לונ              {א}

וטי    פרשתא י"ט {א}

פירק   פרש'  י"ח {א}

מינ              {א}

פריז   פרשה  י"ט {א} ואשה  כי תזוב זוב דמה ימים רבים      הה"ד

דפוס   פרשה  יט  {א} ואשה  כי יזוב זוב דמה ימים רבים וגו' זש"ה

ג4     פרש'  יט  {א}

ג7               {א} <...>

ירו1   פרשתא כ'  {א} ואשה  כי יזוב זוב דמה                הה"ד

או3    פרשת  כ"א {א} [ואשה כי יזוב זוב דמה                הה"ד]

או51   פרשתא כ'  {א} ואשה  כי יזוב זוב דמה ימים רבים      הה"ד

ששון   פרשתא כ'  {א} ואשה  כי יזוב זוב דמה

--------------------------------------------------------------------

לונ    ראשו כתם פז                                    ראשו

וטי    ראשו כתם פז וג'                                ראשו

פירק   ראשו כתם פז וג'                                ראשו

מינ    ראשו כתם פז       קווצותיו תלתלים שחורות כעורב ראשו

פריז   ראשו כתם פז                                    ראשו  כתם

דפוס   ראשו כתם פז וגו'                               ראשו

ג4     ראשו כתם פז גו'                                <...>

ג7 

ירו1   ראשו כתם פז                                    ראשו

או3    ראשו כתם פז                                    ראשו

או51   ראשו כתם פז

ששון   ראשו כתם פז [...]

--------------------------------------------------------------------

לונ       זו תורה    דכת'  יי קנני ראשית דרכו

וטי       זו תורה    דכת'  יי קנני ראשית דרכו וג'

פירק      זו תורה    דכ'   יי קנני ראשית דרכו

מינ       זו תורה          יי קנני ראשית דרכו

פריז   פז זו התורה   דכת'  יי קנני ראשית דרכו וג'

דפוס      זו תורה    דכתיב יי קנני ראשית דרכו

ג4                                 ראשית דרכו

ג7 

ירו1      זו התור[ה] שנא'  יי קנני ראשית דרכו

או3       זו התורה   שנא'  יי קנני ראשית דרכו קדם  מפעליו מאז

או51      זו תורה    דכתיב יי קנני ראשית דרכו קדם  מפעליו מאז

ששון      זו התורה   שנ'   יי קנני ראשית דרכו וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ      דאמ"ר      הונא  בש"ר        שמע'  בן לקיש שתי אלפים

וטי      דאמ'  ר'   חונא  בשם     ר'  שמעון בן לקיש שני אלפים

פירק     דאמ'  ר'   הונא  בשם     ריש          לקיש שנ' אלפים

מינ    { ר'         הונא  בשם     ר'  אחא           שני אלפים

פריז     דא"ר       הונה  בשם     ר'  שמע'          שני אלפים

דפוס     דאמ'  ר'   הונא  בשם     ריש          לקיש שני אלפים

ג4       דא<.. ...>       <...                 ..>ש שתי אלפים

ג7 

ירו1     דא"ר       חונא  בש"ר                 לקיש     אלפים

או3      דא"ר       חונא  בשר"ל                         אלפים

או51     דא"ר       שמואל                           שני אלפים

ששון     דא"ר       חונא  בשרשב"ל                       אלפי'

--------------------------------------------------------------------

לונ         קדמה   תורה  לבירית     עולם       ואהיה     אצלו

וטי    שנה  קדומה  תורה  לבריית     עולם       ואהיה     אצלו

פירק   שנה  קדמה   תורה  לביריית    עולם  שנ'  ואהיה     אצלו

מינ    שנה  קדמה   תורה  לבריתו  של עולם  הה"ד ואהיה     אצלו

פריז   שנה  קדמה   תורה  לבריאת     עולם  שנ'  ואהיה     אצלו

דפוס   שנה  קדמה   תורה  לבריאת     עולם  שנ'  ואהיה     אצלו

ג4     ש<..              ...        ..>לם      ואה<..>

ג7 

ירו1   שנה  קדמה   התורה לבריאת     העולם שנא' ואהיה     אצלו

או3    שנה  קדמה   תורה  לבריאת     העולם שנא' ואהיה     אצלו

או51        [קדמה] תורה  לבריאת     עולם  שנ'  ואהיה     אצלו

ששון   שנה  קדמה   התורה לבריאת     העו'  שנ'  וא()[ה]יה

--------------------------------------------------------------------

לונ    אמון ואהיה שעשוע'  יום יום                      ויומו

וטי    אמון וגו'                                       יומו

פירק   אמון וג'                                        ויומו של

מינ    אמון       שעשועים יום יום                      ויומו של

פריז   אמון וגו'                                       יומו  של

דפוס   אמון וגו'                                       ויומו של

ג4 

ג7 

ירו1   אמון ואהיה שעשועים יום יום   משחקת לפניו בכל עת ויומו של

או3    אמון ואהיה שעשועים יום יום   משחקת לפניו בכל עת ויומו של

או51   אמון ואהיה שעשועים יום [י]ום                    ויומו של

ששון              שעשועים יום יום                      ויום  של

--------------------------------------------------------------------

לונ    שלק'    אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול

וטי    שלהקב"ה אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וג'

פירק   הקב"ה   אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך            וג'

מינ    הקב"ה   אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי

פריז   הקב"ה   אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וגו'

דפוס   הקב"ה   אלף שנים שנ'  כי אלף שנים בעיניך            וגו'

ג4 

ג7 

ירו1   הקב"ה   אלף שנה  שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול

או3    הקב"ה   אלף שנה  שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וגו'

או51   הב"ה    אלף שנים שנא' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול

ששון   הב"ה    אלף שנה  שנ'  כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול וגו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                              כתם פז אילו דברי תורה שנ'

וטי                              כתם פז אלו  דברי תורה

פירק                             כתם פז אילו דברי תורה שנ'

מינ    יעבור }                   כתם פז אילו דברי תורה

פריז                             כתם פז אלו  דברי תורה שנ'

דפוס                             כתם פז אלו  דברי תורה שנ'

ג4 

ג7             אמ' ?ר?' י?נ?<..> כתם פז אילו דברי תורה

ירו1                             כתם פז אלו  ד"ת       שנא'

או3                              כתם פז אלו  ד"ת       שנאמ'

או51                             כתם פז אלו  ד"ת       שנא'

ששון                             כתם פז אלו  ד"ת       דכתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ        הנחמדים מזהב ומפז רב                   דברים שנבראו

וטי        הנחמדים מזהב ומפז רב וג'               דברים שנבראו

פירק       הנחמדים מזהב ומפז רב                   דברים שנבראו

מינ        הנחמדי' מזהב ומפז רב     ד"א ראשו אילו דברים שנאמרו

פריז       הנחמדים מזהב ומפז רב וג'               דברים שנבראו

דפוס       הנחמדים מזהב ומפז רב                   דברי' שנבראו

ג4 

ג7         הנחמ'   מזה' ומפז    וג'               דברים שנבראו

ירו1       הנחמדים מזהב ומפז רב                   דברים שנבראו

או3        הנחמדים מזהב ומפז רב

או51   בהם הנחמדים מזהב ומפז רב                   דברים שנבראו

ששון       הנחמדי' מזהב                           דברים שנבראו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מראשית             חרותים בכתם פז קווצותיו תלתלים

וטי    מראשית             חרותים בכתם פז קווצותיו תלתלים

פירק   מראשית             חרותים בכתם פז קווצותיו תלתלים

מינ    מראש    כתם פז שהן חרותין ככתם פז קווצותיו תלתלים (אילו

פריז   מראשית             חרותים בכתם פז קווצותיו תלתלים

דפוס   מבראשית            חרותים בכתם פז קווצותיו תלתלים

ג4 

ג7     מראשית             חרותים בכתם פז קווצותיו תל'

ירו1   מראשית             חרוטים בכתם פז קווצותיו תלתלים

או3                                      קווצותיו תלתלים

או51   מראשית                    בכתם פז קווצותיו

ששון   מראשית             חרותים ככתם פז קווצותיו תלתלי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                 זה הסירגול שחורות כעורב אילו      האותיות

וטי                 זה הסירגול שחורות כעורב אלו       האותיות

פירק                זה הסירגול סחורות כעורב אילו      האותיות

מינ    קוצי תלתלים) זה שירטוט  שחורות כעורב זה        הכתב

פריז                           שחורות כעורב

דפוס                זה הסירגול שחורות כעורב אלו  קוצי האותיות

ג4 

ג7                  זה הסירגול שחורות כעורב אילו      האותיות

ירו1                זה הסרגול  שחורות כעורב אלו       האותיות

או3                 זה הסרגול  שחורות כעורב אלו       האותיות

או51                זה הסרגול  שחורות כעורב אלו       האותיות

ששון                זה הסרגול  שחורות כעורב אלו       האותיות

--------------------------------------------------------------------

לונ                             קוצי                  ר'     אליעזר

וטי                             קוצו                  ר'     אליעזר

פירק                            קוצי             דברי ר'     אליע'

מינ    ד"א קווצותיו תלתלים אילו קוצי      תלתלים      ר'     אליעזר

פריז

דפוס                                             דברי ר'     אליעזר

ג4 

ג7                              (ב)[ק]וצו             ר'     אלעז'

ירו1       קווצותיו תלתלים אלו  קוצי             דברי ר'     אליעז'

או3        קווצותיו        אלו  קוצי                  ר' ור' אלעזר

או51   ד"א קווצותיו תלתלים [אלו קוצי                  ר'     אליעז'

ששון       קווצותיו תלתלים אלו  קוצי                  ר' ור' אליעז'

--------------------------------------------------------------------

לונ    וקוצי          ר'  יהושע       תלתלים

וטי    וקוצי          ר'  יהושע                             במי

פירק                  ר'  יהוש'  אומ' תלתלים

מינ                   ור' יהושע              תלתלי תילים

פריז                                                        כמי

דפוס                  ר'  יהושע  אומר תלתלים                במי

ג4 

ג7     ו?ק?וצ?י?      ר'  יהושוע                            במי

ירו1   וקוצי     דברי ר'  יהושע              תלי   תלים  הם במי

או3    וקוצי          ר'  יהושע       תלתלים תלי   תלים  הם במי

או51   ו[קוצי]        ר'  יהושע]             תלי   תלים  הם במיהם

ששון   וקוצי          ר'  יהושע              תלי   תלים  הן במי

--------------------------------------------------------------------

לונ    הן   מתקיימת  כשחורות כעורב

וטי    הן   מתקיימת  בשחורות בעורב

פירק   הן   מתקיימות שחורות

מינ                  שחורות  כעורב במי הם מתערבים

פריז

דפוס   הן   מתקיימות

ג4 

ג7     הן   מתקיימות בשחור'  כעורב

ירו1        מתקיימות

או3    [הן] מתקיימות

או51        מתקיימות                              [א"ר שב"נ ד"ת

ששון        מתקיימו'

--------------------------------------------------------------------

לונ                  במי  שהוא משחיר    ומעריב   בהן

וטי                  במי  שהוא משחיר    ומעריב   בהן

פירק                 במי       שמשחיר   ומעריב   בהן

מינ                  במי  שהוא משחיר    ומעריב   בהן כעורב האם

פריז                      שהוא משחיר    דמעריב   בהן

דפוס                 במי       שמשחיר   ומעריב   בהן

ג4 

ג7                   אילו      שמשחירין ומעריבין בהן

ירו1

או3

או51   צריכי' השחרה] במי       שמשחיר   ומעריב   בהן

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                              אמ"ר    שמו'

וטי                                              א"ר     שמואל

פירק                                             אמ'  ר' שמואל

מינ    אינו משחיר ומעריב בהן אין מתערבין בגופו { א"ר     שמואל

פריז                                             א"ר     שמואל

דפוס                                             א"ר     שמואל

ג4 

ג7                                               א'   ר' שמואל

ירו1                                             א"ר     שמואל

או3                                              (א"ר    שמואל

או51                                             א"ר     שמואל

ששון                                             א"ר     שמו'

--------------------------------------------------------------------

לונ    בר נחמ'              דברי             השחרה

וטי    בר אמי               דברי             השחרה

פירק   בר אמי               דברי             השחרה

מינ    בר אמי               דברי תורה צריכי' השחרה

פריז   בר אמי               דברי             השחרה

דפוס   בר אמי               דברי תורה צריכי' השחרה  והערבה

ג4 

ג7     בר אמי               דברי             השחרה

ירו1   בר אמי               ד"ת       צריכי' השחרה         במי

או3    בר אבין              ד"ת       צריכין השחרה)        במי

או51   בר אמי                    תורה צריכה  שחירה

ששון   בר אמי  שחורות כעורב דברי תורה צריכי' השחרה         במי

--------------------------------------------------------------------

לונ                                פרנסה מנ'        מי יכין לעורב

וטי                                פרנסה מנין       מי יכין לעורב

פירק                               פרנסה דברים      מי יכין לעורב

מינ                      אם   תאמר פרנסה מניין      מי יכין לעורב

פריז                               פרנסה מנין       מי יכין לעורב

דפוס                                           שנ'  מי יכין לעורב

ג4 

ג7                                 פרנסה מנין       מי יכין לעורב

ירו1   שמשחיר והעריב בהם וא"ת      פרנסה מנין  שנא' מי יכין לעורב

או3    שהשחיר והעריב בהן וא"ת      פרנסה מנין       מי יכין לעורב

או51                     וא"ת      פרנסה מנין       מי יכין לעורב

ששון   שהשחיר והעריב בהם ואת       פרנסה מנין       מי יכין לעורב

--------------------------------------------------------------------

לונ    צידו     למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

וטי    צידו וג' למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

פירק   צידו     למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

מינ    צידו           תדע שכן שהרי אליהו          שעסק

פריז   צידו וג' למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

דפוס   צידו     למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

ג4 

ג7     צידו וג' למוד               מאליהו על  ידי שהשחיר והעריב

ירו1   צידו     למוד               מאליהו ע"י     שהשחיר והעריב

או3    צידו     למוד               מאליהו ע"י     שהשחיר והעריב

או51   צידו     ולמוד              מאליהו ע"י     שהשחיר ומעריב

ששון   צידו     למוד               מאליהו ע"י     שהשחיר והעריב

--------------------------------------------------------------------

לונ    בתורה לא    כבר זימנתי  לו       עורבים               והעורבים

וטי    בתורה לא    כבר זימנתי  לך       עורבים               והעורבים

פירק   בתורה לא    כבר נזדמנתי לו       עורבים               והעורבים

מינ    בתורה נצטוו                      עורבים   לכלכלו הה"ד והעורבים

פריז   בתורה לא    כבר זימנתי  לו       עורבים               והעורבים

דפוס   בתורה לא    כבר זימנתי  לו       עורבים          שנא' והעורבים

ג4 

ג7     בתו'            זמנתי   לך       והעורבים

ירו1   בהם   לא    כבר זמנתי   לו       עורבים               והיו

או3    בהן   לא    כבר זמנתי   לו       עורבים          שנא' והעורבין

או51   בהן   לא    כבר זמנתי   לו       עורבים               והעורבים

ששון   בהם   לא    כבר זמנתי   ל(הם)[ו] עורבים               והעורבי'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מביאים לו לחם                ובשר בבקר      מאיכן היו מביאין

וטי    מביאים לו לחם                ובשר בבקר וג'  מאיכן היו מביאין

פירק   מביאים לו לחם                ובשר בערב וג'  מהיכן היו מביאים

מינ    מביאין לו לחם ובשר בבקר ולחם ובשר בערב

פריז   מביאים לו לחם      בערב      ובשר בבקר וגו' מהיכן היו מביאי'

דפוס   מביאים לו לחם                ובשר      וגו' מהיכן היו מביאין

ג4 

ג7     מביאין לו לחם                ובשר בבקר      מאיכן

ירו1   מביאין לו לחם                ובשר           מהיכן

או3    מביאין לו לחם                ובשר           מהיכן

או51   מביאים לו לחם                ובשר           מהיכן

ששון   מביאי' לו לחם                ובשר           מהיכן

--------------------------------------------------------------------

לונ    לו משולחנו        שליהושפט אמ"ר    שמואל בר אמי   דברי

וטי    לו משולחנו        שליהושפט א"ר     שמואל בר אמי   דברי

פירק   לו משולחנ?ו/י? של יהושפט   אמ'  ר' שמואל בר אמי   דברי

מינ

פריז   לו משלחנו      של יהושפט   א"ר     שמו'  בר אמי   דברי

דפוס   לו משולחנו     של יהושפט   א"ר     שמואל בר אמי   דברי

ג4 

ג7        משולחנו        שליהושפט א'   ר' שמואל בר א?מי? דברי

ירו1      משלחנו      של יהושפט   א"ר     שמואל בר אמי   ד"ת

או3       משולחנו     של יהושפט   א"ר     שמואל בר אמי   ד"ת

או51      משולחנו     של יהושפט   א"ר     שמואל בר אמי   דברי

ששון      משולחנו     של יהושפט   אר"ש          בר אמי   דברי

--------------------------------------------------------------------

לונ    תורה צריכין השחרה             פרנסה      מנ'   מי יכין

וטי    תורה צריכין השחרה             פרנסה      מנ'   מי יכין

פירק   תורה צריכין השחרה             פרנסה      מנין  מי יכין

מינ

פריז   תורה צריכין השחרה             פרנסה      מנין  מי יכין

דפוס   תורה צריכין השחרה והערבה      פרנסה      מניין מי יכין

ג4 

ג7     תורה צריכין השחרה             פרנסה כתי' מנין  מי יכין

ירו1        צריכין השחרה                              מי יכין

או3         צריכין השחרה                              מי יכין

או51   כין השחרה        וא"ת פרנסה      מנין  מי יכין

ששון   תורה צריכין השחרה                              מי יכין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לערב  צידו כך אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בניו

וטי    לעורב צידו כך    אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בניו

פירק   לער'  צי'  כך    אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בניו

מינ

פריז   לעורב צידו כך    אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בני

דפוס   לעורב צדו  כך אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בניו

ג4 

ג7     לעורב צידו כך    אין אדם ?נ?עשה אכזרי על גופו ועל בניו

ירו1   לעורב צידו    אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בני

או3    לעורב צידו    אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בני

או51   לעורב צידו    אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בני

ששון   לעורב צידו כך אם אין אדם נעשה   אכזרי על גופו ועל בני

--------------------------------------------------------------------

לונ    ועל בני ביתו       כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה ר'

וטי    ועל בני ביתו       כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה ר'

פירק   ועל בני ביתו       כעורב הזה אינו זוכה לדברי תורה ר'

מינ                                                      ר'

פריז           ביתו       כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה ר'

דפוס   ועל     ביתו       כעורב הזה אינו זוכה לדברי תורה ר'

ג4 

ג7     ועל בני ביתו       כעורב     אינו זכה  ללמוד תור' ר'

ירו1           ביתו בעה"ז כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה ר'

או3            ביתו       כעורב הזה אינו זוכה ללמוד תורה ר'

או51           ביתו                 אינו זוכה ללמוד תורה ר"ש

ששון           ביתו       כעורב     אינו זוכה ללמוד תורה ר'

--------------------------------------------------------------------

לונ    אסא            הוה עוסקן         הוה

וטי    סא             הוה עוסקן

פירק   אסי            הוה עוסקן

מינ    איסי           הוה עסקו          הוה לי חד פרדס דהוה נפיק

פריז   אסא            הוה עיסקן

דפוס   אסי            הוה עוסקן

ג4 

ג7     סא             הון עוסקין

ירו1   אחא            הוה עסקן   בדברים

או3    שמעו' בן חלפתא הוה עסקן   בדברים

או51         בן חלפתא     עסקן   בדברים הוה

ששון   אסא                עסקן   בדברי' הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       חמא חד עורב עביד קן

וטי                                       חמא חד עורב

פירק                                      חמא חד עורב עביד קן

מינ    תבע ליה בכל יום חד יום נפק למיתבעי חמא חד עורב

פריז                                      חמא חד עורב

דפוס                                      חמא חד עורב עביד קן

ג4 

ג7                                        חמא חד עורב

ירו1                                      חמא חד עורב

או3                                       חמא חד עורב

או51                                      חמא חד עורב

ששון                                      חמא חד עורב

--------------------------------------------------------------------

לונ    עביד ביעין      עביד   אפרוחין נסביתהון         ויהבנתון

וטי    עבד  ביעין      עביד   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

פירק   עביד ביעין      עביד   אפרוחין נסבינון          ויהבינון

מינ    עבד  ביעין      ועבד   גוזלן   נסיבינון לגוזליא ורמא

פריז   עבד  ביעין      עביד   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

דפוס   עביד ביעין      עביד   אפרוחין נסבינין          ויהבינון

ג4 

ג7     עבר  ביעין      עב<..> אפרוחין נסיב     יתהון   ויהב

ירו1   עבר  בעין       עביר   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

או3    עבד  ביעין [כי] עביד   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

או51   עבד  בעין       עביד   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

ששון   עבד  ביעין      עביד   אפרוחין נסב      יתהון   ויהב

--------------------------------------------------------------------

לונ          בקידרא   חדתא    ואשע באפיהון ג'   ימים

וטי          בקדירא   חדתא    ואשע באפיהון ג'   יומין

פירק         בקו?ד?רא חדתא    ואשע באפיהון וג'  יומין

מינ    יתהון בקדר     חדת     ושני באפיהון

פריז         בקדירא   חדתא    ואשע באפיהון

דפוס         בקידרא   חדתא    ואשע באפיהון ג'   יומין בתר תלתא

ג4 

ג7           בקידרא   חדתא    ואשע באפיהון ג'   יומין

ירו1   יתהון בקדרתא   חדתא    ואשע באפיהון תלתא יומין בתר תלתא

או3    יתהון בקדרתה   חד(ו)תא ואשע באפיהון תלתא יומין בתר תלתא

או51   יתהון בקדרתא   חדתא    ואשע באפיהון תלתא יומין בתר תלתא

ששון   יתהון בקדרתא   חדתא    ואשע באפיהון ג'   יומין בתר תלת'

--------------------------------------------------------------------

לונ          פתח באפיהון    למידע מה אינון עבדין     ואשכח

וטי          פתח באפיהון    למידע מה אינון עבידין    ואשכח

פירק         פתח באפיהון    למידע מה הינון עבדין     אשכח

מינ                                                  חמא

פריז                        למידע מה אינון           ומשכח

דפוס   יומין פתח באפיהון לא ידע   מה אינון עבדין     אשכח

ג4 

ג7           פתח באפיהון    למידע מה אינון ?ע?בד?ין? ואשכח

ירו1   יומין פתח באפיהון    למידע מה אינון עבדין     ואשכח

או3    יומין פתח            למידע מה אינון עבדין     ואשכח

או51   יומין פתח            למידע מה אינון עבדין     ואשכח

ששון   יומין פתח            למידע מה אינון עבדין     ואשכח

--------------------------------------------------------------------

לונ    יתהון עבדין  צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוון פרחין

וטי    יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוון פרחין

פירק   יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוון פרחין

מינ    יתהון דאפקון צואה       ועבדין      יתושין  והוה  פרחין

פריז   יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה         והוון פרחין

דפוס   יתהון דעבדין צואה וצואה עבדה        יתושין  והוו  פרחין

ג4 

ג7     יתהון ועבדין צואה       ועבדת  צו'  <...

ירו1   יתהון דעבדי  צואה       ועבדת  צואה ייתושין והוו  פרחין

או3    יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוו  פרחין

או51   יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוו  פרחין

ששון   יתהון דעבדין צואה       ועבדת  צואה יתושין  והוו  פרחין

--------------------------------------------------------------------

לונ    לעיל     מינהון ואינון    אכלין              קרא  עליהון

וטי    לעיל     מינהון ואינון    אכלין              וקרא עליהון

פירק   לעיל     מנהון            ואכלין             קרא  עליהון

מינ    עיל      מנהון  והוה      אכלין              וקרא עליהון

פריז   לעיל     מינהון ואינון    אכלין              קרא  עליהון

דפוס   לעיל     מנהון            ואכלין       להון  קרא  עליהון

ג4 

ג7     ..>?עי?ל מינהון ואינו<..> אכ'          <...>

ירו1   לעיל     מנהון  ואינון    אכלין        יתהון וקרא עליהון

או3    לעיל     מנהון  ואינון    אכלין        להון  וקרא עליהון

או51   לעיל     מנהון  והוו      אכלין  אכלין יתהון וקרא עליהון

ששון   לעיל     מנהון  ואינון    אכלין        יתהון וקרא עליהון

--------------------------------------------------------------------

לונ    הדין פסוקא      מי יכין לערב  צידו

וטי    הדא  פסוקא      מי יכין לעורב צידו

פירק   הדא  פסוקא      מי יכין לעורב צידו

מינ                    מי יכין לעורב צידו

פריז   חד   פסוקא      מי יכין לעורב צידו

דפוס   הדין פסוקא      מי יכין לעורב צדו

ג4 

ג7 

ירו1   הדין פסוקא      מי יכין לעורב צידו

או3    הדין פסוק'      מי יכין לעורב צידו

או51        פסוקא הדין מי יכין לעורב צידו כי ילדיו אל אל ישועו

ששון   הדין פסוקא      מי יכין לעורב צידו

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    כך אם אין אדם נעשה על עצמו בני ביתו אכזרי כעורב אינו יכול

פריז

דפוס

ג4 

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    לקנות דברי תורה דא"ר שמואל דברי תורה צריכין השחרה וא"ת

פריז

דפוס

ג4 

ג7 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                   ר' יוחנן ור'    שמע'

וטי                                   ר' יוחנן ור'    שמעון

פירק                                  ר' יוח'  וריש

מינ    פרנסה מניין מי יכין לעורב צידו ר' יוחנן ור'    שמעון

פריז                                  ר' יוחנן וריש

דפוס                                  ר' יוחנן וריש

ג4 

ג7 

ירו1                                  ר' יוחנן וריש

או3                                   ר' יוחנן ור"ל

או51                                  ר' יוחנן ורשב"ל

ששון                                  ר' יוח'  ורש"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    בן לקיש ר' יוחנן אמ'     גורנה    שלתורה אלא בלילה

וטי    בן לקיש ר' יוחנן אמ' אין גורנה    שלתורה אלא בלילה דכת'

פירק      לקיש ר' יוחנן א'  אין גורנה של תורה   אלא בלילה שנ'

מינ    בן לקיש ר' יוחנן אמ' אין גורנה של תורה   אלא בלילה הה"ד

פריז      לקיש ר' יוחנן א'  אין גורנה של תורה   אלא בלילה דכת'

דפוס      לקיש ר' יוחנן אמ' אין רנה   של תורה   אלא בלילה שנא'

ג4 

ג7 

ירו1      לקיש ר' יוחנן אמ' אין רנה   של תורה   אלא בלילה דכתי'

או3            ר' יוחנן אמ' אין רנה   של תורה   אלא בלילה שנא'

או51           ר' יוחנן אמר אין רנה      שלתורה אלא בלילה דכתיב

ששון           ר' יוח'  אמ' אין רנה   של תורה   אלא בלילה שנ'

--------------------------------------------------------------------

לונ    קומי רני  בלילה                ר'   שמע'  בן לקיש אמ' ביום

וטי    קומי רוני בלילה                ר'   שמעון בן לקיש אמ' ביום

פירק   קומי רני  בלילה                ריש           לקיש אמ' ביום

מינ    קומי רני  בלילה ותקם בעוד לילה ר'   שמעון בן לקיש אמ' ביום

פריז   קומי רוני בלילה                וריש          לקיש א'  ביום

דפוס   קומי רוני בלילה                ריש           לקיש אמר ביום

ג4 

ג7 

ירו1   קומי רני  בלילה וגו'           ר"ל                אמר ביום

או3    קומי רוני בלילה וגו'

או51   קומי רני  בלילה

ששון   קומי רני  בלילה וגו'           רש"ל               אמ' ביום

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובלילה שנ'   והגית בו יומם ולילה ר'     שמע'  בן לק'

וטי    ובלילה דכת'  והגית בו יומם ולילה ר'     שמעון בן לקיש הוה

פירק   ובלילה שנ'   והגית בו יומם ולילה ריש             לקיש הוה

מינ    ובלילה שנ'   והגית בו יומם ולילה

פריז   ובלילה דכת'  והגית בו יומם ולילה ריש             לקיש הוה

דפוס   ובלילה שנא'  והגית בו יומם ולילה ריש             לקי' הוה

ג4 

ג7 

ירו1   ובלילה שנא'  והגית בו יומם ולילה ריש             לקיש הוה

או3                                     ור"ל                 הוה

או51                                    ורשב"ל               הוה

ששון   ובלילה דכתי' והגית בו יומם ולילה ריש             לקיש הוה

--------------------------------------------------------------------

לונ    פשט  קרייה וכדהוה     מטי  באילין קרייה ותקם בעוד לילה קומי

וטי    פשט  קרייה וכד    הוה מטו  אילין  קראיה ותקם בעוד לילה קומי

פירק   פשיט קריא  וכד    הוה מטי  באלין  קראי  ותקם בעוד לילה קומי

מינ

פריז   פשט  קרייה וכד    הוה מטי  אילין  קראי  ותקם בעוד לילה קומי

דפוס   פשיט קראי  וכד    הוה מטי  באילין קראי  ותקם בעוד לילה קומי

ג4 

ג7 

ירו1   פשיט קרייה וכי    הוה מטי  באלין  קראי  ותקם בעוד לילה קומי

או3    פשיט קרייה וכי    הוה מטי  באילין קראי  ותקם בעוד לילה קומי

או51   פשיט קרא   וכי    הוה מטי  באלין  קראי  ותקם בעוד לילה קומי

ששון   פשיט קראי  וכי    הוה מאטי באלין  קראי  ותקם בעוד לילה קומי

--------------------------------------------------------------------

לונ    רני  בלילה     הוה אמ'  יפה לימדני ר' יוחנן חזר ואמ' לית

וטי    רני  בל'       הוה אמ'  יפה לימדני ר' יוחנן חזר ואמר לית

פירק   רוני בלילה וג' היה אומ' יפה לימדני ר' יוחנן חזר ואמר ליה

מינ

פריז   רני  בלילה     הוה א'   יפה לימדני ר' יוחנן     וא'  לית

דפוס   רוני בלילה     היה אומר יפה למדני  ר' יוחנן     ואמ' לית

ג4 

ג7 

ירו1   רני  בלילה     הוא אמ'  יפה למדנו  ר' יוחנן חזר ואמ' ליה

או3    רוני בלילה     הוה אמ'  יפה למדנו  ר' יוחנן חזר ואמ' לית

או51   רני  בלילה     הוה אמר  יפה למדנו  ר' יוחנן חזר ואמ' לית

ששון   רני  בלילה     הוה אמ'  יפה לימדנו ר' יוח'  חזר וא"ל

--------------------------------------------------------------------

לונ    אתון  חמיין  אולפני מה נהיר באפיי למה דהוא ליווי דאי      מטין

וטי    אתון  חמיי   אילפני מה נהיר באפיי למה דהוא ליוה  דאיממין

פירק   אתון  חמין   אולפני מה נהיר באפיי למה דהוא ליווה דאימטין

מינ

פריז   אתון  חמי    אילפני מה נהיר באפי  למה דהוא ליוה  דאוממין

דפוס   אתון  חמין   אולפני מה נהיר באפיי למה דהוא דלילי ויממא

ג4 

ג7                                 באפוי למה דהוא ליוה  דאיממין

ירו1   אתון  חמין   אולפני מה נהיר באפוי למה דהוה ליה   כמטין

או3    אתון  חמין   אולפני מה נהיר באפוי למה דה"ל       דמטין

או51   אינון [חמון] אולפני מה נהיר באפוי למה דהוו ליה   דמטין

ששון   אתון  חמין   אולפני מה נהיר באפיו למה דהוה ליה   רמטין

--------------------------------------------------------------------

 

מינ    א"ר זירא איתו חמו אוריתי דיממא כמה נהירא לי בליליא

מינ    על דאנא לאצא בה ביממא היא נהירא ליה בליליא } < ר' הונא

מינ    בשם ר' אחא שני אלפים שנה קדמה תורה לבריתו של עולם הה"ד

מינ    ואהיה אצלו אמון שעשועים יום יום ויומו של הקב"ה אלף שנים

מינ    שנ' כי אלף שנים בעיניך כיום אתמול כי יעבור >