לונ    {ז}                       בבית ארץ אחוזתכם זה בין   המקדש

וטי    {ז}                       בבית ארץ אחזתכם  זה בית   המקדש

פירק   {ז}                       בבית ארץ אחוזתכם זו ?בית? <...>

מינ    {ז}                       בבית ארץ אחוזתכם זה בית   המקדש

פריז   {ז}                       בבית ארץ אחוזתכם זה בית   המקדש

דפוס   {ז}                       בבית ארץ אחוזתכם זה בית   המקדש

ג4     {ז} ד"א    ונתתי נגע צ'                    זה בית   המקדש

ג01    {ז} ד'  א' ונתתי נגע צרעת בבית א'  אח'     זה בית   המקדש

ירו1   {ז} ד"א    ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם זה ב"ה

או3    {ז} ד"א    ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם זה ב"ה

או51   {ז} ד"א    ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם זה בית   המקדש

ששון   {ז} ד"א    ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם זה ב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ         הנני מחלל את מקדשי גאון עזכם

וטי         הנני מחלל את מקדשם גאון עוזם  מחמד עינם   וגו'

פירק        הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם

מינ         הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם מחמד עיניכם ומשא נפשכם

פריז        הנני מחלל את מקדשם גאון עוזם  מחמד עינם   וגו'

דפוס   שנא' הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם

ג4 

ג01

ירו1   שנא' הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם

או3    שנא' הנני מחלל את מקדש  גאון עוזכם

או51   שנא' הנני מחלל את מקדשי גאון עוזכם

ששון   שנ'  הנני מחלל את מקדש  גאון עוזכם

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

וטי    ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

פירק   ובא    אשר לו הבית <...> <...                ..>תי אשר

מינ    ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

פריז   ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

דפוס   ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה שנאמר     יען ביתי  אשר

ג4     וב<..> אשר לו הבית זה    הקב"ה ה'     ה' יען ביתי  אשר

ג01    ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

ירו1   ובא    אשר לו הבית וגו'  הקב"ה שנא'      יען ביתי  אשר

או3    ובא    אשר לו הבית זה    הקב"ה           יען ביתי  אשר

או51   ובא    אשר לו הבית זה    הב"ה  [שנא']    יען ביתי  אשר

ששון   ובא    אשר לו הבית זה    הב"ה            יען ביתי  אשר

--------------------------------------------------------------------

לונ    הוא חרב                     והגיד לכהן      זה ירמיה

וטי    הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיה

פירק   הוא חרב וג'                 והגיד לכהן      זה ירמיה

מינ    הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן לאמר זה ירמיה

פריז   הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיה

דפוס   הוא חרב                     והגיד לכהן      זה ירמיה

ג4     הוא חרב                     והגיד לכהן      זה ירמיה

ג01    הוא חרב וגו'                והגיד לכהן      זה ירמיה

ירו1   הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיה

או3    הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיה

או51   הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיהו

ששון   הוא חרב ואתם רצים איש לביתו והגיד לכהן      זה ירמיהו

--------------------------------------------------------------------

לונ          דברי ירמיהו בן חלק' מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

וטי                              מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

פירק                             מן הכהנים  אשר ב<..        ...>

מינ                              מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

פריז                             מן הכהנים  אשר בענתות וכו' כנגע

דפוס   שנאמר                     מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

ג4                               מן הכה<..> אשר בענתות      כנגע

ג01                              מן הכהנים  אשר בענת'       כנגע

ירו1                             מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

או3                              מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

או51                             מן הכהנים  אשר בענתות      כנגע

ששון                             מן הכהני'  אשר בענתות      כנגע

--------------------------------------------------------------------

לונ    נר'  לי בבית זה טנופת  עבו'  זרה

וטי    נראה לי בבית זה טניפת  עבודה זרה

פירק   נראה לי בבית זו טינופת עבודה זרה

מינ    נראה לו בבית זו טנופת  עבודה זרה

פריז   נראה לי בבית זה מגיפת  ע"ז

דפוס   נראה לי בבית זה טינופת ע"ז

ג4     נראה לי בבית זה        עבדה  זרה שהיא מטמא    בנגעים

ג01    נראה לי בבית זה        עבדה  זרה שהיא מטמא    כנגעים

ירו1   נראה לי בבית זה טנופת  ע"ז       שהיה מטמא    ?ב/כ?נגעי'

או3    נראה לי בבית זה טינופת ע"ז       שהיא מטמא[ה] בנגעים

או51   נראה לי בבית זה טינופת ע"ז       שהיא מטמאה   בנגעים

ששון   נראה לי בבית זה טנופת  ע"ז       שהיה מטמא    כנגעי'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4     כנדה וי<..> אומ' זה פסלו     שלמיכה

ג01         ויש    אומ' זה פיסלו    שלמיכה

ירו1   במשא וי"א        זה פסלו  של מיכה   שנא'  ויאמר אלי בן

או3    במשא וי"א        זה פסלו  של מיכה   שנאמ' ויאמר אלי בן

או51   במשא ד"א         זה פסלו  של מיכה   שנא'  ויאמר אלי בן

ששון   במשא וי"א           פסלו  של מיכה   שנ'   ויאמר אלי בן

--------------------------------------------------------------------

לונ             ויש   או'       צלמו של מנשה   הה"ד

וטי             ויש   אומ'   זה צלמן    שלמנשה הדה  היא דכת'

פירק            <...>

מינ             ויש   אומ'   זה צלמו של מנשה   הה"ד

פריז            ויש   אומ'   זה צלמו של מנשה   הה"ד

דפוס            ויש   אומרי' זה צלמו של מנשה   הדא  הוא דכתיב

ג4                                             ה'   ה'

ג01

ירו1       וגו' וי"א         זה צלמו של מנשה   הה"ד

או3        וגו' וי"א         זה צלמו של מנשה   הה"ד

או51   אדם וגו' וי"א         זה צלמו של מנשה   שנ'

ששון   אדם וגו' וי"א         זה צלמו של מנשה   הה"ד

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                          והנה

וטי                                                          והנה

פירק                                                         והנה

מינ                                                          והנה

פריז                                                         והנה

דפוס                                                         והנה

ג4                                                           והנה

ג01    ויאמר אלי בן אדם שא נא עיניך דרך צפונה ואשא עיני וגו'

ירו1                                                         והוא

או3                                                          והנה

או51                                                         והנה

ששון                                                         והנה

--------------------------------------------------------------------

לונ    מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה מה   הוא בביאה

וטי    מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה

פירק   מצפון לשער המזרח סמל הקנאה     המ<.. ...>

מינ    צפון  לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה

פריז   מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה

דפוס   מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה מהו      בביאה

ג4     מצפון לשער גו'                             מה   הוא בביאה

ג01                     סמל הקנאה     הזה   בביאה מהוא     בביאה

ירו1   מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה

או3    מצפון לשער המזרח סמל הקנאה     הזה   בביאה

או51   מצפון לשער המזרח סמל ()[הקנאה] הזה   בביאה

ששון   מצפון לשער המזבח סמל הקנאה     הזה   בביאה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמ' ר' אחא      בייא    בייא תותבא מפני           למריה

וטי    א"ר    אחא      בייא    בייא תותבא ממאני          מריה

פירק          אחא      בייא    ביאה תותבא מפני           למרי

מינ                    בייא    בייא תותבא מפני           למאריה

פריז   א"ר    חייא     בייא    בייא תותבא ממאני          מריה

דפוס   אמ' ר' אחא      בייה    בייה תותבא מפני           למרי

ג4     א'  ר' אחא  הא  ביא<..> ביאה תותבא מפני    מן קדם מרי

ג01    א'  ר' חייה היא ביאה    בייה תותבה מפני           למריה

ירו1   א"ר    אחא      בייה    בייה תותבא מפ<..>ה        מרי

או3    א"ר    אחא      ביא     ביא  תותבא מפנה           מרי

או51   א"ר    אחא      בייא    בייא תותבה מפנה           מרי

ששון   א"ר    אחא      בייה    בייה תותבא מפנה           מרי

--------------------------------------------------------------------

לונ    דביתא  אמ' ר'    ברכיה כת'  כי קצר המצע     מהש'

וטי    דביתא      א"ר   ברכיה      כי קצר המצע     מהש<..>

פירק   דביתא  אמ' <...>                            מהשתרע

מינ    דביתא      א"ר   ברכיה כת'  כי קצר המצע     מהשתרע

פריז   דביתא      א"ר   ברכיה      כי קצר המצע     מהשתרע

דפוס   דביתא  אמר ר'    ברכיה כתיב כי קצר המצע     מהצתרע

ג4     ביתא   א'  ר'    ברכיה כת'  כי קצר המצע גו' מהשתרע

ג01    דבייתה     א"ר   ברכיה כתוב כי קצר המצע     מהשתריע

ירו1   דביתא      א"ר   ברכיה      כי קצר המצע     מהשתרע

או3    דביתא      א"ר   ירמיה      כי קצר המצע     מהשתרע

או51   דביתא      א"ר   ברכיא      כי קצר המצע     מהשתרע

ששון   דביתא      א"ר   ברכיה      כי קצר המצע     מהשתרע

--------------------------------------------------------------------

לונ                              כת'   אין המטה  יכולה

וטי                              כתוב  אין המיטה יכולה

פירק                                   אין המטה  יכולה

מינ                              כת'   אין המטה  יכולה

פריז                             כת'   אין המטה  יכול

דפוס                                   אין המטה  יכולה

ג4                               כתו'            יכולה היא המיטה

ג01                              כתי'

ירו1                     בשין    כתי'  אין המטה  יכולה

או3                      בשין    כתי'  אין המטה  יכולה

או51   והמסכה צרה בהתכנס ()[בשין כתיב] אין המטה  יכולה

ששון                     בשין    כתי'  אין המטה  יכולה

--------------------------------------------------------------------

לונ    לקבל   אשה      ובעלה ורצה  כאחד אלא והמסכה   צרה כהתכנס

וטי    לקבל   אשה      ובעלה וריעה כאחד אלא המסכה    צרה כהתכניס

פירק   לקבל   אשה      ובעלה <...>          והמסכה   צרה כהתכנס

מינ    לקבל   אשה      ובעלה וריעה באחד אלא המסכה    צרה בהתכנס

פריז   לקבל   אשה      ובעלה וריעה כאחד אלא המסכה    צרה כהתכנס

דפוס   לקבל   אשר      ובעלה וריעה כאחד אלא והמסכה   צרה להתכנס

ג4     לקבל   אשה      ובעלה וריעה כאחת     והמסכה   צרה כ'

ג01    מילקבל אשה ורעה ובעלה       כאחת     והמסכה   צרה כהתכנס

ירו1   לקבל   אשה      ובעלה וריעה כאחת אלא והמסכה   צרה בהתכנס

או3    לקבל   אשה      ובעלה וריעה כאחד אלא המסכה    צרה בהתכנס

או51   לקבל   אשה      ובעלה וריעה      אלא [ו]המסכה צרה בהתכנס

ששון   לקבל   אשה            וריעה כא'  אלא המסכה    צרה כהתכנס

--------------------------------------------------------------------

לונ                 עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכת'

וטי                 עשיתם          צרה גדול<..>      לאותו שכת'

פירק                עשיתם          צרה גדולה         ל<..  ...

מינ                 עשיתם          צרה               לאותו שכת'

פריז                עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכת'

דפוס                עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכתב

ג4     א' להן הקב"ה עשיתן עבדה זרה צרה               למי   שכת'

ג01                 עשיתם עבדה זרה צרה          לפני מי    שכתוב

ירו1                עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכתו'

או3                 עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכתוב

או51                עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכתוב

ששון                עשיתם          צרה גדולה         לאותו שכתו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בו כונס בנד מי הים                     וצוה   הכהן ופינו

וטי    בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

פירק                                   ..>צוה ?וצ?וה הכהן ופנו

מינ    בו כנס  כנד מי הים                     ויטה   הכהן ופנו

פריז   בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

דפוס   בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

ג4     בו כונס כנד מי הים גו'                 וצוה   הכהן ופנו

ג01    בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

ירו1   בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

או3    בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

או51   בו כונס כנד מי הים                     וצוה   הכהן ופנו

ששון   בו כונס כנד מי הים נותן באוצרות וגו'   וצוה   הכהן ופנו

--------------------------------------------------------------------

לונ    את    הבית                                    ויקח את אוצרות

וטי    את    הבית

פירק   את    הבית                                    ויקח את אוצרות

מינ    את    הבית

פריז   את    הבית

דפוס   את    הבית                                    ויקח את אוצרות

ג4     <...> ה<..>ית גו'                             ויקח את אוצרות

ג01    את    הבית    ומכלי בית יי הביא נבוכדנצר לבבל

ירו1   את    הבית

או3    את    הבית

או51   את    הבית

ששון   את    הבית                                    ויקח את אוצרות

--------------------------------------------------------------------

לונ    בית יי

וטי           ויגל  את מסך יהודה גלי

פירק   בית יי <...>

מינ           ויגל  את מסך יהודה גלי דוכסיה פי' השרים והעשירים

פריז          ויגל  את מסך       גלי

דפוס   בית יי

ג4     בית יי גו'

ג01

ירו1          ויגל  את מסך יהודה גלי דוכסה

או3           ויגל  את מסך יהודה גלי דוכסא

או51          ויגל  את מסך יהודה גלה דוכסא

ששון   בית יי ויגל  את מסך יהודה גלי רוכסה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ונתץ את הבית      וביתא            דנה סתריה

וטי    ונתץ את הבית (רג) ביתא             דנא מתרעיה

פירק                                          סתריה

מינ    ונתץ את הבית דנה                       סתרה

פריז   ונתץ את הבית וג'  ביתא             דנא מתרעא

דפוס   ונתן את הבית      וביתא            דנא סתריה

ג4     ונתץ את הבית      בי<.. ... ..>?תא דנא סת?ריה

ג01    ונתץ את הבית      וביתה            דנה סתריה  את אבניו

ירו1   ונתץ את הבית      ביתה             דנא סתריה

או3    ונתן את הבית דנא  ביתיה                סתריה

או51   ונתץ את הבית דנא  ביתא                 סתריה

ששון   ונתץ את הבית דנא  ביתא                 סתריה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ואת עציו ואת כל עפר הבית וישרף את בית יי ואת בית המלך

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    וגו' וישרף את בית יי זה בית המקדש ואת בית המלך זה פלטין

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    שלצדקיהו ואת כל בתי ירושלם אילו בתי כניסיות ובתי מדרשות

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    ואת כל בית הגדול שרף באש ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד א'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    מקום שמגדילים בו תורה וחורנה א' מקום שמגדילים בו תפלה מן

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    דא' מקום שמגדילים בו תורה דכ' יגדיל תורה ויאדיר מן דא'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    מקום שמגדילים בו תפלה דכ' בעבור דברך וכלבך עשית את כל הג'

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                             והוציא אל מחוץ       לעיר

וטי                             והוציא אל מחוץ       לעיר

פירק                            והוצא  אל מחוץ       לעיר

מינ                             והוציא אל מחוץ       לעיר

פריז                            והוציא אל מחוץ למחנה לעיר

דפוס                            והוציא אל מחוץ למחנה

ג4                              והוציא אל מ<..       ...>

ג01    הז' להודיע את כל הגדולות והוציא אל מחוץ       לעיר

ירו1                            והוציא אל מחוץ       לעיר

או3                             והוציא אל מחוץ       לעיר

או51                            והוציא אל מחוץ       לעיר

ששון                            והוציא אל מחוץ       לעיר

--------------------------------------------------------------------

לונ           ועמיה  הגלי   לבבל

וטי    זו בבל                    אל מקום טמא זו בבל

פירק          ועימיה הגל<..         ...>

מינ                              אל מקום טמא זו בבל

פריז   זו בבל                    אל מקום טמא זו בבל

דפוס          ועמא   הגלי   לבבל

ג4 

ג01                              אל מקום טמא זו בבל שהיא ארץ טמאה

ירו1   זו בבל ועמה   הגלו   לבבל אל מקום טמא זו בבל

או3    זו בבל ועמא   הגלי   לבבל אל מקום טמא זו בבל

או51   זו בבל ועמא   יהגלא  לבבל אל מקום טמא זו בבל

ששון   זו בבל ועמא   הגלו   לבבל אל מקום טמא זו בבל

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ג01    להן מן די הרגיזו אבהתנא לאלה שמיה יהבנמבכורס ועמה הגלי

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ         יכול   לעולם   תל'      לו'  ולקחו אבנים אחרות

וטי         יכול   לעולם   תלמו<..> לומר ולקחו אבנים אחרות וגו'

פירק                                           אבנים אחרות וג'

מינ         יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו       אחרות וגו'

פריז        יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו אבנים אחרות וגו'

דפוס        יכול   לעולם   תלמוד    לומ' ולקחו אבנים אחרות

ג4          ?יכול? לעו?ל?ם תל'      לו'  ולקחו אבנים אחרות גו'

ג01    לבבל יכול   לעולם   והא      כת'  ולקחו אבנים אחרות והביאו

ירו1        יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו אבנים אחרות

או3         יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו אבנים אחרות

או51        יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו אבנים אחרות

ששון        יכול   לעולם   ת"ל           ולקחו אבני' אחרות

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   לכן כה אמר     יי

וטי                             ואמר  לכן

פירק                                  לכן כה אמר     יי

מינ                             ואומ'

פריז                            ואמר  להן

דפוס                            שנ'   לכן כה אמ'

ג4                              וכת'  לכן כה א?מ?<.. ...>

ג01    אל תחת האבנים            וכתיב לכן כה אמר     יי

ירו1                 לעתיד לבא        לכן כה אמ'     יי

או3                  לעתיד לבא        לכן כה אמ'     יי

או51                 לעתיד לבוא       לכן כה אמר     יי

ששון                 לעתיד לבא        לכן כה אמר     יי

--------------------------------------------------------------------

לונ          הנני יסד  בציון   אבן אבן בחן פנת  יקרת מוסד  מוסד

וטי          הנני יסד  בציון   אבן אבן בחן פינת יקרת מוסד  מוסד

פירק         הנני יסד  בציו<.. ...                   ..>סד מוסד

מינ          הנני יסד  בציון   אבן אבן בחן פנת  יקרת מוסד  מוסד

פריז         הנני יסד  בציון   אבן בחן     מנת  יקרת מוסד  מוסד

דפוס         הנני יסד  בציון   אבן בחן     פנת  יקרת מוסר

ג4                יסד  בציון   גו'

ג01    אלהים הנני יסד  בציון   אבן אבן בחן פנת  יקרת מוסד  מוסד

ירו1         הנני ייסד בציון   אבן

או3          הנני יסד  בציון   אבן

או51         הנני יסד  בציון   אבן

ששון         הנני יסד  בציון   אבן

--------------------------------------------------------------------

לונ                        פרשתא

וטי    המאמין לא יחיש סליק פרשתא

פירק

מינ    המאמין לא יחיש סליק פרשתא

פריז   המאמין לא יחיש

דפוס   המאמין לא יחיש

ג4 

ג01    המאמין לא יחיש

ירו1

או3

או51

ששון