לונ    {ד}

לונ    {ד}

וטי    {ד}

פירק   {ד}

מינ    {ד}

פריז   {ד} ואשה  כי תהיה

דפוס   {ד}

ג3     {ד} <...>

ירו1   {ד}

או3    {ד}

או51   {ד}               < ר' נתן פתח בעצלתים ימך המקרה ובש[פ]לות

ששון   {ד}

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51   ידים ידלוף הבית [בעצלתים ימך המקרה] ע"י שנתעצלו ישראל מלעשות

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51   תשובה בימי ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה גלי דוכסא

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51   ובשפלות ידים ע"י שנתעצלו [נ"א שנשתפלו] ישראל מלעשות תשובה

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51   ידלוף הבית כי הנה יי מצוה והכה את הבית [הגדול] רסיסים והבית

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                   ר'  כהן  פתח בעצלתים ימך המקרה

וטי                       דכהן פתח בעלצתים ימך המקרה וגו'

פירק                  ר'  כהן  פתח בעצלתים ימך המקרה וג'

מינ                                בעצלתים ימך המקרה ובשפלות

פריז                  ר'  כהן  פתח בעצלתים ימך המקרה וגו'

דפוס                  ר'  כהן  פתח בעצלתים ימך המקר' וגו'

ג3                             פתח בעצלתים ימך המקרה וגו'

ירו1                  ר'  נתן  פתח בעצלתים ימך המקרה ובשפלות

או3                   ר'  נתן  פתח בעצלתים ימך המקרה

או51   הקטון בקיעים > ור' נתן  פתח בעצלתים

ששון                  ר'  נתן  או' בעצלתים ימך המקרה

--------------------------------------------------------------------

לונ                                       על  ידי שנתעצלו  יש'

וטי                                       על  ידי שנתעצלו  יש'

פירק                                      על  ידי שנתעצלו  יש'

מינ    ידים ידלוף הבית' בעצלתים ימך המקרה על  ידי שנתעצלו  ישראל

פריז                                      על  ידי שנתעצלו  ישראל

דפוס                                      על  ידי שנתעצלו  ישראל

ג3                                        על  ידי שניתעצלו יש'

ירו1   ידים ידלף  הבית  בעצלתים ימך המקרה ע"י     שנתעצלו  ישראל

או3                                       ע"י     שנתעצלו  ישראל

או51                                      ע"י     שנתעצלו  ישראל

ששון                                      ע"י     שנתעצלו  יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני

וטי    מלחנות      במ(ל)[ח]לוקת לפני הר סיני

פירק   מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני

מינ    לחנות       במחלוקת      לפני הר סיני

פריז   מלחנות      במחלקת       לפני הר סיני

דפוס   מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני

ג3     ?מ?<..      ...>                 סיני

ירו1   מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני

או3    מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני

או51   (ב)מ[ל]חנות במחלוקת      לפני הר סיני

ששון   מלחנות      במחלוקת      לפני הר סיני (גם עבים נטפו מים)

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד

וטי    ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד וג'

פירק   ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד

מינ    ימך המקרה                             ויט   שמים וירד

פריז   ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד וגו'

דפוס   ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ו   ט שמי' וירד

ג3     ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני אל    ר'   ה'

ירו1   ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד

או3    ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד

או51   ימך המקרה וירד יי        על   הר סיני ויט   שמים וירד

ששון   ימך המקרה וירד יי (לפני) [על] הר סיני ויט   שמים וירד

--------------------------------------------------------------------

לונ    ובשפלות ידים               על   ידי   שנשתפלו  יש'

וטי    ובשפלות ידים               על   ידי   שנשתפלו  יש'

פירק   ובשפלות ידים               על   ידי   שנשתפלו  ישר'

מינ    ובשפלות ידים               על   ידי   שנשפלו   ישר'

פריז   ובשפלות ידים               על   ידי   שנישתפלו ישראל

דפוס   ובשפלות ידים               על   ידי   שנשתפלו  ישר'

ג3     ובשפלות ידיי<..            ...> ?ידי? שנשתפלו  ?יש'?

ירו1   ובשפלות ידים    ידלף  הרית ע"י        שנשתפלו

או3    ובשפלות ידים    ידלוף הבית ע"י        שנשתפלו

או51   ובשפלות ידים    ידלוף הבית ע"י        שנשתפלו

ששון   ובשפלות ידים    ידלף  הבית ע"י        שנשתפלו

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני ידלף הבית      וגם   עבים

וטי    מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני ידלף הבית      גם    עבים

פירק   מ()[לח]נות במחלוקת              ידלף הבית      גם    עבים

מינ    לחנות      במחלוקת לפני הר סיני ידלף הבית      וגם   עבים

פריז   מלחנות     במחלקת  לפני הר סיני ידלף הבית      גם    עבים

דפוס   מלחנות     במחלוקת              ידלף הבית      גם    עבים

ג3                ממחלוקת לפני הר סיני ידלף הבית כד"א <...>

ירו1   מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני                גם    עבים

או3    מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני                גם    עבים

או51   מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני                גם    עבים

ששון   מלחנות     במחלוקת לפני הר סיני                גם    עבים

--------------------------------------------------------------------

לונ    נטפו מים   ד"א         בעצלתים ימך המקרה

וטי    נטפו מים   ד"א         בעצלתים ימך המקרה

פירק   נטפו מים   ד'  אח'     בעצלתים ימך המקרה

מינ    נטפו מים   ד"א         בעצלתים

פריז   נטפו מים   ד"א         בעצלתים ימך המקרה

דפוס   נטפו מים   ד"א         בעצלתים ימך המקרה

ג3                ד"א         בעצלתים י'  ה'

ירו1   נטפו מים   ד"א         בעצלתים

או3    נטפו מים   ד"א         בעצלתים

או51   נטפו מים { ר'  נתן פתח בעצלתים ימך המקרה ובש[פ]לות

ששון   נטפו מים   ד"א         בעצלתי'

--------------------------------------------------------------------

לונ                                        על  ידי שנתעצלו יש'

וטי                                        על  ידי שנתעצלו יש'

פירק                                       על  ידי שנתעצלו ישר'

מינ                                        על  ידי שנתעצלו ישראל

פריז                                       על  ידי שנתעצלו ישראל

דפוס                                       על  ידי שנתעצלו ישראל

ג3                                         על  ידי שנתעצלו יש'

ירו1                                       ע"י     שנתעצלו ישראל

או3                                        ע"י     שנתעצלו ישראל

או51   ידים ידלוף הבית [בעצלתים ימך המקרה] ע"י     שנתעצלו ישראל

ששון                                       ע"י     שנתעצלו יש'

--------------------------------------------------------------------

לונ    מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

וטי    מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

פירק   מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

מינ    לעשות  תשובה בימי  ירמיה  ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

פריז   מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

דפוס   מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מטה יהודה

ג3     לעשות  תשובה <...>        ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

ירו1   מלעשות תשובה בימי  ירמיה  ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

או3    מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

או51   מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

ששון   מלעשות תשובה בימי  ירמיהו ימך המקרה ויגל את מסך יהודה

--------------------------------------------------------------------

לונ    גליד כסה    ובשפלות ידים            על  ידי שנשתפלו

וטי    גלי  דכסה   ובשפלות ידיים ידלף הבית על  ידי שנשתפלו

פירק   גלי  דכסי   ובשפלות ידים            על  ידי שנשתפלו

מינ    גלי  דוכסיה ובשפלות ידים            על  ידי שנשתפלו

פריז   גלי  דכסה   ובשפלות ידים  ידלף הבית על  ידי שנשתפלו

דפוס   גלי  דכסי   ובשפלות ידים            על  ידי שנשתפלו

ג3                                         ועל ידי שנשתפלו

ירו1   גלי  דוכסה  ובשפלות ידים            ע"י     שנשתפלו

או3    גלי  דוכסא  ובשפלות ידים            ע"י     שנשתפלו

או51   גלי  דוכסא  ובשפלות ידים            ע"י     שנתעצלו

ששון   גלי  דוכסה  ובשפלות ידים            ע"י     שנ[ש]תפלו

--------------------------------------------------------------------

לונ                  יש'   מלעשות תשובה בימי ירמיהו ידלף  הבית

וטי                  ישר'  מלעשות תשובה בימי ירמיה  ידלף  הבית

פירק                       מלעשות תשובה בימי ירמיהו ידלף  הבית

מינ                  ישר'  לעשות  תשוב' בימי ירמיה  ידלוף הבית

פריז                 ישר'  מלעשות תשובה בימי ירמיה

דפוס                       מלעשות תשובה בימי ירמיהו ידלף  הבית

ג3                   יש'   לעש<.. ...>  בימי ירמיהו ידלף  הבית

ירו1                 ישראל מלעשות תשובה             ידלף  הבית

או3                  ישראל מלעשות תשובה             ידלוף הבית

או51   [נ"א שנשתפלו] ישראל מלעשות תשובה             ידלוף הבית

ששון                 יש'   מלעשות תשובה             ידלף  הבית

--------------------------------------------------------------------

לונ    כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  הגדול   רסיסים

וטי    כי הנה   יי מצוה והכה     הבית  הגדול   רסיסים     והבית

פירק   כי הנה   יי מצוה והכה     הבית  הגדול   רסיסים

מינ    כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  הגדול   רסיסים ואת הבית

פריז   כי הנה   יי מצוה והכה     הבית  הגדול   רסיסים     והבית

דפוס   כי הנה   יי מצוה והכה     הבית  הגדול   בקיעי' ואת הבית

ג3     כי ה<..>    מצוה והכה ?את וג?ו'

ירו1   כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  הגדול   רסיסים     והבית

או3    כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  הגדול   רציצים     והבית

או51   כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  [הגדול] רסיסים     והבית

ששון   כי הנה   יי מצוה והכה את  הבית  הגדול   רסיסים ואת הבית

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי    הקטן  רסיסים בקיעים

פירק                       וג'

מינ    הקטן         בקיעים

פריז   הקטן         בקיעים

דפוס   הקטן         רסיסי'     מה הדין רסיסה אית  מינה  אליסי'

ג3                             מה הדן  רס<.. ...> מיניה אליוסיס

ירו1   הקטון        בקיעים

או3    הקטון        בקיעים

או51   הקטון        בקיעים }

ששון   הקטן         בקיעים

--------------------------------------------------------------------

לונ                                            לא דמו הדדי

וטי                                            לא דמו הדדי

פירק                                           לא דמו להדדי

מינ                                  א"ר יהודה לא דמי הדין

פריז                                           לא דמו הדדי

דפוס   והדין בקועה לית מינה  אליסי             לא דמו להדדי

ג3     והדין בקיעה לית מיניה אליוסיס

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ    ריסא להדין ביזא מן הדין ריסא לית מיניה אלא (רציס) רסיס

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ    ד"א בעצלתים ימך המקרה על  ידי שאדם    הזה

וטי    ד"א בעלצתים ימך המקרה על  ידי ש[ה]אדם הזה (משתפל)

פירק       בעצלתים ימך המק'  על  ידי שהאדם   הזה

מינ    ד"א בעצלתים           ע"י     שאדם

פריז   ד"א בעצלתים ימך המקרה על  ידי שהאדם   הזה

דפוס   ד"א בעצלתים ימך המקרה על  ידי שהאדם   הזה

ג3     ד'  <...>             על  ידי שאדם        משתפל

ירו1   ד"א בעצלתים           ע"י     שאדם

או3    ד"א בעצלתים ימך המקרה ע"י     שאדם

או51   ד"א בעצלתים ימך המקרה ע"י     שאדם

ששון   ד"א בעצלתי' ימך המקרה ע"י     שאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    מתעצל        מלכסות את ראשו   כראוי ימך המקרה הרי הוא נעשה

וטי    מתעצל        מלכסות    ראשו   כראוי ימך המקרה     הוא נעשה

פירק   מתעצל        מלכסות את ראשו   כראוי ימך המקרה הרי הוא נעשה

מינ    מתעצל        מלכסות    ראשו   כראוי ימך המקרה         נעשה

פריז   מתעצל מלעשות מלכסות    ראשו   כראוי ימך המקרה     הוא נעשה

דפוס   מתעצל        לכסות  את ראשו   כראוי ימך המקרה הרי הוא נעשה

ג3                  מלכסות את ראשו   <...>

ירו1   מתעצל        מלכסות    ראשו   כראוי ימך המקרה         נעשה

או3    מתעצל        מלכסות    ראשו         ימך המקרה         נעשה

או51   מתעצל        מלכסות    [ראשו]       ימך המקרה         נעשה

ששון   מתעצל        מלכסות    ראשו   כראוי ימך המקרה         נעשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    דימאטיקיס       ובשפלות ידים            על  ידי שאדם  זה

וטי    רימאטיקוס       ובשפלות ידיים ידלף הבית על  ידי שאדם  היה

פירק   רומיטקוס        ובשפלות ידים            על  ידי שאדם  הזה

מינ    אירי      מתוקם ובשפלות ידים            ע"י     שאדם  הזה

פריז   דימאטיקוס       ובשפלות ידים  ידלף הבית על  ידי שאדם  היה

דפוס   דאומטיקוס       ובשפלות ידים            על  יד  שהאדם הזה

ג3     דיומטיקוס       ובשפלות ידיים           על  ידי שא<.. ...>

ירו1   רמטיקוס         ובשפלות ידים            ע"י     שאדם

או3    המקיטוס         ובשפלות ידים            ע"י     שאדם

או51   דוקמיטוס        ובשפלות ידים            ע"י     שאדם

ששון   דומיקטוס        ובשפלות ידים            ע"י     שאדם

--------------------------------------------------------------------

לונ    משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית          גופו

וטי    משתפל לקניח         גופו כראוי ידלף  הבית          גופו

פירק   משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית     יעלה גופו

מינ    משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית הוא      גופו

פריז   משתפל לקנוח         גופו כראוי ידלף  הבית          גופו

דפוס   משתפל לקנח          גופו כראוי                יעלה גופו

ג3                              כראוי ידלף  הבית          גופו

ירו1   משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית     מעלה גופו

או3    משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית     מעלה בשרו

או51   משתפל מל(כסות)[קנח] גופו כראוי ידלוף הבית     מעלה גופו

ששון   משתפל לקנח          גופו כראוי ידלף  הבית     מעלה גופו

--------------------------------------------------------------------

לונ    יעשה חטיטים ר'  כהן  פתר קרייה באשה בעצלתים  ימך המקרה

וטי    יעלה חטטים  ר'  כהן  פתר קרייא באשה בעצלתיים

פירק        חטטין  ר'  כהן  פתר קריא  באשה

מינ    מעלה חטטין  ר'  כהן  פתר קרייה באשה בעצלתים

פריז   יעלה חטטים  ר'  כהן  פתר קריא  באשה בעצלתים

דפוס        חטטין  ר'  אבהו פתר קריא  באשה

ג3     מעלה חטטים  ?ד' א'?                 בעצלתים

ירו1        חטטין  ר'  כהן  פתר קרייה באשה

או3            ין  ר'  כהן  פתר קרייה באשה

או51        חטטין  ר'  כהן  פתר קרא   באשה

ששון        חטטין  כ'  כהן  פתר קרייה באשה

--------------------------------------------------------------------

לונ    על    ידי שהאשה הזאת מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

וטי    על    ידי שהאשה הזאת מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

פירק   על    ידי שהאשה הזו  מתעצלת מלכסות את       עצמה כראוי

מינ    על    ידי שהאשה זו   מתעצלת           לבדוק עצמ'

פריז   על    ידי שהאשה הזאת מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

דפוס   על    ידי שהאשה זו   מתעצלת מלכסות את       עצמה כראוי

ג3     <...>     שהאשה הזאת מתעצלת מלכסות את       ראשה

ירו1   ע"י       שהאשה      מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

או3    ע"י       שהאשה      מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

או51   ע"י       שהאשה      מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

ששון   ע"י       שהאשה      מתעצלת מלכסות          עצמה כראוי

--------------------------------------------------------------------

לונ    ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

וטי    ימך      המקרה         וגלה את ערותה ואת מקורה הערה

פירק   ימך      המקרה         וגלה את ערותה ואת מקרה  הערה

מינ    ימך      המקרה

פריז   ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

דפוס   ימך      המקרה    הה"ד וגלה את ערותה ואת מקורה הערה והיא

ג3     ?ימ?<..> המ?ק?<.. ...>         ערותה ואת מקרה  הערה וגו'

ירו1   ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

או3    ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

או51   ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

ששון   ימך      המקרה         וגלה את ערותה את  מקורה הערה

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס   גלתה את מקור דמיה

ג3 

ירו1

או3                      ע"י שהאשה מתעצלת ידלף הבית מעלה גופו

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3    חטטין ר' כהן פתר קרייה באשה ע"י שהאשה מתעצלת מלכסות עצמה

או51

ששון

--------------------------------------------------------------------

לונ                                                ובשפלות ידים

וטי                                                ובשפלות ידים

פירק                                               ובשפלות ידים

מינ                                                ובשפלות ידים

פריז                                               ובשפלות ידים

דפוס                                               ובשפלות ידים

ג3                                                 ובשפלות ידיים

ירו1                                               ובשפלות ידים

או3    כראוי ימך המקרה וגלה את ערותה את מקורה הערה ובשפלות ידים

או51                                               ובשפלות ידים

ששון                                               ובשפלות ידים

--------------------------------------------------------------------

לונ    על  ידי שהאשה     הזאת משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

וטי    על  ידי שהאשה     הזאת משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

פירק   על  ידי שהאשה     הזו  משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

מינ    ע"י     שהאשה     זו   משתפלת לבדוק      עצמה   בעונת'

פריז   על  ידי שהאשה     הזאת משתפלת מלבדוק  את עצמה   בעונתה

דפוס   על  ידי שהאשה     הזו  משתפלת מלבדוק     עצמ'   בעונתה

ג3     על  ידי שה?אש?<.. ...> משתפלת מילבדוק את עצמה

ירו1   ע"י     שהיא           משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

או3    ע"י     שהאשה          משתפלת מלבדוק     בעונתה

או51   ע"י     שהאשה          משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

ששון   ע"י     שהאשה          משתפלת מלבדוק     עצמה   בעונתה

--------------------------------------------------------------------

לונ                   היא מתרבה    בנידתה      ואשה כי    יזוב

וטי                   היא מתרבה    בדמים       ואשה כי    יזוב

פירק              הרי הוא מתרבה

מינ    ידלוף הבית                              אשה  כי    יזוב

פריז                  היא מתרבה    בדמים       ואשה כי    יזוב

דפוס   ידלף  הבית הרי היא מתרבה    בדמים  הה"ד ואשה כי    יזוב

ג3                    היא מתרבה    בנימוס      ואשה <...>

ירו1   ידלף  הבית         מתרב[ה]  בדמים       ואשה כי    יזוב

או3    ידלף  הבית         מתרבה    בדמים       ואשה כי    יזוב

או51   ידלוף הבית         מי[ת]רבה בדמים       ואשה כי    יזוב

ששון   ידלף  הבית         מתרבה    בדמים       ואשה כי    יזוב

--------------------------------------------------------------------

לונ    זוב דמה ימים רבים טביתא  אמתא   דרבן  גמל'   הייתה

וטי    זוב דמה ימים רבים טביתא  אמתא   דרבן  גמליאל היתה

פירק

מינ    זוב דמה           טביתא  אמתיה  דרבן  גמליאל היתה

פריז   זוב דמה ימים רבים טביתא  אמתא   דרבן  גמליאל היתה

דפוס   זוב דמה ימים רבים טבית'  אמתא   דרבן  גמליאל היתה

ג3         דמה גופה      טביתה  אמהתיה דרבן  גמל'   הייתה

ירו1   זוב דמה           טיבותא אמתא   דרבן  גמליאל היתה

או3    זוב דמה           טיבותא אמתא   דר"ג         היתה

או51   זוב דמה           טביתא  אמתא   דרב"ג        היתה

ששון   זוב דמה           טביתא  אמתא   דר"ג         היתה

--------------------------------------------------------------------

לונ    בודקת      בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה אמ' לה הא

וטי    בודקת      בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה אמ' לה הא

פירק                                        ישבה לה אמ' לה הא

מינ    בודקת      בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה אמ' לה

פריז   בודקת      בחביות כיון  דאתבונן              א'     ווי

דפוס   בודקת      בחביות כיון  שהרגישה      שבה  לה אמ' לה הא

ג3     מ<..  ...>        וכיון שהרגישה      ישבה לה אמ' לה הא

ירו1   בודקת עצמה בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה

או3    בודקת עצמה בחביות כיון  שהרגישה עצמה ישבה לה

או51   בודקת עצמה בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה אמר לה

ששון   בודקת עצמה בחביות כיון  שהרגישה      ישבה לה אמ' לה

--------------------------------------------------------------------

לונ    קרייתון אמ'   לה    לא  כיון   דאיתבונן אמ'    ווי דהא

וטי    קרייתון אמרה  לה    לא  כיון   דאתבונן  אמ'    ווי דהא

פירק   קרייתין אמ'   ליה   לא  כיון   דאיתבונן א'     ווי הוא

מינ    הקהית

פריז                                                      דהא

דפוס   קהיתין  אמרה  ליה   לא  כיון   דאיתבונן אמ'    ווי דהא

ג3     קריתי   אמ'   ל<..> לאו כיו<.. ...>     אמ'    ויי

ירו1           אמרה            כיון   דאיתבונן אמ'    ווי דהא

או3            (אמרה       לה) כיון   דאתבונן  אמ'    ווי דקא

או51                           [כיון  דאתבונן]        ווי דהא

ששון           אמרה        ליה כיון   דאתבונן  אמ' לה ווי דהא

--------------------------------------------------------------------

לונ    אזיל  חמריה אמ'  ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

וטי    אזיל  חמריה אמרה ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

פירק   אזיל  חמריה א'   ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

מינ    ויאזל חמרא  אמר' לו           ר' כל חבית וחבית הייתי בודקת

פריז   אזיל  חמריה אמרה ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

דפוס   אזיל  חמרא  אמרה ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

ג3     דאזל  חמרה  אמרה לו       לאו על כל חבית וחבית הייתי <...>

ירו1   אזיל  חמרא  אמרה לו           על כל חבית וחבית הייתי בודק

או3    אזיל  חמרא  אמרה ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

או51   אזיל  חמרא  אמרה (ב)[לי]ה     על כל חבית וחבית הייתי בודקת

ששון   אזיל  חמראי אמרה ליה          על כל חבית וחבית הייתי בודקת

--------------------------------------------------------------------

לונ            ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אלא

וטי            ולא                 הרגשתי  אלא בזו   אלא [אמ'

פירק           ולא הייתי בודקת ולא הרגשתי  אלא בזו       אמ'

מינ       עצמי ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אמ'

פריז           ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אלא

דפוס           ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אמ'

ג3             ולא                 הירגשתי אלא ב?זו?     אמ'

ירו1   את עצמי ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אמ'

או3       עצמי ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אמ'

או51      עצמי ולא                 הרגשתי  אלא בזו       א"ל

ששון      עצמי ולא                 הרגשתי  אלא בזו       אמ'

--------------------------------------------------------------------

לונ        תתיהב    ליך נפשיך ליך הכמה  דיהבת     לי    נפשי

וטי    לה] תתיהיב   ליך נפשיך     כמה   דיהבת     לי    נפשי

פירק   לה  תתייהיב  ליך נפשיך ליך היבמה דיהבת     לי    נפשי

מינ    לה  תתיהב    ליך נפשיך           דיהבת     לי    נפשי

פריז       תתיהב    ליה נפשיך     כמה   דיהבת     לי    נפשי

דפוס   לה  תתייהב   ליה נפשך  היך כמה   ד     הבת       לנפשי

ג3     לה  תיתיהיב  ליך נפשיך           דיהבת     <...>

ירו1   לה  ת[ת]יהיב ליך נפשך      כמא   דיהבת     לי    נפשי

או3    לה  תתיהיב   לך  נפשך      כמה   דיהבת     לי    נפשי

או51       תתיהיב       נפשך  לך  כמה   דיהבת           נפשי

ששון   לה  תתיהיב   ליך נפשיך     כמא   דיהבת     לי    נפשאי

--------------------------------------------------------------------

לונ

וטי

פירק

מינ

פריז

דפוס

ג3 

ירו1

או3

או51   לי

ששון