לונ    {ה}           כי תבאו  אל ארץ   כנען          שבעת עממים

וטי    {ה}           כי תבאו  אל ארץ   כנען אל ארץ   שבעת העמים

פירק   {ה}           כי תבאו  אל ארץ   כנען          שבעת עממין

מינ    {ה}           כי תבאו  אל ארץ   מנין    לארץ  שבעת עממים

פריז   {ה}           כי תבאו  אל ארץ   כנען אל ארץ   שבעת העמים

דפוס   {ה} ד"א       כי תבואו אל ארץ   כנען          שבעת עממין

ג4     {ה} <...>     כי תבואו אל <...>         ארץ   שבעת עממין

ג01    {ה}           כי תבאו  אל ארץ   כנען    ארץ   שבעה עממים

ירו1   {ה} פרשת' י"ח כי תבוא  אל ארץ   כנען    ארץ   ז'   עממים

או3    {ה} פרשת  י"ט כי תבואו אל ארץ   כנען          שבעה עממין

או51   {ה} פרשתא יח  כי תבואו אל ארץ   כנען    [ארץ] ז'   עממין

ששון   {ה} פרשת' י"ח כי תבואו אל ארץ   כנען    ארץ   ז'   עממין

--------------------------------------------------------------------

לונ       ואת  אמ'    אל ארץ כנ'  רבנין אמ'   רמזו        חם

וטי       ואת  אמר    אל ארץ כנען רבנן  אמרין רמזו        חם

פירק      ואת  אמר       ארץ כנען רבנין אמרין רמזו        חם

מינ       ואת  אמרת   אל ארץ כנען רבנן  אמרין רמז         וח[ם]

פריז      ואת  אמר    אל ארץ כנען רבני' אמרין רמזו        הם

דפוס   הן ואתה אומר      ארץ כנען רבנין אמר   סרסו        חם

ג4        ואת  א'        ארץ כנען ורבנן <...>

ג01       ואת  א'            הכן  רבנן  אמ'   רמז  הוא מה חם

ירו1      ואת  אומר   את ארץ כנען רבנין אמרין רמזן     מה חם

או3       ואת  אמרת      ארץ כנען רבנין אמרין רמז      מה חם

או51      ואת  א[ו]מ' אל ארץ כנען רבנן  אמרי  רמזן     מה חם

ששון      ואת  אומ'   אל ארץ כנען רבנין אמרי  רמזן     מה אם

--------------------------------------------------------------------

לונ    חטא  וכנען לקה   אף    כן      יש'        חוטאין והארץ

וטי    חטא  וכנען לקה   אף    כך      יש'     הן חוטאין והארץ

פירק   חטא  וכנען לקה   אף    כן      ישר'       חוטאין והארץ

מינ    חוטא וכנען מתקלל אף    כך      ישר'       חוטאין (יאמן)[וארץ]

פריז   חטא  וכנען לקה   אף כל כך      ישר'    הן חוטאין והארץ

דפוס   מת   וכנען לקה   אף    כאן     ישראל      חוטאין והארץ

ג4     חוטא וכנען מתקלל       כך  היו ישר?אל?    חוטאין <...>

ג01    חטא  וכנען נתקלל       כך      אתם        חוטאים והארץ

ירו1   חטא  וכנען לקה         כך      ישראל      חוטאים והארץ

או3    חטא  וכנען לקה   אף            ישראל      חוטאים והארץ

או51   חטא  וכנען לקה   אף            ישראל      חוטאין והארץ

ששון   חטא  וכנען לקה         כך      יש'        חוטאין והארץ

--------------------------------------------------------------------

לונ        מתקללת      ר' ליעזר             ורבנין  ר' ליעזר

וטי        מתקללת      ר' אליעזר בן יעקב    ורבנן   ר' אליעזר

פירק   היא מתקללת      ר' אליעזר בן יעקב א' ורבנן   ר' אליע'

מינ        מתקללת                                   ר' אליעזר

פריז       מתקלקלת     ר' אליעזר בן יעקב    ורבנין  ר' אליע'

דפוס   היא מתקללת      ר' אליעזר בן יעקב    ורבנן   ר' אליעזר

ג4                                                  ר' א?לי?עזר

ג01        מתקללת  תני                              ר' ליעזר

ירו1       לוקה        ר' אליעזר בן יעקב    ורבנין  ר' אליעזר

או3        לוקה                                     ר' אליעזר

או51       לוקה        ר' אליעזר בן יעקב    [ורבנין ר' אליעז'

ששון       לוקה        ר' אלעז'  בן יעק'    ורבנין  ר' אליע'

--------------------------------------------------------------------

לונ            א'    על  ידי שהיה כנען אביהן       שלכולם הה"ד

וטי    בן יעקב אמר   על  ידי שהיה כנען אביהם       שלכולן הדא

פירק   בן יעקב אומ'  על  ידי שהיה כנען אביהן    של כולן   הה"ד

מינ    בן יעקב אמ'   על  ידי שהיה כנען אביהם    של כולן   שנ'

פריז   בן יעקב אמ'   על  ידי שהיה כנען אביהם    של כלם    הה"ד

דפוס           אומר  על  ידי שהיה כנען אביהם    של כלם    הדא

ג4     בן יעקב       לפי     שהיה כנען אביה<..>    שלכולם <..>א

ג01    בן יעקב       לפי     שהיה כנען אביהם       שלכולם

ירו1   בן יעקב       ע"י     שהיה כנען אביהם    של כלם    הה"ד

או3    בן יעקב אומ'  ע"י     שהיה כנען אביהם    של כולם   הדה

או51   בן יעקב אומ'] ע"י     שהיה כנען אביהם    של כלם    הה"ד

ששון      ב"י  או'   ע"י     שהיה כנען אביהם    של כולם   שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ              וכנען (לקח) ילד את   צידון בכורו (ואת) את  חת

וטי    היא       וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

פירק             וכנען       ילד את   צידון בכרו        ואת חת

מינ              וכנען       ילד וגו'

פריז             וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

דפוס   הוא דכתי' וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

ג4               וכנען       ילד את   <...>

ג01

ירו1             וכנען       ילד את   צידן  בכורו       ואת חת

או3    היא דכתי' וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

או51             וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

ששון             וכנען       ילד את   צידון בכורו       ואת חת

--------------------------------------------------------------------

לונ                            ורבנין   אמ'   על  ידי שהיה

וטי                            ורבנן    אמרין על  ידי שהיו

פירק                           ורבנין   אמ'   על  ידי שהיו

מינ                            רבנן     אמ'   על  ידי שהיו

פריז                           ורבנין   אמרין על  ידי שהיו

דפוס                           ורבנין   אמרי  על  ידי שהיו

ג4               קר<..> על שמו ור<..>נן אמ'   לפי     שהיו

ג01    לפיכך היא נקראת  על שמו ורבנן    אמ'           שהיו

ירו1   לפי'      נקרא   על שמו רבנין    אמרין         שהיו

או3    לפי'      נקראת  על שמו רבנין    אמרין         שהיו

או51   לפי'      נקראת  על שמו רבנין    אמרי          שהיו

ששון   לפי'      נקראת  על שמו ורבנין   אמ'           שהיו

--------------------------------------------------------------------

לונ    כולם         חגרין   הה"ד       אשר סוחריה שרים כנעניה

וטי    כולם (חגרין) [תגרין] הדא   היא  אשר סחריה  שרים כנעניה

פירק   כולן         תגרין   הה"ד       אשר סחריה  שרים כנעניה

מינ    כולן         תגרים   שנ'        אשר סוחריה שרים כנעניה

פריז   כלן          תגרין   הה"ד       אשר סוחריה שרים כנעניה

דפוס   כולם         תגרין   כמה   דא"א אשר סוחריה שרים כנעניה

ג4     כולם         תגרין              אשר סחריה  שרים <...>

ג01    כולם         תגרים              אשר סחריה  שרים כנעניה

ירו1                תגרים   שנאמ'      אשר סוחריה שרים כנעניה

או3                 תגרין   שנא'       אשר סוחריה שרים כנעניה

או51                תגרין   שנ'        אשר סוחריה שרים כנעניה

ששון                תגרין   שנ'        אשר סוחריה שרים כנעניה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נכבדי      ארץ אמ"ר    יוסי בן  דוסא    אליעזר

וטי    נכבדי      ארץ א"ר     יוסי בן  דוסא    [אליעזר]

פירק   נכבדי      ארץ אמ'  ר' יוסי בן  דוסא    אליעזר

מינ    נכבדי      ארץ א"ר     יוסי בן  דוסא    אליעזר

פריז   נכבדי      ארץ א"ר     יוסי בן  דוסא

דפוס   נכבדי      ארץ אמר  ר' יוסי בן  דוסא    אליעזר

ג4                                             אליעזר

ג01    נכב'           א'   ר' יוסה בר  דוסא א' אליעזר

ירו1   נכבדי      ארץ א"ר     יוסי             אליעזר

או3    נכבדי      ארץ א"ר     יוסי ב"ר         אליעזר

או51   (ע)[נכ]בדי ארץ א"ר     יוסי בן  דוסא    אליעזר

ששון   נכבדי      ארץ א"ר     יוסי בן  דוסא    אליעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא כנען     ועל  ידי ששימש  על אותו צדיק    באמת     יצא

וטי    הוא כנען     ועל  ידי ששימש     אתו  צדיק    כאמונה   יצא

פירק   הוה כנען     ועל  ידי ששימש     אותו צדיק    באמונה   יצא

מינ    הוא כנען     ועל  ידי ששימש     אותו צדיק    באמונה   יצא

פריז   הוא כנען     ועל  ידי ששימש     אותו צדיק    באמונה   יצא

דפוס   הוא כנען     ועל  ידי ששימש     אותו צדיק             יצא

ג4         כנען היה ועל  ידי שש<..>    אתו  הזק<..>

ג01    הוא כנען     ועל      ששימש     אותו זקן     באמונה   יצא

ירו1   הוא כנען     וע"י     ששימש     אותו צדיק             יצא

או3    הוא כנען     ע"י      ששימש     אותו צדיק             יצא

או51       כנען הוא וע"י     ששימש     אותו צדיק    [באמונו] יצא

ששון   הוא כנען     וע"י     ששימש     אותו צדיק             יצא

--------------------------------------------------------------------

לונ    מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך הה"ד

וטי    מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך                     הדא היא

פירק   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך הה"ד

מינ    מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך הה"ד

פריז   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך הה"ד

דפוס   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך                     הדא הוא

ג4                    <..>לל ברוך      יצא מכלל  ארור

ג01    מיכלל ארור ובא לכלל   ברוך      יצא מיכלל ארור

ירו1   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך

או3    מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך

או51   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך הה"ד

ששון   מכלל  ארור ובא לכלל   ברוך

--------------------------------------------------------------------

לונ              ויאמר   ארור כנען                      ויאמר

וטי              ויאמר   ארור כנען                      ויאמר

פירק             ויאמר   ארור כנען וג' וכת'             ויאמר

מינ              ויאמר   ארור כנען     מתוך  כן         ויאמר

פריז             ויאמר   ארור כנען                      ויאמר

דפוס   דכתיב     ויאמר   ארור כנען     וכתיב            ויאמר

ג4               ויא<..> ארור כנען     ובא   <...>

ג01              ויאמר   ארור כנען     ובא   לכלל  ברוך ויאמר

ירו1

או3

או51             ויאמר   ארור כנען     וכתיב ביה        ויאמר

ששון   דכתי' ביה         ארור כנען     וכתי' ביה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בא  ברוך יי            ר' יעקב בר'     יהודה  בש'

וטי    בוא ברוך יי            ר' יעקב בר      יהודה  בשום

פירק   בוא ברוך יי וג'        ר' יעקב בר      יהודה  בשם

מינ    בא  ברוך יי            ר' יעקב בן      יוחי   בשם

פריז       ברוך יי אלהי שם    ר' יעקב ב"ר     יהודה  בשם

דפוס   בא  ברוך יי            ר' יעקב בשם  ר' יהודה  בשם

ג4                         א' ר' יעקב בר      יח<..> בשם

ג01    בוא ברוך יי            ר' יעקב בר      אחא    בש'

ירו1

או3

או51   בוא ברוך יי            ר' יעקב בש"ר    יהודה  בש"ר

ששון   בא  ברוך יי            ר' יעקב בש"ר    יהו'   בר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ר' נתן   דבית גוברין עביד  ליה   גמילת רשות ומה    אליעזר

וטי    ר' נתן   דבית גוברין עביד  ליה   נטילת רשות ומה    אליעזר

פירק   ר' נתן   דבית גוברין עביד  לה    נטילת רשות ומה אם אליעזר

מינ    ר' יונתן דבית גברין  עביד  ליה   נטילת רשות ומה אם אליעזר

פריז   ר' נתן   דבית גוברין עביד  ליה   נטילת רשות ומה    אליעזר

דפוס   ר' נתן   דבית גוברין עביד  להו   נטילת רשות ומה    אליעזר

ג4     ר' יונתן דבית גוברין ועבדא <...>                אם אליעזר

ג01    ר' יונתן דבית גברין  עבד   לה    אפטרה      ומה    אליעזר

ירו1

או3

או51      נתן   דבית גוברין עביד  ליה   נטילת רשות ומה    אליעזר

ששון      נתן   דבית גוברין עביד  ליה   נטילה רשות ומה    אליעזר

--------------------------------------------------------------------

לונ              על  ידי      ששימש באותו צדיק באמונה יצא מכלל

וטי              על  ידי שהיה שמש   לאותו צדיק באמונה יצא מכלל

פירק             על  ידי      ששימש אותו  צדיק באמונה יצא מכלל

מינ              על  ידי      ששימש אותו  צדיק באמונה יצא מכלל

פריז             על  ידי שהיה שמש   לאותו צדיק באמונה יצא מכלל

דפוס                                                  יצא מכלל

ג4               על  ידי      שש<.. ...>       באמנה  יצא מכלל

ג01              על  ידי      ששימש אותו  הזקן באמונה יצא מיכלל

ירו1

או3

או51   עבד אברהם ע"י          ששימש אותו  צדיק        יצא מכלל

ששון             ע"י          ששימש אותו  צדיק        יצא מכלל

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארור ובא   בכלל ברוך                        אחנא  יש'

וטי    ארור ובא   לכלל ברוך                        אחנא  יש'

פירק   ארור ובא   לכלל ברוך                        אחינו

מינ    ארור ובא   לכלל ברוך                        אחינו ישראל

פריז   ארור ובא   לכלל ברוך                        אחנא  ישראל

דפוס   ארור       לכלל ברוך על ידי ששימש אותו צדיק אחינו ישראל

ג4     א<.. ..>בא בכלל ברוך                              ישראל

ג01    ארור ובא   לכלל ברוך                              ישראל

ירו1                                                     ישראל

או3                                                      ישראל

או51   ארור       לכלל ברוך                        אחינו ישראל

ששון   ארור       לכלל ברוך                              יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ        שנוהגין כבוד  עם גדוליהן                         על

וטי        שנוהגין כבוד  עם גדוליהן                         על

פירק       שנהוגין כבוד  עם גדוליהן                         על

מינ        שנוהגין כבוד  עם גדוליהן בעולם   הזה             על

פריז       שנוהגין כבוד  על גדוליהן                         על

דפוס       שנוהגין כבוד  עם גדוליהם                         על

ג4     שהן עוש?ין? <...> עם קטניהן          ביד<.. ...>     על

ג01    שהם עושים   חסד   עם גדוליהם וקטניהם בידיהם וברגליהם על

ירו1       שנוהגין כבוד  עם גדוליהם                         עאכ"ו

או3        שנוהגין כבוד  עם גדוליהן                         עאכ"ו

או51       שנוהגין כבוד  עם גדוליהם                         עאכ"ו

ששון       שנוהגי' כבוד  עם גדוליהם                         עאכ"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    אחת   כמ' וכמ' לפיכך מש' מזהיר את  יש'    וא'   להם כי

וטי    אחת   כמה וכמה לפיכך משה מזהיר את  יש'    ואמר  להן כי

פירק   אחת   כמה וכמה לפיכך משה מזהיר את  ישר'   ואומ' להן כי

מינ    אחת   כמה וכמה

פריז   אחת   כמה וכמה לפיכ' משה מזהיר את  ישר'   ואומ' להן כי

דפוס   אכו"כ          לפיכך משה מזהיר את  ישראל            כי

ג4     א<..>                                               כי

ג01    אחת   כמה וכמה

ירו1                  לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומר     כי

או3                   לפי'  משה מזהיר להם לישראל ואומ'     כי

או51                  לפי'  משה מזהיר     לישראל ואומר     כי

ששון                  לפי'  משה מזהי' להם ליש'   ואו'      כי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תבואו אל ארץ כנען

וטי    תבאו  אל ארץ כנען

פירק   תבאו  אל ארץ כנען

מינ

פריז   תבאו  אל ארץ כנען

דפוס   תבאו  אל ארץ כנען

ג4     תבאו  אל ארץ <...>

ג01

ירו1   תבואו אל ארץ כנען  וגו'

או3    תבואו אל ארץ כנען  אשר  אני נותן לכם לאחוזה

או51   תבואו אל ארץ כנען  אשר  אני נותן לכם לאחוזה ונתתי נגע צרעת

ששון   תבואו אל ארץ       וגו'