו לו לא לך וגו' ויזעף

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    עזיהו  להקטיר ליי כי אם לכהנים בני אהרן המקודשים להקטיר

פירק

מינ    עוזיהו להקטיר ליי כי    לכהנים בני אהרן המקדשי'  להקטיר

פריז   עזיהו  להקטיר ליי כי אם לכהנים בני אהרן המוקדשים להקטיר

דפוס

ג01    עוזיהו וגו'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מעם יי        ויוסף ע[ו]זיה

פירק

מינ    צא מן המקדש כי מעלת ולא    לכבוד     מיי אלהי' ויזעף עוזיהו

פריז   צא מן המקדש כי מעלת ולא לך לכבוד מעם יי        ויוסף עוזיה

דפוס

ג01

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה  במצחו

פירק

מינ    ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה  במצחו

פריז   ובידו מקטרת להקטיר ובזעפו עם הכהנים והצרעת זרחה  במצחו

דפוס

ג01

ירו1                                       והצרעת <..>ה במצחו

או3                                        והצרעת זרחה  במצחו

או51                                       והצרעת זרחה  במצחו

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        ועל לשון הרע

וטי    וגו'                                ועל לשון הרע

פירק                                       ועל לשון הרע

מינ    לפני הכהנים בבית יי מעל למזבח הקטר' על  לשון הרע

פריז   וגו'                                ועל לשון הרע

דפוס                                       ועל לשון הרע

ג01                                        על  לשון הרע

ירו1                                       ועל לשון הרע מנין

או3                                        ועל לשון הרע מנין

או51                                       ועל לשון הרע מנין

ששון                                       ועל לשון הרע מנין

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממרים        ותדבר מרים  ואהרן במשה      ומנ'   שלקה  בצרעת

וטי    ממרים        ותדבר מרים  ואהרן במשה      ומנ'   שלקה  בצרעת

פירק   ממרים דכת'   ותדבר מרים  ואה'  במשה      ומנין  שלקה  בצרעת

מינ    ממרים שנ'    ותדבר מרים  ואהרן במשה      ומניין שלקתה בצרעת

פריז   ממרים        ותדבר מרים  ואהרן במשה      ומנין  שלקתה בצרעת

דפוס   ממרים דכתי'  ותדבר מרים  ואהרן במשה      ומנין  שלקת  בצרעת

ג01    ממרים        ותדבר מרים  ואהרן במשה וגו' ומנין  שלקת  בצרעת

ירו1   ממרים שנאמ'  ותדבר מרים                  ומנין  שלקתה בצרעת

או3    ממרים וגו'                               ומנין  שלקתה בצרעת

או51   ממרים [דכתי' ותדבר מרים]                 ומנין  שלקתה בצרעת

ששון   ממרים דכתי'  ותדבר מרים  וגו'            ומנין  שלקתה בצרע'

--------------------------------------------------------------------

לונ    שנ'   והענן סר  מעל האהל           וגו'

וטי          והענן סר  מעל האהל והנה מרים מצורעת כשלג

פירק         והענן סר'                    וג'

מינ    שנ'   והענן סר  מעל האהל והנה מרים מצורע' כשלג ויפן אהרן

פריז   שנ'   והענן סר  מעל האהל והנה מרים מצרעת  כשלג

דפוס   שנאמר והענן סר  מעל האהל

ג01                                                   ויפן אהרן

ירו1   דכתי'                    והנה מרים מצורעת כשלג

או3    שנאמ'                    והנה מרים מצורעת כשלג

או51   שנא'                     והנה מרים מצורעת כשלג

ששון   שנ'                      והנה מרים מצורעת כשלג

--------------------------------------------------------------------

לונ                        ועל עין הרע אתא

וטי                        ועל עין רעה

פירק                       ועל עין הרע אתא

מינ    אל מרים והנה מצורע' ועל עין רעה אתי

פריז                       ועל עין רעה

דפוס                       ועל עין הרע       שנאמ'     ובא

ג01    אל מרים והנה מצ'    על  עין רעה אתייא

ירו1                       ועל עין רעה

או3                        ועל עין רעה

או51                       ועל עין רעה מנין  (?כאילי?)

ששון                       ועל עין הרע

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי                                                         כההיא

פירק                                                        כי

מינ                                                         ההיא

פריז                                                        כההיא

דפוס   אשר לו הבית מי שייחד ביתו לו ואינו רוצה להנות לאחרים כי

ג01                                                         כההיא

ירו1                                                        כההוא

או3                                                         כההיא

או51                                                        כההיא

ששון                                                        כההוא

--------------------------------------------------------------------

לונ    ההיא דאמ' ר' יצחק בן   אלע'  שקערורות ירקרקות שקע  ביתא

וטי         דאמר ר' יצחק בן   אלעזר שקערורות ירקרקות שקע  ביתא

פירק   ההוא דא'  ר' יצחק בן   אלעזר שקערורות         שקע  ביתא

מינ         דא"ר    יצחק בן   אלעזר שקערורות ירקרקות ישקע ביתא

פריז        דא"ר    יצחק בן   אלעזר שקערורות ירקרקות שקע  ביתא

דפוס   הא   דאמר ר'           אלעזר שקערורות         שקיע ביתא

ג01         דא'  ר' יצחק ביר' לעזר  שקערורות ירקרקות ישקע בייתה

ירו1        דא"ר    יצחק            שקערורות         שקע  ביתא

או3         דא"ר    יצחק            שקערורות         שקע  ביתא

או51        דא"ר              אלעזר שקערורות         שקע  ביתא

ששון        דא"ר    יצח'            שקערורות ירקרקות      ביתא

--------------------------------------------------------------------

לונ    באילין לוטיא   לפיכך משה מזהיר את  ישר'

וטי    כאילין לוטיא   לפיכך משה מזהיר את  יש'    ואמר  להם כי

פירק   באלין  לוטיא   לפיכך משה מזהיר את  יש<..> ואומ' להן כי

מינ    באילין לווטיא  לפיכך משה מזהיר את  ישראל  ואמ'  להן כי

פריז   כאילין לוטיא   לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואו'  להן כי

דפוס   באילין לווטייא לפיכך משה מזהיר את  ישראל            כי

ג01    מן     לווטייה

ירו1   באלין  לוטיא   לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומ' להם כי

או3    באילין לוטיא   לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומר להם כי

או51   דאלין  לוטיא   לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואו'  להם כי

ששון   דאילין לווטיא  לפי'  משה מזהיר     ליש'   ואומ' להם כי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    תבאו  אל ארץ  כנען

פירק   תבאו  אל ארץ  כנען

מינ    תבאו  אל ארץ  כנען

פריז   תבאו  אל ארץ  כנען

דפוס   תבאו  אל ארץ  כנען

ג01

ירו1   תבואו אל ארץ  כנען אשר אני נותן לכם וגו'

או3    תבואו אל ארץ  כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת

או51   תבואו אל ארץ  כנען                         ונתתי נגע צרעת

ששון   תבואו אל הארץ                              ונתתי נגע צרעת

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג01

ירו1

או3    בבית ארץ אחוזתכם

או51   בבית ארץ אחוזתכם

ששון