לונ    {ה} ור' יהוש' דסיכנין בש'   ר' לוי

וטי    {ה} ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי

פירק   {ה} ור' יהושע דסכנין

מינ    {ה} ר'  יהושע דסיכני  בש"ר     לוי      < בשר ודם גוזר

פריז   {ה} ר'  יהושע דסכנין  בשם   ר' לוי

דפוס   {ה} ר'  יהושע דסיכנין בשם   ר' לוי

ג4     {ה} ר'  יהושע דסכני   בשם   ר' לוי

ירו1   {ה} ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל

או3    {ה} ר'  יהושע דסכנין  בש"ר     לוי אומר

או51   {ה} ר'  יהושע דסכנין  בשר"ל        אמ'

ששון   {ה} ר"י       דסכנין  בש"רל

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                     בשר

וטי                                                     בשר

פירק                                                    ב<..

מינ    טרודים והקב"ה גוזר טרודים הה"ד וישלחו מן המחנה > בשר

פריז                                                    בשר

דפוס                                                    בשר

ג4                                                      בשר

ירו1                                                    בש"ו

או3                                                     בשר

או51                                                    בש"ו

ששון                                                    ב"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    ודם  נותן אכסריה    והקב"ה נותן אכסריה

וטי    ודם  נותן אכסיריה   והקב"ה נותן אכסוריה

פירק   ...>      אכסיריה   והקב"ה נותן אכסיריה

מינ    ודם  נותן כסוריא    והקב"ה נותן כסוריא

פריז   ודם  נותן אכסיריה   והקב"ה נותן אכפוריה

דפוס   ודם  נותן אכסירי'   והקב"ה נותן אכסיריה

ג4     ודם  נותן <..>סוריה והקב"ה נותן אכסוריה

ירו1        נותן אכסוריאה  והקב"ה נותן אכסוריאה

או3    ודם  נותן אכסוריאה  והקב"ה נותן אכסוריאה הקב"ה נותן אכסוריאה

או51        נותן אכסוריאה  והב"ה  נותן אכסוריאה

ששון        נותן אכסוריאה  והב"ה  נותן אכסוריאה

--------------------------------------------------------------------

לונ                 צו את בני יש'   וישלחו מן   המחנה

וטי                 צו את בני יש'   וישלחו מן   המחנה

פירק                צו את בני ישראל וישלחו <...

מינ    הה"ד בדד ישב

פריז                צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה

דפוס   שנא'         צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה

ג4                  צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה

ירו1                צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה וגו'

או3                 צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה

או51                צו את בני ישראל וישלחו מן   המחנה

ששון                צו את בני יש'   וישלחו מן   המחנה כל   צרוע

--------------------------------------------------------------------

לונ           בשר  ודם  חובש  בבית     האסורים והק'   חובש

וטי           בשר  ודם  חובש  בבית     האסורין והקב"ה חובש

פירק               ..>ם חובש  בבית     האסורים והקב"ה חובש

מינ           בשר  ודם  חובש  בבית     האסורי'

פריז          בשר  ודם  חובש  בבית     האסורים והקב"ה חובש

דפוס          בשר  ודם  חובש  בבית     האסורי' והקב"ה חובש

ג4            בשר  ודם  <...> בבית     האסורין והקב"ה חובש

ירו1          בש"ו      חובש  בבית (א) האסורי' והקב"ה חובש

או3           ב"ו       חובש  בבית     האסורי' והקב"ה חובש

או51          בש"ו      חובש  בבית     האסורי' והב"ה  חובש

ששון   וכל זב ב"ו       חובש  בבית     האסורין והב"ה  חובש

--------------------------------------------------------------------

לונ    בבית האסורים           והסגיר הכהן   את   הנגע

וטי    בבית האסורין           והסגיר הכהן   את   הנגע

פירק   בבית האסורים           והסגיר הכה<.. ...>

מינ                      הה"ד והסגיר הכהן   את   הנגע

פריז   בבית האיסורין          והסגיר הכהן   את   הנגע שבעת  ימים

דפוס   בבית האסורין      שנ'  והסגיר הכהן   את   הנגע

ג4     בבית האסורין           והסגיר הכהן   את   <... ..>ו'

ירו1   בבית האסורים           והסגיר הכהן   את   הנגע וגו'

או3    בבית ה(כ)[א]סורים      והסגיר הכהן   את   הנגע

או51   בבית האסורים           והסגיר הכהן   את   הנגע

ששון   בבית האסורי'           והסגיר הכהן   את   הנגע

--------------------------------------------------------------------

לונ      בשר   ודם גוזר טירודין והק'   גוזר טירודין בדד ישב

וטי      בשר   ודם גוזר טרודין  והקב"ה      טרודין  בדד ישב

פירק     בשר   ודם גוזר טירודין והקב"ה גוזר טירודין בדד ישב

מינ    { בשר   ודם גוזר טרודים  והקב"ה גוזר טרודים

פריז     בשר   ודם גוזר טירודין והקב"ה      טירודין בדד ישב

דפוס     בשר   ודם גוזר טירודי' והקב"ה גוזר טירודא  בדד ישב

ג4       <...>          טרודין  והקב"ה גוזר טרודין  בדד ישב

ירו1     בש"ו      גוזר טרודין  והקב"ה גוזר טרודין  בדד ישב

או3      ב"ו       גוזר טרודין  והקב"ה גוזר טרודין  בדד ישב

או51     ב"ו       גוזר טרודין  והב"ה  גוזר טרודין  בדד ישב

ששון     ב"ו       גוזר טרודין  והב"ה  גוזר טרודין  בדד ישב

--------------------------------------------------------------------

לונ    מחוץ למחנה                               בשר  וד' נותן

וטי    מחוץ למחנה מושבו                         בשר  ודם נותן

פירק   מחוץ למח'  מוש'  <...>                        ודם נותן

מינ                     הה"ד  וישלחו מן המחנה } בשר  ודם נותן

פריז   מחוץ למחנה מושבו                         בשר  ודם נותן

דפוס   מחוץ למחנה מושבו                         בשר  ודם נותן

ג4     מחוץ גו'                                 בשר  ודם גוזר

ירו1   מחוץ למחנה מושבו                         בש"ו     נותן

או3    מחוץ למחנה                               ב"ו      נותן

או51   מחוץ למחנה                               בש"ו     נותן

ששון   מחוץ וגו'                                ב"ו      נותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    קטאפורס          והק'   נותן  קטפורס       ארבעים יכנו

וטי    קטאפורס          והקב"ה נותן  קטפורס       ארבעים יכנו

פירק   קטפרס            והקב"ה נותן  קטפרס        ארבעים יכנו

מינ    קטפריס  פי' מכות והקב"ה נותן  קטפריס  הה"ד ארבעי' יכנו

פריז   קטאפורס          והקב"ה נותן  קטאפורס      ארבעים יכנו

דפוס   קטפרס            והקב"ה נותן  קטפרס        ארבעים יכנו

ג4     קטפורס           והקב"ה <...> קטפורס       ארבעים יכנו

ירו1   קטרפס            והקב"ה נותן  קטרפס        ארבעים יכנו

או3    קטפרס            והקב"ה נותן  קטפרס        ארבעים יכנו

או51   קטפרס            והב"ה  נותן  קטפרס        ארבעים יכנו

ששון   קטפרס            והב"ה  נותן  קטפרס        ארבעי' יכנו

--------------------------------------------------------------------

לונ               בשר  ודם      קטאריקין           והק'

וטי               בשר  ודם גובה קטאריקי            והקב"ה

פירק   לא   יוסיף בשר  ודם גובה <..>טודקי

מינ    לא   יוסיף בשר  ודם גובה קטריקי    פי' עונש והקב"ה

פריז              בשר  ודם גובה קטאריקי            והקב"ה

דפוס   לא   יוסיף ובשר ודם גובה קטירקי             והקב"ה

ג4     גו'        בשר  ודם גוזר קטריקי             והקב"ה

ירו1   לא   יוסיף בש"ו     גובה קטריקי

או3    וגו'       ב"ו      גובה קטרירי             והקב"ה

או51              ב"ו      גובה קטירקי             והב"ה

ששון   וגו'       ב"ו      גובה קטריקי             והב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    גובה קטאריקי וענשו אותו מאה  כסף

וטי    גובה קטאריקי וענשו אותו

פירק                וענשו אותו מאה  כסף

מינ         קטריקי                           הה"ד וענשו אותו מאה

פריז   גובה קטאריקי וענשו אותו

דפוס   גובה קטירקי  וענשו אותו מאה  כסף

ג4     גוזר קטריקי  וענשו <... ..>ה כסף

ירו1                וענשו אותו מאה  כסף

או3    גובה קטרירי  וענשו אותו מאה  כסף וגו'

או51   גובה קטירקי  וענשו אותו מאה  כסף

ששון   גובה קטריקי  וענשו אותו מאה  כסף וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כסף < בשר ודם פרוקופי והקב"ה נותן פרוקופי פי' כבוד

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       בש'  וד' נותן דינטיבא

וטי                                       בשר  ודם נותן דינא

פירק                                      בשר  ודם נותן דונאטיבה

מינ    בלשון גרמטקא הה"ד שאו את (א) > ראש בשר  ודם נותן דינוטיבו

פריז                                      בשר  ודם נותן דינא

דפוס                                      בשר  ודם נותן דונא

ג4                                        בשר  ו'  נותן דינטובא

ירו1                                      בש"ו     נותן דינא

או3                                       ב"ו      נותן דינא

או51                                      ב"ו      נותן דונא

ששון                                      ב"ו      נותן דונא

--------------------------------------------------------------------

לונ          והק'       נותן דינטיבא                     הנני

וטי    טיבה  והקב"ה     נותן דינא     טיבה               הנני

פירק         והקב"ה     נותן דונאטיבה                    הנני

מינ          והקב"ה     נותן דינוטיבו      פי' מתנה הה"ד הנני

פריז   טיבה  והקב"ה     נותן דינא     טיבה               הנני

דפוס   טיבה  והקב"ה     נותן דונא     טיבא               הנני

ג4           והקב"ה     נותן די<..>                      הנני

ירו1   טובא  והקב"ה     נותן דינא     טובא               הנני

או3    [טבא] והקב"ה     נותן דינא     טבא                הנני

או51   טובה  והב"ה      נותן דונא     טובה               הנני

ששון   טובה  והב"ה  הוא נותן דונא     טובה          שנ'  הנני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ממטיר לכם לחם מן השמ'    בש'   וד' נותן פרוקופי  והקב"ה

וטי    ממטיר לכם לחם            בשר   ודם נותן פרוקופי  והקב"ה

פירק   ממטיר לכם לחם מן השמים   בשר   ודם נותן פרוקופי  והקב"ה

מינ    ממטיר לכם לחם מן השמים { בשר   ודם      פרוקופי  והקב"ה

פריז   ממטיר לכם לחם            בש'   ודם נותן פרוקפי   והקב"ה

דפוס   ממטיר לכם לחם מן השמים   בשר   ודם נותן פרוזקופי והקב"ה

ג4     ממטיר לכם גו'            <...>          פרוקפי   והקב"ה

ירו1   ממטיר לכם לחם מן השמים   בש"ו      נותן פרוקופי  והקב"ה

או3    ממטיר לכם לחם מן השמים   ב"ו       נותן פרוקפי   והקב"ה

או51   ממטיר לכם לחם מן השמים   ב"ו       נותן פרוקפי   והב"ה

ששון   ממטיר לכם לחם מן השמי'   ב"ו       נותן פרוקופי  והב"ה

--------------------------------------------------------------------

לונ    נותן פרוקופי                             שאו את ראש

וטי    נותן פרוקופו                             שאו את ראש

פירק   נותן פרוקופי                             שאו את ראש

מינ    נותן פרוקופי  פי' כבוד בלשון גרמטקא הה"ד שאו את (א)

פריז   נותן פרוקפי                              שאו את ראש

דפוס   נותן פרוזקופי                            שאו את ראש

ג4     נותן פרוקפי                              שאו את ראש <...>

ירו1   נותן פרוקופי                             שאו את ראש

או3    נותן פרוקפי                              שאו את ראש כל

או51   נותן פרוקפי                              שאו את ראש כל

ששון   נותן פרוקופי                             שאו את ראש כל

--------------------------------------------------------------------

לונ                     בש'  וד' נותן אנונ?ם/ס? והק'   נותן

וטי        וג'          בשר  ודם נותן אנאנם     והקב"ה נותן

פירק       וג'          בש'  ודם נותן אנונם     והקב"ה נותן

מינ                   } בשר  ודם נותן אנונס     והקב"ה נותן

פריז       וג'          בשר  ודם נותן אנאנס     והקב"ה נותן

דפוס       וגו'         בשר  ודם נותן אנינס     והקב"ה נותן

ג4                           ו'  נותן אננם      והקב"ה <...>

ירו1       וגו'         בש"ו     נותן אנונס     והקב"ה נותן

או3    עדת וגו'         ב"ו      נותן אנונס     והקב"ה נותן

או51   עדת בני  ישראל   ב"ו      נותן אנונס     והב"ה  נותן

ששון   עדת וגו'         ב"ו      נותן אנונס     והב"ה  נותן

--------------------------------------------------------------------

לונ    אנונ?ם/ס?        עמר  לגלגלת   מספר נפשותיכם     הש'

וטי    אנאנם            עומר לגולגולת מספר נפשותיכם     בשר

פירק   אנונם            עמר  לגולגלת  מספר נפשותיכם וג' בשר

מינ    אנונס     הה"ד   עומר לגולגולת מספר נפשותיכם     בשר

פריז   אנאנס            עומר לגלגלת   מספר נפשותיכם     בשר

דפוס   אנינס            עומר לגולגולת מספר נפשותיכם     בשר

ג4                      עמר  לגלגלת                     בשר

ירו1   אנונס            עומר לגולגולת                   בש"ו

או3    אנונס     (עומר) עומד לגלגלת                     ב"ו

או51   אנונס            עומר לגולגולת                   בש"ו

ששון   אנונס            עומר לגולגולת                   ב"ו

--------------------------------------------------------------------

לונ    וד' מכה את אדם  באזמל על       ידי עדים

וטי    ודם מכה את האדם       על       ידי עדים       על פי שנים

פירק   ודם מכה    אדם        על  (בש) ידי עדים

מינ    ודם מכה את אדם        ע"י          עדים

פריז   ודם מכה את האדם       על       ידי עדים   שנ' על פי שנים

דפוס   ודם מכה    אדם        על       ידי עדים

ג4     ו'  מכה את האדם       על       ידי עדים       על פי שנים

ירו1       מכה את האדם       על       ידי עריס

או3        מכה את האדם       ע"י          עדים

או51       מכה את האדם       ע"י ()       [עדים]

ששון       מכה את האדם       ע"י          אריס

--------------------------------------------------------------------

לונ             והק'   מכה      אדם  על  ידי עצמו מחצתי ואני

וטי    עדים     והקב"ה מכה את   האדם על  ידי עצמו מחצתי ואני

פירק            והקב"ה מכה אותו      על  ידי עצמו מחצתו ואני

מינ             והקב"ה מכה את   אדם  ע"י     עצמו

פריז   עדים     והקב"ה מכה את   האדם על  ידי עצמו מחצתי ואני

דפוס            והב"ה  מכה אותו      על  ידי עצמו מחצתי ואני

ג4     עדים גו' <...>                על  ידי עצמו מחצתי <...>

ירו1            והקב"ה מכה את   האדם ע"י     עצמו מחצתי ואני

או3             והקב"ה מכה את   האדם ע"י     עצמו מחצתי ואני

או51            והב"ה  מכה את   האדם ע"י     עצמו מחצתי ואני

ששון            והב"ה  מכה           ע"י     עצמו מחצתי ואני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ארפא ואין מידי מציל

וטי    ארפא

פירק   ארפא וא'  מי'  מצ'

מינ

פריז   ארפא

דפוס   ארפא

ג4 

ירו1   ארפא

או3    ארפא                א"ר ברכיה בש"ר  לוי בשר  ודם מכה

או51   ארפא                א"ר ברכיה בשר"ל     בש"ו     מכה

ששון   ארפא                א"ר ברכיה בשר"ל     ב"ו      מכה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3    באיזמל ומרפא ברטיה  אבל הקב"ה מכה את האדם ע"י עצמו ומרפא

או51   באזמל  ומרפא ברטייה אבל הב"ה  מכה את האדם ע"י עצמו ומרפא

ששון   באיזמל ומרפא ברטיה  אבל הב"ה  מכה את האדם ע"י עצמו ומרפא

--------------------------------------------------------------------

לונ                                  ר'   ברכיה בש'   ר'

וטי                                  ר'   ברכיה בשם   ר'

פירק                                 ר'   ברכיה בשם   ר'

מינ                                  ר'   ברכיה בשם   ר' יהושע

פריז                                 ר'   ברכיה בשם   ר'

דפוס                                 ר'   ברכיה בשם   ר'

ג4                                   ר'   ברכיה בשם   ר'

ירו1                                 א"ר  ברכיה בשר"ל

או3    ע"י עצמו שנא' מחצתי ואני ארפא א"ר  ברכיה

או51   ע"י עצמו שנ'  מחצתי ואני ארפא א"ר  ברכיה

ששון   ע"י עצמו      מחצתי           ואני

--------------------------------------------------------------------

לונ       לוי אמ'     בשר  וד'   מכה את את אדם  באוזמל  ומרפא

וטי       לוי אמ'     בשר  ודם   מכה            באוזמל  ומרפא

פירק      לוי אמ'     בשר  ודם   מכה            באוזמיל ומרפא

מינ    בן לוי     לפי שבשר ודם   מכה            באיזמל  ומרפא

פריז      לוי א'      בשר  ודם   מכה            באיזמל  ומרפא

דפוס      לוי אמ'     בשר  ודם   מכה            באיזמל  ומרפא

ג4        לוי         בשר  <...>                        <..>פא

ירו1                  בש"ו       מכה את    האדם באיזמל  ומרפא

או3                   ב"ו        מכה            באזמל   ומרפא

או51                  בש"ו       מכה            באזמל   ומרפא

ששון          א'

--------------------------------------------------------------------

לונ    ברטייה אלב הקב"ה               במה  שהוא מכה הוא  מרפא

וטי    ברטייה אבל הקב"ה               במה  שהוא מכה הוא  מרפא

פירק   ברטייה אבל הקב"ה               במה  שהוא מכה אותו מרפא

מינ    ברטייה                         במה  שהיא מכה בו   מרפא

פריז   ברטיה  רבל הקב"ה               במה  שהוא מכה בו   מרפא

דפוס   ברטייה אבל הקב"ה               במה  שהוא מכה הוא  מרפא

ג4     ברטיה  אבל הקב"ה     <...           ..>א מכה הוא  מרפא

ירו1   ברטיה  אבל הקב"ה               במה  שהוא מכה הוא  מרפא

או3    ברטיה  אבל הקב"ה מכה את   האדם ובמה שהוא מכה בו   מרפא

או51   ברטייה אבל הב"ה                במה  שהוא מכה בו   מרפא

ששון                                  במה  שהוא מכה הוא  מרפא

--------------------------------------------------------------------

לונ         כי אעלה  ארוכ' לך  וממכותיך  ארפאך נאם ייי

וטי         כי אעלה  ארוכה לו  וממכותיך  ארפאך נאם ייי

פירק   שנ'  כי אעלה  ארוכה לך  וממכו'    ארפאך

מינ    הה"ד כי אעלה  ארוכה לך  וממכותייך ארפאך נאם יי  ואמ' הנני

פריז   שנ'  כי אעלה  ארוכה לך  וממכותיך  ארפאך נאם יי

דפוס   שנ'  כי אעלה  ארוכה לך  וממכותיך  ארפאך

ג4          כי <...>

ירו1   שנא' כי אעלה  ארוכה לך  וממכותיך  ארפאך

או3    שנא' כי אפלה  ארוכה לך  וממכותיך  ארפאך

או51   שנ'  כי אעלה  ארוכה לך  וממכותיך  ארפאך

ששון   שנ'  כי אעלה  ארוכה עלך וממכותיך  ארפאך

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    מעלה לה ארוכה ומרפא ורפאתים וגליתי להם עתרת שלום ואמת סליק

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    פרשתא

פריז

דפוס

ג4 

ירו1

או3

או51

ששון